Gravfält

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter.
Gravfält (L1944:7116)

Gravfält 540x170 m (NV-SÖ) bestående av ca 250 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 170 runda och 3 kvadratiska stensättningar samt70-90 resta stenar. D...

Gravfält (L1953:2923)

Gravfält, bestående av ca 50 fornlämningar. Dessa utgörs av 2högar, 2 rösen, 20 runda, fyllda stensättningar, 1 stensättningmed mittröse, 23 ovala ste...

Gravfält (L2014:8007)

Gravfält 110x80 m (NV-SÖ) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessautgöras av 2 högar och ca 18 runda eller närmast rundastensättningar. Högarna är 8-9 ...

Gravfält (L1983:888)

Gravfält, ca 85x40 m (Ö-V), bestående av ca 20 runda stensättningar, varav några 6-8 m diam och 0,3-0,6 m h är högliknande. De är 3-5 m diam och 0,1-0...

Gravfält (L1990:9495)

Gravfält (?), 75x30 m (Ö-V), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 8 resta stenar, fallna utom 2, samt 2 runda stensättningar. De resta st...

Gravfält (L1943:3791)

Rev 1980: Gravfält 125x20-55 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar och ca 26 runda stensättningar. Högarna (i S delen...

Gravfält (L1943:6898)

Gravfält, 80x20 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 rösen, ca 15 runda, fyllda stensättningar samt 3 närmast rektangulära...

Gravfält (L2014:9378)

Gravfält 100x25-40 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgöras av 4 högar, ca 20 runda stensättningar och 1rektangulär stensättning. H...

Gravfält (L1974:8005)

Gravfält, 150x40 - 65 m (SSÖ-NNV), bestående av 55 fornlämningar.Dessa utgörs av högar, varav 13 är otydliga och osäkra.Högar, 3 - 11 m diam och 0.3 -...

Gravfält (L1950:5577)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1941:8004)

a) Gravfält 135x25-70 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 19 runda stensättningar och 1 rest sten.De runda stensättninga...

Gravfält (L1944:3654)

Gravfält 150x50-90 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar, 2 rösen, ca 18 runda stensättningar och 1kvadratisk stensättni...

Gravfält (L2004:2838)

Gravfält, ca 35x25 m (N-S), bestående av ca 12 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 treuddar och ca 10 runda stensättningar.Den ena treudden, belägen längs...

Gravfält (L2013:689)

Gravfält, 90x30-40 m (NÖ-SV) bestående av ca 20 fornlämningar.Dessa utgöres av 4 högar samt 16 runda stensättningar. Högarna är6-10 m diam och 0,5-0,8...

Gravfält (L2009:9662)

Gravfält (?), okänd utbredning. Inom angivet område, ca 120x30-95 m (N-S), framkom vid metallsökning av åkermarken år 2006 och 2020 stora mängder obrä...

Gravfält (L1941:35)

Gravfält, 100x50 m (160-360cg), bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 19 runda stensättningar och ca 10 rektangulära stensättninga...

Gravfält (L1983:8755)

Gravfält, ca 60x50 m (N-S), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög och ca 19 runda stensättningar. Högen är 7 m diam och 0,6 m h. De ...

Gravfält (L2004:6061)

Gravfält, 40x10 m (NÖ-SV), bestående av ca 5 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar.Stensättningarna är 3-8 m diam och 0.1-0.4 m h. Överto...

Gravfält (L2014:5583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1935:9701)

Gravfält, närmast rektangulärt, 75x20 m (Ö-V) bestående av 6fornlämningar. Dessa utgöres av 1 ovalt röse, 2 rektangulärarösen, 1 oregelbundet röse, 1 ...

Gravfält (L1962:7734)

Gravfält, 50x25 m (N-S) bestående av 9 runda stensättningar. Dessa är 5-9 m diam och 0,2-0,3 m h. Samtliga är övertorvade, men 2har i ytan enstaka til...

Gravfält (L1956:3742)

1) Gravfält 30x30 m, bestående av 3 stensättningar, runda 3-5 mdiam och intill 0,1 m h. Övertorvade. Kantkedja i markplanet, av0,3 m st stenar. I mitt...

Gravfält (L2017:2304)

Gravfält, 165x55-85 (N-S), bestående av ca 50 fornlämningar. Dessautgöras av ca 10 högar ca 37 runda stensättningar, en tresidigoch 2 treuddar. Högarn...

Gravfält (L1997:3678)

Gravfält, 70x50 m (Ö-V), bestående av 5 fornlämningar. Dessautgörs av 1 röse med brätte och 4 runda stensättningar.Röset är 15 m diam och 1 m h. Stena...

Gravfält (L1985:8696)

Gravfält, ca 100x20 m (Ö-V), bestående av ca 25 fornlämningar. Dessa utgörs av 8 högar, 14 runda stensättningar och 3 rektangulära stensättningar. Hög...

Gravfält (L2017:8444)

a) Gravfält ca 40x30 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 6 fornlämningar.Dessa utgöres av 6 runda stensättningar varav 3 osäkra och 1älvkvarnsförekomst. De ru...

Gravfält (L1964:4043)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1972:866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1956:3213)

1) Gravfält, 80x20 m (NÖ-SV) bestående av ca 15 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 runda stensättningar, 3 stenkistor, 4 restastenar och ca 6 fördjupning...

Gravfält (L1958:1253)

1) Gravfält ca 100x45 m (N-S), bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgöres av runda stensättningar. De rundastensättningarna, varav den största är ...

Gravfält (L1954:9038)

Gravfält, 400x90 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 85 fornlämningar, bestående av ca 71 högar, 7 ovala högar, 1 röse, 5 stensättningar och 1 tresidig? sten...

Gravfält (L1963:2317)

Gravfält, ca 80x30 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 runda stensättningarvarav 4 högliknande. Stensättningarna är 5-10 m i diam och0,5-0,8 m h. Övertorvade. ...

Gravfält (L1983:984)

Gravfält, 45x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 8 fornlämningar.Dessa utgörs av runda stensättningar, 4-8.5 m diam och frånmarkplan till 0.4 m h. Hälften...

Gravfält (L1960:1996)

Gravfält med 6 fornlämningar, 50 x 30 m (Ö-V). Dessa utgörs av(1) domarring, 8-9 m diam, bestående av 7 klumpformiga stenar,ca 0,4-0,8 m br, 0,3-0,7 m...

Gravfält (L2003:7416)

Gravfält, ca 80x45 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 20 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 högar och ca 18 runda stensättningar. De tvåhögarna är 7-8 m diam ...

Gravfält (L2010:7197)

Gravfält, ca 55x45 m (NNV-SSÖ) bestående av 7 fornlämningar, varav 2 osäkra. Dessa utgöres av runda stensättningar, 6-11 m i diamoch 0,1-0,3 m h. Fyra...

Gravfält (L2011:2400)

Gravfält, 180x70 m (NV-SÖ) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar 4-9 m diam (6 är 4-5 m, 9 är 6-7 m och 5 är 8-9 m) ...

Gravfält (L1944:7358)

Gravfält, ca 70x70 m (N-S), bestående av ca 25 fornlämningar. Dessa utgörs av 7 högar och 18 runda stensättningar. Högarna är 8-12 m i diam och 0,5-0...

Gravfält (L1941:2994)

1) Stensättning, rund, 5 m i diam, 0,3-0,4 m h. Övertorvad med iytan delvis synliga stenar 0,3-0,4 m st. Kantkedja ca 0,3 m h, av stenar 0,4-0,6 m l. ...

Gravfält (L1996:2340)

Gravfält, 110x35 m (NV-SÖ) bestående av ca 30 fornlämningar.Dessa utgörs av 2 rösen, 1 kvadratiskt röse, 7 rundastensättningar varav minst tre är osäk...

Gravfält (L1942:8006)

1) Stensättning, rektangulär, 4,5x2,5 m (NNV-SSÖ) och 0,1-0,25 mh. Övertorvad med i ytan talrika 0,3-0,6 m st stenar. Kantkedj a0,25-0,5 m h, av 0,5-1...

Gravfält (L1985:8197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2014:6870)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1941:3940)

Gravfält, delundersökt, ca 24x12-21 m (NÖ-SV), bestående av ca 20 gravanläggningar. Dessa utgörs av 3 kvadratiska stensättning, ca 14 runda stensättni...

Gravfält (L1944:6001)

Gravfält, 50 m diam, bestående av 10 fornlämningar. Dessa bestårav 9 runda stensättningar och 1 rektangulär stensttning. De runda stensättningarna är ...

Gravfält (L1941:2338)

Gravfält bestående av 30 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högaroch 28 runda stensättningar. En hög, belägen i SV delen, N om gångstig, är 6 m diam oc...

Gravfält (L2003:5834)

Gravfält, 70x15-25 m (NV-SÖ), bestående av ca 7 fornlämningar.Dessa utgöras av runda, stensättningar, i allmänhet 5-8 m diamoch 0.1-0.4 m h. Övertorva...

Gravfält (L1941:5914)

Gravfält, 110x10-55 m (N-S) bestående av ca 35 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 30 runda stensättningar och 5 resta stenar. Derunda stensättningarna...

Gravfält (L2011:3830)

Gravfält, ca 110x40-55 m (V-Ö) besstående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 30 runda stensättningar, 1 kvadratisk stensättning, 8 resta sten...

Gravfält (L2005:1732)

Gravfält, 180x40 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 30 fornlämningar.Dessa utgörs av högar, 5-20 m diam och 0.3-2.1 m h. Ett tiotal störrehögar 7-20 m diam ...

Gravfält (L1983:5839)

Gravfält, 90x50 m (NV-SÖ), bestående av 20 fornlämningar. Dessautgörs av 3 högar och 17 runda stensättningar.Högarna är 5-8 m diam och 0.5-0.6 m h. Nå...

Gravfält (L1976:9278)

Gravfält, med en utsträckning av 40x35 m (N-S), bestående av 17 fornlämningar. Dessa utgöres av runda eller närmast runda stensät tningar. Stensättnin...

Gravfält (L2016:1120)

Gravfält, 130x60-90 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 40 fornlämningar. Dessa utgöras av 3 högar, ca 30 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar ...

Gravfält (L1948:9767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1957:4011)

Gravfält 58x15 m (VNV-ÖSÖ). Bestående av 6 fornlämningar varav 2osäkra. Dessa utgöres av 6 oregelbundet rundade stensättningar2-4 m diam och 0,3-0,4 m...

Gravfält (L2002:2687)

Gravfält, 110x70 m (NNÖ-SSV), bestående av 30 fornlämningar. Dessautgörs av 9 högar och 21 runda stensättningar. En av högarna,belägen på den högsta ...

Gravfält (L2017:5067)

Gravfält 30x15 m (NÖ-SV) Bestående av ca 5 fornlämningar. Dessautgörs av 4 runda eller närmast runda stensättningar och 1rektangulär stensättning. De ...

Gravfält (L2010:5989)

Gravfält, 50x40 m (NÖ-SV), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av runda - närmast runda stensättningar, 4-8 m diam (2 är4-5 m och 4 är 6-8 m) ...

Gravfält (L2011:8269)

Gravfält 90x70 m (N-S) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög och 19 runda stensättningar. Högen är 9 m i diam och 1 m h. I mitten en...

Gravfält (L2014:3756)

Gravfält, 150x70-40 m (Ö-V) bestående av 55 fornlämningar. Dessautgöres av 10 högar och 45 runda stensättningar. Högarna är 5-11m diam och 0,5-1,2 m h...

Gravfält (L1960:2410)

Gravfält, 140x80 m (NNV-SSV) med 24 högar. 21 runda högar, 5-11 m i diam, 0,4-0,8 m höga. 3 ovala högar, varav en osäker, 4-9 m stora, 0,5-0,6 m höga....

Gravfält (L1966:6506)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2017:3883)

Gravfält 50 m diam bestående av 7 fornlämningar. Dessa utgöres avrunda, stensättningar 3-6 m diam och 0,2-0,3 m h. Alla äroövertorvade. 1 stensättning...

Gravfält (L1975:8963)

Gravfält, ca 30x40 m st, bestående av uppskattningsvis 9 stensättningar, flacka med övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st gråstenar. Anläggningarna är o...

Gravfält (L1983:3080)

Gravfält, ca 110x50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög och ca 44 runda stensättningar. Högen, som är röseliknande, i...

Gravfält (L1944:3895)

Rev. inv:n 1980: Gravfält, rest av, 70x10-25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 fornlämnigar. Dessa utgöres av 1 hög och ca 5 runda stensättningar. Högen, be...

Gravfält (L2017:4357)

Stensättningsliknande lämningar (3) närmast runda, 4-6 m diamfyllda, 0,1-0,2 m h. Övertorvade med talrika stenar i ytan0,3-0,4 m st. Sannolikt gamla r...

Gravfält (L2017:7667)

Gravfält, 110x40 (NNV-SSÖ) bestående av ca 25 fornlämningar. Dessautgöres av 7 högar och ca 18 runda stensättningar. Högarna är6-15 m diam och 0,4-0,7...

Gravfält (L1977:5088)

Gravfält? 60x25 m (NNV-SSÖ), best av ca 5 fornlämningar. Dessa u tgöres av 1 röse, 2 rundna stensättningar och 4 resta stenar. Rös et, beläget i N del...

Gravfält (L1941:5979)

Gravfält, 175x100 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 40 fornlämningar.Dessa utgöres av 5 högar, 28 runda stensättningar, 3 triangulärastensättningar och 4 re...

Gravfält (L1943:4802)

Gravfält, ca 240x160 m (NV-SÖ) bestående av ca 250 fornlämningar. Utgörande 5 högar, 220 runda stensättningar, 16 rektangulära stensättningar, 4 kvadr...

Gravfält (L1985:5899)

Gravfält, ca 210x100 m (NV-SÖ) bestående av ca 60 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 17 högar och 43 runda stensättningar. Högarna är 6-10 m diam och 0...

Gravfält (L1967:697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1976:5825)

Gravfält, 145x90 m (Ö-V) bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 rösen, 2 skeppssättningar samt ca 11 runda stensätt ningar. Rösena, vara...

Gravfält (L2007:3669)

Gravfält, 300x50 m (med bågformig sträckning samt ett bergsparti,Ö-Nom och i V på detsamma) bestående av ca 50 fornlämningar. De utgörs avhögar.Högarn...

Gravfält (L1976:9563)

Gravfält, 80x15 m (N-S) bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgö res av runda stensättningar, vilka är 4-8 m diam och 0,3-0,6 m h. Övertorvade med i y...

Gravfält (L1972:2091)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1985:4709)

Gravfält, 100x30-45 m (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 35fornlämningar. Dessa utgörs av ca 35 runda stensättningar.De runda stensättningarna är 2-7 m diam (...

Gravfält (L1941:8706)

Gravfält, (40x45 m st) bestående av 10 runda stensättningar. Dessa är 5-7 m diam, fyllda 0,2-0,3 m h. Övertorvade med hos några iytan enstaka stenar, ...

Gravfält (L1944:4113)

Gravfält, med en utsträckning av 30x30 m, bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar och 8 runda stensättningar.Högarna är 5,5-7 m dia...

Gravfält (L1944:2574)

Gravfält, 60x30-40 m (NNV-SSÖ) bestående av 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar, ca 12 runda stensättningar och 1 fyrsidigstensättning (kvadrat...

Gravfält (L1985:6513)

Gravfält, ca 70x10-60 m (Ö-V) bestående av ca 20 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög och ca 19 runda stensättningar.Högen, belägen i gravfältets S del...

Gravfält (L2005:1653)

Gravfält, 30x30 (V-Ö), bestående av ca 40 fornlämningar. Dessautgörs av ca 15 resta stenar och av ca 35 klumpformiga stenar. Deresta stenarna är 0.3-0...

Gravfält (L2014:3371)

Gravfält, 40x20 m (NV-SÖ) bestående av ca 5 fornlämningar. Dessautgörs av ca 4 runda stensättningar och 1 rest sten. De rundastensättningarna är 4-7 m...

Gravfält (L1962:4331)

Gravfält, 70 x 30 m. (NV-SÖ), bestående av ca 6 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 kvadratisk stensättning, högliknande samt 5runda eller närmast runda ...

Gravfält (L2020:2477)

Gravfält, ca 70×17 m (NV–SÖ), bestående av 5 runda stensättningar, 4–6 m diam och 0,15–0,2 m h. Övertorvade med i ytan flertalet stenar, 0,3–1 m st. F...

Gravfält (L1955:9252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1939:8879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2003:1906)

Gravfält 30x15 m (NV-SÖ), bestående av 5 fornlämningar. Dessautgörs av 4 runda stensättningar och 1 rest sten(?). De rundastensättningarna är 5-7 m di...

Gravfält (L1942:7663)

Gravfält, bortodlat, delvis(?) undersökt 1930. 7 gravar undersöktes av Ivar Schnell 11-13 maj. Järnålders fynd. Dess förinnan hade samme person unders...

Gravfält (L1957:3420)

1) Gravfält 50x30 m bestående av 3 rösen och 3 stensättningar.Belägen på 5-20 m avstånd från varandra. Rösena är 10-17x11 mdiam och 1-1,75 m h. Det st...

Gravfält (L2017:4639)

Gravfält, rest av, ca 160x20-60 m (NV4SÖ), bestående av 63fornlämningar. Dessa utgöres av 12 högar, ca 50 rundastensättningar och 1 rest sten. Högarna...

Gravfält (L1984:9661)

Gravfält, 150x20-80 m (NV-SÖ), bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgörs av 5 högar (varav två är osäkra), ca 18 rundastensättningar (varav ca 3 ...

Gravfält (L1958:8090)

Gravfält, 60x50 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 15 rundastensättningar. Dessa är 6-12 m diam och 0,1-0,7 m h. Denstörsta är röseliknande och har fyllning ...

Gravfält (L2017:9635)

Gravfält, 60x55 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 hög och ca 9 runda stensättningar. Högen är 11m diam och 0,9 m h. I yt...

Gravfält (L2007:7336)

Hög, 13 m diam och 1.6 m h. I ytan är synliga stenar, 0.2-0.3 mst. Kantkedja, 0.2 m h av 0.3-0.6 m st stenar, synlig i NV.Kantränna, synlig i V, 0.8 m...

Tullebacke, Gravfält (L1988:6502)

Gravfält ca 150x100 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 67 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 15 stensättningar,1 domarring, 1 skeppssättning (rest av), samt c...

Gravfält (L2009:6905)

Gravfält, 110x10 m (NV-SÖ) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 runda eller närmast runda stensättningar, vilka är 3-7 m diam och 0,2-0,3 ...

Gravfält (L2016:2851)

Gravfält, 70x20-30 m (NÖ-SV) bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgöres av runda stensättningar, varav 4 osäkra.Stensättningarna är 3,5-6 m diam o...

Gravfält (L1944:5971)

Gravfält, 65x20 m (NNV-SSÖ) bestående av 5 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög samt 4 runda stensättningar. Högen är 7 m diamoch 0,6 m h. I ytan enst...