Gistgård

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter anordning för torkning av fisknät.
Gistgård (L1994:2884)

Gistgård, 30x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av tolv gistgårdsrösen, 1-1.5 m diam och 0.3-0.5 m h, av 0.2-1.5 m st stenar. Gistgårdsrösenaär belägna 2-3 m f...

Gistgård (L2023:6148)

Gistgård i form av 2 stolphål, en grop och en avlångs sänka/ränna. Stolphålen utgörs av ett större, ca 0,7 meter stort och upp till 0,6 meter djupt un...

Gistgård (L1992:5225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2236)

Gistgård, 10 m l (Ö-V) och 6 m br, bestående av 6 gistgårdsrösen,närmast runda 0,5-1,2 m diam och 0,1-0,2 m h av 0,1-0,3 m ststenar. Anläggningen har ...

Gistgård (L1938:5704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:4627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:7125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:3775)

Gistgård, 11x6 m (NÖ-SV), bestående av åtta gistgårdsrösen, 0.6-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösenaär belägna i två pa...

Gistgård (L1992:5303)

Gistgård, 35x5 m (Ö-V), bestående av tio gistgårdsrösen, 0.6-1.0m diam och 0.3-0.4 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. Gistgårdsrösena ärplacerade i två rade...

Gistgård (L1938:5399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:5221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:1452)

Gistgård, 40x25 m (NNV-SSÖ), bestående av femton gistgårdsrösen,närmast runda, 0.3-0.6 m diam och intill 0.2 m h, av 0.1-0.3 m ststenar. Gistgårdsröse...

Gistgård (L1938:5489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1948:8187)

Gistvall, minst 14x9 m st med 2 rader av stolpstöd av vardera 4 stolpar/rad. Naturligt stenfri yta, dock något stenrensad. Framkom vid en arkeologisk ...

Gistgård (L1943:980)

Område, 150 x 80 m (N-S) med plats för gistvall ochkajanläggning, enligt uppgift. Enligt Signhild Backlund,Värlingsö, har på angiven plats Värlingsös ...

Gistgård (L1984:3154)

Gistvall, inom ett ca 60x25-60 m st område (NV-SÖ till NÖ-SV) ,bestående av minst 12 giströsen, av vilka flertalet endastrester av i form av kringspri...

Gistgård (L1943:1129)

Fiskelägestomt, bestående av 2 husgrunder och 6 gistgårdsrösen.Husgrunderna, belägna dels på bergkrönet, dels i N-sluttninginvid mindre vik "Gäddviken...

Gistgård (L1992:1352)

Gistgård 20 m l (VNV-ÖSÖ) och 10 m br, bestående av 5gistgårdsrösen, närmast runda, 1-1,5 diam och 0,3-0,4 m h av0,2-0,4 m st stenar, liggande 3-7 m f...

Gistgård (L1993:6253)

Gistgård, 20x1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av tio gistgårdsrösen, 0.5-0.7 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i en...

Gistgård (L1992:3736)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1935:9408)

Fiskeläge: ca 180 x 20-100 m (Ö-V) bestående av 1 kapell, 2gistgårdar varav 1 ; övergiven, 4 stugor med sjöbodar, 1minnessten och 1 minnesristning. 1...

Gistgård (L1992:2251)

Gistgård, 180 m l (NNÖ-SSV) och 10 m br bestående av 13gistgårdsrösen, närmast runda, 0,5-1,7 m diam och 0,2-0,4 m h av0,1-0,4 m st stenar. Gistgårdsr...

Gistgård (L1994:6515)

Gistgård, 50x6-7 m (NNV-SSÖ), bestående av nitton gistgårdsrösen,0.7-1.2 m diam och 0.2-0.3 m h, av 0.2-0.6 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna 4-5...

Gistgård (L1939:5776)

Gistgård, 135 x 70 m (Ö-V), bestående av ca 10 rader med gistgårdsrösen, järndubbar eller stenlagda terrasser. Antalet gistgårdsrösen är ett svårbedö...

Gistgård (L1992:2247)

Gistgård 24x20 m SSÖ-NNV. Bestående av 11 gistgårdsrösen liggandei två rader, rösena är 0,8-1,5 m i diam och 0,3-0,4 m h av0,2-0,4 m st stenar.

Gistgård (L1995:3873)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:8715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:4844)

Gistgård enligt uppgift. Enligt kartuppgift fanns på platsen en "Notgård" 1767.

Gistgård (L1938:5982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1994:9800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3782)

Gistgård, 45x35 m (NNÖ-SSV), bestående av 63 gistgårdsrösen i 7parallella rader med ett inbördes avstånd av 1-2 m.Gistgårdsrösena är 1-1,5 m i diam oc...

Gistgård (L2020:2366)

Gistgård, 45 x 25 m. På området är ca 30 gistgårdsrösen, 0,5-1 m st, 0,1-0,3 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Gistgård (L1938:6478)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:3600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:3827)

Gistgård, 23 x 8 m (Ö-V). På området finns 2 st gistvallar, 23 x 4 m (NO-SV) respektive 8 x 4 m (NO-SV). Tydlig kantskoning, intill 0,4 m h. av 0,2-0...

Gistgård (L1937:663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2227)

Gistgård, 22x18 m (NV-SÖ) bestående av 21 st gistgårdsrösenliggande i 5 st parallella rader med ett inbördes avstånd av 2-3m. Gistgårdsrösena är 0,5-1...

Gistgård (L1939:7181)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2208)

Gistgård, 90x20 m (N-S) bestående ett 30 gistgårdsrösen, närmastrunda, 0,5-1 m diam ocj 0,1-0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna...

Gistgård (L1943:521)

Fiskelägestomt med gistgård, ca 110x60 m (NV-SÖ) vars synligalämningar utgörs av 2 husgrunder, 6 båthusgrunder och 1gistgård.En av husgrunderna 6x5 m ...

Gistgård (L1993:4220)

Gistgård, 39x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 12 gistgårdsrösen,0.7-1.3 m diam av 0.1-0.5 m st stenar. Rösena ligger i rad 1-2 mfrån varandra.

Gistgård (L1936:9494)

Gistgård, 25x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 9 gistgårdsrösen. Dessaär oregelbundet runda, 0.7-1.2 m diam och 0.2-0.3 m h. Stenarnaär 0.15-0.6 m st. Avst...

Gistgård (L1994:3437)

Gistgård, 55x20 (NV-SÖ), bestående av femtiofyra gistgårdsrösen,närmast runda, 0.6-1.2 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.1-1.3 m ststenar. Gistgårsrösena ä...

Gistgård (L1957:9888)

1) Skans, 26 mX4,5 m (N-S), bestående av bröstvärn, 25 m l, 2,5-3m br och 0,2-0,4 m h. Övertorvad fyllning av grus och sand.Ställvis synlig skoning av...

Gistgård (L1992:4536)

Gistgård, 56x20 m (NÖ-SV), bestående av ca 25 gistgårdsrösen, 0.5-1.5 m diam och 0.1-0.4 m h, av 0.1-0.3 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i f...

Gistgård (L1992:3744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:1965)

Gistgård, 18 m l, (N-S) och 17 m br, bestående av 6gistgårdsrösen, närmast runda 0,4-1,2 m diam och 0,1-0,3 m h av0,1-0,4 m st stenar. Gistgårdsrösena...

Gistgård (L1939:2286)

Gistgård uppgift om. Inom ett 85x80 m st område (NV-SÖ) har enligt storskifteskarta över Edsättra från år 1821 varit en samfälld gistvall. En stor del...

Gistgård (L1939:5845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:5242)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3566)

Gistgård, 48x10 m (NNV-SSÖ), bestående av arton gistgårdsrösen, 0.4-1.0 m diam och intill 0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Rösena är belägna i två par...

Gistgård (L1992:2148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1948:7798)

Gistgård, 25x10 m st (NV-SÖ), tydligast avgränsad i N och S. 7 större block inramar området. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut...

Gistgård (L1993:6233)

Gistgård, 65x35 m st (NV-SÖ), bestående av ca trettio gistgårdsrösen, 0.5-1.5 m diam och intill 0.5 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är be...

Gistgård (L1937:609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:2189)

1) Område med gistgård, husgrund, båtlänningar och fåror, 180x50m (NNÖ-SSV). I angivet område är en gistgård, en husgrund, fem båtlänningar och 63 får...

Gistgård (L1992:5302)

1) Gistgård?, 31x6 m (Ö-V), bestående av åtta gistgårdsrösen, 0.6-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är belägna i 1-2...

Gistgård (L1992:983)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:7056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:8664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1950:650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1936:7244)

Gistgård, 34 m l (NV-SV), bestående av 10 gistgårdsrösen i enrad. Avståndet mellan rösena är 2-4 m. Rösena är 1 m diam och0.3 m h av stenar, 0.15-0....

Gistgård (L1938:6260)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6784)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:2547)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:6088)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3380)

Gistgård, 65x15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av sjuttio gistgårdsrösenliggande i åtminstone fyra parallella rader med ett inbördes avstånd av 1-7 m. Gistgår...

Gistgård (L1938:5488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1948:8296)

Gistgård (gälla), en 10x10 m st plan, stenrensad yta med 0,4 m h stenkanter. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2009. (RAÄ dnr 3.4.2...

Gistgård (L1994:8468)

Rest av sjömärke, beläget på klapprets krön, bestående av två stensamlingar, den ena närmast oval, 2x1.5 m (N-S) och intill 0.4 m h, av 0.1-0.4 m st s...

Gistgård (L1993:6254)

Gistgård, 74x15 m (NNV-SSÖ), bestående av ca femton gistgårdsrösen, 0.3-0.7 m diam och intill 0.7 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Rösena är oregelbundet ...

Gistgård (L1992:2470)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:512)

Gistgård, 17x1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av fyra gistgårdsrösen, 0.5-1.0 m diam och 0.2-0.4 m h av 0.1-0.5 m st stenar. Gistgårdsrösena är belägna i en ...

Gistgård (L1938:6341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:7053)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2309)

Gistgård, 34x24 m (VNV-ÖSÖ), bestående av sjutton gistgårdsrösen,0.4-1.2 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna 2.5...

Gistgård (L1950:276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:5138)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:5012)

Gistgård, 50x5 m (N-S), bestående av fjorton gistgårdsrösen, 0.5-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i 1-...

Gistgård (L1992:4572)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:7333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:3735)

Gistgård, 45x40 m (NV-SÖ), bestående av fem stenröjda ytor, omgivna av vallar, 3x3-20x4 m (Ö-V), 1.5-2.5 m br, intill 0.5 m h, av 0.3-1.0 m st stenar ...

Gistgård (L2014:6286)

Bebyggelselämning i form av husgrund 4x4 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och0,1-0,2 m h bestående av en enkel rad sylstenar, 0,2-0,6 m st. IN hörnet är en härdr...

Gistgård (L1938:7008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5629)

Gistgård(?), 90 x 20-45 m (Ö-V).På området är 3 rader med gistgårds-eller gärdesgårdsrösen, 0,5-0,8 m st, 0,2-0,6 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.