Fångstgropssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem fångstgropar där det av terrängförhållanden framgår att groparna bildar en funktionell enhet.
Fångstgropssystem (L1937:6798)

Fångstgropssystem, 340 m l (N-S), bestående av 10 fångstgropar, samtliga ovala och med ett inbördes avstånd av 10-70 m. Fångstgroparna är 2.5-3.5x2-3 ...

Fångstgropssystem (L2007:3138)

Fångstgropssystem, ca 180 m i (NÖ-SV), bestående av 6fångstgropar. De ligger 5-36 m från varandra. Alla gropar ärrunda, 6- 7 m diam och 0.5-1.2 m dj. ...

Fångstgropssystem (L1994:9757)

Fångstgropssystem, 98 m l (NNÖ-SSV), bestående av 5 fångstgroparpå11-56 m avstånd.Tre av fångstgroparna är ovala, 4x2.5-3x2.5 m och 0.2-0.3 m dj.Två ä...

Fångstgropssystem (L1948:9344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:3401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:7078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2023:6111)

Fångstgropssystem, ca 2,8 km l (huvudriktning N- S), bestående av 110 fångstgropar, varav 92 ovala, 12 runda och och 6 oregelbundna, med ett inbördes ...

Fångstgropssystem (L1936:3483)

Fångstgropssystem, 220x50 m st (huvudriktning N-S) bestående av 7fångstgropar. Groparna är 3-4 m diam och 0.9-1.3 m dj, omgivnaav 1-2 m br och intil...

Fångstgropssystem (L1994:7909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:7291)

Fångstgropssystem, undersökt och borttaget. Vid arkeologisk undersökning år 2012 konstaterades att stora delar av fångstgropssystemet troligtvis först...

Fångstgropssystem (L2001:7820)

Fångstgropssystem, 930x575 m (NV-SÖ), bestående av 31fångstgropar, belägna på 25-130 m avstånd, vanligen 40-80 m. Cahälften av groparna ligger i orege...

Fångstgropssystem (L1938:713)

Fångstgropssystem 350 m lång med huvudsaklig riktning (NNV-SSO) bestående av 10 gropar med ett inbördes avstånd av 11 - 65 m. & av groparna är rund oc...

Fångstgropssystem (L1937:5015)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:2227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:3273)

Fångstgropssystem, 240 m l (NNÖ-SSV), bestående av sex fångstgropar på 15-45 m inbördes avstånd. Groparna är runda, 3-4 m diam och 0,7-1,2 m dj. Rekta...

Fångstgropssystem (L1939:7789)

Fångstgropssystem, 490 m l (NV-SÖ), bestående av 7 runda fångstgropar med ett inbördes avstånd mellan 23 - 97 m. Groparna är 2,5 - 3,5 m diam och 0,3 ...

Fångstgropssystem (L1946:4097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2007:4026)

Fångstgropssystem, 190 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 fångstgropar,belägna på 12-100 m avstånd. Groparna är 3.5-4.5 m diam och 1-1.4m dj. De har mer el...

Fångstgropssystem (L1936:3848)

Fångstgropssystem, 290 m l (huvudriktning NNÖ-SSV) bestående av 6fångstgropar varav 2 runda och 4 ovala. De runda groparna är 3 mdiam och 0.5-0.6 m ...

Fångstgropssystem (L1992:3656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:1104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1995:6356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1993:7585)

1)Boplats av stenålderskaraktär, oklar utsträckning. Inomangivet område, 3x1 m (NÖ-SV) av en sandig bruksvägpåträffades tio ljusa kvartsbitar. Dessa t...

Fångstgropssystem (L2020:8306)

Fångstgropssystem, 95 m l (huvudriktning N-S), bestående av 5 fångstgropar, varav 3 är runda och 2 är ovala, med ett inbördes avstånd av 14-37 m. De ...

Fångstgropssystem (L1936:7704)

Fångstgropssystem, ca 588 m (huvudriktning N-S), bestående av 12 fångstgropar, varav 5 är runda, 1 är oval, 1 är kvadratisk och 5 oregelbundna, med et...

Fångstgropssystem (L1947:5070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2020:5397)

Elva fångstgropar, sannolikt fortsättning på Ström 190:1 inrapporterade i samband med planering av två olika avverkningar. Groparna är tydligt synliga...

Fångstgropssystem (L1995:9841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:6942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:8580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:9799)

Fångstgropssystem, 980 m l (Ö-V / NÖ-SV), bestående av 23 fångstgropar med inbördes avsånd 1-180 m (vanligen 20-80 m). Fångstgroparna är totalt 6-9 m ...

Fångstgropssystem (L1936:5925)

Fångstgropssystem, ; 120 m l. Huvudriktning Ö-V, bestående av 5fångstgropar belägen på 6-30 m avstånd. Alla 5 är runda ochtotalt 5-6 m diam. 3 gropa...

Fångstgropssystem (L1947:7168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:8046)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2016. För beskrivning se inskannat PDF-dokument. Platsen är belägen under vatten.

Fångstgropssystem (L1947:3815)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2000:296)

Fångsgropssystem, ca 460 m l (NÖ-SV), bestående av 6 fångstgroparbelägna på ett inbördes avstånd av 12-190 m. Fångstgroparna är2-3 m diam (vanligen 3 ...

Fångstgropssystem (L1945:2134)

Fångstgropssystem, ca 290 m l (huvudriktning (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 42-103 m. Fångstgroparna är ovala,...

Fångstgropssystem (L1938:512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:8070)

Fångstgropssystem, ca 930 m l (huvudriktning ÖNÖ-VSV), bestående av 17 fångstgropar, varav alla är runda, med ett inbördes avstånd av 28-95 m. Fångst...

Fångstgropssystem (L1948:9535)

Fångstgropssystem, 575 m långt (NV-SÖ till NÖ-SV) bestående av 12 fångstgropar. Belägna på 17-100 m avstånd (vanligen 20 -55 m, ett avstånd är ca 100 ...

Fångstgropssystem (L1935:419)

Fångstgropssystem, ca 615 m l (Ö-V), bestående av 10 fångstgropar. Fångstgroparna är totalt 7-10 m diam med gropar och vall. Groparna är 4-6 m diam o...

Fångstgropssystem (L2021:4192)

Fångstgropssystem ca 260 meter, bestående av 6 gropar (N-S). Mellan 3:e och 4:e fångstgropen skär en skogsbilväg i nnv-riktning.

Fångstgropssystem (L2001:8428)

Fångstgropssystem, 450 m l (NÖ-SV), bestående av 6 fångstgropar,belägna på 58-110 m avstånd. Tre gropar är runda, 2.5 m diam och0.7-1 m dj. Dessa har ...

Fångstgropssystem (L1946:5974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:5415)

Fångstgropsystem, 430 m l, bestående av 13 gropar, belägna på0-64 m avstånd. 12 av groparna är ovala och 1 är oregelbunden.De ovala är 5x4- 7x4 m o...

Fångstgropssystem (L1994:6027)

Fångstgropssystem, 100m l (Ö-V) bestående av 6 st gropar belägnapå ett inbördes avstånd av 6-18m.Fångstgroparna är ovala 5x4-6x5,5m st (varierade rikt...

Fångstgropssystem (L1937:5755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:2303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1993:1602)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2006:4681)

Fångstgropssystem, 230 m l (huvudriktning N-S), bestående av 5fångstgropar, belägna på 40-65 m avstånd. Dessa är runda totalt6-8. 4 av groparna är run...

Fångstgropssystem (L1935:8826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:8286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:1524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:4528)

Fångstgropssystem, 220 m (huvudriktning NV-SÖ) bestående av 6fångstgropar. Fångstgroparna är ovala, 3x2-5x3 m (varieraderiktningar) och 0.5-1.2 m ...

Fångstgropssystem (L2022:6661)

Fångstgropssystem, ca 190 m l (huvudriktning N-S), bestående av 7 fångstgropar, alla är runda, med ett inbördes avstånd av 4-55 m. Fångstgroparna är ...

Fångstgropssystem (L1937:9550)

Fångstgropssystem, ca 270 m långt (Ö-V) bestående av 5 fångstgropar, med ett avstånd mellan 25-80 m från varandra, varav fem runda och en oregelbunden...

Fångstgropssystem (L1939:9715)

Fångstgropssystem, ca 560 m l (NNV-SSÖ), bestående av minst 16 fångstgropar med ett inbördes avstånd av 15-80 m. Samtliga fångstgropar är runda, 2-4 m...

Fångstgropssystem (L1998:2227)

Fångstgropssystem, ca 530 m l (NV-SÖ), bestående av 5 gropar belägna på ett inbördes avstånd av ca 50-230 m. Fångstgroparna, ca 4-8 m i diam, har mest...

Fångstgropssystem (L1947:1024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2019:1478)

Fångstgropssystem, ca 976 m långt (NNO-SSV), bestående av minst 7 fångstgropar på ett avstånd av ca 18-323 m från varandra. Fångstgroparna är runda, 2...

Fångstgropssystem (L1936:4084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:8211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:3931)

Fångstgropssystem, 100 m l (NV-SÖ) bestående av 5 fångstgropar.Dessa utgörs av 4 ovala och 1 rund fångstgrop, 3- 6x3-6 m st och1.3-1.5 m dj. 1 av gr...

Fångstgropssystem (L1939:9836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:2808)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:9991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:5114)

Fångstgropssystem, ca 710 m l (huvudriktning NÖ-SV), bestående av 27 fångstgropar, varav 16 är runda, 6 är rektangulära och 5 är ovala, med ett inbörd...

Fångstgropssystem (L1936:7478)

Fångstgropssystem, ca 125 m l, huvudriktning NÖ-SV, bestående av6 fångstgropar. Fångstgroparna är runda, 2-3 m diam och 0.2-0.3m dj. 1 har rektang...

Fångstgropssystem (L1936:6985)

Fångstgropssystem, 90x60 m st (140-340 gon) bestående av 6 rundeller ovala gropar totalt 9x6-7 m st. Groparna är delvis omgivenav en vall 0,5-3 m br, ...

Fångstgropssystem (L1936:5257)

Fångstgropsystem, 315 m l (huvudriktning NV-SÖ) bestående av 8fångstgropar, 6 st runda och 2 st ovala, 1.5-3 m diam och0.5-1.1 m dj. 3 st har antydan...

Fångstgropssystem (L1946:8475)

Fångstgropssystem, 750 m l (NÖ–SV), bestående av 19 fångstgropar, varav 11 är ovala och 8 är runda, med ett inbördes avstånd av 1–160 m. Fångstgropa...

Fångstgropssystem (L1937:695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:7346)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:6836)

Fångstgrops- ; system, 160x20-50 m (huvudriktning NV-SÖ),bestående av 5 fångstgropar, belägna på 11-55 m avstånd frånvarandra. 1) Fångstgrop. Totalt ...

Fångstgropssystem (L1947:1118)

Fångstgropssystem, ca 610 m l (N-S), bestående av 11 fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 18-42 m. Groparna är 3-4 m diam och 0,8-1,3 m dj. Åtta...

Fångstgropssystem (L1937:5721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:1628)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:5738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:3615)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Fångstgropssystem (L1947:670)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1993:4629)

Fångstgropssystem, ca 110 m l (NV-SÖ), bestående av 5 närmast ovala fångstgropar på ca 8–50 m:s avstånd mellan varandra. Fångstgroparna är från 2x1 ...

Fångstgropssystem (L1946:5408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:3969)

Fångstgropssystem, 330 m (NV-SÖ) bestående av 5 fångstgropar,varav 3 runda och 2 ovala. De runda fångstgroparna är 2.5-3 mdiam och 0.4-0.6 m dj. En ...

Fångstgropssystem (L1999:4293)

Fångstgropssystem, vinklat, total längd 550 m (N-S, VSV-ÖNÖ),bestående av 8 fångstgropar, belägna på 35-130 m avstånd.Groparna är runda eller svagt ov...

Fångstgropssystem (L1938:641)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:5212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2019:3538)

Fångstgropssystem, ca 625 m l (huvudriktning NVN-ÖSÖ), bestående av 8 fångstgropar, varav 1 rund och 7 ovala, med ett inbördes avstånd av 50-130 m. ...

Fångstgropssystem (L2019:5892)

Fångstgropssystem, ca 640 m l (huvudriktning NV-SÖ), bestående av 11 fångstgropar, varav 4 runda och 7 ovala, med ett inbördes avstånd av 24-105 m. D...

Fångstgropssystem (L1947:7019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:1114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:6530)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:5480)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1951:8625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1995:208)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1995:203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:3541)

1) Fångstgropssystem, 300 m l (huvudriktning N-S) bestående av 6fångstgropar. Groparna är närmast runda, 3-5 m diam och 1- 1.5 mdj med långsträckta,...

Fångstgropssystem (L2000:3245)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:8842)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:3641)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.