Gränsmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Markering som utmärker gräns.
Mossbacksröret, Gränsmärke (L1939:766)

Gränsrör, benämnt Mossbacksröret, hjärtstenen är 0,4 m h (N-S), 0,4 m br. 0,15 m tj, med rödmålad topp.

Gränsmärke (L1949:4342)

Gränsröse, runt, 1 m diam, 0,15-0,3 m h. Centralt är en hjärtsten, 0,3 m l, 0,2 m br coh 0,4 m h (NNV-SSÖ).

Gränsmärke (L1940:6921)

Gränsmärke, uppgift om. Enligt kartor från 1714 och 1760 fanns på platsen ett femstenarör. Kunde ej återfinnas vid inventeringstillfället.

Gränsmärke (L1982:2182)

Gränsmärke, rund, 1,5 m diam och 0,2 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,9 m h, 0,3 m br (NNV-SSÖ) och 0,1-0,2 m tj. Ägogräns.

Gränsmärke (L2019:2074)

Gränsmärke, bestående av mindre block, 0,7–0,5 m stor och 0,5 m hög. I linje med K 8 och 10

Gränsmärke (L1955:6954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2016:8900)

Gränsmärke bestående av ett röse, ca 2 m i diameter, av skarpkantade och rundade stenar med en rest hjärtsten, ca 0,7x0,4x0,2 m stor. Fyra större bloc...

Gränsmärke (L2019:1114)

Femstenarör, benämnt Gillsandsröret, runt, 3 m diameter. Hjärtsten i mitten, 0,8 m h, 0,4 m br, 0,2 m tj och har spetsig topp. Visare i varje väderstr...

Gränsmärke (L1976:532)

Fernstensrör. Mittsten av kalksten, 1,15 m h, 0,4x0,4 m (N-S). D e fyra övriga stenarna, i NV, NÖ, SV och SÖ, står på 0,35-0,5 m a vstånd från mittste...

Gränsmärke (L1960:7513)

Gränsmärke, 0,4 m l, 0,3 m br och 0,5 m h, bestående av 5 stenar, 0,1-0,5 m st. Stående visarsten. Fundament i ett lager. (RAÄ dnr 321-2100-2009)

Gränsmärke (L2019:1124)

Gränsrör, benämnt Pumpmyrsröret, runt, 1,5 m diameter, av 0,3-0,5 m st stenar. Hjärtstenen är 0,3 m h, 0,6 m br, tj 0,2 m.

Ungkarlsröret, Gränsmärke (L1999:3904)

Gränsröse, femstenarör, runt 2,5 m diam och intill 1 m h. Kallmurat av 0,3-0,5 m st stenar. Mitt i röset är en s.k. hjärtsten, 0,5 m h, 0,4 m br (NNÖ-...

Gränsmärke (L2003:874)

Gränsröse.

Gränsmärke (L1998:1243)

Gränsmärke i form av stenröse, 1,7 m i diam och 0,3-0,4 m h, kallmurat med flera stenar i två varv. Mitt i röset är en visarsten 0,4 m l (ONO-VSV) 0,3...

Gränsmärke (L1970:3955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1997:5074)

Gränssten, 0.80 m h, 0.35 m br och 0.10 m tj. Text: 1816.Skillnaden mellan Rolfstorps o Gst: sok (på ena sidan) No1Stenstorp (på andra sidan).

Gränsmärke (L1982:1038)

Gränsmärke, bestående av 1 röse med rest hjärtsten. Röset är 0.8 m diam och 0.3-0.4 m h, av flata stenar, 0.4 m st. Centralt i röset är hjärtsten, 0.7...

Gränsmärke (L1982:2879)

Gränsmärke, fundament, ca 1x1 m st, bestående av ca 0,3-0,5 m st stenar. En ca 1 m h sten, nu omkullfallen, har tidigare varit rest i mitten av gränsm...

Gränsmärke (L2016:8056)

Stenmur med G gränsstenar. 7)Stenmuren är ca 110 m l (Ö 30cg N-V30cg S), 1 m br och 1 m h. Stenarna är 0,4-1 m st. På murenskrön är 6 st gränsstenar, ...

Gränsmärke (L1969:4832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1939:3298)

Gränsmärke, bestående av en vise, 0,5 m h, 0,25-0,35 m br och 0,1-0,15 m tj, lätt lutande åt SV, fastkilad i jordfasta stenblock. Ligger ej i gräns id...

Gränsmärke (L1934:970)

Gränsmärke bestående av en jordfast sten, oregelbunden, 2x1 m (NV-SÖ) och 0,5 m. Ovanpå detta en gles packning bestående av ett 15-tal stenar, 0,2-0,3...

Gränsmärke (L1948:1455)

Gränsröse, ca 2 m diam, med hjärtsten, ca 1 m h, vilken tycks peka mot N. Beläget strax invid ett röse, RAÄ Hälsingtuna 469. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Gränsmärke (L2019:1347)

Gränsmärke bestående av 1 upprest sten, visarsten, 0,5 m h, 0,3 m br (V-Ö) och 0,25-m tj. Visarstenen står i ett stenröse, runt, 1,5 m diam och 0,3-0,...

Gränsmärke (L1934:2310)

Gränsmärke (?), bestående av en stensamling, ca 1 m diam och 0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar, varav en i mitten kantställd, 0,4 m l (NV-SÖ), 0,2 m br ...

Gränsmärke (L2002:7925)

Gränsmärke. Beläget på gränsen mellan Badelunda/Västerås, Kungsåra och Irsta socknar möts. Enligt muntlig uppgift från en lokal bonde ligger röset int...

Gränsmärke (L1974:1638)

Gränssten, av sandsten, rundad överdel. På den mot V vända sidanstår:A 1675RAANSBERGSÄGORE:A:A.På baksidan står mot Ö:GRANBÄC-KAS ÄGORFör inskrift, se...

Gränsmärke (L1960:8488)

Gränsmärke, 0,3x0,4 m och 0,3 m h. (RAÄ dnr 321-2403-2010)

Gränsmärke (L1936:4938)

Gränsmärke bestående av kall- murat stenröse, närmast rektangulärt2x1,5 m (80-280 gon) och 0,8 m h. Plan ovansida. De glestövermossade kantiga stenarn...

Gränsmärke (L1950:1553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1940:2298)

Gränssten, cirka 0,25x0,1 meter stor och 0,1 meter hög. Runtom ligger 3 stenar, upp till 0,25 meter stora, och bildar en form av röse. (RAÄ dnr 321-12...

Gränsmärke (L2011:3755)

Gränssten, granit, 1,33 m h, 0,48x0,48 m. På NÖ sidan av stenenär inhugget "Hanekinds härad" och på NV sidan "Valkebo härad". Texterna står på i stene...

Gränsmärke (L1940:651)

Femstenarör, uppgift om. Enligt kartmarkering fanns på platsen 1690 ett femstenarör. Vid inventeringen kunde inga spår av detta återfinnas.

Gränsmärke (L1964:4621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2005:6463)

Gränsmärke, 0,5 m långt, 0,5 m brett och 0,45 m högt. 6 stenar, 0,15-0,45 m stora. Oskadad. Stående visarsten, 0,4 m hög, samt grankäpp. Delvis övermo...

Gränsmärke (L1950:6866)

Gränsmärke, femstenarör, med hjärtsten, 0,7x0,7 m st och 0,4 m h. I NNV, S och VNV är resta visarstenar, 0,5-0,7 m h, 0,2-0,4 m br och 0,1-0,2 m tj. S...

Gränsmärke (L1982:5042)

Gränsmärke, femstenarör, 3 m diam och 0,3 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. I mitten en hjärtsten, 0,7 m h, fyrsidig, 0,2-0,3 m sida (ÖNÖ-VSV). Visarstenar...

Gränsmärke (L1988:4830)

Gränsmärke, murad sten, 1.65 m h, 0.82 m br vid basen (ÖNÖ-VSV)och 0.6 m tj. På toppen är en genombruten järnskylt medinskriften från NNV:LUNDS \ STAD...

Gränsmärke (L2019:951)

Gränsmärke, angivet som femstenarör 1747, runt, 2 m diameter, 0,2-0,4 m h, Hjärtstenen är 0,4 m h, 0,2 x 0,2 m(Ö-V).

Gränsmärke (L2018:1412)

Gränsröse, 1 m diam, och 0,5 m h av 0,1-0,3 m st skrotstenar från ett gruvområde. I centrum en visarsten, 0,2 m h och 0,15 m tj (NÖ-SV).

Gränsmärke (L1959:1506)

Gränsmärke, kantställd häll, 0,35 m h och 0,5x0,15 m (Ö-V). Stagad med sex stenar runt omkring, 0,3-0,45 m st. Påträffat i samband med utredning steg ...

Gränsmärke (L1999:6235)

Gränssten, romboid form, 0.22x0.45 m och 1.2 m h (NNV-SSÖ). Upptill är en kvadrat, 0.1x0.1 m. PÅ Ö sidan står SOLL, på SV sidan står MORA, på NV står ...

Gränsmärke (L1940:2790)

Femstenarör, närmast runt, 4 m diam och 1,4 m h. Hjärtstenen är borttagen liksom två visarstenar. I N och S är två visarstenar, 0,5 m h, 0,4 m br och ...

Gränsmärke (L1940:7090)

Gränsrör, runt, 2,3 m diam, 1,0 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), fyrkantig med spetsig rödmålad topp, 0,6 m h, 0,45 m br (V-O) och 0,...

Gränsmärke (L2005:5732)

Riksgränsröse, bestående av en stenplatta, 0.83x0.28 m st (N-S)och 0.12 m tj med inskrift åt Ö: SVERIGE/1929/82a Inskrift åt V:NORGE/1959/82a Plattan ...

Gränsmärke (L1960:6841)

Gränsmärke, 1 x 1 x 0,2 m stort. Ett mindre röse med liggande visarsten, visarsten 0,7m lång. (RAÄ dnr 326-3881-2008).

Gränsmärke (L1980:4606)

1) Gränsröse, närmast kvadratiskt, 1.8 m i sida (ÖNÖ-VSV) och 0.3m h. Kallmurat av kantig gråsten, 0.2-0.6 m st. I V delen reststen, 0.75 m h och 0.3 ...

Gränsmärke (L1998:3852)

Gränsmärke, upprest sten, 0,35 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,05-0,15 m tj. Den resta stenen stöttas av fyra 0,2-0,3 m st rundade stenar samt tre små flata...

Gränsmärke (L2005:645)

Riksgränsröse, bestående av gränssten i postament. Stenen är 1.2 mh, 0.35 m br (SSÖ-NNV) och 0.05 m tj. På stenens båda bredsidorär krona, monogram (A...

Gränsmärke (L1994:1272)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1936:9576)

Gränsmärke: femstenarör, bestående av fem 0,4-0,5 m st spetsigastenar. SV och ; SÖ därom är ytterligare 2 resta stenar.

Tallröret, Gränsmärke (L1940:6358)

Gränsrör (Tallröret), runt, 1,5 m. i diameter, totalt 0,8 m h. Centralt placerad är en hjärtsten, 0,5 m h (NV-SÖ) 0,4 m br, 0,4 m. tj. Postamentet är ...

Gränsmärke (L1965:347)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1992:1674)

Nationalitetsröse, bestående av en tuktad sten i röd granit, 0,6m h och 0,3-0,35 m i sida (190-390cg). På den mot VSV vändasidan är inristat en krona...

Gränsmärke (L1982:1342)

Gränsmärke, bestående av en rest hjärtsten, 0.5 m h, 0.1-0.4 m br (NV-SÖ) och 0.15-0.2 m tj. Hjärtstenen är upprest på fundamentet, runt 1.9 m i diam,...

Gränsmärke (L2016:8173)

Stenmur med G gränsstenar. 7)Stenmuren är ca 110 m l (Ö 30cg N-V30cg S), 1 m br och 1 m h. Stenarna är 0,4-1 m st. På murenskrön är 6 st gränsstenar, ...

Gränsmärke (L2001:1845)

Gränssten, gråsten, 1.1 m l, 0.7 m h och 0.3 m tj. Liggande på enannan stor sten. Påden övre sidan är en krona inhuggen. Ihuggningen förbättrades av W...

Gränsmärke (L2001:708)

Gränssten, 0.5x0.4 m st (NNÖ-SSV), 1.3 m h, av gråsten. På den långsida som är vändmot VNV och väg är en ruta inhuggen, 0.6 m från stenens övre kant.S...

Gränsmärke (L1960:8622)

Gränsröse, närmast runt, ca 1 m diam och 0,2 m h. Stenarna är skarpkantade och 0,15-0,4 m st. Området benämns Råholmen på 1961 års ekonomiska karta.

Gränsmärke (L2019:1145)

Gränsrör, benämnt Lillgunnbovretsröret, runt, 1 m diameter, av 0,2-0,5 m st stenar. Visesten saknas eller försvunnen.

Gränsmärke (L1960:8176)

Gränsmärke?, 0,5x0,4 m st och 0,35 m h, bestående av 5 stenar, 0,1-0,45 m st. Märket är placerat på ett stort block, 2,2x1,7 m st och 0,8 m h. Påträff...

Gränsmärke (L1952:8448)

Gränsmärke i form av en s.k. utliggare, 0,4 m h, 0,3 m br (NÖ-SV) och 0,1 m tj.

Gränsmärke (L1951:6203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2012:1169)

Häradsten, av granit, fyrkantig, 1,35 m h, 0,35 m br (N-S och Ö-V). På den Ö-sidan är följande text: "SKENINGE STAD"På den S-sidan är...

Gränsmärke (L1998:2422)

Gränsröse, 2 m i diam, 0,3 m h, kallmurat av 0,2-0,5 m st stenar. I mitten är en hjärtsten, 0,6 m h, 0,6 m br och 0,2-0,3 m tj (NV-SÖ). Ligger i skär...

Gränsmärke (L2022:1634)

Gränsmärke, 2 x 2 m stor, 0,3 m h (N-S), bestående av 1 omkullfallen hjärtsten, ca 0,5x0,4 m st som vilar på en kvadratisk stenpackning av rundade s...

Gränsmärke (L2019:4220)

Gränssten, ca 0,4 meter hög gråsten, bemålad med vit färg. Belägen ca 2 meter väster om äldre skogsväg som löper i nord-sydlig riktning

Gränsmärke (L2005:6981)

Gränssten, 0,6 m h, 0,4 m br vid basen och 0,1 m tj. Uppallad med 5 stenar, 0,2-0,4 m st. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2008. (RAÄ dnr 321- 5...

Gränsmärke (L1982:5346)

Gränsmärke, 1,5 m diam och 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,6 m h, 0,4 m br (N-S) och 0,1 m tj. Ingen gräns idag.

Markusbo vretröret, Gränsmärke (L1939:2812)

Femstenarör, runt, 3,3 m diam, 1,2 m h totalt. I mitten är en hjärtsten, trekantig 0,8 m h. Postamentet är 0,3-0,5 m h med 4 biliggare de fyra väders...

Gränsmärke (L2003:1333)

Gränsröse

Gränsmärke (L2000:5288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1941:7063)

1) Gravfält, 40x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar och 1 rest sten? Högarna är 6-10 m diam och 0,5-0,8 m h. En (i ...

Vassgalsröset, Gränsmärke (L1998:1962)

Gränsröse, ovalt, 1,75x1,15 m (N-S) och 0,15-0,2 m h, av 0,1-0,4 m st stenar. Två visare 0,55 m h , 0,65 br (N-S) och 0,1-0,2 m tj resp. 0,5 m h, 0,25...

Gränsmärke (L1961:4359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1960:6845)

Gränsmärke, 0,9 x 0,9 x 0,2 m stort. Bestående av tre stenar varav en liggande visarsten, 0,4-0,6 m stora. (RAÄ dnr 326-3881-2008).

Västra Lejderöret, Gränsmärke (L1939:865)

Gränsrör, benämnt "Västra Lejderöret", runt, 2,0 m diam, 0,85 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), fyrkantig med rektangulär gulmålad top...

Gränsmärke (L1982:2709)

Gränsmärke, uppgift om. Belagd genom historiskt kartmaterial, Julafors förmedlings beredning år 1747 (Dnr 321-4220-2007).

Gränsmärke (L1982:5722)

Gränsmärke, 1 m diam och 0,2 m h, av 1 lager 0,4-0,5 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,3 m h, 0,3 m br (N-S) och 0,2 m tj.

Gränsmärke (L1982:1218)

Gränsmärke, oregelbundet ovalt, 4.5x3 m st (N-S) och 0.2-0.5 m h, av 0.2-0.8 m st stenar. Centralt är en visarsten, 0.8 m h, 0.8 m br (N-S) och 0.15 m...

Mössröret, Gränsmärke (L1939:1417)

Gränsrör, runt, 2 m diam, 0,5 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), 0,2 m h, 0,2 m br (NO-SV), 0,3 tj. Postament är runt, 2 m diameter, ...

Gränsmärke (L1985:1957)

Gränsmärke, femstenarör, 2,5 m diam och 0,5 m h, kallmurad av 0,5-0,7 m st stenar och fylld av 0,2-0,5 m st stenar. I mitten en hjärtsten, 0,3 m h, 0,...

Gränsmärke (L1940:6612)

Gränsmärke, femstenarör, 2,5 m diam och 0,2-0,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Sluttar åt N. I mitten en hjärtsten, 0,4 m h, 0,5 m br (NNÖ-SSV) och 0,25...

Kamsängsröret, Gränsmärke (L1940:8904)

Femstenarör(?), runt, 0,75 m diameter, 0,3 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Mittsten toppig med trekantig genomskärning, 0,25 m h. Metallrör islaget SV om...

Gränsmärke (L1934:1711)

Gränsmärke, rest av, utriven, oformlig, närmast rund, 1,2 m diam och 0,2 m h, bestående av ett 20-tal stenar, 0,1-0,3 m st. Påträffad vid frivillig ut...

Skärsjöhall, Gränsmärke (L1979:8620)

Gränssten, markerande riksgränsen Danmark-Sverige. Flyttblock, 3 m diam, 1.5 m h. Blocket delas i S av en 0.1 m br spricka.

Gränsmärke (L1935:997)

Gränssten, 1 m h, 0.5 m br och 0.2 m tj, på toppen är en inslagenliten järndubb med instämplad kungakrona. Den står i ett litetröse med trästolpar. ...

Gränsmärke (L1989:4504)

Gränsvall, tångvall, bildande en rätvinkel. Ena sidan är 11 m l(NNV-SSÖ), den andra sidan är 19 m l (ÖNÖ-VSV). Vallen är 0.6 mbr och 0.3-0.6 m h.Genom...

Gränsmärke (L1948:3582)

Gränsmärke, röse, 0,8 m diam. I centrum en visarsten (NV-SÖ), 0,5x0,25 m st och 0,2 m h. Röset är helt övermossat. Står i ej aktiv fastighetsgräns. (R...

Gränsmärke (L2020:9552)

Gränsmärke, 0,6x0,4 m st (N-S), 0,5 m h. Av fyra stenar, 0,3-0,5 m st.

Gränsmärke (L1944:50)

Trestenarör

Gränsmärke (L1936:6063)

gränssten, rest 0,6 m h, 0,5 m br (N-S), 0,25 m tj. På stenenfinns rester av röd färg.

Gränsmärke (L1948:4919)

Gränsmärke, upprest sten, tresidig sten med avfasad topp, 0,2 m h, 0,2 m br och 0,15 m tj. (RAÄ dnr 3.4.2-1438-2013)

Gränsmärke (L1960:7296)

Gränsmärke, 0,3 m l, 0,3 m br och 0,4 m h, bestående av 2 stenar 0,3-0,4 m stora. Aktuell gräns. (RAÄ dnr 321-2296-2009)

Gränsmärke (L1963:3058)

Gränssten, platsen för, av samma typ som nr 16 i Agnetorp sn(N-S). Flyttad, enligt uppgift möjligen från Helliberget. Platsenär nu minigolfbana.

Gränsmärke (L1990:4805)

Gränsmärke, granit, 0.74 m h, 0.98 m br (VNV-ÖSÖ) och ca 0.25 mtj. Profilerad överdel. I den NNÖ sidan är under Gärds häradsvapen inskriften: 1928, Gä...

Gränsmärke (L2021:2934)

Gränsrör, runt, 3,5 m diameter, 1,5 m h totalt. I mitten är en hjärtsten, 1,3 m h, med rektangulärt tvärsnitt, 0,4 m br, 0,25 m tj (ÖSÖ-VNV) med spår ...

Gränsmärke (L1949:4385)

Gränsröse, med mittsten, 1 m diam. Mittstenen, 0,5x0,2 m (NÖ-SV) och 0,4 m h. Röset är överväxt med mossa. Nuvarande gräns är 15 m V om röset. 5 m NÖ...

Gränsmärke (L1960:9169)

Gränsmärke, femstenarör, bestående av 1 hjärtsten och 4 visarstenar. Den resta hjärtstenen är 1 m h och 0,5 m br (N-S). I NV, SV, NO och SO är resta v...

Gränsmärke (L1957:7015)

1) Råmärke bestående av ca 15 0,2-0,35 m st stenar. På en yta av1,5x1 m (NV-SÖ).