Hällristning

Riksantikvarieämbetets definition: Yta, på fast berg eller block, med en eller flera ristade, huggna, knackade eller slipade figurer eller obestämbara figurer och linjer.
Hällristning (L1967:6114)

Hällristning. För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Hällristning (L1941:9251)

Hällristning bestående av 1 skepp, 45 cm l.

Hällristning (L1979:4608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1944:3052)

Hällristning, 4,7x2,3 m (NNÖ-SSV) med minst 5 skepp, 2 ormfigurer och 7 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 35-55cm l. 1 är försänkt. O...

Hällristning (L1944:2484)

1) Hällristning, 5x2 m (N-S) med 2 skepp och 7 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 25 och 70 cm l. I mot V ganskabrant sluttande häll. ...

Hällristning (L1970:6823)

Hällristning, 1,3x1 m (N-S), bestående av 14 skålgropar, 4-7,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-3081-2010) För ä...

Hällristning (L1969:9552)

Hällristning, 0,3x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 4,5-6,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på mycket svagt S-sluttande häll. 10 m NÖ om ...

Hällristning (L1975:2607)

Sten med slipyta, röd granit, 1,3x1,1 m och 0,45 m h. Slipytan 0 ,6x0,3 m.

Hällristning (L1967:8694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1962:4111)

1) Rest sten, hällformig kalksten 1,1 m h, 1,3 m br (NNV-SSÖ) och 0,3 m tj. På stenens Ö sida är: 2) Älvkvarnsförekomst 1x1 m bestående av 60 älvkvarn...

Hällristning (L1969:291)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2017:7268)

Älvkvarnsförekomst ca 1x0,5 m (N-S) i fast berg. Bestående av ca20 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0,5-1,0 cm dj.

Hällristning (L1960:8291)

Hällristning, 1,25x0,25 m, bestående av 8 skålgropar, 3-7 cm diam och 0,3-2,5 cm dj. Belägen på löst stenblock, 2x1,2 m (NV-SÖ) av mörk gnejs. Blocket...

Hällristning (L1975:2729)

1) Svärdslipningssten, granit, 0,45x0,4 m och 0,25 m tj med 3 sl iprännor, 34-37 cm l, 5,5-7 cm br och 1,1,5 cm dj. Vid rännorna ä r det en slipyta. P...

Hällristning (L1988:5574)

Älvkvarnsförekomst? 0.4x0.2 m (N-S), i sten, 0.8x0.6 m (N-S) ochintill 0.5 m h, bestående av 3 älvkvarnar. Dessa är 12-15 cm idiam och 3-5 cm dj. Slip...

Hällristning (L2013:1654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1967:192)

Hällristning, ca 3x2 m (NÖ-SV), bestående av 12 skepp, 5 människofigurer, ca 15 fragment och 26 skålgropar. Skeppen är 22-95 cm l. 6 är av enkellinjet...

Hällristning (L1985:5468)

1) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.15 m (NÖ-SV), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 5-7 cm diam och 0.5-2 cm dj.1.5 m SÖ om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, 0...

Hällristning (L1982:8152)

Hällristning, i block, 1,4x1,3x0,6 m, bestående av 1 avlång skålgrop, 7x4 cm st och 1 cm dj. Belägen på blockets NV del. Påträffad vid specialinventer...

Hällristning (L1967:8082)

Hällristning, 0,4x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat ...

Hällristning (L1964:7812)

Hällristning, bestående av 7 älvkvarnar, 5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Imålade med röd färg.

Hällristning (L1989:8986)

1) Museibyggnad, en gammal arbetarbostad i sandsten, uppförd 1808av ryska krigsfångar, och i typisk engelsk stil. Har tillbyggtsmed utställningshallar...

Hällristning (L1982:7569)

Hällristning 0,3x0,1 m (NÖ-SV) bestående av 2 skålgropar 5 cm diam och 1 cm dj. Påträffades vid arkeologisk utredning 2014 (RAÄ dnr 3.4.2-2160-2015).

Hällristning (L1941:9924)

Älvkvarnsförkomst i block 2,4 x 1,5 x 0,7 m stort, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0,5 cm djup. Belägen mitt på blocket.

Hällristning (L1964:8069)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1969:3639)

Älvkvarnsförekomst, 0.1x0.2 m (NV-SÖ), bestående av 4 älvkvarnar.Dessa är 3.5-4.5 cm diam och 0.6-0.9 cm dj.

Hällristning (L2012:7796)

Älvkvarnsförekomst, bestående av 2 älvkvarnar. De är 5 cm diam och 0,5 cm dj. Vittrade.

Hällristning (L1941:2780)

Lösfynd, älvkvarnsförekomst, uppgift om. Älvkvarnssten, avsalgenpå längden, 0,18 m l, 0,1-0,15 m br, 2,8-4 cm tj med 2 älvkvarnar med resp 4 cm diam, ...

Hällristning (L1991:2090)

Skålgropsförekomst i block, 2.3x0.5 m och 0.5 m h, bestående av 3skålgropar, 5-6 cm i diam och 0.5-1 cm dj, belägna på blocketstopp.

Hällristning (L1965:2887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1942:4972)

Grav och älvkvarnsområde 55x35 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 kvadratisk stensättning, 1oregelbu nden stenkrets och 3 ...

Hällristning (L1961:3157)

1) Älvkvarnsförekomst, i fast häll, 3x1 m (NÖ-SV), bestående av 63älvkvarnar, 5-8 cm diam och 0,5-2,0 cm dj. Älvkvarnarna ärbelägna på liten avsats på...

Hällristning (L1978:8669)

Skålgropsförekomst i häll, 0,35x0,1 m (NV-SO), bestående av 4 skålgropar, 3-5 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Skålgroparna är belägna på krönet av låg mot V s...

Hällristning (L1944:7722)

1) Älvkvarnsförekomst, 0,48x0,39 m (VNV-ÖSÖ) med 7 älvkvarnar.Dessa är 5-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. 3,3 m ÖNÖ om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 0...

Hällristning (L1967:2197)

Hällristning, 0,5x0,35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 skålgropar, 5-12 cm diam och 1-4,5 cm dj. 2 av de mindre skålgroparna är riktigt dåliga (osäkra). D...

Hällristning (L2009:5671)

Hällristning, 2,2x1 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 skepp, 2 fotsulor(?) 1 mansfigurer(?) Skeppen är 37-130 cm l och ca 4 fragment konturristade,dubbla med...

Hällristning (L1957:8901)

Hällristning i block, 2,2x1,1x0,8 m, bestående av 5 skålgropar, 4-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets krön. Ny beskrivning vid specialinven...

Hällristning (L1970:7828)

Anmälan med ny beskrivning i samband med dokumentation 2004, av Vitlycke museum. Hällristning, 5,85x2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 3 skeppsfigurer, 6 djur...

Hällristning (L2009:5471)

Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,15 m (NV-SÖ) bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och 0,3-1 cm dj. Hällen är mycket slät ochvälpolerad, varför gr...

Hällristning (L2004:4032)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med iytan synliga stenar 0.3-1 m st. I mitten en flat häll, ca 1 mst. Kanten markeras av relat...

Hällristning (L1969:6563)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2002:7687)

Hällristning i block, 0,8x0,65 m (Ö-V) och 0,15 m h. Hällristningen består av 9 älvkvarnar. Älvkvarnarna är 5-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Jämn gnejsh...

Hällristning (L1965:1844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2013:9780)

Hällristning, 0,8x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skålgropar, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på större häll och hällkant mot SÖ. Hittad vid arkeologis...

Hällristning (L1969:5861)

Hällristning, 4x2 m (N-S) bestående av 7 skepp, 22-51 cm l och 8 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj. 7 av skålgroparna nertill bildar en rad (NÖ-SV)....

Hällristning (L2016:466)

Hällristning, uppgift om. "En ristning på en lång låg klippaomedelbart nordväst om ladugården till Stensätra gård. Klippansträcker sig i N-S riktning ...

Hällristning (L2013:5845)

Hällristning i block, 3,7x3,5x3,0, bestånde av 2 skålgropar, 6-9 cm i diam och 1-2,5 cm dj. Belägen på blockets spruckna topp. Påträffades vid special...

Hällristning (L1954:1200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1939:5373)

Skålgrop, 2 st. Påträffade i samband med arkeologisk undersökning år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3848-2016)

Hällristning (L1969:5897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1969:8358)

Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 8 cm diam och 1 cm dj. Belägen på SSV-sluttande granithäll. Enligt uppgift vid inventeringen 1977 ska det fin...

Hällristning (L1985:2818)

1) Älvkvarnsförekomst, inom en yta av 6.1x1.1 m (N-S), belägen påkammen och övre delen av en i övrigt brant VNV-sluttandeberghäll, och bestående av ca...

Hällristning (L1969:1290)

Skålgropsförekomst, 12x8 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 100 skålgropar, varav ca 40 påbättrade av skolbarn i sen tid, 3-12 cm diam och 0,5-6 cm dj. De s...

Hällristning (L1990:1870)

1/Skålgropsförekomst? i block, 2x1.3 m (N-S) och 0.6 m h,bestående av 1 skålgrop?, 5 cm i diam och 0.5 cm dj, något ojämnyta, belägen ungefär mitt p...

Hällristning (L2017:1169)

Älvkvarnsförekomst, i berghäll. I hällen finns omkring 10älvkvarnar. Där är också en fixpunkt, 22,61 m öh. Dnr 4217D/82Bör besiktigas. /1982-11-29 RH....

Hällristning (L2002:2476)

1) Älvkvarnsförekomst, 3.4x1.9 m (NNÖ-SSV), bestående av 35älvkvarnar och 3 avlånga fördjupningar. Älvkvarnarna är 3-9 cmdiam och 0.5-3 cm dj. De avlå...

Hällristning (L1975:2861)

1) Svärdslipningssten, kalkstenshäll, 2x1,1 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m tj, bestående av 11 sliprännor. Dessa är 0,5-1 m l, 0,05-0,1 m br och 1-6 cm dj. 18 ...

Hällristning (L1960:208)

1) Skålgropsförekomst, bestående av ca 40 skålgropar inom en ytaav ca 4x2 m. Skålgroparna är 4-7,5 cm l diam och 0,5-2 cm dj. 4 m160cg om den längst i...

Hällristning (L1996:477)

1,4) Boplats, delundersökt. Se inventeringshandlingarna ochrapport från UV Väst ATA dnr 4800/85, 162/89, 3697/80, 3794/85och 4602/85.2) Boplats (?), ...

Hällristning (L1941:3558)

Älvkvarnsförekomst med ca 10 otydliga älvkvarnar, 4-6 cm diam, 1-1,5 cm dj. Älvkvarnarna belägna i bergryggens Ö del. Hällen delvis belamras med odlin...

Hällristning (L1944:2589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1942:2709)

Älvkvarnsförekomst, i tämligen plan, repad översida av fast häll. Ytan är 1,5x1 m (NV-SÖ). Förekomsten består av ca 80 älvkvarnarvarav 2 st avlånga, d...

Hällristning (L1955:3758)

Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 15x11 cm och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SV. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Hällristning (L1955:4548)

Hällristningsområde, 1,5x0,8 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 hällristningsförekomster (A & B). Hällristning (A), 1,5x0,8 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 ränna...

Hällristning (L2002:5488)

Hällristning, i berghäll, 2x1 m (NÖ-SV), bestående av ca 10 älvkvarnar. Dessa är 2-5 cm diameter och 0,5-1 cm dj. Område av berghällen med finkornig b...

Hällristning (L1996:7830)

Hällristning, i block om 1,6x1,1x0,7 m inom en domarring (?), RAÄ 57:1. På blockets S del är 1 skålgrop, 6 cm diam och 0,5 cm dj. Ytterligare skålgrop...

Hällristning (L1968:6606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1987:7221)

Skålgropsförekomst, 1,2x0,3 m, bestående av 7 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på låg plan häll. (Raä dnr: 326-2671-2008) - -

Hällristning (L1991:1214)

Skålgropsförekomst i block, 5.3x4.6x2.4 m, bestående av 1skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj, belägen på blockets topp.

Hällristning (L1964:1554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1975:3210)

1) Svärdslipningssten, granit, 11 m l (ÖNÖ-VSV), 0,6 m br och 0, 6 m h. Förekomsten, som är belägen på stenens mot VSV sluttande o vansida, består av ...

Hällristning (L1968:7855)

Hällristning, 1.5x0.7 m (N-S), bestående av 1 skepp, och 18 Älvkvarnar.Skeppet är 25 cm l och otydligt.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.2-1.0 cm dj.P...

Hällristning (L1975:2906)

Svärdslipningssten, granit, 1,2x1 m (NV-SÖ) och 0,4 m h, med sva gt välvd delvis slipad översida, i vars NV del är 2 sliprännor, 6 3 och 50 cm l (NÖ-S...

Hällristning (L1996:7703)

Hällristning, 2,0x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på liten hälltopp. Hittad vid arkeologisk specialinve...

Hällristning (L1970:4577)

1) Hällristning, 1.1x0.7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 1fragment och 9 älvkvarnar.Skeppet är 40 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck.Frag...

Hällristning (L1966:4171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2002:840)

Älvkvarnsförekomst, 2.45x1 m (N-S), bestående av 5 älvkvarnar.Dessa är 5-6 cm diam och 1 cm dj. Vittrade. Belägna i isrepad ochsprucken, svagt välvd ö...

Hällristning (L1960:2891)

Hällristning, bestående av 3 älvkvarnar, inom ett område 0,25 x 0,1 m st. Älvkvarnarna är 4,5 - 5,5 cm diam och 0,5 -1cm djupa. Lätt vittrade. Belägen...

Hällristning (L1989:278)

1) Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,2 m (Ö-V), i fast block, 2,5x1,5 mst (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m h, bestående av minst 2 älvkvarnar. Dessaär 7-8 cm diam och 1-1,...

Hällristning (L2012:6148)

Älvkvarn, 5 cm i diam och 0,5 cm dj. Ligger omedelbart NÖ om krönryggen i mot NÖ sluttande berghäll. Enligt Nordenskjöld 1873 skulle det på impediment...

Hällristning (L1953:8905)

Hällristning (1), 1,3 x 0,8 m (N-S) bestående av 5 cirkel-/ringfigurer och 16 älvkvarnar. Ringfigurerna är 9-12 cm diam och samtliga består av en enke...

Hällristning (L1961:5733)

Älvkvarnsförekomst i block. Förekomsten består av 2 älvkvarnar.Dessa är 7 cm diam och 1,5 och 2 cm dj. Blocket är 0,4x0,35 m (NNV-SSÖ och 0,17 m tj. Ä...

Hällristning (L2014:2105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2015:8613)

Älvkvarns förekomst, i fast häll, 1,2x0,5 m (N 30cg V-S 30cg Ö)bestående av ca 8 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0,5-1 cmdj.

Hällristning (L1988:4704)

Älvkvarnsförekomst, (?), 1.0x0.53 m st stenblock (V-Ö) beståendeav 3 älvkvarnar. Dessa är 0.18x0.16, 0.18x9.14 och 0.09x0.08 mst och 2-4 cm djupa. Äl...

Hällristning (L1939:5674)

Hällristningsområde, 7x1 m (Ö-V) bestående av följande 2 förekomster: A. Hällristning bestående av 1 slipad kana, 5,7 m l och 0,3-0,4 m br. 1,1 m SV o...

Hällristning (L1961:1269)

1) Älvkvarnsförekomst i fast häll, 0,25x0,1 m st (NNÖ-SSV),bestående av 2 älvkvarnar. Den ena är 4 cm diam och 0,5 cm dj,den andra är 7 cm diam och 2,...

Hällristning (L2013:5775)

Hällristning bestående av 1 skålgrop, 8 cm i diam och 1,5 m dj. Belägen på krön av brant N-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering 2007-2009....

Hällristning (L1987:1981)

1) Hällristning, 3x1.3 m (N-S), bestående av 1 ringfigur och 40skålgropar.Ringfiguren består av en ring, 14 cm diam, med en skålgrop imitten. Skålgrop...

Hällristning (L1941:6985)

1) Hällristning, 3,4x1,4 m (Ö-V) med en mantelfigur, 1 skepp, 1oval ring, 1 rundoval fördjupning, 2 älvkvarnar samt några grundalinjer, möjligen ofull...

Hällristning (L1959:2974)

Hällristning, 0,94x0,57 m (NÖ-SV), bestående av 14 skålgropar, 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på SV-sluttande granithäll. Övertorvad. Hitt...

Hällristning (L2002:3868)

Älvkvarnsförekomst, 9x1 m (N-S), bestående av ca 25 älvkvarnar.Dessa är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Belägna i en, mot Ö,sluttande häll.

Hällristning (L1955:3287)

Hällristning, i block (1,3x1,3x0,6 m), bestående av 1 skålgrop, 6 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets SSÖ-kant. (Raä dnr: 326-4315-2011)

Hällristning (L1996:7840)

Hällristning, i block om 2,5x1,7x1 m, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. På blockets topp. Registrerad i enighet med anmälan inkommen å...

Hällristning (L1958:8612)

Skålgropsförekomst i block, ca 3 m l och 1 m h. På ovansidan är 4skålgropar, 6-8 m diam och 1-2,5 m dj. Vid 1976 års inventering,kunde endast 1 skålgr...

Hällristning (L1944:7885)

Hällristning, 2x2,2 m (N-S), med 2 skepp, 37 och 60 cm l samt grunda, obestämbara ristningar. I häll på sluttning mot V. Betesmark.

Hällristning (L1984:4548)

Hällristning, 0,4x0,1 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen i amfibolitgång på hällkant mot söder. (Raä dnr: 321-...

Hällristning (L1967:7673)

Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på högsta punkten av hällyta. (RAÄ dnr. 326-236-2012) Äldre beskrivning: Skål...

Hällristning (L1964:6899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1943:7817)

Älvkvarnsförekomst, 57x46 cm i ÖNÖ-spets av berghäll, ca 5x5 moch 0,8 m h. Förekomsten består av 7 älvkvarnar 2,5-9 cm diam och1-3 cm dj samt en V-for...