Gravvård

Riksantikvarieämbetets definition: Gravmarkering från historisk tid som flyttats från ursprunglig plats och därmed förlorat sin funktion.
Gravvård (L1961:2130)

Liljesten, enkel, fragment, 0,68x0,6-0,65 m st och 0,13 m tj, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Toppornament i form av palmettknopp flankerad av ett p...

Gravvård (L1974:4327)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3692)

Liljesten, enkel, fragment, 0,54x0,56-0,57 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: hjärtpalmett.

Gravvård (L1960:3635)

Stavkorshäll, enkel, 0,8x0,58-0,63 m st och 0,26 m tj, av sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav.

Gravvård (L1961:5442)

Liljesten, enkel, 1,5x0,48-0,5 m st och 0,14 m tj, av gråaktig granit. Dekormotiv: Livsträd med en uppochnedvänd hjärtpalmett inneslutande en upprätt...

Gravvård (L1960:4181)

Liljesten, enkel. Ej återfunnen. Har funnits vid Österplana gamla och nya kyrka. Informationen bygger på Welins avteckning. Stenen var förkommen reda...

Gravvård (L1960:3897)

Liljesten, enkel, 1,27x0,45-0,6 m st och 0,14 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Snedställt palmettkors över palmettknopp på stav.

Gravvård (L1960:3966)

Stavkorshäll, enkel, fragment, 0,48x0,51-0,53 m st och 0,08(?) m tj. Dekormotiv: Del av staven.

Gravvård (L1973:3424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3967)

Liljesten, enkel, fragment, 0,49x0,40-0,43 m st och 0,12 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med del av hjärtpalmett synlig. Funnen 1875 ...

Gravvård (L1960:4089)

Stavkorshäll, enkel, 1,53x0,45-0,47 m st och 0,16 m tj, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Två ögelkors som förenas i mitten av en kort stav.

Gravvård (L1960:3791)

Liljesten, enkel, 1,03x0,53-0,63 m st och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med två hjärtpalmetter.

Gravvård (L1940:2325)

Liljesten, enkel, 1,68x0,76-0,88 m st och 0,1 m tj, av gråaktig sten. Dekormotiv: Mantuanskt kors på stav i form av en stor lilja. Förvaras hos SHM.

Gravvård (L1960:3674)

Liljesten, enkel, 1,83x0,58-0,7 m och 0,15 m tj, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med ankarformat taljkors och två palmettrankor.

Gravvård (L1973:4099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3806)

Stavkorshäll, enkel. Plats för. Ej återfunnen. Har legat på Fogdegården nära Vättlösa kyrka.

Gravvård (L1960:4112)

Liljesten, uppgift om.

Gravvård (L1957:9999)

1) Gravvård, av kalksten, 1,65 m h, 0,7 m br (VNV-ÖSÖ) och intill0,08 m tj. På den mot S vända sidan står inhugget inom nedsänktovalt parti: Här hvila...

Gravvård (L1960:4075)

Liljesten, enkel, uppgift om.

Gravvård (L1960:4071)

Liljesten, dubbel, 1,88x1,3-0,99 m och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på hög basstam från trappostament med två hjärtpalmetter ...

Gravvård (L1960:4142)

Liljesten, enkel, 1,88x0,51-0,69 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: rätställt palmettkors på stav. Stenen kommer från Edåsa kyrkar ...

Gravvård (L1960:3574)

Liljesten, enkel, 1,76x0,57 m och 0,14 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd av palmettrankor med fyra palmettbladpar. Rankorna bildar tre ...

Gravvård (L1960:5402)

Stavkorshäll, enkel, 1,75x0,9-0,94 m, av gråaktig kalksten. På stenens övre del syns ett ristat mantuanskt kors utan stav.

Gravvård (L1960:4145)

Liljesten, enkel, uppgift om.

Gravvård (L1960:4219)

Liljesten, enkel, fragment, 0,48x0,65-0,67 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Toppornament i form av en palmettknopp som flankeras ...

Gravvård (L1960:3892)

Liljesten, enkel, 1,61x0,46-0,59 m, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd från trappostament med tre hjärtpalmetter uppbyggda av palmettrankor me...

Gravvård (L1960:4137)

Stavkorshäll, enkel, 1,74x0,44-0,62 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Mantuanskt kors på stav.

Gravvård (L1990:7847)

1) Boplats, ca 200x135 m (NÖ-SV). I åkern i NÖ delen hittadestämligen rikligt med slagen flinta, varav ett svart av tätarekvalitet, ett med retusch oc...

Gravvård (L1960:3999)

Lliljesten, enkel, fragment, uppgift om.

Gravvård (L1962:5630)

Liljesten, enkel, 1,45x0,6-0,68 m st och 0,21 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam. Två hjärtpalmetter som omsluter en nedåtvänd p...

Gravvård (L1960:4016)

Liljesten, enkel, uppgift om. Enligt äldre avbildning var stenen åtminstone i två fragment. Enligt uppgift ska stenen ha varit trappsten på Stommen (H...

Gravvård (L1960:3572)

Liljesten, enkel, 1,81x0,48-0,59 m st och 0,27 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav. Funnen under sakristians golv i Edåsa k...

Gravvård (L1960:3984)

Liljesten, enkel, 1,1x0,73-0,88 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Rätställt palmettkors på stav.

Gravvård (L1960:3894)

Stavkorshäll, enkel, 1,78x0,69-0,8 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav.

Gravvård (L1960:3837)

Liljesten, enkel, 1,83x0,48-0,61 m st och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Snedställt palmettkors ovan en stor liljeliknande skottknopp. ...

Gravvård (L1960:3719)

Liljesten, enkel, i två delar, 1,02x0,57-0,62 m st och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med en synlig hjärtpalmett.

Gravvård (L1960:3834)

Gravvård, okänd typ, 1,01x0,41-0,47 m och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Stav som ansluter till postament i form av kulle.

Gravvård (L1976:7212)

1). Gravsten, kalksten, 1,86 m h, 0,76 m br upptill och 0,64 m b r nedtill samt 15 cm tj. På framsidan är uthugget ett flätat kors , ring och korsfot....

Gravvård (L1960:3634)

Stavkorshäll, enkel, 1,35x0,55-0,61 m st och 0,23 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav. På vardera sidan av korset finns ett...

Gravvård (L1961:1920)

Gravhäll, av kalksten, 2,3x1,6 m (NÖ-SV). Hällens ornament ärkraftigt slitna och svårtydda. I centrum är ett runt hål upptageti hällen, vilken nu fung...

Gravvård (L1955:9139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1973:5747)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:4235)

Liljesten, dubbel, 1,82x0,98-1,07 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv vänster: Livsträd med två hjärtpalmetter. Dekormotiv höger: Liv...

Gravvård (L2013:2985)

Liljesten, enkel, 1,78x0,44-0,64 m och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter som vardera omsluter en nedåtvänd ...

Gravvård (L1960:3848)

Liljesten, dubbel, 1,77x1-1,08 m och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på kort stam med två hjärtpalmetter som vardera omsluter et...

Gravvård (L1962:7482)

Nr 1) Gravstenar mm å kyrkogården gravkammare, "Prästgrav", S omK:ans torn, täckt av en kalkstenshäll ca 2,3 m l, 1,8 m br och 0,1 m tj. Hällen vilar ...

Gravvård (L1960:4088)

Liljesten, enkel, 1,81x0,41-0,56 m st och 0,24 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: stav med palmettblad, S:t Georgskors samt överst en åttabladig ...

Gravvård (L1963:9545)

Liljesten, enkel, 0,64x0,62 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd bestående av två palmettrankor från okänt postament. Rankor...

Gravvård (L1987:2474)

Gravhäll, 1,32x0,55 m stor, något välvd upptill, troligen av kalksten. Hällen sitter inmurad i en av ekonomibyggnaderna på gården Rönneberga nr 2. Mo...

Gravvård (L1960:4113)

Liljesten, enkel, 1,85x0,55-0,66 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två palmettrankor som bildar fyra hjärtformiga fig...

Gravvård (L1960:4233)

Liljesten, enkel, ursprunglig plats. Nuvarande plats, se Skara 110.

Gravvård (L1960:3957)

Liljesten, enkel, 3x0,48-0,55 m st och 0,18 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Två hjärtpalmetter som vardera omsluter en nedåtvänd palmettknopp....

Gravvård (L1975:5527)

Liljesten, enkel, 1,95x0,46-0,84 m st och 0,06 m tj, av sandsten. Stenens ovansida är välvd och dess undersida är plan. Dekormotiv: Från stammen utgå...

Gravvård (L1973:7386)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1973:3546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3713)

Liljesten, enkel, 0,83x0,42 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam. Från stammen utgår tre par palmettblad. Stenen li...

Gravvård (L1974:134)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3662)

Liljesten, enkel, 1,29x0,51-0,55 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med två hjärtpalmetter.

Gravvård (L1960:3785)

Liljesten, enkel. Ej återfunnen. Ska ha stått vid vapenhusets V vägg i Kinne -Vedum kyrka.

Gravvård (L1961:2742)

Gravsten, 2,05 m l, 1,37 m br och 0,12 m tj. Stenen har nedslitenrelief utan synlig inskription.

Gravvård (L1960:4139)

Liljesten, dubbel, 1,79x0,99-1,27 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv vänster: två livsträd med två palmettrankor från trappostament ...

Gravvård (L1975:5534)

Liljesten, ursprungligt läge. Se Visby sn, Raä nr 167.

Gravvård (L1973:3215)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1973:4395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:4107)

Liljesten, enkel, uppgift om. Enligt uppgift ska stenen ha legat i kyrkogårdsmuren runt Synnerby kyrka.

Gravvård (L1960:4068)

Liljesten, enkel, uppgift om ursprunglig plats. Se Skara 103.

Gravvård (L1960:4136)

Stavkorshäll, enkel, 1,65x0,23-0,46 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors i relief på inristad stav med klotformad ansvällning.

Gravvård (L1962:6604)

Gravhäll av grå kalksten 1,80x1,74 m och 0,14 m tj dekorerad medkannelelerade pilastrar, inskriftstavla överst inramad avbeslagsverk och rundlar med ä...

Gravvård (L1960:4044)

Stavkorshäll, enkel, 0,97x0,48-0,53 m st och 0,19 m h, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Grekiskt kors på stav.

Gravvård (L1960:4262)

Liljesten, dubbel. Ursprunglig plats. Finns nu på Österplana kyrkogård. Beskrivning se RAÄ- nr Österplana 72.

Gravvård (L1964:6619)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3789)

Stavkorshäll, enkel, ursprunglig plats. (nuvarande plats, se Skara 105). Funnen 1875 på vad som anses vara kyrkogården till S:t Pers kyrka söder om nu...

Gravvård (L1960:204)

1) Gravsten, numera södnerhuggen och använd som trappa tillboningshus. Relief, ingen synlig inskription. 2) Gravsten,2,20x1,70 m i markytan. Relief, o...

Gravvård (L1960:4247)

Liljesten, enkel, 1,73x0,45-0,53 m sth 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med palmettblad, palmettknoppar och fyra hjärtpal...

Gravvård (L1960:3881)

Liljesten, enkel, 1,08x0,57-0,53 m st och 0,14 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med två hjärtpalmetter.

Gravvård (L1960:3765)

Liljesten, enkel, 1,95x0,59-0,72 m och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd från trappostament med två palmettrankor som bildar fyra ...

Gravvård (L1960:4215)

Liljesten, enkel, 0,97x0,51-0,6 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med en hjärtpalmett omslutande en nedåtvänd pal...

Gravvård (L1951:6847)

Gravhäll, av röd sandsten, 2.05 m l och 1.1 m br. Hällen ligger nu på marken med inskriftenuppåt. På gravhällen är inristat namn, bokstäver samt ett k...

Gravvård (L1961:8849)

I trappan upp till tidigare mangårdsbyggnad finns 6 huggnatrappsteg, 1,75 m l. 0,34 m br. och 9-10 cm tj. Stenarna äro påundersidan skro vliga. Det ne...

Gravvård (L1960:3860)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Gravvård (L1960:4214)

Liljesten, dubbel, 1,25x1,31-1,36 m st, av rödaktig sandsten. Dekormotiv vänster: Livsträd med två palmettrankor som bildar fyra hjärtformiga figurer....

Gravvård (L1960:3838)

Liljesten, enkel, 0,51x0,26-0,27 m st och 0,18 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Del av en hjärtpalmett.

Gravvård (L1960:4196)

Liljesten, dubbel, 1,81x1,03-1,13 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv vänster: livsträd med tre hjärtpalmetter. Dekormotiv höger: liv...

Gravvård (L1960:3965)

Liljesten, enkel, av sandsten, uppgift om. Dekormotiv enligt äldre avbildning: Livsträd med stam med två hjärtpalmetter som omsluter en nedåtvänd palm...

Gravvård (L1986:4228)

Gravsten (?), 0,6 m h, 0,4 m br och 0,15 m tj. Rundad överdel. Sekundärt placerad i kanten på bro.

Gravvård (L1960:1277)

1) Grusningssten, av kalksten, 77 cm h, 40 cm br och 11 cm tj.Inskription i djuprelief på NÖ-sidan: "1/6 MIL MÅNS-LARSG. 1/24MIL MÖRKAG. A.W-OT. (?)" ...

Gravvård (L1984:3820)

Gravsten, kalksten, liggande, 1.5 m l (Ö-V), 0.95 m br och0.07-0.08 m h. På den släta ovansidans mitt är text enligtmotstående sida. Stenen sluttar sv...

Gravvård (L1997:3598)

Gravstenar längs kyrkogårdens V och N mur står på ca 1 m avståndfrån denna eller lutande mot muren 76 gravstenar. De flesta ärav tunna gnejsplattor, e...

Gravvård (L2005:6437)

Liljesten, ursprungligt läge. Se Arvika sn, Raä nr 196.

Gravvård (L1960:3978)

Liljesten, enkel, 0,86x0,39-0,5 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd av palmettrankor med palmettblad och palmettbladpar. E...

Gravvård (L1974:8563)

1) Dopfunt av vättersandsten, enligt uppgift troligen från 1200-talet.Under predikstolen ligger:2) Minneskors, medeltida, av sandsten, 0.9 m h, 0.5 m ...

Gravvård (L1960:3686)

Stavkorshäll, enkel, 1,64x0,54 m st och 0,21 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors. Stenen har en runinskrift som lyder: "Kättil gjor...

Gravvård (L1991:7754)

Plats för borttagen gravsten. Enl. Raä:s inv. 1971 ska det på platsen ha funnits en gravsten, sandsten, 0.85 m h, 0.9 m br(N-S) och 0.14 m tj. I V si...

Gravvård (L1962:2513)

Gravsten, grå, kalksten, 2,1x1,5 (NV-SÖ) och 0,1 m tj. Utseendetse skiss! Båda hörnen åt V borttagna. Troligen en poträttgravsten från 1600-talet, nu ...

Gravvård (L1960:3613)

Liljesten, enkel, uppgift om. Dekormotiv enligt äldre avbildning: Livsträd med två hjärtpalmetter som vardera omsluter en stor nedåtvänd palmettknopp....

Gravvård (L1981:3634)

Gravmonument, 4.2 m l (NNV-SSÖ), 3 m br och 1.5 m h. Gravkammarenutgörs av en tresidig byggnad med 2 gavlar (se skiss iinventeringshandlingarna). Monu...

Gravvård (L2005:6434)

Liljesten, enkel, 1,81x0,55-0,75 m st och 0,14 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med fyra hjärtpalmetter. Enligt museets information h...

Gravvård (L1960:4232)

Liljesten, enkel, 1,78x0,46-0,71 m st och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: rätställt palmettkors på stav. Stenen är monterad mot väggen me...

Gravvård (L1960:3711)

Liljesten, enkel, fragment, uppgift om. Enligt den kyrkliga inventarieförteckningen 1918 låg stenen på "muren" vid Bergs kyrka.

Gravvård (L1935:6633)

Gravhäll: 182 x 90 cm (Ö-V) i grå sandsten. Ovansidan ornerad irunstil med ; texten. Karl + m + biaurner + lil + rist bautahil + d*ina + abtir + a...