Förvaringsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Anordning från främst historisk tid med förvaringsfunktion.
Förvaringsanläggning (L1978:2965)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 1 m dj. Ligger 7 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1937:4419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3624)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,8 m dj, i V begränsad av vall.

Förvaringsanläggning (L1937:2282)

Källargrop, närmast oval, 1x0.7 m (Ö-V) och 0.3 m dj. Bottenplanet är 0.7x0.4 m. I Ö kanten av gropen är en delvis övertorvad sten,0.4 m st. I NNÖ och...

Förvaringsanläggning (L1978:3803)

Område med 3 förvaringsgropar för rotfrukter, 2,5-3 m diam och intill 1 m dj. Groparna ligger 4-5 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1995:7268)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:1261)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 1 m dj. Kallmurad.

Förvaringsanläggning (L1978:4221)

Område med 3 förvaringsgropar för rotfrukter, 2-2,5 m diam och 0,7-1 m dj, omgivna av övertorvade vallar. Groparna ligger 3 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1978:7868)

Förvaringsgrop , rund, 2 m diam och 0,6 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:3091)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L2021:8208)

Förvaringsgrop, boerne, 1,1 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1952:4758)

Rotfruktsgrop?, närmast rund, 2,5 m diam och 0,7 m dj. Kring kanten vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:1514)

Förvaringsgrop, 4 m diam och 1 m dj.

Förvaringsanläggning (L1938:8055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:9271)

Förvaringsgrop , rund, 1,5 m diam och 0,5 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:5070)

Rotfruktsgrop, rund, 3 m diam och intill 1,2 m dj. Kring kanten är en vall, 1 m br och intill 0,3 m h. I N och S kanterna finns jordfasta block, 1-1,2...

Förvaringsanläggning (L1978:3425)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rektangulär, 4x3 m (Ö-V) och intill 1,4 m dj. I V är rest av kallmur.

Förvaringsanläggning (L1952:1318)

Rotfruktsgrop, rund, 2 m diam och 0,9 m dj. Kring kanten en delvis stensatt vall, 0,7 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1993:725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:8206)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L2008:2009)

Förvaringsgrop, 1,5 m diam och 0,4 m dj. Omgiven av vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:8648)

Förvaringsgrop , rund, 2,5 m diiam och 0,7 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1953:9630)

Rotfruktsgrop, rund, 2 m diam och 0,4 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:1828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:3738)

1)Härd, närmast oval, 1.1x0.7 m (NNV-SSÖ) och 0.1 m h, övertorvadmed i ytan två synliga kantstenar, 0.1-0.2 m st. Övriga kantstenar kändes vid provsti...

Förvaringsanläggning (L1993:394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1938:9170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1971:6864)

Förvaringsgrop, rund ca 3 m i diam och 1,3-1,8 m dj. I botten är en sten ca 0,8 m st. Gropen omges av en vall ca 1,5-2 m br och 0,4-0,7 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:3352)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5-3,5 m diam och 1 m dj. Ligger 5 m från annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1937:9121)

Källargrop, rekt. 1 x 0,5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,4 m dj. Omgiven av en vall 1 m br och 0,1 m h. (RAÄ dnr 3.4.2-2626-2013)

Förvaringsanläggning (L1938:8705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1945:1957)

Förvaringsgrop, rund, 1 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1953:9527)

Rotfruktsgrop, närmast rund, 2 m diam och intill 0,8 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:2354)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1938:9178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1953:9566)

Område med rotfruktsgropar, ca 25x15 m (N-S). Inom området finns 8 gropar, runda, 2-3 m diam och 0,5-1 m dj. 6 har delvis vall kring kanten, 1-1,7 m ...

Förvaringsanläggning (L1996:6686)

Rotfruktsgrop, rund, 1,5 m diam och 0,5 m dj. Omgiven av en vall, 1,5-2 m br och intill 0,4 m h. Är belägen inom torpet Givabo, Femsjö 48:1, och hör f...

Förvaringsanläggning (L1937:8082)

Källargrop, 1 x 0,6 m (NV-SÖ) och 0,5 m dj, uppbygd av flata, kantställda hällar. Runt gropen ligger ett 20-tal flata hällar, 0,5 - 1,4 m stora, som k...

Förvaringsanläggning (L1994:1451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1946:8760)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:4355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:8723)

Förvaringsgrop , närmast rund, 2 m diam och 0,6 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1937:1169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3546)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 3 m diam och intill 0,8 m dj.

Förvaringsanläggning (L1947:4033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:1479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3899)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 1,5-2 m diam och 0,7-0,8 m dj. Ligger vid en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1987:6114)

Potatisgrop(?), halvcirkelformad, 2,5x1,5 m (NÖ-SV) och ca 0,6 m dj, grävd intill stenblock i SÖ.

Förvaringsanläggning (L1952:8566)

Förvaringsgrop , rektangulär , 2,5x2 m (NNV-SSÖ) och 1 m dj . Vall kring kanten , ca 1 m br och intill 0,5 m h delvis i kallmur. Vallen högst på kort...

Förvaringsanläggning (L1938:2868)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:2368)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5x1,5 m (ÖSÖ-VNV), intill 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:4373)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,6m dj. I området kring gropen är talrika små röjningsrösen efter bråne.

Förvaringsanläggning (L2019:5598)

Förvaringsgrop/mjölkgrop?, oregelbunden, 2x 1 m och 0,2-0,3 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:3937)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 3 m diam och intill 1,4 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:8851)

Källargrop, rektangulär, 0,6 x 0,6 m och 0,2 m dj, omgiven av en vall, 0,1 m h och 0,5 m br. Vid provstick med jordsond i gropen känns en lös, flat h...

Förvaringsanläggning (L1952:1980)

Rotfruktsgrop, närmast rund, 4 m diam och intill 1,8 m dj. Omges av en vall, intill 1,1 m br och 0,4 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:8543)

Förvaringsgrop , närmast rund, 2,5 m diam och ca 1 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och intill 0,4 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:4657)

Förvaringsgrop, fyrsidig, 5x5 m och 1 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:4226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:4416)

Förvaringsgropar för rotfrukter, 3 st, 2 m diam och 1 m dj. Groparna är omgivna av övertorvad vall, 0,2 m h. Groparna ligger 2-7 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1995:9231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:2935)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 3 m diam och intill 0,8 m dj, omgiven av vall, 1 m br och intill 0,5 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:2704)

Rotfruktsgrop (källargrop?), rund, 2,5 m diam och 1,2 m dj. Kring kanten är en vall, 1 m br och intill 0,4 m h. I N och S är antydan till uppbyggda ga...

Förvaringsanläggning (L1986:5708)

Förvaringsgrop, närmast oval, ca 2,5 x 2 m (N - S) och 0,5 m dj. Omgivande vall är intill 0,8 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1938:9276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:2426)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:8043)

Förvaringsanläggning, 1,2 x 0, 6 m, och 0,6 m h, bestående av flata hällar,0,4 - 0,7 m stora som står lutade, eller ser ut att ha lutat, mot ett bloc...

Förvaringsanläggning (L1995:6705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1982:7157)

Potatisgrop?, svagt kvadratisk, 2x2 m st och 0,4-0,5 m dj. Påträffad vid särskild arkeologisk utredning 2012. (RAÄ dnr 321-3005-2012).

Förvaringsanläggning (L1978:3542)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,4 m dj. 10 m NNV härom är en grop, 2,5 m stor och 0,5 m dj, med flera större stenar i kanten, förvarin...

Förvaringsanläggning (L2008:2454)

Förvaringsgrop, rund, 4,5 m diam och 1,5 m dj. Omgiven av en vall av sten, 0,5-0,7 m br och 0,1-0,4 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:179)

Rotfruktsgrop?, närmast rund, 1,8 m diam och 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L1971:2874)

Område med förvaringsanläggningar ca 27x27 m (N-S)Groparna är runda ca 2,5 m i diam och 0,6 m dj. Goparna ligger på ett inördes avstånd av ca 2,5-11 m...

Förvaringsanläggning (L1995:8226)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:2676)

Rotfruktsgrop, rund, 2 m diam och 0,5 m dj. Kring kanten är en delvis stensatt vall, 1 m br och 0,3 m h. I NÖ är en jordfast sten, 1 m st.

Förvaringsanläggning (L1992:7673)

Förrådsstolpe, torraka, 1,3 m h. Trekantigt tvärsnitt i övre delen. Inhugget hak vid 1,04 m över marken. Kilad, men kilen borta. Påträffad vid special...

Förvaringsanläggning (L1978:1575)

Förvaringsgrop, 1 m diam och 0,4 m dj. Ställvis begränsad av en övertorvad vall, 1 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1952:6249)

Rotfruktsgrop?, 2,5x2 m (NÖ-SV) och 0,75 m dj. Vall kring kanten, 1 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1937:4333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1937:4804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:7766)

Förvaringsgrop , närmast rund, 2,5 m diiam och 0,6 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och intill 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1938:9485)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3205)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,7 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:2235)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2,5 m diam och 0,5 m dj, begränsad av jordvallar, 0,1 m h, med enstaka stenar, 0,3-0,6 m st.

Förvaringsanläggning (L1938:9237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:4106)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,5 m dj. Ligger 4 m från en annan förvaringsgrop i anslutning till fossil åker.

Förvaringsanläggning (L1952:8600)

Förvaringsgrop , närmast rund, 2 m diiam och 0,6 m dj. Vall kring kanten , 1 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1995:605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:4365)

Förvaringsgropar för rotfrukter, 2 st, 2,3 m diam och 0,5-1 m dj. Groparna ligger 1 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1946:8986)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1992:7177)

Förrådsstolpe, torraka, 1,26 m h och 0,16 m diam. Trekantigt tvärsnitt på övre delen samt uthugget hak mot V. Haket är 0,99 m över marken. Påträffad v...

Förvaringsanläggning (L1952:5248)

Rotfruktsgrop, oval, 2x1 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Omgiven av vall, 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1971:9729)

Förvaringsgrop, rund, 1,5-2 m diam och 0,8 m dj. Gropen är övermossad. Initialt tolkades gropen som en kolningsgrop, men inget kol framkom efter provs...

Förvaringsanläggning (L1946:8791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3933)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 1,5 m diam och 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L2020:2465)

Mjölkkällare, bestående av en rektangulär grop, 1,2x1 m och 0,4 m dj. Vall runtom, 0,5-0,7 m br och 0,2 m h. I området runt gropen är gräs och örtväxt...

Förvaringsanläggning (L1979:9606)

Förvaringsgrop, 5 m diam och 1 m dj. Ställvis begränsad av en övertorvad vall, 2 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:1451)

Förvaringsgrop, 3 m diam och intill 0,5 m dj. Begränsad av en övertorvad vall, 1 m br och intill 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:5549)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 4 m diam och 0,7 m dj. 10 m ÖSÖ resp. 7 m SÖ härom är ytterligare två gropar, 1,5 resp. 2,5 m diam och 0,3-0,5 m dj. F...

Förvaringsanläggning (L1947:994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.