Fossil åker

Riksantikvarieämbetets definition: Varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders brukningsmetoder.
Fossil åker (L1954:7604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1955:8053)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1987:5455)

Fossil åker, 220x70 m (NV-SÖ), bestående av 1 röjningsröseområde med ca 50 röjningsrösen och 2 hägnadsmurar. Röjningsrösena är 1-3 m diam och 0,2-0,8...

Fossil åker (L1959:433)

Röjningsröseområde, ca 80 x 70 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 15 röjningsrösen. Dessa är närmast runda eller oregelbundna, 2 - 3 m st och 0,3 - 0,6 m...

Fossil åker (L1971:4418)

Röjningsröseområde ca 100x40-70 m (N-S) bestående av ca 15 röjningsrösen 2-5 m i diam och 0,3-1 m h av kraftigt övermossade 0,2-0,3 m st stenar.

Fossil åker (L1996:6691)

Röjningsröseområde, ca 130 x 120 m st, (SV-NO), bestående av röjningsrösen, 4-8 m diam och 0,3-0,5 m h. (RAÄ dnr 326-541-2009)

Fossil åker (L1950:8)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1996:1569)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L1996:1402)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L1962:7097)

1) Område med röjningsrösen 100x90 m (NV-SÖ) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L2017:548)

Område med röseliknande lämningar, ca 50x50 m (Ö-V). Lämningarnaär 5-7 m diam och 0,3-0,5 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st medenstaka större stenareller ...

Fossil åker (L1963:6993)

Område med röjningsrösen, 210x120 m (N-S) enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1954:5946)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1963:8469)

Odlingsröse ?, ovalt, 8x6 m NNV-SSÖ och 0,5-0,6 m h. S delenövertorvad med i ytan talrika stenar, i allmänhet 0,2-0,4 m st.NV delen och Ö kanten utgör...

Fossil åker (L1975:4169)

Fossil åker, 50x30 m (NÖ-SV). I åkerns kanter finns större stenar. Mitt i åkern är dike (NÖ-SV), 1 m br och 0,3 m dj. NV, SV och SÖ om åkern är diken,...

Fossil åker (L2017:1614)

Två odlingsrösen? 11-12 m diam och 0,9-1 m h av grov odlingssten.I kanterna beväxta med löv- och enbuskar. Tämligenfornlämningsliknande, fyllningen do...

Fossil åker (L1952:4592)

Fossil åker, ca 30x15 m (NNÖ-SSV), bestående av ett röjningsröseområde med 3 röjningsrösen . De är runda 3-4 m diam, 0,2-0,3 m h och består av 0,2-0,5...

Fossil åker (L2023:5751)

Röjningsröseområde, sentida, 130x50 m (Ö-V), bestående av ett 50-tal röjningsrösen. De är runda-oregelbundna, 3-10 m i diam och 0,2-0,6 m h, av 0,1-0,...

Fossil åker (L1987:6042)

Fossil åker, bestående av röjningsröseområde, ca 140x140 m (N-S), ca 30 röjningsrösen, 1-3 m st och0,2-0,6 m h.

Fossil åker (L1955:9210)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1971:6627)

Röjningsröseområde, ca 360x180 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 200 röjningsrösen, 4-6 m diam och 0,3-1,0 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Området kan fortsätta ...

Fossil åker (L1981:7736)

Plats för borttagen stensättning, (?). Anläggningen var ejR-markerad vid 1955 års inventering.

Fossil åker (L1955:7729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1970:329)

Röjningsröseområde ca 280x70-145 m (NNO-SSV) bestående av ca 100 röjningsrösen, vanligen 3-4 m i diam och 0,2-0,4 m h av 0,2-0,4 m st stenar

Fossil åker (L1974:1629)

1) Område med ålderdomliga odlingsspår, 100 x 70 m (NV-SÖ) enligtmarkering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L2002:5893)

Fossil åkermark, ca 60x40 m (N-S) bestående av en oregelbunden odlingsyta med i ett stort antal odlingsrösen i kanten. Dessa är företrädesvis uppkasta...

Fossil åker (L1954:2196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1980:6697)

Röjningsröseområde, ca 130x30-110 m (N-S), bestående av ca 35 röjningsrösen. De är rundade, ovala och oregelbundna, ca 4-9 m diam och 0,3-0,6 m h, av ...

Fossil åker (L2023:7596)

Röjningsröseområde, 80x60 m (Ö-V), bestående av ca 25 röjningsrösen. Dessa är oregelbundna, ovala eller runda, 1,5-3 m st och 0,1-0,3 m h, av vanligen...

Fossil åker (L1963:2621)

Område med röjningsrösen 150x60 m (NNÖ-SSV) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1997:4770)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L1953:1022)

Fossil åkermark, ca 280x250 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 200röjningsrösen.Röjningsrösena är 3-6 m diam och 0.2-0.6 m h.

Fossil åker (L1945:4540)

Fossil åker, bestående av 1 åkerterras/hak, ca 17 m l (Ö-V) och 0,1-0,5 m h.

Fossil åker (L1989:741)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L1973:3480)

1) Område med röjningsrösen, 100 x 40 m (N-S) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1971:9516)

Röjningsröseområde ca 135x75 m (NNO-SSV) bestående av minst 40 röjningsrösen 1-12 m i diam och 0,2-1,5 m h av 0,2-0,8 m st stenar.

Fossil åker (L2023:2721)

Fossil åker, ca 800x30-380 m st (N-S), bestående av ett tjugotal, plana och röjda åkerytor med terrasskanter, 0,04-0,1 m h, hak, 0,03-0,8 m h, diken, ...

Fossil åker (L2005:2965)

Röjningsröseområde ca 55x15-25 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 10 röjningsrösen, 3-4 m diam och 0,3 -0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Avgränsas i N av ledn...

Fossil åker (L1955:995)

1)Område med odlingsrösen 100x80 m (NNV-SSÖ). Bestående av ca 20rösen 2-8 m diam och 0,5-1,0 m h.

Fossil åker (L1990:1245)

Ny beskrivning: Fossil åker, ca 500x300 m (Ö-V), bestående av ett röjningsröseområde med uppskattningsvis ca 300 röjningsrösen. De är vanligen runda, ...

Fossil åker (L2010:326)

Röjningsröse, borttaget. Enl 1945 års inv: runt, 8 m diam, 0,3 mh. Fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. I mitten en grop, 1,5 m diamoch 0,1 m dj. Vid 1980...

Fossil åker (L1991:7636)

1/Fossil åkermark, rest av, ca 600x150-500 m (NÖ-SV). Inomområdets V del (vid A på fotokartan, i bokskog) finns inom ett ca150-200 m st område (Ö-V) c...

Fossil åker (L2021:7180)

Röjningsröseområde, ca 50–690×70–660 m (NNV–SSÖ), bestående av ett ca 320 röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda, 1–6 m diam och 0,2–1 m h, av 0,1–...

Fossil åker (L1973:2908)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1970:3470)

Röjningsröseområde, ca 100 m diam, bestående av minst ett tiotal ålderdomliga anläggningar, 2-4 m i diameter och 0,2-0,4 m höga. Rösena är kraftigt öv...

Fossil åker (L1972:919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1998:9370)

Röjningsröseområde, uppgift om.

Fossil åker (L1952:5684)

Röjningsröseområde, 260x120-25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett 50-tal röjningsrösen, runda, 4-5 m diam och 0,3-0,6 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Framkom ...

Fossil åker (L1935:387)

Område med odlingsrösen: ca 300-150 m (NV-SÖ), bestående av ca 10odlings- ; rösen. Dessa är rund till oregelbunda 2-10 m diamoch 0,2- 0,7 m h . S...

Fossil åker (L1978:9561)

Röjnngsröseområde, 35x26 m (NV-SÖ), bestående av minst 7 stycken små, låga röjningsrösen av hackerörstyp, tättliggande. (RAÄ dnr 3.4.2-375-2016)

Fossil åker (L1954:5363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1965:5275)

1. Område med röjningsrösen, 80 x 70 m (N-S) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1990:8766)

Röjningsröseområde, uppgift om, enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L1958:9380)

1) Oråde med röjningsrösen 60x10-40m (NV-SO) enligt markering påreg. kartan. Beskrivninng saknas.

Fossil åker (L1956:7840)

Område med odlingsrösen ca 180x70 m (N-S) med ca 10 odlingsrösen1-4 m diam. Några delvis övertorvade, 0,3-0,5 m h.

Fossil åker (L2022:5935)

Område med röjningsrösen, ca 78×21 m (NV–SÖ), bestående av 6 röjningsrösen, oregelbundna, ca 3-7 m diam och 0,1-0,2 m h, av 0,1–0,5 m st stenar. Det s...

Fossil åker (L1959:4324)

Röjningsröseområde, 80x10-25 m (NV-SÖ), bestående av 20-tal oregelbundna röjningsrösen, 1-4x0,6-2 m st och 0,2-0,6 m h. Merparten av dem ligger längsm...

Fossil åker (L1979:5825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1971:7485)

Röjningsröseområde ca 60x10-25 m (VNV-ÖSÖ) bestående av minst 5 röjningsrösen 3-5 m i diam och 0,3-0,6 m h av 0,2-0,4 m st stenar.

Fossil åker (L1990:4871)

Röjningsröseområde. Inom ett 260x120 m (SV-NÖ) st område finnsett 50-tal övertorvade röjningsrösen, 2-5 m diam och 0.2-0.4 mh, av 0.2-0.3 m st stenar,...

Fossil åker (L1989:6140)

Ny beskrivning: Fossil åker, ca 90x40 m (Ö-V), bestående av ett röjningsröseområde med ett 5-tal oregelbundna röjningsrösen. De är 3-5 m st, intill 0,...

Fossil åker (L2008:69)

Fossil åkermark, ca 110x40-60 m (SV-NÖ), bestående av ett 10-tal mindre åkerceller, 15 - 20 m br och 20-40 m l och omgärdade av diken. I SV-delen av o...

Fossil åker (L1954:9425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1984:2536)

Fossil åkermark, bestånde av en skålad odlingsyta, 25x16 m st(NNÖ-SSV) som begränsas i NNÖ -Ö av valliknande terrasskanter3-5 m br och 0.2-0.5 m h. I ...

Fossil åker (L1970:2373)

Röjningsröseområde, rest av, ca 120x70 m (N-S), bestående av ett drygt 20-tal röjningsrösen. Dessa är såväl runda som något oregelbundna till formen, ...

Fossil åker (L1954:5397)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1953:2849)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 850x100m (N-S). I området finns ca 200 röjningsrösen. Dessa är 3-6 mdiam och 0.2-0.4 m h.

Fossil åker (L1955:9654)

Fossil åker, 150x125 m (N-S), bestående av uppskattningsvis 25röjningsrösen, 3-5 m diam och 0.2-0.4 m h, av delvis övermossade0.2-0.4 m st stenar.

Fossil åker (L1990:5980)

Röjningsröseområde, ca 60x16 m Ö-V, bestående av 5 röjningsrösen, 1,8-3,6x1,5-2,0 m st, 0,2-0,4 m h, delvis till helt övertorvade. (RAÄ dnr 3.4.2-4181...

Fossil åker (L1974:137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1987:4939)

Område med fossil åkermark, ca 130x100 m (Ö-V) bestående av 1 röjningsröseområde med ca 50 röjningsrösen. Dessa är 3-5 m diam och 0,3-1 m h, bestående...

Fossil åker (L1944:4870)

Röjningsröseområde, ca 90x40 m (NÖ-SV), bestående avett 10-tal röjningsrösen. Röjningsrösena är i allmänhetrunda, 3-5 m diam och 0,2-0,6 m h, av 0,2-0...

Fossil åker (L1973:1684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1964:1765)

Område med röjningsrösen, 225x120 m (Ö-V). Enligt ursprunglig markering på ortofotokarta. Området är inte uppodlat på Häradsekonomiska kartan från 189...

Fossil åker (L1953:3827)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 400x200m (NNV-SSÖ). I området finns ca 300 röjningsrösen. Dessa ärflacka till välvda, 3-7 m d...

Fossil åker (L1943:3480)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1963:3112)

Inom det på fotokartan ungefärligt begränsade området finns ett20-tal stensättnings- och röseliknande lämningar, helt ellerdelvis övertorvade med i yt...

Fossil åker (L1954:779)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1958:457)

1) Stensättning, rund, ca 5 m i diam och 0,3 m h. Fyllningen,till stor del övermossad, utgöres av 0,2-0,4 m st stenar. IV-NV-N är synlig kantkedja av ...

Fossil åker (L1952:9627)

Fossil åker, ca 400x50-300 m (NÖ-SV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 125 röjningsrösen. De är vanligen oregelbundna, 3-6 m st, 0,3-0,6 m h...

Fossil åker (L1967:8618)

Område med röjningsrösen, 100 x 50-70 m (N-S) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1973:9831)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1958:4804)

1) Område med röjningsrösen, enligt uppgift på ortofoto från1974 års inventering.

Fossil åker (L1960:7410)

Röjningsröseområde, 95 x 55 m (N-S), bestående av ett 25-tal röjningsrösen, vanligen runda, 2-4 m diam och 0,5- 0,7 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. (RAÄ...

Fossil åker (L1975:5027)

Röjningsröseområde, bestående av 4 röjningsrösen, 1,5-4x1,5-2 m st och 0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Inga åkrar i området på skattläggningskartan ...

Fossil åker (L1948:4457)

Fossil åker, ca 35x10 m (ÖNÖ-VSV). Inom området finns två rader röjningssten, intill 1 m br och 0,8 m h. Den N är 20 m l, den S är 22 m l (ÖNÖ-VSV). 4...

Fossil åker (L1997:7012)

Fossil åkermark, sentida, 90x50-100 m (Ö-V), begränsat i V och Nav sten- och jordblandad vall ca 100 m l (N-S och Ö-V), 2-3 m broch 0.5-0.8 m h. I S b...

Fossil åker (L1976:7143)

Stensättning, rund, 10 m i diam och 0,4-0,6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,6 m st stenar. Omrörs i ytan men tämligen vä lavgränsad. Beväxt m...

Fossil åker (L1974:5769)

Område med röjningsrösen 220x180 m (NNÖ-SSV) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1978:9395)

Röjningsröseområde, 70x45 m m (N-S). Inom området är ett tiotal, övertorvade 3-4 m st, 0,1-0,2 m h röjningsrösen.

Fossil åker (L1955:8764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fossil åker (L1972:2879)

1) Område med röjningsrösen 80x50 m (NV-SÖ) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

Fossil åker (L1956:4838)

1) Röjningsröseområde, 100x50m (O-V), enligt uppgift på ortofotofrån 1979 års inventering.

Fossil åker (L2009:8826)

Fossil åker, 20x14 m st (ÖNÖ-VSV), till stor del omgiven av åkerhak.

Fossil åker (L1996:6832)

Fossil åker, bandformig, 1 215x12-15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 bandparceller, 6-7 m br med välvd profil. Avgränsas av grunda diken, 0,1-,2 m dj. Måt...

Fossil åker (L1963:9101)

1) Odlingsröse, 5 m diam och 1 m h. Stenarna är i allmänhet 0,2-0,4 m st. Kraftigt övertorvat. 2 gamla stubbar, 1 liten enbuske.2 m S 40cg Ö om nr 1 ä...

Fossil åker (L1955:7055)

Odlingsröse, oregelbundet, närmast hästskoformat, 7-8 m i diam och 1m h, av 0,2-1 m st stenar och block.Nuvarande utseende avviker starkt från beskriv...

Fossil åker (L1986:4610)

Röjningsröseområde, ca 240 x 110 m (ÖNÖ - VSV) bestående av ca 40 röjningsrösen. Dessa i allmänhet 3 -4 m diam och 0,3 - 0,4 m h av 0,2 - 0,3 m st ste...

Fossil åker (L1997:2562)

Röjningsröseområde, uppgift om enligt tidigare inventering.

Fossil åker (L1954:6589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.