Grav markerad av sten/block

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning markerad av en sten eller ett block.
Grav markerad av sten/block (L1957:425)

1) Hög, 17 m diam, 1,2 m h. Delvis synlig kantkedja 0,15 m h, av0,3-0,5 m st stenar, gråsten. Högen är lätt ytskadad med enintill 0,3 m dj svacka i mi...

Grav markerad av sten/block (L1955:9077)

1) Hällkista, 3.2x1.2 m (N-S) och 0.7 m h, bestående av 11kantställda hällar och en takhäll. Hällkistan är restaurerad ochflyttad till Alvesta folksko...

Grav markerad av sten/block (L2013:8762)

Rest sten, ca 1,0 m h, 0,8 m br och 0,25 m tj. Framkom vid en arkeologisk utrredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-5779-2016)

Grav markerad av sten/block (L1988:8288)

Rest sten (?), gråsten, 0,8 m h, 1,2 m l, 0,7 m br (N-S), 0,5 m tj nedtill och 0,2 m tj upptill. Stenen lutar kraftigt åt SV. Kring stenen ligger 4-5 ...

Grav markerad av sten/block (L1954:9922)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:849)

1) Rest sten av granit, nu liggande, ca 1,75-2,0 m l (Ö-V), 1,1 mbr och 0,5 m h. 2,5 m SÖ om nr 1 är 2) Rest sten av granit, nuliggande 1,75-2,0 m l (...

Grav markerad av sten/block (L1955:8783)

Rest sten, granit, 2 m h. Närmast triagulär genomkärning med0.6-0.7 m breda sidor vid basen. Något avsmalnande mot toppen.Den resta stenen har sannoli...

Grav markerad av sten/block (L1967:9350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1942:279)

Rest sten, grårosa granit, ca 1,4 m h, trekantig vid basen med ca 1x1x1 m br sidor. Något avsmalnande upptill. (Från förstagångsinventeringen: Stenen ...

Grav markerad av sten/block (L1969:7324)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1962:677)

1) Rest sten, granit, 1,1 m h, 0,2-0,6 m br, avsmalnande uppåt (Ö-V) och 0,25 m tj. Har kluvits på 1930 talet, den andra halvan är försvunnen. Den klu...

Grav markerad av sten/block (L1997:5710)

1) Rest sten, 1.1 m h, 0.8 m br (NNÖ-SSV) och 0.4 m tj. SV om ochunder stenen syns stenpackning, ca 1 m diam och 0.2 m h.3 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Väghåll...

Grav markerad av sten/block (L1961:769)

Rest sten, 1,3 m h, 0,6x0,8 m st.

Grav markerad av sten/block (L2016:2757)

1) Rest sten? o,8 m h, 0,40 m br och 0,20 m tj. Lutar åt NV 13 mSÖ om denna är en möjligen kullfallen rest sten. Möjligen rest isentid. I området är b...

Grav markerad av sten/block (L1958:8111)

1) Rest sten, 1,8 m l, 1 m br och 1 m tj. Snett liggande.14 m SSV om nr 1 är2) Rest kalksten, 0,8 m h, 0,6 m br och 0,1 m tj. Mot N ärtexten: ZG 1750....

Grav markerad av sten/block (L1978:4019)

Stenblock på underliggare. Blocket är 1,2x1,2 m stort och 0,65 m h, är uppallat på 2 stenar, 0,5-0,65 m stora, samt bergkant. En lös häll står lutad m...

Grav markerad av sten/block (L1997:1573)

1) Stensättning, närmast kvadratisk, 7m i sida (NV-SÖ) och intill 0.5 m h.Övermossad med i ytan talrika stenar, iallmänhet 0.2-0.5 m st. Några stenar ...

Grav markerad av sten/block (L1956:9233)

1) Resta stenar i rad, 5 m synligt l (VNV-ÖSÖ) bestående av 4intill varandra resta stenar. Den V stenen är avslagen och nuintill 0,3 m h, 1,4 m l och ...

Grav markerad av sten/block (L1959:8909)

1) Rest sten, 1,2 m h, 0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,7 m tj. 13 m VSVom nr 1 ar 1 och SÖ om och omedelbart Ö om brukningsväg är: 2)Rest sten, sentida 0,3 ...

Grav markerad av sten/block (L1969:3099)

1) Rest sten, borttagen. Vid inventeringen 1977 beskriven som0.2 m h och 0.3x0.3 m i genomskärning, med avslagen topp.5.5 m NÖ om nr 1 är2) Rest sten...

Grav markerad av sten/block (L1979:5449)

Rest sten (kantställd häll), 0,45 m h, 1,05 m l och 0,2 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1952:6871)

Rest sten, 1,8 m h, 1,5 m br (NNV-SSÖ) och 0,5 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1942:7673)

1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 4 m diam och ,3 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0,2-0,3 m st, skarpkantadestenar, ej skörbrända....

Grav markerad av sten/block (L1991:3121)

Rest sten, granit, 1,55 m h, 0,45 m br vid basen (NÖ-SV) och 0,25m tj. Närmast rektangulär genomskärning men smalare och tunnare mot toppen. Intill de...

Grav markerad av sten/block (L1989:8857)

1) Domarring, 15 m diam, bestående av 15 klumpstenar. Stenarnaär0.9-1.6 m l, 0.7-1.2 m br och 0.3-0.6 m h. Inbördes avstånd är 2m. Domarringens Ö del ...

Grav markerad av sten/block (L2004:4496)

1) Rest sten, 0.4 m h, 0.4 m br (Ö-V) och 0.3 m tj. Klumpformig,lätt toppig.16 m SSÖ om nr 1 är2) Rest sten, 0.4 m h, 0.4 m br (Ö-V) och 0.5 m tj. Top...

Grav markerad av sten/block (L1964:5719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1956:2927)

Rest sten, gråsten, 1,75 m h och 1,1 m tj. Rest i S delen av förhöjning, 11x8 m (NÖ-SV) och 0,6 m h. 55 m NÖ-NNÖ om den resta stenen är ett röjningsrö...

Grav markerad av sten/block (L1998:9280)

1) Stensättningsliknande bildning, oregelbunden, närmast rund, 8m diam och 0.3 m h. Lös fyllning av 0.3-0.5m st stenar,övertorvade. I mitten är en lig...

Grav markerad av sten/block (L1972:9673)

Rest sten, granit, 1,4 m h, 1,5 m br (20-220cg) och 0,25 m br.Stenen lutar åt ÖSÖ. ÖSÖ om stenen är en grop, ca 1x1 m och 0,15m dj.

Grav markerad av sten/block (L1943:3457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1967:1552)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1963:9061)

1) Rest sten , klumpformig, 1,2 m h, 1,5 m br och 1,1 m tj. Ca 3m V denna sten finns ytterligare en sten, 1,15 br och 0,35 tj, är sannolikt avslagen. ...

Grav markerad av sten/block (L1998:8446)

Rest sten, gnejs, 1.8 m h, 0.8 m br(SV-NÖ), avsmalnande uppåt, och 0.4 m tj.Enligt 1966 års inventering tidigarekullfallen, åter rest för drygt 100 år...

Grav markerad av sten/block (L1967:545)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1982:183)

Rest sten, granit, 0.6 m h, 0.5-0.8 m br (N-S) avsmalnande i toppen och 0.5 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1972:5869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:1714)

1) Rest sten av bergart, 0,6 m och 0,6x0,4 m. 2) Gravfält utansynlig markering ovan jord. Inom markerat område med enungefärlig utstr äckning av 150x9...

Grav markerad av sten/block (L1943:4229)

Rest sten, granit 0,85 m h, 0,5 m br och 0,5 m tj. Oregelbundengenomskärningsyta. I övre delen skålgrop 0,02 m diam och 0,01 m dj. Gropen sannolikt se...

Grav markerad av sten/block (L2014:3998)

Plats för rest sten. Borttagen vid parkeringsplatsbygge.

Grav markerad av sten/block (L1991:7537)

Rest sten?, 1 m h, 0.6 m br och 0.6 m tj. Gränssten?

Grav markerad av sten/block (L1961:8784)

1) Rest sten, 0,4 m h, 0,2 m tj, 0,9 m br (SV-NÖ). Närmast rektangulär genomskärning. 1,7 m 230cg om nr 1: 2) Rest sten, 0,5 m h,0,4 m br och 0,5 m tj...

Grav markerad av sten/block (L1983:3625)

Rest sten, granit, 1,2 m h och 0,8 m br (avsmalnande uppåt) och 0,4 m tj. En flisa är avslagen och står nu lutad mot stenen.

Grav markerad av sten/block (L1991:1840)

Rest sten, 1,3 m h, 0,65 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,55 m tj, lutar något åt Ö. Stenen är flyttad från den närbelägna åkerlyckan enligt PJohnsson.

Grav markerad av sten/block (L1957:5538)

1) Rest sten 0,9 m h och 0,9 m br.

Grav markerad av sten/block (L1957:4721)

1) Rest sten, 1,8 m l, 1,1 m br och 0,6 m tj.Liggande 35 m NNÖom nr 1 är:2) Rest sten, 1,7 m l 0,8 m br och 0,5 tj.Liggande. 3 m SSÖ om nr 2 är:3) Res...

Grav markerad av sten/block (L1956:580)

Rest sten, 3,8 m h, 0,9 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. Avslagen 0,8 mfrån basen, lagad med cement och järnkrampor. Fundament avenstaka 0,2-0,3 m st stenar o...

Grav markerad av sten/block (L1941:7093)

Lämningen kunde inte återfinnas vid undersökning. Den kunde inte heller hittas vid undersökning 2006. (dnr 431-3290-2019).

Grav markerad av sten/block (L1965:5074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1967:4789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:1322)

1) Rest sten, 1,3 m h, 0,8 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj . 42 m SSVom nr 1 är 2) Rest sten, 1,7 m h 1 m br och 0,5 m tj. Kullfallenåt V.

Grav markerad av sten/block (L1974:228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1966:1260)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1972:6522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1996:1490)

Rest sten, 1.1 m h, 0.7 m br och 0.4 m tj. Stenen lutar något motÖ.

Grav markerad av sten/block (L1979:3408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1965:934)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2009:5716)

Enl. två skilda uppteckningar i Edlunds samlingar fanns i dettao ch 0,5 m h. a) Den större anges ligga dels "500 m NNVTroligen är de tta nr 74:2 som e...

Grav markerad av sten/block (L1975:544)

Rest sten, granit, 1 m h, närmast oval genomskärning vid basen 0 ,77 m br (NNÖ-SSV) och 0,70 m tj. Upptill avsmalnande.

Grav markerad av sten/block (L1941:979)

1) Skärvstenshög, rest av, 7 m diam och 0,5 m h. I ytan mycket talrika skörbrända stenar 0,05-0,15 m st samt enstaka större stenar. Till större delen ...

Grav markerad av sten/block (L1941:8396)

Uppallat block, naturbildning, 2,5x1,5-2,5 m br och 1,5 m h. Närmast triangelformad. SV och SÖ "hörnen" vilar på 0,6 resp 0,7 m st stenar. Det N hörne...

Grav markerad av sten/block (L1942:6102)

1) Rest sten? granit, 1,15 m h, 0,95 m br (Ö 12cg S-V 12cg N) vid basen och 0,65 m tj. Trekantig form och avsmalnande uppåt. Enligt uppgift har stenen...

Grav markerad av sten/block (L1956:2861)

1) Rest sten, 1,4 m l, 0,8 m br och 0,3 m t. Nu liggande. 8 mSom nr 1 är: 2) Rest sten, 1,2 m l, 0,6 m br och 0,4 m tj.Övertorvad och liggande. 5 m...

Grav markerad av sten/block (L1955:7847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1961:692)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övermossad fyllningav 0,2-0,4 m st stenar, ett par 0,6-0,7. Smågropar i ytan. Lättkringplockad. 25 m 40cg...

Grav markerad av sten/block (L2017:470)

1) Rest sten av ljusröd granit, 1,4 m h, 0,8 m br och 0,3-0,55 mtj. 30 m S 10cg V om nr 1 är: 2) Rest sten av grå granit, 0,8 mh, 0,7 m br (NNÖ-SSV) o...

Grav markerad av sten/block (L2009:306)

Nr 1) Stensättning, kvadratisk 5x5 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,5m h: Fyllning av 0,5-1,2 m st stenar. Delvis kantkedja 0,5 m h av 0,7-1 m st stenar. O...

Grav markerad av sten/block (L1969:534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1965:6482)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1974:3595)

Grav okänd, uppgift om bortodlade fornlämningar på en nu brukad åker, 150x110 m (Ö-V) kallad Dombruket.

Grav markerad av sten/block (L1962:2837)

1) Rest sten, 0,55 m h 0,45 m br och 0,3 m tj. Närmast triangulär genomskärning. (N-S). 2 m SSV om nr 1 är: 2) Rest sten, 0,6 m h, 0,45 m br och 0,4 m...

Grav markerad av sten/block (L1969:4907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1953:3767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1963:1277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1997:4782)

Rest sten, gnejs, 1.6 m h, 1 m br (NV-SÖ) och0.4 m tj. Mot toppen något tunnare. Bakom och vidstenens kanter syns ett fåtal stenar, 0.1-0.3 m st,som m...

Grav markerad av sten/block (L1961:1072)

Rest sten av fältspatsrik granit, 0,5 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj(N-S). Intill och NV om stenen är en 0,6 m st sten, 1 m Ö är 20,7m st stenar. 7 m SSÖ ...

Grav markerad av sten/block (L1944:3859)

Rest sten, grå granit, ca 1,6 m h vid marken ca 1,2 m bred, uppåt avsmalnande, intill 0,6 m tj. Sidorna åt N och S äro närmast plana. Tidigare uppteck...

Grav markerad av sten/block (L1963:8926)

Rest sten uppgift om, som stod på gravfältet SÖ om Dimbo, är nuinmurad som tvättbrygga vid bäcken. Som tvättbrygga finns tvåstenar 1,2 resp 1,6 m l, 0...

Grav markerad av sten/block (L1969:6061)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1943:8690)

1) Rest sten?, ca 0,8 m h, inmurad i stenmur i kallmur. Ca 18 mN om nr 1 och i mot NNV vänd stenmur är. 2) Rest sten?, 1,1 m h,infogad i stenmur. 7 m ...

Grav markerad av sten/block (L1961:517)

Rest sten, 0,8 m h, 0,6 m br och 0,2 m tj. Stenen är kantig, dessflata sida vätter mot ÖSÖ. Bonden på gården har vid åkerbrukhittat en stenyxa (?) av ...

Grav markerad av sten/block (L1961:6032)

1) Domarring, ca 5 m diam, bestående av 7 stenar, därav två resta, 1,1-1,6 m mellan stenarna. De liggande stennarna 0,1-0,3 m h,0,6-0,8 m l, 0,4-0,6 m...

Grav markerad av sten/block (L1998:8956)

1) Stensättning, oregelbundet tresidig, 7.5-8 m i sida (ÖSÖ, SVoch N) och 0.4 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar,0.2-0.4 m st. I V är i kanten ...

Grav markerad av sten/block (L1958:8978)

1) Rest sten, gråsten, 0,8 m h, 0,75 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 mtj.14 m VSV om nr 1 och 20 m ÖSÖ om stenmuren är nr 2:2) Rest sten, starkt lutande, gråst...

Tylajungfrun, Grav markerad av sten/block (L1996:2368)

Rest sten, röd granit, 1,2 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj. Närmast kvadratiskt tvärsnitt. På toppen ligger en klumpsten, 0,3 m st och 0,2 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1952:4529)

Rest sten. Påträffad vid arkeologisk utredning 2008. (RAÄ dnr 321-1861-2009)

Grav markerad av sten/block (L1977:9360)

Borttagna stensträngar (1-2) och rest sten (3). I samband med up podling och efter ansökan till RAÄ borttogs 2 vastar av glest la gda stenar och en r...

Grav markerad av sten/block (L1979:6923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1977:5612)

1) Skeppsättning, rest av 10x4-5 m (Ö-V). Består a v 7 liggande och 1 halvliggande sten. Den halvliggande Ö stävs tenen är 1,6 m l och 0,6 m tj, sam...

Grav markerad av sten/block (L2011:1539)

Rest sten, 0,7x0,5 m (N-S) vid basen, 0,45x0,3 m vid toppen och1,3 m h.

Grav markerad av sten/block (L1976:9248)

Rest sten, gråsten, närmast trapetsformad genomskärning, 1,3 m h, 1,1 m br (ÖNÖ-VSV) och 1 m tj. 1 m S härom ligger i markytan en sten 0,9 m st. 4 m V...

Grav markerad av sten/block (L1963:1187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1958:2746)

1) Rest sten, 1,6 m h, 1 m br och 0,6 m tj.6 m VSV om nr är:2)Rest sten 1,8 m l, 1m br och 0,6 m tj. Omkullfallen.2 m SSV om nr är:3) Rest sten 0,6 m ...

Grav markerad av sten/block (L1974:4496)

1) Rest sten, granit, 3.2 m h, 0.8 m br (SÖ-NV) och 0.35 m tj. Rektangulärt tvärsnitt och fallosform (se skiss). SSV om och lutad mot stenen är ytterl...

Grav markerad av sten/block (L1963:4189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:1315)

1) Rest sten av gråaktig granit, 1,55 m h, 0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,85 m tj. Lutar något åt ÖSÖ. Omedelbart intill och S om nr 1är: 2) Rest sten av lj...

Grav markerad av sten/block (L1968:6095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1977:3736)

1) Skeppssättning, 7x9 m (N-S) bestående av 9 stenar, samtliga u tom N stävstenen, kullfallna. N stävstenen är 1,4 m h, 1 m br (V- Ö) och 0,6 m dj. S ...

Grav markerad av sten/block (L1943:4363)

Rest sten? 1,4 m h (gråsten), 0,9 m br (ÖSÖ-VNV) 0,5 m tj. Närmast triangulär genomskärningsyta. Avsmalnande uppåt. Sannolikt rest i sen tid.

Grav markerad av sten/block (L1969:5928)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.