Gravfält

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter.
Gravfält (L1966:8970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1983:1411)

Gravfält, 110x25 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 14 fornlämningar.Dessa utgörs av 6 högar samt ca 8 stensättningar.Högarna är 5.5-8 m diam och 0.5-1 m h....

Gravfält (L2015:492)

Gravfält, 60x15-20 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 5 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 röse och en 4 runda stensättningar, varav 3otydliga. Röset (längst i...

Gravfält (L1990:2731)

1) Gravfält. 115x50 m (NV-SÖ), bestående av 40 resta stenar,varav 5 är kullfallna. De stående stenarna är, 0.5-2.2 m h.0.4-0.9 m br och 0.2-0.7 m tj. ...

Gravfält (L1965:3028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1943:2879)

Gravfält, 180x155 m (NÖ-SV) bestående av 42 fornlämningar, varavca 5 osäkra. Dessa utgöres av 23 rösen, 16 runda stensättningar,2 ovala stensättningar...

Gravfält (L2009:5641)

Gravfält, 180x20-110 m (NV-SÖ) bestående av 65 fornlämningar. Dessa utgöras av 13 högar, ca 42 runda stensättningar, 3 rektangulära stensättningar, 3 ...

Gravfält (L2017:2216)

Stensamling, oregelbundet rund, 5-6 m diam och 0,4 m h.Stensamlingen är helt jordfri och ligger delvis på berg.Stenmaterialet är tämligen homogent och...

Gravfält (L2013:1040)

Utgrävt. Plats för undersökt och borttaget gravfält.Undersökningar och fynd: Undersökt 1958 (221 anl) av J Fereniusoch H Ahnlund, Dnr 55 M 30500-637 o...

Gravfält (L2017:3370)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1963:5130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2012:6206)

Gravfält, 135x60 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgöras av 5 högar och ca 25 runda stensättningar. Högarna är 7-10 m diam och 0,6...

Gravfält (L1974:8676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1944:5388)

Gravfält, 35x25 m (N 10cg V-S 10cg Ö), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar, 5-8 m diam och 0,15-0,4 m h. Övertorva...

Gravfält (L2014:7052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2010:1123)

Gravfält ca 110x30 m (Ö-V), bestående av 8 fornlämningar. Dessautgöres av 1 röse, 5 runda stensättningar, 1 rest sten (osäker) och 1 terrassering. Rös...

Gravfält (L2017:7586)

Gravfält 130x30-60 m (N-S) bestående av ca 45 fornlämningar. Dessautgöres av 12 högar,29 runda stensättningar, 3 rektangulärastensättningar och 1 treu...

Gravfält (L1968:2374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1954:3351)

Gravfält, 100-130x75 m (N-S), bestående av 39 fornlämningar. Dessa utgörs av 36 högar och 3 runda stensättningar. Högarna är 4-12 m i diam (två är 4-5...

Gravfält (L1967:1249)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2014:5703)

Gravfält ca 125x110 (N-S) bestående av ca 60 fornlämningar. Dessautgöres av ca 16 högar och ca 44 runda till närmast rundastensättningar. Högarna är c...

Gravfält (L1943:2279)

Gravfält, 30x15 m (N-S) bestående av 6 runda stensättningar.Stensättningarna, varav en är högliknande, är 3-6 m diam och 0.2-0.45m h. Övertorvade med ...

Gravfält (L2000:2283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2003:1585)

Gravfält med stensträngssystem och röjd yta, 95x65 m (NNV-SSÖ),bestående av 34 fornlämningar. Dessa utgörs av 5 högar, 25 rundastensättningar, 1 stens...

Gravfält (L1944:8666)

1) Gravfält, 180x50 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 25fornlämningar. D essa utgöres av 22 runda stensättningar, 2resta stenar samt 1 äl vkvarnsförekomst....

Grevens backe, Gravfält (L1985:6680)

Gravfält, 70x35 m (NV-SÖ), bestående av ca 30 fornlämningar.Dessa utgörs av 7 högar och ca 20 runda stensättningar.Högarna är 5-10 m diam och 0.3-1.2 ...

Gravfält (L1973:3590)

Gravfält, ca 100x70 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 35 fornlämningar. Dessa utgöres av 23 högar, 11 runda stensättningar och 1 treudd. Högarna är 4-11 ...

Gravfält (L1943:6232)

Gravfält, 110-110 m (NV-SÖ), bestående av 5 högar, 30 runda stensättningar och 5 rektangulära stensättningar. Högarna är 8-12 m diam, och 0,5-0,7 m hö...

Gravfält (L2003:4327)

Gravfält, 50x20 m (N-S), bestående av 13 fornlämningar (varav 9st är delvis borttagna samt fyllnadsmassor pålagda). De 4 stidag synliga fornlämningarn...

Gravfält (L2016:6638)

1) Gravfält, 110x80 m (N-S) bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgörs av 9 högar och 16 stensättningar, runda ellerursprungligen runda varav 3 svå...

Gravfält (L1976:7428)

Gravfält, 80x25 m (N-S), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utg öres av 3 runda stensättningar och 3 resta stenar. De runda stens ättningarna är 4-6 ...

Gravfält (L1983:8093)

Gravfält, ca 70x35 m st (NNV-SSÖ), bestående av ca 12fornlämningar. Dessa utgörs av 4 högar och 8 rundastensättningar.Högarna är 5-7 m diam och 0.4-0....

Gravfält (L1943:6093)

Gravfält 150x70 m bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgöras av 2 högar, ca 27 runda och ca 39 rektangulära stensättningar samt 2 resta stenar. H...

Gravfält (L1980:4926)

1) Gravfält, 50x45 (N-S), bestående av 14 fornlämningar. Dessautgöres av 13 runda eller oregelbundna stensättningar, varav 3högliknande och 1 till stö...

Gravfält (L1941:159)

Gravfält, 20x30 m (Ö-V), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar, 2 runda stensättningar. Högarna är 6-10 m diam och 0,8-1,4 m h. Med i...

Gravfält (L1983:8574)

Gravfält, ca 90x60 m (N-S), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 stenfylld rund stensättning och 19 övertorvade runda stensättningar. D...

Gravfält (L2003:1023)

Gravfält, ca 50x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 8 fornlämningar.Dessa utgörs av runda stensättningar, 4-7 m diam och 0.2-0.4 mh. Samtliga är övertorvade ...

Gravfält (L1941:3216)

Gravfält, 110x65 m (NÖ-SV), bestående av 20 fornlämningar. Dessautgöras av 15 runda stensättningar och 5 rektangulära stensättningar. De runda stensät...

Gravfält (L2016:2797)

Gravfält, 90x30 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 7 fornlämningar. Dessaitgöres av 3 rösen, 3 oregelbundna stensättningar och 1skeppssättning. Rösena är 9-11 m...

Gravfält (L2012:884)

Gravfält, ca 90x35 m stort (NÖ-SV) bestående av ca 10 mycket otydliga fornlämningar. Dessa utgöras av runda, fyllda stensättningar, ca 4-7 m i diam oc...

Gravfält (L1942:4852)

Gravfält, 65x40 m (NÖ-SV) bestående av 7 fornlämningar. Dessa utgöres av högar, ca 5-7 m diam och 0,3-0,7 m h. En av högarna är starkt uppsparkad av ...

Gravfält (L1956:5125)

1) Gravfält, 40x20 m (Ö-V) bestående av ca 15 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 14 runda stensättningar och 1 rest sten. Derunda stensättningarna är 4...

Gravfält (L2006:3253)

Gravfält, 185x20 m (NÖ-SV), bestående av 12 fornlämningar. Dessautgörs av 2 rösen samt 10 röseliknande stensättningar.De båda rösena är 13 resp. 15 m ...

Gravfält (L1972:4626)

Gravfält, 30x15 m (N-S) bestående av 5 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög, rest av, 1 stensättning, 1 domarring och 2resta stenar. Av högen, belägen...

Gravfält (L1944:4471)

Gravfält, med en utsträckning av 115x75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgöres av 10 högar, och 60 runda stensättningar. Högarna...

Gravfält (L2010:5053)

Gravfält, uppgift om. Markeringen osäker. Nordenskjöld omtalar följande: "Härifrån fortsätter åsen med en flack (6 a 8) odlade kullar nordvesteru...

Gravfält (L2014:4344)

Gravfält, 65x55 m (Ö-V) bestående av ca 10 fornlämningar. Dessautgöres av 3 högar, 1 rektangulär stensättning och ca 6 rundastensättningar. Högarna är...

Gravfält (L1972:5976)

Gravfält, delundersökt, ca 25x20 m st (NV-SÖ). bestående av 5 resta stenar och 1 delundersökt brandlager. Enligt uppgifter i skannat bokuppslag skall ...

Gravfält (L1941:6459)

Gravfält, 60x60 m (Ö-V), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av högliknande stensättningar. Dessa är 5-8 m diam och0,3-0,4 m h. De är övert...

Gravfält (L1957:1605)

1) Gravfält ca 55x15 m (NV-SÖ) bestående av ca 8 fornlämningar.Dessa utgöres av runda stensättningar. De runda stensättningarnaär 4,5-6.0 m diam och 0...

Gravfält (L1983:8857)

Gravfält, ca 180x50 m (N-S), bestående av ca 100 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 14 runda stensättningar med otydlig begränsning, 1 treudd och ca 8...

Gravfält (L1967:6372)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2009:1084)

Gravfält, 55x20-40 m (NV-SÖ), bestående av ca 12 fornlämningar. Dessa utgörs av 12 runda stensättningarna, 5-8 m diam och 0,2-0,5 m h. Övertorvade med...

Gravfält (L1996:5293)

Gravfält.Enl äldre beskrivning 4 anläggningar, här anges 6.Beskrivning saknas.

Gravfält (L1969:9362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2009:756)

Gravfält 90x40 m (N-S), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessautgöres av ca 20 runda eller närmast runda stensättningar. Stensättningarna är 4-9 m di...

Gravfält (L1980:1314)

Gravfält, 80x25 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 15 fornlämningar.Dessa utgörs av 6 runda stensättningar,1 treudd och 8 resta eller kantställda stenar.De ...

Gravfält (L1950:1454)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1962:74)

Gravfält, 90x35 m (N-S), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgörs av 6 runda fyllda stensättningar, varav 1 osäker.Stensättningarna är 7-15 m diam (...

Gravfält (L2014:4168)

Gravfält, 90x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar. Dessa är 4-8 m diam och 0,3-0,7 m h. Stensättning...

Gravfält (L1985:1335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2009:4781)

Gravfält 45x40 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgöres av 15 runda stensättningar. Stensättningarna är 3-7 mdiam och 0,1-0,4 m h (...

Gravfält (L1983:3107)

Gravfält, ca 200x90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 60 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 högar och ca 58 runda stensättningar. Högarna är 9-10 m diam och...

Gravfält (L1977:7254)

Gravfält, 30x30 m bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 rest sten, 5 runda sättningar, 3-13 m diam och 0,2-0,3 m h. Öv ertorvade med i ytan...

Gravfält (L1985:5666)

Gravfält, 50x50 m (N-s), bestående av 20 fornlämningar. Dessautgörs av 20 runda stensättningar.De runda stensättningarna är 1.5-6 m diam (vanligen 3-4...

Gravfält (L1939:5041)

Gravfält, ca 110x10-55 m (ÖNÖ-VSV), utsträckning enligt historiska kartor från år 1691 och 1781. Denna del benämns på kartorna som "ättebackar på denn...

Gravfält (L1956:8253)

Gravfält 90x90 m (N-S) bestående av ca 35 fornlämningar. Dessautgöres av 4 högar, ca 28 runda stensättningar och 3 treuddar.Högarna främst belägna i g...

Hässelbacken, Gravfält (L1941:5142)

Gravfält 55x40 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar. De runda stensättningarna är 3-9m diam och 0,15-0,6 m ...

Gravfält (L2011:4498)

Gravfält, 100x20-50 m (NÖ-SV) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 9 runda stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar och ca 9 rest...

Gravfält (L2016:4463)

Gravfält ca 250x100-200 m nu p g a odling uppdelat i tre områdena) 170x80-120 m (NNV-SSÖ) b) 70x30 m (N-S) och c) 50x30 m (NÖ-SV)Det består av ca 95 f...

Gravfält (L1984:5077)

Gravfält, 90x40 m (NNV-ÖSÖ), bestående av 12 runda stensättningar. Dessa är 3-6 m i diameter och 0.1-0.4 m höga. Lätt till kraftigt övermossad fyllni...

Gravfält (L2016:8996)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1957:1474)

Gravfält, 50 m diam, bestående av 8 runda stensättningar, 8-18 mdiam och 0,2-0,5 m h. Det tidigare grustaget V om gravfältet ärnu helt utfyllt.

Gravfält (L1974:8077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1944:3986)

Gravfält 55x50 m (Ö-V) bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar 4-8 m diam och 0,1-0,35 m h övertorvade med i ytan enstaka...

Gravfält (L1972:2443)

Gravfält, rest av, ca 20x10 m st (Ö-V) bestående av 5fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar, 3 - 4.5 mdiam och 0.1 - 0.2 m h, övertorvad...

Gravfält (L1957:719)

Gravfält, undresökt och borttaget 1904 av TJ Arne i samband medjärnvägsbygge. Gravfältet betsod, enligt Ölandsjärnåldersgravfält vol. 1 s. 63-65, av 2...

Gravfält (L1974:281)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2012:5427)

Gravfält 100x20-50 (ÖSÖ-VNV) bestående av 21 fornlämningar, dessa utgöres av 4 högar eller högliknande stensättningar, 13 runda eller närmast runda st...

Gravfält (L1973:7133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2012:4932)

Gravfält, 60-100x30-100 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 16 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 15 runda stensättningar, varav 3 osäkra och 1 älvkvarnsförek...

Gravfält (L2003:2221)

Gravfält, 90x35 m (N-S), bestående av 10 runda stensättningar.De runda stensättningarna är 5-10 m diam och 0.1-0.6 m h.Övertorvade. Två stensättningar...

Gravfält (L2016:7059)

Gravfält, bestående av: 1) Hög, 8 m diam och 0,9 m h. I ytantalrika stenar, 0,3-0,7 m st. Flackt krön. Längs kanterna påfördodlingssten. Risbelamrad. ...

Gravfält (L1964:939)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2014:4117)

Gravfält, 70x45 m (NÖ-SV) bestående av 10 fornlämningar. Dessautgörs av 2 högar, ca 7 runda stensättningar och 1 rektangulärstensättning. Högarna är 1...

Gravfält (L1976:2071)

Gravfält, ca 250x150 m (NV-SÖ), bestående av ca 110 fornlämninga r. Dessa utgöres av 18 rösen, 80 runda stensättningar, ca 10 rest a stenar och 2 kist...

Gravfält (L1943:1667)

Gravfält, 270x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 rektangulär(?) och ca 75 runda stensättningar. I fältets mitt ett par möjligen ursprungligen rektangulära....

Gravfält (L1981:822)

Gravfält, 135x70 m (N-S), bestående av 32 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög, 29 runda övertorvade stensättningar, 1 hålvägoch 1 röjd yta med 1 terr...

Gravfält (L1983:6916)

Gravfält, 100x65 m (NÖ-SV) bestående av 19 fornlämningar. Dessautgörs av 16 runda stensättningar och 3 resta stenar.De runda stensättningarna är 3-10 ...

Gravfält (L1975:468)

Gravfält (?) ca 55x10 m (N-S) bestående av 17 fornlämningar. Des sa utgöres av runda stensättningar, 2-7 m i diam (16 är 2-4 m och 1 är 7 m i diam) oc...

Gravfält (L1944:4852)

Gravfält, ca 150x70 m (Ö-V) bestående av ca 25 fornlämningar. Utgörande 4 högar, 2 rösen, 14 runda stensättningar, 2 kvadratiskastensättningar samt 3 ...

Gravfält (L1944:3431)

Gravfält 25x20 m (N-S) bestående av 5 fornlämningar. Dessa består av 1 röseliknande rund stensättning, 3 runda stensättningar samt 1 oval stensättning...

Gravfält (L1966:8087)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1989:64)

Gravfält, 100x90 m (NV-SÖ), bestående av 10 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar, av vilka ett par osäkra.De runda stensättningarna är 7...

Gravfält (L2016:6555)

Gravfält, 115x70 m (N-S) bestående utav 45 fornlämningar dessautgörs av 7 högar och 38 runda eller närmast rundastensättningar. Högarna är 6-9 m diam ...

Gravfält (L1972:273)

1) Gravfält, 110x25 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 25 högar. Dessaär 3-15 m diam och 0.1-1.5 m h. Sex stycken är 9-15 m diam,övriga vanligen 3-7 m diam. ...

Gravfält (L1944:7589)

Gravfält, 170x110 m Ö-V, bestående av ca 40 fornlämningar. Dessautgöres av 2 högar och 38 runda stensättningar, några osäkra. Högarna är 6-7 m diam oc...

Gravfält (L1981:7309)

Gravfält, 40x10-15 m (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög och ca 9 runda stensättningar, varav 1eller 2 är högliknande.Högen,...

Gravfält (L1977:6737)

Gravfält, 325x30-300 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 79 fornlämningar v arav 9 osäkra. Dessa utgöras av runda stensättningar, 3-15 m diam (åtta är 3-4 m, 45 ...

Gravfält (L1977:7432)

Gravfält, 75x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 15 fornlämningar. D essa utgöres av 2 rösen och 13 runda stensättningar. Rösena, belä gna i centrala dele...