Fångstgropssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem fångstgropar där det av terrängförhållanden framgår att groparna bildar en funktionell enhet.
Fångstgropssystem (L1946:5984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2007:2895)

Fångstgropsystem, ca 1070 m (SÖ-NV -- NNÖ-SSV) bestående av 21fångstgropar. I SÖ delen är en mindre förgrening mot Ö och i SVdelen förgrenar sig syst...

Fångstgropssystem (L1994:7453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:9887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1948:9980)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:6721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:1466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2000:2188)

Fångstgropssystem, 460 m l (NÖ-SV), bestående av 7 fångstgropar,belägna på 33-95 m:s avstånd. Groparnaär 2-4 m diam och 0.5-1.4m dj. Fyra har rektangu...

Fångstgropssystem (L1947:7125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:2604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:4743)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2000:2942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2021:5329)

Fångstgropssystem, ca 700 m l (huvudsaklig riktning N- S), bestående av 26 fångstgropar, varav 25 ovala och 1 rund, med ett inbördes avstånd av 0-90 m...

Fångstgropssystem (L1946:3194)

Fångstgropssystem, ca 1200 m l (NV-SÖ), bestående av 15 fångstgropar, varav 8 ovala, 3 rektangulära, 2 runda, 1 kvadratisk och 1 oregelbunden, med ett...

Fångstgropssystem (L1950:911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:1284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1993:1466)

1) Fångstgropssytem, ca 180 m l (NV-SÖ) bestående av tio fångstgropar vanligen belägna på 6-16 m avstånd från varandra. I två fallär avståndet 40 resp...

Fångstgropssystem (L1946:8384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:2477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:6356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1945:8430)

Fångstgropssystem, ca 290 m l (NÖ-SV), bestående av 5 fångstgropar, alla fångstgroparna är runda, med ett inbördes avstånd av 55-75 m. Fångstgroparna...

Fångstgropssystem (L1935:8792)

Fångstgropsystem, 250 m l (NNV-SSÖ) bestående av 8 fångstgropar,varav 1 rund, 6 ovala och 1 rektangulär, med ett inbördes avståndav 7-65 m (vanligen 2...

Fångstgropssystem (L1938:238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:7562)

Fångstgropssystem, 775 m långt (ÖNÖ-VSV), delvis i dubbla rader, bestående av 20 fångstgropar varav 2 i dubbelraden, groparna är belägna på 5-90 m avs...

Fångstgropssystem (L1948:9854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1945:7460)

Fångstgropssystem, 310 m l (huvudriktning NÖ-SV), bestående av 7 fångstgropar, varav 6 runda och 1 rektangulär, med ett inbördes avstånd av ca 30-60 m...

Fångstgropssystem (L1946:1759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:7316)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1994:8216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1992:3000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2022:4508)

Fångstgropssystem bestående av 4 fångstgropar. Upptäckt och inrapporterat av SCA Ragunda i samband med planerad avverkning. Tydligt synliga i laserdat...

Fångstgropssystem (L1995:4632)

Fångstgropssystem, 210 m l (huvudriktning NNö-SSV), bestående av 6 ovala fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 7-94 m. Fångstgroparna är 2.3-4x1.6...

Fångstgropssystem (L1946:7982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1992:5688)

Fångstgropssystem, uppgift om. Bestående av 23 fångstgropar. Det finns även härdar inom området. (RAÄ dnr 326-629-2008).

Fångstgropssystem (L1936:4273)

Fångstgropssystem, 180 m l (huvudriktning NNÖ-SSV) bestående av 5fångstgropar, varav 1 rund och 4 ovala. Den runda fångstgropenär 3.5 m diam och 0.8...

Fångstgropssystem (L1946:1558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2019:1097)

Fångstgropssystem, ca 105 m l (NNÖ-SSV), bestående av 5 fångstgropar, varav 2 runda och 3 ovala, med ett inbördes avstånd av 6–28 m. De runda fångst...

Fångstgropssystem (L2021:7725)

Fångstgropssystem 250 x 50 m (NV-SO) bestående av 7 fångstgropar, 6 runda och 1 oval. De runda fångstgroparna är 3,5 - 4 m i diam och 0,5 - 1,2 m djup...

Fångstgropssystem (L2008:9311)

Fångstgropssystem, 340 m l (Ö-V), bestående av 6 fångstgropar,belägna 37-62 m från varandra. Fångstgroparna är 6-7 m diam och0.5- 0.7 m dj. Groparna ä...

Fångstgropssystem (L1946:1227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:1135)

Fångstgropssystem, ca 400 m långt (NÖ–SV), bestående av 6 fångstgropar, varav alla är runda, med ett inbördes avstånd av 20–115 m. Fångstgroparna är 3...

Fångstgropssystem (L1993:8660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:9138)

Fångstgropssystem, ca 720 m l (NÖ-SV), varav ca 60 m i en förgrening åt V, bestående av 18 fångsgropar (tre i förgreningen), belägna på 3 till 65 m av...

Fångstgropssystem (L1945:165)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1934:3210)

Fångstgropssystem, 220 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 fångstgropar med inbördes avstånd 24-60 m. Groparna är runda, totalt 7-9 m i diam och 1,1-1,8 m d...

Fångstgropssystem (L1937:1836)

Fångstgropssystem, 680 m l (huvudriktning N-S) bestående av 17 fångstgropar (samt en osäker grop) varav 16 ovala och 1 rund.De ovala fångstgroparna är...

Fångstgropssystem (L1939:8260)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:8630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:6324)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:8017)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2020:5841)

Fångstgropssystem, 700x25 m (ONO-VSV), bestående av 18 ovala fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 12-66 meter. Fångstgroparna är till övervägande...

Fångstgropssystem (L1947:7604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2000:5374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:7352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1951:3866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:3188)

Fångstgropssystem, total längd 100 m (NV-SÖ), bestående av 5fångstgropar. Fångstgroparna är totalt 5-7 m diam. Groparna är3-4 m diam och 0.4-0.5 m ...

Fångstgropssystem (L1995:9800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:6458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1945:975)

Fångstgropssystem 88 m långt (Ö-V) bestående av 5 fångstgropar med ett inbördes avstånd av 8-40 m mest 10 m. Fångstgroparna är ovala förutom en som är...

Fångstgropssystem (L1938:8462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:6796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:9669)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2019:1132)

Fångstgropssystem, 520 m l (huvudriktning NNÖ–SSV), bestående av 9 fångstgropar, varav 4 runda och 5 ovala, med ett inbördes avstånd av 30-80 m. De r...

Fångstgropssystem (L1947:2812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:9122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:8475)

Fångstgropssystem, 750 m l (NÖ–SV), bestående av 19 fångstgropar, varav 11 är ovala och 8 är runda, med ett inbördes avstånd av 1–160 m. Fångstgropa...

Fångstgropssystem (L1936:6259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:9230)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:9383)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1950:5378)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1938:736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:7155)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1936:5861)

Fångstgropssystem, 665 m l (huvudriktning NNÖ-SSV), bestående av 14 fångstgropar, varav 9 runda, 1 oval, 2 kvadratiska och 2 rektangulära, med ett inb...

Fångstgropssystem (L1934:3049)

Fångstgropssystem, 225 m l (Ö-V), bestående av 5 fångstgropar med inbördes avstånd av 35-70 m. De är totalt 7-9 m i diam. Groparna är 2-3 m i diam och...

Fångstgropssystem (L1994:3187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:3231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1937:9697)

Fångstgropssystem, ca 2730 m l (huvudriktning N-S), bestående av 53 fångstgropar, varav 34 ovala, 18 runda och 1 oregelbunden, med ett inbördes avstån...

Fångstgropssystem (L1947:7235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:9475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2006:9975)

Fångstgropssystem, sammanlagd längd, 290 m (NÖ-SV, ÖNÖ-VSV, ÖSÖ-VNV) bestående av 5 gropar. Groparna ligger på 31-95 m avståndfrån varandra. Samtliga ...

Fångstgropssystem (L1947:5604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1993:9478)

Fångstgropssysten, 175 m l (NNÖ-SSV), bestående av 8 fångstgropar, varav 5 är ovala, 2 rektangulära och 1 rund, med ett inbördes avstånd av 11-40 m. D...

Fångstgropssystem (L1948:9535)

Fångstgropssystem, 575 m långt (NV-SÖ till NÖ-SV) bestående av 12 fångstgropar. Belägna på 17-100 m avstånd (vanligen 20 -55 m, ett avstånd är ca 100 ...

Fångstgropssystem (L2020:8293)

Fångstgropssystem, 420 m l (huvudriktning NNV-SSÖ), bestående av 12 fångstgropar, varav 7 runda och 5 ovala, med ett inbördes avstånd av 17-79 m. De...

Fångstgropssystem (L2020:8639)

Fångstgropssystem, ca 400 m l (huvudriktning NV-SÖ), bestående av 9 fångstgropar, varav 7 runda, 1 oregelbunden och 1 kvadratisk, med ett inbördes avs...

Fångstgropssystem (L1946:1588)

Fångstgropssystem, ca 380 m l (Ö-V), bestående av 9 fångstgropar, varav samtliga är runda eller närmast runda, med ett inbördes avstånd av 12-86 m. D...

Fångstgropssystem (L1994:4706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:5956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1999:2061)

Fångstgropssystem, 2050 m l (Ö-V) bestående av 19 fångstgropar.De är 2-3 m i diam och 0.2-0.8 m dj (vanligen 0.3-0.4 m dj). 14fångstgropar har rektang...

Fångstgropssystem (L1993:3381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1992:1787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L2000:4622)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1939:7648)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1946:7453)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2014. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Fångstgropssystem (L1938:5056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1947:5176)

Fångstgropssystem, 150 m. l, (NNÖ-SSV) med 5 fångstgropar, 4-5 m diam och 0,7-1,5 m dj. Ett par har rektangulärt bottenplan skönjbar, 1-2 m l och 0,3 ...

Fångstgropssystem (L1951:2447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fångstgropssystem (L1935:5557)

Fångstgropssystem, ca 350 m l (Ö-V), bestående av 8 fångstgropar, varav 5 runda och 3 ovala, med ett inbördes avstånd av 25-130 m. De runda fångstgro...