Boplatsvall

Riksantikvarieämbetets definition: Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta.
Boplatsvall (L1992:1122)

Boplatsvall?, oval, 7x6 m (NV-SÖ). Vallen är 2-2.5 m br och0.1 m h, med innanför vallen en fördjupning, oval, 2x1.7 m (NV-SÖ) och 0.1 m dj. Skålformad...

Boplatsvall (L1992:3259)

Boplatsvall, oval, 13x11 m (Ö-V), 0.3-0.4 m dj. Vallen är 3-4 m br och 0.1-0.3 m h. I SV är vallen 1.5-2 m br och 0.1 m h. Vallen är i N särskilt fram...

Boplatsvall (L1995:3030)

Boplatsvall, oval, 12x9 m (NV-SÖ), bestående av en vall, 2.5-3.5 m br och 0.1-0.35 m h, kraftigast markerad i NÖ. Innanför vallen är en förstärkning, ...

Boplatsvall (L1993:152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1947:221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:4722)

Boplatsvall, oval, 14x12 (N-S). Vallen är 5 m br och 0.2-0.5 m h.I N delen 0.2 m h (öppning 1.5 m br?) och gropig. Innanför vallenär en närmast plan y...

Boplatsvall (L1994:8207)

Boplatsvall, närmast oval, 13x9 m (VNV-ÖSÖ). Vallen är 0.2-0.3 mh. Innanför vallen är en fördjupning, närmast rektangulär, 8x5 (VNV-ÖSÖ) och 0.2 m dj....

Boplatsvall (L1993:6384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L2016:3120)

Skärvstensvall, 2,5 m diam. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,2 m h. Området innanför är 0,2 m dj. I S delen av vallen är ett block, 0,5x0,4 m st ...

Boplatsvall (L1993:450)

Boplatsvall, oval, 8.5x7 m (ÖSÖ-VNV) bestående av en vall, 1.5-2m br och 0.1 m h. Innanför vallen är en rektangulär försänkning,4x2.2 m och 0.2 m dj. ...

Boplatsvall (L1992:803)

1) Boplatsvall, oval, 11x5.5 m (NNV-SSÖ). Innanför är enfördjupning, 4x1.5 m och 0.3 m dj. Vallen är 2.5-3 m br och0.05-0.1 m h. Vid provstick framkom...

Boplatsvall (L1993:4131)

1)Boplatsvall, oval, 8x6.5 m (NV-SÖ). Vall runt om, 2 m broch 0.1-0.3 m h. Grop i mitten, oval, 3.5x2 m (NV-SÖ) och 0.35m dj. Ovalt bottenplan, 1x0.5 ...

Boplatsvall (L1937:3062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:7394)

1)Boplatsvall, oval, 8x6 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är 2-3 m br och 0.2m h. Innanför vallen är en grop, 2.5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.2 m dj.Skålformad botten. Bev...

Boplatsvall (L1992:1666)

1)Boplatsvall, rund, 11 m diam. Vallen är 3-3.5 m br och 0.15-0.2m h. Innanför vallen är en försänkning, rund, 3.5 m diam och 0.3m dj. Beväxt med ett ...

Boplatsvall (L1995:3088)

Boplatsvall, oval, 11x8 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en vall, 2.5-3.5 m br och 0.1-0.3 m h. Innanför vallen är en försänkning, oval, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och ...

Boplatsvall (L1970:2874)

Boplatsvall? Bestående av 1 ränna, hästskoformad, ca 0,6 m br, ca 5 m l och 0,02-0,1 m dj. Mot NÖ är en öppning. Fyllning av ljusgrå till ljust brun n...

Boplatsvall (L1993:217)

1) tomtning(?), närmast oval, 4x3.5 m (N-S). Vallen är 0.5-1 m broch 0.2 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Innanför vallen en fördjupning, närmast rund, 2....

Boplatsvall (L1943:515)

Boplatsvall, slutet oval, 9x8 m (Ö 40cg N-V 40cg S). Vallen är 1,5-2,5 m br och 0,1-0,2 m h. Ställvis sten och block i och intillvallen, 0,5-1,7 m st....

Boplatsvall (L1938:2304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:3237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:8227)

1)Boplatsvall, oval, 11x9 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är otydlig, 2.5-3.5m br och intill 0.1 m h. Innanför vallen är en fördjupning,oval, 5x3 m (ÖNÖ-VSV) och ...

Boplatsvall (L1939:6096)

Boplatsvall, av klapperstenar, oval, 8x6 m (N-S). Vallen, 2-2,5 m br och intill 0,4 m h, omger en oval yta, 4x2 m (N-S). Bottenplanet är 2x1,5 m (N-S)...

Boplatsvall (L1994:8897)

1)Fångstgrop, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m dj, omgiven aven otydlig vall, ca 1.5 m br och intill 0.1 m h. Fångstgropen äri sin N del skadad av r...

Boplatsvall (L1995:2136)

Boplatsvall, oval,16x7 m (NNV-SSÖ), bestående av en vall, 2-3 m br och 0.1-0.3 m h. Innanför vallen är en försänkning, oval, 5.3x2 m (NNV-SSÖ) och 0.5...

Boplatsvall (L1938:6619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1946:8920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:4728)

Område med boplatsvallar, 240x80 m (NÖ-SV).1) Boplatsvall, oval, 12x8 m (Ö-V), bestående av en fördjupning,oval, 5.5x2.5 m och 0.1 m dj, med otydlig b...

Boplatsvall (L1994:7418)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:2285)

1)Boplatsvall, oval, 11x7.5 m (NNÖ-SSV). Vallen är 2.5-3.5m br och intill 0.15 m h. I mitten är en närmast rektangulärgrop, 5x2 m (NNÖ-SSV) och 0.4 m ...

Boplatsvall (L1992:2043)

Boplatsvall, oval, 9x7 m (NNÖ-SSV), bestående av en vall, intill3 m br och 0.2 m h. I mitten är en försänkning, 3.5x2.5 m och0.3 m dj. Bevuxen med ett...

Boplatsvall (L1992:5396)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:7327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L2019:3539)

Hyddbotten?, rund, 8 m diam. Hästskoformad vall, 2 m br och intill 0,2 m h. Innanför vallen är en 4 m diam plan yta. Ingrävd i låg sandås. Öppning i V...

Boplatsvall (L1935:705)

Boplatsvall i klapper: Oval, totalt 10x7 m (Ö-V). I centrum grop, 6x3 m (Ö-V) och 0,3-0,4 m dj (djupast i V), avbruten av en vall i mitten (N-S). Grop...

Boplatsvall (L1993:1967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1968:1351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:6988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:6527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:4801)

Boplatsvall, oval, 10x6 m (NNÖ-SSV). Vallen är 2.5-3 m br, 0.2 mh, innanför vallen är en fördjupning, oval, 4x3 m (NNÖ-SSV), 0.4 mdj. Rektangulärt bot...

Boplatsvall (L1993:7561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:7333)

Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning. Inomområdet är en skärvstenspackning, oregelbunden, 1 m diam, medbrända ben frameroderat på mindre ...

Boplatsvall (L1994:9150)

1)Boplatsvall, oval, 13x8 m (VNV-ÖSÖ). Vallen är 2-3 m br och0.1-0.2 m h. Innanför vallen är en fördjupning, rektangulär, 8x2m (VNV-ÖSÖ) och 0.4 m dj....

Boplatsvall (L1936:51)

Boplatsvall, rund 18 m diam. Bestående av en vall 3,5 - 7 m br och 0,2 - 0,5 m h. Innanför vallen är en smågropig yta, 8 m diam och 0,2 m djup. I SSV ...

Boplatsvall (L1992:3188)

1) Boplatsvall, oval, 12x7 m (NV-SÖ), bestående av enfördjupning, oval, 5x2.5 m och 0.2 m dj. Vallen är 2.5-3 m broch 0.05 m h intill kortsidorna. Val...

Boplatsvall (L1938:1089)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:7868)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1936:171)

Boplatsvall, rund, 8 m i diam, bestående av en nedgrävning 5 m i diam och 0,6 m dj från åsens krön. I Ö och i V är antydan till vallar. I tre rotvälto...

Boplatsvall (L1992:4197)

1)Boplatsvall, otydlig begränsning, oval, 10x9 m (NV-SÖ). Vallenär otydlig, 2-2.5 m br och 0.1 m h. Innanför vallen är enförsänkning, rektangulär, 4.5...

Boplatsvall (L1994:7872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1999:2120)

1) Stenåldersboplats med en utsträckning av 300x150 m (NNV-SSÖ).I boplatsens N del är intill och Ö om vägkant:2) Boplatsvall, 15x10 m (N-S). Den försä...

Boplatsvall (L1993:7435)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:3698)

Boplatsvall, oval, oklar begränsning, 14x10m (NV-SÖ). Vallen, ca4 m br och lägre än 0.1 m h, omger en närmast rektangulärförsänkning, 4x2 m (NV-SÖ) oc...

Boplatsvall (L1993:2392)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:6152)

Boplatsvall, oval, 9x7 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. Innanför vallen är en försänkt yta, oval, 4x2,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,9 m dj. I bo...

Boplatsvall (L1992:806)

1) Boplatsvall, oval, 12x7 m (NV-SÖ), bestående av enfördjupning, oval, 5x2.5 m och 0.2 m dj. Vallen är 2.5-3 m broch 0.05 m h intill kortsidorna. Val...

Boplatsvall (L1994:7260)

1) Boplatsgrop, oval, 1.5x0.9 m (VNV-ÖSÖ) och 0.2 m dj. Otydligvall.Beväxt med lavar och lingonris. I kanten av gropen är en stubbe.28 m NV om nr 1 är...

Boplatsvall (L1993:70)

1)Boplatsvall, oval, 7x5 m (NÖ-SV). Vallen är 2-2.5 m br och 0.1m h. Innanför vallen är en fördjupning, oval, 3x1.5 m (NÖ-SV)och 0.2 m dj. Beväxt med ...

Boplatsvall (L1992:3510)

1)Plats med namn och tradition. Enligt uppgift från RAÄ:sinventering 1965 har kyrkoherden Johan Wegelius hållit sig doldför ryska soldater i en hydda ...

Boplatsvall (L1993:2920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:2724)

Boplatsvall, oval 10x7.5m (NÖ-SV) och 0.3-0.4m h. Innanför vallenär en grop 5.5x3.5m st och 0.5m dj. Skålformigt bottenplan 3x1.5m(NÖ-SV) Bevuxen med ...

Boplatsvall (L1993:7163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:7995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1996:9892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:5259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:794)

1)Boplatsvall, oval, 5x3 m (NÖ-SV). Vallen är 1 m br och 0.2 m h.Gropen är 3x1 m (NÖ-SV) med rektangulärt bottenplan, 2.5x0.3 m(NÖ-SV). I ytan är ett ...

Boplatsvall (L1992:4951)

1) Skärvstensförekomst. På ett område av 25x25 m iakttogsett tiotal skärvstenar.30 m VNV om nr 1 är2) Härd, oklar form. Inom en yta, 1x0.5 m st, är ka...

Boplatsvall (L1936:240)

Boplatsvall, rund, 11 m diam. I mitten är en försänkning 5 m diam och 0,6 m dj, omgiven av en vall, vilken är tydligast i V, 2 - 3 m br och 0,25 m h. ...

Boplatsvall (L1936:1421)

Boplatsvall i klapper, rund, 6-7 m i diameter. Vallen, 2 m bred och 0,1-0,3 m hög, omger en yta, 3 m i diameter och 0,2 m djup. Bottenplanet är 2 m i ...

Boplatsvall (L1992:2399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:216)

1) tomtning(?), närmast oval, 4x3.5 m (N-S). Vallen är 0.5-1 m broch 0.2 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Innanför vallen en fördjupning, närmast rund, 2....

Boplatsvall (L1992:798)

1) Boplatsvall, oval, 9x6.5 m (NÖ-SV). Vallen är mycketotydlig. Innanför vallen är en grop, oval, 4x2.5 m (NÖ-SV) och0.2 m dj. Bevuxen med bärris.Omed...

Boplatsvall (L1994:9202)

1)Fångstgrop, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m dj, omgiven aven otydlig vall, ca 1.5 m br och intill 0.1 m h. Fångstgropen äri sin N del skadad av r...

Boplatsvall (L1941:4362)

1) Boplatsvall, 6 m diam, i bågform SV-S-SÖ-Ö), vallen är 1,5-2,5 m br och 0,1-0,2 m h, med i ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar samt i V resp. Ö kanten...

Boplatsvall (L1936:172)

Boplatsvall, rund, 16 m i diam, i mitten är en nedgrävning, 6 m i diam och o,2 m dj, omgiven av en vall, 2 - 4 m br och 0,4 m h. Vid provgropar i den ...

Boplatsvall (L2016:6630)

Vallanläggning, ringformig, 12-13 m diam. Vallen är 2-4 m br och0,1-0,4 m h. Öppning i N, 2 m br. I mitten flack grop, 6-7 m diamoch 0,3 m dj. I ytan ...

Boplatsvall (L1937:2712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:6829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:4033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:6764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1948:9565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:4077)

1) Boplatsvall, oval, 7x5 m (Ö-V), bestående av en vall, 2.5-3.5 m br och 0.1-0.2 m h. Vallen omger en fördjupning, 3.5x2.5 m(Ö-V) och 0.1 m dj. Fördj...

Boplatsvall (L1938:6707)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:6714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1937:8336)

Boplatsvall, oval 10 x 7 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj. Omgiven av en vall, 3-4 m br och 0,1 - 0,2 m h. Innermått 4,5 x 2 m. (RAÄ dnr 326-1790-2012)

Boplatsvall (L1992:3834)

1) Boplatsgrop, oval, 2.2x1.9 m (NV-SÖ) och 0.2 m dj.Omgiven av en otydlig vall, lägre än 0.1 m, med oklaravgränsning. Skålformad botten. Bevuxen med ...

Boplatsvall (L1994:8913)

1)Fångstgrop, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m dj, omgiven aven otydlig vall, ca 1.5 m br och intill 0.1 m h. Fångstgropen äri sin N del skadad av r...

Boplatsvall (L1993:5631)

Boplatsvall, rektangulär, 35x14 (VNV-ÖSÖ), bestående av en vall,4-5 m br och 0.2-0.3 m h, omgivande en närmast plan yta, 25x3 m (NÖ-SV). Vid provstick...

Boplatsvall (L1992:4730)

Område med boplatsvallar, 240x80 m (NÖ-SV).1) Boplatsvall, oval, 12x8 m (Ö-V), bestående av en fördjupning,oval, 5.5x2.5 m och 0.1 m dj, med otydlig b...

Boplatsvall (L1994:9458)

Boplatsvall, oval, 11x6.5 m (NV-SÖ). Vallen är 2-3 m br och0.1-0.15 m h. Innanför vallen är en försänkning, oval, 6x2 m(NV-SÖ) och 0.3 m dj. Beväxt md...

Boplatsvall (L1993:4338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1944:9754)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h, övertorvad. kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m l stenar, varav några är bortbrutnai V utmed ett ca 4 m l...

Boplatsvall (L1938:8542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:9045)

1) tomtning(?), närmast oval, 4x3.5 m (N-S). Vallen är 0.5-1 m broch 0.2 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Innanför vallen en fördjupning, närmast rund, 2....

Boplatsvall (L1994:5097)

1)Boplatsvall, oval 9x7m (VSV-ÖNÖ), bestående av en grop 5x3.5moch 0.9m dj, omgiven av en vall 1.5-2m br och intill 0.2m h. Närmastrektangulärt botten...

Boplatsvall (L1992:5194)

1) Boplatsvall, oval, 13x10 m (N-S). Vallen är 2-4 m br och 0.1-0.3 m h. Skålformig yta innanför, 5 m diam och 0.1 m dj, med i N engrop, 5x2.5 m (Ö-V)...

Boplatsvall (L1992:3809)

Boplatsvall, oval, 9x7 m (NV-SÖ). Vallen är mestadels 3 m br och 0.1 m h. Innanför vallen är en grop, oval, 3.5x2 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj. Övervuxen me...

Boplatsvall (L1939:8914)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:8008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:5955)

Boplatsvall(?) i klapper, oval, 10x8 m (Ö-V). Vallen är 1-3 m broch 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.8 m st stenar, vanligen 0.2-0.4 m st. Innanför vallen är en ...