Kalkugn

Riksantikvarieämbetets definition: Ugnslämning efter kalkbränning.
Kalkugn (L1947:2820)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1944:447)

1) Kalkugnsruin, u-formad, 9x5 m st (VNV-ÖSÖ) och 0.2-0.4 m h. Imitten är en grop 5.5x1.5-2 m st och intill 1 m dj. Gropen har isina sidor 0.3-0.8 m s...

Kalkugn (L1947:4120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1977:4756)

Kalkugnsruin i form av övertorvad ruinkulle 14x12 m (N-S) och 1, 5 m hög. I ytan ofullständigt brända kalkstenar och gråvit jord ( mord). I mitten en ...

Kalkugn (L2000:6886)

Kalkugn i omgivande stengrund, ca 7x6 m (SSV-ÖNÖ), 1.8 m h.Kallmurad av 0.2-0.5 m st stenar. Ugnen öppen pt NNÖ. I ugnensinre finns en del rödbrända s...

Kalkugn (L1950:3576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1977:4643)

Kalkugnsruinkulle, oval, ca 15x11 m (NV-SÖ) och ? m h. Övertorva d med i ytan ofullständigt bränd kalk. I mitten grop efter ugnen, ca 3 m diam och 1,2...

Kalkugn (L1990:7164)

Kalkugnsruin, ursprungligen ca 5 m i diam och 2 m dj. Muren är ca1 m tj, kallmurad av 0.25-0.5 m st stenar. I Ö sidan finns enöppning strax ovan marky...

Kalkugn (L1944:9804)

Kalkugn, rund, 7 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan gråstenar 0,2-0,4 m st, och enstaka kalkstenar 0,1 m st. I mitten ären rektangulär grop 4,...

Kalkugn (L2001:1340)

Kalkugn, uppgift om. Har enligt anvisning från Pell Erik Olsson,Västanå, legat i SÖ delen av kalkbrottet. Inga rester finns kvar.

Kalkugn (L1977:1143)

1) Kalkugnsruin, 7 m diam och ca 4,5 m h. Kallmurad och murad av 0,1-0,9 m st kalkstenar och enstaka gråstenar. Inre diam är 3,5 m och murens tjocklek...

Kalkugn (L2000:2619)

Kalkugn, vars väggar enligt uppgiftslämnaren var i relativt gottskick på 1920-talet.

Kalkugn (L1977:3629)

Kalkugn, ruin oval, 5x4 m (N-S) och 2,5 m h, med ett inre mått a v 3,5x2 m och 2,2 m h. Kallmurad av kalkstenshällar 0,2-0,7 m l, 0,1-0,5 m br och 0,0...

Kalkugn (L1977:6786)

Kalkugn, rest av, bestående av en kulle, 11x7 m (NÖ-SV) och 1,2 m h, av jord och kalkstenar, flertalet 0,2-0,7 m st, med i mitten till stor del ingall...

Kalkugn (L2001:1890)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1984:5787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1976:5963)

Kalkugn, kvadratiskt bottenplan, 7,5 m i sidan (N 30cg V-S 30cg Ö) och ca 10 m h. Byggd av 0,4-0,8 m l kalkstenar och murbruk. Öv erdelen närmast kupo...

Kalkugn (L2009:776)

Kalkugm ca 3.5 diam och ca 2 m h i V kanten. Uppmurad av gråstenoch tätat utvändigt med jord. Öppning åt Ö. Fylld med taggtråd och skrot. Några träd i...

Kalkugn (L1981:3767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1977:4149)

1) Kalkugnsruin i form av övertorvad moränkulle, ca 10x8 m (NÖ-S V) och 1,5 m h. I mitten en grop, 3,5 m diam och 1 m dj. Ställvis runt kanterna är sp...

Kalkugn (L1959:6325)

Kalkugn, närmast oval forn, 10x8 m (NNV-SSÖ) och intill 2,5 m höver markplanet, belägen i en stenmur, i mitten en närmast rundgrop, 4 m diam och intil...

Kalkugn (L1975:1607)

Kalkugn? närmast rund, 5 m diam och 0,3-1 m h. Ugnsgrop, 2 m dia m och 0,4 m dj. I den övertorvade ytor syns ett flertal 0,1-0,4 m st gråstenar samt f...

Kalkugn (L1975:938)

Kalkugnsruin, närmast rektangulär, ca 11x8 m (N-S) och intill 5 m h. Murad av kalksten. I S spår av eldstadsöppning, ca 1 m br oc h 1 m h, med kilat v...

Kalkugn (L1976:3418)

Kalkindustrilämningar. Inom ett område av ca 100x100 m finns rui ner av kalkugnar och 1 av kalklada samt avfallshög (mordhög) och ramp för tillförsel ...

Kalkugn (L1977:3875)

1) Kalkugnsruin, ca 6x4,5 m (NV-SÖ) och 1-2 m h. Anlagd mot klin tkant, som fått tjäna som del av ugnsvägg. Murad av kalksten, ca 0,5 m tj. I NV eldst...

Kalkugn (L1962:94)

1) Kalkugn, rund, 7 m i diam och intill 2,5 m h väggar av 0,3-0,8m st tuktade stenar. Öppning mot NÖ. Välbevarad. 45 m 140cg om nr1 är 2) Kalkugn, run...

Kalkugn (L1975:180)

Kalkugnsruin, 12 m diam och ca 0,2 m h. Delvis övertorvad med i ytan grusig skörbränd kalksten i mörk jord och enstaka till talri ka upp till 0,5 m st...

Kalkugn (L1955:1658)

Kalkugnslämning, 16x13 m (NNÖ-SSV) och 2 m h. VSV om mitten är en kallmur av kalkstensplattor, 6 m l och 0.6 m h.

Kalkugn (L1977:4544)

Kalkugnsruin, rund, 7 m diam och intill 1 m h, bestående av ca 2 m br, vallar av övervägande kalkstenar 0,1-0,5 m st. I VSV en gå ng 1 m br, och 2,5 m...

Kalkugn (L2000:8748)

Kalkugn, tegel, ca 18 m h, 6 m diam och konisk upp till ca 15 järnband. Fyrapåbyggnader med rektangulärt tvärsnitt, 2x1.5 m och 4 m h, nedtill. Ugnen ...

Kalkugn (L1976:3711)

1) Kalkugnsruin, i form av övertorvad kulle, oval, ca 20x15 m (Ö -V) och 2,0 m h. I ytan talrika kalkstenar, flisor och ljus jord. I mitten grop 3,5 m...

Kalkugn (L1976:284)

Kalkugn, rest av, rund, 9-10 m diam och 1,7-1,8 m h, bestående a v delvis synliga kallmurade kalkstenar, 0,2-0,6 m st, samt kalkfl is. I mitten en för...

Kalkugn (L1977:9614)

1) Kalkugnsruin, ca 9 m diam och 8 m h. Murad av kalkhällar samm anfogade med murbruk. Ugnspipan, som har en inre diam av ca 5 m, är ca 1,5 m tj. Utsi...

Kalkugn (L1936:761)

Kalkugn, 10x10 m, bestående av en hästskoformad vall med öppning i NV. Vallen är 0,2-2 m h och 2-4 m br. I skador i vegetationstäcket kan man se att v...

Kalkugn (L1949:2201)

Kalkugn, rektangulär, 4x3 m st och 1-2 m dj, ingrävd i sluttning. Grop murad med 0,2-0,7 m st naturstenar. Muren tydlig i N. Öppning i S med en 5 m l ...

Kalkugn (L1975:2033)

Plats för kalkugnsrest (?). På platsen syns en bågformad vall, 8 -11 m l, 1-2 m br och ca 1 m h, möjligen utgörande rester av V-S delen av ugnen. NÖ o...

Kalkugn (L1977:2014)

1) Kalkugn, rest av 0,5x5 m (N-S) syns endast som vallar, fläckv is övertorvade, 2 m br och intill 0,6 m h, av 0,1-0,4 m st kalkst enar och kalkgrus. ...

Kalkugn (L1977:2050)

Kalkugnsruin, rund, 4 m i dia och 0,2-0,6 m h. Starkt raserad. M urarna består av 0,2-0,4 m st kalkstenar. Mittgropen 2 m i diam o ch 0,3 m dj. Öppnin...

Kalkugn (L1977:7031)

Kalkugn, 6 m diam (yttermått) 1-2,2 m h. Murens tjocklek 0,5-1 m utanför muren en vall 1-2 m br och ca 1 m h.

Kalkugn (L1947:2910)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1945:354)

Kalkugn och kalkbrott, igenlagt. Brottet var ca 8x7 m diam och 2 m dj. En låg vall, 2-3 m br och ca 0,4 m h, i N, NV, Ö och SÖ delen av brottet. S om ...

Kalkugn (L1944:9727)

Kalkugn, 2.5x1.2 m (NV-SÖ) intill 1.2 m dj. Invändigt kallmuradav 0.2-0.6 m st stenar. I NV utgörs stenarna av slaggtegel, 0.4l x 0.2x0.2 m st. Ingräv...

Kalkugn (L1945:9955)

Kalkugnsruin?, U-formad 4x4 m med öppning åt NNÖ. Vallar, 1.5-2 mbr och 0.1-0.3 m h. Grop i mitten 0.2-0.3 m dj och 2 m diam.

Kalkugn (L1977:3747)

Kalkugnsruin i form av delvis övertorvad ruinkulle, 9 m diam och intill 2 m h. I ytan talrika kalkstenar och ljusgrå kalkblandad jord. I mitten oregel...

Kalkugn (L1975:1593)

Kalkugn, rund, 14-15 m diam vid basen, avsmalnande mot toppen, 7 ,8 m h. Murad av grovt huggna kalkstenar. Ugnens inre diam är vid basen 2,6 m och vid...

Kalkugn (L1977:9529)

Kalkugnsruin, 20x12 m (NNV-SSÖ). I SÖ på klinten bestående av ka llmurad rektangulär grop, 1,7x1,5 (NV-SÖ) och 1,3 m dj med öppnin g åt SÖ, 0,6 m br. ...

Kalkugn (L1977:4191)

1) Kalkugnsruin, delvis övertorvad ruinkulle, ca 10 m diam och 2 ,5 m h med i ytan kalksten och ljusgrå jord. I mitten rest en ugn spipa, 6x4 m (NNÖ-S...

Kalkugn (L1944:16)

1) Kalkugnsruin, u-formad, 9x7 m (NV-SÖ) med öppning i SÖ. Grop imitten 3.5x1.5 m (NV-SÖ) och 1.5 m dj. Vallar 2-3 m br och0.3-1.5 m h. Övermossad och...

Kalkugn (L1976:4549)

Kalkugn, närmast rund, 10 m diam och 0,8-1,5 m h. Kraftigt överm ossad med i ytan enstaka kalkstensflis. Grop i mitten, 3 m diam o ch 0,7 m dj. Öppnin...

Kalkugn (L2003:6032)

Kalkugnsruin, U-formad, 7x5.5 m (N-S) och 1 m h, övertorvad. Iugnsgropen, 4x2 m (N-S) och 0.7 m dj, ställvis synlig skoning avlätt brända block, 0.3-0...

Kalkugn (L1976:7094)

Kalkugn, närmast rund 13 m diam 1,2-1,5 m h. I SÖ delen är en gr op 2-3 m diam och 0,4-0,6 m dj. Mot VNV är en ugnsöppning 4x2,5 m 0,3-0,4 m dj. Kalku...

Kalkugn (L2000:4605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1976:2661)

Kalkugnsruin i form av en grop 4-5 m i diam och intill 1,3 m dj omgiven av en vall i N och en i S, 1-2 m br och intill 0,5 m h. I ytan talrika ofullst...

Kalkugn (L2019:1321)

Kalkugn, 4,80x2,80 m stor (ÖNÖ–VSV). Anläggningen syntes i plan som en svart och sotig, ställvis kraftigt rödbränd, färgning innehållande rikligt med ...

Kalkugn (L1964:7342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L2004:6275)

Kalkugnsruin, 7x4 m (NNÖ-SSV). I N, V och Ö syns rester avkallmurade väggar av 0.3-1m st stenar. Dessa är delvisskörbrända och överkalkade. Väggarna h...

Kalkugn (L1976:4191)

Kalkugn, 20 m diam och 3,5 m h. Kraftigt övermossad. Grop i mitt en 5 m diam och 1 m dj. Öppning troligen i VSV. Beväxt med barrtr äd.

Kalkugn (L1983:8009)

Kalkrugnsruin, åttkantig, 1.8 m h, 1.2 m sida av murat tegel. I Sen 0.65 m h, 0.6 m br och 0.01 m tj gjuttjärnslucka. Murningen förstärkt med några 0....

Kalkugn (L2000:2686)

1) Kalkstensbrott, 260x35 m st (N-S) och 15-20 m dj.De lodräta väggarna framträder i SV delen. I övrigt starkt igenväxt med blandskog.50 m ÖSÖ om S k...

Kalkugn (L1977:1220)

Kalkugn, rest av, 6 m diam och intill 0,6 m h. Inre diam ca 2,5 m. Vallarna är övertorvade 1,5-2 m br och intill 0,5 m h, i ytan syns 0,1-0,4 m st kal...

Kalkugn (L1980:446)

1) Kalkugnsruin, 3.5 m diam, 6 m h. Grund av murad sten.Kalkugnen uppförd av murad slaggsten. 2 uplsagsöppningar (N ochS) av murat tegel. Kalkugnen hå...

Kalkugn (L2001:1816)

Kalkugn, hästskoformad, 9x8 m stor (NNÖ-SSV). I mitten är en grop, 5x4 m (NV-SÖ) och intill 1,3 m djup, med öppning mot SÖ. Gropen sidor är av 0,2-0,5...

Kalkugn (L1977:1142)

1) Kalkugnsruin, 7 m diam och ca 4,5 m h. Kallmurad och murad av 0,1-0,9 m st kalkstenar och enstaka gråstenar. Inre diam är 3,5 m och murens tjocklek...

Kalkugn (L1962:634)

Kalkugn, nämast rund, 8 m i diam. Intill 1,5 m h väggar av 0,3-0,6m st tuktade stenar. Öppning mot ÖNÖ.

Kalkugn (L1977:5015)

Kalkugnsruin, rund, 13 m i diam 2 m h. Till stor del övertorvad fyllning av 0,1-0,5 m st kalkstenar samt kalkstensflis och gråsan d. Spår av ugnsvägg ...

Kalkugn (L1976:3837)

Kalkugnsruin, hästskoformad, ca 20 m diam och intill 3,5 m h. De lvis övertorvad med i ytan talrika kalkflisor och ljusgrå jord. I mitten fördjupning ...

Kalkugn (L1939:2030)

Kalkugn, grop 5x5 m (N-S), 1 m dj med öppning åt S. Tendens till vallar. Ugnen finns utmärkt på äldre lantmäteriakt över Öster-Ekeby.

Kalkugn (L1977:4034)

1) Kalkugnsruin, 5 m diam och 2 m h. Murad ugnsvägg, 0,6 m tj av hällar. I NÖ ugnsruin med stenskodda kantvallar kring eldstadsöp pning, 1,2 m br. I S...

Kalkugn (L2000:9353)

1) Kalkbrott, 120x120 m (NV-SÖ) och nu 3-7 m dj, bestående av 2 kalkbrott. Denvattenfyllda delen i N är 4-8 m dj till vattenytan.En 12 m br öppning är...

Kalkugn (L1963:2732)

Kalkugnsruin, rektangulär, 11x8 m (ÖSÖ-VNV), med rundade hörn i SV och NV. De kvarstående ugnsväggarna av kalksten kvarstår intill2 m h. Ugnsöppning m...

Kalkugn (L1981:2117)

Kalkugn, 3x3 m (NNV-SSÖ) och 5 m h. Kallmurad av tuktad gråstensamt fyra översta varven av slaggtegel. Ugnen står på ettstenfundament, 3.5x3.5 m och i...

Kalkugn (L1964:7447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1963:1211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1973:413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L2000:7090)

Kalkugn, 7x4.5 m (N-S) och 1.4 m h. Ugnsgropen omges i Ö-S-V av kallmurningaroch av jordfasta block. Öppningen är riktad åt N. Beväxt med en björk och...

Kalkugn (L1963:1153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L2001:5217)

Kalkugn, rest av, delundersökt.Undersökt 1986 vid en arkeologisk undersökning. Inga fynd. Ca hälften av anläggningenåterstår.

Kalkugn (L1977:9335)

Kalkugn, bestående av en ruinkulle, 12 m i diam och 1-2,2 m h. Ö vertorvad med i ytan talrika 0,05-0,3 m st kalkstenar samt kakste nsflis och utbränd ...

Kalkugn (L2011:1955)

Kalkugnsruin, rund, 4 m i diam och 0,6 m h av murad kalksten. Basen utgöres av granitblock i bruksmur, ca 1-1,5 m h,. Granitblocken är 0,7-1,3 m st. K...

Kalkugn (L1977:4085)

Kalkugn rund, 4 m diam och intill 1,0 m h. Muren av rundhuggen k alksten, 0,7 m br, bevarad i upptill 4 skift. Ugnsgropen är 2 m d iam och 0,6 m dj,...

Kalkugn (L1941:820)

Kalkugn, 5x5 m (NNV-SSÖ) bestående av 1.5-2 m br och 1-1.5 m hvallar av gråsten och slaggsten, delvis raserad. Öppen mot SSÖ.Bevuxen med enbuskar och ...

Kalkugn (L1991:9977)

Kalkugn, undersökt och borttagen, 4,2-4,8x2,9-3,7 m st och ca 1,2 m h från bottnen. Invändigt mått på ca 3 m diam. Ugnsväggarna något utåtlutande, av ...

Kalkugn (L1977:9336)

Kalkugn, ruin, 4 m i diam och 0,5-1,6 m h. Bestående av 0,5 m tj ugnsväggar av kallmurade kalkstenar. Kalkstenen är 0,2-0,5 m st. Ugnen är 3 m i dia o...

Kalkugn (L1990:147)

1/Kalkugn, ca 5 m i diam och uppskattningsvis 3 m dj. Inre diamär okänd, då kalkugnen idag är fylld och belamrad med sten ochblock. Öppning mot NÖ. ...

Kalkugn (L1980:9602)

Kalkugn, rektangulär, 6x4 m (NÖ-SV) och 2 m dj, av tegel och 0,3-0,5 m st stenar. Ingång i NÖ. Invändigt är lämningen uppmurad av tegel och utvändigt ...

Kalkugn (L1977:6238)

Kalkugn, rest av, närmast rund, 18-20 m i diam och 2,5-3 m h. Öp pen mot SÖ, 3-5 m br. Den inåtsluttande ugnsgropen är 3-7 m i dia m och 2 m dj. Ugnsr...

Kalkugn (L1994:4948)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1943:3241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kalkugn (L1977:4388)

1) Kalkugnsruin, rundad, 4-5 m diam och 1,5 m h. Spår av (kall? -) murar av kalkhällar i toppen. Omgivande nr 1 är 2) Avfallshög (mordhög), hästskofor...

Kalkugn (L1977:4144)

1) Kalkugn? helt borttagen. ca 4 m S om nr 1 är 2) Kalkugn? rest av, en 6x3 m st hög av kalkmaterial 0,7 m h. Helt förstörd ugn.

Kalkugn (L1977:6041)

Kalkugn, i form av en ruinkulle, 6 m i diam och 1-1,2 m h. Övert orvad med i ytan talrika 0,3-0,6 m st kalkstenar. Ställvis synlig yttre kallmur, 0,5 ...

Kalkugn (L1944:48)

Kalkugn?, uppgift om. Enl. förstagångsinventerings fältfotokartasanteckning skall en kalkugn finnas.1990 var stora delar av åkerholmen belamrad med up...

Kalkugn (L1944:1284)

Kalkugnsruinkulle, rest av, oval, 10x5 m (SSÖ-NNV) och intill 1 mh. Har ursprungligen troligen haft en mer rundad form. Den SVdelen har schaktats bort...

Kalkugn (L1945:9773)

Kalkungsruinkulle, 15 x11 m (Ö-V) och 1-2 m h. I mitten är enrektangulär ugn 5.5x3.5 m (Ö-V) och nedgrävd intill 3 m djup.Invändigt kallmurad av 0.5-1...

Kalkugn (L1975:3879)

Kalkugn, rest av, 13x9 m (NÖ-SV) och 1.5 m h, övervuxen. I ytan kalkstensflis och slagg. I mitten är en grop, 3 m diam och 0.5 m dj. I NÖ är en ugnsöp...

Kalkugn (L1977:6040)

Kalkugnsruin, 6 m i diam och 2,5-, m h med 1 m br ungsäggar av k allmurade kalkstenar. Kalkstenen är 0,3-0,7 m st. Ugnen är 4 m i diam och 2,5 m dj. I...

Kalkugn (L1977:6174)

Kalkugn, rest av, närmast rund 10-12 m i diam av 0,5-1 m h och 3 -4 m br vallar. I mitten en grop 0,3-0,6 m dj och 2-3 m i diam. P å vallarna är påför...

Kalkugn (L2010:1196)

Kalkugn, rund, tornformig, 4 m i diam och ca 6 m h. Grunden består av en 1-1,25 m h sockel av gråsten. Ugnen är i övrigt uppmuradav slaggsten. Omedelb...

Kalkugnsbacken, Kalkugn (L2002:2955)

Kalkugnsgrund, (?), ca 6x4 m (NÖ-SV), bestående av en u-formigvall, intill 2 m br och intill 1 m h, med öppning åt SV (nedåtsluttningen). Vid provstic...

Kalkugn (L1944:1244)

Kalkugnsruin, u-formad, 8x8 m (NNÖ-SSV) och intill 1.1 m h.Ugnsgropen är 3x2 m st (NNÖ-SSV) och 1 m dj. Unnens öppning åtSSV. Överotrvad. Beväxt med 4...