Flintgruva

Riksantikvarieämbetets definition: Plats för brytning av flinta under förhistorisk tid.
Flintgruva (L1988:9381)

Flintgruvor, undersökta och borttagna. Se MHM:6650:XVIII.

Flintgruva (L1988:3764)

Flintgruvor, undersökta och borttagna. Se MHM:6655 och ATA dnr 5197/77.

Flintgruva (L1988:3610)

Flintgruvor, undersökta och borttagna. Se MHM:6120 och ATA dnr 5 197/77.

Flintgruva (L1988:9311)

Flintgruvor, delvis undersökta. N-O. Holst beskriver flintgruvor belägna i Sjöbergs krittäkt. Fynd bestående av flintavfall, flintavslag, horn, kerami...

Flintgruva (L1988:3571)

Flintgruvor, delvis undersökta. Enligt Holst "...och Per Olssons krittäkter. Vid den senare har jag räknat till 16 sådana [=gruvschakt] på en rektangu...

Flintgruva (L1988:3625)

Flintgruvor, delvis undersökta, 260x120 m (ÖNÖ-VSV). Området avschaktades år 1982 för en planerad utvidgning av kritbrytning. Vid avschaktningen framk...

Flintgruva (L1988:4294)

Flintgruvor, undersökta och borttagna. Se MHM:6201, 6434 och ATA dnr 5197/77.

Flintgruva (L1988:3836)

Flintgruvor, uppgift om .N-O. Holst nämner att i detta kritbrott (Mathiassens kritbruk) har flintgruvor påträffats.

Flintgruva (L1988:3837)

Flintgruvor, uppgift om. Enligt Holst hade flintsökarna lämnat spår efter sig vid detta kritbrott (Nils Olssons krittäkt).