Fornlämningsliknande lämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning med fornlämningsliknande utseende.
Fornlämningsliknande lämning (L1960:1897)

Stensättning högliknande, 11 m diam och 0,5-0,6 m h övertorvad. Iytan ett flertal stenar 0,2-0,4 m st. I NV en stor sektor avstensättningen borttagen ...

Fornlämningsliknande lämning (L1991:1071)

Rest sten, 1.5 m h, 1 m br (NNÖ-SSV) och 0.2 m tj. Invid stenenär röjningssten staplad. Sentida rest? Stenen står på ett stortliggande hällblock, samt...

Fornlämningsliknande lämning (L1997:4538)

Stensättningsliknande lämning, bestående av jord på häll.Övertäckt vid inv -88.

Fornlämningsliknande lämning (L1983:558)

Högliknande lämning, (kvickrotshög), oval, 10x12 m (VNV-ÖSÖ) och1 m h. På högen ligger en sten, 0.6 m l, 0.3 m br och 0.1 m hmed inskriften:Teddy \ 19...

Fornlämningsliknande lämning (L1942:4434)

1) Högliknande lämning, 2,5 m diam och 0,25 m h. I ytan flera 0,25-0,3 m st stenar. Röjningsröse. 4,5 m S 15cg V om nr 1 är: 2) Högliknande lämning, 2...

Fornlämningsliknande lämning (L1987:1872)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 9 m diam och 0.4 m h.Övertorvad. Beväxt med en rotdelad ek, flera lövbuskar ochbarrbuskar samt hallonrissnår.1...

Fornlämningsliknande lämning (L1967:5035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2003:4254)

Stensättningsliknande lämning, 10 m diam och intill 0.8 m h.Övertorvad i Ö-sluttningen. I mitten en sten 0.9x0.65 m och 0.25m h. Runt Ö hälften en ste...

Fornlämningsliknande lämning (L1964:8340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1976:4766)

1) Stensättning? ca 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan 0,1-0,4 m st gråstenar. Ca 20 m S 15cg Ö om nr 1 och 4 m S om bry a är 2) Hög? ca 5 m ...

Fornlämningsliknande lämning (L1935:8427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1984:3374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1965:2506)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1943:6951)

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m i diam, 0,3 m hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,3 m stora. Möjligen odlingsröse.

Fornlämningsliknande lämning (L2014:7127)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2015:8062)

1) Stensättning?, rund, 6 m diam och intill 0,1 m h. Övertorvadmed i ytan enstaka 0,3-0,5 m st stenar. Beväxt med 1 tall.Mittsten, rundad, 0,4 m st, 0...

Fornlämningsliknande lämning (L1983:1680)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 5 m diam och 0.3 mh. Övertorvad, något ojämn.Troligen sentida lämning.

Fornlämningsliknande lämning (L1954:6600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1969:5332)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1966:3968)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1964:92)

Rest sten, granit 1,9 m h, 1,1 m br (V-Ö) och 0,3 m tj. Närmastrektangulär genomskärning. Stenen restes för ungefär 15 år sedanav gårdsägaren. Han fan...

Fornlämningsliknande lämning (L2012:1198)

1) Stensättning, rund, ca 6-7 m diam, fylld ca 0,3 m h. Fyllningen är kraftigt övertorvad. I dess mitt är en närmast rund anhopning (ca 2,5-3 m diam) ...

Fornlämningsliknande lämning (L2017:33)

1) Stenodling, oregelbunden, närmast rund, 6 m i diam och 0,2-0,5m h, bestående av ett 20-tal mindre block, 0,7-1,2 m st. Dessa ärlagda i en cirkel oc...

Fornlämningsliknande lämning (L1941:5741)

Stensättningsliknande lämning, oregelbundet rund, 5-6 m diam och0,2 m h. Övertorvad. I N och NV kanten kantkedjeliknande begränsning, 0,2-0,4 m h, av ...

Fornlämningsliknande lämning (L1942:1984)

1) Gravfält, 50x40 m (Ö-V) bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och 18 runda övertorvade stensättningar. Högarna är 10-12 m diam...

Fornlämningsliknande lämning (L2017:806)

Stensättningsliknande lämning, sannolikt röjningssten, rundad, ca4 m diam och 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,6 m st stenar, kraftigtövermossade. Ytan grop...

Fornlämningsliknande lämning (L1962:969)

Stensättningsliknande lämning - 5 m diam, 0,1-0,25 m h. Övertorvad med i ytan talika 0,1-0,3 m st stenar. I VNV delen en rest 0,4m h, 0,4 m br och 0,3...

Fornlämningsliknande lämning (L1941:101)

Stensättningsliknande lämningar, uppgift om. Enligt 1953års inventering fanns här två stensättningsliknande lämningar,4 m diam och 0.2-0.3 m h. 1994 k...

Fornlämningsliknande lämning (L1968:5654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2014:3431)

Stensättningsliknande lämning, ca 8 m diam och 0,3 m h. Övertorvadmed i ytan enstaka 0,1-0,4 mst stenar synliga. Flack. S kantenavskuren av dike samt ...

Fornlämningsliknande lämning (L1984:4083)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden närmast oval, 6x5 m(NV-SÖ) och 0.4 m h, bestående av 0.2-0.5 m st stenar. Röjnings-eller odlingsröse.

Fornlämningsliknande lämning (L1968:1896)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1962:3799)

Högar?, 2 st osäkra samt 5 st högliknande lämningar. De är 4-5.5m diam och0.4-0.7 m h. Samtliga är övertorvade. Ingen av dem har synlig steni ytan. Nå...

Fornlämningsliknande lämning (L2019:3183)

Fångstgropsliknande lämning bestående av en grop, 3 x 2 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Runt gropen är en otydlig vall, lägre än 0,1 m. Vid provstick med jordso...

Fornlämningsliknande lämning (L1969:8583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1970:6704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1996:4179)

Stensättningsliknande lämning oregelbundet rundad, ca 5 m diamoch 0.3 m h. Övermossad ojämn fyllning av 0.2-0.4 m st stenar.Oklar begränsning.Beväxt m...

Fornlämningsliknande lämning (L1985:7811)

Stensättningsliknande lämning, rund, 5 m diam och 0.3 m h.Övermossad fyllning av 0.3-0.6 m st stenar. Sten utrasad åt V.Stenarna ligger löst. Troligen...

Fornlämningsliknande lämning (L1976:5708)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 6 m diam och 0,3 m h. Begränsas i Ö, S och SV av 0,4-1,0 m st stenar. I lämningens inre enstaka 0,3 m st ...

Fornlämningsliknande lämning (L1980:3404)

1) Odlingsröse, stensättningsliknande, runt, 8 m diam och 0.7 mh. Fyllning av 0.1-0.5 m st stenar. Enstaka stenar intill 1 mst.Beväxt med några lövbus...

Fornlämningsliknande lämning (L1962:201)

1) Fornlämningsliknande lämning, 0.2-0.3 m h, 4-5 m l och 1.5-2 mbr, övermossad med i ytan synliga stenar, 0.2-0.4 m st.Lämningen har troligtvis skada...

Fornlämningsliknande lämning (L1936:7236)

Boplatsgropar i klapper, inom ett område, 32x11 m st (ÖNÖ- VSV)är 7 gropar varav 5 är runda, 1 är oval och 1 är närmastrektangulär. De runda gropar...

Fornlämningsliknande lämning (L1956:8155)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och intill 1,5 m h. Kraftigtövermossad med i ytan talrika 0,1-0,2 m st rundade stenar medmindre inslag av skärsten. Bevuxen...

Fornlämningsliknande lämning (L1983:1088)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund, ca 6 m diam och 0.4m h. Övertorvad med i ytan synliga stenar, 0.2-0.4 m st. På stensättningen har stora o...

Fornlämningsliknande lämning (L1942:4313)

Område med stensättningsliknande lämningar, 100x20-40 m (Ö-V) bestående av c:a 5 stensättningsliknande lämningar 4-6 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorva...

Fornlämningsliknande lämning (L1964:5806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1983:2105)

1) Fornlämningsliknande hög, ca 5 m diam och ca 0.4 m h. Skadad,i N kanten ev. grustag, i S kanten av väg.Ca 25 m N om nr 1 är:2) Fornlämningsliknande...

Fornlämningsliknande lämning (L2007:251)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 8 m i diam och 0.4 m h. Övertorvad med i ytan flera 0.3-0.5 m st stenar, ytskada särskilt mot NÖ kanten, där e...

Fornlämningsliknande lämning (L2009:5158)

b) Runsten, uppgift om.Enligt rannsakningarna på 1600-talet fanns "ej longt ifrån Börga By, uti den ängh norrången kallad" enuthusgrunder oc h 1 tomtt...

Fornlämningsliknande lämning (L1991:8272)

Stensättningsliknande röjningsröse, rektangulärt, 10x6 m (N-S) och0.4-0.6 m h. Övertorvat med i ytan talrika stenar 0.4-0.6 m st,några upp till 1 m st...

Fornlämningsliknande lämning (L1959:9445)

1) Rest sten, 1,2 m h, 0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,7 m tj. 13 m VSVom nr 1 ar 1 och SÖ om och omedelbart Ö om brukningsväg är: 2)Rest sten, sentida 0,3 ...

Fornlämningsliknande lämning (L2007:1760)

Stensättningsliknande lämning, rund, ca 7 m diam och 0.5 m h.Övertorvad, med i ytan talrika stenar, 0.2-0.3 m st. Enstakastenar är intill 0.6 m st. Mö...

Fornlämningsliknande lämning (L1951:2987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1943:8796)

Fornlämningsliknande lämning bestående av en stensättning / röse,ca 5 m i diam, övermossad kantkedja av ca 0.5 - 0.7 m st och 0.4m h stenar. Innanför ...

Fornlämningsliknande lämning (L1944:7056)

Högliknande lämning 8 m diam 0,3-0,4 m h. Talrika stenar i ytan0,2-0,6 m st. Grop i mitten, 3 m diam och 0,3 m dj. I N-kanten berg i dagen. Delvis bel...

Fornlämningsliknande lämning (L1955:858)

1) Stensättningsliknande lämning närmast rektangulär 2,5x1,2 m(NV- SÖ) . Fyllning av 0,3-0,4 m st delvis mossbevuxna stenar,något utriven mot V.

Fornlämningsliknande lämning (L1966:2024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1947:584)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2003:7241)

Grop, rund, 3 m diam och 0.5 m dj. Antydan till vall i SÖ, intill 2.5 m br och 0.05 m h. Intill kanten är några stenar i ytan, 0.3-0.4 m st. Vid provs...

Fornlämningsliknande lämning (L1983:5903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2003:1882)

1) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.1 m (NV-SÖ), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 2.5-6.5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Belägna ihällens Ö del. 4 m VNV om nr ...

Fornlämningsliknande lämning (L1976:3535)

1) Stensättning, närmast rund, 7 m diam och 0,3 m h. Svagt övert orvad fyllning av 0,15-0,3 m st stenar (grå). I N-NÖ delen är en avgång grop, 4x1,3 m...

Fornlämningsliknande lämning (L1942:2132)

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden form ca 6 m diam och0,4 m h. Stenfyllning av 0,1-0,4 m st stenar. Övertorvad. Ställvis stenar i kanten, in...

Fornlämningsliknande lämning (L1943:6294)

1) Husgrund, ca 7x7 m (N 20cg Ö-S 20cg V) och 0,6- 1,0 m h, bestående av kallmurad sten 0,3-0,8 m st och jordvall. I mitten kallmurad källare 3x2,5 m ...

Fornlämningsliknande lämning (L1964:7349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1963:2273)

1) Stensättningsliknande lämning, borttagen genom schaktning. 6 m60cg om nr 1 är 2) Stensättningsliknande lämning, borttagen genomschaktning.

Fornlämningsliknande lämning (L1966:8302)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2010:632)

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden form, närmast rund, 5 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,1-0,3 m st. I N delen ...

Fornlämningsliknande lämning (L1941:4502)

Höglikn.lämning 8 m diam, 1,4 m h. Övertorvad med i ytan rikligt med 0,3-1 m st stenar. Bevyxen med enbuskar. S delen skadad genom att jord och sten...

Fornlämningsliknande lämning (L1942:8841)

Högliknande lämning, kan ej återfinnas p.g.a. hyggesplöjning ochstark igenbuskning. Liknande lämningar kan dock iakttagas i området och är med säkerhe...

Fornlämningsliknande lämning (L1982:1700)

Grop, rund, 1 m diam och 0,7 m dj med en vall runt kanten, intill 1 m br och 0,3 m h.

Fornlämningsliknande lämning (L1969:3346)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1954:8866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2010:9201)

Stensättningsliknande lämning, 12 m diam och 0,3-0,5 m h. Övertorvad. I N delen är en grop, 5x2 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m dj. N om gropen är en anhopning ...

Fornlämningsliknande lämning (L1947:4499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2012:9408)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 5 m diam och 0,1m h. Övertorvad med talrika stenar i ytan 0,1-0,3 m st. Beväxt med ett rönnbuskage 23 ...

Fornlämningsliknande lämning (L1950:5016)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2014:5355)

Grop med vall runt omkring, troligen ej fornlämning. Vallens kantär genomgrävd i NNÖ. Ej fornlämning. Källargrop. Vallen mäter 7 mdiam, är 2 m b och0,...

Fornlämningsliknande lämning (L1974:4182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1969:4097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1942:2679)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, ca 4 diam och 0,2 m h. Övertorvad med enstaka stenar, 0,5-0,8 m st i SÖ och SV kanten. Imittpartiet är en grop...

Fornlämningsliknande lämning (L2016:3048)

1) Stensättningsliknande lämning, lagd i en sträng, 5 m l (Ö-V), 2m br och 0,2 m h, bestående av 0,1-0,4 m st delvis övermossadestenar. 4 m SV om nr 1...

Fornlämningsliknande lämning (L2014:6549)

Fornlämningsliknande lämningar ca 110 (N-S)x 40 m, bestående av ca12 fornlämningar- 5 närmast runda stensättningar, 5 närmastkvadratiska, 1 hög. De 5 ...

Fornlämningsliknande lämning (L1977:7752)

På fotokartan markerad lämning, dock ej granskad 1977.

Fornlämningsliknande lämning (L1958:4802)

Inom ett område, ca 35x15 m st är:1-3) 3 stensättningsliknande lämningar, närmast runda 2,5-4 mdiam och 0,1-0,3 m h. De består i allmänhet av löst upp...

Fornlämningsliknande lämning (L2007:6427)

Grop, vid inventeringen 1967 registrering som grusgrop. "närmastoval, 8x5 m (N-S) och 2 m dj. Omgiven av övertorvad vall, 1-2 m broch0.2-0.5 m h. I S ...

Fornlämningsliknande lämning (L2008:9470)

Fornlämningsliknande lämning, fångstgropsliknande, oregelbunden,5x4 m (N-S). Själva gropen är 2x1.5 m diam och 0.5 m dj, samtskålformad. En otydlig va...

Fornlämningsliknande lämning (L2000:8431)

Järnframställningsplats, bestående av;1 Slaggvarp, oregelbundet runt, 7 m diam och 0.7 m h. Övertorvat,ca 0.1 m under ytanframkommer slagg. Beväxt med...

Fornlämningsliknande lämning (L1974:1267)

Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande lämning (L1955:1587)

Fångstgropsliknande lämning, oregelbunden, 4x3 m(Ö-V) och 0.5 m dj. Omgivande vall 1-1.5 m br och 0.3 m h. Vid provstick med sond framkom inget som ga...

Fornlämningsliknande lämning (L1967:1065)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1968:5484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1959:7062)

1) Stensättningsliknande lämning, rektangulär, 4x3 m (NV-SÖ) och0,4 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1 m st. Grop imittppartiet, 1 m diam o...

Fornlämningsliknande lämning (L1974:1061)

Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.

Fornlämningsliknande lämning (L1982:9997)

Högliknande bildning, ca 9 m i diam något oval 0.6 m h. troligensentida bildning.

Fornlämningsliknande lämning (L1947:1889)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L2002:4651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1979:6467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fornlämningsliknande lämning (L1997:6039)

1) Stensättningsliknande lämning, rund, 6 m diam och 0.2 m h.47 m SV om nr 1 är:2) Stensättningsliknande lämning, obestämd form. Övertorvad med iytan ...

Fornlämningsliknande lämning (L1976:8349)

1) Gravfält, ca 90x50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 11 fornlämnin gar, tämligen glest grupperade. Dessa utgöres av 10 runda stensät tningar och 1 gravk...