Gistgård

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter anordning för torkning av fisknät.
Gistgård (L1939:4844)

Gistgård enligt uppgift. Enligt kartuppgift fanns på platsen en "Notgård" 1767.

Gistgård (L1938:6829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1957:9888)

1) Skans, 26 mX4,5 m (N-S), bestående av bröstvärn, 25 m l, 2,5-3m br och 0,2-0,4 m h. Övertorvad fyllning av grus och sand.Ställvis synlig skoning av...

Gistgård (L1992:3744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:1835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1935:6368)

1) Flöjel, av trä i ; form av en pil, ca 0,6-0,7 m l. Se skiss.Fastsatt på trästång, ca 4 m h. Flöjelaxeln krönt av träknopp.På platsen är omnämnd "Fl...

Gistgård (L2020:2366)

Gistgård, 45 x 25 m. På området är ca 30 gistgårdsrösen, 0,5-1 m st, 0,1-0,3 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Gistgård (L2007:4487)

Gistgård, 15 x 5 m (NÖ-SV). Gistgården består av cirka 8-9 små stenpackningar med 3 till 8 stenar, 0,1-0,4 m st. I den Ö delen finns 6 av stenpackning...

Gistgård (L1938:7008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:1473)

Gistgård?, 14x6 m (SSÖ-NNV), bestående av fyra synliga gistgårdsrösen, 0.2-0.4 m diam och 0.1-0.2 m h, av 0.1-0.3 m st stenar. Gistgårdsrösena är belä...

Gistgård (L1937:130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:4220)

Gistgård, 39x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 12 gistgårdsrösen,0.7-1.3 m diam av 0.1-0.5 m st stenar. Rösena ligger i rad 1-2 mfrån varandra.

Gistgård (L1939:5837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1978:9657)

Gistgård, 15x8 m (NV-SÖ), bestående av 6 stenrösen, 1-1,5 m diam, intill 0,5 m h, av 0,3-0,7 m st stenar.

Gistgård (L1943:521)

Fiskelägestomt med gistgård, ca 110x60 m (NV-SÖ) vars synligalämningar utgörs av 2 husgrunder, 6 båthusgrunder och 1gistgård.En av husgrunderna 6x5 m ...

Gistgård (L1992:1284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:1965)

Gistgård, 18 m l, (N-S) och 17 m br, bestående av 6gistgårdsrösen, närmast runda 0,4-1,2 m diam och 0,1-0,3 m h av0,1-0,4 m st stenar. Gistgårdsrösena...

Gistgård (L1948:8187)

Gistvall, minst 14x9 m st med 2 rader av stolpstöd av vardera 4 stolpar/rad. Naturligt stenfri yta, dock något stenrensad. Framkom vid en arkeologisk ...

Gistgård (L2016:6334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5185)

Gistgård ca 25 x 25 m (NNV-SSÖ) På området är ca 10 gistvallsrösen, 0,8- 1 m diameter, av 0,2-0,4 m st stenar. Storskifteskartan Söderboda 1800 visar...

Gistgård (L1992:790)

Gistgård, 20x8 m (VSV-ÖNÖ), bestående av gistgårdsrösen, 0.4-0.6m diam och intill 0.2 h, av 0.2-0.4 m st stenar. Liggande i två radermed ett inbördes ...

Gistgård (L1950:37)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:4623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3724)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1943:1129)

Fiskelägestomt, bestående av 2 husgrunder och 6 gistgårdsrösen.Husgrunderna, belägna dels på bergkrönet, dels i N-sluttninginvid mindre vik "Gäddviken...

Gistgård (L1951:8715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:7433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2208)

Gistgård, 90x20 m (N-S) bestående ett 30 gistgårdsrösen, närmastrunda, 0,5-1 m diam ocj 0,1-0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna...

Gistgård (L1992:3566)

Gistgård, 48x10 m (NNV-SSÖ), bestående av arton gistgårdsrösen, 0.4-1.0 m diam och intill 0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Rösena är belägna i två par...

Gistgård (L1993:6253)

Gistgård, 20x1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av tio gistgårdsrösen, 0.5-0.7 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i en...

Gistgård (L1938:6784)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1936:9494)

Gistgård, 25x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 9 gistgårdsrösen. Dessaär oregelbundet runda, 0.7-1.2 m diam och 0.2-0.3 m h. Stenarnaär 0.15-0.6 m st. Avst...

Gistgård (L1992:3810)

1) Gistgård, inom angivet område, 50x10-20 m (NÖ-SV), beståendeav tjugo gistgårdsrösen, 0.6-1.3 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.1-0.4 mst stenar, delvis ...

Gistgård (L1935:9408)

Fiskeläge: ca 180 x 20-100 m (Ö-V) bestående av 1 kapell, 2gistgårdar varav 1 ; övergiven, 4 stugor med sjöbodar, 1minnessten och 1 minnesristning. 1...

Gistgård (L1994:9800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2309)

Gistgård, 34x24 m (VNV-ÖSÖ), bestående av sjutton gistgårdsrösen,0.4-1.2 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna 2.5...

Gistgård (L1992:967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1936:7244)

Gistgård, 34 m l (NV-SV), bestående av 10 gistgårdsrösen i enrad. Avståndet mellan rösena är 2-4 m. Rösena är 1 m diam och0.3 m h av stenar, 0.15-0....

Gistgård (L1992:4572)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1994:5263)

1) Gistgård, 18x16 m (NV-SÖ), bestående av åtta gistgårdsrösen,0.4-0.8 m diam och 0.1-0.2 m h, av 0.1-0.3 m st stenar.30 m NÖ om nr 1 är:2) Tomtning, ...

Gistgård (L1938:6119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:914)

Gistgård, 15 m l och 1 m br (NNÖ-SSV), bestående av tre gistgårdsrösen liggande i en rad. Gistgårdsrösena är 0.4-0.5 m diam och 0.3m h, av 0.2-0.4 m s...

Gistgård (L1995:3644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:9814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1937:80)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:4001)

Område med gistgårdsrösen, 11x5 m (VNV-ÖSÖ). I angivet område ärtre gistgårdsrösen, 0.4-0.5 m diam och 0.1-0.2 m h, av 0.1-0.3 m st stenar, i allmänhe...

Gistgård (L1938:7254)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:8811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2253)

Gistgård, 30 m l (NNV-SSÖ) och 3 m br, bestående av 7gistgårdsrösen, närmast runda 0,5-1,2 m diam 0,1-0,3 m h av0,05-0,4 m st stenar. Omedelbart SV om...

Gistgård (L1992:2148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:6173)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:5303)

Gistgård, 35x5 m (Ö-V), bestående av tio gistgårdsrösen, 0.6-1.0m diam och 0.3-0.4 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Gistgårdsrösena ärplacerade i två rade...

Gistgård (L1938:5704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:203)

Gistgård, 35x5 m (NV-SÖ), bestående av nio synliga gistgårdsrösen, 0.3-1.0 m diam och intill 0.3 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är beläg...

Gistgård (L1939:2286)

Gistgård uppgift om. Inom ett 85x80 m st område (NV-SÖ) har enligt storskifteskarta över Edsättra från år 1821 varit en samfälld gistvall. En stor del...

Gistgård (L1978:9683)

Gistgård, 25x2 m (NV-SÖ), bestående av 7 rösen, 1-2 m st, intill 0,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.

Gistgård (L1992:2227)

Gistgård, 22x18 m (NV-SÖ) bestående av 21 st gistgårdsrösenliggande i 5 st parallella rader med ett inbördes avstånd av 2-3m. Gistgårdsrösena är 0,5-1...

Gistgård (L1951:6088)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5629)

Gistgård(?), 90 x 20-45 m (Ö-V).På området är 3 rader med gistgårds-eller gärdesgårdsrösen, 0,5-0,8 m st, 0,2-0,6 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.

Gistgård (L1939:5845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2251)

Gistgård, 180 m l (NNÖ-SSV) och 10 m br bestående av 13gistgårdsrösen, närmast runda, 0,5-1,7 m diam och 0,2-0,4 m h av0,1-0,4 m st stenar. Gistgårdsr...

Gistgård (L1938:6995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:8039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:7333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2236)

Gistgård, 10 m l (Ö-V) och 6 m br, bestående av 6 gistgårdsrösen,närmast runda 0,5-1,2 m diam och 0,1-0,2 m h av 0,1-0,3 m ststenar. Anläggningen har ...

Gistgård (L2005:6850)

Gistgård, 8x7 m (Ö-V), L-formad. Bestående av 13 stenar, 0,2-0,4 m st. Stenarna ligger dels i två koncentrationer, ben med tre stenar och en med två, ...

Gistgård (L1938:6342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L2004:3917)

Nättorkningsplats. På N delen av den N ön finns enl L Löfgren,Arboga, en gammal nättorkningsplats som dock änvändes ännu avfiskarna.Enl L Löfgren finn...

Gistgård (L1939:9720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2146)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1943:980)

Område, 150 x 80 m (N-S) med plats för gistvall ochkajanläggning, enligt uppgift. Enligt Signhild Backlund,Värlingsö, har på angiven plats Värlingsös ...

Gistgård (L1992:4437)

1) Gistgård, 14x14 m (NÖ-SV), bestående av sex gistgårdsrösen, 0.4-1 m diam och 0.1 m h, av 0.2-0.4 m st stenar, belägna 4-12 m från varandra i 2-3 ra...

Gistgård (L1994:3437)

Gistgård, 55x20 (NV-SÖ), bestående av femtiofyra gistgårdsrösen,närmast runda, 0.6-1.2 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.1-1.3 m ststenar. Gistgårsrösena ä...

Gistgård (L1937:663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:1887)

Gistgård, 200 m l (NNÖ-SSV) och 25 m br, bestående av 23gistgårdsrösen, närmast runda, 1,2-2 m diam och 0,3-0,5 m h, av0,1-0,4 m st stenar. Gistgårdsr...

Gistgård (L1992:4763)

1) Gistgård?, 31x6 m (Ö-V), bestående av åtta gistgårdsrösen, 0.6-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är belägna i 1-2...

Gistgård (L1939:8964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3782)

Gistgård, 45x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 63 gistgårdsrösen i 7parallella rader med ett inbördes avstånd av 1-2 m.Gistgårdsrösena är 1-1,5 m i diam oc...

Gistgård (L1938:6024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6209)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3380)

Gistgård, 65x15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av sjuttio gistgårdsrösenliggande i åtminstone fyra parallella rader med ett inbördes avstånd av 1-7 m. Gistgår...

Gistgård (L1950:276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1948:8438)

Gistgård (gälla), 10x8 m st inre mått, med 0,5-1,5 m br och 0,7 m h stenvallar av 0,3-1 m st stenar. Inre ytan stenröjd. Ca 15 m VSV om lämningen finn...

Gistgård (L1992:1551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:5963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:3775)

Gistgård, 11x6 m (NÖ-SV), bestående av åtta gistgårdsrösen, 0.6-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösenaär belägna i två pa...

Gistgård (L1939:6013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1975:8507)

Område med gistgårdar, undersökta och borttagna, ca 60x10 m (Ö-V), tillhörande Ire fiskeläge. Senhösten 2013 utfördes en arkeologisk undersökning ino...

Gistgård (L1935:3970)

Gistgård, 30x20 m (NNV-SSÖ) bestående av 30 gistgårdsrösen lagdai fem rader. Rösena är 0.5-1 m diam och 0.2-0.5 m h. UPPBYGGDAAV 0.2-0.6 m st stenar...

Gistgård (L1992:5304)

Gistgård, 44x13 m (ÖSÖ-VNV), bestående av nitton gistgårdsrösen,0.6-1.2 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Rösena ärplacerade i två rader...

Gistgård (L1939:6961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1994:9025)

Gistgård, 25x5 m (NÖ-N), bestående av femton gistgårdsrösen, närmast runda, 0.7-1.2 m diam och intill 0.2 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Rösena ligger i...