Gruvområde

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar med anknytning till verksamhet kring gruva.
Gruvområde (L1942:7860)

1) Gruvområde, 70x20m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 gruvhål, 3skrotstenshögar och 1 husgrund. Gruvhålen är 10 m diam och 1.5 m dj ner tillvattenytan resp....

Gruvområde (L1942:1752)

1) Gruvhål, 7 m diam, 3,5 m dj troligen provgrop vid malmletning. Beväxt med 5 granar och några lövträd. 50 m NÖ om nr 1 är: 2) Gruvhål, vattenfyllt, ...

Gruvområde (L1981:8207)

Gruvområde, 50x30 m (N-S), bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, ovalt, ca 10x4 m (N-S) och 0.5-1 m ner till vattenytan.Ca 5 m S om ovan är:Gruvhål, ca 10x5...

Gruvområde (L2008:5120)

Gruvområde, ca 50x15 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 gruvhål och 2 skrotstenshögar. Ett gruvhål, mitt i tämligen brant sluttning, är ca 10x5 m (ÖNÖ-VSV) o...

Gruvområde (L2000:9092)

Gruvområde, 330x300 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 gruvhål, 3husgrunder, 1 grund rest av samt2 rostanläggningar.Gruvhål, närmast kvadratiskt, 2 m i sida,...

Gruvområde (L1981:2795)

Gruvområde, 30x15 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 gruvhål samt 2skärpningar.Gruvhål, närmast runt, 7 m diam och 0.3 m dj till vattenytan.Hålet är nästan h...

Gruvområde (L2001:8108)

Gruvområde, 45 x30 m (NV-SÖ), bestående av 2 gruvhål och 1skrotssenshög.Ett gruvhål är ovalt, 8x4 m (N-S) och 4 m dj ner till vattenytan.Beläget i omr...

Gruvområde (L1992:4591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2001:320)

Gruvområde 35x25 m (N-S) bestående av 2 skärpningar och ett skrotstensvarp. Skärpningarna är 5-8 m l (N-S), 2-3 m br och 1-2 m dj. Skrotstensvarp 6x3 ...

Gruvområde (L1979:201)

Gruvområde, 60x40 m (NV-SÖ), bestående av 2 gruvhål och skrotstensvarp. Det SSÖ gruvhålet är närmast runt, 7 m diam och 2-6 m dj ned till vattenytan. ...

Gruvområde (L1983:4819)

Område med skärpningar, Inom ett 50 x 20 m stort område (ungefär (N-S) är 5 skärpningaqr, 3-4 m i diameter stora och 7-7,5 m djupa. samt 8 x 3 m (N-S)...

Gruvområde (L2020:1313)

Gruvområde, ca 235x55 m stort (NV-SÖ) med minst 7 gruvhål, 10-15 m i diam och 1-5 m synligt djupa, 2 husgrunder, flera kallmurade anläggningar, ett pa...

Gruvområde (L1999:1458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2001:5687)

Gruvområde, 20 m i diam, bestående av 1 gruvhål och 1skrotstenhög.Gruvhålet är 10x6 m st (VNV-ÖSÖ) samt 0.4 m dj till vattenytan.Skrotstenshögen, belä...

Gruvområde (L2000:8421)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål och 1 skrotstenshög.Gruvhål, 11x5 m (ÖNÖ-VSV) och 1-2 m dj ned till vattenytan. I Öoch V är smärre skrotstenshögar....

Gruvområde (L2000:6831)

Gruvområde, 70x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 gruvhål (dagbrott),samt 4skrotstenshögar.Gruvhålen, i S, är 5-20x20-40 m st (N-S), 2-8 m dj. Det största...

Gruvområde (L1980:2658)

Guvområde 120x160 m st (Ö-V) bestående av 4 gruvhål.Gruvhål rektangulärt 8 m br 10 m l N-S och 0.2-2.5 m dj tillvattenytan.2 m S om ovan är:Gruvhål ru...

Gruvområde (L2001:1768)

Gruvområde, 35x25 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstenshög.Gruvhålet, är 3 m diam och 2 m dj till vattenyta.I ÖSÖ kanten är:Skrotste...

Gruvområde (L2014:1632)

Nedlagt gruvfält, ca 500x50-200 m, (NÖ-SV), bestående av 5 brott.Brotten är 25-200 m l och 10-70 m br. Det största djupet är 215m. Samtliga brott är v...

Tallgruvan, Gruvområde (L2003:8852)

Gruvområde, 30x20 m (N-S) st, bestående av 1 gruvhål, fyrkantigt,4x4 m, 1.3 m dj till vatten.Kvarstående timmring i kanterna.Skrotsten förekommer runt...

Gruvområde (L1980:1988)

Gruvhål, skärpning, 1x1.8 m diam och övertorvad skrotstensvarp isluttningen åt NV. Igenvuxet. Berget sluttar i NV mycket brantparti tar vid. I bergska...

Avundsgruvan, Gruvområde (L1980:1676)

Gruvområde, 90x70 m (N-S), bestående av 4 gruvhål, skärpningar,skrotsten och 1 husgrund.Avundsgruvan (de två nedan nämnda gruvhålen).Gruvhål, 3x3 m oc...

Gruvområde (L2001:4850)

Gruvområde, 60x35 m st (NÖ-SV), bestående av 2 gruvhål, separat beskrivna, 1malmupplag, 2 rostugnar, 1 hästvandring samt ett flertal skrotstensvarp.Gr...

Gruvområde (L2020:10467)

Gruvområde, ca 60x30 m (NO-SV), bestående av 2 gruvhål på ca 10 m:s avstånd från varandra. Det NÖ:a gruvhålet är ca 25x18 m och troligen intill 6 m dj...

Gruvområde (L1998:3217)

Gruvområde, 80x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 gruvhål, 7 skärpningar/jordrymningar och 1 skrotstensvarp. Ett gruvhål är oregelbundet, ca 15 m i diam oc...

Gruvområde (L2000:6785)

Gruvområde, 175x15-30 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 gruvhål, 3 skärpningar,5 skrotstenshögar samt 2 grunder.Gruvhålen, är 5-37x2-5 m och 1-3 m dj till v...

Gruvområde (L2001:6524)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:6788)

Gruvområde, ca 40x30 m (NÖ-SV), bestående av 3 skärpningar samt 1 gråstensvarp. 1) Skärpning, ca 10x5 m (N-S) och 2,5 m dj mot V. Mossa och gräs i bot...

Gruvområde (L1961:9491)

Gruvområde, 900x300 m (N-S), bestående av ca 45 gruvhål, 2x2-60x4m st. I regel vattenfyllda. Talrika skrotstenshögar samtförbindelsevägar.

Gruvområde (L1999:840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:6853)

Gruvområde, 25x10 m (Ö-V), bestående av 1 gruvhål och 1 gråbergsvarp. 1) Gruvhål, ovalt, ca 7x6 m (Ö-V) och 0,1-0,5 m dj ner till vattenyta. Ö delen u...

Gruvområde (L2000:7330)

Gruvområde, bestående av 1 gruvhål, 1 skrotstensvarp och 1 ugnsrest. Gruvhål, 10x6 m (60-260 G) och intill 3.5 m dj. Bottenplan kvadratiskt, 3x3 m, me...

Gruvområde (L1980:1323)

Gruvområde, 300x680 m st (ÖNÖ-VSV) del av Nybergsfältet,bestående av 19 gruvhål.Av gruvhålen är 4 kvadratiska, 4-5x4-5 m och 0.2-0.5 m dj tillvatteny...

Gruvområde (L1981:4717)

Gruvområde, 70x40 m st (Ö-V) bestående av 3 gruvhål.Gruvhål, 6x6 m st och intill 1.5 m dj till vattenytan.7-8 m SÖ om ovan är:Gruvhål, 10x10 m st och ...

Gruvområde (L1946:5216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2004:7150)

Gruvområde, ca 300x75 m (NV-SÖ) bestående av 2 gruvhål och 2husgrunder.Gruvhål, ovalt, 27x14 m (NV-SÖ) och intill 1.5 m dj tillvattenytan.12 m NV om d...

Gruvområde (L1980:1125)

Gruvområde, ca 500-600 m l (Ö-V) och 200-300 m br, bestående av:Centrallave och kontorsbyggnad i betong och sten.Kross- och sållningsverk (?) i tegel....

Gruvområde (L1981:5987)

Gruvhål, rektangulärt, 6 m l (N-S), 3 m br och 1 m dj, däreftervattenfyllt.Intill och Ö om är:Skrotstensvarp, närmast rund, ca 8 m i diam och 1 m h.S ...

Gruvområde (L1980:2462)

Gruvhål bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvarp.Gruvhål, 6x4 m (NÖ-SV) sexkantigt och 1-2 m dj till vattenytan. Igruvhålets kant är stocksättninga...

Gruvområde (L1980:2264)

Gruvhål, rektangulärt, 7x4 m st (ÖNÖ-VSV) och 0.2 m tillvattenytan. På ÖNÖ sidan 1 timmerkonstruktion samt på en sida 1fundament, 4x4 m st och 3 m h.3...

Gruvområde (L1942:9972)

Gruvområde, 110x50 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 gruvhål och 3skrotstenshögar. Gruvhålen är 20x10 respektive 32x17 m (N-S)med 0.5-1.5 m ner till vatten...

Gruvområde (L1941:516)

Gruvområde, 90x50 (Ö-V) bestående av 4 gruvhål, 4 skärpningar, 1vandring och 5 skrotstenshögar.Gruvhålen är 5 m diam - 15 m diam, vattenfyllda med 1.5...

Gruvområde (L2000:1123)

Gruvområde, 50x25 m (Ö-V), bestående av 2 gruvhål, 1 skärpningoch 2 skrotstenshögar.Gruvhålen är 6x5 m och 1 m dj till vattenytan. Stängsel.Skärpninge...

Gruvområde (L1948:2603)

Gruvområde, 30x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 gruvhål och flera utspridda gråbergsvarp. Gruvhålet är ca 20x5-10 m (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m dj intill vattenyt...

Missugruvan, Gruvområde (L2000:1286)

Gruvområde, 70x35 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 gruvhål, 1skärpning samt skrotstensvarp.Gruvhålet är 15x10 m (N-S) och intill 1-2 m dj till vattenytan.I...

Gruvområde (L2012:9104)

Gruvområde, intill ca 15 m st område bestående av gruvhål och stenvarp. 1) Gruvhål, ca 4x3 m (NV-SÖ). Vattenfyllt. 2) Stenvarp. Runt gruvhålet finns m...

Sörihällgruvan, Gruvområde (L1992:5092)

1) Gruvhål, ca 110 m l (NNV-SSÖ), 10-20 m br och intill 3 m dj.Bevuxen med tallar, granar samt lövsly.ÖNÖ om gruvhålet är i sluttningen ett tiotal skr...

Gruvområde (L1980:198)

Gruvhål, sexkantigt, ca 4 m diam och 0.5 m dj till vattenytan.Timmerinfodrat. Initll och S om är mindre skrotstensvarp.I gruvhålets SÖ kant är pumpsto...

Gruvområde (L1951:6711)

Gruvområde, 40x20 m (N-S), bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstenshög.Gruvhålet är runt, 4 m diam. Vattenfyllt, 0.2-1 m nedtill vattennivå. Omgärdat a...

Gruvområde (L1992:2771)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:564)

Gruvområde, ca 35X20-30m (N-S). Bestående av 1 gruvhål, 1 skärpning och 2 skrotstensvarpar. Gruvhålet är närmast ovalt, ca 30X4-10m (N-S) och 0,5-1m d...

Gruvområde (L2001:7619)

Gruvområde, 30 x20 m (Ö-V), bestående av 2 gruvhål ochskrotsten.Gruvhålen är 5x3-5 m (NV-SÖ) och 1.5 m dj, ej vattenfyllda.Skärpningar?Skrotsten är kr...

Gruvområde (L2000:7668)

Gruvområde, 30x25 m (NNÖ-SSV) bestående av ett gruvhål och ett stenvarp.Gruvhålet är 12 m diam och 4 m synligt dj samt vattenfyllt.Stenvarpet är 20 m ...

Gruvområde (L2007:1499)

1) Gruvhål, 2 m diam, 1,5 m dj, berg synligt i NÖ. Kullfallet trädöver, höga träd runt om. Övermossad skrotstensvall. 5 m NÖ om nr1 är: 2) Gruvhål, 5 ...

Gruvområde (L2000:1373)

1) Gruvområde, 130x20-45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 gruvhål, 4skärpningar, 3 skrotstenhögar samt 1 källargrop.Gruvhålen är 5x2.5 m resp. 7x5 m och 0....

Gruvområde (L1999:846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1980:2615)

Gruvhål, ovalt, 9 m l (N-S) och 6 m br, 0.2-1 m dj tillvattenyta. Vattenfyllt.Omedelbart S om ovan är:Skrotstensvarp, rundad, ca 13 m diam och 1-2.5 m...

Gruvområde (L1999:4301)

Gruvområde, 400x190 m (SSÖ-NNV), bestående av 8 gruvhål, ett 5-talskärpningar, en nersänkning i marken, talrika skrotstensvarp, 2 avledningskanaler s...

Södra Älgabergsgruvan, Gruvområde (L1980:1919)

Gruvområde, 120x50 m (V-Ö), bestående av 4 gruvhål, 1skrotstensvarp och 1 husgrund.Gruvhålen är 25x10 m (NNV-SSÖ) till 12x3 m (NÖ-SV) och 0.5-3 m djti...

Gruvområde (L1983:3495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1981:9319)

Gruvhål, 10x5 m (N-S). Vattenfyllt. Omedelbart V oc Ö om ärkallmurade försvar. Det västra är 6x7 m (N-S), 0.9 m h och detöstra är 3x8 m (N-S), 0.7 m h...

Gruvområde (L2000:9534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1951:5790)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hag-Jansgruvan, Gruvområde (L1999:248)

Gruvområde bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvarp.Gruvhål, 25x4-7 m (NV-SÖ), 1-7 m dj till vattenytan. Beväxt påkanterna med höga granar och tall...

Gruvområde (L1981:9551)

Gruvhål, 17 m l (NV-ÖSÖ) och 5-8 m br. Intill 1.5 m dj frånvattenytan. Skrotstenshög S om hålet, ca 19 m l, 8-10 m br ochintill 1.4 m h. Det finns äve...

Gruvområde (L1939:2024)

Gruvområde, 130x20-25 m st Ö-V), bestående av 1 gruvhål och 1 dynamitkällare. Gruvhålet är 110x10-15 m (Ö-V), 1,5-5 m dj. Utmed den norra kanten är f...

Gruvområde (L1980:1592)

Gruvområde, 110x40-50 m (N-S), bestående av 4 gruvhål ochskrotsten.Gruvhål, 8x3 m (NNÖ-SSV) och intill 3 m dj, däreftervattenfyllt.4 m N om ovan är:Gr...

Hultebogruvan, Gruvområde (L1983:5407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2000:6851)

1)2) Gruvområde, ca 450x150-300 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 10 gruvhål,2 skärpningar och 6 skrotstenshögar, samt minst 6 grunder.Gruvhålen, (de störs...

Gruvområde (L1940:3740)

Gruvområde, 50x30 m (NV-SÖ). På området är 1 gruvhål, 1 skärpning, 2 skrotstensvarp samt 4 försvarsrösen. Gruvhålet är 11x3,5-4 m (NV-SÖ) och 0,8-12 m...

Gruvområde (L2001:5045)

Gruvområde, 30x20 m st (NÖ-SV), bestående av 2 gruvhål och 1skrotstenshög-Gruvhålen är 8x4 (NÖ-SV) resp. 2.5x2 (NV-SÖ) m st samt 0.3 resp.0.4 m dj til...

Gruvområde (L2004:2174)

Gruvområde, ca 160x90 m (NÖ-SV) bestående av 6 gruvhål och 1vandring.2 gruvhål, kvadratiska, 5x5 m (NV-SÖ) och 2-2.5 m tillvattenytan. Ett av gruvhåle...

Gruvområde (L1945:9975)

Gruvhål, rundad, 6x5 m (ÖNÖ-VSV) 1-2 m dj till vattenytan. NÖ-Nom gruvhålet finns skrotstenshögar.15 m V om ovan ärGruvhål, 15x10 m (ÖNÖ-VSV) och 2 m ...

Per Lillesgruvan, Gruvområde (L2007:5359)

1) Gruvhål, 7 m diam och 1 m dj till vattenytan. Sly och högasmala träd runt om. Stängsel. 8 m NV om 1 är: 2) Gruvhål, 4 mdiam och 1-3 m dj till vat...

Mörttjärnsgruvan, Gruvområde (L2007:8439)

Gruvhål, ovalt, 17x7 m och intill 4 m dj. Bevuxen med mindregranar. 5 m V om gruvhålet är en skärpning ca 6 m diam och intill? m dj. 10 m S om gruvhål...

Gruvområde (L2001:6260)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2011:9590)

1) Gruvschakt, 30x15 m (VNV-ÖSÖ). Inhängnat. 10 m V nr 1 är: 2)Slagghög, ca 35x35 m, 1,60-1,80 m h. t m NÖ nr 2 är: 3) Slagghög,ca 10x5 m och 0,6-0,8 ...

Gruvområde (L2004:1840)

Gruvområde, ca 60x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 gruvhål och 1husgrund.Gruvhål, ovalt, 6x3 m och intill 3.5 m dj till vattenytan. SÖ omgruvhålet är sk...

Blankagruvan, Gruvområde (L1981:9040)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2003:6064)

Gruvområde, 125x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 gruvhål samtskrotsten. Dessa är från Ö:Gruvhål, 11x3-4 m (ÖNÖ-VSV) och 1-1.5 m dj till vattenytan.Mindr...

Gruvområde (L2001:8339)

Gruvområde, 75x70 m (N-S), bestående av 2 gruvhål och 2skrotstenshögar.Gruvhål, det i S, är avlångt, 15x5 m (N-S) och intill 2 m dj tillvattenytan. In...

Gruvområde (L2001:6459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2000:7008)

Gruvområde, 10 m diam, bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvall.Gruvhålet, är 5 m diam och 3 m dj till snöisig dybotten. Minimalabrottytor.Skrotste...

Gruvområde (L1981:7587)

Gruvområde, 100x50 m (N-S), bestående av 5 gruvhål samt mindremängder av skrotsten. Gruvhålen beskrivs nedan:Gruvhål, 15x4-5 m (N-S) och 0.5 m ned til...

Gruvområde (L2007:5456)

Gruvområde, 150x40-60 m (SSÖ-NNV), bestående av 6 gruvhål, 1gruvstugegrund samt stora skrotstensvarp. 1) Gruvhål, 10x2-3 m(SSÖ-NNV) och 1.5 m dj. Tät...

Gruvområde (L1981:4651)

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, 15 m diam (med en liten inskjutande ö i den Ö delen) ochintill 2 m dj till vattenytan. Hålet förefaller ha...

Gruvområde (L2005:9857)

Gruvområde ca 10 m diam bestående av 1 gruvhål samt 1 gråbergsvarp. Gruvhål 3,5x3 m och ca 1 m dj ner till vattenytan. Det egentliga djupet går ej att...

Gruvområde (L1950:4855)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L2001:1162)

Gruvområde, 40x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 gruvhål och 1 skrotstensvarp.I SV delen är:Gruvhålet, som är oregelbundet, 14x6-13 m (NNÖ-SSV), vattenfyll...

Gruvområde (L1968:5074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Gruvområde (L1941:3774)

Gruvområde, 50x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 gruvhål, 1 skärpningoch 5 skrotstenshögar.Gruvhålet är 25x11 m (Ö-V) och 1-1.5 m dj. Det är nästan heltig...

Gruvområde (L2004:9887)

Skärpning, rektangulär, 5x4 m (NNV-SSÖ) och 0.1-1.2 m dj. Iskärpningen ligger några förmultnade stockar. I skärpningen ären skrotstenshög 6x3.5 m (ÖNÖ...

Garpan, Gruvområde (L1981:7221)

Gruvområde, 70x70 (N-S) bestående av 6 gruvhål samtskrotstensvarp.Gruvhål 4 m diam och ca 1 m till vattenytan.5 m Ö om ovan är:Gruvhål 25x10 (Ö-V) och...

Gruvområde (L2001:2086)

Gruvområde, 30x20 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 gruvhål, 1 skärpning och 2skrotstenshögar.Av gruvhålen, är två i huvudschaktet åtskilda av en brygga....

Bojmossfältet, Gruvområde (L2003:6095)

Gruvområde, 180x30-60 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 gruvhål.I områdets Ö del är:Gruvhål, kvadratiskt, 2.5x2.5 m (NÖ-SV) och intill 1m dj tillvattenytan....

Knutsgruvorna, Gruvområde (L2007:4686)

1) Gruvhål, 5 m diam och 0.5 m dj till vattenytan. Tät sly runtom. Stängsel. 10 m NNÖ om 1 är och 2 m N om traktorväg (Ö-V) är:2) Gruvhål, 17x5-7 m (...

Gruvområde (L1980:2236)

Gruvhål, dagbrott, 65 m l (N-S), 10-24 m br och 10-15 m dj.Lodräta sidor. Ansluter till den naturliga sluttningen i Ndelen. Brutet vågrätt in i berget...

Gruvområde (L2006:7539)

Gruvområde, 70x20-50 m (N-S) bestående av 3 gruvhål. Ett gruvhålär 8x7 m (Ö-V) och 3.7 m dj. I hålet ligger ett stort stenblock.28 m N om är ett gruvh...

Gruvområde (L2000:7768)

Gruvområde, bestående av 1 gruvhål och 2 skrotstensvarp.Gruvhål, 7x4 m (ÖNÖ-VSV) och intill 2 m dj. Vattenfyllt. Dike åt SSV.Skrotstensvarp V om samt ...

Nyckelhultsgruvorna, Gruvområde (L1982:9061)

Gruvområde, bestående av 4 gruvhål.Gruva, 4x3 m (VNV-ÖSÖ), vattenfylld.2 m VNV om denna ligger:Gruva, 6x4 m (VNV-ÖSÖ), vattenfylld.5 m V om denna ligg...