Fångstgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Grävd fallgrop för fångst av varg, älg och ren samt, i undantagsfall, för räv och björn.
Fångstgrop (L1936:2074)

1) Fångstgrop, 8 m diam och 1.5 m dj. Rektangulärt bottenplan,3x1 m (NV-SÖ). Kring kanten är en vall, 1-2 m br och 0.1-1 m h.63 m ÖSÖ om nr 1 är 2)...

Fångstgrop (L1938:3747)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:7757)

Fångstgrop, totalt 6 m diam. Gropen är 3 m diam och 1 m dj.Närmast rektangulärt bottenplan, 1x0.4 m (VNV-ÖSÖ). I V kanten en0.25 m st sten. Vall kring...

Fångstgrop (L1947:9717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1962:9280)

Fångstgrop, 4 m diam och nu 1.5 m dj. I SÖ delvis fylld med odlingssten. Vallkring kanten, 1.5-2 m br och 0.3-0.4 m h. Bevuxen med några tallaroch ena...

Fångstgrop (L1945:6288)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 1,4 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1x0,4 m (N-S). Omgiven av en vall i V-N-NÖ, 1-2 m br och 0,1-0,4 m h.

Fångstgrop (L1935:9345)

Fångstgrop, närmast rund, totalt ca 5,5 m diam och 0,8 m dj medantydan till rektangulärt bottenplan 1x0,5 m (170-370 gon).Gropen är 2x2 m och omges av...

Fångstgrop (L1945:2474)

Fångstgrop, rund, 3,2 m diam och 0,7 m dj. Rundat bottenplan, 0,5 m diam. Omgiven av en otydlig vall i SV-S-Ö, 2-3 m br och 0,1-0,2 m h.

Fångstgrop (L1951:6251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1937:6056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2005:748)

Fångstgrop, närmast kvadratisk, totalt 5x5 m (NNV-SSÖ). Självagropen är kvadratisk, 3x3 m (NNV-SSÖ) och 1.1 m dj. Kvadratisktbottenplan, 0.6x0.6 m (NN...

Fångstgrop (L1947:8195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:2955)

Fångstgrop, närmast rund, 7 m diam och 0.8 m dj. Själva gropen ärkvadratisk 2.5x2.5 m (NÖ-SV) med kvadratiskt bottenplan, 1x1 m(NÖ- SV). Omgivande val...

Fångstgrop (L2014:1177)

Fångstgrop, oregelbundet rund, 3-4 m diam och 1,5 m dj.Rektangulärt bottenplan(?), 1,5x1 m (Ö-V). I Ö-N-V-SV vall kringkanten, 1,5-3 m br och 0,1-0,3 ...

Fångstgrop (L1998:6540)

Fångstgrop, rund, 3 m i diam och 0,9 m dj. Omgiven av en vall, intill 2 m br och 0,1m h. (RAÄ dnr 3.4.2-837-2014).

Fångstgrop (L2020:4189)

Fångstgrop, rund, 2 m diam och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,7x0,3 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1-2 m br och 0,1-0,2 m h.

Fångstgrop (L1946:3598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:6145)

1) Fångstgrop, totalt 5x4 m st (180-380 gon). Gropen är 3,5x3 m st(180-380 gon), 0,3 m dj. Rektangulärt bottenplan 0,5-0,3 m st(180-380 gon). I N och ...

Fångstgrop (L1946:587)

Fångstgrop, runt, 2,5 m diam och 0,8 m dj. Rektangulärt bottenplan 1x0,5 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, tydligast i V, 0,5-1 m br och 0,2 m h.

Fångstgrop (L1995:2142)

Fångstgrop, oval, 3x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.6 m dj. Skålformad botten. Omgiven av en ställvis otydlig vall, 1.5-2 m br och 0.1 m h.

Fångstgrop (L1946:9183)

Fångstgrop, rund, 4,5 m diam och 1,3 m dj. Skålformat bottenplan. Omgiven i NV-SÖ av en vall, 0,5-2,5 m br och 0,1-1 m h.

Fångstgrop (L2005:213)

Fångstgrop, rund, totalt 6 m diam. Själva gropen är rund, 2.5 mdiam och 0.6 m dj. Antydan till rektangulärt bottenplan, 1x0.3 m(NNV- SSÖ) och 0.15 m d...

Fångstgrop (L2006:6979)

Fångstgrop, rund, totalt 7 m diam. Själva gropen är rund, 2 m diamoch 0.7 m dj, med antydan till kvadratiskt bottenplan, 0.6x0.6 m(NNÖ- SSV). Omgivand...

Fångstgrop (L2006:2017)

Fångstgrop, uppgift om. Enligt uppgift i bygden lämnad tillinventeraren efter arbetssäsongens slut, skall i närheten av den x-markerade platsen finnas...

Fångstgrop (L1946:6458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1935:6194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:3333)

Fångstgrop, 3 m i diameter 1,2 m djup. Vall kring kanten, 1-2 m bred och 0,2-0,3 m hög. Gropen är risbelamrad och har en sten i vallen. Beväxt med ett...

Fångstgrop (L2000:3779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:8395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1968:3598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:2612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:3653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1937:9405)

Fångstgrop, oval, 2,5 x 1 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj med skålformat bottenplan, omgiven av vall 1 m br och 0,1 - 0,2 m h. Vid provstick framkommer blek...

Fångstgrop (L1946:4048)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:2339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:3631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1945:2347)

Fångstgrop, rund , 3 m diam och 0,7 m dj. Skålformat bottenplan. Omgiven av en vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h.

Fångstgrop (L1950:920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2021:7424)

Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0,6 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5x0,5 m (NNÖ-SSV). Omgiven av en vall, 1-2,5 m br och 0,2-0,3 m h.

Fångstgrop (L1990:7010)

Fångstgropar, varg, uppgift om. Enligt markägaren, ca 40 årgammal, skall gamla människor ha påstått att det fanns tvåvarggropar på krönet av backen....

Fångstgrop (L1959:5538)

1)Fångstgrop, ca 3 m diam och med ca 2 m synligt dj. Väggarna äruppbyggda av väl lagda, kallmurade 0,1-0,5 m st (vanligen0,2-0, 4 m st) stenar. Vall ...

Fångstgrop (L1945:8065)

Fångstgrop, oval, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,8x0,4 m (VNV-ÖSÖ). Runt kanten är en vall, 1,5-2,5 m br och 0,1-0,3 m h.

Fångstgrop (L1946:5225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:7850)

Fångstgrop, förstörd, 4 m i diam. Vall runt kanten 2 m br, 0,2-0,3 m h.

Fångstgrop (L1936:9274)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:3273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:6443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:3555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1935:1379)

Fångstgrop, 3 m diam och 0.5 m dj. Rektangulärt bottenplan 1.5x1m (NNO-SSV). Kantvall, 1-2 m br och 0.1-0.4 m h.

Fångstgrop (L1962:7578)

Fångstgrop, 7 m diam och 2,2 m dj. Kring kanten en vall, 3-5 m br och 0,3-1,0 m h, lägst och smalast vid S kanten. Gropen har troligen ursprungligen v...

Fångstgrop (L1935:6159)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:9030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:3253)

1) Fångstgrop, 7 m diam och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan,2x0.5 m (NV-SÖ). Kring kanten är en vall, 0.5-2 m br och 0.1-0.5m h. 18 m S om nr 1 är ...

Fångstgrop (L1966:7826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1982:9913)

Uppgift om plats för fångstgrop i SV hörnet av kyrkogårdsmuren. Ihörnet ligger en prästgrav från mitten av 1700-talet.

Fångstgrop (L1961:8158)

Fångstgrop, rund, 3 m.diam. och 2,5 m.dj. Kallhamrad vägg runt omav 0,1 - 0,8 m.st. stenar. Plan botten. Restaurerad av ortenshembygds - förening år 1...

Fångstgrop (L1937:1441)

1)Fångstgrop, oval, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m dj. Omgiven av vall2-3 m br och 0.2 m h. I vallen är ett rävgryt.25 m NV om 1 är:2)Fångstgrop, oval, 4x3...

Fångstgrop (L1937:5876)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:1688)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1937:5570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:3770)

Fångstgrop, oval, 3x2,5 m (Ö-V) och 0,6 m dj. Igensumpad botten.Möjligen rektangulärt bottenplan (Ö-V). Vall kring kanten 1-2 mbr och intill 0,1-0,2 m...

Fångstgrop (L1947:588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1946:6492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1936:3914)

Fångstgrop(?), rund, 4 m diam och 1 m dj. Oregelbundetbottenplan, 1x1 m. Kring kanten är ingen vall.

Fångstgrop (L2021:7348)

Fångstgrop?, rund, 2,5 m diam och 0,5 m dj. rektangulärt bottenplan, 0,7x0,3 m (NNV-SSÖ). Ställvis vall kring kanten, intill 2m br och intill 0,3 m h.

Fångstgrop (L2006:2999)

Fångstgrop, delvis igenfylld, rund, 7 m diam och 1.3 m dj.Fångstgropen är omgiven av en övertorvad jordvall, 2-3 m br och 0.3-0.5 m h. Gropen är till ...

Fångstgrop (L2020:8046)

Fångstgrop oval 3,5 x 3 m (N-S) och 0,9 m djup omgiven av vall 2,5 - 3,5 m bred och 0,1 - 0,2 m hög.

Fångstgrop (L1937:414)

Fångstgrop, oregelbundet rundad, 2-2,5 m i diam och 0,4 m dj. Rektangulärt bottenplan 1,2x0,2 m (Ö-V), något störd av gammal rotvälta. Vall kring kant...

Fångstgrop (L1947:2947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1937:169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:5922)

Fångstgrop, varg, 6 m diam och 1 m dj. Vall runt om 2 m br och0.3-0.4 m h. Gropen är nu delvis fylld med jord, ris och skrot såatt dess ursprungliga d...

Fångstgrop (L1936:2335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:2364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:9326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1947:8581)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2007:8586)

Fångstgrop, rund, 3 m i diam och 0.9 m dj. Rektangulärtbottenplan, 0.9x0.7 m (NV-SÖ). Kring kanten är en vall, 3 m broch 0.2 m h.Beväxt med ett femton...

Fångstgrop (L2000:4366)

Fångstgrop, 2.5 m diam och 0.8 m dj. Sönderbyggt för jaktpass.Vall kring kanten, 1.5-2 m br och 0.1 m h.Ca fem stubbar.

Fångstgrop (L1951:8945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1935:4472)

Fångstgrop, beskrivning saknas.Ca 20 m SÖ om 1 är:2) Fångstgrop, beskrivning saknas.

Fångstgrop (L2006:9631)

Fångstgrop, rund, totalt 8 m diam. Själva gropen är rund, 4 m diamoch intill 1.1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0.8x0.5 m (Ö-V) ochintill 0.1 m dj. Om...

Fångstgrop (L2022:5734)

Fångstgrop upptäckt och inrapporterad av SCA i samband med avverkningsplanering. Tydligt synlig i laserdata. Inlagd som tips i avvaktan på besiktning ...

Fångstgrop (L1935:1189)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1.1 m dj. Runt gropen är en vall,1-2 m br och intill 0.4 m h.

Fångstgrop (L1945:2466)

Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1,4 m dj. Oregelbundet bottenplan pga skada från rotvälta, närmast skålformat. Omgiven av en vall, 1-3 m br och 0,1-0,5...

Fångstgrop (L2021:7266)

Fångstgrop, närmast rektangulär, 2,5x1,5 m (Ö-V) och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,9x0,2 m (Ö-V). Mot N sidan ligger en inrasad sten, 0,5x0,2 m s...

Fångstgrop (L1935:8262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1962:4235)

Fångstgrop, 5 x 4 m. (15-215 gon) och 1,1 m.dj. Runt kanten är envall, 1,5 - 2 m.br. och 0,1 - 0,2 m.h. Beväxt med 2 enbuskar, 1björk och 1 rönn. Grop...

Fångstgrop (L1947:2603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1992:7766)

Fångstgrop, oval, 2,7x1,6 m (NV-SÖ) och intill 0,5 m dj. Omgiven av vall, intill 1,2 m br och 0,1 m h. Vid sondning framkom blekjord. Påträffad vid ar...

Fångstgrop (L1946:5767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1994:3909)

1.Fångstgrop, oval, 4x3 m (NÖ-SV) och 0.5 m dj, omgiven av en vall1.5-2 m br och 0.1 m h. Oregelbundet bottenplan. Vid provstick framkomrikligt med ko...

Fångstgrop (L1934:3264)

Fångstgrop, totalt 11 m i diam. Gropen är 3 m i diam och 0,6 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2x1 m (NNV-SSÖ), otydligt omgrävt. Vall kring kanten, 2-4 ...

Fångstgrop (L1935:5831)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1938:2049)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1995:662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L2021:2773)

Uppgift om fångstgrop från Jan Danielsson, SCA. Lämningen framkommen vid planering av avverkning. Länsstyrelsens ärende 431-4010-2021. Beskrivning sak...

Fångstgrop (L1947:3451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgrop (L1998:6333)

Fångstgrop oval, 2,5 x 2 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Runt bottenplan, 0,5 m diam. Omgiven av en vall 1-2 m br och 0,2-0,4 m h. Fångstgropen är något igenra...