Hornsamling

Riksantikvarieämbetets definition: Deposition av horn.
Hornsamling (L1937:8514)

Hornsamling. Runt ett stenblock, 1,5 x 1 m, påträffades ett 15-tal renhorn, delvis uppstickande ur torven. Belägen 5 m SSÖ om kåtatomt. Påträffades vi...

Hornsamling (L1994:4717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4662)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:6077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1992:4994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:8513)

Hornsamling, 2 x 1,5 m (NÖ-SV) och 0,2 - 0,5 m h, upplagd mot större block, 2,5 x 1,5 m. Bland hornen finns både avsågade samt med kvarvarande kranied...

Hornsamling (L1937:631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L2020:8965)

Hornsamling, 0,7 m diam, bestående av renhorn på ett större stenblock, 5x 3 m och 1,4 m h.

Hornsamling (L1937:3811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4132)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:5474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1945:8784)

Hornsamling (?). I stenskravel påträffades fyra renhorn lagda bland de mindre stenarna.

Hornsamling (L1937:4765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1993:9942)

Hornsamling, 2x2 m och 0.2-0.4 m h, delvis övermossad. I centrum är synliga renhorn (sarvhorn?) inom en yta på 1.5x1 m. I Ö delen av hornsamlingen är ...

Hornsamling (L1938:8834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:3953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:3710)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4124)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1947:5084)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:1523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:3960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:25)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1945:9040)

Hornsamling (?) i sprucket stenblock, 3x2,5 m st (VNV-ÖSÖ) och 1,5 m h. I sprickan är ca 4-5 renhorn.

Hornsamling (L1938:9373)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:8561)

Hornsamling 2 x 2 m bestående av 9 synliga avsågade renhorn (stora sarvhorn). Påträffades vid specialinventering 2011. (RAÄ dnr 326-3861-2011)

Hornsamling (L1994:5945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L2020:8955)

Hornsamling, i m diam, bestående av fällhorn samt enstaka kapade horn från ren. Placerade ovanpå stenblock, 2x 3 m och 1,7 m h.

Hornsamling (L1945:9038)

Hornsamling i skreva i klippblock, 8x7 m st (N-S) och 3 m h. I skrevan är ett tiotal stora renhorn.

Hornsamling (L1947:4592)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1945:9006)

Hornsamling i sprucket flyttblock, 5x3,5 m st (Ö-V) och 3 m h. I sprickans mellersta del är två lagda renhorn.

Hornsamling (L1946:8957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:8516)

Hornsamling, 3 x 3 m och 0,5 m h. Hornen är dels avsågade och dels med kvarsittande kraniedelar. Sarvhorn. Påträffades vid specialinventering 2011. (R...

Hornsamling (L1937:8085)

Hornsamling, 3 x 3 m, bestående av ett 20-tal synliga renhorn som sticker upp ur vegetetionen. Hornen är gråa och beväxta med mossa och lavar. Några h...

Hornsamling (L1937:4117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:8562)

Hornsamling, 2 x 2 m. Intill en sten, 1,2 x 1 m och 0,3 m h, ligger ett 10-tal synliga avsågade renhorn, delvis under torven. Enstaka horn ligger spri...

Hornsamling (L1937:4646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4912)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1995:906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1937:4824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1994:6570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hornsamling (L1947:5027)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.