Fyr

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anordning för att vägleda sjöfarten genom att markera t.ex. inlopp och skärgårdsleder med olika ljuskällor eller andra signaler.
Fyr (L1955:1511)

1) Fyrplats uppfördes 1784-85 av arrendatorn på Ottenbykungsgård, Adolf von Roxendorff, i samarbete med kapten-mekanikus vid amiralitet i Karlskrona, ...

Kolabacken, Fyr (L1989:3688)

1) Fyrplatslämningar, ca 18 m diam, bestående av en rund vall,6-8 m br och 0.2-0.5 m h. Övertorvad med ytan riklig förekomstav träkol. I VSV delen är ...

Fyr (L1988:1253)

Överförda till L1988:1331 och L2022:6774.

Fyr (L1988:1331)

Fyranläggning, lätt högliknande, 20 m diam och 0.1-0.3 m h. I öppna markytor rikligt med kolstybb.. På lämningen står en signalanläggning.

Fyr (L2022:6774)

Husgrund, rest av, 10x5,5 m (Ö-V). En del kantstenar synliga i markytan, 0,3-0,4 m l. Sannolikt rester efter fyren som revs 1900.

Fyr (L2022:7621)

Fyr, på Svartöberget, uppgift om enligt litteraturkällor och i muntlig tradition.

Fyr (L2019:3865)

Fyrlämning, bestående av 1 fundament. Fundament, betong, 1,7x1,7 m (NÖ-SV) och 1 m h, något avsmalnande mot toppen. På toppen är ingjuten en järnram, ...

Fyr (L1951:5448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyr (L1939:1630)

Stenansamling, 2x2 m (NV-SÖ) och 0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Är i en klippavsats strax S om en befintlig fyrbåk. På en avmätningskarta från år 17...

Fyr (L1951:5234)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyr (L1939:1822)

Fyrbåk, uppgift om. På platsen är en närmast oval röseliknande förhöjning, ca 7x6 m st och 0,3-0,8 m h. I Ö delen, där höjden är störst är en förhöjni...

Fyr (L1938:1516)

Fyrtorn byggd 1857 av tegel. Cementpalsat.

Fyr (L1957:1698)

1) Fyrbåk, rund 3 m diam och 2,8 m h. Uppförd av kalkstensflisoch större stenar som är lagda i lager ovanpå varandrakallmurade och bildar 2 sektioner....

Fyr (L1983:4575)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Östergarns gamla fyr, Fyr (L1975:2109)

1) Fyr, rund, 9 m i diam och ca 20 m h. 61 m NÖ om nr 1 är: 2) F yr, rund, 2,5 m i diam och ca 4 m h. Byggd av kalksten i överväga nde kallmur.

Fyr (L2013:7863)

Fyr/sjömärke (fundament?) kvadratisk 3,5x3,5 m (NV-SÖ) intill 1,7 m h, kallmurade väggar 0,5-0,7 m tj av 0,4-0,7 m st stenar, både rundade och brutna....

Fyr (L1951:3508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fyr (L1958:9761)

Fyrplats, bestående av 1 fyrtorn, 1 fyrvaktarbostad, 1 uthus samtett träplank runt en gård mellan fyrtornet ochfyrvaktarbostaden. Fyrtornet är 15 m h ...