Gränsmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Markering som utmärker gräns.
Gränsmärke (L1940:4809)

Gränsmärke, femstenarör, 2,5 m diam och 0,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten en hjärtsten, 0,5 m h, 0,4 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,1 m tj. Visarstenar ...

Gränsmärke (L1988:450)

Gränssten av granit, synligt 1 m h, 0,4 m br (N-S) och 0,2 m tj.Avrundat krön. På V sidan är den huggna inskriptionen: EHRest vid och ÖNÖ om murslut (...

Rävahallar, Gränsmärke (L1991:5250)

Gränsmärke. På en naturlig moränkulle, ca 25 m i diam och 1-1,5 mh, är en ansamling av fyra större flyttblock, 2-5 m st och1,2-2, 5 m h. Det största b...

Gränsmärke (L1989:4827)

Gränsröse och gränssten, uppgift om.

Gränsmärke (L2019:4199)

Gränssten, bestående av ett större gråstensblock, ca 0,6 meter stort utan omgivande stenskoning. Belägen ca 5 meter söder om hålväg.

Vitasten, Gränsmärke (L1991:4923)

1) Gränsmärke, frostsprängt flyttblock, 7x6 m (VNV-ÖSÖ) och 3,5 mh. Se raä 417 i Osby sn.Å toppen av nr 1 är2) Skålgropsförekomst, bestående av 1 skål...

Gränsmärke (L2023:1773)

Gränsmärke?, fundament, närmast runt, ca 1,5x1,2 m, vällagt av ca 0,2 - 0,3 m stora stenar. Belägen i höjdläge

Gränsmärke (L2002:8168)

Gränsrör, 1,2 m diam och 0,4 m h. Helt övermossat. En visarsten i mittten, 0,3x0,4 m (N-S) och 0,2 m h samt en i N kanten 0,2x0,2 m (N-S) och 0,15 m h...

Gränsmärke (L1984:2547)

Gränsten? marmor ? 0.4 m h, 0.3 m br och 0.1 m tj. På den motvägen vända sidan (SV) är följande inskription inhuggen.Skiss i inv handl.

Gränsmärke (L1964:6035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1940:4641)

Femstenarör enligt uppgift. Enligt kartuppgift fanns på platsen ett femstenarör ännu 1912. Vid inventeringstillfället kunfde ingha spår att detta uppt...

Gränsmärke (L2021:468)

Gränssten, granit, 0,7 m hög, 0,3 m bred och 0,1 m tjock. Står inte i befintlig gräns.

Östra Sörvretsröret, Gränsmärke (L1939:4219)

Femstenarör/sockenrör, runt 2,5 m diameter, 0,9 m h totalt. Postament av kallmurad natursten, 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Hjärtstenen är 0,5 ...

Gränsmärke (L1936:9373)

1) Gränssten? 0,7 m h, 0,45 m br och 0,25 m tj. Av gnejs, meddelvis flathuggna sidor. På den NV sidan är inhugget: SAB Öm(samt en pil) På ovansidan är...

Gränsmärke (L2021:2937)

Gränsrör, runt, 2 m diameter, 0,5 m h totalt. I mitten är en hjärtsten, 0,3 m h, 0,5 m br, 0,1-0,2 m tj (NÖ-SV). Postamentet är 0,1-0,3 m h, av 0,2-1,...

Gränsmärke (L1939:2218)

Gränsmärke, 1 m diam och 0,1 m h, av 0,2-0,4 m stenar. I mitten en visarsten, 0,4 m h, 0,5 m br (NNÖ-SSV) och 0,05-0,1 m tj.

Femstenaröset, Gränsmärke (L1969:1882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1961:4778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1961:8236)

Gränssten, kalksten, 0.75 m h, 0.55 m br (Ö-V) och 0.1 m tj.Inskription mot S med text under krona enligt följande:RUSSLINGEN ALLMENNING 1620.

Gränsmärke (L1974:2393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Klöverhällsröset, Gränsmärke (L1998:6238)

Gränsmärke, bestående av ett sprucket flyttblock. Blocken är 5,5 m l (ONO-VSV), 4,5 m br och 3,8 m h, med oregelbundet toppig form resp. 4 m l (NNV-SS...

Gränsmärke (L1981:4048)

Gränsstenar, av granit, satta i rad (N-S).1) Gränssten, 0.3 m l (Ö-V) vid basen avsmalnade uppåt, 0.12 m broch 0.35 m h.0.65 m N om nr 1 är nr:2) Grän...

Gränsmärke (L1947:1378)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1949:6494)

Gränsröse, ovalt, 1,5x1 m (Ö-V) och 0,5 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Hjärtsten, 1,1 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,15-0,19 m tj. Gränsröset är fortfarande ...

Gränsmärke (L1934:1724)

Gränsmärke, rest av, utriven, inom en yta av 1,5x1 m (Ö-V) är 10 delvis övermossade stenar, 0,2-0,4 m st. Påträffad vid frivillig utredning utan KML-b...

Gränsmärke (L2021:1746)

Gränsmärke, ca 0,6 m diam, av 0,2-0,35 m st stenar. Centralt är visarsten, kilformad, 0,5 m h, 0,3 m br och 0,6-0,12 m tj.

Sjöröret, Gränsmärke (L1939:618)

Femstenarör, runt, 3,0 m diam, 1,0-1,5 m h totalt. I mitten är en rest sten (hjärtsten), fyrkantig, med spetsig rödmålad topp, 0,6 m h, 0,3 m br (ONO-...

Gränsmärke (L1957:5194)

1) Gränssten 13x9 m (SV-NÖ) och ca 7 m h. bestående av ettflertal klippblock varav 2 st ligger ovan de andra och bildarett relativt stort öppet rum. G...

Gränsmärke (L2020:10448)

Gränsröse, runt och högt placerad på ett stort kantigt flyttblock, som i sin tur vilar på en mot berget sluttande stenhäll. Därför bildar stenhällen e...

Gränsmärke (L1975:7226)

Gränssten, bestående av 1 uppallad gråsten, 0,8 m h, med 3 sidor, 0,5-0,6 m br. Kantstenar, 0,4-0,6 m st.

Gränsmärke (L1982:5783)

Gränsmärke, femstenarör, 3 m diam och 0,2-0,6 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. I mitten en hjärtsten, 0,6 m h, 0,4 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m tj. På toppen ...

Gränsmärke (L1959:1014)

Gränsmärke, 0,8 x 0,6 x 0,1. Märke bestående av mer än tio stenar, utrasade. Möjlig visare. Många flata stenar. Påträffad i samband med utredning steg...

Gränsmärke (L2021:2024)

Gränsmärke, betongfundament med järnrör i mitten.

Gränsmärke (L1948:1536)

Visarsten (?), upprest, ca 1 m l, 0,5 m h och 0,1 m tj. Visar åt N. (RAÄ dnr 321-3446-2005).

Gränsmärke (L1948:1535)

Det är inte ett gränsmärke.

Gränsmärke (L1990:8768)

Gränsmärke, granit, 0.75 m h, 0.65 m br. (ÖNÖ- VSV) och 0.09-0.27 m tj. Tvärsnitt: se skiss i inv. hand.Stenen står fast i marken. Stenen visar gräns ...

Gränsmärke (L1978:3980)

Röse, 1,2x1 m och 0,5 m h. I röset står rest sten, granit, 0,7 m h, 0,35 m br och 0,08 m tj (N-S). Liggande sten, granit, 0,87 m h, 0,5 m br och 0,1 m...

Gränsmärke (L2016:1483)

Gränsröse kvadratiskt 2x2 m (V-Ö) och 0,5 m h. Fyllning av 0,1-0,4m st stenar. I mitten rest sten 1 m h och 0,5 m br och 0,3 m tj.I NÖ och VNV hörnen ...

Gränsmärke (L1982:6666)

Gränsmärke, 1 m diam och 0,3-0,5 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,6 m h, 0,25 m br (NÖ-SV) och 0,15 m tj.

Gränsmärke (L1985:2288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L2021:2771)

Gränsröse, 3x2 m (NV-SO) och 0,3 m h. Bestående av ett 20-tal 0,3-0,5 m st stenar. Övermossad.

Gränsmärke (L1985:5163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1951:9105)

Gränssten, granit, 1.7 m h, 0.75 m br och 0.25 m tj. Inskrift påden mot N och vägen vettande sidan:Gräns \ Hög | Forsa \ 1930.Postament ingående i ste...

Gränsmärke (L1941:8779)

Femstenarör, med littsten 0,4 m h, 0,3 m tj och övriga stenar ide fyra väderstrecken på 0,4 m avstånd från mittstenen, 0,1-0,2 mh, 0,1-0,2 m tj. Femst...

Gränsmärke (L2019:5232)

Gränsmärke bestående av visarsten (NNÖ-SSV) rest på SÖ delen av större häll. Visarstenen är 0,35 m h, 0,25 m br och 0,07 m tj och rest mellan två sten...

Gränsmärke (L1982:1038)

Gränsmärke, bestående av 1 röse med rest hjärtsten. Röset är 0.8 m diam och 0.3-0.4 m h, av flata stenar, 0.4 m st. Centralt i röset är hjärtsten, 0.7...

Gränsmärke (L1990:1121)

Gränsmärke, granit, 1.7 m h, 0.55 m br och 0.2 m tj. På S sidanfinns i en slipad kvadrat, under Christian IV:s kröntanamnchiffer texten: Kristianstad ...

Gränsmärke (L1950:9258)

Gränssröse, runt, 1 m diam och 0,3 m h, av stenar, 0,1-0,4 m. Visarsten, triangulär, 0,5x0,5x0,3 m (N-S) och 0,8 m h, toppig form.

Gränsmärke (L1971:6268)

Gränsmärke, bestående av 1 liggande sten, 0,7x0,5 m st. Har ursprunligen stått rest. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2003 (RAÄ dnr 321-3697-200...

Gränsmärke (L1948:5431)

Gränsröse, rund, 1 m diam, av 0,2-0,4 m st stenar. I centrum en visarsten 0,6 m h och 0,3 m tj. Gränsen inte i bruk, men markerade tidigare en äga und...

Gränsmärke (L1982:1282)

Gränsmärke, ovalt, 1.3x1 m (NÖ-SV) och 0.3 m h, av 0.2-0.6 m st stenar. I mitten en visarsten, 0.9 m h, 0.7 m br (N-S) och 0.1 m tj. Avsmalnande mot t...

Gränsmärke (L1963:754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1935:5316)

Gränsröse, bestående av rest sten placerad i ett röse. Den restastenen är 0.75 m h, 0.45 m br (Ö-V) och 0.1 m tj. På stenens Nsida är en inristad fy...

Gränsmärke (L1960:8225)

Gränsmärke, 0,6x0,5 m st och 0,5 m h, bestående av 6 stenar, 0,2-0,5 m st, i 2 lager. Stående visare, 0,5 m h. Utsikt över myr. Ej i aktuell gräns. På...

Gränsmärke (L1982:6145)

Gränsmärke, 1 m diam och 0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Visarsten, 0,3 m h, 0,2 m br (NV-SÖ) och 0,2 m tj. Ägogräns.

Gränsmärke (L1940:6919)

Gränsmärke. Uppgift om, enligt kartor från 1710, 1716 och 1911 ska på platsen funnits ett gränsrör. På platsen finns idag bara rester kvar av gränsmär...

Gränsmärke (L1941:3327)

Gränsröse kallmurat ca 1,2 m diam och intill 0,4 m h sten, 0,3-0,8 m st delvis rasat rest tidigt. Mittsten 0,6 m h (V 10cg S-Ö 10cg N) 0,3x0,15 m st. ...

Gränsmärke (L1983:3493)

Gränsröse.

Gränsmärke (L1973:2323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1982:2553)

Gränsmärke, 1 m diam och 0,1-0,2 m h, av 0,2-0,3 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,5 m h, 0,3 m br (N-S) och 0,2 m tj.

Gränsmärke (L1957:8145)

1) Gränssten mellan inägor bestående av en upprest sten 0,5 m h,0,15 tj och 0,20 br. 24 m SV om nr 1 är: 2) Gränssten mellaninägor, 0,40 m h, 0,15 m t...

Gränsmärke (L2020:9917)

Gränsmärke, 3 m l (NO-SV), 1 m br, 0,6 m h. Av fler än 25 stenar, 0,15-0,7 m stora. Förmodligen plockade från L2020:9350 strax intill. Atypiskt utseen...

Gränsmärke (L1934:1681)

Gränsmärke, rest av, utriven, inom en yta av 3x2 m (VNV-ÖSÖ) är 9 glest utspridda, platta och otuktade stenar, 0,2-0,4 m st. Påträffad vid frivillig u...

Gränsmärke (L2019:4197)

Gränssten, bestående av ett mindre antal kalk- och gråstenar runt en markering i form av en käpp. Några av stenarna är tämligen nyligen lagd på gränss...

Gränsmärke (L1955:537)

1) Råmärke rest av 2 m diam och 0,2 m h. Stenarana är 0,2-0,6 mst. Beväxt med liten björk.

Gränsmärke (L1939:5592)

Gränsmärke, enligt uppgift ursprungligen femstenarör, runt, 2 m diameter, 1,5 m h totalt. I mitten är en hjärtsten, 1,1 m h, 0,5 m br, 0,3 m tj (NV-SÖ...

Gränsmärke (L1992:3769)

Nationalitetsrös, bestående v en tuktad, vitmålad sten, 0,7 m hoch 0,4 m i sida (N-S). På den mot Ö vända sidan är inristat: "No67". På den mot V vänd...

Gränsmärke (L1989:8316)

1) Gränssten, 1.45 m h, 1.1 m br (vid basen) och 0.18 m tj (N-S)av tuktad kalksten, starkt vittrad. Text mot V. Under starktvittrad krona och namnschi...

Gränsmärke (L2002:3595)

Gränsmärke bestående av stenblock, 4-5 m i diam och 2,2 m h med plan ovansida i vars mitt en cirkel är uthuggen. Cirkeln är 9 cm diam och 1 cm dj. I m...

Gränsmärke (L2019:3292)

Femstenarör, benämnt Onsvallsröret, 2,5 m diameter, 0,5-1,0 m h, med avplanad översida, av 0,2-0,8 m stora stenar. På postamentet är 1 hjärtsten och ...

Storholmsröret, Gränsmärke (L1940:9654)

Gränsrör, benämnd Storholmsröret, runt, 2 m diameter, 0,5 m h totalt. I mitten är en hjärtsten, 0,3 m h, 0,25 m br, 0,25 m tj, på toppen av denna en k...

Gränsmärke (L1970:6064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Per-Hanstorpsröret, Gränsmärke (L1940:6626)

Gränsrör, runt, 1,5 m diameter, 0,7 m h totalt. Centralt placerad är en hjärtsten 0,3 m h (N-S), 0,25 m br, 0,25 m tj. Postamentet är 0,1-0,4 m h, ka...

Gränsmärke (L2021:2529)

Gränsmärke, ovalt, 4 x 2 m (VSV-ONO) och ca 1 m h. Bestående av kallmurat röse av 0,3 - 0,8 m st naturstenar. Hjärtsten i mitten, 0,5 m h, 0,4 m br, ...

Gränsmärke (L1982:4998)

Gränsmärke, ovalt, 1,2x0,9 m och 0,3 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,6 m h, 0,3 m br (N-S) och 0,1 m tj. På Ö sidan är målad någ...

Gränsmärke (L1990:8716)

Gränsmärke, granit, 1.9 m h. 0.77 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.1-0.3 mtj. Tvärsnitt:På stenens S sida är följande text:vitt kors på blå botten, LUGGUDE \ HÄRA...

Gränsmärke (L1959:1275)

Gränsmärke, 1,3x1,3 m st och 0,5 m h, bestående av 8 stenar, 0,2-0,8 m st, med stående visarsten. Beläget på ett stenblock, 6x4x1,5 m st. Motsvarar tr...

Gränsmärke (L1940:3194)

Femstenarör, runt, 4 m diam och 1,75 m h. Hjärtstenen, 0,55 m h, 0,55 m br (Ö-V) och 0,2 m tj. I S och V är visarstenar, 0,5 m h, 0,3-0,5 m br och 0,1...

Gränsmärke (L1940:5415)

Enligt kartuuppgift fanns så sent som 1911 ett gammalt gränsrör på platsen, "Lindröret". Vid inventeringen påträfades inga spår av detta. Finns inte m...

Gränsmärke (L1999:3807)

Gränsröse med namn, närmast rund, 2 m diam och 0,3 m h. Övermossad. Bestående av 0.3-0.5 m stora stenar. Med ojämn yta. Namnet finns angivet på karta ...

Gränsmärke (L1949:4104)

Gränsröse, 3 m diam och 0,7 m h, uppbyggt av natursten. I den centrala delen av röset är en hjärtsten, 0,3x0,3 m st och 0,8 m h, avsmalnande mot toppe...

Gränsmärke (L1960:9143)

Gränsmärke, 1,5x0,8 m st och 0,5 m h, bestående av 10 stenar, 0,2-0,9 m st. Märket ej i aktuell gräns. Påträffad vid frivillig utredning år 2009. (RAÄ...

Gränsmärke (L2019:4448)

Gränsmärke, rest av. På kalt berg är spritt inom ett område, 3x1 m (NÖ-SV), sex löst liggande stenar, 0,2-0,3 m st. Rivet gränsmärke.

Gränsmärke (L1983:9121)

Gränsröse.

Gränsmärke (L2019:2409)

Gränssten, gråsten, ca 0,6 m hög (något toppig), 0,5 m bred och 0,3 m tjock. Omgiven av 0,2-0,5 m stora övertorvade stenar som bas. Står i befintligt ...

Gränsmärke (L1967:9652)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1940:633)

Femstenarör enligt uppgift. 1749 fanns på platsen ett femstenarör enligt kartuppgift. Vid inventering kunde inga spår av detta återfinnas.

Gränsmärke (L2019:4822)

Gränsrör, benämnt Kyrkvägsvröret" 1750, 1 x 1 m (NO-SV), 0,6 m hög totalt med hjärtsten.

Gränsmärke (L1954:7304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gränsmärke (L1981:9860)

Gränsstenar, granit, satta i rad (VSV-ÖNÖ) utvisande gränsensriktning.1) Gränssten, 0.3 m l (VSV-ÖNÖ), 0.04-0.12 m br och 0.22 m h.0.65 m VSV om nr 1 ...

Gränsmärke (L2021:1607)

Gränsröse, rest av, inom en 1 m st ytan är stenflisor, ca 0,2-0,4 m st, mycket flisiga. Bedöms utgöra rester av ett raserat gränsröse.

Gränsmärke (L1982:3798)

Gränsmärke, 1,5 m diam och 0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,6 m h, 0,5 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,1-0,2 m tj.

Gränsmärke (L1989:2860)

1) Gränssten, granit, 1.4 m h, 0.55 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m tj.På den SSÖ-sidan är ett borrhål. Stenen står direkt i marken.10 m VSV om nr 1 är:2) Gr...

Gränsmärke (L1989:7249)

1) Gränssten, granit, med rundat hörn, 0.7 cm synl h, 0.4 m br(ÖNÖ-VSV) och 0.15 m tj. Huggen inskription E H åt S. På hörnetär ett kilhål omgivet av ...

Gränsmärke (L1982:6781)

Gränsmärke, 1,2 m diam och 0,2 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten en visarsten, 0,5 m h, 0,4 m br (NNV-SSÖ) och 0,3 m tj. Ägogräns.

Gränsmärke (L2005:9047)

Gränsmärke, 0,5x0,4x0,6 m, bestående av 2 stenar med en stående visare. Oskadad. Bevuxen med mossa. (Raä dnr: 3.4.2-3495-2012)

Gränsmärke (L1990:6699)

Femstenarör, 3.5x4.5 m (NNÖ-SSV), bestående av en mittsten ochfyra sidostenar. Mittstenen är 0.45 m h, 0.5 m br (NNÖ-SSV) och0.15 m tj. Sidostenarna...

Gränsmärke (L1940:1732)

Femstenarör, runt, 3,5 m diam och 1,5 m h. I mitten är en hjärtsten, 0,7 m h, 0,1-0,4 m br och 0,1-0,3 m tj. I NNÖ, ÖSÖ och VNV är 3 resta stenar, 0,4...

Gränsmärke (L1990:7206)

Gränsmärke, "källa", sammanflöde av två bäckar från NÖ resp. NNV,0,3-0,5 m br.Namnet i Palteboken är "Hesskilla". År 1738 benämns den "Hästes killa" i...

Gränsmärke (L1999:8885)

Fredsmilsröse, 2x1,8 m (Ö-V) och 0,3 m h, av stenar, 0,2-0,5 m. Visare, 0,9 m l, 0,4 m br och 0,1 m tj. Kraftigt övermossad.