Fångstgropssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem fångstgropar där det av terrängförhållanden framgår att groparna bildar en funktionell enhet.
Fångstgropssystem (L1947:7296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:6010)

Fångstgropssystem; Ca 450 m långt (NNö-SSV) bestående av 9 fångstgropar på 23-92 m avstånd (vanligen 23-45 m, två avstånd är 85 respektive 92 m). Fång...

Fångstgropssystem (L1994:9391)

Fångstgropssystem, 200 m l (NÖ-SV), bestående av 8 fångst-gropar på 13-52 m avstånd.Sex av fångstgroparna är ovala och två är obestämbara. De är 3x2-2...

Fångstgropssystem (L1946:3445)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2000:2188)

Fångstgropssystem, 460 m l (NÖ-SV), bestående av 7 fångstgropar,belägna på 33-95 m:s avstånd. Groparnaär 2-4 m diam och 0.5-1.4m dj. Fyra har rektangu...

Fångstgropssystem (L1993:8322)

Fångstgropssystem, 160 m l (NNÖ-SSV) bestående av 7 ovalafångstgropar belägna på ett avstånd av 8-70 m från varandra.Groparna är 2x1.5 m och 0.3-0.4 m...

Fångstgropssystem (L2008:9008)

Fångstgropssystem, typ älggropar. 1) Fångstgrop, totalt 7 m diam,själva gropen 3 m diam och intill 1 m dj. Rektangulärt bottenplan1x0.5 m (NV-SÖ). Kan...

Fångstgropssystem (L1947:1768)

Fångstgropssystem, ca 1000 m l (huvudriktning ÖNÖ-VSV), bestående av 25 fångstgropar, med ett inbördes avstånd av ca 10 -70 m. Fångstgroparna är rund...

Fångstgropssystem (L1938:436)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:2864)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:7716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:7815)

Fångstgropssystem, ca 200 m l (huvudriktning Ö-V), bestående av 6 fångstgropar, varav 5 är runda och 1 är oval, med ett inbördes avstånd av 18-66 m. ...

Fångstgropssystem (L1998:6980)

Fångstgropssystem, ca 900 m (ÖNÖ-VSV) bestående av minst 8 fångstgropar, varav 7 runda och 1 oval, med ett inbördes avstånd av ca 44-300 m (de flesta ...

Fångstgropssystem (L1945:574)

Fångstgropssystem, ca 640 m (huvudriktning NÖ-SV), bestående av 11 fångstgropar, varav alla är runda, med ett inbördes avstånd av 12-80 m. Fångstgrop...

Fångstgropssystem (L2022:2639)

Fångstgropssystem upptäckt av SCA Ragunda i samband med planering av avverkning. Inlagt som tips i avvaktan på besiktning och beskrivning. Samtliga gr...

Fångstgropssystem (L1946:5649)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:1177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1993:655)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1945:2891)

Fångstgropssystem, ca 180 m l (huvudriktning Ö-V), bestående av 6 rektangulära fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 16-45 m. De rektangulära fån...

Fångstgropssystem (L1945:715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1945:6604)

Fångstgropssystem, ca 100 m l (huvudriktning Ö-V), bestående av 6 fångstgropar, samtliga är rektangulära, med ett inbördes avstånd av 19-32 m. De rek...

Fångstgropssystem (L1936:7050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:5974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:9909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:9795)

Överförd till L1935:497, fångstgropssystem, vid revideringsinventeringen 2020.

Fångstgropssystem (L1947:9736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2007:2320)

Fångstgropssystem, ca 170 m i (NNV-SSÖ), bestående av 6fångstgropar. De ligger 13-41 m från varandra. Alla gropar ärrunda, 6-8 m diam och 0.6-0.9 m dj...

Fångstgropssystem (L1947:7019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1951:4326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:9762)

Fångstgropssystem 130 m l (N-S) bestående av 6 runda fångstgropar 3 - 4 m i diam och 0,3 - 0,5 m djupa omgivna av vallar 1,2 - 1,5 m breda och 0,2 - 0...

Fångstgropssystem (L1935:6058)

Fångstgropssystem, 270 m l (VNV-ÖSÖ) bestående av 6 rundafångstgropar, 6-8 diam och 0.4-1.2 m dj. Somliga harrektangulärt bottenplan, 1-1.5 m l och 0....

Fångstgropssystem (L1945:678)

Fångstgropssystem, ca 525 m l (Ö-V), bestående av 11 fångstgropar, varav alla är runda, med ett inbördes avstånd av 6-75 m. Fångstgroparna är runda, ...

Fångstgropssystem (L1993:4646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:5721)

Fångstgropssystem, 285 m l (huvudriktning NNÖ-SSV), bestående av 9 fångstgropar, belägna på 9-85 m avstånd (5 är på 20-44 m avstånd, 2 på 9 m avstånd ...

Fångstgropssystem (L1938:5106)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:5926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:9721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:8723)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:170)

Fångstgropssystem, 160 m l (huvudriktning N-S) bestående av 6 fångstgropar varav 3 runda och 3 ovala med ett inbördes avstånd av 10-104 m. De runda få...

Fångstgropssystem (L1939:8437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:7563)

Fångstgropssystem, ca 764 m (NÖ-SV), bestående av 12 fångstgropar, varav 8 är runda och 4 är ovala, med ett inbördes avstånd av 27-139 m. De runda få...

Fångstgropssystem (L2006:4838)

a) Fångstgropssystem, 250 m l (Ö-V), bestående av 7 fångstgroparbelägna på 9-53 m avstånd. Dessa är runda och 7-9 m diam.Groparna är runda, 3-5 m diam...

Fångstgropssystem (L1935:8613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:5007)

1) Fångstgropsystem, 500 m l (NNV-SSÖ), bestående av 24fångstgropar, 2-4 m diam och 1.2-1.5 m dj. Flertalet harrektangulärt bottenplan. Groparna omges...

Fångstgropssystem (L1946:326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:6515)

Fångstgropssystem, ca 1010 m l (huvudriktningar NÖ-SV till Ö-V), bestående av 24 fångstgropar, varav 15 runda och 9 ovala, med ett inbördes avstånd av...

Fångstgropssystem (L1938:5514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2001:8983)

Fångstgropssystem, 450 m l (ÖNÖ-VSV) bestånde 7 fångstgropar,belägna på ett inbördes avstämd av 15-127 m (vanligen 60-70 m ).Av groparna är fyra närma...

Fångstgropssystem (L1938:8503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:6544)

Fångstgropssystem, 350 m l (NÖ-SV) bestående av 9 fångstgropar. Dehar ytterdiam 7-9 m, innerdiam 2,5-3,5 m och 0,6-1,7 m dj(vanligen 1-1,2 m). Rektang...

Fångstgropssystem (L1946:9411)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2020:8819)

Fångstgropssystem, 500 ml (huvudriktning ÖNÖ-VSV), bestående av 13 fångstgropar med ett inbördes avstånd av 1-100 m. Fångstgroparna är runda, 2-3,5 ...

Fångstgropssystem (L1946:7580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:5333)

Fångstgropsystem, 650 m l, bestående av 5 fångstgropar, belägnapå 120-160 m avstånd. 4 gropar är ovala, 3 m diam och 0.25-0.9 mdj. 1 har runt botten...

Fångstgropssystem (L1946:5301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:8700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:1915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2019:5818)

Fångstgropssystem, ca 310 m l (Ö-V), bestående av 8 fångstgropar, varav 5 runda och 3 ovala, med ett inbördes avstånd av 10-80 m. De runda fångstgro...

Fångstgropssystem (L1946:4474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1992:1056)

1) Kokgrop, oval, 2.1x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.1 m dj. Omgivenav en ojämn och otydlig vall, 1.5-2 m br och 0.1 m h.Skärvstenspackning i botten. Bevuxen m...

Fångstgropssystem (L1993:4449)

1)Fångstgropssystem 620 m l (N-S) bestående av 13fångstgropar, varav en är osäker. Fångstgroparna är belägna påett avstånd av 10-130 m från varandra.5...

Fångstgropssystem (L1946:6856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:7015)

Fångstgropssystem, 340 m l ( huvudriktning NNÖ-SSV), bestående av 14 fångstgropar, 10 ovala och 4 runda, med ett inbördes avstånd av 10-80 m. De oval...

Fångstgropssystem (L1993:9979)

Fångstgropssystem, 320 m l (Ö-V), bestående av 7 fångstgropar, varav 6 ovala och 1 rund, med ett inbördes avstånd av 20-98 m. De ovala fångstgroparna ...

Fångstgropssystem (L1937:4872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:7104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:6467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:2467)

Fångstgropssystem, 380 m l totalt (NÖ-SV), bestående av 15 fångstgropar, runda, 3 m diameter (7 m diameter totalt med vallen), 1,4-1,8 m dj, vallarna ...

Fångstgropssystem (L1995:8100)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:5036)

Fångstgropsystem, 700 m l. I systemet är minst 11 fångstgropar, varav 10 är ovala och 1 är rund. De ovala groparna är 10 m diameter totalt, inklusive ...

Fångstgropssystem (L2006:5269)

Fångstgropssystem, 230 m l (NNÖ-SSV) med en förgrening om 80 m (V-Ö) i N delen. Systemet består av 8 fångstgropar, varav två iförgreningen. Groparna ä...

Fångstgropssystem (L1947:9887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:4565)

Fångstgropsystem, 190 m l (huvudriktning NÖ-SV) bestående av 8fångstgropar, runda (7 st) och ovala (1 st) 5-8 m diam. Gropenär 2.5-3 m diam och 0.5-...

Fångstgropssystem (L1946:8354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:53)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2006:1682)

Fångstgropsystem, 340 m l (NNV-SSÖ-NÖ-SV) bestående av 5fångstgropar. Groparna är ovala 2-3.5x3 m (N-S) och 0.2-0.8 mdj. Groparna har rektangulärt bot...

Fångstgropssystem (L1948:9982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2020:7943)

Fångstgropssystem, 300 m l (huvudriktning ÖNÖ-VSV), bestående av 7 fångstgropar, varav 5 runda och 2 ovala, med ett inbördes avstånd av 10-80 m. De ru...

Fångstgropssystem (L1946:1628)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:3435)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:8198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:4443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:3483)

Fångstgropssystem, 220x50 m st (huvudriktning N-S) bestående av 7fångstgropar. Groparna är 3-4 m diam och 0.9-1.3 m dj, omgivnaav 1-2 m br och intil...

Fångstgropssystem (L1946:3676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1992:7313)

Fångstgropssystem, bestående av 9 fångstgropar i riktning NV-SÖ. Påträffad vid arkeologisk utredning år 1997. (Raä dnr: 321-3539-2005) Fångstgrop (1),...

Fångstgropssystem (L1946:3091)

Fångstgropssystem, 350 m l (huvudriktning NÖ-SV), bestående av 5 fångstgropar, varav 1 oregelbunden, 2 rektangulära, 1 närmast oval och 1 rund, belägn...

Fångstgropssystem (L1946:8921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1995:5309)

Fångstgropssystem, ca 480 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 9 fångstgropar, varav 6 ovala och 3 runda med ett inbördes avstånd av 12-120 m. De ovala fångstg...

Fångstgropssystem (L1936:2942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:1729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1950:6171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1951:7698)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:5015)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:6921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:7261)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:8624)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:5807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:8097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2001:9460)

Fångsgropssystem, ca 560 m l (NÖ-SV-SSÖ), bestående av 11fångstgropar, belägna på ett inbördes avstånd av 18-140 m,(vanligen 25-65 m). Av groparna är ...