Gravfält

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter.
Gravfält (L1985:1938)

Gravfält, 40x20 m (NV-SÖ) bestående av ca 5 runda stensättningar. Dessa är 3-7 m diam och 0,2-0,6 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, på den ...

Gravfält (L1944:7147)

Revidering 1979: Gravfält, rest av nr 65x40 m NNV-SSÖ), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av 9 högar och 11 runda stenaättningar. Högarn...

Gravfält (L2014:8817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1951:8573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Trollbacken, Gravfält (L1941:9465)

Gravfält, ca 60x10-15 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 5 runda stensättningar, 3-5 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvade med i ytan vanligen enstaka 0,2-0,3...

Gravfält (L1951:2816)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1955:8459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2004:6639)

Gravfält, 30x20 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 10 runda stensättningar, 2,5 -5 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvade med...

Gravfält (L2015:7625)

(Gravfält 40x20 (NV-SÖ). 1)Hög, ca 7,5 m diam ca 1,0 m h. I mittenär en grop, ca 1,5 m i diam ca0,5 m djup. I högens mitt S omgropen är ett ca 1,25x1,...

Gravfält (L2017:5685)

Gravfält 120x20 m (NV-SÖ) bestående av 13 fornlämningar. Dessautgöras av 3 högar 9 runda stensättningar och 1 skeppsformigstensättning. Högarna är 5-6...

Gravfält (L2014:5294)

Gravfält, 50x40 m (NÖ-SV), bestående av 10 fornlämningar. Dessabestår av 1 hög och 9 runda stensättningar. Högen är 7 m diam och0,7 m h. Den är skadad...

Gravfält (L2011:4287)

Gravfält, ca 110 x 50-70 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 högar, ca 38 runda stensättningar, 1 kvadratisk stensättnin...

Gravfält (L1957:5427)

1) Gravfält ca 45x30 m (NV-SÖ), bestående av 9 fornlämningar.Dessa utgörs av runda, fyllda stensättningar. Den störstastensättningen är 8-9 m i diam o...

Gravfält (L1983:6794)

Gravfält, ca 90x40 m (NV-SÖ), bestående av ca 40 fornlämningar.Dessa utgörs av 4 högar, ca 35 runda stensättningar och 1kantställd sten.Högarna är 7-9...

Gravfält (L1956:6960)

1) Gravfält, 24x14 m (N-S) bestående av 6 fornlämningar, dessautgöres av 1 röse och 5 stensättningar. Röset är ombyggt tillgränsröse, 10 m diam och 2,...

Gravfält (L1969:6349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2017:7620)

Gravfält, 110x75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 28 runda stensättningar, 1 kvadratisk stensättning, 1 tresidig sten...

Gravfält (L2010:8136)

Gravfält, 90x20 m (280cg-80cg), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av 6 runda eller närmast runda stensättningar. Dessaär 5-12 m diam (en är ...

Gravfält (L2013:1291)

Undersökt och borttaget, se nedan. På platsen är nu en villa. Påtomt ca 50 m VNV därom är några mindre fornlämningsliknandeupphöjningar

Gravfält (L1983:1272)

Gravfält, 90x30 m (NV-SÖ), bestående av ca 7 fornlämningar. Dessautgörs av runda stensättningar, 5-16 m diam och 0.2-0.8 m h(fyra är 5-7 m diam och 0....

Gravfält (L1983:1911)

Gravfält, 130x40 m (N-S), bestående av ca 30 fornlämningar. Dessautgörs av ca 15 högar och ca 15 runda stensättningar.Högarna är 5-14 m diam och 0.5-1...

Gravfält (L1964:4031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1964:6175)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2014:3908)

Gravfält, 110x90 m (NNV-SSÖ) bestående av 20 fornlämningar. Dessautgöres av 19 runda stensättningar samt 1 treudd. Av de rundastensättningarna är tre ...

Gravfält (L1972:5425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1942:4629)

Gravfält 90x30 m (NV-SÖ) bestående av 5 runda stensättningar. Två är 15-16 m diam och 0,9-0,5 m h. Fyllning av 0,3-1,0 m st stenar. Ställvis kantkedja...

Gravfält (L2004:2909)

Gravfält, ca 25x18 m (V-Ö), bestående av ca 5 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög och 4 runda stensättningar.Högen är belägen längst i Ö, högen är ca ...

Gravfält (L1983:8815)

Gravfält, 80x30 m (NV-SÖ), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar. De är 4-6 m diam och 0,1-0,3 m h. De är fyllda och ...

Gravfält (L1984:5233)

Gravfält, 100x20-55 m (NV-SÖ) bestående av 15 fornlämningar.Dessa utgörs av 5 högar och 10 runda stensättningar.Högarana är 5-9 m i diam och 0.4-1.1 m...

Gravfält (L1981:7649)

Gravfält, ca 300x75 m (N-S), bestående av ca 75 fornlämningar.Dessa utgörs av 4 högar, ca 20 runda, ca 20 rektangulära, ca 28kvadratiska stensättninga...

Gravfält (L1964:6241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1984:8954)

Gravfält, 110x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 15 rundastensättningar.Stensättningarna är 4-12 m diam och 0.2-0.8 m h. En i ÖNÖ är 10 mdiam och 0.8 m h oc...

Gravfält (L2013:62)

Gravfält, 50x35 m (NNÖ-SSV) bestående av 15 fornlämningar. Dessautgöres av 4 högar och 11 runda stensättningar varav 3 osäkra.Högarna är 6-9 m diam oc...

Gravfält (L1983:6179)

Gravfält, ca 170x75 m (NÖ-SV), bestående av ca 90 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 35 högar, ca 52 runda stensättningar samt 3 skeppsformiga stensätt...

Gravfält (L2017:4812)

Gravfält, ca 40x30 m (Ö-V), bestående av ca 15 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 röse, 12 runda ellern närmast rundastensättningar samt 2 närmast rekta...

Gravfält (L1966:9617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Nisserör, Gravfält (L1977:7618)

Gravfält, med en utsträckning av 80x45 m (Ö 10cg N-V 10cg S), be stående av 7 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 röse och 6 runda e ller närmast rund...

Gravfält (L2014:4136)

Gravfält 50x35 (N-S) bestående av 10 fornlämningar. Dessa utgörsav 1 hög och 9 runda stensättningar. Högen är 8 m diam och 0,8 mh med i ytan talrika s...

Gravfält (L2004:6501)

Gravfält, 60x30 m (NÖ-SV) bestående av 10 fornlämningar, varav 1osäker. Dessa utgörs av 21 högar och 8 runda stensättningar.Högarna är 7-8 m diam och ...

Gravfält (L2014:485)

Gravfält 140x125 m (N-S) bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgöres av 8 högar, ca 55 runda stensättningar, 5 rektangulära stensättningar och 2 t...

Gravfält (L2003:3126)

Gravfält, rest av, 55x20 m (N-S), bestående av 3 fornlämningar.Dessa utgörs av runda stensättningar.Stensättningarna är 4-7 m diam och 0.1-0.5 m h. Öv...

Gravfält (L1968:2975)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1941:8493)

Gravfält ca 40x30 m (NÖ-SV) bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 skeppsformig stenättning samt ca 19 närmast runda stensättningar varav...

Gravfält (L1996:4054)

Gravfält, 65x50 m (NÖ-SV) bestående av 10 fornlämningar.Dessa utgörs av 3 högar, 5 runda stensättningar (varav 2 någotosäkra) och 2 rektangulära stens...

Gravfält (L1973:5675)

Gravfält, delvis undersökt och borttaget, delvis förstört, bestående av 5 gravar. Dessa utgjordes av 1 kvadratisk stensättning (tidigare registrerad s...

Gravfält (L1977:9122)

Gravfält, ca 80x40 m (NNÖ_SSV), bestående av ca 15 fornlämningar i delvis spridd gruppering. Dessa utgöres av runda stensättninga r, 3-14 m diam (tre ...

Drakenbacken, Gravfält (L2017:6351)

Gravfält 130x60-80 m bestående av ca 60 fornlämningar. Dessautgöres av 6 högar, ca 48 runda eller närmast rundastensättningar, 6 rektangulära stensätt...

Gravfält (L1964:8306)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1968:7782)

Gravfält, ca 60x30 m (Ö-V), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 9 runda stensättningar och 1 rest sten. De runda stensättningarna ä...

Gravfält (L1964:1358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2010:1689)

Gravfält 115x10-30 m (NV-SÖ) bestående av ca 15 fromlämningar.Stensträng, 37 m l (NV-SÖ) utgörande nedre begränsningen åt NÖ pDessa utgöras av ca 13 ...

Gravfält (L1985:5597)

Gravfält, 55x25 m (Ö-V), bestående av ca 13 runda stensättningar,varav en del högliknande. De har diam 4-9 m och är 0.3-0.5 m h.Vid en stensättning är...

Gravfält (L1942:8660)

Gravfält, ca 130c65 m st (N-S), bestående av 14 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 röse och 13 runda stensättningar. Röset, beläget på krön i S delen, ...

Gravfält (L2002:2020)

Gravfält, 100x35 m (V-Ö). bestående av ca 15 fornlämningar. Dessautgörs av 1 hög, ca 13 runda stensättningar och 1 ovalstensättning.Högen ör 11 m diam...

Gravfält (L2009:443)

Gravfält, 60x50 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 fornlämningar. Dessautgöras av 3 runda, 1 kvadratisk och 2 rektangulära stensättningar. De runda stensättni...

Kyrkbacken, Gravfält (L2003:1545)

Gravfält, 80x40 m (Ö-V), bestående av 27 fornlämningar. Dessautgörs av 6 rösen, 20 runda stensättningar och 1 treudd. Rösenaär 6-11 m diam och 0.5-1.6...

Gravfält (L1972:5939)

Gravfält, rest av, inom ett 70x65 m stort område (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar. Dess utgörs av 5 högar och 5 runda stensättningar. Högarna ä...

Gravfält (L2014:3738)

Gravfält? 30x15 m (NV-SÖ) bestående av 5 fornlämningar, samtligaosäkra. Dessa utgörs av 1 hög och 1-4 runda stensättningar. Högen(?) är 7 m diam och0,...

Gravfält (L1974:3363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2021:3271)

Gravfält, ca 30x25 meter stort (Ö-V), bestående av ca 9 stensättningar (varav 2 är osäkra), 2-7 meter i diameter och 0,2-0,5 meter höga, där 6 är ca 2...

Fågelbacken, Gravfält (L2012:9075)

Gravfält, 150x50-60 m (NV-SÖ) bestående av ca 75 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 15 högar, ca 57 runda stensättningar, varav 1med mittstenssättning,...

Gravfält (L2004:1945)

Gravfält, 75X60 m (N-S), bestående av 20 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 hög och 19 runda stensättningar.Högen är 8 m diam och 0.8 m h. Några stenar ...

Gravfält (L1991:2970)

Gravfält, uppgift om. På den höjdrygg som idag delvis är borttagen vid grustäkt, skall enligt flera uppgifter funnits ett gravfält,bestående av vad so...

Gravfält (L2016:5259)

Gravfält, 150x100 m (NNV-SSÖ) bestående av ca 65 fornlämningar.Dessa utgörs av 8 högar, 54 runda stensättningar, 2 rektangulärastensättningar och 1 re...

Gravfält (L1962:8500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1984:873)

Gravfält, 80x50 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 15 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 högar och ca 12 runda stensättningar. Högarna är 7-10 m diam och 0,8-...

Gravfält (L1967:7836)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2017:6940)

Gravfält, ca 50x50 m (N-S) bestående av ca 7 fornlämningar. Dessautgöres av 4 närmast runda stensättningar, 2 rektangulärastensättningar och 1 rest st...

Gravfält (L2012:6656)

Gravfält, 290x50-80 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 90 fornlämningar. Dessa utgöras av 9 högar, ca 73 runda stensättningar, varav minst 2 med mittstensätt...

Gravfält (L1941:4792)

Gravfält 70x80 m st (N-S) bestående av ca 50 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, ca 20 rösen, ca 25 runda stensättningar, 1 kvadratisk, fylld stens...

Gravfält (L2007:7128)

gravfält, 60x30 m (N-S), bestående 2 högar,stensättningsliknande och 3 stensättningar, runda, varav 2stensättningar är osäkra.Högarna är stensättnings...

Gravfält (L1968:5058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1961:48)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1954:658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1970:8109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1964:1422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1964:849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L2016:8755)

Gravfält 75x50 m st (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 20 fornlämningar.Dessa utgöres av 5 högar och ca 15 runda stensättningar. Högarnaär ca 5-8 m diam och 0,...

Gravfält (L2014:8820)

Gravfält, 110x60-80 m (NV-SÖ) bestående av ca 70 fornlämningar.Dessa utgöras av ca 10 högar och en 60 runda stensättningar.Högarna är 6-8 m diam och 0...

Gravfält (L2017:185)

Gravfält, ca 165x20-40 m (N-S), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 5 högar och ca 15 runda stensättningar. Högarna är 4-7 m diam oc...

Gravfält (L1941:8937)

1) gravbfält, ca 110 x 30 - 45 m (NV-SÖ), bestående av ca 160.7 m h. I yta och kant enstaka stenar, 0.2 - 0.4 m st. I Venstaka, 0.2 - 0.3 m st stenar....

Gravfält (L1953:7657)

Gravfält, 160x50 m (N-S), bestående av 19 runda stensättningar. Dessa är 9-12 m i diam och 0,3-0,4 m h - någon är intill 0,6 m h. Fyllning av 0,15-0,3...

Gravfält (L2003:9920)

Gravfält, 315x50-155 m (N-S), bestående av 50 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar. Stensättningarna, varav ett flertal är högliknande,...

Gravfält (L2017:9519)

Gravfält, ca 85x20-35 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 runda stensättningar, 3-7 m diam och 0,1-0,5 m h. Övertorvade, några med i ytan enstaka stenar, ...

Gravfält (L1961:6620)

Gravfält, 60x30 m (N-S), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgörs av 3runda stensättningar, 1 domarring och 2 resta stenar.De runda stensättningarna...

Gravfält (L2002:235)

Gravfält med hålvägar, 240x60-90 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 100fornlämningar. Dessa utgörs av 88 runda stensättningar, 1kvadratisk stensättning, 5 rest...

Gravfält (L2017:2652)

Gravfält, 53x18 m stort (VNV-ÖSÖ), undersökt och borttaget, bestående av 15 gravar. Dessa utgörs av 3 runda, 2 ovala och 2 oregelbundna stensättningar...

Gravfält (L1983:3659)

Gravfält, 190 x 70 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 59 (varav 8 påträffades vid en avgränsande förundersökning år 2024) fornlämningar. Dessa utgörs av ca 51 ...

Gravfält (L2016:7928)

a) Gravfält, del av, 22x16 m (N-S), bestående av 6 rundastensättningar. Stensättningarna är 4-6 m diam och 0,1-0,5 m h.Övertorvade med i ytan synliga ...

Gravfält (L2013:2042)

Gravfält 70x50 m (NÖ-SV) bestående av ca 6 fornlämningar. Dessautgöres av ca 5 runda stensättningar och 1 treudd. De rundastensättningarna är 3-8 m di...

Gravfält (L2017:5603)

Gravfält, ca 45x35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 hög, 4 rundastensättningar samt 1 oval stensättning. Högen (i Vz:e delen) är6 m diam och 0,4 m h. De ru...

Gravfält (L2017:8473)

Gravfält, 100x55 m (N-S). Beläget inom privata tomter. Vid fältinventeringen kunde observeras 21 möjliga gravar synliga ovan mark. Dessa utgöres av 1...

Gravfält (L2015:1952)

Gravfält (rest av), 100x20-50 m (NÖ-SV), bestående av en 10fornlämningar, varav 5 m otydliga och osäkra. Dessa utgöres av 9runda eller närmast runda s...

Gravfält (L2014:7724)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1985:7386)

Gravfält, 90x40-50 m (NÖ-SV), bestående av 20 fornlämningar.Dessa utgörs av runda stensättningar.De runda stensättningarna är 5-10 m diam (vanligen 6-...

Gravfält (L1951:9310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1935:3060)

1) Gravfält, 65x20 m, bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörsav högar. Dessa är 3-8 m diam och 0.4-1.4 m h. Tre har i ytanrikligt och två har i yta...

Gravfält (L1974:6807)

Gravfält, 180x75 m (NÖ-SV) bestående av ca 115 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 75 högar, 34 runda stensättningar, 5 treuddar och 1 fyrudd. Högarna ä...

Gravfält (L2012:1717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravfält (L1974:3081)

Gravfält 90x30 m (NV-SÖ). Bestående av 12 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 runda rösen, 3 kvadratiska rösen, 3 resta stenar och 3 klumpstenar.Rösen, r...