Härd

Riksantikvarieämbetets definition: Avgränsad eldplats.
Härd (L1992:9216)

Härd, oval, 1,2x0,85 m (NV-SÖ) och intill 0,1 m h. 9 synliga kantstenar, 0,1-0,2 m st. Sondning visar på brun härdfyllning. Härden är till stora dela...

Härd (L1993:6137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:3798)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1996:9090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2023:7300)

Härd, oval, 0,8 x 0,6 m och 0,1 m h, med kring kanten två synliga och fem kännbara stenar, 0,2-0,3 m st. Övermossad. Vid sondning framkom sot och kol ...

Härd (L2020:1934)

Härd, 1 x 0,8 m stor (N-S), Stenarna helt övertorvade men känns vid sondning, Avvikande vegitation med gräs och örter. Provstick ger kol och sot.

Härd (L1938:4140)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:9368)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:440)

Härd, oval, 1,1X0,7m (N-S) och 0,05m h. 16 synliga kantstenar, 0,05-0,2m l och 0,05-0,15m br. Vid sondning framkommer en kraftig härdfyllning och rödf...

Härd (L1994:7581)

Härd, oval, 1.2x0.8 m (NNÖ-SSV) och 0.05 m h, bestående av 0.1-0.2 m st stenar. Härden är delvis stenfylld. Beväxt med lav, mossa,lingonris.

Härd (L1994:5434)

1. Boplatsgrop, oval, 3x2 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj. Saknar heltantydan till vall. I SV är en förmultnad gammal stubbe och i gropenligger en förmultnad s...

Härd (L1995:8777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1996:9046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1012)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1996:8550)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2019:6000)

Härd, oval, 0,1x0,9 m (ÖSÖ.VNV) och 0,05-0,1 m h, bestående av en stenskodd kant av 0,1-0,4 m stora stenar, varav 6 är synliga. Stenfylld.

Härd (L1995:1987)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1996:9730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:7748)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Härd (L1939:5791)

Härd. Framkom vid arkeologisk utredning i form av scahktgrävning i samband med ledningssträckning år 2018. (RAÄ-2018-2241)

Härd (L1937:6345)

Härd, oval, 1.45x0.8 m (NÖ-SV) och 0.1 m h. Kring kanten är 9 synliga stenar, 0.1-0.4 m l och 0.1-0.3 m br och intill 0.1 m h. 1 tall växer i härdens ...

Härd (L1937:9360)

Härd oval 1 x 0,6 m och 0,1 m h helt övermossad och stenar känns vid sondning då det även framkommer rödfärgad jord .

Härd (L1947:8055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1996:9890)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:9705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1432)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:6067)

1)Härd, oval 1.3x0.9m (V-Ö) begränsad av 0.1-0.25m stora stenar.Beväxt med mossa, ris och lav samt en liten gran i V-delen.16m NNÖ om 1 är nr:2)Härd o...

Härd (L1937:4770)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:9530)

Härd, oval, 1,3x 0,8 (N-S) intill 0,1 m h. I kanten ett 10- tal synliga kantstenar 0,05-0,2 m st. Vid provstick kändes stenpackning. (RAÄ dnr 3.4.2-33...

Härd (L1987:2803)

Härd. Undersöktes av Regionmuseet i Kristianstad år 1989. Dnr 321-3212-2005.

Härd (L1992:205)

Härd, oval, 1.7x1.2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.1 m h. 3 synliga kantstenar, 0.15-0.35 m st. Vid sondning framkommer en kraftig härdfyllning och rödfärgning. E...

Härd (L1995:8289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:4118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:3397)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:2492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1795)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2022:7115)

Härd, oval, 1x 0,8 m (NNV- SSÖ) och 0,05 m h. Delvis stenfylld med ett 20-tal synliga stenar, med en större sten, 0,5- 0,6 m l i NNV kortsidan. Övermo...

Härd (L1994:4979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2005:6803)

Härd, undersökt och borttagen, 1,3x1 m (Ö-V) och 0,05 m dj. Skärvsten i fyllningen. 14C-datering till 760-390 f.Kr. Påträffad vid särskild undersöknin...

Härd (L1937:847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1314)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:975)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:8212)

Härd, rektangulär, 1.4x0.6 m (NÖ-SV) bestående av kring kanten0.1-0.3 m st, delvis synliga stenar. I mitten är en 0.3 m st sten.Beväxt med lav, mossa,...

Härd (L1995:9005)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Härd (L2024:459)

Härdbotten, ca 0, 5 x 0,4 m i diam, synlig som rund mörkfärgning i botten av schaktet.

Härd (L1938:9091)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:8356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:8858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:4597)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2022:6913)

Härd, rektangulär, 1,1x 0,85 m (NNÖ- SSV) och knappt 0,05 m h. Stenfylld med ett 5-tal synliga flata stenar, 0,1- 0,7 m st.

Härd (L1994:1926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:686)

Härd, närmast rektangulär, 1.1x0.7 (NÖ-SV) och 0.1 m h beståendeav i kanten 0.1-0.3 m st stenar. I SV delen är två större stenar.Beväxt med lav, mossa...

Härd (L1994:780)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:6096)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:7051)

Härd, närmast rektangulär, 1.3x0.7 m (NÖ-SV) och 0.01-0.11m h, med i kanten synliga stenar, 0.12-0.38 m st. I NV kantensaknas sten på en 0.25 m l strä...

Härd (L1995:7727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2023:2661)

Härd/kokgrop, oregelbunden, 2×1,5 m (NV–SO), i ytan bestående av sot och skörbränd sten.

Härd (L1995:2478)

Härd, oval, 1.3x1.1 m (NÖ-SV) och 0.05 m h. 6 synliga kantstenar, 0.1-0.3 m st. Vid sondning känns en stenpackning.

Härd (L1991:750)

Område med färgningar/härd, uppgift om. Enligt Gunnar Svensson, Bollerup 1:33, har han vid plöjning påträffat färgningar i jorden innehållande sot och...

Härd (L1993:1119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:4283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2022:6706)

Härd, rektangulär, 0,9x 0,7 m (VNV- ÖSÖ) och 0,05 m h. Delvis stenfylld med nio synliga stenar, 0,1-0,2 m st.

Härd (L1947:8817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:8573)

Härd, oval(?), 0,7x0,6 m (NNÖ-SSV) och 0,05 m h. Stenfylld. Härden är helt övermossad och delvis utrasad i erosionskant. (RAÄ dnr 326-1663-2010) Äldr...

Härd (L1993:9722)

Härd, närmast oval, 1x0.7 m (NV-SÖ) och intill 0.05 m h. 10 synliga kantstenar, 0.1-0.35 m st. I SÖ kortsidan är en större sten, 0.25x0.35 m st och 0....

Härd (L1994:518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:8234)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:4660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1939:7984)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:6072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:1313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:8105)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2023:6023)

Härd, rektangulär, 1,8x1 m (N-S) 0,1 m h. Ofylld, bestående av en skoning av 0,15-0,3 m st stenar, varav ett tjugotal är synliga.

Härd (L1994:5764)

Härd, oval, 0.9x0.7 m, (N-S), 0.1 m hög med kring kanten niosynliga stenar, 0.1-0.4 m stora. I N-delen är en flat sten, 0.4 mstor. Härden är delvis ut...

Härd (L1995:1150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:3882)

1)Härd, oval, 1.3x0.8 m (NNV-SSÖ) och 0.1 m h, med etttiotal kring kanten synliga stenar, 0.2-0.3 m st. Härden ärstenfylld och övermossad.30 m V om 1 ...

Härd (L2018:227)

Härd, oval till rektangulär, 1,2x 0,8 m (NNÖ- SSV) och 0,05-0,1 m h. I kanten sju synliga stenar, 0,05-0,2 m st.

Härd (L1938:1955)

Härd, 1x0,5 m (NÖ-SV) och 0,05 m h. Kant och fyllning av knytnävsstora stenar.

Härd (L1934:566)

Härd, närmast rektangulär ca 1 x 0,5 m st (N-S) och intill 0,2 m h. Övertorvad och övermossad. Vid provstick med sond konstaterades stenar under torve...

Härd (L1938:9507)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1679)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1991:151)

Härd, närmast oval, 1,5x0,8 m (Ö-V) och 0,05 m h. Bestående av 4 synliga kantstenar, 0,1-0,3 m st, varav den längst mot V verkar rubbad ur sitt urspru...

Härd (L1994:2835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:5888)

Härd, rektangulär, 1.4x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0.05 m h, bestående av 10 synliga stenar, 0.05-0.17 m st. Vid sondning kunde en stenpackning konstateras samt...

Härd (L2022:5990)

Härd, närmast oval, 1,1x0,8 m (NÖ-SV). 3 kantstenar i SV kanten, 0,1-0,15 m st. Sondning påvisar rödbränd jord. Beväxt med lav och lite bärris.

Härd (L1938:4292)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:5607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1971:2397)

Härdar, 2 st, undersökta och borttagna. I samband med arkeologisk utredning etapp 2, påträffades i sökschakt 2 härdbottnar, 0,25-0,8 m diam. De var vä...

Härd (L1995:1443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:6870)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Härd (L1995:8207)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:6527)

Härd, oval, 1.1x0.6 m (N-S) och 0.1 m h. Begränsas av 16 synliga stenar, 0.1-0.3 m st. Stenfylld.

Härd (L1993:9303)

Härd, oval, 1.1x0.8 m (NNV-SSÖ) och 0.05 m h. 4 synliga kantstenar, 0.1-0.2 m st. Vid sondning framkom rödbränd jord.

Härd (L1995:8133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:9152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:6377)

1)Härd, oregelbunden diffus karaktär 0.8x0.6m (N-S) begränsad av0.1-0.2m stora stenar, i SÖ-delen saknas stenar, beväxt med ris ochlav.46m N om 1 är n...

Härd (L1938:2394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.