Gravvård

Riksantikvarieämbetets definition: Gravmarkering från historisk tid som flyttats från ursprunglig plats och därmed förlorat sin funktion.
Gravvård (L1987:2474)

Gravhäll, 1,32x0,55 m stor, något välvd upptill, troligen av kalksten. Hällen sitter inmurad i en av ekonomibyggnaderna på gården Rönneberga nr 2. Mo...

Gravvård (L1960:4248)

Liljesten, enkel, 0,44x0,38-0,46 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Ett toppornamentet i form av en palmettknopp flankerad av ett p...

Gravvård (L1960:3758)

Liljesten, enkel, 1,07x0,34-0,44 m, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med tre par palmettblad.

Gravvård (L1960:3898)

Liljesten, enkel, 1,77x0,45-0,68 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam. På stammen två hjärtpalmetter vilka innesluter en nedåtvänd...

Gravvård (L1962:8711)

1)Gravhäll 2,35 m h, 1,45 m br och 0,18 m tj. Ställd påcementfundament 1,75 m l, 0,4 m br och 0,2 m h. Hällen är fäst iväggen med järn krampor. 4 m N ...

Gravvård (L1960:3865)

Liljesten, enkel, 0,6x0,43-0,45 m och 0,12 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd bestående av två palmettrankor från ett trappostament.

Gravvård (L1976:7213)

1). Gravsten, kalksten, 1,86 m h, 0,76 m br upptill och 0,64 m b r nedtill samt 15 cm tj. På framsidan är uthugget ett flätat kors , ring och korsfot....

Gravvård (L1954:439)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3688)

Stavkorshäll, uppgift om.

Gravvård (L1961:1920)

Gravhäll, av kalksten, 2,3x1,6 m (NÖ-SV). Hällens ornament ärkraftigt slitna och svårtydda. I centrum är ett runt hål upptageti hällen, vilken nu fung...

Gravvård (L1962:5630)

Liljesten, enkel, 1,45x0,6-0,68 m st och 0,21 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam. Två hjärtpalmetter som omsluter en nedåtvänd p...

Gravvård (L1960:3764)

Liljesten, enkel, 1,2x0,46-0,56 m, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med kort stam från trappostament. Över postamentet utgår från stammen e...

Gravvård (L1972:9016)

Gravsten med årtalet 1629.

Gravvård (L1973:8913)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1975:9512)

1. Runsten, sandsten, 1.4 x 1.35 m och 0.6 m h. På ovansidan avkyrkväggens utskjutande del av stenen finns en runinskrift.För inskription, se inventer...

Gravvård (L1960:3979)

Stavkorshäll, enkel, uppgift om. Dekormotiv: Del av staven. Enligt uppgift hittades fragmentet 1950 på kyrkvinden i S:t Olofs kyrka i Falköping.

Gravvård (L1965:9774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3986)

Liljesten, enkel, 1,86x0,46-0,68 m st och 0,15 m tj, av gulfärgad sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med två hjärtpalmetter som omsluter en nedåtv...

Gravvård (L1963:8743)

Liljesten, enkel, 1,77x0,65-0,8 m och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd bestående av två palmettrankor. Nedre hälften av bildytan ...

Gravvård (L1960:4050)

Liljesten, enkel, fragment, 0,43x0,30-0,82 m st och 0,18 tj, av rödaktig sandsten. Dekormotiv: Toppornament i form av en palmettknopp som flankeras av...

Gravvård (L1968:8184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:4049)

Liljesten, enkel, 2,x0,6-0,77 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med tre hjärtpalmetter. Förvaras hos SHM.

Gravvård (L1962:897)

1. Gravhäll, kalksten, 2.15x1.3 m st. Bildframställning och text.Omedelbart N om nr 1 är:2. Gravhäll, kalksten, 2.35x1.5 m st. Bildframställning och t...

Gravvård (L1960:3779)

Stavkorshäll, enkel, 1,87x0,58-0,64 m st och 0,19 m h, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: I stenens överdel är ett grekiskt kors med kort stav.

Gravvård (L1960:4122)

Liljesten, enkel, 1,33x0,42-0,55 m st och 0,2 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd i form av två palmettrankor. Nedgrävd i gräsmattan så ...

Gravvård (L1960:3970)

Liljesten, uppgift om. Enligt uppgift ska en dubbel liljesten har legat inlagd i kyrktrappan till Låstad kyrka.

Gravvård (L1960:3956)

Liljesten, enkel, 1,2x0,38-0,47 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter inneslutande en nedåtvänd palmet...

Gravvård (L1960:5259)

Stavkorshäll, enkel, uppgift om. Dekormotiv: Mantuanskt kors utan stav.

Gravvård (L1960:4185)

Liljesten, enkel, 1,09x0,49-0,53 m st och 0,12 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med två hjärtpalmetter. Stenen flyttades hit från Gärd...

Gravvård (L1960:3642)

Liljesten, enkel, 1,66x0,48-0,69 m st och 0,15 m tj, av gulaktig kansten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter. Stenen togs upp ur kyrkgolvet 1...

Gravvård (L1960:3932)

Stavkorshäll, enkel, 0,63x0,44-0,46 m st och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Mantuanskt kors på stav med okänt avslut. Under korset är en...

Gravvård (L1960:3999)

Lliljesten, enkel, fragment, uppgift om.

Gravvård (L1960:4214)

Liljesten, dubbel, 1,25x1,31-1,36 m st, av rödaktig sandsten. Dekormotiv vänster: Livsträd med två palmettrankor som bildar fyra hjärtformiga figurer....

Gravvård (L1960:3966)

Stavkorshäll, enkel, fragment, 0,48x0,51-0,53 m st och 0,08(?) m tj. Dekormotiv: Del av staven.

Gravvård (L1960:3598)

Liljesten, enkel, 0,66x0,35-0,39 m och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam från trappostament. Över postamentet utgår ett pa...

Gravvård (L1960:3648)

Liljesten, dubbel, 1,83x1,1-1,27 m st och 0,17 m tj, av gråaktig kalksten. Dekormotiv vänster: Livsträd av två palmettrankor. Dekormotiv höger: Livstr...

Gravvård (L1960:3829)

Liljesten, enkel, 0,9x0,37-0,37 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd där palmettblad utgår från en stam samt kantlisterna. Palmettbladen b...

Gravvård (L1960:3567)

Liljesten, enkel, 1,75x0,51-0,65 m och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med två hjärtpalmetter som vardera omsluter en ne...

Gravvård (L1960:3991)

Liljesten, 1,77x0,42-0,57 m, av rödaktig sandsten. Dekormotiv: Rätställt palmettkors på stav som ansluter till kulle.

Gravvård (L1960:3701)

Liljesten, enkel, 0,97x0,48-0,54 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd bestående av två palmettrankor.

Gravvård (L1960:3627)

Stavkorshäll, dubbel, 1,31x0,88-0,95 m st och 0,13 m tj, av gråaktig kalksten. Dekormotiv: Två S:t Georgskors på stav. Hittades vid arkeologisk under...

Gravvård (L1960:5403)

Stavkorshäll, enkel, uppgift om. Dekormotiv: Mantuanskt kors på stav med fritt avslut.

Gravvård (L1960:4012)

Liljesten, enkel, 1,09x0,45-0,50 m och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med en hjärtpalmett, omslutande ett nedåtvänt palmettblad...

Gravvård (L1965:2907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:4046)

Liljesten, enkel, 1,71x0,58-0,66 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med två palmettrankor. Enligt uppgift påträffades sten...

Gravvård (L1962:9527)

Liljesten, kalksten, 2,03 m l (VNV-ÖSÖ), i ändarna 0,49 m br, mittpå 0,52 m br, samt 0,18 m tj. Relief huggen men ornamenteringenstarkt försliten. En ...

Gravvård (L1960:3983)

Liljesten, enkel, 0,91x0,51 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav. Från staven utgår ett par treklöver samt två...

Gravvård (L1960:4104)

Stavkorshäll, enkel, 1,24x0,7-0,78 m st och 0,21 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Mantuanskt kors på stav. Stenen tidigare omnämnd i beskrivn...

Gravvård (L1960:4262)

Liljesten, dubbel. Ursprunglig plats. Finns nu på Österplana kyrkogård. Beskrivning se RAÄ- nr Österplana 72.

Gravvård (L1973:4395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Snapphanestenen, Gravvård (L1986:5042)

Gravsten/minnessten, liggande i marken, ca 1,5 m l (Ö-V) och 1 m br. Under ett inhugget kors finns följande inskription : IHS NER GUD ER MED OS HVEM...

Gravvård (L1962:6033)

Gravhäll av kalksten 2,40x1,80 m och 0,07 m tj dekorerad medarkadbåge och hörnvoluter i låg relief samt inskrift: "L P S-M SD L D I L D Tjihmof 1774" ...

Gravvård (L1960:4140)

Liljesten, enkel, ursprunglig plats. Se Skara 123.

Gravvård (L1961:4262)

Liljesten, enkel, ursprunglig plats, 1,08x0,55-0,64 m och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter vilka vardera o...

Gravvård (L1960:4131)

Liljesten, enkel, 1,82x0,39-0,57 m, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med palmettblad följt av ett par palmettknoppar.

Gravvård (L1960:4034)

Liljesten, enkel, 1,52x0,3-0,52 m av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter samt ett palmettbladpar.

Gravvård (L1960:4058)

Liljesten, enkel. Ej återfunnen.

Gravvård (L1960:4010)

Liljesten, enkel, 1,6x0,66-0,72 m och 0,18 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter omslutande en nedåtvänd palmettknop...

Gravvård (L1960:3706)

Stavkorshäll, enkel, 0,77x0,26-0,32 m st och 0,12 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav. Ursprunglig plats, se Skara 106.

Gravvård (L1964:7095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1972:8979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:4060)

Stavkorshäll, enkel, 1,34x0,48-0,54 m st och 0,19 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Ristat grekiskt kors på stav. Förvaras hos SHM.

Gravvård (L1960:3715)

Liljesten, uppgift om.

Gravvård (L1960:3666)

Stavkorshäll, enkel, 1,38x0,61-0,70 m st och 0,27 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Konturristat S:t Georgskors på stav.

Gravvård (L1960:4067)

Liljesten, enkel, 1,88x0,46-0,61 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med två hjärtpalmetter. Kommer från Edåsa kyrka (se Ed...

Gravvård (L1960:3864)

Liljesten, enkel, 1,78x0,5-0,64 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Inget dekormotiv kan idag urskiljas men enligt äldre teckning består motivet a...

Gravvård (L2011:2481)

1) Minnessten? huggen granit, 1,5 m h, 0,8 m br (NÖ-SV) och intill 0,4 m tj. Stenen vänder en slätputsad sida mot SÖ. Vid NV bredsidan ligger en klump...

Gravvård (L1960:3942)

Liljesten, dubbel, 0,86x0,51-0,68 m och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med palmettblad inneslutande ett nedåtvänt palmettbladpa...

Gravvård (L1960:3636)

Liljesten, enkel, 1,74x0,47-0,66 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med stam, palmettblad och palmettknoppar.

Gravvård (L1962:6604)

Gravhäll av grå kalksten 1,80x1,74 m och 0,14 m tj dekorerad medkannelelerade pilastrar, inskriftstavla överst inramad avbeslagsverk och rundlar med ä...

Gravvård (L1960:3943)

Stavkorshäll, enkel. Ej återfunnen.

Gravvård (L1960:3635)

Stavkorshäll, enkel, 0,8x0,58-0,63 m st och 0,26 m tj, av sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav.

Gravvård (L2016:3955)

1) Runsten, granit, 1,4 m h, intill 0,62 m br (N-S) och 0,13 m tj.Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot V. Stenen är uppställd ikyrkans tornrum. I tor...

Gravvård (L1960:4018)

Liljesten, enkel, 1,02x0,33 m och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd med två hjärtpalmetter omslutande ett palmettbladpar.

Gravvård (L1960:3673)

Liljesten, enkel, fragment, 0,44x0,45-0,54 m st och 0,16 m tj. Dekormotiv: Livsträd bestående av två palmettrankor med palmettblad. Rankorna bildar åt...

Gravvård (L1960:3841)

Liljesten, enkel, 1,18x0,64-0,75 m st, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd av två palmettrankor med palmettblad. Rankorna bildar åtminstone tre...

Gravvård (L1960:4260)

Liljesten, dubbel, 0,49x0,71-0,73 m och 0,16 m tj, gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd på stam med hjärtpalmett omslutande en nedåtvänd palmettkno...

Gravvård (L1960:4087)

Stavkorshäll, enkel, 1,85x0,57-0,71 m, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Stavkors med grekiskt kors och rak stav som ansluter till trappostament. Mind...

Gravvård (L1960:4198)

Liljesten, enkel, 0,65 m l och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: två stora liljeliknande skottknoppar. Skottknopparna har ett taljkors. Ste...

Gravvård (L1963:9544)

Liljesten, enkel, 1,73x0,58-0,67 m st och 0,18 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd bestående av två palmettrankor från ett trappostament....

Gravvård (L1960:4043)

Stavkorshäll, enkel, 0,91x0,48-0,52 m st och 0,14 m tj, av sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors med kraftigt utsvängda armar, trekanter, i inristad ci...

Gravvård (L1950:5705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gravvård (L1960:3663)

Liljesten, enkel, 1,65x0,21-0,23 m st och 0,14 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: livsträd med hjärtpalmett.

Gravvård (L1961:5898)

Plats för borttagen gravhäll, kalksten 2,10 m l, 1,3 m br, 0,12 mt j, avflagad i ena kanten 0,8 x intill 0,2 m br och ett par cmtjocklek. I mitten et...

Gravvård (L1960:3628)

Stavkorshäll, enkel, 0,67x0,33-0,4 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav. Förvaras hos SHM.

Gravvård (L1960:3930)

Liljesten, enkel, 1,71x0,57-0,68 m st och 0,15 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Livsträd bestående av två palmettrankor med flera palmettblad o...

Gravvård (L1960:3834)

Gravvård, okänd typ, 1,01x0,41-0,47 m och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Stav som ansluter till postament i form av kulle.

Gravvård (L1960:4061)

Stavkorshäll, 1,89x0,51-0,6 m st och 0,18 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på fritt slutande stav med förgrening i tre flikar. ...

Gravvård (L1960:4057)

Stavkorshäll, enkel. Ej återfunnen. Informationen bygger på äldre dokumentation av stenen. Enligt Högberg skulle denna sten vara identisk med en repo...

Gravvård (L1960:4089)

Stavkorshäll, enkel, 1,53x0,45-0,47 m st och 0,16 m tj, av gråaktig sandsten. Dekormotiv: Två ögelkors som förenas i mitten av en kort stav.

Gravvård (L1960:3722)

Liljestens, enkel, uppgift om tidigare placering. Se Vänersborg 169.

Gravvård (L1960:3837)

Liljesten, enkel, 1,83x0,48-0,61 m st och 0,17 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: Snedställt palmettkors ovan en stor liljeliknande skottknopp. ...

Gravvård (L1989:8622)

Gravsten? Granit, idag upprest 1.57 m h, 0.39-0.16 m br (N-S)och 0.2 m tj. På gravstenens V sida är utmed långsidorna textinhuggen. Skiss i inventeri...

Gravvård (L1960:4194)

Liljesten, dubbel. Ursprunglig plats. Finns nu i Österplana kyrka. Beskrivning se RAÄ-nr Österplana 59.

Gravvård (L1962:6350)

1) Gravhällar, hela och fragment av, ca 7-8 st, varav 2 torde varaliljestenar. Den ena ligger som trappsteg till svinhuset. Denandra står upprest mot ...

Gravvård (L1960:3854)

Liljesten, enkel. Ursprunglig plats. Finns nu i magasin på Västergötlands museum. Beskrivning se RAÄ-nr Skara 126.

Gravvård (L1960:3917)

Liljesten, uppgift om. Dekormotiv: Livsträd.

Gravvård (L1962:5324)

1) Runinskrift, i kor, bestående av fyra runor som har inristats,i våt, medeltida puts. Runinskriften är 6 cm l och 3 cm h. Intillkyrkan och NV om den...

Gravvård (L1962:6092)

Gravhäll av gråblå kalksten 1,75 m br och 2,35 m l. Ligger. Pågården finns också en gammal väghållningssten som stått vid gamlalandsvägen mellan Arvid...

Gravvård (L1962:9526)

Stavkorshäll, enkel, 1,7x0,46-0,47 m st och 0,18 m tj, av gulaktig sandsten. Dekormotiv: S:t Georgskors på stav som ansluter till ett pentagonformat p...