Hägnadssystem

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två hägnader med ett inbördes avstånd av mindre än 20 meter eller en hägnad med minst en förgrening.
Hägnadssystem (L1986:4679)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1190 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,7 m h.

Hägnadssystem (L1986:1369)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 700 m. Dessa är 0,5-1,5 m br och 0,8-1,8 m h. Uppbyggda av 0,3-0,8 m st stenar. ...

Hägnadssystem (L1942:6225)

1) Stensättning, röselinande, oklara begränsningar, närmast oregelbundet rund, 7 m diam och 0,3-0,7 m h. Fyllning av 0,1-0,5 m ststenar, vanligen 0,3 ...

Hägnadssystem (L1986:4765)

Hägnadssystem bestående av 12 hägnader med en sammanlagd längd av ca 2170 m. Dessa består av 10 stenmurar och 2 hägnadsvallar. Stenmurarna är i allmän...

Hägnadssystem (L1986:4279)

Hägnadssystem, bestående av 13 stenmurar, däribland 1 fägata. Systemet har en sammanlagd längd av ca 1720 m.

Hägnadssystem (L1986:4641)

Hägnadssystem, bestående av 18 stenmurar, däribland en fägata. Systemet har en sammanlagd längd av ca 1970 m.

Hägnadssystem (L2012:1589)

1) Stensättning? rund 6 m i diam och 0,3 m h. Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. Otydliga kantpartier. Beväxt med...

Hägnadssystem (L1987:3538)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar, i en sammanlagd längd av 1290 m. Murarna är 0.8-1.1 m h och 0.8-1.2 m br.

Hägnadssystem (L1986:7612)

Hägnadssystem, till största delen sammanhängande, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 185 m. Murarna är 1-3 m br och intill 0,6 m h...

Hägnadssystem (L1985:537)

Hägnadssystem, bestående av 6 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 595 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,7 m h.

Hägnadssystem (L1986:4996)

Hägnadssystem, bestående av 9 stenmurar med en sammanlagd längd av 995 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,7 m h.

Hägnadssystem (L1986:4482)

Hägnadssystem bestående av 10 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1800 m. Murarna är i allmänhet 0,5 - 0,8 m br och 0,3 - 0,8 m h.

Hägnadssystem (L1987:3334)

Hägnadssystem, bestående av 6 murar, med en sammanlagd längd av 750 m. Murarna är 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnadssystem (L1985:50)

Hägnadssystem, till största delen sammanhängande, bestående av ca 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 410 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0 5 ...

Hägnadssystem (L1987:5883)

Hägnadssystem bestående av 7 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 420 m. Dessa är intill 0,8 m br och 0,7 m h. Murarna är huvudsakligen dubbelmurar...

Hägnadssystem (L1986:9089)

Hägnadssystem, bestående av ca 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 170 m. Murarna är 1-2 m br och 0,5 m h.

Hägnadssystem (L1986:2059)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar, med en sammanlagd längd av 700 m. Dessa utgörs av enkelmurar, 0,5-1,2 m br och 0,3-0,9 m h, av stenar, 0,2-0,8...

Hägnadssystem (L2012:2358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnadssystem (L2020:10257)

Stensträngssystem inom ett område av ca 180x30 m (N-S), bestående av 9 stensträngar mellan 4-90 m l, med en sammanlagd längd av 195 m. I allmänhet omk...

Hägnadssystem (L1942:1925)

1) Stensättning, rund, 8-9 m diam, fylld, 0,4 m h. Fyllningen övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,4 m st. Beväxt med flera tallar. 5 m SV om nr...

Hägnadssystem (L1988:6219)

1) Gravfält, 300x240 m (Ö-V), bestående av ca 35 stensättningar,varav ett 20-tal är osäkra. Stensättningarna är runda ellernärmast runda, 4-8 m diam o...

Hägnadssystem (L1975:1226)

Fornåkrar: 350x350 m. Området kan indelas i ett N och ett S parti. N parti. Tallplantering. Ett 30-t åkerytor av varierande storlek, vanl 30x20 m. Åkr...

Hägnadssystem (L1985:216)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 480 m. Murarna är intill 1,5 m br och 0,8 m h. Ställvis med påförd röjningssten. ...

Hägnadssystem (L1975:1587)

1) Stensträng, 80 m l (V 5cg N-Ö 5cg S) 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h, bestående av i regel en enkel rad med 0,2-0,5 m st gråstenar. 10 m Ö om nr 1 är 2)...

Hägnadssystem (L1986:9892)

Hägnadssystem, till största delen sammanhängande, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1595 m. Murarna är 1-2 m br och intill 1 m h.

Hägnadssystem (L1986:4363)

Hägnadssystem, bestående av 9 stenmurar och 1 hägnadsvall, med en sammanlagd längd av 5300 m. Stora delar av systemet bildar en sammanhängande fålla.

Hägnadssystem (L1987:8570)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 60 m. Murarna, som inhägnar ett ca 20x15 m st (NNÖ-SSV) område, är 0,5-1 m br o...

Hägnadssystem (L2010:2122)

1) Stensträng ca 25 m l, 1 m br och 0,3 m h, bestående av 0,3-1m st stenar. Ca 6 m VSV om nr 1 är: 2) Stensträng, ca 35 m l 1 mbr och 0,2 m h, beståen...

Hägnadssystem (L2017:7148)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hägnadssystem (L2011:7187)

Stensträngssystem ca 11 600 m l (varav ca 10 600 m på Rinna 2 och ca 1 000 m på Rinna 1) , till största delen sammanhängande. Strängarna är vanligen 2...

Hägnadssystem (L1987:3488)

Hägnadssystem, bestående av 5 murar, i en sammanlagd längd av ca 990 m. Murarna är ca 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnadssystem (L1987:8533)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar, med en sammanlagd längd av 110 m. Murarna är 2-3 m br och 0,6-1,2 m h, av 0,2-0,6 m st stenar.

Hägnadssystem (L1987:6658)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 350 m. Murarna är i allmänhet 0,5 - 1 m br och 0,5 - 0,8 m h. Ansluter till ytter...

Hägnadssystem (L1987:2977)

Hägnadssystem bestående av 8 stenmurar i en sammanlagd längd av ca 1050 m. Murarna är 0.4-0.7 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnadssystem (L2010:4499)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av ca 2100 m, bestående av nio, delvis parallella stensträngar med huvudriktningarna N-S och ÖNÖ-VSV. Av ste...

Hägnadssystem (L1986:2681)

Hägnadssystem bestående av 1 hägnadsvall och 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 735 m. Hägnadsvallen är ca 135 m (NNV - SSÖ), 0,8 - 1,2 m br oc...

Hägnadssystem (L1986:8338)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 165 m. murarna är 0,5 - 0,8 m br och 0,3 - 0,6 m h.

Hägnadssystem (L1985:550)

Hägnadssystem, bestående av ca 7 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 2005 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,7 m h.

Hägnadssystem (L2010:1472)

Stensträngssystem, inom ett område, 345x210 m (Ö-V), bestående av 5 stensträngar, sammanlagt ca 460 m l (Ö-V, NNV-SSÖ). Strängarna är 2-3 m br och 0,2...

Hägnadssystem (L1987:7504)

Hägnadssystem bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 820 m. Murarna är i allmänhet 0,6 - 1,2 m br och 0,5 - 1,2 m h av 0,3 - 0,7 m st ...

Hägnadssystem (L1987:7197)

Hägnadssystem, ca 210 m l, bestående av 3 stengärdesgårdar, ca 0,5 m br och 0,4 m h, delvis raserade och mossbelupna. Centralt i systemet finns en kva...

Hägnadssystem (L2013:2626)

Vid en arkeologisk utredning år 2003 påträffades 1 stensträngssystem, bestående av 4 stensträngar, med en sammanlagd längd av 245 m (N-S, Ö-V). Stenst...

Hägnadssystem (L1986:347)

Hägnadssystem, bestående av 23 stenmurar, däribland 2 fägator. Systemet har en sammanlagd längd av ca 2570 m.

Hägnadssystem (L2013:9674)

Stensträngssystem, inom ett område, ca 45x35 m (NV-SÖ), bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 50 m. Stensträng, ca 40 m l (NV-SÖ),...

Hägnadssystem (L2002:5438)

Hägnadssystem, bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd av 160 m (NV-SÖ). De är huvudsakligen enskiktade och enradiga, 0,8-1,5 m br och 0,5...

Hägnadssystem (L2011:6319)

Stensträngssystem med en sammanlagd längd av c:a 650 m. Strängarna är både en- och flerskiktade 1-2 m br och 0,2-0,4 m h, samt består av i regel 0,3-0...

Hägnadssystem (L2012:8237)

Hägnadssystem bestående av 2 stensträngar. En stensträng, ca 100 m l 260cg-60cg böjer svagt mot V. 1 m br och 0,2-0,4 m h, bestående av i regel 2-3 ra...

Hägnadssystem (L2009:2828)

1) Stensättning, rund, ca 8 m diam och 0,3-0,4 m h. Fyllning, till stor del övermossad, av 0,2-0,7 m st stenar. Delvis oklar begränsning. Bevuxen med ...

Hägnadssystem (L1986:4139)

Hägnadssystem bestående av 6 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 360 m. Murarna är 0,5 - 0,8 m br och intill 0,8 m h. Ansluter i S till klippvägg.

Hägnadssystem (L1975:723)

Stensträngssystem, ca 200 m l inom ett 100x90 m st område (NNV-S SÖ) best av 4 st ej sammanbundna stensträngar, 0,2-2 m br. Stenst rängarna best av 0,...

Hägnadssystem (L2003:1782)

Gravfält med skärvstenshögar, älvkvarnsförekomster ochstensträngssystem, 120x80 m (N-S), bestående av 54 fornlämningar.Dessa utgörs av 1 hög, 35 runda...

Hägnadssystem (L2009:3069)

Stensträngssystem, som med mindre avbrott har en sammanlagd längd av ca 500 m, bestående av ca 1-1,5 m br och ca 0,2-0,3 m h, delvis övertorvade stens...

Hägnadssystem (L2002:3667)

Stensträngssystem, bestående av 2 stensträngar med en sammanlagdlängd av ca 150 m, enkelradiga och enskiktade.Den ena är ca 100 m l (NV-SÖ) och beläge...

Hägnadssystem (L2011:4522)

Stensträngssystem, rest av, ca 160 m l (i huvudsak NÖ-SV riktning), bestående av 3 stensträngar. Dessa är 65, 49 och 46 m l, 0,5-1,5 m br och intill 0...

Hägnadssystem (L1986:5608)

Hägnadssystem, till stora delar sammanhängande, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 325 m. Murarna är o,5-1 m br och intill 0,8 m h...

Hägnadssystem (L1987:2972)

Hägnadssystem, bestående av 10 murar, ca 2410 m. Murarna är ca 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br.

Hägnadssystem (L1987:6335)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 350 m. Dessa utgörs av dubbelmurar, 0,5-1,2 m br och 0,2-0,6 m h, av 0,2-0,4 m st...

Hägnadssystem (L2002:2377)

Stensträngssystem, bestående av 2 stensträngar, med en sammanlagdlängd av ca 250 m. Huvudsträngen är ca 210 m l (N-S), i N och Svinklad ca 90 grader å...

Hägnadssystem (L1989:5258)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar, med en sammanlagd längd av 2800 m. Muren är 1,8-2,3 m h och 0,7-1,1 m br. Inhägnar Vrams Gunnarstorps östra ...

Hägnadssystem (L1987:3931)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1200 m. Dessa är 1,2-1,5 m br och 0,4-1,2 m h, dubbelmurar. 2 stenmurar är belägn...

Hägnadssystem (L2023:2871)

Hägnadssystem bestående av två i vinkel liggande stengärdesgårdar. De är 45 respektive 42 meter långa, i regel cirka 0,3–1 meter höga, 0,6–1,3 meter b...

Hägnadssystem (L1986:8579)

Hägnadssystem, bestående av 5 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 530 m. Vallarna är 2-3 m br och intill 1 m h, med grävt dike och kallmurnin...

Hägnadssystem (L1976:8490)

1) Stensträng, ca 15 m l (NV-SÖ), bestående av i regel en enkel rad enskiktade stenar 0,3-0,8 m st. Ca 40 m VNV om nr 1 är 2) Ste nsträng, ca 6 m l (N...

Hägnadssystem (L1985:507)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 385 m. Murarna är 1-2 m br och intill 0,5 m h.

Hägnadssystem (L1987:7798)

Hägnadssystem bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 950 m. Murarna är 0,7 - 1 m br och intill 1,5 m h av 0,1 - 0,7 m st stenar i 1 - ...

Hägnadssystem (L1977:9370)

Stensträngar (2) 60 resp 510 m långa. Den senare (NÖ-SV) enskiktad, 1 m bred och 0,1-0,2 m hög av 0,2-0,4 m stora stenar. Delvis avbruten av laga skif...

Hägnadssystem (L1982:102)

Stensträngssystem, med en total längd av 150 m, bestående av 3 stensträngar, 0,7-1,5 m br, 0,3-0,6 m h av 0,4-0,9 m st stenar samt 2 block ca 2 x 2 m ...

Hägnadssystem (L1986:7799)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 75 m. Murarna är 2-4 m br och intill 0,8 m h.

Hägnadssystem (L1986:3037)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 260 m. Murarna är 0,3 - 1 m br och 0,3 - 1,1 m h av 0,3 - 0,7 m st stenar. Enkel-...

Hägnadssystem (L2009:6248)

1) Stensättning?, rund, 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,6 m st. Närmast mitten är ett större stenblock, 1,5x1,5 m oc...

Hägnadssystem (L1957:9603)

1). Stensättning, rund, 7 m diam och 0,1 m h. Övertorvad medenstaka till talrika 0,1-0,2 m st stenar, märkbara i ytan.2) Genom stensättningen löper tv...

Hägnadssystem (L1986:6614)

Hägnadssystem, bestående av ca 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 340 m. Murarna är 1-2 m br och 0,4 m h.

Hägnadssystem (L1987:8535)

Hägnadssystem bestående av 8 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 900 m. Murarna är i allmänhet 0,5 - 0,9 m br och 0,2 - 1 m h. Enkel- och dubbelmu...

Hägnadssystem (L1987:3442)

Hägnadssystem, bestående av 4 murar, i en sammanlagd längd av 1350 m. Murarna är 0.6-0.8 m h och 0.5-0.7 m br. Två av murarna kan närmast betecknas s...

Hägnadssystem (L1986:506)

Hägnadssystem, bestående av 10 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 310 m.

Hägnadssystem (L1986:9500)

Hägnadssystem, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 690 m. Murarna är 1 m br och intill 0,7 m h.

Hägnadssystem (L1987:5805)

Hägnadssystem, bestående av 5 stenmurar, med en sammanlagd längd av 450 m. Dessa är dubbelmurar, 0,8 m br och 1-1,2 m h. Ansluter till torplämning och...

Hägnadssystem (L1987:9299)

Hägnadssystem, bestående av 2 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 130 m. Dessa är 0,7 m br och 0,1-0,5 m h. Hägnadssystemet genomkorsas av en stö...

Hägnadssystem (L1986:1667)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 50 m. Dessa är 0,4-1,2 m br och 0,2-0,6 m h, av 0,3-0,5 m st stenar.

Hägnadssystem (L1986:8947)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 215 m. Murarna är intill 1 m br och 1 m h.

Hägnadssystem (L1986:9642)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 385 m. Murarna är 1-2 m br och intill 1 m h.

Hägnadssystem (L1986:6185)

Hägnadssystem, bestående av 5 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 1530 m. De är 2-3 m br och intill 1 m h . 2 av vallarna bildar en fägata, ...

Hägnadssystem (L1986:6751)

Hägnadssystem, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 955 m. Murarna är 1-2 m br och 0,6 m h.

Hägnadssystem (L2017:4052)

Stensträngar, den längsta ca 200 m (N-S), de tre andra går nästanvinkelrätt mot den första. Den nordligaste av de är ca 25 m l(ÖNÖ-VSV), den mellersta...

Hägnadssystem (L1986:8163)

Hägnadssystem bestående av 6 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 225 m. Murarna är intill 1,5 m br och 1,2 m h. I anslutning till hägnadssystemet ...

Hägnadssystem (L1987:9279)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 540 m. Murarna är i allmänhet 0,3 - 0,8 m br och 0,4 - 1 m h. Enkel- och dubbelmu...

Hägnadssystem (L2010:1488)

Gravfält, 240x100 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 120 fornlämningar.Dessa utgöres av 14 högar, 82 runda stensättningar, 2 treuddar,20 domarringar och 2 st...

Hägnadssystem (L1986:2327)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 615 m. Murarna är i allmänhet 0,6 - 1 m br och intill 1 m h. Ansluter till ytterl...

Hägnadssystem (L1987:9306)

Hägnadssystem, bestående av 5 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1000 m. Murarna är 0,5-1 m br och vanligen 1 m h. De ansluter till en torplämnin...

Hägnadssystem (L1986:2566)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 115 m. Murarna är 0,8 - 1,5 m br och 0,4 - 1,3 m h. Ansluter till murar i befintl...

Hägnadssystem (L1986:6318)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 530 m. Murarna är ca 2 m br och intill 0,8 m h.

Hägnadssystem (L1986:180)

Hägnadssystem, bestående av 42 stenmurar och 1 hägnadsvall, med en sammanlagd längd av ca 6000 m . Murarna är 1-2 m br och 0,6-2,4 m h. Hägnadsvallen,...

Hägnadssystem (L1959:4872)

Hägnadssystem, bestående av 3 stenmurar. Sammanlagd längd, ca 50 m (NÖ-SV), med ett ca 12 m l avbrott i N halvan, där berg vidtar. Påträffad vid arkeo...

Hägnadssystem (L1986:410)

Fägata (?), ca 60 ml (ÖSÖ-VNV) och 1,5-2 m br. Omgiven av 2 dubbelmurar, 0,8-1 m br och 0,7-1,2 m h. Röjningssten är dumpad på vägytan. Det finns äve...

Hägnadssystem (L1987:3511)

Hägnadssystem, bestående av 4 stenmurar, med en sammanlagd längd av ca 600 m. Murarna är 0.3-1.5 m br och 0.4-0.8 m h. I anslutning till stenmurarna f...

Hägnadssystem (L1986:3245)

Hägnadssystem bestående av 2 hägnadsvallar med en sammanlagd längd av ca 380 m. Vallarna är 0,8 - 2,5 m br och 0,2 - 0,8 m h. Den ena vallen bildar st...

Hägnadssystem (L1986:1572)

Hägnadssystem, bestående av 2 murar med en sammanlagd längd av ca 350 m, 0,5-0,7 m br och 0,5-1 m h. Delvis utrasad. Enkelmurar, ansluter i N till mur...

Hägnadssystem (L1987:7607)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 1500 m. Murarna är i allmänhet 0,7 - 1 m br och intill 1,3 m h av 0,2 - 0,4 m st ...

Hägnadssystem (L2011:6910)

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 100 m. Huvuddelen är ca 80 m l och rak. (N 5cg V-S 5cg Ö). Från denna utgår en sträng mot VNV, ca 20 ...

Hägnadssystem (L1991:4448)

Fägata, ca 100 m l (NV-SÖ) och 2-4 m br, begränsad av kallmuradestenmurar, 0,4-1 m h, av 0,1-0,7 m st stenar. I NV, inom en sträcka av ca 60 m, är end...