Hägnad

Riksantikvarieämbetets definition: Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med andra.
Hägnad (L2013:7770)

Stensträng, ca 60 m l och 1,6 m br. Enskiktad med 0,3-1,3 m st stenar. Mestadeles övertorvad. Breddar ut i S och viker av i SÖ. Framkom vid arkeologis...

Hägnad (L2010:9317)

Stensträng, ca 100 m l ( ung NNV-SSÖ) ca 1-3 m br och 0,3-0,4 mh, bestående av ca 0,3-0,8 m st block. Avslutas i S, N om mindrebergsklack, där blockri...

Hägnad (L2015:9421)

Gravfält, 25x15 m (NNÖ-SSV) bestående av c:a 5 fornlämningar.Dessa utgöres av 1 kvadratisk stensättning, 1 kvadratiskstenkrets, 2 resta stenar och 1 s...

Hägnad (L1941:7574)

1) Hällristning, 1,1x0,26 m (SÖ-NV) med 2 djurfigurer, försänkta, 21 och 27 cm l, varav den ena ofullständig, samt 1 älvkvarn (?), 4,5 cm diam och 1,5...

Hägnad (L1977:6683)

Stensträng, 70 m l (SV-NÖ) bestående av mestadels en enkel rad av enskikta de stenar 0,4-0,9 m l och 0,2-0,4 m h. Stensträngen är svårt skad ad inom...

Hägnad (L2012:7195)

Stensträng, 140 m l (huvuvdriktning NV-SÖ) enskiktad, 2-3 radig,intill 3 m br av 0,3-1 m st stenar. Avskuren av brukningsväg (Ö-V), i vars yta även en...

Hägnad (L1940:4720)

Stensträng, ca 30 m l N-S), 0,5-1 m br och intill 0,4 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. I anslutning till lämningen finns röjda ytor.

Hägnad (L1976:4843)

1) Stensättning, rest av ursprungligen sannolikt rund ca 10 m di am, nu bestående av ett ca 10x7 m st (N-S) och intill 0,5 m h par ti,övertorvat, med ...

Hägnad (L2019:4596)

Stenmur, 41 m l (N–S), 2,5 m br och 0,7 m h, Stenmuren består av rundade naturstenar, primärt av granit, 0,20 - 0,65 m stora.

Hägnad (L1960:7508)

Stenmur, ca 7,0 m lång (Ö-V), 1,0 m hög och 1,0 m bred. Muren är uppbyggd i tre varv, med stenar om ca 0,3-0,6 m stora. (RAÄ dnr 321-1966-2009).

Hägnad (L1986:6002)

Stenmur, 17 m l, 0,5-1 m br och intill 0,6 m h..

Hägnad (L1942:4591)

1) Skärvstenshög, 12 m diam, ca 0,3-1 m h. Övertorvad med i ytannågra 0,3-0,5 m st stenar samt måttligt med 0,05-0,15 m st skörbrända stenar. I V kant...

Hägnad (L1986:2424)

Hägnadsvall, ca 95 m l, 1 - 1,5 m br och 0,2 - 0,8 m h. Förstärkt med stenmur.

Hägnad (L1982:1000)

Hägnadsvall, 4 m br , 0,7 m h med fyllning a v 0,3-0,8 m st stenar, jordblandat.

Hägnad (L2011:8583)

1) Gravfält 200x10-100 m (NV-SÖ) bestående av ca 40 fornlämningar. Dessa utgöres av 35 runda eller närmast runda stensättningar,3 kvadratiska stensätt...

Hägnad (L2002:6851)

Stensträng, 11 m lång (ÖSÖ-VNV), 0,8 m bred och intill 0,8 m hög. Den är enradig och enskiktad. Stenstorleken varierar mellan 0,5 och 1,0 m. (Dnr 32...

Hägnad (L1982:1605)

Hägnadsvall, ca 180 , l (NÖ-SV), 1.3 m br och 0,2-0,5 m h, av 0,3-0,7 m st stenar.

Hägnad (L1976:862)

1) Stensträng, ca 20 m l (N 30cg V-S 30cg Ö) 0,5 m br och 0,1-0, 2 m h, bestående av en enkel rad 0,2-0,4 m st gråstenar. 40 m V 4 0cg N om NNV delen ...

Hägnad (L2012:5278)

Stensträng, 120 m l (155-355cg), i regel bestående av en enkel rad enskiktade stenar, 0,2-0,6 m st. Enstaka stenar är 1-1,3 m st.På stensträngen ligge...

Hägnad (L2011:6576)

Stensträng, ca 70 l och bågformig (huvudsakligen NÖ-SV). Strängen är enskiktad, 1-3 m br och 0,2-0,3 m h, samt består av 0,3-0,8 m st stenar. Rest av ...

Hägnad (L1986:7350)

Stenmur, ca 140 m l, 0,4 - 0,5 m br och 0,2 - 0,4 m h.

Hägnad (L1970:5306)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2011:771)

Stensträng, ca 50 m l (ÖNÖ-VSV) 1-2 m br och 0,1-0,6 m st stenar. V delen slutar i en mängd odlingssten varför exakt längd och riktning är osäker. Bev...

Hägnad (L2004:2343)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.3-0.5 m h. Övertorvad med iytan synliga stenar, 0.3-0.8 m st. Mittgrop, 2 m diam koch 0.3 mdj.5 m ÖSÖ om stensät...

Hägnad (L1980:5938)

Stensträng, 17 m l (V-Ö), dubbelradig, 2 m br och 0.3 m h,0.2-0.4 m st stenar, de mindre är fyllning i strängens mitt.Längst i V, där strängen anslute...

Hägnad (L2015:4825)

Stensättning (?), närmast rund ca 9 m dia och 0,2 m h. Övertorvadoch övermossad fyllning av i ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar.Mycket osäker som fornl...

Hägnad (L1986:9770)

Stenmur, ca 40 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och intill 0,4 m h.

Hägnad (L1986:859)

Hägnadsvall, ca 400 m l (NNV - SSÖ), 1,5 - 2 m br och 0,2 - 0,8 m h. Övergår längst i N och S till kallmur. På en sträcka av 20 m är vallen dubbel, m...

Hägnad (L1966:9030)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1986:5859)

Stenmur, ca 50 m l (ÖNÖ-VSV), 0,5-1 m br och intill 0,8 m h.

Hägnad (L1949:9420)

Stenmur, 230x1-2,5 m l (N-S) och 0,3-1,2 m h. Stenstorlek, 0,2-1,5 m st, 1-4 varv.

Hägnad (L1942:8640)

Stensträng, ca 100 m l (Ö-V), 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h. Av 0,2-0,7 m st stenar i ett skikt och en - tre rader. Ställvis gles.

Hägnad (L1958:3545)

1) Stensträngar, rester av. Pga tät vegetation är besiktning ejmöjlig. 1941 års inventering, upptar endast en del av enstensträng, 0,75-1,5 m br, 0,2-...

Hägnad (L2016:1316)

1) Stensträng, ca 25 m l (NNV-SSÖ), bestående av en enkel radenskiktade stenar, 0,3-0,5 m st, till större delen nedsjunkna ochövermossade. Änden i N o...

Hägnad (L2014:2865)

Stensträng, ca 100 m l, VNV-ÖSÖ, bestående av en enskiktad,enradig och av 0,3-08 m st stenar, 0,1-0,5 m h. Ställvis någraintill 1,2 m st stenar. Tydli...

Hägnad (L2012:3627)

Stensträng, ca 180 m l, 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h. Enskiktad. Bestående av 0,3-0,7 m st stenar. Vissa större stenar och block ingår imaterialet 0,8-1...

Hägnad (L2013:5328)

Stenmur, 5 m l (NV-SÖ),1 m br och 0,3 m h av kallmurade 0,2-0,4 m st och lätt övermossade stenar. Stenmuren ligger i NV änden dikt an mot stenblock, c...

Hägnad (L2016:7345)

Stenmur, 70 m l (NÖ-SV), 1-2 m br och 0,3-0,5 m h. Denna del av muren spärrar delar av den N mindre branta delen av fornborgen. Murarna är i detta par...

Hägnad (L1950:4971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1986:8906)

Stenmur, ca 10 m l (Ö-V), 1-2 m br och 0,4 m h.

Hägnad (L1986:9496)

Stenmur, ca 110 m l (Ö-V), ca 1 m br och 0,4 m h.

Hägnad (L2012:2012)

Stensträng, ca 35 m l (NNÖ-SSV) 1-2 m br, 0,2-0,5 m h beståendeav i regel 1-3-radiga enskiktade 0,3-1,1 m st stenar.

Hägnad (L2002:6764)

Stensträng, ca 110 m l (NV-SÖ) och 0,5-1,1 m br. Enkelradig med väl nedsjunkna stenar, ca 0,5-1,1 m st. (RAÄ dnr 321-628-2012) - - Äldre beskrivning:...

Hägnad (L2011:7079)

1) Älvkvarnsförekomst, 0,6-0,25 m, bestående av 4 älvkvarnar, 4-5 cm i diam och 0,5-3 cm dj. Groparna är belägna på ett block, 1,5 m st och intill 1,5...

Hägnad (L1956:1658)

1) Stensträng, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), enradig och en- ellertvåskiftad, 1,0-1,5 m br och 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,6 m ststenar. Ändar i ÖNÖ intill dike och ...

Hägnad (L1997:6577)

Stenhägnad, fålla för ollonsvin,närmast rund, 3 m diam av kallmuradestenar, 0.5-1.1 m st, lagda i ett eller tvåskift till en höjd av 0.3-0.8 m. I SSÖk...

Hägnad (L1973:7335)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1958:5886)

Stensträng, ca 180 m l, 0,5-1 m br, 0,1-0,4 m h av ett enkeltskift 0,2-0,7 m st stenar, vilka delvis är övertorvade. N-Sdelen mycket otydlig och osäke...

Hägnad (L2010:9870)

Stensträng, ca 20 m l 165cg-365cg ca 2-3 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,3-0,8 m st stenar. Otydlig i NV: Stensträngen som ansluter till åkerkant...

Hägnad (L1971:2655)

Stenmur ca 31 m l, 1-1,5 m br och 0,4-0,7 m h av 0,1-0,6 m st stenar.

Hägnad (L1976:6071)

Stensträng, 70-80 m l (N-S) svagt böjning, 0,5-1 m br, 0,1-0,3 m h, av 0,2-0,5 m l gråstenar.

Hägnad (L2012:5094)

1) Stensträng, ca 145 m l (60cg-260cg och Ö-V), 2-3 m br, 0,2-0,5 m h bestående av i regel 1-3-radiga enskiktade 0,2-1 m st stenar. I stensträngen ing...

Hägnad (L1989:2123)

Hägnad, närmast rektangulär, ca 50x30 m (NNV-SSÖ), bestående aven stenmur, kallmurad, 1 m br och 0.5-1 m h. Delvis raserad. Enöppning genom N kortsida...

Hägnad (L2013:3916)

Stensträng, 25 m l (NÖ-SV), flerskiktad och flerradig, av i huvudsak 0,4-1,2 m st stenar och block. Anläggningen löper parallellt med längre stensträn...

Hägnad (L1986:1091)

Stenmur, ca 110 m l (NÖ-SV, NV-SÖ), 0,7-1 m br och 0,2-1 m h. Avbrott, 3-5 m st, i N delen.

Hägnad (L1986:1598)

Fägata, 120 m l (N-S) och 3 m br, med omgivande murar vilka är 1 m br och 0,5-0,8 m h. Den V muren utgör dessutom fastighetsgräns.

Hägnad (L1942:2227)

Gravfält(?), 50x15 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av runda stensättningar. De runda stensättningarna är4-9 m diam, 0,2-0,8 m ...

Hägnad (L2021:1648)

Hägnad i form av en stengärdesgård, 440 m lång och 0,91 m hög, 0,35-0,40 m bred. 2-3 rader av sten på höjd.

Hägnad (L1985:9860)

1) Stensträng, 90 m l högformad, Ö-V-- NNV-SSÖ, 1-2.5 m br,vanligen 1-1.5 m br, i allmmänhet 0.2-0.4 m h, av 0.3-0.7 m ststenar samt enstaka block int...

Hägnad (L1982:2617)

Vall, ca 15 m l (Ö-V), 1 m br och 0,5m h, av 0,6-1 m st stenar och jord. Intill N om är ett dike, 1 m br och 0,2m dj.

Hägnad (L1987:8008)

Stenmur, ca 400 m l, 0,5 - 1 m br och 0,3 - 1 m h av 0,3 - 0,6 m st stenar. Mestadels dubbelmur. Avgränsar delvis område med fossil åkermark.

Hägnad (L1986:7855)

Stenmur, ca 90 m l (NNÖ-SSV), 1-2 m br och 0,6 m h.

Hägnad (L2003:133)

Stensträng/-mur, ca 110 m l, 2-4 m br och 0.3-0.5 m h (enstakablock 0.7 m h) av 0.4-0.8 m st stenar samt enstaka större blockintill 2 m st. Stensträng...

Hägnad (L2002:2228)

1) Stensträng, 40 m l (NV-SÖ). Huvudsakligen enradig och enskiktadav 0.3-0.8 m st stenar. Naturliga block intill 2 m st ingår. 5 mSV och parallellt me...

Hägnad (L1977:8716)

Stensträng, (borttagen eller överschaktad) enl 1939 års inventer ing var stensträngen ca 80 m l (NÖ-SV) och 1 m br. Vid besiktning av platsen kunde in...

Hägnad (L1942:2925)

Älvkvarnsförekomst, 1x0,7 m (Ö-V) med 12 älvkvarnar, 3,5-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. I ovansida av block, 2,4x1,1 m (N-S) och 0,75 m h.

Hägnad (L1977:2718)

Stensträng, ca 90 m l (NV-SÖ) 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h beståen de av i regel 2-radiga enskiktade stenar 0,3-0,6 m st, enstaka in till 0,8 m st.Dnr 9...

Hägnad (L1977:2028)

Tjrärdal, närmast rund, flack övertorvad förhöjning, 8 m diam oc h 0,2-0,4 m h. I mitten avlång grop, 6x4 m (NÖ-SV) och intill 0,5 m dj. Avtappningsrä...

Hägnad (L2020:11083)

Stenmur, 16 m l (NNÖ-SSV) 1 m br och 0,6 m h av 0,3-0,7 m st stenar.

Hägnad (L2016:7971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1960:8487)

Stengärdesgård, ca 12 m l (Ö-V), 0,5 m br och intill 0,5 m h. Uppförd i två lager av 0,3-1,7 m st stenar. Ställvis raserad. (RAÄ dnr 321-2403-2010)

Hägnad (L2008:6744)

Stenmur, ca 75 m l, 1-1,5 m br, 1,0-1,2 m h. Flerskiktad och lagd i välvd, hög profil. Rundat stenmaterial ca 0,25-1,2 m st. Relativt sentida. Oklart ...

Hägnad (L2011:602)

Stensträng ca 65 m (VNV-ÖSÖ). Bågformig. Enskiktad, 2-3-radig, 1-2 m br och 0,2 m h. Ställvis övertorvad och består av 0,3-0,6 mst stenar. Ö delen slu...

Hägnad (L1963:5654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2012:8344)

1) Stensträng, ca 30 m l (380cg-185cg) 0,5-1 m br och 0,1-0,3 mh bestående av i regel 1-2 radiga enskiktade stenar 0,2-0,5 m st.30 m 185cg om SSÖ dele...

Hägnad (L1977:4984)

Stensträng, ca 115 m l (NÖ-SV) samt intill 1 m br och 0,4 m h. G råstenarna är 0,3-0,8 m st. Skäres av gräns. Ändar i SV vid myr, i NÖ vid fritidshus.

Hägnad (L1959:3771)

Stenmur, ca 65 m l (NÖ-SV), 0,5-1 m br och intill 0,5 m h. I N som skalmur. Av vanligen 0,3-0,7 m st stenar och block. (RAÄ dnr 3.4.2-134-2017)

Hägnad (L2012:5342)

Stensträng, ca 50 m l, 1-1,5 m br och 0,3-0,5 m h, bestående av0,5-1 m st stenar. Enradig. Enskiktad. Är avbruten av brukningsväg.

Hägnad (L1943:9847)

Rester av stenhägnad?, ca 30x30 m st (S 20cg V-N 20cg Ö). Inhägnaden ligger på en blockrik moränrygg vars brantaste sida vetter mot Ö. Otydliga stenst...

Hägnad (L2017:6912)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1987:5645)

Stenmur, ca 400 m l (ÖNÖ-VSV), 1,1-1,5 m br och 0,5-1,3 m h. Ej belägen i befintlig ägogräns.

Hägnad (L2015:8189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L1970:4384)

1) Stenhägnad, rektangulär, ca 100x20-30 m (NÖ-SV), bestående aven stenvall, ställvis raserad, 0.3-1 m h av 0.1-1 m st stenar isom mest tio skift. Mit...

Hägnad (L2000:4967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnad (L2004:8851)

1) Stensträng, ca 135 m l (NNV-SSÖ). Börjar i SSÖ vid en körväg,följer V-sluttning N till en liten mosse. Ca 30 m VNV om nr 1 är:2) Stensträng, ca 35 ...

Hägnad (L1981:8152)

1) Stensträng, 50 m l (VNV-ÖSÖ), 1-3 m br och 0.1-0.4 m h. Den SÖdelen, som böjer av mot S, består av 0.2-0.6 m st stenar ochjord. Den övriga delen, c...

Hägnad (L2015:8863)

1) Område med stensträngar, 130x90 m (NV-SÖ), bestående av ettsystem av stensträngar. Dessa är 0,5-1,5 m br och 0,1-0,5 m h.Enkelskiktade av 0,3-1,0 m...

Hägnad (L1976:2674)

Stensträng, ca 170 m l, 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m , av jord och 0 ,3-0,6 m st stenar.

Hägnad (L2002:3419)

1) Stensättning, närmast rund, 10-11 m diam och 0.3 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.1-0.5 m st, samt i kantentvå hällar och ett block, 0.8...

Hägnad (L1986:48)

Stenmur, ca 20 m l, 0,7 m br och 0,6 - 0,8 m h.

Hägnad (L2004:9915)

Stensträng, ca 35 m l (NV-SÖ) enskiftad av 0.3-1 m st stenar.Möjligen naturbildning.

Hägnad (L2011:6804)

1) Stensträng, ca 50 m l och nästan rak (VSV-NÖ). Strängen är enskiktad 1-3 m br och 0,2-0,3 m h samt består av 0,3-1,0 m st stenar. Ca 20 m S 45cg Ö ...

Hägnad (L1940:8553)

Stenmur, 1,2 km l, 1-1,2,5 m br, 0,2-1 m h. På några platser är öppningar i muren, 1,5-4 m br. På en ca 180 m l sträcka i NÖ, där stenmuren som mest a...

Hägnad (L1987:3148)

Hägnad, bestående av 1 mur, ca 50 m l. Muren är 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnad (L1986:5945)

Stenmur, ca 25 m l, 0,5 m br och 0,3 - 0,6 m h.

Hägnad (L2004:4387)

Stensträng, ca 90 m l (NNÖ-SSV) enligt anmälan av Rolf Carlsson,Boggiv 8, Västerås. Beskrivning saknas.

Hägnad (L1975:6292)

Hägnadsrest, sten, ca 300 m l (240 m + 60 m, NNÖ-SSV), 0,5-1 m br och 0,2-0,5 m h, av 0,2-0,7 m st stenar. Ett stort klippblock, 1,8 m h, ingår.

Hägnad (L1957:3203)

1) Stensträng ca 24 m l (NNV-SSÖ) 1-2 m br av 0,1-0,4 m h, av 0,3-0,8 m st stenar, i en mycket gles stenpackning. Ca 27 m SÖom S SÖ ändan av nr 1 ä...

Hägnad (L1977:2814)

1) Husgrund, 27x11 m (Ö-V). Långsidorna obetydligt svängda om h örnen något rundade. Vallarna är 3 m br och intill 0,6 m h och är övervägande av gr...

Hägnad (L2016:749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.