Gränsmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Markering som utmärker gräns.
Gränsmärke (L2002:8713)

Gränsrör, närmast rektangulärt, 1,5x1 m (Ö-V) och 0,2 m h. I mitten är en lutande visarsten, 0,4 m h, 0,3 m br och 0,25 m tj.

Gränsmärke (L1940:7348)

Gränsmärke, femstenarör, 3 m diam och 1 m h. I mitten en hjärtsten, 0,5 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) och 0,2 m tj. Visarstenar i NNV, NÖ, SSÖ, 0,3-0,5 m h,...

Gränsmärke (L1939:3460)

Gränsmärke, bestående av 1 oregelbundet röse, 0,7 m st och 0,1-0,15 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. Visesten, 0,35 m h, 0,3 m br och 0,1 m tj, lutande åt...

Gränsmärke (L1968:2150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2012:9725)

1) Gränsröse, runt, ca 2,5 m diam och 0,4 m h av rundade till skarpkantade 0,15-0,7 m st (vanligen 0,2-0,4 m st) gråstenar. I mitten är en rest sten, ...

Gränsmärke (L1959:1920)

Rest sten, ca 0,3 m h, 0,3 m br (NV-SÖ) och 0,15 m tj. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-207-2016)

Gränsmärke (L1935:6870)

Gränsröse, 3.5 m diam och 0.8 m h. Kallmurd sida av 0.3-0.5 m ststenar. Plan översida med 3 resta hällar, 0.3-0.5 m br, 0.1-0.15m tj och 0.2-0.4 m h...

Gränsmärke (L1940:7473)

Femstenarör. Uppgift om. Enligt kartuppgift från 1689. Vid inventering påträffades inga spår

Gränsmärke (L1959:238)

Femstenarör, bestående av 1 hjärtsten och 3 visarstenar. Den resta hjärtstenen, av tuktad granit, är 0,35 m h, 0,1 - 0,2 m br (N-S) och 0,1 m tj, luta...

Gränsmärke (L1940:608)

Femstenarör, uppgift om. Enligt kartuppgifter från 1789 skulle det på platsen ha funnits ett femstenarör. Vid inventering kunde inga spår återfinnas. ...

Gränsmärke (L2019:6378)

Femstenarrör, benämnt Klinkbergsröret, runt, 3 m diameter, i mitten är en hjärtsten, 0,5 m h, 0,2 m br med en påmålad gul fyrkant. 4 biliggare i S-V...

Gränsmärke (L1950:477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2016:1296)

Gränsröse, 3 m i diam och 0,4 m h. Fyllningen delvis övermossad avNumret är överfört till sn nr 67, se detta RAÄ-nr.0,1-0,25 m st stenar. Kantkedja a...

Gränsmärke (L1989:9829)

Gränssten av granit, 1,7 m l, 0,4-0,5 m br och 0,2 m tj. Löst liggande på stenmur. På den nedåtvända sidan är den huggna inskriptionen: EH.Ca 250 m ÖS...

Gränsmärke (L2021:713)

Gränsröse, enskiktat postament, 1 m st och 0,2 m h,av 0,15-0,3 st stenar. Visarsten 0,6 m h, 0,25 m br, 0,25 m tj, av tillhuggen flisa.

Gränsmärke (L1951:7575)

Gränsmärke, sten, 1,98 m h, 0,77 m br vid basen och 0,25 m tj. Något avsmalnande uppåt, avrundad överdel. Inskrift på Ö sidan: "GRÄNS / GÄSTRIK- | HÄL...

Gränsmärke (L2019:4228)

Gränssten med järnrör. Röret är fastsatt i en större kalksten ca 0,6 meter stor.

Gränsmärke (L1960:8775)

Gränsmärke, 0,6x0,4 m st och 0,15 m h, bestående av två liggande flata stenar med två mindre, ca 0,15 m st, stående stenar emellan. (RAÄ dnr 321-3782-...

Gränsmärke (L1938:8183)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1959:1045)

Gränsmärke, 0,7 x 0,6 x 0,5. Märke bestående av mer än tio stenar lagda i rektangulär form. Påträffad i samband med utredning steg 1 utan KML-beslut å...

Gränsmärke (L2013:6688)

Gränsmärke, bestående av ett rundat, delvis övertorvat, postament, ca 1,5 m i diam och 0,3 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Centralt är en ca 0,3 m h hjärt...

Gränsmärke (L1982:2685)

Gränsmärke, uppgift om. Belagd genom äldre karta, gränsbestämning och ägoavmätning, Daneby år 1775 (Dnr 321-4219-2007).

Gränsmärke (L1968:6830)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Missgångsrör, Gränsmärke (L1959:9030)

1) Gränsröse, 2 m diam och 0,4-0,8 m h av 0,1-0,7 m st, vanligen0,4-0,6 m st, stenar. I mitten är en 0,5 m st, trekantig stenmed röd målad topp. I ÖNÖ...

Bråtabäcken, Gränsmärke (L1979:7059)

Gränsmärke i form av en bäck i den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark . Omnämnd 1553-55, 1603 och 1628.

Gränsmärke (L1950:3429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2013:9146)

Gränsmärke, 1x0,4x0,2 m, bestående av 0,2-0,3 m stora stenarsamt en ca 0,6 m stor flat häll, troligen omkullfallen visare. Påträffad vid arkeologisk u...

Håröret, Gränsmärke (L1939:4830)

Femstenarör, benämnt Håröret, runt, 4 m i diameter, 0,5 m h. Hjärtstenen och de 4 biliggarna är samtliga 0,3 m h. Intill röret är 2 utliggare, runda...

Gränsmärke (L1982:5179)

Gränsmärke, bestående av en rest sten, granit, 0,55 m h, 0,2 m br och 0,2 m tj. På V sidan är inhugget en kvadrat, ca 0,1 m i sida. Kallmurat postamen...

Gränsmärke (L1982:6703)

Gränsmärke, 1,2 m diam och 0,2 m h, av ett lager sten, 0,3-0,4 m st. I mitten en visarsten, 0,3 m h, 0,3 m br (N-S) och 0,2 m tj. Ägogräns.

Gränsmärke (L1960:6358)

Gränssten, 0,2 m h, 0,15 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,06 m tj. Intill stenen står ett orange plaströr. (RAÄ dnr 326-1717-2009)

Gränsmärke (L2008:4933)

Gränsmärke, utgörandes av 1 rest sten i kallmurat postament. Stenen är 1,4 m h, 0,6 m br vid basen (NNV-SSÖ) och 0,15-0,2 m tj, avsmalnande uppåt och ...

Gränsmärke (L2005:855)

Riksgränsröse, gränssten i postament. Stenen är 1 m h, 0.3 m br(NNV-SSÖ) och 0.1 m tj. På stenens ena sida står: SVERIGE 1959N:r 99A och på den andra ...

Gränsmärke (L1960:7478)

Gränsmärke, 0,7x0,45x0,5 m st, bestående av 8 stenar, 0,15-0,70 m stora. 4 lager. 4 stenar utrasade. (RAÄ dnr 321-2296-2009)

Gränsmärke (L1979:5634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1982:6620)

Gränsmärke, 4x1 m (N-S) och 0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Vid 2 m ett knä, där N delen drar åt NNV och S delen åt SSV. I mitten en hjärtsten, 0,6 m...

Gränsmärke (L2001:9643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1948:1429)

Gränsröse, lågt, utan visare. Strax invid är en grop i klapper. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Gränsmärke (L1934:960)

Gränsmärke, bestående av en rest sten, 0,2 m h, 0,2 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,1 m tj, omgiven av uppskattningsvis 10 helt övertorvade stenar, 0,2...

Gränsmärke (L2022:7605)

Gränsmärke, utmålsröse, närmast kvadratiskt, 1,5x1,5 m (NO-SV) och intill 0,6 m högt av 0,2-0,6 m stora delvis flata stenar. I mitten är två visarsten...

Gränsmärke (L1960:7921)

Gränsröse, ovalt, 3x1,5 (NÖ-SV) och 0,4 m h, bestående av övermossade 0,3-0,6 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,4 m h, 0,4 m br (NÖ-SV) och 0,2 m ...

Vimbröret, Gränsmärke (L1939:454)

Femstenarör, runt, 3,5 m diam, 1,1-2,4 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), fyrkantig med spetsig röd målad topp, 0,5 m h, 0,4 m br (ONO-...

Gränsmärke (L2005:6620)

Gränssten, 0,5 m h, 0,35 m br och 0,08 m tj. 4 st stenar. (RAÄ dnr 321-528-2009).

Gränsmärke (L2016:9055)

Femstenarör, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Gränsmärke (L2021:7453)

Gränsmärke, stenröse, 0,6x0,6 m (N–S) och 0,7 m h. Stenröset består av 0,2–0,6 m st stenar i 6 skift. En ev visarsten ligger nedrasad på S sidan av rö...

Gränsmärke (L2007:752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1998:4953)

Gränsmärk, bestående av en rest sten. 0,6 m h, 0,3 m br (N-V) och 0,4 m tj. Av gråsten.

Gränsmärke (L1990:2318)

Gränsmärke?, bestående av 2 resta stenar i en Ö-V linje 4 m frånvarandra. Den Ö stenen är 0,5 m br (Ö-V), 0,45 m h och 0,15 m tj.Stenen i V är 0,15 m ...

Gränsmärke (L1960:8117)

Gränsmärke, 1x1 m st och 0,3 m h, bestående av 12 stenar, 0,2-0,8 m st, varav en liggande visarsten. Påträffad i samband med en frivillig utredning st...

Lillsvedjeröret, Gränsmärke (L1939:619)

Gränsrör, benämnt Lillsvedjeröret, närmast ovalt, ca 2,5 x 2 m diameter (NNO-SSV), 0,85 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), trekantig,...

Gränsmärke (L2008:9196)

Femstenarör, runt, 2.5 m diam och 0.7 m h. I mitten är en 0.5 mh, 0.4 m br och 0.1 m tj sten. Mot S är en fyrkant inknackad. Ivardera vädersträck finn...

Gränsmärke (L1996:7084)

Gränsmärke, bestående av mindre flisa stöttad av klumpstenar. Påträffad vid inventering för vindkraft. (RAÄ 326-5000-2009, 321-165-2010).

Gränsmärke (L1948:2950)

Gränsröse, 1 m i diam och 0,2-0,5 m h. Stenarna är 0,3-0,6 m st. Visarstenen är 0,6 x 0,3 m st. Påträffad vid utredning 2010. (RAÄ dnr 321-1867-2010).

Gränsmärke (L1975:3698)

Gränsmärke av bergart, trekantig form, 0,6 m i basen, 0,6 m h. Uppallad av mindre stenar.

Gränsmärke (L2005:7259)

Gränsmärke, 1,7x1,3 m st och 1,4 m h, av 6 stenar, 0,1-1,7m st. Fem st lagda på ett större block. Påträffad vid utredning steg 1 utan KML-beslut 2010....

Gränsmärke (L1985:8180)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1939:1795)

Gränsrör, enligt uppgift. Enligt kartuppgift fanns på platsen ett femstenarör 1736. Några spår av detta kunde inte återfinnas vid inventeringstillfäll...

Gränsmärke (L2013:9182)

Gränsmärke, 1x0,7x0,6 m. Postament och hjärtsten. Postamentet är 1x0,7x0,2 m stort av 0,3 - 0,4 m stora stenar. Hjätstenen är 0,2-0,4x0,2 m stort. Öve...

Gränsmärke (L2002:8777)

Gränsröse, rest av, postament, närmast runt, 2,5 m diam och 0,5 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Anlagt på häll. I mitten är en förjupning, 1 m diam, ned t...

Gränsmärke (L1952:8472)

Gränssten, kantställd 0,5 m l, 0,2 m br och 0,3 m h.

Gränsmärke (L1960:8083)

Gränsmärke, bestående av 3 ansamlingar av sten, 0,3-0,5 m st. Påträffad i samband med en frivillig utredning steg 1 utan KML-beslut. (RAÄ dnr 326-4221...

Gränsmärke (L2001:1267)

Gränsröse, bestående av ett block, l.8 m h, 0.6 m tj och 0.6 m br. Runt blocket, främst påSÖ sidan, ligger ett 0.1-0.5 m h röse av 0.15-0.4 m st stena...

Gränsmärke (L1986:9010)

Rest sten, tresidigt tvärsnitt, ca 1,0 m h och upp till 0,8-0,9 m br vid basen. Intill och Ö om sten finns fem lagda stenar, varav fyra ligger på rad....

Gränsmärke (L2005:7527)

Femstenarör, 4 m diam, 0,5 m h. Hjärtstenen är 1 m h, intill 0,4 m br (Ö-V) och 0,2 m tj. Övriga resta flisor, varav 2 fallna, är intill 0,5 m h, 0,1-...

Gränsmärke (L1971:1161)

Gränsmärke, femstenarör, bestående av 5 flata, kantställda stenar, 0,2-0,4 m stora och 015-0,30 m höga. Stenarna står på 1-1,3 resp. 1,5-1,6 m inbörde...

Gränsmärke (L2015:5653)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1963:2098)

Gränssten, sandsten, tre delar, 0.23-0.65 m h, 0.45-0.58 m br, 0.08-0.12 m tj. Huvuddelen av texten är nu på en löst stående häll.Inskriptionen inhugg...

Gränsmärke (L1940:503)

Femstenarör, runt, 2.8 m i diam, 0.7 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtesten), 0.7 m h, 0.35 m br och 0.35 m tj. Röret är delvis fyllt med mi...

Gränsmärke (L2006:6888)

Riksgränsröse, (nr 31), cylinderformat, 2.4 m diam och 1.8-2 m h.Kallmurat av 0.3-0.6 m l och 0.1-0.4 m h, skarpkantade stenar. Ispringorna i muren är...

Gränsmärke (L2009:9069)

Gränsmärke, ca 1,5 m diam och 0,3 m h, bestående av en rest, kantställd stenflisa, 0,7 m l (NNÖ-SSV), 0,2 m br och 0,3 m h, stående i ett postament av...

Gränsmärke (L1942:3648)

Gränsröse, 1,5 m diam och 0,5 m h. Uppbyggt av nio st klumpstenar, 0,4-0,6 m st. Beväxt med en rönnbuske. Markerar gränsmärkt mellan Kättinge i Vänge ...

Gränsmärke (L1937:6506)

Gränsmarkering, 6 m l (VNV-ÖSÖ), 0.4 m br och 0.25 m h, bestående av 3 stenar placerade i rad på en häll. Avståndet mellan stenarna är 5 resp. 1 m . S...

Gränsmärke (L1982:2159)

Gränsmärke, rund, 1,3 m diam och 0,2 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,4 m h, 0,3 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,15 m tj.

Gränsmärke (L1965:7161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1989:5411)

Gränssten, uppgift om.

Gränsmärke (L2021:2639)

Gränsröse, kvadratiskt, 2x2 m och 0,2 m h. Bestående av kantiga, 0,2-0,5 m st stenar. Kraftigt övermossad.

Gränsmärke (L2011:4598)

1) Gränssten, granit, 0,6 m h, 0,45 m br (80-280cg) och 0,3 m tj. Den har tämligen skarpa kanter, men ingaspår av bearbetning. Den står i ett sentida ...

Gränsmärke (L1996:6582)

Gränsmärke, 0,2 x 0,1 m stor och 0,2 m hög. Består av en visarsten och en käpp. (Dnr 326-1707-2009).

Gränsmärke (L2020:6977)

Gränsröse, närmast runt, 1 m diam och 0,2 m h, bestående av 0,1-0,4 m st stenar. I mitten är en rest, 0,3 m h sten.

Gränsmärke (L2003:7772)

1. Gravfält, 170x10-40 m (NNV - SSÖ), bestående av ca 20fornlämningar. Dessa utgörs av 1 röse och 19 rundastensättningar. Röset är 9 m diam och 0.6-0...

Gränsmärke (L1950:2243)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1950:8738)

Rågångsröse, runt, 0,9 m diam och 0,25 m h, med rest sten, trekantig, 0,4 m h, 0,35 m br och 0,2 m tj. I röset är 16 stenar synliga, 0,1x0,1x0,1m -0,3...

Gränsmärke (L2024:585)

Gränsmarkering. 1,0 meter hög, 1,3 meter bred, 1,5 meter lång, bestående av 5 synliga stenar (0,26–0,6 meter stora) samt en övertorvad sten (0,4×1,0 m...

Gränsmärke (L1940:4013)

Femstenarör, runt, 3,5 diam och 0,9 m h totalt. I mitten är en upprest sten, 0,6 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj (N-S). Postamentet är 0,2-0,4 m h, av 0,3-...

Gränsmärke (L2000:714)

Gränsröse, runt,1 m i diam (något kemiskt) och 1.1 m h, kallmuratav klumpstenar och stenflisor. På toppen en rest sten, flisa,0.4 m h, 0.25 m br (N-S)...

Gränsmärke (L1991:3274)

Gränsmärke? granitblock, liggande, eventuellt med framsida ner imarken, 1.4 m l, 0.9 m br och 0.4 m h. Belägen i flack terräng ikuperad skogsmark. Möj...

Gränsmärke (L1990:2335)

Gränsmärke, femstenarör, 7,4x6,4 m (N-S, Ö-V), bestående av en mittsten, 0,4 m h, 0,45 m br och 0,12 m tj, och 4 sidostenar, 0,15-0,35 m h, 0,25-0,5 m...

Gränsmärke (L2022:5517)

Gränsmärke, bestående av1 fundament med 1 hjärtsten. Fundament, 1x1 m (N-S) och intill 0,2 m h bestående av 4 stenar, 0,3-0,5 m st. Den resta hjärtste...

Storgubberöret, Gränsmärke (L1939:320)

Femstenarör, benämnt Storgubberöret. Anlagd på toppen av det största röset i ett gravfält. Närmast runt, 5 m i diameter (10 m totalt med röset), 1,1 m...

Gränsmärke (L1960:7052)

Gränsmärke. I samband med arkeologisk utredning år 2008 påträffades i kanten av ett skogsområde ett 3x2,5 m stort femstenarör bestående fem upprätta s...

Gränsmärke (L1965:8384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1999:1551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1960:2778)

Gränsmärke, 1,5 x 1 m och 0,5 m hög. Tretton stenar, 0,1-0,5 m stora. Visarstenens topp är rödmålad. Nära nutida gräns. Påträffad vid en år 2006 utfö...

Gränsmärke (L1982:4996)

Gränsmärke, 1 m diam och 0,25 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,6 m h, 0,5 m br (NNV-SSÖ) och 0,1 m tj. Avsmalnande mot toppen. Må...

Gränsmärke (L1951:5623)

Gränsröse , femstenarör, av delvis kallmurad gråsten, runt, 3 m diam, och 0,4–0,6 m h. I rösets ytterkant är resta 4 hällar, 0,5–0,7 m h, 0,4–0,5 m br...

Gränsmärke (L1940:7355)

Gränsmärke, 2 m diam och 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,4 m h, 0,25 m br (NV-SÖ) och 0,1-0,2 m tj. Den NÖ delen vilar p...

Gränsmärke (L1943:6921)

Gränsmärke?, rest sten, 1 m h, 0,5 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m tj. Upprest i Ö delen av en stenhög, 4x2 m (Ö-V) och 0,5 m h. Är intil N om ett stenblock,...

Gränsmärke (L1940:2980)

Gränsmärke, runt, 2 m diam och 1 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), 0,6 m h, 0,8 m br och 0,6 m tj (Ö-V). Postament är runt, 2 m diam o...

Gränsmärke (L2023:5974)

Gränsmärke bestående av en visarsten, 0,7 m h, 0,4 m br (NÖ-SV) och 0,1 m tj, stående i en stensamling, närmast rund, 1,3 m diam och 0,3 m h, av 0,3-0...

Gränsmärke (L1992:1867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.