Förtöjningsanordning

Riksantikvarieämbetets definition: Markfast sten eller anordning, på land eller i vatten, vid vilken båtar har förtöjts.
Förtöjningsanordning (L1962:4407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1959:845)

Varpring, rest av, bestående av en i berget inslagen järnbult, 2 cm diam och 2 cm h, avbruten. Har troligen använts som bomfäste vid flottning. År 167...

Förtöjningsanordning (L2021:1827)

Moring, 0,13 m diam och 0,02 m tj. Fastsatt i en 0,02 m tj järnögla, i markfast stenblock vid strandlinjen.

Förtöjningsanordning (L1940:9777)

Moringar, 5 st, inom ett ca 15x2 m (N-S) st område. De är alla fastsatt i stenblock, ca 1 m st. De är 0,2 m diam och fastsatta i en ögla, ca 0,07 m st...

Förtöjningsanordning (L1948:5301)

Varpring, i stenblock. Järnringen är 0,2 m i diam, fastslagen i kraftig överväxt stenblock. Påträffad vid utredning utan KML-beslut. (RAÄ dnr 3.4.2-25...

Förtöjningsanordning (L1937:9325)

Moring av järn ca 0,1 m i diam och 0,02 m tj, fastsatt i tall 0,1 m upp från marken. Genom ringen har en vajer trätts som en ögla.

Förtöjningsanordning (L1941:8020)

Järnringar, 2 st, 10-12 cm i diam och 15-17 mm tj, fästade i berget med järnbult samt två krökta järnmärlor 10 cm diam och av 0,3 cm tjocklek. (Första...

Förtöjningsanordning (L1939:9089)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1949:3209)

Moring, rund, 0,15 m i diam, av järn. Ringen är fastgjord i markfast block, ca 2 x 2 m st. Anlagd ca 4 m från strandkant. I vattnet utanför syns ensta...

Förtöjningsanordning (L1957:6798)

1) Ristningar, 3x2 m, se boken.

Förtöjningsanordning (L2019:525)

Moring, 0,08 m diam och 0,02 m tj. Fästet är 0,02 m tj, i stenblock vid strandkant.

Förtöjningsanordning (L1960:8381)

Moring av järn, 26 cm diam och 3 cm tj. Löper i järnfäste, som är fastsatt i berget.

Förtöjningsanordning (L1937:8005)

Moring 0,2 x 0,2 m bestående av en inborrad järnögla som det sitter en järnring i. Framkom vid frivillig utredning av Västerbottens museum, år 2010. ...

Förtöjningsanordning (L1939:4499)

Moring, i form av en ögla nedslagen i berget, ca 10 cm diameter, godstjocklek c2 cm.

Förtöjningsanordning (L1950:2931)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L2019:521)

Moring, på ca 1,5 m st block i älv.

Förtöjningsanordning (L1948:96)

Moring, av smitt järn, 0,14 m diam och 0,02 m tj. Fäst i sten, 1,2x0,7 m st och 0,2 m h.

Förtöjningsanordning (L1937:8464)

Moring, bestående av en ringbult med en 1 m l kedja. Ringbulten är fastsatt i en SV-sluttande sten, ca 2 m st och 1 m h, i strandkant mot S, vid besik...

Förtöjningsanordning (L1978:4724)

På platsen är en stenkista påträffad

Förtöjningsanordning (L2019:6636)

Varpringar, 2 stycken i samma jordfasta stenblock. Endast märlan kvar, 0,1 m i diameter, på den ena. Den andra ringen är 0,1 m i diameter stor.

Förtöjningsanordning (L1948:3626)

Timrad stenfylld kista, rektangulär, 8 x 3 m (VNV-ÖSÖ). Knuttimrad. Uppskattad höjd över havsbotten är 4-5 m . Vid normalvattenstånd ligger den ca 0,5...

Förtöjningsanordning (L1949:2889)

Moring (uppgift om). På den markerade platsen finns enligt uppgift en moring av järn. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1949:2746)

Moring, 0,21 m i diam. Fastgjord med järnögla i större flyttblock längst ut på udde. I blocket finns ytterligare fyra hål med järnrester efter moringa...

Förtöjningsanordning (L1939:4623)

Moring, 15 cm diameter, 2 cm tjock. Fästet är 3-6 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1949:2351)

Moring, rund, 0,16 m i diam. Fastgjord med järnögla på flyttblock, 4 x 6 m stort. Moringen är belägen ca 1 m över nuvarande strandlinje. (Dnr 321-1120...

Förtöjningsanordning (L1939:3983)

Moring, oval, 0,37 x 0,23 m, 0,03 m tj. Fästet är 0,05-0,10 m tj. Området mellan Kullbådan/Domarskäret och Gräsö är markerat med ett hamntecken på...

Förtöjningsanordning (L1949:3549)

Moring, rund, 0,22 m i diam. Fastgjord i flyttblock med järnögla. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1934:678)

Pålrader, bestående av två rader av stående pålar. Antagligen rester av den i 1886 år karta synliga bryggan vid varvsområdet. Påträffade vid marinarke...

Förtöjningsanordning (L1992:8937)

Förtöjningsanordning bestående av ett bomfäste. På en 0,9x0,8 m st och intill 0,35 m h sten är gjort ett borrhål och i det insatt en kraftig järnstång...

Förtöjningsanordning (L1948:7745)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förtöjningsanordning (L1945:4555)

Moring av järn, 0,2 m diam. Fastsatt i berghäll.

Förtöjningsanordning (L1939:1632)

Moring i berghäll, oval, 0,2x0,1 m st. Fastsatt i en ögla, 0,07 m st. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L1936:142)

Moring, 0,1 m l och 3 cm tj, fastsatt i ett stenblock 1,3 m st. I moringen sitter två järnringar 0,15 m diameter, i yttersta järnringen sitter ett ca ...

Förtöjningsanordning (L2021:7112)

Moring, 0,14 m diam och 0,03 m tj. Fästad i ögla, 0,10 m diam och 0,10 m l skaft. I stenblock, 4 m st och 2 m h.

Förtöjningsanordning (L1939:1967)

Öglan till en moring, 0,07 m st, fastsatt på en berghäll. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L1937:8019)

Moring 0,3 x 0,1 m bestående av en i berget inborrad järnögla i vilken en del av järnkätting 0,3 m l bestående av tre länkar sitter. Ca 2 m Ö om morin...

Förtöjningsanordning (L1945:6857)

Varpring/moring, av järn, ca 15 cm diam, fastslagen i stenblock, 1,5x1,2 m st och 1 m h. Omedelbart NV om stenen med varpring är en stenmur, ca 5 m l ...

Förtöjningsanordning (L1948:7766)

Moring i form av järnögla med ring 0,15 m diam, inborrad i ett stenblock, 0,8x0,5 m st och 0,5 m h.

Förtöjningsanordning (L1982:2867)

Moringar, 3 st, islagen ringbult med järnring. Järnöglorna är 20-25 cm diam, fästena är fastsatta i berrghäll (den NV punkten, 2 st) och ett stenblock...

Förtöjningsanordning (L1949:2353)

Moring, uppgift om. På markerad plats skall enligt uppgift finnas en moring av järn. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1937:9277)

Morning, 0,1 m i diameter och 0,03 m tj. I öglan är 2 järnringar ca 0,15 m diameter. Morningen är fastsatt i en sten 0,9 m st.

Förtöjningsanordning (L2019:6617)

Varpring, oval, 0,1 m stor ring fastsatt med märla i jordfast stenblock.

Förtöjningsanordning (L2022:662)

Varpring/moring, bestående av en varpring, och 1 kätting med 2 länkar och 1 timmerhake fastsatt i jordfast stenblock.

Förtöjningsanordning (L1950:3566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1949:9045)

Moring, smitt järn, 0,15 m diam. Ringfäste 0,03 m tj och 0,08 m diam. Fastsatt i en sten 0,8x1,2 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L1957:7643)

1) Järnring inslagen i berget 38 cm diam och 5 cm tj. Varpring.

Förtöjningsanordning (L1959:676)

Förtöjningsanordning, uppgift om. Enligt Skog och Historiainventering år 2005 skall det finnas metallfästen på båda sidor stranden. Inga spår efter de...

Förtöjningsanordning (L1959:840)

Förtöjningsanordning. Inom en 1,5 x 1,5 m st yta är 4, i berghällen iborrade varpringar av järn. De iborrade ringbultarna är 0,1 m diam och 0,04 m tj....

Förtöjningsanordning (L1934:667)

Pålstråk, bestående av ett ganska omfattande stråk av pålar, vilka står upp från sjöbottnen. Troligen har denna konstruktion varit en utmed stranden a...

Förtöjningsanordning (L1937:8006)

Moring 0,2 x 0x 15 m bestående av en i berget inborrad järnögla i vilken det sitter en järnring. Framkom vid frivill utredning av Västerbottens museum...

Förtöjningsanordning (L1949:8846)

Moring, av smitt järn, ringen är 0,18 m diam och 0,03 m tj. Öglan, fästanordningen är, 0,03 m tj och 0,08 m h. Moringen sitter i mitten av av ett 3 m ...

Förtöjningsanordning (L1992:4005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1957:8332)

1) Järnring i berget 35 cm diam och 5 cm tj. Öglan som ärnedslagen i berget är 14 cm diam och 5 cm tj. Se vidare nr 954.

Förtöjningsanordning (L1982:7403)

Vid dykningar påträffades en pålrad på cirka 10 meter längs med Nabbvikens norra strand inom RAÄ Strängnäs 314:1. Dateringen är 1800-tal (bilaga 1). ...

Förtöjningsanordning (L2023:497)

Stenblock med moring. Stenblocket är 1,2x1 m och 0,2-0,3 m h. Moringen är infäst i ett järn i stenen.

Förtöjningsanordning (L2021:7116)

Moring, 0,14 m diam och 0,03 m tj. Fästad i ögla, 0,09 m diam och 0,15 m l skaft. I markfast block, 1,5 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L2019:6602)

Varpring, av järn, ca 0,15 m i diameter stor. Fastnitad med 0,05 m grov märla i jordfast sten.

Förtöjningsanordning (L1962:3838)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L2021:7111)

Moringar, 2 stycken, 0,14 m diam, fästade i öglor. I en av moringarna finns 1,5 m l kedja med ett bommfäste. I stenblock, 3x2 m och 0,7 m h.

Förtöjningsanordning (L1960:8552)

Moring, av järn, 21 cm diam och 3 cm tj. Löper i järnögla, som är fastsatt i berget.

Förtöjningsanordning (L1940:6211)

Moring, 0,25 m diam och 0,02 m tj. Fästet är 0,02 m tj.

Förtöjningsanordning (L2011:9470)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1939:4412)

Område med moringar, 15 x 8 m (Ö-V). På platsen är 2 moringar av samma storlek, 0,15 m diameter, 0,025 m tj, fästet är 0,02-0,06 m tj.

Förtöjningsanordning (L2019:649)

Moring, 0,20 m diam och 0,03 m tj. Fästet är 0,04-0,10 m tj, inslaget i stenblock.

Förtöjningsanordning (L2013:3195)

Förtöjningsanordning, övrig, bestående av 1 järnkrok, 25 cm h. Användes av den nedlagda färjan över Magelungen. Förbindelsen är markerad på den härads...

Förtöjningsanordning (L2015:1121)

Järnring, 0,43 m diam, av runt smidesjärn, 5cm diam, fäst med en kraftig järnkrampa i berget. 3) Liknandering finns 39 m V 30cg S härom, båda belägna ...

Förtöjningsanordning (L1939:2281)

Moring, 1 dm diam och ca 2,5 cm tj. Fästet är ca 2 cm tj. Fastsatt på en berghäll.

Förtöjningsanordning (L1948:88)

Moring, av smitt järn, 0,18 m diam och 0,03 m tj. Öglan, fästanordningen, 0,03 m tj. Moringen sitter i en större sten, 5,8x2 m st och 0,7 m h.

Förtöjningsanordning (L1959:850)

Förtöjningsanordning, bestående av, en på ovansidan stenblock, inborrad ringbult av järn, 0,07 m diam och 0,02 m tj. I ringbulten sitter ett u-format ...

Förtöjningsanordning (L1945:5674)

Moring, bestående av 3 länkar, 0,1 m st.

Förtöjningsanordning (L2019:654)

Moring, 0,20 m diam och 0,03 m tj. Fästet är 0,04-0,10 m tj, inslaget i stenblock.

Förtöjningsanordning (L2009:7376)

Moring av järn, 0,15 m diam , I block 1,5x1,5 intill 0,8 m h

Förtöjningsanordning (L1948:8689)

Varpringar, 2 stycken, varav en 0,1 m i diam, fastsatt i en 2 m st sten på åns NÖ sida och en 0,15 m i diam fastsatt i 1-1,5 m st sten på åns SV stran...

Förtöjningsanordning (L2013:9448)

Under februari-oktober 2014 genomförde Bohusläns museum, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, en arkeologisk utredning inom vattenområdena No...

Förtöjningsanordning (L1939:4509)

Moring, 0,14 m diameter, 3 cm tj. Fästet är 5-10 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1996:7645)

Förtöjningsanordning, ca 27x7 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 tillspetsade pålar samt djurben av häst eller ko. 1 påle påträffades i S delen av lämningen ...

Förtöjningsanordning (L1948:319)

Moring, av smitt järn, 0,2 m diam och 0,06 m tj. Öglan fastsatt i sten, 1,5x0,7 m st. Omges av vatten.

Förtöjningsanordning (L1945:2260)

Moring, 0,15 m diam. Fastsatt i ett 2 m st stenblock.

Förtöjningsanordning (L1934:975)

2011 genomförde Sjöhistoriska museet en utredning vi två platser i Sundsvalls hamn. Den planerade högbron över Sundsvallsfjärden har landfästen på nor...

Förtöjningsanordning (L1937:8018)

Moring 0,2 x 0,15 m bestående av en i berget inborrad ögla i vilken en det sitter en järnring. Framkom vid frivillig utredning av Västerbottens museu...

Förtöjningsanordning (L1937:9034)

Moring, I en 0,8 m st sten är en moring 0,1 m i diameter och 25 mm tj, i vilken två järnringar 0,15 m diameter, är fastsatta. I den yttre ringen sitte...

Förtöjningsanordning (L1949:2891)

Moringar, 2 st, runda, fastsatta med järnöglor på krön respektive västra sidan av stenblock, 3 x 2 m st och ca 1 m högt ovan vattenyta. Den västligast...

Förtöjningsanordning (L1938:6936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1949:5134)

Varpring, 0,15 m diam (yttermått) och 0,11 m diam (innermått). Handsmidd järnring med ringbult islagen i sten, 1,5x1,5 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L2021:7113)

Moring, 0,14 m diam och 0,03 m tj. Fästad i ögla, 0,08 m diam. I stenblock, 6 m st och 3 m h.

Förtöjningsanordning (L1934:677)

Dykdalb (?), bestående av stående pålar på 4,6 m djup. Förmodligen rester av en dykdalb (förtöjningsanordning). Påträffad vid marinarkeologisk invente...

Förtöjningsanordning (L1959:794)

Varpringar. Inom en 0,5 m l sträcka (Ö-V) är 2 ringbultar av järn, 6 cm diam och 2 cm tj. Dessa är inborrade i berget. Kan ha använts vid flottning. ...

Förtöjningsanordning (L2013:5686)

Bojsänke. Framkom vid särskild utredning av Statens maritima museer, år 2006. (RAÄ dnr 321-1609-2010).

Förtöjningsanordning (L1998:4143)

Moring av smitt järn, ca 20 cm diam, fastsatt i stenblock, ca 1,5 m st utmed strandparti.

Förtöjningsanordning (L2004:978)

Ring i berget.

Förtöjningsanordning (L1995:6)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1987:4112)

Förtöjningsanordning, bestående av nedre delarna av spetsade ekpålar neddrivna i sand och morän. Datering genom dendrokronologi: 1360-1388 AD. Pålarna...

Förtöjningsanordning (L1949:2566)

Moringar m.m. Skär, ca 40 x 15 m (Ö-V) i vars västliga del finns minst 6 block med moringar samt två "tvärslår" av järn. Moringarna är ovala samt rund...

Förtöjningsanordning (L1939:1668)

Moring på berghäll, 0,2 m diam. Fastsatt i en ögla, 0,07 m st. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L2019:3969)

Förtöjningsanordning, inom en yta av 7 m diam är, 2 moringar, 0,1 m diam och 0,02 m tj, 4 järnfästen samt trärester av läns.

Förtöjningsanordning (L1948:7543)

Varpring bestående av järndubb och järnring 0,1 m st. Fastsatt på 2x2 m st och 1 m h stenblock. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-bes...

Förtöjningsanordning (L1936:1951)

Moring av järn, 0,2 m br och 3 cm tj, fastsatt med ögla i större block, 2x1,5 m. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-3149-201...

Förtöjningsanordning (L1939:4500)

Moring, ca 50 cm diameter, fäst i en ögla, ca 15 cm diameter, vilken sitter i änden på en järnten, 40 cm, som är nedslagen i berget, Godstjockleken på...

Förtöjningsanordning (L1939:2314)

Moring av järn fastsatt i stenblock.

Förtöjningsanordning (L1939:5775)

Moring, 12 cm diam, fastgjord i en sten genom en ögla, 4 cm diameter.