Härd

Riksantikvarieämbetets definition: Avgränsad eldplats.
Härd (L1994:690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1947:8731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1939:8460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:7199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7952)

Härd, oregelbunden, 1,25x0,75 m (ÖNÖ-VSV). Ett 10-tal kantstenar, 0,05-0,35 m l, 0,05-0,2 m br och intill 0,1 m h. I V syns enstaka stenar innanför ka...

Härd (L1947:225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:8211)

Härd, närmast oval, 1.2x0.7 m (NÖ-SV) och 0.1 m h bestående avkring kanten 0.1-0.2 m st synliga stenar. Härden är kraftigt omrördav trädrötter. Beväxt...

Härd (L1995:5612)

Härd, närmast oval, 1.4x1 m (NV-SÖ) och 0.1 m h. I SÖ kanten är 4 delvis synliga stenar, 0.1-0.25 m st. Stenfylld. Något urplockad i SÖ kanten.

Härd (L1994:6784)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:8898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:6033)

Härd, oval, 1,5x1,1 m (NÖ-SV) och 0,09 m h, med kring kanten 0,1-0,3 m st stenar. Packning av delvis skärviga stenar, 0,08-0,3 m st. Plan profil.

Härd (L1994:560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:9693)

Härd, rektangulär, 1.5x1 m (NNV-SSÖ) och 0.05 m h. 10 synliga kantstenar, 0.1-0.35 m st och 0.05-0.1 m h. Vid sondning framkom rödbränd sand.

Härd (L1995:2269)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:9011)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:7654)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:8474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:4010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:3202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7220)

Härd, oval, 1,15x0,7 m (NNÖ-SSV) och 0,05 m h. 7 synliga kantstenar, 0,05-0,3 m st. Stenfyllning, kol och rödfärgning. Påträffad vid specialinventerin...

Härd (L1994:3466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:2535)

1)Härd, oval, 1.3x1.15 m (NNV-SSÖ) och 0.1 m h, beståendeav en tät sammanfogad ring av 0.1-0.2 m st stenar, i NNVkanten är 0.03 m st stenar, samt en p...

Härd (L1994:3616)

1)Härd, oval 1.3x0.75m (NV-SÖ) begränsad av 0.1-0.3m storastenar, i SÖ-delen är en 0.3m stor sten. Beväxt med ris och lav.21m SÖ om 1 är nr:2)Härd, ov...

Härd (L1937:3774)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:1427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:8963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1961:3391)

Fyndplats för härd? Ungefärligt läge. Härden hittades vid dikesgrävning, 0.7 m under markytan och utgjordes av en stensatt ringca 1 m diam som i nnehö...

Härd (L1994:3648)

Härd, närmast oval 1.3x0.8m (NÖ-SV) begränsad av 0.1-0.3m storastenar, i NÖ-delen är en 0.3m stor flat sten, delvis stenfylld,kraftigt övermossad.

Härd (L1995:2042)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1975:8930)

Härd, delundersökt, ca 0,8 m i diam. Synlig som oval mörkfärgning på 0,3 m dj i schaktkant vid förundersökning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-2012-17)

Härd (L1978:9751)

Härd, rund, ca 1,5 m, diam med inslag av sot och skörbränd sten samt stolphål om 0,35 m diam. Påträffad vid arkeologisk utredning 2016 (RAÄ dnr. 3.4.2...

Härd (L1995:4359)

Härd, oval, 1.2x0.7 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0.05 m h. I SSÖ kanten skymtar en flat sten, 0.4 m st, fram under mossan. Praktiskt taget helt övermossad. ...

Härd (L1994:4865)

1.Härd, närmast rektangulär, 1,1 x 0,7 m st (N-S) och intill 0,05m h. I S delen syns ett femtal stenar, 0,1 - 0,2 m st. I övrigt ärhärden övertorvad.1...

Härd (L1994:2977)

1)Härd, oval, 1.2x0.8 m stor (VNV-ÖSÖ) begränsad av ett tiotalsynliga stenar, 0.1-0.3 m stora. Beväxt med mossa, lavar ochlingonris.7 m V om 1 är:2)Hä...

Härd (L1939:7608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:2423)

Härd, oval, 1.3x0.95 m (NNV-SSÖ) och 0.05-0.1 m h. Begränsas av 5 delvis synliga stenar, 0.15-0.35 m st. I NNV delen är en större sten, 0.35 m st. I S...

Härd (L2005:6540)

Härd, undersökt och borttagen, ca 1,44 m l, innehållande kol, sot, skörbränd och skärvig sten. Fynd av förhistorisk keramik. Påträffades 0,35 m under ...

Härd (L1995:9665)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2011:6594)

Stensträngssystem som med i regel mindre avbrott har en sammanlagd längd av ca 3000 m. Systemet saknar egentlig huvuddel utan består av en större till...

Härd (L1994:6266)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:6952)

Härd, oval?, 1,5x0,75 m (NNV-SSÖ) och intill 0,1 m h. Härden markeras i kanten och i mitten av 7 synliga stenar, 0,1-0,5 m st och intill 0,2 m h. Sond...

Härd (L1994:3059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:2643)

Härd, oregelbundet oval/droppformad, 1,3x0,9 m (NV-SÖ), bestående av 7 synliga kantstenar, 0,1-0,3m st, de största belägna i NV delen. Sondning visar ...

Härd (L1993:6630)

1)Härd, oval, 1.4x1 m (NNÖ-SSV) och 0.1 m h bestående aven packning av 0.05-0.3 m st, vanligtvis 0.05-0.2 m st stenar.Plan profil. Vid provstick med j...

Härd (L1992:500)

Härd, oval, 1.4x0.8 m (N-S) och 0.1 m h. 21 synliga kantstenar, 0.05-0.3 mst och 0.05-0.1 m h. Delvis synlig stenpackning.

Härd (L1994:1874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1991:151)

Härd, närmast oval, 1,5x0,8 m (Ö-V) och 0,05 m h. Bestående av 4 synliga kantstenar, 0,1-0,3 m st, varav den längst mot V verkar rubbad ur sitt urspru...

Härd (L1937:2093)

1)Härd, 1.3x0.7 m (ÖNÖ-VSV) och lägre än 0.1 m, i det närmaste helt övertorvad. I härdens V kant är tre stenar synliga, 0.1 m st, övriga stenar i kant...

Härd (L1994:6247)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1998:6996)

Härd, rektangulär, 0,5 x 0,4 m (NNV-SSÖ) och 0,1 m h, med en kraftig stenpackning av 7-20 cm st synliga stenar. Delvis överväxt. Avgränsad med sondnin...

Härd (L1993:338)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2019:7071)

Område 6 x1,5 meter stort med 2 stycken påträffade härdar. Anläggningarna påträffade under matjorden i odlad åkermark vid sökschaktsdragning. Matjords...

Härd (L1991:469)

Härd, oval, 1,2x0,9 m (NNÖ-SSV) och 0,05 m h, bestående av 4 synliga kantstenar, 0,1-0,3 m st. Sondning visar på stenpackning och rödbränd sand. SSV d...

Härd (L1995:7570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1302)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:619)

Härd, oval, 1.5x1.1 m (NÖ-SV) och 0.25 m h. Synlig som en övermossad förhöjning anlagd ovanpå och intill ett jordfast stenblock. Vid mindre avtorvning...

Härd (L1937:8555)

Härd, oval, stenfylld, 1,1 x 0,9 m (Ö-V) och lägre än 0,05 m med 9 synliga stenar, 0,05 - 0,3 m st (RAÄ dnr 326-3724-2011).

Härd (L1938:4467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:7622)

Härd, närmast oval, 1x0,75 m (NV-SÖ) och i plan med markytan. Kring kanten är 10 delvis synliga stenar, 0,1-0,25 m st.

Härd (L1995:7635)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2022:2483)

Härd, närmast rund, 1 m diam och 0,1 m h. Övertorvad. Synlig som en vegetationsförändring bestående av kraftigare gräs än omgivande mark. Stenar kännb...

Härd (L1993:2006)

1)Härd, oval 1.3x1.1 m (NNV-SSÖ) och 0.15 m h. Kant av ett tiotal0.15-0.4 m st stenarvarav 7 synliga. Stenfylld. Kant och del av fyllning i ÖSÖ skadad...

Härd (L1991:361)

Härd, oval 1,4x1,1 m, bestående av ett 20-tal kantstenar 0,1-0,4 m st. Anlagd i grustäkt från rallarvägen. (RAÄ dnr. 3.4.2-1733-2017)

Härd (L1993:5457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:1076)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:9561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:2512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:5794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:1672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1939:8227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2008:332)

Härd, undersökt och borttagen, daterad till spannet 1390-1670 e Kr. Under denna period låg undersökningsområdet under häradsallmänningen för Bankekind...

Härd (L1938:9046)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Härd (L1938:1978)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1995:9745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:9987)

Härd, oval, 1.1x0.8 m (NNÖ-SSV) och 0.05 m h. 10 synliga kantstenar, 0.05-0.2 m st. Vid sondning kändes en stenpackning samt framkom härdfyllning och ...

Härd (L1947:7856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1939:8002)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:6016)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1992:9852)

Härd, oval till oregelbunden, 1x0,8 m (NNÖ-SSV) och 0,05-0,1 m h, bestående av ett 10-tal synliga kantstenar, 0,1-0,3 m st. I SV har några stenar pres...

Härd (L1993:1613)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1938:9072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1971:856)

Härd, påträffad vid arkeologisk utredning 2002 inför planerad grustäkt.

Härd (L1934:552)

Härd, närmast rektangulär ca 1 x 0,5 m st ( N-S). Övertorvad med kännbara kantstenar under ytan. Beväxt med två tallar, mossa och lingonris.

Härd (L1996:8615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1946:7824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1993:5767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2021:5360)

Härd, oval 0,7x 0,6 m (NNÖ-SSV) och 0,05 m h. I kanten två synliga kantstenar 0,1 m st.

Härd (L1937:6101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L2013:7420)

Härd. Påträffad vid särskild utredning år 2012 (RAÄ dnr 3.4.2-420-2013).

Härd (L1992:5555)

Härd, oval, 0,9X0,65m (NV-SÖ) och intill 0,1m h. I SV-SÖ-kanten är 7 synliga stenar, 0,1-0,2m st. RAÄ Dnr 326-3274-2002.

Härd (L1994:552)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:743)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1937:1618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1994:228)

1)Härd, rektangulär, 1.3x0.8 m 8NV-SÖ) och 0.1 m h. Ikanten är fyra synliga stenar, 0.05-0.4 m st. I SÖ är en 0.4 mst flat sten. Härden har en stenpac...

Härd (L1995:1638)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Härd (L1936:1042)

Härd, osäker form, 1 x 0,8 m (NV-SÖ), bestående av 3 synliga stenar varav 2 har kommit fram vid markberedning, resten av stenarna känns med jordsond. ...