Fångstgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Grävd fallgrop för fångst av varg, älg och ren samt, i undantagsfall, för räv och björn.
Fångstgrop (L1993:320)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:6295)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:3226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1974:5354)

Fångstgrop för varg, oregelbunden, 7x5 m (NNÖ-SSV). Gropen är oregelbunden, 4x3 m st (NNÖ-SSV) och 1.5 m dj. I S och SÖ är en vall,intill 3 m br och 0...

Fångstgrop (L1936:5242)

1) Fångstgrop, oregelbunden,, 3 m diam och 0.6 m dj. Antydan tillrektangulärt bottenplan, 1x0.3 m. Runt gropen vall, 2 m br och0.1-0.2 m h. 38 m ÖN...

Fångstgrop (L1995:8715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:4005)

Fångstgrop, närmast oval, 3x1.6 m (Ö-V) och 0.8 m dj.Rektangulärt bottenplan, 1.7x0.6 m (Ö-V). Kring kanten är envall, 1-1.8 m br och 0.1-0.4 m h. Bev...

Fångstgrop (L1991:4855)

Fångstgrop, rund, 6 m i diam och 1,6 m dj. Vall i nersluttningenmot N-Ö-SÖ, 2 m br och intill 0,5 m h. Hänvisningsskyltad.

Fångstgrop (L1992:4787)

1) Fångstgrop, oval, 2x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.4 m dj, omgiven av en diffus vall, 1.5 m br och 0.1 m h. Närmast rektangulärt bottenplan, 0.8x0.4 m (NNV-...

Fångstgrop (L1950:615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:7189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2000:3660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:3265)

1) Fångstgrop, oval, 3x2.2 m (NÖ-SV) och 0.8 m dj. Rektangulärtbottenplan, 1.1x0.6 m (NÖ-SV). Kring kanten är en vall, 2 m broch 0.1 m h. I vallens N ...

Fångstgrop (L2000:149)

1) Fångstgrop (?), närmast oval, 3x2.5 m st (VSV-ÖNÖ) och 0.6mdj. rektangulärt bottenplan, 0.6x0.3 m st (VSV-ÖNÖ) och 0.4 mdj. Gropen omges i NV-NÖ av...

Fångstgrop (L1946:2722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:2858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2022:5511)

Fångstgrop, närmast rund, ca 3 m diam och 0,7 m dj. Oregelbundet bottenplan, stört av en liten rotvälta och en gran. Omgiven av en vall, 2-3 m br och ...

Fångstgrop (L2008:9406)

Fångstgrop, närmast rund, 6 m diam och 0.6 m dj. Själva gropen är2 m diam med oregelbundet bottenplan. Omgivande vall är 2 m broch 0.2 m h. Beväxt med...

Fångstgrop (L1946:874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1937:4268)

1)Fångstgrop, närmast rund, 3 m diam och 0.7 m dj. Vall kring kanten, 2.5 m br och 0.3 m h.40 m S om 1 är2)Fångstgrop, oval, 4x3 m (N-S) och 0.8 m dj....

Fångstgrop (L1943:3298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1999:2594)

1) Fångstgrop, för varg(?), rund, 9 m diam och 2.5 m dj. Bottnenär närmastrektangulär, 3x2 m st, delvis använd för avskräde. I S-V är gropenomgiven av...

Fångstgrop (L1945:5556)

Fångstgrop, rund, 3,7 m diam och 1,8 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,7x0,4 m (Ö-V). Omgiven av en vall, 0,7-2,5 m br och 0,1-0,9 m h.

Fångstgrop (L1938:8)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:6148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:1856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:5254)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2020:4958)

Fångstgrop, rund, 4.2 m i diam och 1,3 m dj. Vall runt om intill 2,3 m br och 0,3 m h. Rektangulärt bottenplan 1,2x0,7 m (NV-SO). Hör förmodligen ihop...

Fångstgrop (L1946:6348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1934:110)

Fångstgrop, oval, 4x3 m (NV-SÖ) och 0.8 m dj. Oregelbundet bottenplan, 1x0.3-1 m (NV-SÖ). Omgiven av vall, 1.5 m br och 0.2-0.3 m h. Vid sondning i gr...

Fångstgrop (L1994:2851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2005:7282)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 0,9 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2x0,6 m (N-S). Kring kanten är en vall, 1,5-2 m br och 0,2-0,3 m h. I V möter vallen...

Fångstgrop (L2005:5943)

Fångstgrop, oval, 3x2 m (NNÖ-SSV) och 0.5 m dj. Igenrasat bottenplan. Kring kanten är en vall, 2 m br och 0.1 m h.

Fångstgrop (L1936:7109)

Fångstgrop, rund, totalt 7 m diam och 1,8 m dj. Gropen är oval,4x3 m (80-280 gon). Rektangulärt bottenplan, 1,6x1,2 m (80-280gon). Kring kanten är val...

Fångstgrop (L1993:1587)

1) Fångstgrop, oval, 2.5x1.5 m (VNV-ÖSÖ) och 0.4 m dj. Omgivenav en vall, 2-3 m br och 0.2-0.3 m h.Beväxt med en gran, en tall samt tre ungtallar.73 m...

Fångstgrop (L2022:5581)

Fångstgrop, rektangulär, 3x2 m (NV-SÖ) och 0,9 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,9x0,4 (NV-SÖ) med inrasade stenar i. Omgiven av en gropig vall, ca 0,5...

Fångstgrop (L2015:8601)

Varggrop, 6x5 m (ÖNÖ-VSV) och 2 m dj. Runt gropen går en vall, 3-4m bred, 0,3-0,5 m hög. Beväxt med åtskilliga träd av blandatslag. Belamrad i botten ...

Fångstgrop (L1974:7788)

Fångstgrop, rund, 9 m diam. Gropen är 5 m diam och 1.5 m dj. Bottenplanet är runt. I Ö delen är tre större stenar, 0.4 - 0.8 m st och i NV kanten är e...

Fångstgrop (L1936:4764)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0.8 m dj. Rektangulärt bottenplan,1.5x0.5 m, runt kanten vall, 2-3 m br och 0.25 m h. (I samverkanmed RAÄ nr 49).

Fångstgrop (L2012:7707)

Fångstgrop?, 3,5 m diam och 1 m dj. Runt bottenplan, 1,5 m diam.Runt kanten är en vall, 2 m br och 0,1-0,3 m h. Beväxt med 2 granar ovh 1 tall. Gropen...

Fångstgrop (L1936:5175)

1) Fångstgrop(?), 5 m diam och 0.3 m dj. Gropen omges av vall,2.5 m br och 0.1-0.4 m h. 15 m SÖ är 2) Fångstgrop, 4 m diamoch 0.9 m dj. Gropen omge...

Fångstgrop (L1945:6055)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1,3 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5x0,4 m (ÖNÖ-VSV). Kring kanten är en vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,4 m h.

Fångstgrop (L2021:7356)

Fångstgrop, rektangulär, 2,5x1,5 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,3x0,8 m (NV-SÖ). Omgiven av en vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m h.

Fångstgrop (L2007:9660)

Fångstgrop, oval, 3x2 m (NNV-SSÖ) och 1.5 m dj. Rektangulärtbottenplan, 1.4x0.5 m (NNV-SSÖ). Kring kanten är en vall, 2 m broch 0.2 m h. Beväxt med et...

Fångstgrop (L2008:9405)

Fångstgrop, närmast rund, 6 m diam och 0.7 m dj. Själva gropen är2 m diam med oregelbundet bottenplan. Omgivande vall är 2 m broch 0.2 m h. Beväxt med...

Fångstgrop (L1946:3153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:6857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2000:3179)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2000:1368)

Fångstgrop, 3.5 m diam och 1.6 m dj. Vall kring kanten, 2-3 m broch 0.2 m h.I vallen tre stubbar och en tall. I gropen ris och toppar.Anvisad av Gunna...

Fångstgrop (L1938:5965)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1951:7466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2022:6287)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0,5 m dj. Skålad botten. Omgiven av en vall, 2-3 m br och 0,1-0,3 m h.

Fångstgrop (L2022:3563)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 1,3 m dj. Bottenplanet ej möjligt att urskilja p.g.a stubbe och växande träd i botten. Vall i Ö-S-V, 1,5-3 m br och int...

Fångstgrop (L1937:7140)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fångstgrop (L1963:725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2002:4802)

Fångstgrop, 8-9 m i diam, gropen är 4-5 m diam och1 m dj, delvisfylld med skrot. Raserat staket runt. Hallon och lövsly. En vall0.1-9.3 m h och 1-2 m ...

Fångstgrop (L1934:3084)

Fångstgrop, totalt 9 m i diam. Gropen är 3 m i diam och 0,6 m dj. Vall kring kanten, 2-3 m br och 0,1-0,3 m h.

Fångstgrop (L2000:3778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1993:5228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2006:7042)

Fångstgrop, 4 m diam och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1.6x0.7m (NNÖ-SSV). Kring kanten är en vall, 1 m br och 0.1-0.3 m h.Beväxt med ett 20-tal lö...

Fångstgrop (L1999:571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:9975)

Fångstgrop, oval, 3x2 m (NÖ-SV) och 0,4 m dj. Trädbitar i botten. (Förstagångsinventeringen 1968)

Fångstgrop (L1935:5520)

1) Fångstgrop, 3.5 m diam och 0.2 m dj. Igenfylld. Omgiven av envall, 2 m br och 0.1 m h. 28 m NNÖ om nr 1 är 2)Fångstgrop, 3 m diam och 0.4...

Fångstgrop (L1946:897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:7432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:4713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:6839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:6003)

1) Fångstgrop, totalt 7 m diam, innerdiam 3,5 m och 1,2 m dj.Rekt. bottenplan, 1,5x0,3 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1-2 m broch 0,1-0,6 m h. Högst i ...

Fångstgrop (L2006:7886)

1) Fångstgrop, totalt 10 m diam. Själva gropen är 5,5 m i diam ochca 2 m dj. Bottenplan svagt rektangulärt, 1x0.4 m (ÖNÖ-VSV). Gropenomgiven av en val...

Fångstgrop (L2000:2878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:3564)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1934:3231)

Fångstgrop, totalt 7 m i diam. Själva gropen är oval, 3,5x2,5 m (VNV-ÖSÖ) och 1-1,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,8 m (VNV-ÖSÖ). Omgivande vall s...

Fångstgrop (L1936:4769)

1) Fångstgrop, 4x2.5 m och 1.1 m dj. Runt kanten vall (utom iNV-ÖSÖ), 1.5-2 m br och 0.1-0.3 m h. Vallen är skadad avskogsväg i NV-SSÖ och i gropens ...

Fångstgrop (L1941:6824)

Stensättning(?) rund 7 m diam och intill 0,1 m h. Övertorvad medi ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Kant kedja (?) i NV 0,1 m hav 0,2-0,4 m l stenar f...

Fångstgrop (L2019:919)

Fångstgrop, rund, 3,5 m diam och 1,4 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,4×0,5 m (NNV–SSÖ). Runt kanten är en vall, 2 m br och 0,3-0,7 m h.

Fångstgrop (L2020:3996)

Fångstgrop, oval, 3x2 m (NV-SÖ) och 1,1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,3 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1-2,5 m br och 0,2-0,5 m h.

Fångstgrop (L1945:1953)

Fångstgrop, kvadratisk, 2,5x2,5 m st (N-S) och 1,6 m dj. Kvadratiskt bottenplan, 0,7x0,7 m st (N-S) och 0,2 m dj. Vall kring kanten, 1-2 m br och 0,1-...

Fångstgrop (L2006:64)

1) Fångstgrop, rund, totalt 6 m diam. Gropen är 3x2 m (N-S) och0.8 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1.5x0.5 m (N-S). Kring kanten är envall, 1.5-2 m br ...

Fångstgrop (L2000:1299)

1) Fångstgrop, oregelbunden, 2.5x2 m (NV-SÖ) och 0.9 m dj. Vall,1.5-2 m br och 0.1-0.3 m h.På vallen växer två tallar.57 m NV om nr 1 är:2) Fångstgrop...

Fångstgrop (L1947:7599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1951:4585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:9339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2000:3787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1966:7298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:2752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:1316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:3028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2001:9879)

1) Fångstgrop (?), 2 m diam och 0.55 m dj. Skadat bottenplan(troligen N-S). Vall kring kanten, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h.Kraftigt igentorvad. I valle...

Fångstgrop (L1993:956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:7755)

Fångstgrop, varg, 4 m diam och 0.5 m dj. Omgivande vall är 2-2.5m br och intill 0.3 m h. Gropen är belamrad med ris.Grävlingsgryt i NV delen av vallen...

Fångstgrop (L1945:8151)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 1,1 m dj. Otydligt bottenplan till följd av erosionsskador i gropens vägg. Runt kanten är en vall, 1-1,4 m br och 0,1-0...

Fångstgrop (L2008:8700)

1) Fångstgrop, oval, 7x6 m st (NV-SÖ). Gropen är 3x2.5 m st och0.9 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1.2x0.4 m st (NV-SÖ). Vallkring kanten, 2 m br och 0...

Fångstgrop (L1936:6373)

1) Fångstgrop, totalt 7 m diam, innerdiam 3,5 m och 1,2 m dj.Rekt. bottenplan, 1,5x0,3 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1-2 m broch 0,1-0,6 m h. Högst i ...

Fångstgrop (L1947:6152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2006:5280)

Fångstgrop, närmast kvadratisk, 3 m i sida (NÖ-SV) och 1 m dj.Kvadratiskt bottenplan, 0.5 m i sida (NÖ-SV) och 0.15 m dj.Omgivande vall är 1.5 m br oc...

Fångstgrop (L1959:9611)

1) Fångstgrop, 4 m i diam och 2 m dj. Gropen har stenskoddalodräta väggar, med 0,1-0,6 m st. delvis tuktade gråstenar ikallmurteknik. Kring gropen är ...

Fångstgrop (L2005:3020)

Fångstgrop, 5 m diam och 1.7 m dj. Vallen är 3 m br och 0.1-0.3 mh. Beväxt med enstaka tallar i kanten.

Fångstgrop (L1946:8601)

Fångstgrop, uppgift om, oval, 3x2,5 m (NV-SÖ) och 0,8 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,3 m (NV-SÖ).

Fångstgrop (L1937:4992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1999:5376)

Fångstgrop (?), oval, 2x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m dj. Delvis vall kring kanten, 1-2 m br och 0.1 m h. Osäker, kan vara del av anläggning. Fångstgrop...