Hällristning

Riksantikvarieämbetets definition: Yta, på fast berg eller block, med en eller flera ristade, huggna, knackade eller slipade figurer eller obestämbara figurer och linjer.
Hällristning (L1968:3007)

Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Flera oregelbundna vittringsgropar finns på hällen, skålgropen dock tydligt huggen. Ny...

Hällristning (L1979:6646)

Hällristning, bestående av skålgropsförekomst i fast häll. Se även Raä nr: Torhamn 201 och 202.

Hällristning (L2003:9390)

Älvkvarnsförekomst, 1.8x1.5 m (NÖ-SV), i block, 2x1.7 m (NÖ-SV)och 0.75 m h, bestående av ca 50 älvkvarnar och ca 5 avlångafördjupningar. Älvkvarnarna...

Hällristning (L1963:1443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2010:7526)

Älvkvarnsförekomst platsen för, enligt tidigare anteckning bestående av ca 20 älvkvarnar. Dessa var 3-5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. De var belägna i de...

Hällristning (L1967:5718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1955:3690)

Hällristning, i block 1,0x0,5x0,2 m, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på blockets ovansida. Påträffad vid specialinventerin...

Hällristning (L1941:7639)

1) Hällristning, 4x1,9 m (NV-SÖ) med 1 skepp, ca 70 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppet är 24 cm l. Älvkvarnarna är 4-11cm diam och 0,5-4 cm ...

Hällristning (L1968:9504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1944:8464)

Skålgropsförekomst på hög, ÖNÖ-sluttande berghäll bestående av 1skålgrop. Denna är 5 cm diam och 1 cm dj

Hällristning (L1967:4863)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1975:3171)

Svärdslipningssten granit, 1,2x0,8 m st (NNÖ-SSV) med ytan i niv å med omgivande mark. Förekomsten som är belägen i stenens plana översida, består av ...

Hällristning (L1975:3013)

1) Sten med slipyta, granit 0,9x0,7 m och 0,2 m h. Slipytan är 0 ,4x0,2 m. 4 m S 30cg Ö om nr 1 är 2) Sten med slipyta, granit 1,5 x1,5 m och 0,5 m h....

Hällristning (L1991:1063)

1/Skålgropsförekomst i block, 3.7x2.7x0.9 m, bestående av 33skålgropar, 3-8 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj. Blocket är sprucketi tre delar. Runt blocke...

Hällristning (L2009:4998)

1) Älvkvarnsförekomst, 0,84x0,35 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 2 älvkvarnar. Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. 14,5 m VNVom nr 1 är 2) Älvkvar...

Hällristning (L1955:3751)

Hällristning, 1,6x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp och 5 fragment. Skeppen är 15-27 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av dubbellin...

Hällristning (L2009:4963)

De hällristningar som omtalas av Nordenskjöld på Fiskeby ladugårdsbacke (utöver nr 7:1) är nu troligen helt dolda eller möjligendelvis borttagna. De v...

Hällristning (L2017:4458)

a) Gravfält, 140x70 m (NV-SÖ) bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa består av 2 högar och ca 23 runda stensättningar. Högarnaär 8 resp 9m diam och 0,...

Hällristning (L1970:5780)

Hällristning, 0,3x0,05 m (NÖ-SV) bestående av 2 älvkvarnar. dessa är 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm djupa. Belägna på svagt sluttande häll.

Hällristning (L1968:8944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1987:937)

Hällristning, 4x3x3,6 m (N-S), bestående av 3 fotsulor, 2 obestämbara figurer, 10 rännor och 135 skålgropar. Fotsulorna är 15-20 cm långa och 6-11 cm ...

Hällristning (L1968:6606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1991:8570)

1/Gravfält, 135x85 m (ÖSÖ-VNV), bestående av ca 40 resta stenar.Dessa är 0.85-2.5 m h, 0.5-2.25 m br och 0.25-0.5 m tj. Flera avstenarna lutar och 6 a...

Hällristning (L2017:7383)

Hällristning, 2,5x1,3 m (N-S) bestående av 36 skålgropar, 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägna på V-sluttande hällyta ovanför stup. (RAÄ-2018-2803) ...

Hällristning (L2008:7014)

Hällristning, bestående av 1 kana, 2,9 x 0,3 m (N-S), svagt slipad. På N-sluttande häll. (RAÄ dnr 3.4.2-65-2014)

Hällristning (L1975:2227)

1) Stensträngssystem, med en sammanlagd 1 av ca 240 m l. Den län gsta stensträngen är ca 160 m l (Ö 30cg N-V 30cg S) från denna ut går en stensträng å...

Hällristning (L1961:6784)

I Sunnersbergs fornstuga förvaras bl a 2 flintyxor, 1 flintskära,1 flintspets, ca 15 stenyxor, varav 10 skafthålsyxor eller delarav, samt 2 holkyxor a...

Hällristning (L1967:6726)

Hällristning, 0,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 13 skålgropar, 4-6 cm diam 0ch 0,5-2 cm dj. NV om och helt intill skålgroparna löper en stenmur.

Hällristning (L1987:7924)

Hällristning, 0,4x0,1m bestående av 2 skålgropar, varav en rund, 6 cm i diam och 1,5 cm dj; samt en avlång 10x6 cm och 1,5 cm dj. Belägen på krön av N...

Hällristning (L1970:4137)

1) Hällristning, 2x1.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1fotsula och 5 älvkvarnar.Skeppen är 32-41 cm l, ett av enkellinjetyp med bemanningsstreckoc...

Hällristning (L1996:7772)

Hällristning, 0,4x0,1 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 3 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. (RAÄ-2018-2323)

Hällristning (L1941:5826)

1) Hällristning? 1x0,2 m (NNV-SSÖ) med 1 osäkert skepp, 1,07 m l, grunt ristat. I låg, obetydlig häll. 16 m SÖ om 1 är. 2) Älvkvarnsförekomst, 1,2x0,4...

Hällristning (L2001:591)

Hällristning, 0,9x0,3 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av 12 skålgropar och 1 ränna. Skålgroparna är 3-7 cm st och 0,5-1 cm dj. Rännan är 3 cm l och förbinder...

Hällristning (L1970:9085)

1) Hällristning, 2.7x1.3 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 3 adoranter, 3 obestämbara figurer, 1 fragment och 8 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 27-116 c...

Hällristning (L1975:2385)

Häll med sliprännor, kalksten, ca 2x1,5 m (N-S). Förekomsten bes tår av 2 sliprännor. Dessa är 70-75 cm l (NNö-SSV), 7,5 cm br och 1,5-3 cm dj. Omgiva...

Hällristning (L1944:3071)

Hällristningsområde, 7x4 m (NÖ-SV), bestående av 4 hällristningsytor med sammanlagt 5 skepp, 1 fotsula, 2 övriga figurer och 13 skålgropar. Hällristni...

Hällristning (L2005:1642)

1) Stensättning?, oregelbundet rund, 3-3.5 m diam och 0.2-0.3 m h.Fyllning av övermossade 0.2-0.3 m st stenar. Något oklar begränsning.Beväxt med lövs...

Hällristning (L1970:4975)

Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.5 m (Ö-V), bestående av 8 älvkvarnar.Dessa är 4-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Belägna på krön av SÖ-sluttande häll.Foto i inve...

Hällristning (L1941:9538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1955:3666)

Skålgropsförekomst i block, 0,9x0,7 m st och 0,6 m h, bestående av 15 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på blockets ovansida och lodr...

Hällristning (L1967:7755)

Hällristning. För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Hällristning (L1991:8836)

1) Älvkvarnsförekomst, i block, 1.4x0.8 m (NV-SÖ) och 0.1 m h,bestående av 3 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0.5 cm dj.

Hällristning (L1955:4052)

Hällristningsområde, 3x1 m (N-S) bestående av följande två förekomster: Hällristning, 0,6x0,3 m (N-S) bestående av 3 skålgropar 4-6 cm i diam och 0,5...

Hällristning (L1944:2587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1955:4672)

Hällristning, 0,3x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av låg häll. Påträffad vid specialinventering u...

Hällristning (L1967:6616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1990:5370)

Skålgropsförekomst i block, 2.8x1.9x1.3 m, bestående av 4skålgropar, 4 cm i diam och 0.5 cm dj, belägna på blocketstoppkam.

Hällristning (L1975:5442)

Svärdslipningssten, granit, 1,3 x 0,9 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m h. På ovansidan 2 sliprännor, 80 cm l, 7 cm br och 0,5-3 cm dj. Hämtad från Langstite, vi...

Hällristning (L2002:6630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L2010:2897)

Älvkvarnsförekomst, 1,9x1,0 m (NÖ-SV), bestående av 13 älvkvarnar, vilka är 4-9 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Flera är kraftigt vittrade. De ligger på ...

Hällristning (L1963:8658)

Älvkvarnsförekomst, i block 3x2 m (NÖ-SV) och 0,7 m h, beståendeav 5 älvkvarnar. Dessa är 5-6 cm diam och intill 1 cm dj. Förekomsten är på blockets o...

Hällristning (L1978:8406)

Skålgropsförekomst i block, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam, 0,5 cm dj. Skålgropen är belägen på den plana ovansidan av ett 2x1,3 m st (Ö-V), 0,6 m...

Hällristning (L1962:2500)

1) Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 7 cm diam och 2cm dj. Intill husvägg.13 m NNO om nr 1 är:2) Skålgropsförekomst, bestående av 7 skålgro...

Hällristning (L1943:9074)

1) Hällristning i tämligen plan översida med svag Nö-sluttningav fast häll. Ytan är 3,75x0,9 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av1 obestämbar figur (möjl...

Hällristning (L1991:1661)

Skålgropsförekomst, bestående av 7 skålgropar, 3-5 cm i diam och0.5-1 cm dj, belägna på krönet och SV kanten av ett block.

Hällristning (L1953:3733)

Hällristning, bestående av älvkvarnsförekomst, 0,5 x 0,4 m (NÖ-SV), innehållande 4 älvkvarnar. Dessa är 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. Belägen på ...

Hällristning (L1962:3058)

1) Älvkvarnsförekomst, i fast häll 0,8x0,6 m st. bestående av ca20 älvkvarnar. 0,1 m SV om 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, i fasthäll bestående av 2 älvk...

Hällristning (L1944:3010)

1) Hällristning, 0,5x0,4 m (Ö-V) med 4 skepp, 25-38 cm l. I motÖ brant sluttande sida bergrygg. 11 m NV-NNV om 1: 2) Hällristning, 3x2 m (NÖ-SV) med 2...

Hällristning (L1967:2396)

Hällristning, 2.0x2.0 m, bestående av 2 skepp, 2 mansfigurer samt3 älvkvarnar.Skeppet är 27 respektive 64 cm l. Det kortaste är bemannat med treotydli...

Hällristning (L2010:8425)

1) Skålgropsförekomst 1,4x0,4 m (20cg-220cg) bestående av 15 skålgropar. Dessa utgöres av en oval slålgrop och 14 runda skålgropar. Den ovala skålgrop...

Hällristning (L1970:7583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1967:3145)

Älvkvarnsförekomst, 2.40 x 1.10 m (N-S), bestående av minst 21 älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.1-1.0 cm dj.19 är i en klunga, ca 60 x 50 cm st,...

Hällristning (L1943:87)

Gravfält, 70x55 m (Ö-V) bestående av 1 hög och 9 runda stensättningar samt 1 älvkvarnsförekomst. Högen är 7 m diam, 0,3 m h. I mitten 1 sten, ca 1,1 m...

Hällristning (L1959:4237)

Skålgropsförekomst, 0,5x0,8 m (Ö-V), i block, 3x2,4 m och 1,7 m h, bestående av 2 skålgropar. Dessa är 6-7 cm i diam och 3-5 cm dj. Belägna på blocket...

Hällristning (L2010:8628)

1) Gravfält, 180x100 m (385cg-185cg) bestående av 41 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 3 kvadratiska stensättningar och 37runda eller närmast ru...

Hällristning (L1955:6167)

Skålgrop, krön av häll, ca 4 cm diam och 0,5 cm dj. Hällen är något brandskadad. Specialinventering 2017. (RAÄ dnr 3.4.2-2584-2017)

Hällristning (L1997:1392)

1) Slipränna i block, på ovansidan av block, 1.0 m l, 0.8 m broch 0.2 m h (N-S) är en slipränna, 45 cm l, 7 cm br och 1 cm dj.NNÖ om sliprännan finns ...

Hällristning (L1975:2256)

1) Svärdslipningshäll, i kalkberg, inom ett ca 2x1 m st område (NV-SÖ) bestående av 4 sliprännor. Dessa är 0.6-0.8 m l, 8-11 cm br och 1-2 cm dj. Tr...

Hällristning (L1940:246)

Älvkvarnsförekomst i block, 2,6 x 1,7 x 1,2 m stort, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0,5 cm djup. Belägen på blockets krön, Blocket är flyttat,...

Hällristning (L1975:2332)

Sten med slipyta, granit, 1x0,6 m och 0,2 m h. Slipytan är 0,5x0,2 m. I sträng.

Hällristning (L1944:5902)

1) Älvkvarnsförekomst, 2x1 m (N-S) med ca 20 älvkvarnar 5-10 cmdiam och 0,5-2 cm dj. På avsatser i mot Ö brant sluttande berghäll. 2 m NNV om nr 1 är:...

Hällristning (L1984:5981)

1) Skålgropsförekomst 1.5x0.6 m (N-S) på krönet av och i Nsluttningen av uppstickande berghäll, 9 m l (NNÖ-SSV) 4 m br och0.5 m h, bestående av 14 skå...

Hällristning (L1943:9472)

1) Älvkvarnsförekomst, 1,5x1 m (N-S) med 23 älvkvarnar, 0,05-0,1m diam och 0,005-0,025 m dj. 19,5 m SSÖ om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,1x1,5 m (...

Hällristning (L1991:1121)

1/Skålgropsförekomst, 0.5x0.35 m (NÖ-VS), bestående av 23skålgropar, 5-12 cm i diam och 0.5-2.5 cm dj. Groparna är belägnapå en sten, 1.9x0.55 m (NÖ...

Hällristning (L1975:1949)

Svärdslipningssten, gråsten, 1 m h, 0,65 m br (N 20cg V-S 20cg Ö ) och 0,30 m tj. Sliprännorna är 3 st. Dessa är 0,8 m l, 0,07 m b r och 0,3-0,6 m dj....

Hällristning (L2015:6114)

Hällristningsområde, 5x1 m (NNV-SSÖ), bestående av två förekomster: Hällristning, 0,7 x0,2 m (N-S), beståend av 8 skålgropar, 4-9 cm diam och 0,5-2,5 ...

Hällristning (L1941:9571)

älvkvarnsförekomst 1.5 x 1.1 m (N-S) bestående av 8 rundaälvkvarnar och 2 avlånga. De runda älvkvarnarna är 4 - 6 cm diamoch 0.5 - 1 cm dj. de avlånga...

Hällristning (L1942:3002)

1) Älvkvarnsförekomst, i tämligen plan översida av bergrygg. Ytan är 1x1 m. Förekomsten består av ca 20 älvkvarnar, 4-6 cm diam,0,5-1,5 cm dj. 1,2 m S...

Hällristning (L1990:2400)

1/Skålgropsförekomst i block, 4.6x4.4x2.2 m, bestående av 26skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-2 cm dj, belägna på S delen avblockets ovansida. Ett fle...

Hällristning (L2002:2370)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på toppen av låg hällrygg.20 m V om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, bes...

Hällristning (L1954:5767)

Älvkvarnsblock, 6.3x2.7x0.9 m st, bestående av 5 älvkvarnar,varav fyra runda 4-5 cm diam och 0.5 cm dj, belägna på blocketsÖ-sluttning, en avlång, 14x...

Hällristning (L2004:2526)

Älvkvarnsförekomst, i block, 1.3x2x0.3 m, bestående av 6älvkvarnar. Dessa är 5-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.

Hällristning (L1960:9361)

Hällristning, 0,36x0,15 m (N-S), bestående av 3 skålgropar, 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Mycket jämn häll med tydliga, ovittrade gropar. Belägen på Ö-...

Hällristning (L1991:2643)

Skålgropsförekomst i block, 3x3 m och 0.8 m h, bestående av 20skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj, belägna på blocketsplana ovansida.

Hällristning (L1975:2392)

1) Gruvklot, kalksten, 0,9 m i diam och 0,4 m h, stenen är orner ad. 6 m V 40cg S om nr 1 är 2) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0 ,65x0,6 m (NV-SÖ) o...

Hällristning (L1985:9820)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1967:8694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1956:5972)

Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,12 m (NV-SÖ) i stenblock, 2x2 m och 1,4m h, bestående av 4 älvkvarnar 40-60 mm diam och 7-15 mmdj.Stenblocket är av rödaktig...

Hällristning (L1964:3639)

Älvkvarnsförekomst, 2,9x0,4 m (20-220 gon) på en ca 25x7 m (NÖ-SV) och 0,6 m h bergrygg, bestående av 13 älvkvarnar. Dessa är 5-8 cm diam och 1-2 cm d...

Hällristning (L1965:3011)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällristning (L1975:2936)

Enl uppg av hr Lundgren i Ekes, Bro, skall 2-3 slipblock med sli prännor finnas i en av bryorna i angivet skogsparti. De uppges va ra så gott som omöj...

Hällristning (L2013:3288)

Hällristning, i berghäll, bestående av 1 älvkvarnsförekomst. Denna är 7 cm diameter och 2 cm dj. Finkornig, slät bergart.

Hällristning (L2013:5604)

Skålgropsförekomst i block, 2x1 m st och 0,6 m h, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen mitt på blockets plana ovansida. (RAÄ dnr ...

Hällristning (L1975:3068)

1) Svärdslipningssten, granit, 0,9x0,8 m och 0,35 m h, med 3 sli prännor, 62-67 m l, 6,5-7,5 cm br och 1,5-3,5 cm dj. Kring rännor na är det slipytor ...

Hällristning (L1985:2133)

Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, belägen på denplana, svagt NV-sluttande övre delen av berghäll, i övrigt medbrant NÖ-sluttning, ca 2 m NV...

Hällristning (L1989:7420)

Älvkvarnsförekomst, 0.5x0.6 m (SV-NÖ), bestående av 4 älvkvarnar,15-20 cm diam och 0.5-8 cm dj. Mellan groparna slipade ytor.Belägna på NV sidan av et...

Hällristning (L1967:3412)

Hällristning, 2,3x1,6 m (NNÖ-SSV) bestående av 2 skepp, 1 par fotsulor och 8 älvkvarnar. Skeppen är 37-43 cm l, dubbellinjiga med uppsvängda stävar, f...

Hällristning (L1942:8572)

Älvkvarnssten, 1,3 m l, 0,8 m br vid basen (SÖ delen) och 0,4-0,6 m h. I stenens N del finnes på ovansidan ett 20-tal skålformigafördjupningar, de stö...

Hällristning (L1975:3209)

1) Sten med sliprännor, kalksten, närmast rund, 1,3-1,4 m i diam och 0,1 m h. I den plana överdelen är 2 sliprännor, 80 och 65 cm l (NÖ-SV), 7 och 435...

Hällristning (L1975:3206)

1) Sten med slipyta, granit 1,2x1,1 m och 0,4 m h. Slipytan är 0 ,35x0,3 m. 39 m Ö 15cg N om nr 1 är 2) Sten med slipyta, granit, 1,5x1,0 m och 0,35 m...