Förtöjningsanordning

Riksantikvarieämbetets definition: Markfast sten eller anordning, på land eller i vatten, vid vilken båtar har förtöjts.
Förtöjningsanordning (L1948:3626)

Timrad stenfylld kista, rektangulär, 8 x 3 m (VNV-ÖSÖ). Knuttimrad. Uppskattad höjd över havsbotten är 4-5 m . Vid normalvattenstånd ligger den ca 0,5...

Förtöjningsanordning (L2019:520)

Moring, 0,2 m diam och 0,03 m tj. Fästet är 0,03 m tj, i stenblock vid strandkant.

Förtöjningsanordning (L1937:8019)

Moring 0,3 x 0,1 m bestående av en i berget inborrad järnögla i vilken en del av järnkätting 0,3 m l bestående av tre länkar sitter. Ca 2 m Ö om morin...

Förtöjningsanordning (L1939:4499)

Moring, i form av en ögla nedslagen i berget, ca 10 cm diameter, godstjocklek c2 cm.

Förtöjningsanordning (L1936:1953)

Moring av järn, 0,2 m br och 3 cm tj, fastsatt med ögla i större block, 3x2 m (NV-SÖ). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-31...

Förtöjningsanordning (L2019:519)

2 moringar fästade i järnbygel, 0,2 m diam och 0,04 m tj. Moringarna är fästade i en 0,04 m tj järnbygel, i stenblock vid strandkant.

Förtöjningsanordning (L1949:2353)

Moring, uppgift om. På markerad plats skall enligt uppgift finnas en moring av järn. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1948:8689)

Varpringar, 2 stycken, varav en 0,1 m i diam, fastsatt i en 2 m st sten på åns NÖ sida och en 0,15 m i diam fastsatt i 1-1,5 m st sten på åns SV stran...

Förtöjningsanordning (L1949:3209)

Moring, rund, 0,15 m i diam, av järn. Ringen är fastgjord i markfast block, ca 2 x 2 m st. Anlagd ca 4 m från strandkant. I vattnet utanför syns ensta...

Förtöjningsanordning (L1939:9719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1975:4406)

Islagen förtöjningsring.

Förtöjningsanordning (L2024:291)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st och moring, ca 15 cm diam i ögla, fastborrad i sten.

Förtöjningsanordning (L1949:2351)

Moring, rund, 0,16 m i diam. Fastgjord med järnögla på flyttblock, 4 x 6 m stort. Moringen är belägen ca 1 m över nuvarande strandlinje. (Dnr 321-1120...

Förtöjningsanordning (L1937:8009)

Moring 0,15 x 0,15 m bestående av en järnögla inborrad i berghäll i vilken en järnring sitter. Framkom vid frivillig utredning av Västerbottens museum...

Förtöjningsanordning (L2021:7116)

Moring, 0,14 m diam och 0,03 m tj. Fästad i ögla, 0,09 m diam och 0,15 m l skaft. I markfast block, 1,5 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L1939:4412)

Område med moringar, 15 x 8 m (Ö-V). På platsen är 2 moringar av samma storlek, 0,15 m diameter, 0,025 m tj, fästet är 0,02-0,06 m tj.

Förtöjningsanordning (L1939:9089)

Förtöjningsring i stenblock bestående av en järnring, 23 cm i diam av 25 mm tj järn, sittande i en järnbult med ögla i ett 1,5x1,5x0,5 m st block.

Förtöjningsanordning (L1934:665)

Förtöjningsanordning (?), bestående av 5 stående pålar. Påträffat vid marinarkeologisk inventering år 1996 (RAÄ dnr 321-1775-2009).

Förtöjningsanordning (L1959:724)

Länsfäste, bestående av en i klippan inborrad ringbult med en järnkätting. Ringbulten är 0,1 m diam och 0,02 m tj. Fästet är 0,02 m tj. En rostig järn...

Förtöjningsanordning (L1962:3838)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L2023:7695)

Varpring, ring med ögla 0,15 m stor och brofäste. Fastsatt i 0,8 m stort stenblock.

Förtöjningsanordning (L1957:7785)

1) Järnring, inslagen i berget, 38 cm diam, 5 cm tj. Då det ärdjupt vatten runt om det lilla skäret, "Saknar häll", kundeskutorna ligga förtöjda i rin...

Förtöjningsanordning (L1948:7745)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förtöjningsanordning (L1939:4479)

Moring, 0,54 m diameter, 0,07 m tj. Fästet är 0,15-0,17 m tj. Området mellan Kullbådan/Domarskäret och Gräsö är markerat med ett hamntecken på Härad...

Förtöjningsanordning (L1937:8006)

Moring 0,2 x 0x 15 m bestående av en i berget inborrad järnögla i vilken det sitter en järnring. Framkom vid frivill utredning av Västerbottens museum...

Förtöjningsanordning (L1971:8156)

Förtöjningsanordning, bestående av en grävd kanal/dike och en trästolpe med smitt järnfäste med ring/ögla. Den grävda kanalen/diket är 10x2 m (N-S) oc...

Förtöjningsanordning (L1941:8020)

Järnringar, 2 st, 10-12 cm i diam och 15-17 mm tj, fästade i berget med järnbult samt två krökta järnmärlor 10 cm diam och av 0,3 cm tjocklek. (Första...

Förtöjningsanordning (L1949:3549)

Moring, rund, 0,22 m i diam. Fastgjord i flyttblock med järnögla. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L2019:521)

Moring, på ca 1,5 m st block i älv.

Förtöjningsanordning (L1945:5674)

Moring, bestående av 3 länkar, 0,1 m st.

Förtöjningsanordning (L1949:6665)

Varpring, järnring med ringbult fastslagen i block. Ringen är 0,18 m diam i yttermått, det inre måttet är 0,12 m diam. Blocket som ringen sitter i är ...

Förtöjningsanordning (L2009:7376)

Moring av järn, 0,15 m diam , I block 1,5x1,5 intill 0,8 m h

Förtöjningsanordning (L1937:8464)

Moring, bestående av en ringbult med en 1 m l kedja. Ringbulten är fastsatt i en SV-sluttande sten, ca 2 m st och 1 m h, i strandkant mot S, vid besik...

Förtöjningsanordning (L2005:6583)

Moring, i berget, ring och fäste. Ringen är 0,19 m diam och 0,14 m i innermått. Ringen i fästet är 0,07 m diam och 0,03 m i innermått. (RAÄ dnr 321-15...

Förtöjningsanordning (L2019:656)

Moring, 0,20 m diam och 0,03 m tj. Fästet är 0,04-0,10 m tj, inslaget i stenblock.

Förtöjningsanordning (L1945:4367)

Moring av järn, 0,15 m diam, fastsatt i ett stenblock, 1,7 m st.

Förtöjningsanordning (L2013:5686)

Bojsänke. Framkom vid särskild utredning av Statens maritima museer, år 2006. (RAÄ dnr 321-1609-2010).

Förtöjningsanordning (L1934:667)

Pålstråk, bestående av ett ganska omfattande stråk av pålar, vilka står upp från sjöbottnen. Troligen har denna konstruktion varit en utmed stranden a...

Förtöjningsanordning (L2023:4664)

Flottningsanläggning, bestående av en sten, 0,9x0,8 m (N-S) och 0,35 m h, med en moring av järn, 0,07 m diam, med två smidda järnringar, ovala, 0,14-0...

Förtöjningsanordning (L1996:7645)

Förtöjningsanordning, ca 27x7 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 tillspetsade pålar samt djurben av häst eller ko. 1 påle påträffades i S delen av lämningen ...

Förtöjningsanordning (L1982:2867)

Moringar, 3 st, islagen ringbult med järnring. Järnöglorna är 20-25 cm diam, fästena är fastsatta i berrghäll (den NV punkten, 2 st) och ett stenblock...

Förtöjningsanordning (L1937:9771)

Moring, 0,05 m l och 2,5 cm tj, fastsatt i sten 0,9 m st. I moringen är två ringar fastsatta ca 0,2 m diameter och i den yttre ringen är en ögla fasts...

Förtöjningsanordning (L2023:4648)

Moring, 0,07 m diam, i stenblock, 2,x1,6 m (NNÖ-SSV) och 0,6 m h. I moringen är en vidhängande kedja, med länkar, 0,05x0,2 m st.

Förtöjningsanordning (L1939:2742)

Moring, 15 cm diameter, 2 cm tjock. Fästet är 3-6 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1934:674)

Pålstråk, bestående av åtminstone 10 stående pålar mellan fartygslämning och den nuvarande stranden.

Förtöjningsanordning (L1945:2253)

Moring, 0,15 m diam. Fastsatt i ett 1,5 m st stenblock.

Förtöjningsanordning (L1992:8937)

Förtöjningsanordning bestående av ett bomfäste. På en 0,9x0,8 m st och intill 0,35 m h sten är gjort ett borrhål och i det insatt en kraftig järnstång...

Förtöjningsanordning (L1934:666)

Pålstråk, bestående av upprättstående och lutande pålar, 0,2-3,5 m l. De lutande pålarna lutar huvudsakligen utåt från stranden. På bottnen finns upp...

Förtöjningsanordning (L1959:794)

Varpringar. Inom en 0,5 m l sträcka (Ö-V) är 2 ringbultar av järn, 6 cm diam och 2 cm tj. Dessa är inborrade i berget. Kan ha använts vid flottning. ...

Förtöjningsanordning (L1937:9275)

Moring, 0,1 m i diameter och 0 ,03 m tj. I öglan är 2 ringar ca 0,1 m diameter, Morningen är fastsatt i en sten 0,9 m st.

Förtöjningsanordning (L1948:83)

Moring, av smitt järn. Ringen är 0,18 m diam och 0,03 m tj. Öglan, fästanordningen, är 0,03 m tj och 0,08 m h. Moringen sitter i mitten av ett 3x2 m s...

Förtöjningsanordning (L1939:1632)

Moring i berghäll, oval, 0,2x0,1 m st. Fastsatt i en ögla, 0,07 m st. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L2024:296)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam, fastborrad i ett ca 2m st berghäll/jordfast stenb...

Förtöjningsanordning (L1959:845)

Varpring, rest av, bestående av en i berget inslagen järnbult, 2 cm diam och 2 cm h, avbruten. Har troligen använts som bomfäste vid flottning. År 167...

Förtöjningsanordning (L1949:8846)

Moring, av smitt järn, ringen är 0,18 m diam och 0,03 m tj. Öglan, fästanordningen är, 0,03 m tj och 0,08 m h. Moringen sitter i mitten av av ett 3 m ...

Förtöjningsanordning (L1940:8044)

Moring, 18 cm diam, 3 cm tj, fastsatt med en järnögla i en sten 0,7 xl 0,3 m st.

Förtöjningsanordning (L1938:6936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L2023:658)

Varpring, 0,15 m i diameter och 0,04 m grov, i en 0,1 m i diameter ögla. Fastsatt i jordfast stenblock på Ö stranden av å.

Förtöjningsanordning (L1940:9777)

Moringar, 5 st, inom ett ca 15x2 m (N-S) st område. De är alla fastsatt i stenblock, ca 1 m st. De är 0,2 m diam och fastsatta i en ögla, ca 0,07 m st...

Förtöjningsanordning (L1998:4143)

Moring av smitt järn, ca 20 cm diam, fastsatt i stenblock, ca 1,5 m st utmed strandparti.

Förtöjningsanordning (L1939:2314)

Moring av järn fastsatt i stenblock.

Förtöjningsanordning (L2024:299)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam, fastborrad i stenblock utmed N (vänster) sida av ...

Förtöjningsanordning (L1959:725)

Länsfäste, bestående av 1 järnkätting omlagd och inväxt i en stor gran. Kättingen är ihopsatt med en järnbult och två järnplåtar. Därefter fortsätter ...

Förtöjningsanordning (L2024:3100)

Pollare, 0,55 m h och 0,35 m diam. Registrerad i samband med arkeologisk utredning etapp 1 år 2024.

Förtöjningsanordning (L2023:4214)

Moring av smitt järn, ca 0,2 m diam, fastsatt i ett stenblock, oregelbundet, 2,7x1,6 m (NV-SÖ) och intill 0,8 m h. I moringen är en kätting av järnlän...

Förtöjningsanordning (L2013:9448)

Under februari-oktober 2014 genomförde Bohusläns museum, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, en arkeologisk utredning inom vattenområdena No...

Förtöjningsanordning (L1939:3983)

Moring, oval, 0,37 x 0,23 m, 0,03 m tj. Fästet är 0,05-0,10 m tj. Området mellan Kullbådan/Domarskäret och Gräsö är markerat med ett hamntecken på...

Förtöjningsanordning (L1939:4500)

Moring, ca 50 cm diameter, fäst i en ögla, ca 15 cm diameter, vilken sitter i änden på en järnten, 40 cm, som är nedslagen i berget, Godstjockleken på...

Förtöjningsanordning (L1939:1668)

Moring på berghäll, 0,2 m diam. Fastsatt i en ögla, 0,07 m st. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L2024:276)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste av valsat järn, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam med järnögla, fastborrad i ett ca ...

Förtöjningsanordning (L2013:3195)

Förtöjningsanordning, övrig, bestående av 1 järnkrok, 25 cm h. Användes av den nedlagda färjan över Magelungen. Förbindelsen är markerad på den härads...

Förtöjningsanordning (L1959:850)

Förtöjningsanordning, bestående av, en på ovansidan stenblock, inborrad ringbult av järn, 0,07 m diam och 0,02 m tj. I ringbulten sitter ett u-format ...

Förtöjningsanordning (L1975:4654)

Kalkblock med islagen förtöjningsring.

Förtöjningsanordning (L1948:7543)

Varpring bestående av järndubb och järnring 0,1 m st. Fastsatt på 2x2 m st och 1 m h stenblock. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-bes...

Förtöjningsanordning (L1959:676)

Förtöjningsanordning, uppgift om. Enligt Skog och Historiainventering år 2005 skall det finnas metallfästen på båda sidor stranden. Inga spår efter de...

Förtöjningsanordning (L1936:145)

Moring, 0,15 m l och 3 cm tj, fastsatt i ett stenblock 1,5 m st. I moringen är två järnringar 0,15 m i diameter och en järnbygel 0,5 m l med platta, k...

Förtöjningsanordning (L1939:4623)

Moring, 15 cm diameter, 2 cm tjock. Fästet är 3-6 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1992:4005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1934:810)

Förtöjningsanordning. 2,82 m l och 1,39 m br. Visade sig vara sjunktimmer samt reser av en dyklab (förtöjningsanordning gjord av stockar stående som ...

Förtöjningsanordning (L1948:7736)

Moring i form av järnögla 0,2 m h och 0,05 m tj, inborrad i stenblock, 1,5x1 m och 0,3 m h ovan vattenlinjen. I öglan sitter 3 järnringar.

Förtöjningsanordning (L1945:4390)

Moring av järn, 0,15 m diam, fastsatt på ett stenblock, 5 m st.

Förtöjningsanordning (L2019:637)

Privatpersoner i en fritidsbåt noterade att en stock stack upp snett ur vattnet med ca 30 cm i Skofjärden söder om Skokloster. Stocken satt fast i bot...

Förtöjningsanordning (L1937:8005)

Moring 0,2 x 0,2 m bestående av en inborrad järnögla som det sitter en järnring i. Framkom vid frivillig utredning av Västerbottens museum, år 2010. ...

Förtöjningsanordning (L2019:6602)

Varpring, av järn, ca 0,15 m i diameter stor. Fastnitad med 0,05 m grov märla i jordfast sten.

Förtöjningsanordning (L1939:1966)

Moring i berghäll, ca 0,2x01 m st, fastsatt i en ögla. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L1949:9567)

Moring, av smitt järn, 0,18 m diam och 0,03 m tj. Öglan, fästanordningen, är 0,03 m tj och 0,07 m h. Moringen sitter på ett stenblock i strandkanten.

Förtöjningsanordning (L1937:9325)

Moring av järn ca 0,1 m i diam och 0,02 m tj, fastsatt i tall 0,1 m upp från marken. Genom ringen har en vajer trätts som en ögla.

Förtöjningsanordning (L2019:526)

Järnögla, 0,10 m diam och 0,02 m tj. Inkilad mellan stenblock.

Förtöjningsanordning (L2021:7791)

Moring, ca 0,15 m diamoch 0,03 m tj, fästad i ögla. I stenblock ca 1,5x1,5 m st och 0,6 m h.

Förtöjningsanordning (L1959:909)

Bomfäste, bestående av en i berget iborrad järnbalk, 0,5 m l och 0,02 m tj. Härifrån skall en bomläns varit fastsatt. Den ledde snett över dammen till...

Förtöjningsanordning (L2024:3097)

Pollare, 0,55 m h och 0,35 m diam. Registrerad i samband med arkeologisk utredning etapp 1 år 2024.

Förtöjningsanordning (L2024:3095)

Pollare, 0,55 m h och 0,35 m diam. Registrerad i samband med arkeologisk utredning etapp 1 år 2024.

Förtöjningsanordning (L2019:654)

Moring, 0,20 m diam och 0,03 m tj. Fästet är 0,04-0,10 m tj, inslaget i stenblock.

Förtöjningsanordning (L1934:678)

Pålrader, bestående av två rader av stående pålar. Antagligen rester av den i 1886 år karta synliga bryggan vid varvsområdet. Påträffade vid marinarke...

Förtöjningsanordning (L1938:6912)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1949:2889)

Moring (uppgift om). På den markerade platsen finns enligt uppgift en moring av järn. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1949:2356)

Moring, rund, 0,28 m i diam. Fastsatt med järnögla i flyttblock. Ligger i nuvarande strandkant. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1939:3389)

Enligt sägen i trakten skall järnringar finnas inslagna i berget. Några sådana påträffades dock inte vid inventeringsrtillfället och markägaren har he...

Förtöjningsanordning (L1949:5134)

Varpring, 0,15 m diam (yttermått) och 0,11 m diam (innermått). Handsmidd järnring med ringbult islagen i sten, 1,5x1,5 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L2019:6636)

Varpringar, 2 stycken i samma jordfasta stenblock. Endast märlan kvar, 0,1 m i diameter, på den ena. Den andra ringen är 0,1 m i diameter stor.