Förvaringsanläggning

Riksantikvarieämbetets definition: Anordning från främst historisk tid med förvaringsfunktion.
Förvaringsanläggning (L1998:6622)

Förvaringsgrop?, närmast kvadratiskt 1,2 x 1,2 m (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m dj. Vattenfylld. Sidorna ser skarpa och grävda ut. i mitten av botten är en f...

Förvaringsanläggning (L1978:3367)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 1 m dj, omgiven av vall. Ligger 4 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1953:9645)

Rotfruktsgrop, rund, 1,8 m diam och intill 0,4 m dj.

Förvaringsanläggning (L1952:3832)

Rotfrukktsgrop, närmast rund, 2 m diam och 0,5 m dj. Vall kring kanten, ca 1 m br och 0,2 m h. I omgivningarna finns enstaka röjningsrösen.

Förvaringsanläggning (L1937:1910)

Källargrop, närmast rund, 2.5 m diam, bestående av flata och runda 0.3-0.7 m st stenar placerade i en naturlig klippskreva. I mitten är en grop, 0.5 m...

Förvaringsanläggning (L1978:3104)

Förvaringsgropar för rotfrukter, 2 st. Den ena är fyrkantig, ca 2,5x2,5 m st och intill 0,9 m dj, omgiven av en jord/stenvall, 1 m br och intill 0,4 m...

Förvaringsanläggning (L1937:8223)

Grop ca 1 x 1 m och 1 m djup i anslutning till ett stort block. Hör troligen samman med skogshuggarkojan.

Förvaringsanläggning (L1947:7679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:1355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3610)

Förvaringsgropar för rotfrukter, 2 st, 1,5-2 m diam och 0,7 m dj. Groparna är omgivna av övertorvad vall, intill 0,4 m h. Groparna ligger 9 m från var...

Förvaringsanläggning (L1952:3806)

Förvaringsgrop, närmast rund, 2 m diam och intill 1 m dj. Kring kanten en vall, ca 1,5 m br och intill 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:3122)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 1 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:5692)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,7 m dj.

Förvaringsanläggning (L1995:4619)

Förvaringsanläggning, rund, 2.3 m i diam, 1.2 m dj. Omgiven av en delvis otydlig vall 1-2 m br, 0.1-0.4 m h. Vid sondning framkom ingen blekjord i gro...

Förvaringsanläggning (L1978:9252)

Förvaringsgrop , rund, 2 m diam och 0,7 m dj. Vall kring kanten , ca 1,5 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1938:9359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:1213)

Förvaringsgrop, 2 m diam och 1,1 m dj, begränsad av övertorvad vall, 1 m br.

Förvaringsanläggning (L1978:6331)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 0,3 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:85)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förvaringsanläggning (L1978:3326)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,7 m dj, begränsad av vall.

Förvaringsanläggning (L1996:8390)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:3692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1971:9552)

Förvaringsanläggning, ingrävd i sluttning, 2x1,2 m (N-S), med invändiga väggar av kallmurad sten, 0,15-0,3 m st, tydligast i V. Djup ca 0,9 m dj. I bo...

Förvaringsanläggning (L1939:2882)

Förvaringsgropar? 3 stycken. Koniska. 0,5 m diam i botten och 1 m diam i toppen, 0,4-0,6 m dj. påträffade i samband med arkeologisk utredning år 2013....

Förvaringsanläggning (L2023:8377)

Förvaringsgrop (?), oval, 1,2 m x 0,6 m (SO-NV) och 0,35 m dj. Omgiven av en otydlig vall, 1-1,5 m br och 0,3 m h. Rektangulärt bottenplan, 0,6 x 0,3...

Förvaringsanläggning (L1993:752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:1250)

Förvaringsgropar, 3 st, 3-4 m diam, 0,8-1 m dj. En av groparna har synlig kallmur. Groparna är inom ett 20x10 m st område.

Förvaringsanläggning (L1953:9098)

Rotfruktsgrop, rund, 1 m diam och 0.6 m dj. Vall kring kanten, ca 1 m br och 0.1-0.2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:8210)

Förvaringsgrop , rund, 2,5 m diam och 0,8 m dj. Vall kring kanten , ca 1 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:9326)

Rotfruktsgrop, 3x2 m (N-S) och 1,1 m dj. I Ö är jordfast block 3 m l och 1,1 m h. I S-V är kallmur av 0,2-0,8 m st stenar i flera lager. Botten av san...

Förvaringsanläggning (L1953:9669)

Rotfruktsgrop, rund, 1,8 m diam och 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:3130)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:335)

Förvaringsgrop, rektangulär, 5x4 m (ÖNÖ-VSV) och intill 1,6 m dj, synlig kallmur i VSV.

Förvaringsanläggning (L1994:4600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1992:7727)

Förvaringsgrop, 2,5x2,4 m (N-S), innermått 1,45x0,85 m (N-S) och 0,5 m dj. I anläggningen finns synligt trä, näver och sten. Prov av näver och trä til...

Förvaringsanläggning (L1952:1295)

Rotfruktsgrop, närmast rund, 1,8 m diam och 1,2 m dj. Kring kanten en delvis stensatt vall, 1 m br och 0,2 m h. Eventuellt en källargrop i en husgrun...

Förvaringsanläggning (L1952:8835)

Förvaringsgrop , oval, 3x2,5 m (NNÖ-SSV) och 1 m dj. Vall kring kanten, ca 1,5 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:2904)

Förvaringsgrop för rotfrukter, oval, 3x2 m (N-S) och intill 0,3 m dj, omgiven av vall, 1 m br och intill 0,3 m h

Förvaringsanläggning (L1978:3681)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,8 m dj, begränsad av övertorvad vall.

Förvaringsanläggning (L1952:8574)

Förvaringsgrop , närmast rund, 2,5 m diam och 1 m dj. Vall kring kanten , 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:1208)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 1 m dj, begränsad av övertorvad vall med sten.

Förvaringsanläggning (L1947:4657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1938:9533)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förvaringsanläggning (L1938:9985)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1953:9665)

Rotfruktsgrop, rund, 2 m diam och 0,6 m dj.

Förvaringsanläggning (L1937:3796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1938:9582)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förvaringsanläggning (L1946:8959)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:8868)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1947:4805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:5568)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,8 m dj, i Ö begränsad av 0,8 m h kallmur.

Förvaringsanläggning (L1946:8760)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1995:7272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:4127)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,4 m dj.

Förvaringsanläggning (L1952:5937)

Rotfruktsgrop? Närmast rund, 1,5 m diam och 0,5 m dj. I kanten block, 0,7-0,9 m st. Osäker förvaringsgrop. Direkt Ö härom är ytterligare en rotfruktsg...

Förvaringsanläggning (L1976:8040)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Förvaringsanläggning (L1937:1280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1947:5185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1995:1727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:1187)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 0,7 m dj.

Förvaringsanläggning (L1995:9508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L2020:1890)

Mjölkgrop eller boerne 1,5 x 1,4 m stor och 0,6 m djup. Omgiven av svagt markerad vall, mest tydlig i söder. Gropen ligger i västra kanten av en hög b...

Förvaringsanläggning (L1978:3223)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 2 m diam och intill 0,5 m dj.

Förvaringsanläggning (L1995:1803)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1995:7233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:6571)

Rotfruktsgrop, oval, 4x3 m (NÖ-SV) och 1,1 m dj. Kring kanten är en vall, 1-1,5 m br och intill 0,4 m h. I gropens kanter är en del stenar, intill 1 m...

Förvaringsanläggning (L1980:9370)

Inom ett område, 25x20 m (N-S) är 3 förvaringsgropar, närmas rektangulära, 4-5x2-2,5 m st och 0,3-0,7 m dj av 0,2-0,4 m st stenar.

Förvaringsanläggning (L1998:6738)

Förvaringsgrop, närmast oval, 1,2 x 1 m (NÖ-SV) och 0,6 m dj. Omgiven av ett stort stenblock i SV samt vall, 0,5 m br och 0,2 m h. Kraftig kartlavsti...

Förvaringsanläggning (L1952:3663)

Rotfrukktsgrop, rund, 1 m diam och 0,3 m dj. Vall kring kanten, ca 1 m br och 0,2 m h. Omedelbart NV om gropen är några oregelbundna gropar, 1-3 m s...

Förvaringsanläggning (L1978:3947)

Förvaringsanläggning för rotfrukter, fyrsidig, 3x3 m och intill 0,8 m dj. I N och S är rest av kallmur, intill 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:2894)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 2 m diam och 0,4 m dj. Ligger 5 m från en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L2022:139)

Lämningar efter bod eller rävfälla, 2x2 m (NNO-SSV). I kanten är en övermossad vall 0,4-0,8 m bred och intill 0,3 m hög, vanligen 0,1-0,2 m hög, med i...

Förvaringsanläggning (L1978:939)

Förvaringsgrop, 3 m diam och 0,3-0,8 m dj, begränsad av övertorvad vall, 1 m br och 0,2 m h. 1 av 3 gropar som ligger 4-5 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1979:9988)

Potatisgrop, 2-2,5 m diam och 0,3-0,6 m dj. En grop av fyra som ligger bredvid varandra.

Förvaringsanläggning (L1978:1521)

Förvaringsgrop, 4 m diam och 0,5 m dj, omgiven av en övertorvad vall, 1 m br.

Förvaringsanläggning (L1978:3899)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 1,5-2 m diam och 0,7-0,8 m dj. Ligger vid en annan förvaringsgrop.

Förvaringsanläggning (L1938:8048)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1994:2490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1947:8015)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3332)

Förvaringsgrop för rotfrukter, rund, 2 m diam och intill 0,8 m dj, omgiven av vall, 0,5 m br.

Förvaringsanläggning (L2021:6199)

Förvaringsgrop, rund ca 1 m diam och 0,7 m dj.

Förvaringsanläggning (L1995:8917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1954:5933)

Förvaringsgrop , rektangulär , 5x4 m (N-S) och intill 1,7 m dj. Vall kring kanten , 1,5 m br och 0,1-0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L1947:5132)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:6941)

Rotfruktsgrop, rund, 18 m diam och 1,3 m dj. Omgiven av vall, intill 1 m br och 0,4 m h, ställvis stensatt. Urgrävd vid SÖ.

Förvaringsanläggning (L1978:386)

Förvaringsgrop, 4 m diam och 0,5 m dj, begränsas av en jordvall i NV.

Förvaringsanläggning (L1978:3480)

Förvaringsgrop för rotfrukter, 3 m diam och 0,8 m dj.

Förvaringsanläggning (L1978:2946)

Område med 3 förvaringsgropar för rotfrukter, 2,5-3 m diam och 0,6-1 m dj. Groparna ligger 3 m från varandra.

Förvaringsanläggning (L1987:7686)

Potatisgrop, 3,5 m diam och 1 m dj. Omgivande jordvall, 0,8 m br och 0,2 m h.

Förvaringsanläggning (L2020:2482)

Förvaringsanläggningar, inom angivet område, 64x40 m (N-S) är 4 förvaringsanläggningar. Samtliga är 2,5x1,5-2,5 m st och 0,25-0,35 m h och består av ...

Förvaringsanläggning (L1952:9252)

Förvaringsgrop , närmast rektangulär , 3x2,5 m (Ö-V) och 1,2 m dj. Vall kring kanten , 1,5 m br och intill 0,4 m h.

Förvaringsanläggning (L1938:9170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:354)

Förvaringsgrop, rund, 5 m diam och 1,2 m dj. Övertorvad vall omger gropen.

Förvaringsanläggning (L1978:5858)

Förvaringsgrop för rotfrukter, oval, 4x2,5 m (NNÖ-SSV) och 0,7 m dj.

Förvaringsanläggning (L1938:8709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1952:7842)

Förvaringsgrop , rektangulär , 3x2,5 m (N-S) och 0,8 m dj, med delvis kallmurade sidor . Kring kanten en vall, ca 1 m br och intill 0,5 m h. Den är hö...

Förvaringsanläggning (L1952:3027)

Rotfruktsgrop, rund, 1 m diam och 1 m dj. Omges av vall, 1 m br och 0,3 m h.

Förvaringsanläggning (L1994:7204)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Förvaringsanläggning (L1978:3945)

Förvaringsgrop, fyrsidig, 4,5x4 m (N-S) och 0,7 m dj. Kallmurade kortsidor, 0,6 m h.

Förvaringsanläggning (L1978:501)

Förvaringsgropar, 2 stycken, 3 m diam och 1 m dj. Ställvis begränsade av en övertorvad vall, 0,5-1,5 m br.