Fyndsamling

Riksantikvarieämbetets definition: Samling av ett eller flera föremål/artefakter från förhistorisk eller historisk tid.
Fyndsamling (L2003:3662)

Fyndsamling. På Mellangården i Grömsta förvaras hos upphittarenErik Hedqvist följande föremål:Ca 35 facetterade knackstenar, 1 eggdel till stridsyxa (...

Fyndsamling (L1989:7274)

1) Fyndsamling, bestående av:7 tunnackiga flintyxor,10 tjocknackiga flintyxor,2 flintknivar,2 flintmejslar,1 flintskära samtretuscherade flintspån.Fyn...

Fyndsamling (L1935:6072)

1) Hembygdsgård. Där förvaras 2) Fyndsamling, bestående av 5nätsänken (varav RAÄ-nr 89, 179 och 180), avbruten pilspets avskiffer (RAÄ-nr 83), bryne a...

Fyndsamling (L1956:5719)

1) Lösfyndsamling bestående av:1 spjutspets. Br= 35 mm, Tj= 12mm. Flinta. 1 Dolk. Br= 21 mm, Tj= 13 mm. Flinta. 1 dolkskaf,nackmått: Br= 22 mm, tj= 10...

Fyndsamling (L1953:7751)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:4691)

Lösfyndsamling, förvaras hos Anders Larsson, Fågelvik. Fynden ärpåträffade på mark som brukats av gården Maglarp 58:2 och 58:3.Fynden är funna av Ande...

Fyndsamling (L1978:4900)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig flintyxa. grå, 8,5 cm l, 2,5-4,5 cm br och 2 cm tj, slipad, med huggspår i sidorna och knackspår i nacken. Någ...

Fyndsamling (L1996:3762)

Fornsakssamling, på den markerade gårdens mark har upphittats ochtillvaratagits följande föremål:1 mejsel av bergart, 1 fragment av bergartsyxa, 1 yxa...

Fyndsamling (L1989:2316)

1) Fyndsamling, bestående av några "spetsar och yxor". Ejbesiktigad p.g.a att ägaren var indisponerad. Fynden funna påägorna. Bra boplatslägen N om gå...

Fyndsamling (L1991:7782)

Fyndsamling, bestående av en tunnackig flintyxa, en trindyxa, tvåspånskrapor och fyra spån.Den tunnackiga flintyxan och trindyxan hittades av ägaren A...

Fyndsamling (L1964:9481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:7490)

Lösfyndssamling, bestående av 1 flintdolk med fyrkantigt tvärsnitt, 1 planslipad tunnackig yxa, 1 spetsnackig flintyxa, och 2 fragmentariska flintyxor...

Fyndsamling (L1988:8778)

Fyndsamling, bestående av ca 5 slipade flintyxor (ej uppvisade),2 skivskrapor, 1 fragment av slipad flityxa, 1 flintborr, 1 ämnetill gropkeramisk pils...

Fyndsamling (L2006:2275)

Fyndsamling, bestående av 7 föremål.Skafthålsyxa, bergart, 10 cm l, 4 cm br, hål 1.5 cm i diam. RAÄnr 53.Spjutspets, järn, 12.5 cm l, 2 cm b.Sten med ...

Fyndsamling (L1980:3940)

Folkhögskola, fr 1878, innehållande stenyxssamlingar, uppstoppadedjur, tavlor, böcker, inredningsmiljöer, kartor samt divundervisningsföremål från slu...

Fyndsamling (L1997:2475)

Fyndsamling, privat museum, medsamlingar av flinta, mineral, bergarter ochfossil. Flintan utgörs av 10.000-talsverktyg och drygt 288.000 avslag, bl.a....

Fyndsamling (L2001:8437)

Hembygdsgård, 180x120 m (Ö-V), bestående av 15 byggnader, 1tröskvandring, 3 milstolpar och2 väghällningsstenar samt 1 lösfyndsamling.Byggnaderna, som ...

Fyndsamling (L1989:5832)

Lösfyndsamling bestående av:1 trindyxa, 14 cm l, intill 5 cm l och intill 3.7 cm tj.1 tjocknackig bergartsyxa, 21 cm l, 7.5 cm br och intill 5 cm tj.S...

Fyndsamling (L1976:7626)

Malsten, gråsten, 0,60x0,45 m (N-S) och 0,25 m h. Trågformad fördjupning, 55x35 cm och 5 cm dj. Något kantstött.

Fyndsamling (L1990:51)

Fyndsamling, bestående av 1 spetsnackig flintyxa, 1 slipad flintyxa med retuscherad egg, 1 skafthålsyxa av bergart samt 1 hacka(?)av bergart. Föremåle...

Fyndsamling (L1975:7859)

Malstenar, 2 st. Närmare fyndplats okänd. (RAÄ dnr 326-1277-2011)

Fyndsamling (L1973:1003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:4915)

Lösfyndsamling, bestående av:1 tunnackig flintyxa, 15 cm l, ljusgrå flinta, slipad.1 tunnbladig (flat) flintyxa, 10 cm l, ljusgrå flinta, slipad.1 mej...

Fyndsamling (L1987:467)

Fynd -och föremålssamling, bestående av 714 katalogiserade föremål, bl.a. ettstort antal förhistoriska föremål.

Fyndsamling (L1988:4120)

Lösfyndsamling, bestående av:2 tunnackiga flintyxor, slipade och skadade, 11.5 resp. 16 cm l,7 resp. 7.5 cm br och 3 cm tj.1 hålslipad flintyxa, 12 cm...

Fyndsamling (L1976:9964)

1) Fyndsamling bestående av: Nyckel, brons, 5,7 cm l, 2,3 cm l, 2,3 cm br och 0,2 cm tj i axet och 0,4 i skaftet där den är avbruten. Funnen SV o...

Fyndsamling (L1961:8611)

1) Älvkvarnar, i mindre sten avrundad form. Förekosmten består av4 älvkvarnar. Dessa äro 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Stenen är0,3x0,4 m och 0,1 m h. ...

Fyndsamling (L1989:656)

Fyndsamling, bestående av:1 dolk, ljust gråmelerad, se figur i inventeringsboken1 dolk, mörkt brunmelerad, se figur i inventeringsboken1 spån, kraftig...

Fyndsamling (L1990:5261)

1) Fyndsamling, bestående av:2 tunnackiga flintyxor,2 tjocknackiga flintyxor,1 skafthålsyxa,1 trindyxa,2 bergartsyxor,1 bruten liten huggen flintyxa,1...

Fyndsamling (L1991:3190)

Lösfyndsamling, bestående av, 2 håleggade slipade flintyxor, 1tunnackig slipad flintyxa, 2 pilspetsar, 8 flintskrapor, 10flintspån, varav 6 med retisc...

Fyndsamling (L1965:1273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1961:4018)

Museum, Skaraborgs regementes museum, nu inrymt i gamlavapenverkstaden. Museet har funnits sedan 1904, först i Axvalloch sedan 1913 i Skövde på olika ...

Fyndsamling (L1978:4840)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig yxa av flinta, 3 tjocknackiga yxor av grönsten och 1 spetsnackig yxa av grönsten. En av yxorna, oklart vilken,...

Fyndsamling (L1954:6998)

1) Hembygdsgård, 110x20-60 m (NV-SÖ). I området är 1 mangårdsbyggnad och 1 scen.I nr 1 förvaras2) Fyndsamling, bestående av 4 trindyxor, 2 skafthålsyx...

Fyndsamling (L1990:2945)

Fyndsamling, bestående av 2 tunnackiga yxor, bergart, delvis slipade, 22 resp. 24 cm l, 3 slipade håleggade flintyxor, 13-15 cm l,varav en skadad vid ...

Fyndsamling (L1983:3653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1964:8149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1954:1708)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:7609)

Lösfyndsamling, bestående av fragment av flintföremål, som:2 nackpartier till tjocknackiga flintyxor2 nackpartier till tunnackiga flintyxor6 eggpartie...

Fyndsamling (L1990:8149)

Fyndsamling, funna av Sture Nilsson på St. Torsjös gamla tomt, raä 142, bestående av minst 50 delar av kritpipor, några med tillverkningsort, 2 bärnst...

Fyndsamling (L1990:9636)

Lösfyndsamling, bestående av 1 skafthålsyxa, 1 håleggad flintyxa och 3 tunnackiga flintyxor. Förvaras på gården Vesum nr 2.

Fyndsamling (L1989:6151)

Lösfyndsamling, bestående av ett 30-tal flintyxor, tunnackiga ochtjocknackiga, 10 stenyxor, spetsnackiga och skafthåls, lerkärl.vävtyngder, slipstenar...

Fyndsamling (L1991:9341)

Lösfynd bestående av två tjocknackiga mejslar. Gårdens ägare vet inte var mejslarna är funna, men tror att hennes far som var den tidigare ägaren hitt...

Fyndsamling (L1961:6467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L2001:4323)

Fyndsamling, bestående av 1 mejsel av bergart, 1 trindyxa, 1 lihultsyxa skadad, 1 båtyxadel av, 1 bergartsyxa del av, 1 sandstensbryne, samt 2 knacks...

Fyndsamling (L1990:6270)

Fyndsamling, bestående av 6 föremål:1 stridsyxa av bergart, 20x6,5x4,2 cm1 tjocknackig flintyxa, 15,2x5x3,2 cm1 tjocknackig flintyxa med hålegg, 13,2x...

Fyndsamling (L1978:9185)

Fyndsamling, bestående av 1 bergartsyxa, del av, något håleggad, 9 cm l, 3 - 5 cm br och 1 - 3 cm tj. Avslaget nackparti. Upphittad av Ingrid Andersso...

Fyndsamling (L1988:5469)

Fornsakssamling, bestående av en holkyxa av brons, en håleggad,välslipad smalmejsl samt en tjocknackig flintyxa med utsvängdegg. Förvaras hos Karsten ...

Fyndsamling (L1990:7676)

Fyndsamling, bestående av lösfynd av sex stenyxor, enskafthålsyxax, enskivyxa, en flintmejsel med skadad egg och endel av en flintdolk. Fyndnen är gjo...

Fyndsamling (L1975:8195)

Malstenar, 2 st. En av dem påträffad i en åker SÖ om gården Lauhage 1:11 i Tingstäde, se RAÄ-nr Stenkyrka 199 (fyndplatsen). Båda förvaras nu i trädgå...

Fyndsamling (L1989:2318)

1) Fyndsamling, bestående av 5-6 flintyxor, nu ej längre kvar pågården. Funna på ägorna. Vid revideringsinventreingen 1987 fannsendast några enstaka a...

Fyndsamling (L1951:4033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:9173)

1) Föremålssamling, bestående av följande flintföremål: 2slipade, fragmentariska yxor (raä nr 41), 1 liten, slipadtunnackig yxa, 1 liten grovhuggen yx...

Fyndsamling (L1978:6795)

Fyndsamling bestående av 1 flathuggen flintspets. Den är 12 cm l, 0,5-2 cm br och 0,5 cm tj, av grå-beige-brun flinta. Spetsen samt diverse nu förkomn...

Fyndsamling (L2002:2174)

1) Lösfyndssamling, förvarad på gårdens manbyggnad, bestående av7 stenyxor, varibland:1 båtyxa, 1 yxa av gulbrun flinta, 1 enkel skafthålsyxa, 1stenyx...

Fyndsamling (L1990:9107)

Lösfyndssamling, bestående av 1 tunnackig bergartsyxa, 4 förarbeten till tjocknackiga yxor och 4 fragment till detsamma, 2 spetsnackiga yxor, 11 skäro...

Fyndsamling (L1959:8678)

1) Lösfyndsamling bestående av: 1 benharpun med hullingar, 0,4m lo ch 0,01 m tj, 3 trindyxor av grönsten, 1 skafthålsyxa avgrönsten , 2 spetsnackia yx...

Fyndsamling (L1944:1346)

Förvaringsplats för lösfynd.Hos Siv Johansson, N. Hårsbäck, förvaras 5 stenyxor.Tjocknackig stensyxa, 10.5 cm l, 4 cm st br och 2.7 cm st tj.Fyrsidigt...

Fyndsamling (L1989:4669)

Fyndsamling, bestående av 7 föremål:1 stridsyxa i bergart (grönsten), 15 cm l och 3 cm br, 1tjocknackig flintyxa, 16 cm l, 5.5 cm br och 2.5 cm tj (se...

Fyndsamling (L1988:7046)

Fyndsamling bestående av 1 tjocknackig håleggad flintyxa medslipade bredsidor 9 x 4 cm st. 1 tunnbladig flintyxa, håleggad.8 x 3 cm st, slipade bredsi...

Fyndsamling (L1996:4818)

Fornsakssamling, i Veinge hembygdsgårds museum förvaras följandefornsaker från socknen:1 flintyxa-mejsel, 1 mejsel av bergart, 1lårbensformad slipsten...

Fyndsamling (L1997:5594)

Fornsakssamling. på den med kryss markeradegårdens ägor har markägaren Karl Larsson hittat enmängd lösfynd, inga bestämda fyndplatser. På gårdenförvar...

Fyndsamling (L1974:6822)

Fyndsamling av föremål, i ett äldre soldattorp, bestående av allmogeföremål m.m. Bl.a ett dörrpar från Edshults gamla kyrka (RAÄ-nr2). Ägare Ulla-Maj ...

Fyndsamling (L1989:295)

Fyndsamling, bestående av1 kärnyxa av flinta,2 tjocknackiga, slipade flintyxor, varav 1 håleggad,1 bryne av sandsten,1 eldslagningsflinta, omhuggen fr...

Fyndsamling (L1991:5965)

1) Hembygdsgård med fyra byggnader. I huvudbyggnaden är ett hembygdsmuseum med bl.a. förhistoriska artefakter. Dessa utgörs av 4 trindyxor, 1 eldslagn...

Fyndsamling (L1990:273)

Fyndsamling, bestående av:1 spetsnackig, slipad flintyxa1 skivskrapa av flinta och1 spånkniv av flinta.Fynden är upphittade på gårdens mark av ägaren,...

Fyndsamling (L2008:9357)

Fyndsamlning, bestående av 1 båtyxa, 3 skafthålsyxor och 2skifferspetsar. Fynden påträffades vid rensning i Borgviksälven 1935.Jfr RAÄ 22. 1 tunnackig...

Fyndsamling (L1974:139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:510)

Fyndsamling, bestående av1 tjocknackig, oslipad flintyxa och1 skivskrapa av flinta.Föremålen är påträffade vis inventeringstillfället inomboplatsområd...

Fyndsamling (L1990:1371)

Fyndsamling, bestående av: 1 limhamnsyxa (O.1), raä nr 57. 1klubba med skaftränna, grönsten, (O.2), raä nr 56. 2 trindyxor(O.3,4), raä nr 126, 7...

Fyndsamling (L1990:7965)

1) Fyndsamling, bestående av:1 eldslagningssten,1 tunnackig bergartsyxa,3 glaspärlor,ett 10-tal flintskrapor,ett flertal flintavslag,slagen flinta,1 k...

Fyndsamling (L1964:8262)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1990:5030)

1) Fyndsamling, bestående av:2 delar av en flintdolk, enlig Kjell Jonsson, Svabesholm 1:46.Han uppger att det var hans föräldrar som hittat dolken. De...

Fyndsamling (L1972:5290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1989:1732)

1) (Märklig byggnad). F.d. kloster, ca 50x50, uppbyggd som enfyrlänga i två våningar. Vitkalkade fasader, fönster gråmåladeoch dörrar grå- eller svart...

Fyndsamling (L1954:7138)

Fyndsamling, bestående av 1 stenklubba, 1 skafthålsyxa, 3 mindreflintskrapor och 2 bitar slagen flinta.Samtliga föremål förutom skafthålsyxan är upphi...

Fyndsamling (L1989:3175)

1) Fyndsamling, bestående av 1 flintdolk, 1 fragmentarisk och 1hel tunnbladig flintyxa, 4 kärnyxor av flintyxa,1 flintspån,1fragmentarikska tunnackiga...

Fyndsamling (L1961:409)

Fornsakssamling: I gården förvaras en fornsakssamling, till störredelen enligt uppgift från Längjum och Tråvad socknar. Bl a ingår4 flintskäror, minst...

Fyndsamling (L1954:1758)

Fyndsamling, bestående av en flintdolk (se RAÄ Bolmsö 144:1 / L1954:1192), två brynen samt ett flintavslag. Fyndplatsen känd endast för dolken. Fynden...

Fyndsamling (L1961:3705)

Lösfyndsamling från Ryda socken. De ingår i Rydahembygdsförenings samling. 1) Stenyxa 13 cm l, 4 cm br, 5 cm tjav sandsten. 2) Stenyxa, spetsdel 9,8 c...

Fyndsamling (L1962:5764)

Museum, inrymt i slutvärnet. I museet förvaras 3 Lihultsyxor, 2trindyxor, 3 håleggade bergartsmejslar, 3 håleggade flintmejslar,1 skrapa, 2 skafthåls-...

Fyndsamling (L1989:3773)

1) Fyndsamling, bestående av:1 tunnackig yxa, 23 cm l,3 tunnackiga yxor, små, omhuggna,1 tjocknackig bergartsyxa,15 små tjocknackiga yxor, en del kilf...

Fyndsamling (L1987:4179)

Fyndsamling, bestående av 2 slaggstycken. Det ena är tämligen av lågteknisk typ, 10 cm st. Den andra är en slaggliknande klump, 15 cm st, relativt lät...

Fyndsamling (L1987:2182)

fynsamling bestående av 6 halva skafthålsyxor av bergart, 1 delav flintmejsel, 1 omgjord del av flintdolk, 1 del av slipadflintyxa. Föremålen är troli...

Fyndsamling (L1972:1117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1991:7711)

Fyndsamling, bestående av 1 tunnackig slipad flintyxa, 1 eggdelpå en avbruten dito, 1 avbruten tjocknackig flintmejsel, 2 skafttill flintdolkar, 2 fli...

Fyndsamling (L1989:4302)

Fyndsamling, bestående av 1 tunnackig yxa (26 cm l), 1 förarbetetill tjocknackig yxa med utsvängd egg, 1 tunnackig yxa (15.5 cml), 2 små tjocknackiga ...

Fyndsamling (L1999:1121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1990:4792)

Fyndsa,ling, bestående av 1 tunnackig, slipad flintyxa, 1tunnackig flintyxa, 1 spetsfragment av senneolitisk flintdolk, 1spånkärna och 1 spån. Fyndpla...

Fyndsamling (L1989:2224)

1) Fyndsamling, bestående av:10 tjocknackiga, oslipade flintyxor,2 råämnen till tjocknackiga flintyxor,2 håleggade, slipade flintyxor,4 spånknivar sam...

Fyndsamling (L1957:6138)

1) Lösfyndsamling bestående av 7 föremål varav 1 tjocknackigbergartsyxa, 111,6 mm l, 1 tjocknackig bergartsyxa, grönsten,117 mm, 1 tjocknackig bergart...

Fyndsamling (L1963:7366)

Gårdsmuseum inrymt i gamla mejeriet på Klia. Samlingen utgörestill över- vägande del av redskap, verktyg och föremål frångården. Bland föremålen är en...

Fyndsamling (L2009:7939)

Fyndplats för en flintyxa, eggdel. Ljust rödbrun flinta. Polerad. Flera bitar urslagna. Nacken verkar tillrundad på nytt efter att ha gått av. Stenyxa...

Fyndsamling (L2019:5747)

Fyndsamling bestående av 2 skafthålsyxor av diabas, båda avslagna vid skafthålet, 1 slipad tjocknackig yxa av diabas, 1 slipad, ev tunnackig yxa av di...

Fyndsamling (L1989:8067)

Privat fyndsamling, bestående av 1 förarbete till tunnackig yxa,2 förarbeten till håleggade yxor, 2 tjocknackiga yxor, 2håleggade yxor, 2 fragmentaris...

Fyndsamling (L1987:497)

Lösfyndssamling, bestående av 15 knackstenar, några flintavslagsamt några yxämnen. Föremålen är hittade på gårdens ägor av denförre ägaren och finns k...

Fyndsamling (L1991:7167)

Fyndsamling i S-Å Sandemarks ägo: ca 50 malstenar, 2 kvarnar, 5slipstenar, 2 slaggvarpar, 1 flintskära, 15 sländtrissor, 2dubbelknappar i brons (regis...

Fyndsamling (L1951:8086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyndsamling (L1988:8563)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig flintyxa (se raä 152), 1spjutspets av flinta samt del av 1 trindyxa, antagligen funna på gårdens ägor. Föremål...

Fyndsamling (L1990:7870)

Fyndsamling, bestående av 1 bryne, 21 cm l och 4,5 cm br (raä 114), 1 delvis skadad slipad flintyxa (raä 108), 1 eggdel av slipad flintmejsel (raä 107...