Gistgård

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter anordning för torkning av fisknät.
Gistgård (L1939:5857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5764)

Gistgård, uppgift om. Enligt Storskifteskartan Västerbyn skall på platsen ha funnits "Notgistor". Vid inventeringstillfället kunde inga spår av denna ...

Gistgård (L1992:1300)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:6253)

Gistgård, 20x1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av tio gistgårdsrösen, 0.5-0.7 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i en...

Gistgård (L1936:7244)

Gistgård, 34 m l (NV-SV), bestående av 10 gistgårdsrösen i enrad. Avståndet mellan rösena är 2-4 m. Rösena är 1 m diam och0.3 m h av stenar, 0.15-0....

Gistgård (L1938:4490)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1936:7938)

Gistgård, 10x3.5 m (Ö-V), bestående av 6 gistgårdsrösen i tvårader. Avståndet mellan raderna är 2 m och mellan rösena 3respektive 4 m. Rösena är 0.5-...

Gistgård (L1948:7801)

Gistgård, en något stenröjd yta, 15x10 m (NV-SÖ), med otydlig mindre vall av enstaka större stenar runt kanten. Svaga spår efter stolpskoningar i gist...

Gistgård (L1992:2236)

Gistgård, 10 m l (Ö-V) och 6 m br, bestående av 6 gistgårdsrösen,närmast runda 0,5-1,2 m diam och 0,1-0,2 m h av 0,1-0,3 m ststenar. Anläggningen har ...

Gistgård (L1937:663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3810)

1) Gistgård, inom angivet område, 50x10-20 m (NÖ-SV), beståendeav tjugo gistgårdsrösen, 0.6-1.3 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.1-0.4 mst stenar, delvis ...

Gistgård (L1992:2247)

Gistgård 24x20 m SSÖ-NNV. Bestående av 11 gistgårdsrösen liggandei två rader, rösena är 0,8-1,5 m i diam och 0,3-0,4 m h av0,2-0,4 m st stenar.

Gistgård (L1992:5224)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:4212)

1)Labyrint, rund, 10 m i diam, byggd i 12 koncentriskacirklar, av 0.1-0.2 m st stenar. Korsformigt mittplan,ingång i S vid ingången 2 större stenar, 0...

Gistgård (L1938:7055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1994:9666)

1) Gistgård, ca 90x10 m (S-N) bestående av ca fyrtio gistgårdsrösen, 0.6-1 m diam och 0.1-0.2 m h, i regel med i mitten synligt stolphål, 0.2-0.3 m di...

Gistgård (L1939:6441)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6526)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1935:9408)

Fiskeläge: ca 180 x 20-100 m (Ö-V) bestående av 1 kapell, 2gistgårdar varav 1 ; övergiven, 4 stugor med sjöbodar, 1minnessten och 1 minnesristning. 1...

Gistgård (L1950:276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2253)

Gistgård, 30 m l (NNV-SSÖ) och 3 m br, bestående av 7gistgårdsrösen, närmast runda 0,5-1,2 m diam 0,1-0,3 m h av0,05-0,4 m st stenar. Omedelbart SV om...

Gistgård (L1992:2818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1943:3501)

Område med 2 tomtningar, 1 grop och 1 gistgårdsröse, ca 30x20m(NÖ-SV).Tomtningarna är oval resp. rund, 5,5x4,5 (NNÖ-SSV) resp. 6 mdiam och 0,5 m dj. D...

Gistgård (L1993:5012)

Gistgård, 50x5 m (N-S), bestående av fjorton gistgårdsrösen, 0.5-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.1-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är placerade i 1-...

Gistgård (L1992:790)

Gistgård, 20x8 m (VSV-ÖNÖ), bestående av gistgårdsrösen, 0.4-0.6m diam och intill 0.2 h, av 0.2-0.4 m st stenar. Liggande i två radermed ett inbördes ...

Gistgård (L1938:6024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1994:9800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:3566)

Gistgård, 48x10 m (NNV-SSÖ), bestående av arton gistgårdsrösen, 0.4-1.0 m diam och intill 0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Rösena är belägna i två par...

Gistgård (L1937:609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:4572)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1950:650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:1965)

Gistgård, 18 m l, (N-S) och 17 m br, bestående av 6gistgårdsrösen, närmast runda 0,4-1,2 m diam och 0,1-0,3 m h av0,1-0,4 m st stenar. Gistgårdsrösena...

Gistgård (L1994:6515)

Gistgård, 50x6-7 m (NNV-SSÖ), bestående av nitton gistgårdsrösen,0.7-1.2 m diam och 0.2-0.3 m h, av 0.2-0.6 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna 4-5...

Gistgård (L1992:4623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2227)

Gistgård, 22x18 m (NV-SÖ) bestående av 21 st gistgårdsrösenliggande i 5 st parallella rader med ett inbördes avstånd av 2-3m. Gistgårdsrösena är 0,5-1...

Gistgård (L2016:6334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1994:4357)

Gistgård, L-formad, 1.20x30 m (N-S) och 50x40 m (Ö-V), beståendeav ett sextiotal gistgårdsrösen, 0.5-1.0 m diam och 0.2-0.4 m h, av0.1-0.4 m st stenar...

Gistgård (L1938:6816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:5225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1937:840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:8811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1948:8296)

Gistgård (gälla), en 10x10 m st plan, stenrensad yta med 0,4 m h stenkanter. Framkom vid en arkeologisk utredning utan KML-beslut 2009. (RAÄ dnr 3.4.2...

Gistgård (L1993:1473)

Gistgård?, 14x6 m (SSÖ-NNV), bestående av fyra synliga gistgårdsrösen, 0.2-0.4 m diam och 0.1-0.2 m h, av 0.1-0.3 m st stenar. Gistgårdsrösena är belä...

Gistgård (L1935:6368)

1) Flöjel, av trä i ; form av en pil, ca 0,6-0,7 m l. Se skiss.Fastsatt på trästång, ca 4 m h. Flöjelaxeln krönt av träknopp.På platsen är omnämnd "Fl...

Gistgård (L1938:6191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:5138)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Nätbon, Gistgård (L1952:1844)

Gistgård, 19x7 m (N-S), anordning för torkning av fisknät. Grunden består av kallmurade stenar, intill 1 m h och intill 1 m br. Ingång på N långsida. ...

Gistgård (L1938:6617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:5298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5776)

Gistgård, 135 x 70 m (Ö-V), bestående av ca 10 rader med gistgårdsrösen, järndubbar eller stenlagda terrasser. Antalet gistgårdsrösen är ett svårbedö...

Gistgård (L1938:5953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2309)

Gistgård, 34x24 m (VNV-ÖSÖ), bestående av sjutton gistgårdsrösen,0.4-1.2 m diam och 0.2-0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.Gistgårdsrösena är belägna 2.5...

Gistgård (L1938:7125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:9944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:4677)

1) Område med gistgård, husgrund, båtlänningar och fåror, 180x50m (NNÖ-SSV). I angivet område är en gistgård, en husgrund, fem båtlänningar och 63 får...

Gistgård (L2007:4487)

Gistgård, 15 x 5 m (NÖ-SV). Gistgården består av cirka 8-9 små stenpackningar med 3 till 8 stenar, 0,1-0,4 m st. I den Ö delen finns 6 av stenpackning...

Gistgård (L1938:5732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:9720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:3825)

Gistgård, 45 x 35 m (N-S). På området är 4 st gistvallar 15-35 x 4-5 m (N-S), intill 0,6 m h. Synlig kantskoning på samtliga gistvallar. 17 st järnst...

Gistgård (L1951:5297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:9080)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1948:7832)

Gistgård, triangulär, 7x7 m st med 3 stolpskoningar, 0,4-0,5 m diam, av 0,05-0,4 m st stenar. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslu...

Gistgård (L1938:8039)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L2005:7904)

Gistgård?, bestående av 2 mindre rösen, 0,5 m diam och 0,3 m h av 0,1-0,3 m st stenar, vilka ligger med ett avstånd av 5 m från varandra i NV-SÖ riktn...

Gistgård (L1938:6995)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1951:5296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:5867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:4763)

1) Gistgård?, 31x6 m (Ö-V), bestående av åtta gistgårdsrösen, 0.6-1.0 m diam och 0.1-0.3 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Gistgårdsrösena är belägna i 1-2...

Gistgård (L1936:7887)

Gistgård, 30x5 m (NNV-SSÖ), bestående av 18 gistgårdsrösen i tvårader. Avståndet mellan raderna och rösena är 2-3 m. Rösena är0.5-1 m diam och intil...

Gistgård (L1938:7333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:5259)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:1116)

Gistgård, 45x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 30 gistgårdsrösen i 5delvis parallella rader. Gistgårdsrösena är 0,4-1,5 m i diam och0,1-0,4 m h av 0,1-0...

Gistgård (L1993:3009)

Gistgård, 43x6 m (O-V), bestående av 18 gistgårdsrösen, 0.4-1.0m diam och 0.2-0.4 m h av 0.1-0.6 m st stenar. Gistgårdsrösena ärbelägna 3-5 m från var...

Gistgård (L1992:1284)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:2422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:5488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:2189)

1) Område med gistgård, husgrund, båtlänningar och fåror, 180x50m (NNÖ-SSV). I angivet område är en gistgård, en husgrund, fem båtlänningar och 63 får...

Gistgård (L1938:5399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:3600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1978:9657)

Gistgård, 15x8 m (NV-SÖ), bestående av 6 stenrösen, 1-1,5 m diam, intill 0,5 m h, av 0,3-0,7 m st stenar.

Gistgård (L1938:5704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1993:3458)

Gistgård, 36x15 m (NNV-SSÖ), bestående av ca trettio gistgårdsrösen, 0.3-0.8 m diam och intill 0.6 m h, av 0.1-0.5 m st stenar. Gistgårdsrösena är pla...

Gistgård (L1992:3380)

Gistgård, 65x15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av sjuttio gistgårdsrösenliggande i åtminstone fyra parallella rader med ett inbördes avstånd av 1-7 m. Gistgår...

Gistgård (L1938:6784)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:6260)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1939:6728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1938:3671)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gistgård (L1992:4627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.