Hällristning

Riksantikvarieämbetets definition: Yta, på fast berg eller block, med en eller flera ristade, huggna, knackade eller slipade figurer eller obestämbara figurer och linjer.
Hällristning (L2009:1645)

Skålgropsförekomst, 0,9x0,4 m st (NV-SÖ) ca 1,25 m NÖ om högstahällkrönet, i liten naturlig, i ytan slät svacka, en ca 0,5 m NVom övriga, på svagt run...

Hällristning (L1944:5975)

1) Älvkvarnsförekomst, 2x1 m (N-S) med ca 20 älvkvarnar 5-10 cmdiam och 0,5-2 cm dj. På avsatser i mot Ö brant sluttande berghäll. 2 m NNV om nr 1 är:...

Hällristning (L1989:9589)

1) Dös i hög. Högen är 13x10 m (SÖ-NV) och 0.75 m h. I ytan ärmåttligt med stenar, 0.1-0.3 m st, samt lösa stenar. Kringplöjdså att en kant, 0.1-0.2 m...

Hällristning (L1991:6008)

Skålgropsförekomst, 0,7x0,5 m, i block, 3x1,8 m och 1 m h, bestående av 4 skålgropar, något otydliga. Dessa är 3-5 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj, belägn...

Hällristning (L1988:197)

1) Dös i hög. Högen är 13x10 m (SÖ-NV) och 0.75 m h. I ytan ärmåttligt med stenar, 0.1-0.3 m st, samt lösa stenar. Kringplöjdså att en kant, 0.1-0.2 m...

Hällristning (L2004:4552)

Älvkvarnsförekomst, 1x 0,5 meter (NNV-SSÖ), bestående av ca 6 älvkvarnar. Dessa är 4-6 centimeter i diameter och 0,5-1,5 centimeter sjupa. Tre är otyd...

Hällristning (L1970:4543)

Hällristning, 1x0.7 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 människofigur, 3ringfigurer, 1 obestämbar figur, 2 uthuggna ytor, 3 fragment och1 älvkvarn.Människofig...

Hällristning (L1990:295)

Älvkvarnsförekomst (?) i block, 1.8x1.4 m (Ö-V) och 0.3-0.9 m h,bestående av 1 älvkvarn, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på denflata ovansidan av blo...

Hällristning (L1941:5381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1984:7587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2015:3084)

Hällristning, 2,1x0,8 m (NNV-SSO) bestående av 2 rännor och 36 skålgropar. Rännorna är 4-6 cm l och sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 4-7 cm i ...

Hällristning (L1997:3067)

Älvkvarnsförekomst, ca 0.7x0.7 m (NÖ-SV) i jordfast block,1.25x1.05 m st (NÖ-SV) och 0.3 m h, bestående av ett 30-talälvkvarnar coh en rännformig förd...

Hällristning (L1943:4459)

1) Älvkvarnsförekomst, i SSÖ-kanten av välvd, skrovlig bergrygg.Ytan är 6x2,75 m (ÖNÖ-VSV). Förekomsten utgöres av ca 140 älvkvarnar, 3-10 cm diam, 0,...

Hällristning (L1942:3535)

1) Älvkvarnsförekomst, i ojämn översida av NNV-sluttning av fasthäll. Ytan är 3,1x2,8 (Ö-V). Förekomsten består av ca 20 älvkvarnar och 4 avlånga förd...

Hällristning (L2011:4432)

Älvkvarnsförekomst ca 2x1,5 m (N-S) bestående av ca 20 älvkvarnar. Dessa är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. De är föga vittrade. Deär belägna i den relat...

Hällristning (L1963:3719)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1943:5936)

Älvkvarnshäll, ej återfunnen, granit, 24x5 m. Förekomsten bestårav ett 20-tal älvkvarnar inom ett 3x3 m st område. Vid 1980-årsrev inv kunde den ovan ...

Hällristning (L2013:9018)

Hällristningsområde, 16x3 m (NNÖ-SSV), bestående av sju hällristningsförekomster (A-G). Hällristning (A), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 c...

Hällristning (L2017:7367)

Älvkvarnsförekomst?, bestående av 1 älvkvarn, 6 cm diam och 1,2 cmdj. Skrovlig, oslipad botten, kan vara vittringsgrop.

Hällristning (L1987:919)

1) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.2 m (N-S), i den svagt välvda någotojämna högsta hällen av långsträckt avsatsbildande, i mindreryggar uppdelade, bergsstr...

Hällristning (L1967:8522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1996:7834)

Hällristning på block (4,3x3 m st och 2,2 m h). Bestående av 1 skålgrop 5 cm diam och 0,5 cm dj. Vittrad. Belägen på blockets topp.

Hällristning (L1975:2931)

1) Svärdslipningssten, röd sandsten 76 cm l, 56 cm br och 26 cm tj. Med 3 sliprännor och slipytor. Rännorna är: 47 cm l, 6,5 cm b r, 2,5 cm dj; 49 c...

Hällristning (L1983:4409)

Hällristning, 1,1x0,2, bestående av 7 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällavsats mot väster. (Raä dnr: 321-4400-2008) - - Äldre...

Hällristning (L2004:4392)

Älvkvarnsförekomst, 2.4 x 1.3 m (NNV-SSÖ), bestående av 20 älvkvarnar. Dessa är 5-9 cm diam och 0.5-2 cm dj. I områdets N-del är tre älvkvarnar i rad ...

Hällristning (L2009:6480)

Skålgropsförekomst, 0,4x0,15 m (N 35cg V-S 35cg Ö), bestående av3 skålgropar, vilka är 4,5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ligger påsjälva bergkrönet.

Hällristning (L1941:3837)

ÄLvkvarnsförekomst med ca 60 älvkvarnar 2-6 cm diam och 0,5-2 cmdj. I block, 1x0,8 m och 0,3 m h. Betesmark. 30 m ÖSÖ-Ö om NÖ hörnet av manbyggnaden p...

Hällristning (L1955:4235)

Hällristning i block, 2,5x1,6x1 m, bestående av 2 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på blockets plana toppyta. Påträffad vid speciali...

Hällristning (L2011:9155)

Skålgropsförekomst(?), bestående av 1 skålgrop?, 3 cm diam och 0,5 cm dj. Ligger på den plana ovansidan av hällen. Ngt osäker!

Hällristning (L1968:8739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1988:8827)

Älvkvarnsförekomst, på krön av flyttblock, 3,3x2,6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,8 m h. Ristningsytan är 0,87x0,35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 7älvkvarnar, 5-7 cm i...

Hällristning (L1954:684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1953:2953)

Älvkvarnsförekomst, på block 2,1 x 1,7 x 0,9 m stort, innehållande 2 älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägna på blockets krön.

Hällristning (L1967:725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1959:3087)

Hällristning, 1,3x0,05 m (N-S), bestående av 3 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på S-sluttande, något skrovlig granithäll. Hittad vi...

Hällristning (L2015:9893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2010:7528)

Älvkvarnsförekomst 1x1 m bestående av ca 25 älvkvarnar. Dessa är5-10 cm diam och 0,5-3 cm dj. De är ganska släta och belägna i den plana ovansidan av ...

Hällristning (L2013:8482)

Hällristning, 0,4x0,3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttning av hällkrön. Påträffades i samband med ...

Hällristning (L1967:6512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1942:3143)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 2 älvkvarnar. Ytan är 0,35 m(165cg-365cg) och 0,1 m br. Älvkvarnarna är 6 resp 10 cm diam och 1,5 resp 2,0 cm dj. ...

Hällristning (L1975:2340)

1) Sten med slipyta, rödaktig granit, 1,2x0,9 m och 0,25 m h. Sl ipytan är 0,3x0,1 m. 4 m N 10cg Ö om nr 1 är 2) Sten med slipyta, granit, 1,3x1,3 m o...

Hällristning (L2012:426)

Hällristning, 1,1x 0,2 m ( ÖNÖ - VSV ) bestående av 3 skålgropar 3 - 5 cm diam och 0,5 - 1 cm dj. Belägen på V-sluttande häll. (RAÄ-2018-2784)

Hällristning (L1967:2506)

Hällristning, 6.0 x 2.0 m (Ö-V), bestående av8 skepp, 1 människofigur, en del otydliga figurer och minst 23 älvkvarnar.Skeppen är 15-92 cm l varav 1 ä...

Hällristning (L2015:6537)

Hällristning, 1,4x0,8 m (Ö-V), bestående av 11 skålgropar varav 10 runda, 4-8 cm i diam och 0,5-2 cm dj samt en avlång 9x4 cm och 1 cm dj. (RAÄ dnr 3...

Hällristning (L1968:8767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1975:2933)

Samling av svärdslipningsstenar. Inom ett ca 55x8 m stort område (N-S) finns: 1. Slipytesten, granit, 1,1x0,7 m (NV-SÖ) och 0,3 m h. På den mot NV sva...

Hällristning (L2014:5859)

Hällristning, 1,1x0,6 m (NV-SÖ), på häll, bestående av 2 rännor och 2 skålgropar. Rännorna är 3-4 cm l och sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är ...

Hällristning (L1943:2811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1975:2869)

Område med slipblock, ca 40-10 m (NÖ-SV), bestående av: 1) Svärd slipningssten, granit, 0,95-0,6 m (Ö-V) och 0,1 m h. Förekomsten, som är belägen i de...

Hällristning (L1959:123)

Hällristning, 0,98x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 5-6,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på VSV delen av krön på hällrygg.. Funnen och ...

Hällristning (L1975:2661)

1)Häll med sliprännor. På en plan svagt övertorvad häll ca 35x18 m (NNÖ-SSV) syns nu sammanlagt 36 st sliprännor inom ett område 30x15 m (NÖ-SV) för...

Hällristning (L1991:2359)

Hällristning i block, 4.5x4.1 m och 1.8 m h, bestående av 2människofigurer och 83 skålgropar, belägna på toppen och SÖ-sluttningen av blocket. Männi...

Hällristning (L2023:4544)

Hällristning, 0,69x0,33 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 4,5-5,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hälltopp av finkornig, vitt...

Hällristning (L2016:2702)

Älvkvarnsföre,omst i fast häll 3x1,5 (N-S) bestående av ca 45älvkvarnar. Dessa är ca 4-9 m i diam och 0,5-2 cm dj.

Hällristning (L1955:6457)

Hällristningar, 7x2 m (NV-SÖ) bestående av 2 förekomster: Hällristning, 2x1,5 m (NV-SÖ), bestående av 2 obestämbara figurer, 3 fotsulor och 66 skålgro...

Hällristning (L1961:7351)

Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn. Denna är 7 cm dj och1,2 cm dj, något vittrad. Den är belägen i den tämligen plana ovansidan av ett block c...

Hällristning (L2011:7697)

1) Älvkvarnsförekomst, 1,3x1,8 m (SV-NÖ), bestående av 45 älvkvarnar, 4-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. De är belägna på ett block,3x2 m (SV-NÖ) och 0,4-...

Hällristning (L1975:3259)

1) Svärdslipningssten, grå granit, 1,25x0,8 m (NV-SÖ) och 0,2 m synl h. Förekomsten är belägen i stenens plana överdel och består av 2 sliprännor, 75-...

Hällristning (L1942:1795)

Älvkvarnsförekomst, 2,9x0,9 m (NV-SÖ) med 14 älvkvarnar, 5-10 cmdiam och 0,5-2 cm dj. På V-sluttningen av block, 2,5x3 m (Ö-V) och 2 m h. Runt omkring...

Hällristning (L1990:2077)

Skålgropsförekomst, enligt 1973 års inv. i block, 1.6 m i diamoch 0.35-0.65 m h, bestående av 11 skålgropar, 4-6 cm i diam och1- 1.5 cm dj, inom 1.0...

Hällristning (L1967:6758)

Skålgropsförekomst, 0,7x0,1 m (NNÖ-SSV) bestående av 3 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan häll. Äldre beskrivning: Se Skann...

Hällristning (L1962:576)

Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 6 cm i diam och 1 cmdj. Ligger i NV sluttning mot åker. Hällen är belamrad med jordvarför förekomsten av ...

Hällristning (L1955:1705)

Älvkvarnsförekomst, 1.1x0.7 m (ÖSÖ-VNV), bestående av minst 85 älvkvarnar. Dessa är 2.5-6.5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Huggna i den flata ovansidan av...

Hällristning (L1958:1971)

Hällristning, 0,5x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Vittrade. Belägen på krön av NV-sluttande häll. Ny besk...

Hällristning (L1975:2887)

1) Svärdslipningssten, granit, 1,2x0,8 m och 0,2 m h. På stenen är 3 sliprännor, 0,65-0,7 m l, 6-7 cm br och 2-3 cm dj. 41 m ÖSÖ om nr 1 och 5 m V 3...

Hällristning (L1942:3571)

Älvkvarnsförekomst, i ovansidan och på högsta delen av hällrygg(NNV-SSÖ). Ytan är 0,1-0,3 m st (NNV-SSÖ). Förekomsten består av2 älvkvarnar 4-5 cm dia...

Hällristning (L1960:807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1990:2144)

Skålgropsförekomst i block, ca 5x4 m (NÖ-SV) och 2.5 m h,bestående av minst 5 skålgropar, 4-7 cm i diam och 0.3-1 cm dj,belägna i blockets krön, åt Ö.

Hällristning (L1989:6881)

Skålgropsförekomst i block, ca 2x3 m (N-S) och 1.5 m h, beståendeav 7 skålgropar, 6-8 cm i diam och 1-3 cm dj. Skålgroparnaligger spridda på blocket...

Hällristning (L1961:1643)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,1 m h. Övertorvad. Antydantill kantkedja i N, 0,1 m h, av 0,2-0,3 m l stenar. 4 m 75cg omnr 1 är 2) Stensättning...

Hällristning (L1975:2719)

Slipblock, kalksten, häll ca 1,35x1,02 m och 0,2 m h. 6 slipränn or, utgående från ena kortsidan 0,7-0,9 m l, 0,03-0,07 m br och 0 ,015-0,03 m dj av d...

Hällristning (L1942:2844)

1) Älvkvarnsförekomst, 1 svagt VSV-sluttande avsats i mindre berghäll. Ytan är 1,0 m l (165-365cg) och 0,3 m br. Förekomsten består av 8 älvkvarnar, 4...

Hällristning (L2003:2564)

Älvkvarnsförekomst, 0.75x0.7 m (S-N) i block, 5x2.5 m st(NNV-SSÖ) och intill 2.8 m h. Består av 3 älvkvarnar, 6-7 cmdiam och 0.5-1.5 cm dj. De två S ä...

Hällristning (L1958:2845)

Hällristning i block, 2,7x2,3x1,6 m, bestående av 1 ringfigur, 65 rännor och 567 skålgropar. Ringfiguren är 12 cm i diam med en skålgrop i mitten. Rän...

Hällristning (L2009:4963)

De hällristningar som omtalas av Nordenskjöld på Fiskeby ladugårdsbacke (utöver nr 7:1) är nu troligen helt dolda eller möjligendelvis borttagna. De v...

Hällristning (L1991:2571)

1/Hög, ursprungligen ca 25 m i diam, 1.8 m h. I ytan talrikastenar, 0.2-1 m st. N till Ö delen av högen är bortschaktad vidvägbygget. Lär vara undersö...

Hällristning (L1964:7491)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2002:4258)

Hällristning i block, 3,8x2,4x2 m, bestående av 32 skålgropar, varav 27 runda 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj; samt 5 avlånga 6-13 cm l, 3-5 cm br och...

Hällristning (L1978:7927)

Älvkvarnsförekomst, bestående av minst 1 älvkvarn, 4 cm diam, 0,5 cm dj. I krön av block, 5x3 m (Ö-V), 2 m h.

Hällristning (L1963:8116)

Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,1 m bestående av tre älvkvarnar, 6-7 cm diam och 1 cm dj. Vittrade. Ligger på ett 0,5 m h och 1,2x0,7 mst block, på dess ÖSÖ...

Hällristning (L1967:3048)

Hällristning, 4,2x3,3 m (NÖ-SV), bestående av 43 skepp, 7 människofigurer, 1 benpar, 8 djurfigurer, 4 fågelfigurer, 1 cirkelfigur, 15 linjer, böjda st...

Hällristning (L1962:61)

Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn. Denna är något oval7-8 cm diam och 1,5 cm dj. Något vittrad. Den är belägen i denåsformade toppytan av ett...

Hällristning (L1955:6365)

Skålgropförekomst på stenblock av granit som är 4 m l, 3 m br och 3 m h (NNÖ-SSV). På blockets ovansida inom en yta av 3,5x1,5 m (NNÖ-SSV) finns 15 sk...

Hällristning (L2002:2057)

Ny beskrivning; ATA Dnr 326-4361-2004, Rapport över dokumentation och imålning. Hällristning ca 8 x 2,5 m (NV-SÖ) bestående av 3 ytor. 1) Hällristn...

Hällristning (L1970:6929)

Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 3 cm diam och0.5 cm dj. Belägen på krön av toppig häll.

Hällristning (L1970:7598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2003:2289)

1) Stensträng, 34 m l (N-S, NNÖ-SSV), enradig och enskiktad,vanligen 0.4 m br och 0.2 m h, bestående av 0.4-1 m st block.Nedsjunken. 37 m SÖ om nr 1 o...

Hällristning (L2014:7398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1989:68)

Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,2 m (NNÖ-SSV), i fast block, 2x1,5 m st(NV-SÖ) och 1 m h, bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cmdiam och 0,5 cm dj, belä...

Hällristning (L1963:1486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1990:1794)

1/Röse, rest av,ca 20 m i diam och 1 m h, av 0.2-0.4 m st stenar,några större, vid kanten intill 1.2 m st. Block i mitten, ca5x3.5 m (NV-SÖ) och 2 m...

Hällristning (L1955:3179)

Hällristning, 0,3x0,1 m (N-S), bestående av 2 skålgropar, 5-8 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på liten hälltopp. (Raä dnr: 321-2782-2009) - -

Hällristning (L1944:2424)

Hällristning, 7,3x2 m (NNV-SSÖ) med 7 skepp och ca 12 älvkvarnar3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Skeppen är 19-75 cm l. Två skeppförsänkta. I mot V slut...

Hällristning (L1969:6177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2003:7958)

1) Älvkvarnsförekomst, 1.5x0.25 m (N-S), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna påovansidan av framstickande berghäll i...

Hällristning (L1957:4658)

Älvkvarnsförekomst 1,3x1 m (ÖNÖ-VSV) i granitblock 2,3 m l 1,8 mbr och 1,05 m h, bestående av ca 45 älvkvarnar. Älvkvarnarnaär3-8 cm diam och 0,5-3,5 ...

Hällristning (L1961:2753)

1) Älvkvarnsförekomst, 0,7x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 älvkvarnar, 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. 20 m 208 gon om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 7...

Hällristning (L1967:3164)

Hällristning, 2,35x1,03 m (N-S), bestående av 2 obestämbara skeppsliknande figurer och 18 skålgropar. De obestämbara skeppsliknande figurerna är 20-46...

Hällristning (L1975:3230)

1) Sten med slipyta, rödaktig granit(?), 0,7x0,5 m och 0,1 m h. Slipytan är 0,3 m i diam. 8 m V 5cg S om nr 1 är 2) Svärdslipning ssten, granit, 1,4 m...

Hällristning (L2002:198)

1) Älvkvarnsförekomst, i block, 0.8 x 0.7 x 0.2 m st, bestående av8 älvkvarnar. Dessa är 2.5-4 cm diam och 0.5 cm dj. 0.5 m NÖ omnr 1 är: 2) Älvkvarns...