Boplatsvall

Riksantikvarieämbetets definition: Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta.
Boplatsvall (L1936:166)

Boplatsvall 21 x 15 m (N-S) bestående av en plan inre yta 9 x 6 m och 0,3 m dj omgiven av vall 3 - 5 m br och 0,3 - 0,5 m h. I provgrop framkommer skä...

Boplatsvall (L1993:7827)

1)Boplatsvall, oval, 14x12 m (NÖ-SV). Vallen är 4 m br och0.2-0.3 m h. Innanför vallen är en närmast ovalt fördjupning,6-7x5 m och 0.4 m dj. Tämligen ...

Boplatsvall (L1992:804)

1) Boplatsvall, oval, 11x5.5 m (NNV-SSÖ). Innanför är enfördjupning, 4x1.5 m och 0.3 m dj. Vallen är 2.5-3 m br och0.05-0.1 m h. Vid provstick framkom...

Boplatsvall (L1992:6532)

Boplatsvall?, oval, 6x5 m (NV-SÖ). Bestående av ett bottenplan (skålformad), 2x1 m, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,1 m h. Vid provstick framkom ri...

Boplatsvall (L1994:9521)

1)Fångstgrop, rund, 2 m diam och 0.2 m dj, omgiven av en otydligvall, 2 m br och 0.1 m h. Beväxt med ett femtal ungtallar.28 m ÖSÖ om 1 är:2)Fångstgro...

Boplatsvall (L1947:6535)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:7379)

Boplatsvall, närmast oval, oklar begränsning, 9x6-7 m (NNÖ-SSV).Vallen är 3-4 m br och intill 0.1 m h. Innanför vallen är enfördjupning, 4x1.5 m och 0...

Boplatsvall (L1993:570)

1) Boplatsgrop(?) i klapper, närmast rund, 1 m diam och intill 0.1 m dj, omgiven av en vall, 0.4-0.6 m br och 0.1 m h, av 0.1-0.3 mst stenar. I VSV är...

Boplatsvall (L1994:7915)

1)Boplatsvall, oval, 11x9 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är otydlig, 2.5-3.5m br och intill 0.1 m h. Innanför vallen är en fördjupning,oval, 5x3 m (ÖNÖ-VSV) och ...

Boplatsvall (L1937:6809)

Boplatsvall, oval, 10x9 m (NV-SÖ), bestående av en vall, 2.5-3 m br och 0.05-0.2 m h. Innanför vallen är en oval försänkning, 3.5x2.5 m (NV-SÖ) och 0....

Boplatsvall (L1992:3638)

Boplatsvall, närmast rund, 10 m diam. Vallen är 3.5 m br och0.15 m h, delvis otydlig. Innanför vallen är en fördjupning, 3 mdiam och 0.3 m dj. Något o...

Boplatsvall (L1938:7638)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:9849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1937:2472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:1460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1995:8490)

1) Fångstgrop, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj. Omgiven av envall, 2-3 m br och 0.1 m h.Beväxt med en gran, mossa och lingonris.19 m V om nr 1 är2) Fång...

Boplatsvall (L1992:4427)

Boplatsvall, oval, 10x8 m (NÖ-SV), otydlig begränsning, 3 mbr och 0.1 m h. Gropen är oval, 4.5x3 m (NÖ-SV) och 0.3 m dj.Beväxt med ett femtal tallar.

Boplatsvall (L1994:2821)

Boplatsvall i klapper, oval, 6x5 m (VNV-ÖSÖ). Vallen är2-2.5 m br och 0.4-0.5 m h av 0.1-0.3 m st stenar. Innanförvallen är en yta i nivå med eller 0....

Boplatsvall (L1994:5746)

Boplatsvall, oklar begränsning. Tydlig vall i SÖ, 4,4 m br och 0,15 m h, i övrigt otydlig vall. Innanför vallen en fördjupning, 3 m diam och 0,3 m dj....

Boplatsvall (L1993:1658)

1)Boplatsvall, oval, 11x7 m (Ö-V). Vallen är otydlig, otydligbegränsning, ca 3 m br och intill 0.1 m h. Innanför vallen är enfördjupning, rektangulär,...

Boplatsvall (L1937:3062)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1937:9447)

Boplatsvall, oval, 6 x 3 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m dj. Omgiven av vall 2,5 - 3 m br och 0,1 m h. I brukningsväg framkommer brända ben, avslag samt enstaka...

Boplatsvall (L1993:2410)

Boplatsvall?, närmast rektangulär, 10x8 m (ÖNÖ-VSV), beståendeav en försänkning, 5x2.5 m (ÖNÖ-VSV), med i NNV-ÖNÖ-SSÖ en diffusvall, 3-5 m br och inti...

Boplatsvall (L1939:9509)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1944:8875)

1) Skärvstenshög, oval, 9x5 m (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med skörbrända stenar 0,05-0,15 m st. NV:edelen övertväras av ta...

Boplatsvall (L1993:3379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1937:8133)

Boplatsvall?, oval, ca 9X5 m (Ö-V). Framkom vid forskningsundersökning av Umeå universitet, år 2009. Ett 1X0,5 m st schakt grävdes i lämningen. Markyt...

Boplatsvall (L2014:9812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1937:3108)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:3795)

1) Boplatsvall, otydlig begränsning, 12-13x9 m (NÖ-SV).Vallen är 1.5-2.5 m br och under 0.1 m h. Innanför vallen är engrop, oval, 7x4 m (NÖ-SV) och 0....

Boplatsvall (L1938:1089)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L2022:5561)

Boplatsvall (?), oval, 17x11 m (NNÖ-SSV). Vallen är otydlig och i Ö svåravgränsad p.g.a. skada, närmast 1-3 m br och intill 0,3 m h, högst mot Ö. Inn...

Boplatsvall (L1992:1330)

1)Boplatsvall, rund, 11 m diam. Vallen är 3-3.5 m br och 0.15-0.2m h. Innanför vallen är en försänkning, rund, 3.5 m diam och 0.3m dj. Beväxt med ett ...

Boplatsvall (L1934:2908)

Boplatsvall i klapper, rund, 4 m diam. Vallen är 1-1,5 m br och 0,2 m h. Innanför vallen är en grop, rund, 1,5 m diam och 0,6 m dj. Bottenplan är rekt...

Boplatsvall (L1938:6314)

Boplatsvall, rektangulär, 7x4 m (VNV-ÖSÖ), med en plan och försänkt botten, intill 0,2 m djup. Vid provstick i botten framkom rikligt med blekjord och...

Boplatsvall (L1992:3510)

1)Plats med namn och tradition. Enligt uppgift från RAÄ:sinventering 1965 har kyrkoherden Johan Wegelius hållit sig doldför ryska soldater i en hydda ...

Boplatsvall (L1993:7526)

1)Boplatsvall, oval, 8x6 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är 2-3 m br och 0.2m h. Innanför vallen är en grop, 2.5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.2 m dj.Skålformad botten. Bev...

Boplatsvall (L1935:704)

Boplatsvall i klapper, oval, totalt 6x5 m (Ö-V). I centrum en grop, 4 m i diam och 0,4 m dj. Gropen omges av en vall, 1-2 m br och 0,2-0,3 m h, beståe...

Boplatsvall (L1994:7416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:719)

1)Boplatsvall, oval, 7x5 m (NÖ-SV). Vallen är 2-2.5 m br och 0.1m h. Innanför vallen är en fördjupning, oval, 3x1.5 m (NÖ-SV)och 0.2 m dj. Beväxt med ...

Boplatsvall (L1992:4454)

1) Boplatsvall, oval, 9x7 m (N-S). Vallen är 3-3.5 m br och0.1-0.3 m h, med en fördjupning innanför vallen, oval, 4.5x1.2 m(N-S) och 0.3-0.4 m dj. Bev...

Boplatsvall (L1946:334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1946:1211)

Boplatsvall.

Boplatsvall (L1994:9590)

Boplatsvall i klapper, närmast rektangulär, 10x8 m (NV-SÖ). Vallenär 1,5-3,5 m br och 0,1-0,4 m h, högst i NÖ. Innanför vallen ären fördjupning 3,5x2,...

Boplatsvall (L1994:2872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1947:43)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:3249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:3562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:1327)

Boplatsvall, svagt oval, 12x9 m (NNV-SSÖ). Vallen ärdeformerad och svår att avgränsa, 2.5-3.5 m br och intill 0.1 mh. Innanför vallen är en försänknin...

Boplatsvall (L1993:4156)

1)Boplatsvall, rektangulär, 13x8 m (N-S), bestående av engrop, 5.5x3 m och 0.15 m dj, med plan botten. Omgiven av enotydlig och endast ställvis synlig...

Boplatsvall (L1993:8616)

1)Boplatsvall, oval, 8x6 m (ÖNÖ-VSV). Vallen är 2-3 m br och 0.2m h. Innanför vallen är en grop, 2.5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.2 m dj.Skålformad botten. Bev...

Boplatsvall (L1994:7232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:1376)

1)Fångstgrop, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m dj, omgiven aven otydlig vall, ca 1.5 m br och intill 0.1 m h. Fångstgropen äri sin N del skadad av r...

Boplatsvall (L1994:7177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1936:8177)

1) Skärvstensförekomst, oklar utsträckning, Inom markerat område,ca 130x60 m (N-S) påträffades enstaka till måttligt medskärvstenar i de provgropar si...

Boplatsvall (L1992:1986)

Boplatsvall, oval, 9.5x7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av enfördjupning, närmast rektangulär, 4x2 m och 0.3 m dj. Vallen är2-2.5 m br och 0.1-0.3 m h. Bevuxe...

Boplatsvall (L1994:9794)

1)Boplatsvall, oval, 13x8 m (VNV-ÖSÖ). Vallen är 2-3 m br och0.1-0.2 m h. Innanför vallen är en fördjupning, rektangulär, 8x2m (VNV-ÖSÖ) och 0.4 m dj....

Boplatsvall (L1992:1402)

1) Tjärdal, rest av, bestående av en grop, 5x4 m (NNV-SSÖ)och 0.2 m dj. Delvis omgiven av en vall, 3-4 m br och 0.1-0.5 mh. Vallen är kraftigt skadad....

Boplatsvall (L1994:993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:8681)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:5594)

1.Boplatsvall(?), oval, 13x9 m (NÖ-SV) bestående av en vall, 2-4m br och 0.1-0.2 m h med innanför vallen en oval fördjupning 6x3 m(NNÖ-SSV) och 0.2 m ...

Boplatsvall (L1992:3768)

Boplatsvall, oval, 15x8 m (N-S). Vallen är 2-3 m br och intill 0,2 m h. Innanför vallen är en försänkt yta, oval, 8,5x3 m (N-S) och 0,3 dj. Vid sondn...

Boplatsvall (L1992:1775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:7718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:2936)

1) Boplatsvall, närmast rektangulär, 13x9 m (NNV-SSÖ),bestående av en vall, 3-4 m br och 0.2-0.4 m h. Omgiven av en inreskålformad yta, 5x3 m (NNV-SSÖ...

Boplatsvall (L1938:7856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1975:2)

Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka gråstenar ca 0,2 m st. Kantkedja, 0,1-0,25 m h av 0,4-0,7 m l delvis kantställ...

Boplatsvall (L1938:8543)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:5857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1937:7527)

Boplatsvall, i klapper? Bestående av en vall av sten kring en röjd yta, ca 5X3m st. Vallen är ca 0,1-0,2m h och 1-1,5m br. Stenarna i vallen har en di...

Boplatsvall (L1995:3030)

Boplatsvall, oval, 12x9 m (NV-SÖ), bestående av en vall, 2.5-3.5 m br och 0.1-0.35 m h, kraftigast markerad i NÖ. Innanför vallen är en förstärkning, ...

Boplatsvall (L1992:3814)

1) Boplatsvall, oval, 8x5 m (Ö-V), bestående av enfördjupning, oval, 4x1.5 m och 0.2 m dj. Vallen är 1.5-2.5 m broch intill 0.05 m h, mycket diffus. V...

Boplatsvall (L1993:8356)

1)Boplats av stenålderskaraktär, oklar utsträckning på sandigV-sluttande moränsluttning, naturligt begränsad av myr i N, Voch SV, begränsning mot Ö är...

Boplatsvall (L1993:2152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:69)

1)Boplatsvall, oval, 7x5 m (NÖ-SV). Vallen är 2-2.5 m br och 0.1m h. Innanför vallen är en fördjupning, oval, 3x1.5 m (NÖ-SV)och 0.2 m dj. Beväxt med ...

Boplatsvall (L1993:3303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:6142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1948:6747)

Boplatsvall i klapper, närmast oval, 8x4m (Ö-V). Vallen är 1 m br och 0,6-0,7 m h. Öppning i Ö. Innanför vallen är en oval försänkning 5x2 m (Ö-V).

Boplatsvall (L1993:1391)

1) Boplatsgrop, oval, 3x1,5 m (10-210cg) och 0,3 m dj, omgiven aven vall 2-2,5 m br och 0,1-0,2 m h. Rektangulärt bottenplan 2x0,2m (10-210cg). Vid pr...

Boplatsvall (L1938:8149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1992:3834)

1) Boplatsgrop, oval, 2.2x1.9 m (NV-SÖ) och 0.2 m dj.Omgiven av en otydlig vall, lägre än 0.1 m, med oklaravgränsning. Skålformad botten. Bevuxen med ...

Boplatsvall (L1994:4657)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Boplatsvall (L1936:1624)

Boplatsvall i klapper, 9,3 meter i diameter och totalt 0,85 meter hög. Formen i plan är närmast oval med en oval nedsänkning i anläggningens mitt. Val...

Boplatsvall (L1993:7542)

Boplatsvall, oval, 9X7 m (NÖ-SV). Bestående av en vall, 2-3 m br och 0,2-0,4 m h. I vallens SV-del är en 2X0,5 m st och 0,3 m dj öppning. I vallen fin...

Boplatsvall (L1948:9227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1945:6456)

Bopatsvall, oval, 9x7 m (NNV-SSÖ). I N-Ö-S omgiven av en vall, 2-4 m br och 0,15-0,3 m h. Innanför vallen är en närmast rektangulär försänkt yta, 4,5x...

Boplatsvall (L1939:6090)

Boplatsvall i klapper, oval, 7x6 m (NÖ-SV). Vallen, 2-2,5 m bred och 0,15-0,3 m hög, omger ett utrymme, 2,5x2 m (NÖ-SV) och 0,2 m djupt. Bottenplanet...

Boplatsvall (L1992:4801)

Boplatsvall, oval, 10x6 m (NNÖ-SSV). Vallen är 2.5-3 m br, 0.2 mh, innanför vallen är en fördjupning, oval, 4x3 m (NNÖ-SSV), 0.4 mdj. Rektangulärt bot...

Boplatsvall (L1993:2446)

Boplatsvall, oval, 13x9 m (NÖ-SV), bestående av en grop, 5x3 m(NÖ-SV) och intill 0.4 m dj, omgiven av en vall, 3-4 m br och 0.2mh. Anläggningen är bop...

Boplatsvall (L1939:6079)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:2956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1994:9893)

Boplatsvall, närmast rektangulär, yttermått 13x11 m (30-230cg).Vallen är 3-5 m br och 0,1-0,2 m h. Innanför vallen är en närmastrektangulär yta, 5x3,5...

Boplatsvall (L1992:774)

1) Boplatsgrop, oval, 2.5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.15 m dj.Omgiven av en vall, 2-2.5 m br och 0.05-0.2 m h. Bevuxen medfyra tallar.35 m NÖ om nr 1 är2) Hä...

Boplatsvall (L1992:1486)

Boplatsvall (?), oval, 12x6 m (ÖNÖ-VSV).Bestående av en 2-2,5 m br och 0,1-0,2 m h vall, vilken omger en 7x1,5 m och 0,1 mm dj försänkning. Bottenpla...

Boplatsvall (L1992:3833)

1) Boplatsvall, närmast oval, 9x8 m (NV-SÖ). Vallen är 2.5-3m br och 0.15-0.25 m h. Innanför vallen är en fördjupning,3.3x1.6 m (NV-SÖ) och 0.35 m dj....

Boplatsvall (L1993:7638)

Boplatsvall, oavl, 1.5x1 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m dj, omgiven av en2-2.5 m br och intill 0.4 m h vall bestående av jord och 0.2-0.4m st stenar.

Boplatsvall (L1993:6820)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1993:6765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Boplatsvall (L1938:7920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.