Förtöjningsanordning

Riksantikvarieämbetets definition: Markfast sten eller anordning, på land eller i vatten, vid vilken båtar har förtöjts.
Förtöjningsanordning (L1948:7543)

Varpring bestående av järndubb och järnring 0,1 m st. Fastsatt på 2x2 m st och 1 m h stenblock. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-bes...

Förtöjningsanordning (L2022:662)

Varpring/moring, bestående av en varpring, och 1 kätting med 2 länkar och 1 timmerhake fastsatt i jordfast stenblock.

Förtöjningsanordning (L1940:6211)

Moring, 0,25 m diam och 0,02 m tj. Fästet är 0,02 m tj.

Förtöjningsanordning (L1992:8937)

Förtöjningsanordning bestående av ett bomfäste. På en 0,9x0,8 m st och intill 0,35 m h sten är gjort ett borrhål och i det insatt en kraftig järnstång...

Förtöjningsanordning (L1959:794)

Varpringar. Inom en 0,5 m l sträcka (Ö-V) är 2 ringbultar av järn, 6 cm diam och 2 cm tj. Dessa är inborrade i berget. Kan ha använts vid flottning. ...

Förtöjningsanordning (L1957:8936)

1) Kummel, rest av, 1,3x1,0 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h. Uppbyggt av7 st 0,3-0,6 m st stenar. Ca 45 m N om 1 på klippig strand är:2) Järnring i berget 35 ...

Förtöjningsanordning (L1940:9777)

Moringar, 5 st, inom ett ca 15x2 m (N-S) st område. De är alla fastsatt i stenblock, ca 1 m st. De är 0,2 m diam och fastsatta i en ögla, ca 0,07 m st...

Förtöjningsanordning (L1959:845)

Varpring, rest av, bestående av en i berget inslagen järnbult, 2 cm diam och 2 cm h, avbruten. Har troligen använts som bomfäste vid flottning. År 167...

Förtöjningsanordning (L2023:497)

Stenblock med moring. Stenblocket är 1,2x1 m och 0,2-0,3 m h. Moringen är infäst i ett järn i stenen.

Förtöjningsanordning (L2023:7631)

Stenkistor?. I vattnet, ca 25 meter ut från strandkanten finns, längs en tydlig"pallkant" i vattnet minst fyra stenhögar, ca 2 meter stora belägna på ...

Förtöjningsanordning (L1936:1952)

Moring av järn, 0,2 m br och 3 cm tj, fastsatt med ögla i större block, 2x2 m. I moringen är en järnmärla, 0,25 m l och 0,1 m br, med två skänklar. På...

Förtöjningsanordning (L1960:8381)

Moring av järn, 26 cm diam och 3 cm tj. Löper i järnfäste, som är fastsatt i berget.

Förtöjningsanordning (L1948:319)

Moring, av smitt järn, 0,2 m diam och 0,06 m tj. Öglan fastsatt i sten, 1,5x0,7 m st. Omges av vatten.

Förtöjningsanordning (L1948:3628)

Moring, 0,3 m i diam, 0,04 m tj, fastsatt i större stenblock.

Förtöjningsanordning (L2019:527)

Järnögla, 0,10 m diam och 0,02 m tj. Inkilad mellan stenblock.

Förtöjningsanordning (L1939:3983)

Moring, oval, 0,37 x 0,23 m, 0,03 m tj. Fästet är 0,05-0,10 m tj. Området mellan Kullbådan/Domarskäret och Gräsö är markerat med ett hamntecken på...

Förtöjningsanordning (L1939:3389)

Enligt sägen i trakten skall järnringar finnas inslagna i berget. Några sådana påträffades dock inte vid inventeringsrtillfället och markägaren har he...

Förtöjningsanordning (L2021:8663)

Moring i järn, ca 15 cm diam och 2 cm tj. Fastslagen i berg i dagen, intill vattendrag, drygt 1 m ovan vattenyta. Ca 10 m från ovan nämnda moring är 2...

Förtöjningsanordning (L2024:299)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam, fastborrad i stenblock utmed N (vänster) sida av ...

Förtöjningsanordning (L2024:294)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste av smitt järn, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam, fastborrad i ett ca 2m st berghäll/...

Förtöjningsanordning (L2019:6602)

Varpring, av järn, ca 0,15 m i diameter stor. Fastnitad med 0,05 m grov märla i jordfast sten.

Förtöjningsanordning (L1939:1967)

Öglan till en moring, 0,07 m st, fastsatt på en berghäll. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L1957:6798)

1) Ristningar, 3x2 m, se boken.

Förtöjningsanordning (L2015:1121)

Järnring, 0,43 m diam, av runt smidesjärn, 5cm diam, fäst med en kraftig järnkrampa i berget. 3) Liknandering finns 39 m V 30cg S härom, båda belägna ...

Förtöjningsanordning (L1936:142)

Moring, 0,1 m l och 3 cm tj, fastsatt i ett stenblock 1,3 m st. I moringen sitter två järnringar 0,15 m diameter, i yttersta järnringen sitter ett ca ...

Förtöjningsanordning (L1936:144)

Moring, ca 0,1 m l och 3 cm tj, fastsatt i en sten ca 1 m st. I moringen sitter två järnringar 0,15 m i diameter.

Förtöjningsanordning (L1971:8156)

Förtöjningsanordning, bestående av en grävd kanal/dike och en trästolpe med smitt järnfäste med ring/ögla. Den grävda kanalen/diket är 10x2 m (N-S) oc...

Förtöjningsanordning (L1949:9045)

Moring, smitt järn, 0,15 m diam. Ringfäste 0,03 m tj och 0,08 m diam. Fastsatt i en sten 0,8x1,2 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L1939:5746)

Moring, ca 15 cm diameter, 2 cm tj, fastgjord i berget genom järnten krökt till en ögla, 2-3 cm tj, 10 cm h, öglan är ca 6 cm diameter.

Förtöjningsanordning (L1941:8020)

Järnringar, 2 st, 10-12 cm i diam och 15-17 mm tj, fästade i berget med järnbult samt två krökta järnmärlor 10 cm diam och av 0,3 cm tjocklek. (Första...

Förtöjningsanordning (L2024:297)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam, fastborrad i ca 1,5 m st stenblock.

Förtöjningsanordning (L1959:909)

Bomfäste, bestående av en i berget iborrad järnbalk, 0,5 m l och 0,02 m tj. Härifrån skall en bomläns varit fastsatt. Den ledde snett över dammen till...

Förtöjningsanordning (L1937:9325)

Moring av järn ca 0,1 m i diam och 0,02 m tj, fastsatt i tall 0,1 m upp från marken. Genom ringen har en vajer trätts som en ögla.

Förtöjningsanordning (L2024:296)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st med moring, ca 15 cm diam, fastborrad i ett ca 2m st berghäll/jordfast stenb...

Förtöjningsanordning (L1939:4623)

Moring, 15 cm diameter, 2 cm tjock. Fästet är 3-6 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1939:4499)

Moring, i form av en ögla nedslagen i berget, ca 10 cm diameter, godstjocklek c2 cm.

Förtöjningsanordning (L1939:9719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L2009:7376)

Moring av järn, 0,15 m diam , I block 1,5x1,5 intill 0,8 m h

Förtöjningsanordning (L1936:1953)

Moring av järn, 0,2 m br och 3 cm tj, fastsatt med ögla i större block, 3x2 m (NV-SÖ). Påträffad vid arkeologisk utredning år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-31...

Förtöjningsanordning (L2019:519)

2 moringar fästade i järnbygel, 0,2 m diam och 0,04 m tj. Moringarna är fästade i en 0,04 m tj järnbygel, i stenblock vid strandkant.

Förtöjningsanordning (L1937:8009)

Moring 0,15 x 0,15 m bestående av en järnögla inborrad i berghäll i vilken en järnring sitter. Framkom vid frivillig utredning av Västerbottens museum...

Förtöjningsanordning (L1937:8015)

Förtöjningsanordning i form av en kvadratisk järnstolpe 0,2 m h och 0,05 x 0,05 m i toppen, fastborrat i berghäll. I järnstolpen är ett hål genom vilk...

Förtöjningsanordning (L2019:520)

Moring, 0,2 m diam och 0,03 m tj. Fästet är 0,03 m tj, i stenblock vid strandkant.

Förtöjningsanordning (L2021:7113)

Moring, 0,14 m diam och 0,03 m tj. Fästad i ögla, 0,08 m diam. I stenblock, 6 m st och 3 m h.

Förtöjningsanordning (L2021:1827)

Moring, 0,13 m diam och 0,02 m tj. Fastsatt i en 0,02 m tj järnögla, i markfast stenblock vid strandlinjen.

Förtöjningsanordning (L1937:8019)

Moring 0,3 x 0,1 m bestående av en i berget inborrad järnögla i vilken en del av järnkätting 0,3 m l bestående av tre länkar sitter. Ca 2 m Ö om morin...

Förtöjningsanordning (L1934:681)

Dykdalb (?), bestående av 5 stående pålar på 4,5 m djup. Påträffad vid marinarkeologisk inventering år 1996 .

Förtöjningsanordning (L1937:8711)

Moring, 7 cm i diam och 2,5 cm tj, av järn. Fastsatt i ett 4 x 4 m stort stenblock. I moringen sitter en järnring 13 cm i diam och 2,5 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1959:839)

Länsfästen, inom en ca 20 m l sträcka är minst 8, i berget borrade, vinklade järnhak med ett inbördes avstånd av ca 2 m. Härifrån skall en bomläns var...

Förtöjningsanordning (L2017:362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1934:674)

Pålstråk, bestående av åtminstone 10 stående pålar mellan fartygslämning och den nuvarande stranden.

Förtöjningsanordning (L1949:2351)

Moring, rund, 0,16 m i diam. Fastgjord med järnögla på flyttblock, 4 x 6 m stort. Moringen är belägen ca 1 m över nuvarande strandlinje. (Dnr 321-1120...

Förtöjningsanordning (L1937:8005)

Moring 0,2 x 0,2 m bestående av en inborrad järnögla som det sitter en järnring i. Framkom vid frivillig utredning av Västerbottens museum, år 2010. ...

Förtöjningsanordning (L2023:658)

Varpring, 0,15 m i diameter och 0,04 m grov, i en 0,1 m i diameter ögla. Fastsatt i jordfast stenblock på Ö stranden av å.

Förtöjningsanordning (L1957:8584)

1) Järnring i berget 35 cm diam och 5 cm tj. Öglan som ärnerslagen i berget är 14 cm diam och 5 cm tj. Enl * skallvedskutorna med hjälp av ringen ha v...

Förtöjningsanordning (L2023:7694)

Varpring, ring med ögla 0,15 m stor. Fastsatt i 1,4 m stort och 0,8 m högt stenblock.

Förtöjningsanordning (L2011:8909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1957:8334)

1) Järnring i berget 35 cm diam och 5 cm tj. Öglan som ärnedslagen i berget är 14 cm diam och 5 cm tj. Varpning. Sevidare nr 954. Ca 30 m NNV om 1, på...

Förtöjningsanordning (L2009:7353)

Moring av järn, 0,1 m diam I sten 0,8x 0,6

Förtöjningsanordning (L1949:3636)

Betongkonstruktion, rektangulär, 10 x 2,5 m (N-S) och 2 m hög. Ovansidan är spetsig och på den västra delen (mot vattnet) är tre järnbågar.I anläggnin...

Förtöjningsanordning (L2019:522)

Moring, på ca 1,5 m st block i älv.

Förtöjningsanordning (L1937:9066)

Moring, 0,1 m i diameter och 25 mm tj, med två järnringar 0,15 m diameter fastsatta.

Förtöjningsanordning (L1959:724)

Länsfäste, bestående av en i klippan inborrad ringbult med en järnkätting. Ringbulten är 0,1 m diam och 0,02 m tj. Fästet är 0,02 m tj. En rostig järn...

Förtöjningsanordning (L1998:4143)

Moring av smitt järn, ca 20 cm diam, fastsatt i stenblock, ca 1,5 m st utmed strandparti.

Förtöjningsanordning (L1949:3209)

Moring, rund, 0,15 m i diam, av järn. Ringen är fastgjord i markfast block, ca 2 x 2 m st. Anlagd ca 4 m från strandkant. I vattnet utanför syns ensta...

Förtöjningsanordning (L1939:1668)

Moring på berghäll, 0,2 m diam. Fastsatt i en ögla, 0,07 m st. (Revideringsinventeringen 2013)

Förtöjningsanordning (L1949:2746)

Moring, 0,21 m i diam. Fastgjord med järnögla i större flyttblock längst ut på udde. I blocket finns ytterligare fyra hål med järnrester efter moringa...

Förtöjningsanordning (L1937:9771)

Moring, 0,05 m l och 2,5 cm tj, fastsatt i sten 0,9 m st. I moringen är två ringar fastsatta ca 0,2 m diameter och i den yttre ringen är en ögla fasts...

Förtöjningsanordning (L2024:298)

Förtöjningsanordning i järn bestående av en moring, ca 15 cm diam, fastborrad i ca 1,5 m st stenblock utmed Ö (höger) sida av vattendraget.

Förtöjningsanordning (L1995:6)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förtöjningsanordning (L1982:7403)

Vid dykningar påträffades en pålrad på cirka 10 meter längs med Nabbvikens norra strand inom RAÄ Strängnäs 314:1. Dateringen är 1800-tal (bilaga 1). ...

Förtöjningsanordning (L1937:8464)

Moring, bestående av en ringbult med en 1 m l kedja. Ringbulten är fastsatt i en SV-sluttande sten, ca 2 m st och 1 m h, i strandkant mot S, vid besik...

Förtöjningsanordning (L1959:850)

Förtöjningsanordning, bestående av, en på ovansidan stenblock, inborrad ringbult av järn, 0,07 m diam och 0,02 m tj. I ringbulten sitter ett u-format ...

Förtöjningsanordning (L1939:2742)

Moring, 15 cm diameter, 2 cm tjock. Fästet är 3-6 cm tj.

Förtöjningsanordning (L1934:666)

Pålstråk, bestående av upprättstående och lutande pålar, 0,2-3,5 m l. De lutande pålarna lutar huvudsakligen utåt från stranden. På bottnen finns upp...

Förtöjningsanordning (L1937:8006)

Moring 0,2 x 0x 15 m bestående av en i berget inborrad järnögla i vilken det sitter en järnring. Framkom vid frivill utredning av Västerbottens museum...

Förtöjningsanordning (L2009:7436)

Förtöjningsanordning, varpring/moring, 0,45 m diam , 0,18 m h , 0,05 m tj bestående av en järnring, dimesioner som ovan. Ringen är fäst I berget med e...

Förtöjningsanordning (L1939:4479)

Moring, 0,54 m diameter, 0,07 m tj. Fästet är 0,15-0,17 m tj. Området mellan Kullbådan/Domarskäret och Gräsö är markerat med ett hamntecken på Härad...

Förtöjningsanordning (L2019:3969)

Förtöjningsanordning, inom en yta av 7 m diam är, 2 moringar, 0,1 m diam och 0,02 m tj, 4 järnfästen samt trärester av läns.

Förtöjningsanordning (L1937:9249)

4 morningar med ett inbördes avstånd av 3 - 7 m (NV-SO) 0,05 - 0,2 m i diameter och 0,03 m tj. I 3 av morningarnas öglor är en järnring ca 0,1 m diam...

Förtöjningsanordning (L1945:2260)

Moring, 0,15 m diam. Fastsatt i ett 2 m st stenblock.

Förtöjningsanordning (L1948:3626)

Timrad stenfylld kista, rektangulär, 8 x 3 m (VNV-ÖSÖ). Knuttimrad. Uppskattad höjd över havsbotten är 4-5 m . Vid normalvattenstånd ligger den ca 0,5...

Förtöjningsanordning (L2021:7111)

Moringar, 2 stycken, 0,14 m diam, fästade i öglor. I en av moringarna finns 1,5 m l kedja med ett bommfäste. I stenblock, 3x2 m och 0,7 m h.

Förtöjningsanordning (L2013:3195)

Förtöjningsanordning, övrig, bestående av 1 järnkrok, 25 cm h. Användes av den nedlagda färjan över Magelungen. Förbindelsen är markerad på den härads...

Förtöjningsanordning (L1949:2891)

Moringar, 2 st, runda, fastsatta med järnöglor på krön respektive västra sidan av stenblock, 3 x 2 m st och ca 1 m högt ovan vattenyta. Den västligast...

Förtöjningsanordning (L2024:317)

Förtöjningsanordning i järn bestående av ett länsfäste, ca 0,6 x 0,5 m st och moring, ca 15 cm diam i ögla, fastborrad i markfast stenblock. Murken ti...

Förtöjningsanordning (L1948:96)

Moring, av smitt järn, 0,14 m diam och 0,02 m tj. Fäst i sten, 1,2x0,7 m st och 0,2 m h.

Förtöjningsanordning (L1987:4112)

Förtöjningsanordning, bestående av nedre delarna av spetsade ekpålar neddrivna i sand och morän. Datering genom dendrokronologi: 1360-1388 AD. Pålarna...

Förtöjningsanordning (L1939:3981)

Moring, oval, 0,28 x 0,23 m, 0,03 m tj. Fästet är 0,05-0,10 m tj. I öglan är fäst en järnvajer dubbelvikt, totalt 10 m l, 0.02 m tj. Området mellan...

Förtöjningsanordning (L1955:780)

1) Järnring i berg 13 cm ciam och 2 cm tjock.

Förtöjningsanordning (L1936:8953)

Stenpir, ca 130 m l. Av ; gråstensblock. Piren har fungerat somdet V:a fästet för den sk "Storbommen" vilken drog in timmer tillstranden vid Österstr...

Förtöjningsanordning (L1959:725)

Länsfäste, bestående av 1 järnkätting omlagd och inväxt i en stor gran. Kättingen är ihopsatt med en järnbult och två järnplåtar. Därefter fortsätter ...

Förtöjningsanordning (L1945:4390)

Moring av järn, 0,15 m diam, fastsatt på ett stenblock, 5 m st.

Förtöjningsanordning (L2021:7116)

Moring, 0,14 m diam och 0,03 m tj. Fästad i ögla, 0,09 m diam och 0,15 m l skaft. I markfast block, 1,5 m st och 1 m h.

Förtöjningsanordning (L1948:8689)

Varpringar, 2 stycken, varav en 0,1 m i diam, fastsatt i en 2 m st sten på åns NÖ sida och en 0,15 m i diam fastsatt i 1-1,5 m st sten på åns SV stran...

Förtöjningsanordning (L1945:5674)

Moring, bestående av 3 länkar, 0,1 m st.

Förtöjningsanordning (L1949:3549)

Moring, rund, 0,22 m i diam. Fastgjord i flyttblock med järnögla. (Dnr 321-1120-2007).

Förtöjningsanordning (L1948:88)

Moring, av smitt järn, 0,18 m diam och 0,03 m tj. Öglan, fästanordningen, 0,03 m tj. Moringen sitter i en större sten, 5,8x2 m st och 0,7 m h.

Förtöjningsanordning (L1939:1819)

Moring, 0,25 m diam och ca 2-3 cm tj. Fästet är ca 0,1 m h och ca 2 cm tj. Fastsatt på berghäll. Läget kan stämma överens med "jernring i en sten fast...

Förtöjningsanordning (L1949:9046)

Moring, smidd, 0,2 m diam. Fäste i sten, 1-5x2 m st och 0,4 m h.