Härd

Riksantikvarieämbetets definition: Avgränsad eldplats.
Härd (L1994:954)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:483)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:8806)

Härd, oregelbunden närmast oval, 1,1 x 0,7 m (NNÖ-SSV) och intill 0,1 m h. Ofylld. Kantstenar saknas i härdens NÖ del. Kraftigt övermossad, avgränsad ...

Härd (L1995:7383)

1)Härd, närmast rektangulär, 1.3x0.9 m (ÖSÖ-VNV) och 0.2 mh, bestående av en stenpackning med ett tjugotal stenarsynliga, 0.05-0.2 m st. Flertalet ste...

Härd (L1992:9600)

Härd, oval, 1,1x 0,7 (NNÖ-SSV) och 0,05 m h. Ofylld. I kanten 8 synliga kantstenar, 0,05-0,2 m st. (RAÄ dnr 3.4.2-3347-2013)

Härd (L1992:8351)

Härd, närmast oval, 1,2x0,8 m (NV-SÖ) och intill 0,05 m h. Härden markeras av en packning av ett 20-tal 0,1-0,25 m st och intill 0,1 m h stenar. Påträ...

Härd (L1995:1056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:1701)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:2909)

1)Härd, rund 1.1 m i diam och intill 0.1 m h. Kring kanten är 0.3-0.4 m st flata stenar.Fylld med 0.1-0.3 m st eldpåverkade stenar. Härden delvis avto...

Härd (L1936:1839)

Härd, rund, 0,7 m diam och 0,1 m h. Ofylld. I kanten sex stenar, 0,1-0,2 m st. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2017. (RAÄ dnr RAÄ-2018-487)

Härd (L1992:2243)

1) Sjömärke, rest av, runt 3,5 m i diam och 0,6 , h av 0,05-0,5 mst stenar. 7 m SSV om nr 1 är 2) Härd, oval 1,2x1 m (NV-SÖ)bestående av en i ring la...

Härd (L2015:290)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:91)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:6063)

Härd, rektangulär, ca 1,3x0,95 m (N-S) st och ca 0,1 m h. 10-tal synliga kantstenar, ca 0,1-0,3 m st (Dnr 326-3592-2007).

Härd (L1992:9091)

Härd, oregelbunden, 1,3x0,75 m (N-S). 11 synliga kantstenar 0,1-0,2 m st. Sondning visar på kol. Härden är troligen ej så gammal.

Härd (L1994:6404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:2072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:2225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1841)

1)Härd, oklar form, 1.2x1.1 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0.1 m h. I detnärmaste helt övertorvad, fem kantstenar synliga 0-1-0.2 m st. Vid provsondning framk...

Härd (L1996:9654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1939:8820)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:8511)

Härd, oval, 1,3 x 0,9 m (N-S) och 0,05 m h. Inga synliga stenar. Vid provstick med jordsond känns härdstenar och framkommer kol och kraftigt rödbränd ...

Härd (L1994:3703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:9534)

Härd, oval 1,2x 0,8 m (N-S) och 0,05 m h, bestående av 7 synliga kantstenar, 0,05-0,2 m st. Vid sondning kändes stenpackning. Övermossad. (RAÄ dnr 3.4...

Härd (L1993:5116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2021:6266)

Härd, oval 1,1x 0,8 m (NÖ-SV) och 0,05 m h. I kanten ett 7-tal synliga kantstenar, 0,05- 0,3 m st. Övermossning i NV.

Härd (L2019:3632)

Härd, oval, 0,8x0,6 m (VNV-ÖSÖ). 7 kantstenar, 0,2-0,4 m st. Kraftigt övermossad.

Härd (L1994:7604)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:5755)

Härd, oval, 1x0.6 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m h begränsad av sju 0.1-0.3m st stenar. Delvis utrasad i SV. Beväxt med lav, mossa, bärris.

Härd (L1962:1819)

Uppgift om härd. Enligt bonden på Gröneberg skall han vidmarkeringen på kartan ha iakttagit en svart, sotig fläck en 1 mdiam, med sten i och omkring. ...

Härd (L1995:1228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1773)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7277)

Härd, otydlig form, ca 1x0,7 m (NNV-SSÖ) och intill 0,15 m h. Kantstenar kändes med sond (=stenskoning). I SÖ kanten är en överväxt stubbrest. Sondnin...

Härd (L1995:7588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:546)

Härd, närmast rektangulär, 1.3x1 m (NÖ-SV) och 0.1 m h. 11 synliga kantstenar, 0.1-0.3 m st. Vid sondning kändes en stenpackning och framkom en krafti...

Härd (L1993:789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2023:760)

Härd, oval, 1,3 x 0,9 m (N-S) och intill 0,1 m h. Synlig m 6 stenar i kanten, 0,1-0,2 m stora. Sondning påvisade stenfyllning, härdfyllning och rödfär...

Härd (L1960:6590)

Härd, undersökt och borttagen, 2 m diam, bestående av svartbrun, sotig sand och skörbränd sten. Den skörbrända stenen är koncentrerad till Ö delen och...

Härd (L1995:4935)

Härd, närmast rektangulär, 1.2x0.7 m (NÖ-SV) och 0.05 m h. Begränsas av 8 delvis synliga stenar, 0.15-0.5 m st. I SV kanten är en nästan flat sten, 0....

Härd (L2019:3802)

Oval härd 1,2 x 0,5 och 01 m djup. Fylld med skörbrända stenar ca 1,0 m stora. Skålad profil i lera. Intill låg en aktivitetsyta med kasserade skörbrä...

Härd (L1995:2028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2021:3400)

Härd, sentida, närmast rund, 0,7 m diam och 0,1-0,2 m h, bestående av 10 härdstenar, 0,1-0,4 m st. Ofylld. Delvis övermossad. I härden ligger en tegel...

Härd (L1996:8691)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:2178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:4538)

1)Härd, närmast rektangulär 1.25x0.9m (NÖ-SV) begänsad av 0.1-0.35m stora stenar. Vid sondning framkom ett rödbränt lager.59m 380 gon om 1 är nr:2)Här...

Härd (L2001:288)

Härd, 2 st, belägna inom ett 3x3 m st område. Härdarna var 0,95x0,87 resp. 0,4x0,38 m st. Den större hade rikligt med skärvsten och träkol i ytan, med...

Härd (L1995:4861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1996:8407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:8634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1991:530)

Härd, närmast oval, 1,3x0,9 m st (Ö-V). I kanten syns ett 15-tal stenar, 0,1-0,25 m stora. Sondning kunde ej påvisa brun härdfyllning eller rödfärgad ...

Härd (L1938:8700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:7552)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:76)

Härd, oval, 1.5x1.1 m (NV-SÖ) och 0.05-0.1 m st. 12 synliga, delvis plana, kantstenar, 0.1-0.45 m st. Innanför kantstenarna är en delvis synlig stenpa...

Härd (L1947:7780)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:511)

Härd, närmast rektangulär, 1x0.9 m (NNV-SSÖ) och 0.1 m h. I kanten ett tiotal delvis övermossade stenar, 0.1-0.5 m st. Fylld av övermossade stenar. Om...

Härd (L1993:1299)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:4547)

1.Härd, oval, 1,1 x 0,7 m st (NNÖ-SSV) och 0,15 m h med etttiotal synliga stenar kring kanten. I N delen är en 0,4 m st sten,deövriga är 0,1 - 0,2 m s...

Härd (L1993:6633)

1)Härd, närmast oval, 1.1x0.8 m (VNV-ÖSÖ) och 0.04 m h,med i kanten 0.1-0.3 m st stenar. Packning av skärviga stenar,0.07-0.2 m st. Plan profil.4 m 22...

Härd (L2017:3893)

Ett flertal härdar undersökta av universitet 1966. Vid övervakningav schaktningsarbeten påträffades ytterligare en härd. 1979 kundeinga ytterligare bo...

Härd (L1995:9183)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7885)

Härd, oval, 1x0,7 m (NÖ-SV till ÖNÖ-VSV). 5 synliga kantstenar, 0,05-0,4 m l, 0,02-0,25 m br och intill 0,05 m h. Vid sondning syntes kol. Omedelbart ...

Härd (L2019:4875)

Härd, ej avgränsad, delundersökt, 1,4×0,2 m (NV–SO) och 0,1 m dj, fyllning innehållande rikligt med sot och kol och enstaka skärvsten. Anläggningen fo...

Härd (L1992:7911)

Härd, oval, 1,1x0,8 m (NÖ-SV) och intill 0,05 m h. 6 synliga kantstenar, 0,05-0,5 m l, 0,05-0,2 m br och intill 0,05 m h. Den största stenen belägen i...

Härd (L2020:11671)

Härd, 1,0 x 1,2 m. Fyllning av sotig och kolbemängd sand och skörbränd sten. Påträffad vid arkeologisk utredning 2020.

Härd (L1996:8826)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2022:1899)

Härd, 0,6x0,6 m i diam. Fyllning av sot, kol och skörbränd sten. Påträffad vid arkeologisk utredning 2022.

Härd (L1993:4154)

1)Härd, sentida, oval, 1.4x1.3 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m h medi S kanten 0.2-0.4 m st stenar. Delvis stenfylld. Stenarna ikantringen mycket svagt beväxta...

Härd (L1994:1123)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:8994)

Härd, undersökt och borttagen, oval, 1,5-0,9 m (N-S) och intill 0,2 m h. Ett 10-tal kantstenar var synliga, 0,1-0,3 m st. Härden hade stenpackning och...

Härd (L1992:479)

Härd, oval, 1.2x0.8 m (NNÖ-SSV) och 0.05 m h. 5 synliga kantstenar, 0.05-0.4 m st. Vid sondning framkom kraftig härdfyllning och rödfärgad jord. 5 m S...

Härd (L2020:6844)

Härd, oval, 1,2x0,6 m (NNÖ-SSV) och 0,1 m h. Stenfylld. Bestående av kännbara stenar under torven. Vid provstick framkom enstaka kolbitar. Härden är ...

Härd (L2013:7689)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Härd (L1994:6369)

Härd, oval, 1.2x0.9m (NNV-SSÖ), begränsad av 0.1-0.3m storastenar. Kraftigt övermossad.

Härd (L2023:6135)

Härd, oval 1x 0,6 m (NNÖ-SSV) och 0,05 m h. I kanten fyra synliga stenar.

Härd (L1994:9707)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7544)

Härd, något oregelbunden, närmast oval, 1,2x0,8 m (Ö-V) och lägre än 0,1 m h. I Ö kanten syns 3 stenar, 0,1-0,3 m synlig l, 0,05-0,2 m synlig br och 0...

Härd (L1995:7026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:1381)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:704)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:9145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:6560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2023:6143)

Härd, oval 0,9x 0,6 m (NV- SÖ) och 0,05 m h. I kanten tre synliga stenar.

Härd (L1971:9097)

Härd, 2x1x5 m st och minst 0,15 m dj. Fyllning av sot, kol och skörbrända stenar. Fyndet anmält till Jönköpings läns museum som besiktigade platsen 20...

Härd (L2022:5820)

Härd, närmast rund, ca 1,1 m i diameter, ca 0,1 m h. Härden är stenfylld med ett 20-tal synliga kant- och mittstenar 0,05-0,2 m st. I Ö-kanten är en g...

Härd (L1995:6725)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7920)

Härd, oval, 1,1x0,8 m (NV-SÖ). 8 synliga kantstenar, 0,05-0,3 m l, 0,05-0,2 m br och intill 0,1 m h. Några kantstenar i N saknas. Sondning visade sot.

Härd (L1995:5051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2020:2461)

Härd, sentida, oval, 0,7x0,6 (Ö-V) och något nedgrävd med kantstenar ställda i sidorna, 0,25-0,5 m st. Fylld av flata stenar i botten. I N och V dele...

Härd (L1995:1421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:3823)

Härd, oval till kvadratisk, 1.1x1.1 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 mh, med i kanten 0.1-0.2 m st stenar. Packning av skärviga stenar, 0.08-0.2 m st. Plan profil....

Härd (L1994:4245)

1)Härd, närmast oval 0.9x0.7m (NÖ-SV) begränsad av 9 synligastenar 0.0.7x0.25m stora.40m 240 gon om 1 är nr:2)Härd, närmast oval 1x0.65m (N-S) begräns...

Härd (L1996:8934)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:49)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2017:4795)

Härd, undersökt och borttagen. Påträffad vid schaktundersökning. (RAÄ dnr 421-1680-1994)