Fångstgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Grävd fallgrop för fångst av varg, älg och ren samt, i undantagsfall, för räv och björn.
Fångstgrop (L1974:980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1948:9703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1963:7125)

Fångstgrop, rund 8 m diam och intill 1 m dj. Svagt markerad vallomkring kanten 0,1 m h och 1 m br. Fylld och påförd med sopor ochgrenar. Enl uppgift s...

Fångstgrop (L1948:9974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:9272)

Fångstgrop, oval, 4x3 m (N-S) och 1,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,5 m (N-S). Kring kanten vall, 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h.

Fångstgrop (L1998:2036)

Fångstgrop, oval, 3 x 2 m (N-S) och 0,7 m dj. rektangulärt bottenplan, 1,5 x 0,5 m st (N-S). Omgiven av vall, 2-2,5 m br och intill 0,4 m h.

Fångstgrop (L1946:9688)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1994:5659)

1)Fångstgrop(?), oval, 4x3 m (NÖ-SV) och 0.15 m dj,omgiven av en vall, 2.5-3 m br och 0.1-0.25 m h. Gropen ärnågot diffus. Beväxt med en ungtall och e...

Fångstgrop (L1993:8465)

1)Fångstgrop, närmast oval, 3x1.5 m (NV-SÖ) och 0.3 m dj. Den ärdelvis omgiven av vall, 2-3 m br och 0.1 m h. Bottenplanet ärnärmast rektangulärt, 1.3...

Fångstgrop (L2021:75)

Fångstgrop oval 2,5 x 2 m (NV-SO) och 0,4 m djup. Omgiven av vall 2 m bred och 0,1-0,3 m hög, otydlig i S. Vid provstick med jordsond framkom blekjor...

Fångstgrop (L2018:287)

Fångstgrop (varg), 6 m diam och 1,3 m dj. Rektangulärt bottenplan, 3x1,5 m (NO-SV). Vall kring kanten, 3 m br och 0,1 m h.

Fångstgrop (L1935:7702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1962:8454)

Fångstgrop, 3 m diam, 1,2 m dj. Gropen är omgiven av en vall, 1 mdiam, 0,2-0,3 m h. Gropen är omgiven av en vall, 1 m diam,0,2-0,3 m h. Gropen är delv...

Fångstgrop (L1947:6895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2006:7886)

1) Fångstgrop, totalt 10 m diam. Själva gropen är 5,5 m i diam ochca 2 m dj. Bottenplan svagt rektangulärt, 1x0.4 m (ÖNÖ-VSV). Gropenomgiven av en val...

Fångstgrop (L1979:2557)

Fångstgrop, rund 6 m diam och 2 m dj med en 1,5 m br och intill 0,3 m h vall runt om.

Fångstgrop (L1946:9839)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:4905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:6841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:1922)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:5946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2000:1523)

1) Fångstgrop, 2 m diam och 0.5 m dj. Rektangulärt bottenplan,1x0.3 m (N-S). Delvis vall kring kanten, 2.5 m br och 0.1 m h.Beväxt med tre tallar.73 m...

Fångstgrop (L1983:5506)

Fångstgrop, 6 m i diam och 1 m dj, koniskt rund. Runt gropen envall, 2-3 m br och 0.8-1.5 m h. Gropen är till stor deligenrasad och delvis fylld med r...

Fångstgrop (L1992:2606)

Fångstgrop, närmast oval, 3x2.5 m (NNV-SSÖ) och 0.8 m dj. Kringkanten är en vall, tydligast i V, 2-3 m br och 0.1-0.3 m h.Skålformad botten. Bevuxen m...

Fångstgrop (L1947:2448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:7374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:9124)

Fångstgrop, 5 m diam och 1,2 m dj. I kanten syns några stenblock.Övertorvad vall synlig kring kanten i N-NÖ-Ö, 2 m br och 0,2 m h.I gropen växer flera...

Fångstgrop (L1948:9316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1994:8214)

1) Fångstgrop, oval, 2.0x1.0 m (Ö-V) och 0.3 m dj. Skålformatbottenplan.Beväxt med lav, mossa och gran.48 m V om nr 1 är2) Fångstgrop, oval, 2.0x1.0 m...

Fångstgrop (L2022:5967)

Fångstgrop, ov, 3 x 1,5 m(NNV-SSÖ) och 0,9 m dj. Runt gropen är en vall, 0,1 - 0,3 m h och 1 - 2 m br.

Fångstgrop (L1982:9054)

Varggropen fanns för 60 år sedan och är numera ombyggd till enkälla.Fångstgrop, plats för (?) enligt uppgift. På angiven plats är enstensatt brunn, 1....

Fångstgrop (L1951:1576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1945:1559)

Fångstgrop, rund, 1,5 m diam och 1,3 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,6 m (ÖNÖ-VSV). Omgiven av en vall, 1 m br och intill 0,2 m h.

Fångstgrop (L1983:9680)

Fångstgrop?, rund 4 m diam, 1m dj.

Fångstgrop (L1958:8173)

1) Fångstgrop ?, rektangulär 2,5 m l (NÖ-SV) 1 m br, 0,3 m dj.Starkt förstörd. Beväxt med lingonris och ljung. Enligt uppgiftvarggrop, vilket starkt k...

Fångstgrop (L1945:1952)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 1,8 m dj med runt bottenplan, 1 m diam och 0,2 m dj. Vall kring kanten, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h.

Fångstgrop (L1936:6322)

1) Fångstgrop, 10 m ytterdiam, 3,5 m innerdiam och 1,6 m dj.Rektangulärt bottenplan 1,5x0,5 m (NV-SÖ). Vall kring kanten3-3,5 m br och 0,1-0,3 m h. Be...

Fångstgrop (L1947:3888)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2020:8673)

Fångstgrop, oregelbunden, 3 m diam och 0,4 m dj. Inrasat bottenplan. Vall kring kanten, 2-3 m br och intill 0,1 m h.

Fångstgrop (L1967:5678)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2022:6207)

Fångstgrop, rund, ca 5 m diam och ca 1, 2 m dj. Vall kring kanten ca 2,5 m br och 0,2-0,4 m h. Den större höjden i SÖ ner i sluttningen. Gropen har an...

Fångstgrop (L1945:249)

Fångstgrop, oval, 4x3 m (NNV-SSÖ) 1.6 m dj. Otydlig rektangulärbotten (NNV-SÖ) 0.4x1.2 m. Kring kanten finns en vall 0.9-1.2 mbr och 0.2-0.4 m h. En g...

Fångstgrop (L1945:9079)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 1,3 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,4x0,3 m (NNV-SSÖ). Omgiven i Ö-S-V av en vall, 1,5-4 m br och 0,3-0,9 m h.

Fångstgrop (L1936:4535)

1) Fångstgrop, oval, 4x3 m st (NV-SÖ) och 1.2 m dj. Rektangulärtbottenplan, 1.5x0.5 m st (NV-SÖ). Omgiven av en vall, 1.5-2.5 mbr och 0.2-0.3 m h. ...

Fångstgrop (L2006:5170)

1) Fångstgrop, totalt 6 m diam. Gropen är kvadratisk, 2 m sida(NV-SÖ) och 0.6 m dj. Bottenplanet rektangulärt, 1x0.5 m (NV-SÖ).Omgivande vall, 2 m br ...

Fångstgrop (L2019:4991)

Fångstgrop, oval, 4x3 m (NÖ-SV) och 1,3 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5x0,3 m (NÖ-SV). Omgiven av en vall, 2 m br och intill 0,6 m h, utom i NV där...

Fångstgrop (L1939:7371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1973:4618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:4408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1963:7321)

Fångstgrop, 12 m diam och 3 m dj. Gropen är 8 m diam och 2 m dj.Möjligen rektangulärt bottenplan 4x3 m (60-260cg). Gropen äromgiven av en vall 1-2 m b...

Fångstgrop (L2007:9988)

Fångstgrop, rund, totalt 10 m diam. Gropen är rund, 3 m diam och1m dj med rektangulärt bottenplan, 1.2x0.6 m (NNÖ-SSV). Runt kantenären vall, 2-3.5 m ...

Fångstgrop (L1947:8685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1934:3597)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 0,9 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5x 0,5 m (VNV-ÖSÖ). Vall kring kanten, intill 1,5 m br och intill 0,2 m h.

Fångstgrop (L1937:6365)

Fångstgrop, rund, 2 m diam och 0.3 m dj. Omgiven av en vall, 1.5 m br och 0.1 m h. Rektangulärt bottenplan, 0.6x0.2 m (N-S).

Fångstgrop (L2023:2836)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 1,2 m dj. Kring kanten en flack vall, 2,5 m br och 0,1-0,2 m h.

Fångstgrop (L2006:5316)

Fångstgrop, totalt 12 m diam. Gropen är rund och trattformad, 6 mdiam och 2.4 m dj. Omgivande vall är 3 m br och intill 0.8 m h.Beväxt med sex tallar ...

Fångstgrop (L1951:562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:1835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1951:6352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:5588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1994:3849)

Fångstgrop, närmast oval, 2.3x1.5 m (N-S) och 0.3 m dj. Omgivenav en oregelbunden och ställvis diffus vall, 1.5-2 m br och 0.1-0.2m h. Skålformad bott...

Fångstgrop (L2020:6329)

Fångstgrop, oval, 4x3 m (NNÖ-SSV) och 1 m dj. Oregelbundet bottenplan p.g.a skada, närmast skålformat. Runt kanten är en vall, 1,5-3 m br och 0,1-0,5 ...

Fångstgrop (L2016:6155)

Fångstgrop?, kvadratisk, 5x5 m (N-S) och 1,2 m dj. I slänternasyns enstaka stenar. Bottnen sumpig. Vall kring kanten, 1-2,5 mbr och 0,2-0,4 m h ojämn....

Fångstgrop (L1935:7061)

Fångstgrop, 3 m diam och 1,2 m dj. Rektangulärt bottenplan 1,5x0,5 m (NNV-SSÖ). Runt kanten vall, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h, delvis gemensam med Raä nr...

Fångstgrop (L1945:4994)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 0,4 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5x0,6 m (ÖNÖ-VSV). Kring kanten är en vall, 2 m br och 0,1-0,2 m h.

Fångstgrop (L1936:8237)

Fångsgrop, för varg, 2x1.5 m st (NÖ-SV) och 1 m dj. Byggd avlössprängda stenar, 0.2-1 m st från bergväggen i SÖ. Övermossad.Lämningen ser mer ut som...

Fångstgrop (L2020:4016)

Fångstgrop, räv, rund, ca 4 m diam och 1 m dj. Runt gropen är en vall 1-3 m br och intill 1 m h. Skyltad av Skogsstyrelsen.

Fångstgrop (L1937:9765)

Fångstgrop rund 3,5 m i diam och 0,3 m dj ställvis omgiven av vall ca 1 m br och 0,1 m h.

Fångstgrop (L2010:2047)

1) Varggrop, 5 m diam och 1,8 m dj, med rektangulärt bottenplan,1,3x1 m (närmast Ö-V), tämligen sluttande kanter. Beväxt i kanten med två björkar, en ...

Fångstgrop (L1947:8796)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1,4 m dj. Rektangulärt bottenplan (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h. I gropens botten finns överm...

Fångstgrop (L1951:321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2005:608)

Fångstgrop, rund, totalt 8 m diam. Själva gropen är kvadratisk,3.5x3.5 m (S-N) och intill 0.9 m dj. Omgivande vall är 2-2.5 m broch intill 0.6 m h. Gr...

Fångstgrop (L1946:9860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1993:6371)

1) Fångstgrop(?) rund, 2.1 m diam, 0.2 m dj. omgiven av en vallintill 2.3 m br, 0.1 m h. Bottenplanet är runt, 0.9 m diam. Bevuxenmed 9 tallar.6 m VSV...

Fångstgrop (L1945:5658)

Fångstgrop, rektangulär, 4x3 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,7x0,4 m (NNV-SSÖ). Kring kanten är en vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m...

Fångstgrop (L2018:251)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,5 m (NO-SV). Vall kring kanten, 2 m br och 0,1 m h.

Fångstgrop (L1939:8054)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:2063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:2642)

Fångstgrop, oval, 3,5x2,5 m (Ö-V) och 0,9 m dj. Bottenplanet övertäckt av inrasad övertorvad jord och sten samt trädrester. Omgiven av en vall, utom i...

Fångstgrop (L1942:1508)

Fångstgrop, rund, trattformig, ca 6 m diam och 1,6 m dj. I NÖ-Ö-S kanten några - stenar 0,9-0,7 m st. Beväxt med lövsly. Enligt uppgift en varggrop.

Fångstgrop (L1993:4788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2021:7825)

Fångstgrop, rund 3 m i diam och 0,8 m djup. Omgiven av en vall 1 - 1,5 m bred och 0,1 - 0,2 m hög. Vallen är ojämn, oklart om det är naturlig påverkan...

Fångstgrop (L1946:8815)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2022:5590)

Fångstgrop inrapporterad av Norra skog i samband med avverkningsplanering. Väl synlig i laserdata. Inlagd som tips i avvaktan på beskrivning och besik...

Fångstgrop (L1946:2868)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1993:5459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1945:8468)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 0,7 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,3 m (Ö-V). Kring kanten är en vall, 2-3 m br och intill 0,1 m h.

Fångstgrop (L1947:239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2020:1645)

Fångstgrop, rund, 4 m i diam och 0,3 m dj. Runt gropen är en vall, intill 2 m br och intill 0,2 m h. Vid provstick med jordsond framkom blekjord i gro...

Fångstgrop (L1993:5039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1958:5744)

1)Fångstgrop, 6 m diam, 1,25 m dj. Vall kring kanten 2-2,5 m broc h 0,1-0,5 m h. Kanterna i fångstgropen är nu nedrasade ochgropen är delvis fylld med...

Fångstgrop (L1939:5841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Varggropen, Fångstgrop (L1961:2229)

Fångstgrop, avrundat kvadratiskt, 3,5 m. sida (N-S) och 2 m dj.Om- givande vall 2 m br. och 0,3-0,5 m h. Vallen är i Ö sidanskadad av en Ö in- tilligg...

Fångstgrop (L1936:6213)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:2486)

Fångstgrop, uppgift om. Ej återfunnen vid inventeringen. Från förstagångsinventeringen: "7 m S och 85-90 SV om nr 1 [L1947:1845] [...] har enligt Man...

Fångstgrop (L2007:6858)

Fångstgrop, 5 m diam och 1.2 m dj. Närmast rektangulärtbottenplan, 1.5x1 m st (NNÖ-SSV). Vall i S och i V, 2.5 m br och 0.1-0.3 m h. I grop och vall v...

Fångstgrop (L1934:3212)

Fångstgrop, totalt 8 m i diam. Själva gropen är rund, 3,5 m i diam och 1,2-1,5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5x0,9 m (VV-SÖ). Omgivande vall saknas...

Fångstgrop (L1936:9961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:9960)

1) FÅngstgrop, rund totalt 5 m dim. Gropen är 3 m diam och 0,7 mdj. Runt gropen är en vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Vallen ärställvis inrasad och ...

Fångstgrop (L1961:8156)

Fångstgrop, rund, 4 m.diam. och 0,7 m.dj. Kan ursprungligen havarit stensatt. I N finns en antydan till kallmurad kant av 0,2 -0,4 m.st. stenar. I N o...