Grav markerad av sten/block

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning markerad av en sten eller ett block.
Kämpestenen, Grav markerad av sten/block (L1969:6148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2012:1201)

1) Stensättning rund 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytanenstaka kännbara stenar. I mitten grop 2,5 m diam och 0,3 m dj.Mycket oklar begränsnin...

Grav markerad av sten/block (L1957:2729)

1) Rest sten, 1,1 m h, 0,85 m br vid basen (N-S) och intill 0,3 mtj. Lutar ca 10cg mot V och N. 6,5 m V om 1 är: 2) Rest sten,0,9 m h, 1,1 m br vid b...

Grav markerad av sten/block (L1958:2157)

1) Rest sten av rödaktig granit. 1,6 m h, 0,8 m br (Ö-V) och 0, 7m tj. 1,4 m S om nr 1 är: 2) Rest sten av ljust rödaktig granit.1,6 m h 1,0 m br (NV-...

Grav markerad av sten/block (L1966:448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1997:8642)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1956:5518)

1) Rest sten, gråsten, 1,2 m h, 1,4 m br (V-Ö) och intill 0,8 mtj. Något rundad form. I markytan runt stenen ligger någrapackade stenar. 55 m NNV och ...

Grav markerad av sten/block (L2003:3183)

1) Rest sten, 1.62 m h, 0.9 m br (Ö-V) och 0.3 m tj. Avsmalnandeuppåt. Vitaktig bergart. Lutar åt VNV.7 m NÖ om nr 1 är:2) Rest sten, 0.7 m h, 0.6 m b...

Grav markerad av sten/block (L1967:8702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2011:1184)

Rest sten, 1,2 m h 0,9 m br (V-Ö) och 0,65 m tj. Belägen 6 m SV om Mjölby 34:2 och ca 10 m V om Mjölby 34:1. Rest av domarring?

Grav markerad av sten/block (L1979:4358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1967:3941)

Rest sten, 0,5 m h, 0,7 m br vid basen och 0,2 m tj, rundad upptill. Stenen är plan och troligen huggen, väl nedsatt i marken.

Grav markerad av sten/block (L1967:7941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1985:8946)

1) Rest sten, fallen, 1.8 m l (NV-SÖ), 0.8 m br och 0.4 m tj.Stenen ligger upplagd på vägslänten invid gropen där den ståttrest.6 m SSÖ om nr 1 är:2) ...

Grav markerad av sten/block (L1958:6263)

1) Gravfält, 730 x 40-120 m (NNÖ - SSV), bestående av ca 265fornlämningar.Dessa utgöres av 10 högar, 157 runda stensättningar, 20rektangulära stensätt...

Grav markerad av sten/block (L1958:2752)

1) Rest sten, 1,4 m h, 0,8 m br och 0,6 m tj.5 m N om nr 1 är:2) Rest sten, 1,4 m l, 0,7 m br och 0,7 m tj. Kullfallen mot N.16 m N om nr 2 är:3) Rest...

Grav markerad av sten/block (L1979:5548)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1956:4640)

1. Rest sten, rödaktig granit, omkullfallen, 1,7 m l, 0,6m br och0,3 m tj. 40 m SÖ om nr 1 är nr 2. Rest sten, rödaktig granit, 1m h och 1 m tj. 15 m ...

Grav markerad av sten/block (L1966:4928)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1966:2005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1967:3109)

Gravgrupp, uppgift om. Vid förstagångsinventeringen år 1972 fanns på angiven plats en rest sten av granit, 1,3 m h, 0,7 m br (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m tj....

Grav markerad av sten/block (L1976:3766)

1) Rest sten, granit, kullfallen, 1,55 m h, 0,8 m br och intill 0,3 m tj. Ligger i S kanten av gammal vägbank. Närmast slät övers ida, huggen kant. Nå...

Grav markerad av sten/block (L1979:5776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1956:2927)

Rest sten, gråsten, 1,75 m h och 1,1 m tj. Rest i S delen av förhöjning, 11x8 m (NÖ-SV) och 0,6 m h. 55 m NÖ-NNÖ om den resta stenen är ett röjningsrö...

Grav markerad av sten/block (L1955:8985)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1966:2558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1957:9958)

1) Rest sten, gråsten, 1,5 m h, 0,7 m br (NV-SÖ) och 0,6 m tj.Närmast fyrsidig genomskärning. Stenen lutar något mot NÖ. 2 m Som nr 1 är 2) Rest sten...

Grav markerad av sten/block (L1977:624)

1) Rest sten, röd granit, 1 m h, 0,6x0,8 m br. 1,5 m N 15cg V om nr 1 är 2) Rest sten, granit, 1,55 m h, 1,6 m br (N 15cg V-S 15c g Ö) och 0,7 m tj. 1...

Grav markerad av sten/block (L1988:4991)

1) Rest sten, 1.2 m h, 0.7 m br och 0.15-0.27 m tj (NNV-SSÖ).Stenen lutar åt NÖ.1 m NV om nr 1 är:2) Rest sten, (?), 0.4 m h,0.35 m br och 0.3 m tj (N...

Grav markerad av sten/block (L1943:4595)

Rest sten, 1,6 m h, 0,7 m br (NV-SÖ), 0,6 m tj. Avsmalnande uppåt till en spets. Kilad med sten runt om. Sannolikt upprest i sentid. Gammal gråsten?

Grav markerad av sten/block (L1964:3992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1996:1227)

1) Rest sten; granit, 0.95 m h, 0.85 m br (Ö-V) och 0.75 m tj.Hällikande.1.2 m, V om nr 1 är:2) Rest sten; granit, 0.7 m h, 0.45 m br (NNV-SSÖ) och 0....

Grav markerad av sten/block (L1974:286)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1958:4304)

1) Rest sten, gråsten, 0,6 m h 0,7x0,5 m st. Fornlämning? SV omstenen är ett gammalt, mindre sandtag, i vars kant vidinventeringen 1941 syntes kalkste...

Grav markerad av sten/block (L2010:2508)

1) rest sten, gråsten, 0,65 m h, 0,7 m br (NV-SÖ) och 0,4 m tj.Enstaka mindre odlingssten vid stenens fot. Står på en ca 1 kvadratmeter st och 0,2 m h...

Grav markerad av sten/block (L1973:9195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2002:7929)

Blockgrav, rundad, ca 7 m diam. Bestående av en yttre, eventuellt friliggande kantkedja av 0,4-1 m st och 0,25-0,6 m h stenar/block. Kantkedjan omring...

Grav markerad av sten/block (L1965:9995)

Rest sten, granit, 27 m h, 1,5 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj. Närmast rektangulär genomskärning. Omedelbart SSV on stenen är en grop 2x1 m. (SSV-NNÖ) oc...

Grav markerad av sten/block (L1941:3383)

1) Rest sten, omkullfallen 1,4 m l, 0,6 m br och 0,1-0,3 m tj. Stenen ligger i N-S och har om den varit rest fallit mot S. 5 m 220cg om 1) finns: 2) Ä...

Grav markerad av sten/block (L1954:4029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1996:763)

1) Rest sten, gnejs, 1 m h, 0.9 m br (N-S) och 0.35 m tj.5 m VSV om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 20 m diam och 0.4 m h. Övertorvad med iytan enstaka...

Grav markerad av sten/block (L1984:4936)

1) Stensättning, skeppsformig, 10 m l (Ö-V) ca 2.5 m br och 0.2 mh. Fyllning, närmast helt övertorvd av 0.2-0.5 m st stenar.Kantkedja 0.2-0.3 m h av 0...

Grav markerad av sten/block (L1956:3309)

1) Stensättning, rund, 11 m diam och 0,2 m h. Övertorvad.Mittblock, 2x1,4 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Gles kantkedja,bestående av 0,2-0,7 m st stenar. 3 m...

Grav markerad av sten/block (L1943:6422)

1)Rest sten, granit, 1,4 m h, 0,5 m br, 0,3 m tj. 20 m SÖ om 1)är 2) Rest sten, granit, 1,7 m h, 0,4 m br, 0,35 m tj, lutande mot NV. 3 m SV om 2) är ...

Grav markerad av sten/block (L1975:8950)

Kantställd kalkhäll, ca 1 m br, 0,4 m h och 0,1 m tj. Övermossad. Påträffad år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-4871)

Grav markerad av sten/block (L1972:5869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1965:6967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1991:6415)

1) Rest sten, 0,4 m h, 0,3 m br (NNV-SSÖ) och 0,2 m tj, toppig.4 m S om nr 1 är2) Rest sten, 0,7 m h, 0,25 m br (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj.2 m SV om nr 2 ...

Grav markerad av sten/block (L1996:604)

Rest sten, 1.75 m h, 0.8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.5 m tj. N och Ssidorna är släta.Stenen nämns av V Ewald 1929 som bautasten. Han fortsätter: 3 småhögar e...

Grav markerad av sten/block (L2012:8851)

1) Stensättning, närmast oval, ca 5x3 m (NV-SÖ) och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med stenar, 0,2-0,6 m st. Mittsvacka,2x1 m och 0,1 m dj. G...

Grav markerad av sten/block (L1996:2702)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.2-0.4m st stenar, sekundärt övertorvade och övermossade. Delvis någotoklar begränsning p g ...

Grav markerad av sten/block (L1965:1739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1944:3678)

1) Stensättning rund 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar 0,2-0,6 m st. Beväxt med 10-tal unggranar. 2 m N45cg Ö om nr 1 är 2) Re...

Grav markerad av sten/block (L2004:1991)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.2 m h. Övermossad fyllningav 0.2-0.6 m st stenar. Intill den VNV kanten är en 0.8 m stklumpsten med en flat sida...

Grav markerad av sten/block (L1975:1173)

1) Rest sten, granit, 0,6 m h och 0,5x0,45 m. Delvis avslagen. 7 m V 45cg S om nr 1 är 2) Rest sten, granit, 0,4 m h och 0,5x0,4 m. 17 m VSV om nr 2 ä...

Grav markerad av sten/block (L1990:1626)

1/Rest sten, hälliknande, 0.5 m h, 0.6 m br (VNV-ÖSÖ) och 0.15 mtj. Stenen lutar något mot SSV. 48 m ÖSÖ om nr 1 är: 2/Reststen, sentida, 0.3 m h,...

Grav markerad av sten/block (L1956:3001)

1)2) Plats för borttagna resta stenar. Enligt 1941 års inv. fannspå platsen 2 resta stenar. Vid besiktning 1976 kunde ingetiakttagas.

Grav markerad av sten/block (L1970:9786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1965:8949)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1941:5918)

Rest sten, sentida, röd granit, lagad med cement, 1,5 m h, 0,6 mbr (VNV-ÖSÖ) och 0,6 m tj.

Grav markerad av sten/block (L1991:9523)

1) Rest sten, 0.85 m h, 0.95 m br (NV-SÖ) och intill 0.5 m tj. 20m NNV om nr 1 är: 2) Rest sten, 0.75 m h, 0.45 m br (NNÖ-SSV) och0.1 m tj. Stenen stå...

Grav markerad av sten/block (L2010:5870)

1) Stensättning, rund 6 m diam och 0,3-0,4 m h. Övertorvad. I mitten belamrad me odlingssten 0,1-0,5 m st. I stensättningens kant, ställvis med entaka...

Grav markerad av sten/block (L1962:9312)

1)Domarring 12 m diam, bestående av 7 resta block. Dessa är1,4-1,9 m h, 1,3-2,4 m br och 1-2,4 m tj. Ett block i SSÖ omdomarringen ligger ett block 1,...

Grav markerad av sten/block (L1998:8536)

Rest sten, 1.8 m h, 1.6 m br (SSÖ-NNV)och 0.2-0.3 m tj. Stenen står möjligen istensättning, överodlad, ca 10.5 m diam och0.1 m h. Övertorvad med i yta...

Grav markerad av sten/block (L1962:583)

Rest sten, gråsten, forslad till platsen, 2,3 m l, 1,1 m br (NV-SÖ) 0,25 m tj. Närmast rektangulär genomskärning. Stenen ligger bland från åkern körda...

Grav markerad av sten/block (L1973:8139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2003:3968)

Rest sten, 0.7 m h, 0.4 m br och 0.4 m tj.

Grav markerad av sten/block (L2011:3457)

Rest sten, 0,5 m h, 0,4 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Stenen står i ÖSÖ kanten av en oregelbunden gles stensamling av 0,4-0,8 m st stenar vilka möjligen ka...

Grav markerad av sten/block (L1962:9530)

1) Rest sten, kullfallen 2 m l, 0,8 m br och 0,3 m tj. Kullfallenåt S. 14 m 240cg om nr 1 är 2) Rest sten, kullfallen 2 m l, 0,2 mbr och 0,4 m tj Kull...

Grav markerad av sten/block (L1990:9671)

Rest sten, gråsten, 1,2 m h, 1,4 m br (N-S) och 0,6 m tj.Troligen naturbildning. Stenen eftersökt, men ej återfunnen,dock dåliga besiktningsförhålland...

Grav markerad av sten/block (L1976:2063)

1) Skärvstenshög? 11-12 m diam och intill 1 m h. I mitten försän kning ca 1 m diam och 0,2 m dj. Övertorvad med i ytan enstaka grå stenar 0,15-0,35 m ...

Grav markerad av sten/block (L1971:368)

Rest sten, finkornig grå gnejs, 1.3 m h, 0.5x0.5 m vid basen (NÖhörnet runt) avsmalnande uppåt. På S och V sidorna otydligaristningar. Toppen på stene...

Grav markerad av sten/block (L1965:4476)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L2016:4701)

Rest sten, 0,7 m h, 0,4 m br och 0,1 m tj. En av de bådasläthuggna sidorna är vänd mot vägen. 1 m S om ovan ligger sten,1 m l, 0,5 m br och 0,2 m tj, ...

Grav markerad av sten/block (L2015:9035)

Rest sten? 1,7 m l, 0,9 m br och 0,5 m h. Plan ovansida. Naturligbildning. På åkerholmen förekommer i övrigt en samlingsläggslagen odlingssten i dess ...

Grav markerad av sten/block (L1967:3151)

1) Rest sten, 1.5 m h och 0.45 m tj, närmast triangulär. Omedelbart S om stenen är en grop, 0.5 m diam och 0.3 m dj.9 m VSV om 1 är2) Hög, 11 m diam o...

Grav markerad av sten/block (L1959:7157)

Platsen? för rest sten? Kryssmarkeras på fotokartan. Utgöres idagav en svacka i markytan 3x1,5 m (N-S) och ca 0,1 m dj. Den pååkern tidigare uppresta?...

Grav markerad av sten/block (L1944:9819)

Resta stenar antal 5 1) Rest sten 0,85 m h, 0,75 m br N 20cg V-S20cg Ö) och 0,45 m tj. Lutar 30cg-40cg åt ÖNÖ.nCa 6 m V 10cg S om nr 1 är: 2) Rest ste...

Grav markerad av sten/block (L1998:8142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1942:4730)

Rest sten, sentida 1,4 m h, 1 m br vid basen 1 m tj. Avsmalnandeuppåt. Runt stenen en fördjupning i marken, 1,5 m diam och 0,2 mdj.

Grav markerad av sten/block (L2011:8028)

Rest sten, granit, 0,55x5 m och 1,5 m h. Avsmalnande uppåt. Lutar 45cg åt Ö. Vid stenens fot delvis synlig stenskoning.

Grav markerad av sten/block (L1965:2036)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1966:2768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1997:9264)

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.4 m h. Övertorvad. Ytansluttar åt Ö. Något oklar begränsning.Bevuxen med en tall, en björk och fyra ekar.21 m VN...

Kostenen, Grav markerad av sten/block (L1963:7865)

Rest sten, gnejs, 0,6 m h, 0,8 m br vid marken (N-S) avsmalnandeuppåt och ca 0,3 m tj. Stenen står på den så kallade "Mossmarebacken". Jfr nr 196! Ste...

Grav markerad av sten/block (L1943:4363)

Rest sten? 1,4 m h (gråsten), 0,9 m br (ÖSÖ-VNV) 0,5 m tj. Närmast triangulär genomskärningsyta. Avsmalnande uppåt. Sannolikt rest i sen tid.

Grav markerad av sten/block (L1953:6092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1958:7139)

1) Kantställd kalkstenshäll, 0,8 m h, 1 m l (N-S) och 0,1 m tj.1 m N om nr 1 är:2) Kantställd kalkstenshäll, 1 m l (N-S), 0,1 m h och 0,1 m tj:Möjlige...

Grav markerad av sten/block (L1961:8686)

1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0,3 m h. Lätt övertorvad fyllning av 0,1-0,5 m st stenar. Gropig yta. Beväxt med 1 enbuske (tidigare nr 12:5). 10 ...

Grav markerad av sten/block (L1976:8264)

Kantställd häll, kalksten, 1,0 m l (NNÖ-SSV), 0,1 m h och 0,05 m br. kring hällen är en svag insänkning. NV om hällen är rest av stenvast (N 40cg Ö-S...

Grav markerad av sten/block (L1961:4836)

Rest sten, 1,80 m h och 0,6 m br (NV-SÖ) och 0,40 m tj (granit).Stenen lutar ca 60cg åt NV.

Grav markerad av sten/block (L1997:3577)

Rest sten, sentida, sannolikt grindstolpe enl 1965 års inv.Ej återfunnen 1988.

Grav markerad av sten/block (L1991:6153)

Rest sten (?), nu omkullfallen, 1 m l (Ö-V), 0,4 br och 0,4 m tj. 3 m S och ca 12 m NÖ om den resta stenen är ytterligare två resta stenar (RAÄ Östra ...

Dackes grav, Grav markerad av sten/block (L1954:2745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Grav markerad av sten/block (L1958:2134)

1) Rest sten 0,6 m h, 0,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj, lutarnågot åt SSV. NV om och omedelbart intill nr 1 är: Rest sten,0,5 m h, 0,4 m br (NV-SÖ) och...

Grav markerad av sten/block (L1962:2250)

Rest sten, 0,6 m h, med närmast triangulärt bottenplan, med 0,5,0,55 och 0,65 m l sidor. Avslagen topp. Möjligen sentida lämning.

Grav markerad av sten/block (L1963:7575)

1) Domarring, 8 m.diam., bestående av 7 stenar, varav 1 är rest.Den resta stenen (i NV) är 1,4 m.h., 0,6 m.br. vid basen ochavsmalnande uppåt till en ...

Grav markerad av sten/block (L1991:8552)

Rest sten, 1,9 m h och 1,7x 0,6 st (NNV-SSÖ), avsmalnande uppåt.

Grav markerad av sten/block (L2009:1018)

Nr 1) Stensättning, kvadratisk 5x5 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,5m h: Fyllning av 0,5-1,2 m st stenar. Delvis kantkedja 0,5 m h av 0,7-1 m st stenar. O...

Grav markerad av sten/block (L1990:5937)

Resta stenar?, plats för, enligt tidigare anteckningar. Stenarnasägs ha forslats bort i samband med vägbygge. Vid besiktningen1993 befanns platsen o...