Gjuteri

Riksantikvarieämbetets definition: Plats där gjutning av metall förekommit.
Gjuteri (L2013:6443)

Klockgjutningsplats, undersökt och borttagen, ca 20x10 m (N-S). Vid särskild undersökning 2000 påträffades 2 smältugnar för tillverkning av brons, 1 k...

Gjuteri (L2013:7218)

Gjuteri, undersökt och borttaget, ca 30x25 m (Ö-V). Vid särskild utredning 2012 framkom 1 gjutgrop, troligen klockgjutningsgrop, 2,8 m st, under plogl...

Gjuteri (L2011:9619)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Gjuteri (L2019:2700)

Klockgjutningsplats, osäker utbredning. Gjutplatsen konstaterades i samband med nedläggning av en åskledning vilket gjorde att bara en liten den av de...

Gjuteri (L1940:3454)

Klockgjuteri, inom ca 20x10 m (Ö-V) st område, i form av 2 gjuterianläggningar. I den ena ingick 1 ugn och 1 klockgjutningsgrop. 14C-datering till 140...

Gjuteri (L1941:6816)

Klockgjuteri från medeltid. Smältugnen med gjutgrop var 2.2 m br och ca 3.3 m l (SV - NÖ).

Gjuteri (L2015:7096)

Gjuteriplats bestående av tre husgrunder, på ett 50x25 m (N-S).Huvudbyggnaden i Ö är ca 30x8 m (N-S). Avgrunderna återstår nu av betongsyllar, tegel o...