Gruvområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring gruva.
Gruvområde (L1992:5779)

Gruvområde, bestående av två gruvhål. Det ena gruvhålet är 7X3,5 m (NV-SO) och 2,3 m dj. Det har troligen brutits fältspat och kvartsbrytning under 19...

Gruvområde (L1991:101)

Gruvområde, 66×46 m (Ö-V), bestående av 8 jordrymningar och 5 försvar. Jordrymningarna är 3-20×2-3 m (varierande riktningar) och 0,8-2,5 m dj, omgivna...

Gruvområde (L1940:5577)

Gruvområde, 11 x 9 m (NV-SÖ). På området är 1 skärpning och 2 skrotstensvarp. Skärpningen är 5 m br (Ö-V) lodrätt berghäll, 2 m h, upptagen i järnmal...

Gruvområde (L1980:2415)

Gruvhål, kvadratiskt, 4x4 m och 1 m dj. Vattenfyllt. Övermossadekanter.6 m ÖSÖ om ovan är:Gruvhål, 8x6 m (V-Ö) och 1.5 m dj. Vattenfyllt.2 m S om gruv...

Gruvområde (L2000:8095)

Gruvområde, bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvarp.Gruvhål, 5x3 m (VNV-ÖSÖ), i ÖSÖ 1.5 m dj.Omedelbart S om gruvhålet finns 2 skrotstenvarpar, 4-...

Gruvområde (L2000:5081)

Gruvområde, 24x16 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 gruvhål samt 1skrotstensvarp.Gruvhålet, 5x6 m (N-S), 5 m dj till vattenytan, har 3-4 timmerskift runt he...

Gruvområde (L2003:9117)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål, skärpningar och skrotsten.Gruvhål, 14x45 m st (NNV-SSÖ) och 1.7 m dj till vattenyta.Vattenfyllt samt ris. Omges av...

Gruvområde (L1980:2239)

Gruvområde, 290x30-70 m (N-S) bestående av 6 gruvhål, 3skärpningar oc 1 husgrund.Enskilda beskrivningar se inventeringhandlingarna.

Gruvområde (L2001:9588)

Gruvområde, ca 40x25 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 gruvhål.Gruvhål, oregelbundet avlångt, 8x4 m st (NV-SÖ), intill 5 m dj till vattenytan.N respektiv...

Dammgruvorna, Gruvområde (L1980:2138)

Gruvområde 230x100-25 m (NÖ-SV) bestående av 10 gruvhål, 9skrotstensvarp och 2 husgrunder.Enskilda beskrivningar se inventeringshandlingarna.

Orstjärnsgruvan, Gruvområde (L1966:2555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1948:2603)

Gruvområde, 30x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 gruvhål och flera utspridda gråbergsvarp. Gruvhålet är ca 20x5-10 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m dj intill vattenyt...

Gruvområde (L1944:9653)

Gruvområde, 60x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 gruvhål och 6skrotstenshögar.Gruvhålen är 10x7 m (Ö-V) och 9x5 m (NV-SÖ), vattenfyllda, ca 1-1.5 mner ti...

Gruvområde (L1981:7905)

Gruvområde, 230x40-110 m (Ö-V), bestående av 16 gruvhål, 5-25 m st och 2-10 m dj ner till vattenytan. Inom det markerade området finns skrotstensvarp....

Gruvområde (L1981:4173)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, ca 10x2 m (N-S). Vattenfyllt.Ca 6 m N om föregående ligger:Gruvhål, ca 3 m i diam. Torrt.Direkt Ö om gruvh...

Gruvområde (L1981:5199)

Gruvhål, 10x7 m (NÖ-SV) och 0.5-1 m dj till vattenytan.Stängslat.Intill och SSV om gruvhålet är skrotstensvarp, 18x10 m (NV-SÖ)och 1-2 m h. Närmast he...

Västra Stennäsgruvan, Gruvområde (L2007:1958)

1) Gruvhål, 9x2-4 m (NV-SÖ), 0,5-2 m dj till vattenytan. Slänt i Noch Ö. Höga träd. Skrotstensvall runt om. 6 m NV om nr 1 är: 2)Gruvhål, 4x3 m (NNV-...

Gruvområde (L1994:3925)

Gruvfält 180x80m (NNV-SSÖ) bestående av 1 gruvhål, 3 stoll,skrotstenshögar och en husgrund. Gruvhålet är närmast rektangulärt7x5m (NNV-SSÖ), ca 4m dj ...

Gruvområde (L2001:6446)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1983:7693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2015:8516)

1) GruvområdeBestående av 2 gruvhål. Ingen benämning. Beskrivning saknas

Gruvområde (L1990:9922)

Gruvområde, okänd utsträckning under mark, ca 70x50 m (NNÖ-SSV).Inom området är 1gruvschakt, till största delen igenfyllt, 50 ml (NÖ-SV), 6-10 m br oc...

Koppargruvan, Gruvområde (L2012:2236)

1) Gruvhål, närmast runt, ca 6 m i diam. Vattenfyllt. 7 m S omär: gruvhål, närmast rektangulärt, 8x6 m (Ö-V). Vattenfyll t. 5m VSV om är: Gruvhål, n...

Gruvområde (L2000:7070)

Gruvområde, 60x60 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 gruvhål och ett skrotstensvarp.Gruvhålen, belägna i områdets V del, är 6x5-9x5 m st (SV-NÖ) och 1.8-2.5 ...

Gruvområde (L1945:9565)

Gruvområde bestående av 2 gruvhål och 5 stenhögar.Gruvhål, närmast ovalt, 4 m l (N-S), intill 3 m br och ca 4 m dj.Vattenfyllt till 0.5 m under markyt...

Dammgruvorna, Gruvområde (L1983:4399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Engruvan, Gruvområde (L2007:5483)

1) Gruvhål, 9x2-4 m (N-S) och 1-2 m dj till vattenytan. 8 m SSV om1 är: 2) Gruvhål, 6x6 (N-S) och 1.5 m dj till vattenytan. 5 m ÖNÖom N änden av 1 är ...

Rambergs gruva, Gruvområde (L1944:7432)

Gruvområde, ca 70x60 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 skärpningar, 2 skrotstenshögar och utspridd skrotsten. Skärpningarna är 5-10 m diam och 0,5-1 m dj. ...

Forsbergs gruva, Gruvområde (L2012:9446)

1) Gruvhål, ca 6 m diam. Vattenfylld. Ca 19 m 385cg om nr 1 är:2) Skärpning, 2 m diam och 0,5 m dj.

Gruvområde (L2012:8826)

1) Gruvhål, ca 4x3 m, vattenfylld ca 55 m 195cg om nr 1 är: 2) Gruvhål, ca 6x5 m, vattenfylld. Ca 55 m 280cg om nr 1 är: 3) Gruvhål, ca 4 m diam, vatt...

Gruvområde (L2001:3800)

Gruvområde, bestående av 1 gruvhål och skrotsten. Gruvhål, 5x2 m(NÖ-SV) ochintill 2 m dj ned till vattenytan. Invid och S om gruvhålet är skrotsten, 6...

Gruvområde (L1980:9254)

Gruvområde, 70x40 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 gruvhål och 5 gråbergsvarp. Gruvhålet är närmast rektangulär, 45x10 m (ÖSÖ-VNV) och 1-2,5 m dj ned till ...

Gruvområde (L2000:7912)

Gruvområde, ca 30x20 m (N-S), bestående av ett gruvhål och 2 skrotstenvarp.Gruvhålet i områdets mittparti är 10x6 m (Ö-V) och intill 3 m synligt dj sa...

Gruvområde (L1980:1161)

Gruvhål, närmast ovalt, 10 m l (VNV-ÖSÖ), 6 m br och 3 m dj,därefter vattenfyllt. Runt gruvhålet tät slyveg.N om är oregelbundna skrotstensvarpar.Ca 1...

Gruvområde (L2007:5756)

Gruvområde, 12 m diam, bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstenshög.Gruvhålet är 4 m diam och 1.5 m dj till vattenytan.Skrotstenshögen är 8x5 m och inti...

Gruvområde (L2006:4587)

Gruvområde, 15 m diam, bestående av 1 gruvhål och 2 skrotstenshögar. Gruvhålet är 3x2.5 m st (V-Ö) och 0.1-0.7 m dj till vattenytan. Kallmurade kanter...

Gruvområde (L1954:9901)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:6847)

Gruvområde, 25x15 m (N-S), bestående av 1 gruvhål och 1 gråbergsvarp. 1) Gruvhål, närmast rektangulärt, ca 5x4 m (Ö-V) och 2 m dj till vattnet. Det är...

Gruvområde (L2001:5448)

Gruvområde, 90x50 m st (NNV-SSÖ), bestående av 2 gruvhål, separatbeskrivna samtskrotstensvarp.Gruvhål, 15x8 m st (N-S), intill 1.5 m ned till vattenyt...

Gruvområde (L1999:1556)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:5543)

Gruvområde, 10 m i diam, bestående av 1 gruvhål och 1 skärpning.Gruvhål, 4 m i diam och 1 m dj. Skrotsten ligger runt gruvhålet.2 m ÖSÖ om gruvhålet ä...

Gruvområde (L1981:5678)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, (?), 10x5 m st (NÖ-SV) och 0.2-0.8 m dj till denigenväxande bottnen. Oregelbunden form.3-4 m N om ovanståe...

Gruvområde (L1941:3774)

Gruvområde, 50x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 gruvhål, 1 skärpningoch 5 skrotstenshögar.Gruvhålet är 25x11 m (Ö-V) och 1-1.5 m dj. Det är nästan heltig...

Gruvområde (L2000:5862)

Gruvområde, 35x20 m st (Ö-V), bestående av 2 gruvhål, 3 skärpningar samt 3skrotstensvarp.Gruvhålen, i S, är 5-7x8-13 m st främst (Ö-V), med 2 m dj ti...

Gruvområde (L1981:2502)

Gruvområde, 100x40 m (NV-SÖ) bestående av 3 gruvhål, ett flertalskärpningar, ett flertal skrotstensvarp samt 1 källarlämning.Längst i SÖ är:Gruvhål, r...

Gruvområde (L2004:7260)

Gruvområde, ca 155x40 m (N-S) bestående av 8 gruvhål.5 gruvhål är ovala i varierande storlekar, riktningar och medvarierande dj. Två av dessa är vatte...

Gruvområde (L1985:9419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2003:8290)

Gruvområde, 90x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 gruvhål, 1vandring, 1 skärpning, 1 malmupplag, 1 husgrund och 2skrotstensvarp.Gruvhål, oregelbundet, när...

Gruvområde (L1998:2521)

Gruvområde 35 x 22 m (NNV-SSÖ) bestående av 1 gruvhål och 2 gråbergsvarp. Gruvhålet är oregelbundet, 7 x 5 m (NV-SÖ) och intill 1,5 m dj ner till vat...

Gruvområde (L1949:9570)

Gruvområde, ca 35x17 m (NÖ-SV), bestående av 2 gruvhål och 3 gråbergsvarp. 1) Gruvhål, igenfyllt med sprängsten, 12x12 m och 0,4-2 m h. 2 m S om 1) är...

Gruvområde (L2005:9857)

Gruvområde ca 10 m diam bestående av 1 gruvhål samt 1 gråbergsvarp. Gruvhål 3,5x3 m och ca 1 m dj ner till vattenytan. Det egentliga djupet går ej att...

Gruvområde (L1981:5175)

Gruvhål, 27x11 m (ÖNÖ-VSV) och 2-3 m dj till vattenytan.Sluttande kanter. Skrotsten samlad i ett varp huvudsakligen på Nsidan; varpet ca 40x20 m st (Ö...

Lovisegruvan, Gruvområde (L1981:4028)

Gruvområde, bestående av 3 gruvhål och 1 skärpning.Gruvhål, 40x10-15m (VNV-ÖSÖ). Vattenfyllt.15 m ÖNÖ om ovan är:Gruvhål, ca 8x4 m (ÖNÖ-VSV). Vattenfy...

Gruvområde (L1999:601)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hålbäcksgruvorna, Gruvområde (L2007:5275)

Gruvområde, 220-160x20-60 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 gruvhål, 3grunder samt 3 stora skrotstensvarp, separat beskrivna. 1)Gruvhål, 6 m diam, 2 m dj ti...

Gruvområde (L1943:9350)

Gruvområde, 50 x 40 m (N-S), bestående av 1 gruvhål, 4skrotstenshögar och 1 husgrund. Gruvhålet är 4 x 7 m st(Ö-V) och av okänt djup, vattenfyllt,...

Gruvområde (L1980:28)

Gruvområde, 250x50-60 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 gruvhål ochskrotsten. Gruvhål, 80x5-12 m (NNV-SSÖ9 och intill 2 m dj,därefter vattenfyllt. 4 m NNV om...

Gruvområde (L2004:7511)

Gruvområde, ca 370x130 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 24 gruvhål, 2husgrunder och 2 vandringar.3 gruvhål är rektangulära, 5-15x4-7 m (NÖ-SV) och intill 1-3...

Gruvområde (L2009:3699)

Gruva och område med skrotsten. Gruvhålet är 80x10-20 m (NNÖ-SSV). SÖ och Ö om gruvhålet, inom på fotokartan markerat område, ärskrotstenshögar.

Gruvområde (L1981:2769)

Gruvområde, 220x170 m (Ö-V), bestående av 5 gruvhål, 2skärpningar, 2 husgrunder, 1 källare, 1 smedjegrund, 1 troligkruthammargrund, 1 fundament av min...

Gruvområde (L2000:5725)

1) Gruvområde, 12x35 m (Ö-V), bestående av gruvhål, och 2 skrotstenshögar.Gruvhålet, är 12x6 m (ÖNÖ-VSV) och 1-4 m dj till vattenytan.Skrotstenshögarn...

Sjövretsgruvan, Gruvområde (L1980:25)

Gruvområde, 120x30-50 m (NÖ-SV), bestående av 4 gruvhål.Gruvhål, oregelbundet, närmast rektangulärt, 15x4-6 m och 1-1.5 mdj till vattenytan.Ca 14 m NÖ...

Gruvområde (L1950:4531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1985:3491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1937:1588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2001:8443)

Gruvområde, 25x17 m (N-S) bestående av 1 gruvhål, 1 skärpning och1 skrotstensvarp.Gruvhålet är 4x3 m ovalt (N-s) och 1.5 m dj till vattenytan.Intill o...

Gruvområde (L2001:7795)

Gruvområde, 400x50-380 m (NV-SÖ) 25 m diam, bestående av 19gruvhål, ett antal husgrunder samt skrotsten.18 gruvhål, 6-72x2-30 m (varierande riktningar...

Gruvområde (L1979:597)

Gruvområde, ca 30x30 m (NV-SÖ) bestående av 1 gruvhål och gråbergsvarp. Gruvhålet är 11x8 m (NNV-SSÖ) och 1-3 m dj ner till vattenytan. Det egentliga ...

Gruvområde (L2007:6015)

1) Skärpning, 2.5x2.5 m (NV-SÖ), 1.5-2 m dj, anlagt vid VNV fotenav bergsrygg.6 m ÖNÖ är:2) Skärpning, 3x3 m (VNV-ÖSÖ), 1.5 m dj, vattenfyllt.2.5 m ÖS...

Gruvområde (L1992:8176)

Gruvområde, 40x20 m (NÖ-SV), bestående av 3 skärpningar. 1) Skärpning, i form av en grop, 2,5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m dj. I N är en hög, 3x2 m (ÖNÖ-VS...

Gruvområde (L2001:7519)

Gruvområde, 20 m diam bestående av 1 gruvhål samt skrotsten.Gruvhålet är 8 m diam och 3.5 m dj till vattenytan. Inga borrhålhar iaktagits. Kring gruvh...

Gruvområde (L2022:2136)

Gruvområde, ca 75x25–45 m (Ö-V), bestående av 2 gruvhål, 3 skärpningar och minst 6 gråbergsvarp. Skärpning, belägen längst i Ö, rund, 6 m diam och ca ...

Gruvområde (L2022:4576)

Gruvområde, 90×40 m (NNÖ–SSV), bestående av 3 skärpningar och 2 gråbergsvarp.

Lövåsgruvan, Gruvområde (L1981:6674)

Gruvområde bestående av 3 gruvhål och 2 skrotstenshögar.Gruvhål, ca 21x2-4 m (NNV-SSÖ), delvis vattenfyllt, ca 1.3 m djtill vattenytan.Ca 8 m SÖ om är...

Gruvområde (L1980:2537)

Gruvområde, bestående av 4 gruvhål.Gruvhål, runt, 8 m diam och 0.2 m dj till vattenytan.10 m V om är:Gruvhål, rektangulärt, 4 m br, 10 m l (Ö-V) och 0...

Brunna Jungfrugruva, Gruvområde (L1942:1747)

1) Gruvhål, provgrop(?) 6 m diam och 2,5 m dj. 2 m SSÖ om nr 1 är: 2) Gruvhål, provgrop(?) 6 m diam och 2 m dj. 11 m S 40cg Ö omnr 2 är: 3) Gruvhål, 1...

Gruvområde (L2003:9129)

Gruvhål, avlångt, 14x2-3 m (NÖ-SV) och 0.5 m dj till vattenyta.Gruvhålet omges av fyra mindre skrotstensvarpar.

Gruvområde (L2001:3148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2003:6064)

Gruvområde, 125x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 gruvhål samtskrotsten. Dessa är från Ö:Gruvhål, 11x3-4 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1.5 m dj till vattenytan.Mindr...

Gruvområde (L1980:1563)

Gruvområde, 110x50 m (V-Ö), bestående av 2 gruvhål, skrotsten ochskärpningar.Gruvhål, rektangulärt, 7x6 m (N-S) och intill 2 m dj, däreftervattenfyllt...

Gruvområde (L2019:4631)

Gruvområde, 32×12 m (N–S), bestående av 2 gruvhål, varav ett osäkert och ett lager. Gruvhålen var placerade i den norra och södra delen av gruvområdet...

Gruvområde (L1981:6461)

Gruvområde, bestående av 5 gruvhål och 1 skrotstensvarp.Stollgång, närmast oval, 2.5 m h, 3 m br och 10 m synligt dj,riktning N. Öppning mot S i lodrä...

Sveds gruva, Gruvområde (L1999:42)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2012:2230)

1) Gruvhål, runt, 5 m diam och 2 m dj, samt vattenfyllt. 5 m V om nr 1 är: 2) Gruvhål, rektangulärt 9x3 m (Ö-V). Vattenfyllt. 15m 290cg om nr 2 är:: 3...

Gruvområde (L1980:4817)

Gruvområde, 65x110 m (N-S) bestående av 4 gruvhål, 1 husgrundsamt skrotstensvarp.Gruvhål, fyrkantigt, 2.5x2.5 m Ö sidan är i N-S, 0.7 m dj tillvatteny...

Solbergsfältet, Gruvområde (L1958:2895)

Gruvområde, ca ca 600x140 m (NV-SÖ), bestående av 5 gruvhål, ca 10 dagbrott och ca 25 högar med skrotsten. Gruvhålen (markerade på fotokartan) är 28x4...

Brandåsgruvan, Gruvområde (L1940:7191)

Gruvområde, 55 x 35 m (NNV-SSÖ). På området är 1 gruvhål, minst 4 grunda skärpningar och 3 skrotstensvarp. Gruvhålet är 7 x 6 m (N-S), 2,5 m dj. Trol...

Hällagruvan, Gruvområde (L1981:4294)

Gruvområde, ca 120x100 m (V-Ö) utgöres av 1 gruvhål underbetongplatta, 5 husgrunder, 3 skrotstensvarp till div byggnader,3 skrotstensvarp samt 1 öppet...

Gruvområde (L1943:9516)

Gruvområde, ca 60x40 m (NV-SÖ), bestående av 1 gruvhål, 1skärpning och flera skrotstenshögar,Gruvhålet, beläget i S, är 18x14 m och 1 m dj, intill vat...

Spikgruvan, Gruvområde (L2004:8718)

Gruvområde, ca 50x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 gruvhål och skrotstensvarp. Gruvhål, runt, 4 m diam och 0,7 m dj till vattenspegel. 3 m VNV om ovan ä...

Gruvområde (L2007:1583)

Gruvområde, 260x20-110 m (NV-SÖ), bestående av 8 gruvhål, 3gruvstugegrunder samt skrotstensvarp. 1) Gruvhål, 35x1-3 m(VNV-ÖSÖ) och 3 m dj till vatteny...

Gruvområde (L2000:6117)

Gruvområde, enligt geologiska bladet 1937, ca 140x25 m st (N-S),bestående avminst 3 gruvhål, av okänd storlek.

Gruvområde (L1998:1015)

Gruvområde, 15 x 10 m (NÖ-SV) bestående av 1 gruvhål och 1 gråbergsvarp. Gruvhålet är närmast rektangulärt, 5 x 3 m (N-S) och 1,5-2 m dj. Direkt NÖ ...

Gruvområde (L2000:5844)

Gruvområde, 70x35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 gruvhål, 1 skärpning och 2skrotstensvarp.Gruvhålen, i V och centralt, är 2-7x20 och 2x6 m, (varierande r...

Gruvområde (L1980:947)

Gruvområde, 80x40 (V-Ö), bestående av 3 gruvhål och skrotsten.Gruvhål, oregelbundet rundat, 6-8 m diam och intill 3 m dj,därefter vattenfyllt.Ca 35 m ...

Gruvområde (L1980:7504)

Gruvområde, ca 30 x 15 m (N-S) bestående av 1 skärpning och 1 skrotstensvarp. Skärpningen är närmast rektangulär, ca 20 x 5 m (N-S) och 0,5-1,2 m dj. ...

Gruvområde (L2002:7518)

Gruvområde, ca 35x25 m ( NV-SÖ), bestående av 2 gruvhål, 2 skärpningar och 1 gråbergsvarp. Beskrivning se nedan. (Brandinventering 2015, lst dnr 431-4...

Gruvområde (L1980:958)

Gruvområde, 50x30 m (NÖ-SV), bestående av 2 gruvhål ochskrotsten.Gruvhål, 4x4 m (NÖ-SV) och helt vattenfyllt.3 m SV om ovan (NÖ-SV) och helt vattenfy...

Gruvområde (L2007:5213)

Gruvområde, 90x20-30 m (NV-SÖ), bestående av 6 gruvhål samtskrotstensvarp. 1) Gruvhål, 4 m diam, 0,3 m dj till vattenytan.Sly. Stängsel. 1 m NV om nr ...

Gruvområde (L1980:3308)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.