Kåta

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter traditionell samisk byggnad eller avgränsad golvyta för sådan byggnad.
Kåta (L1994:7866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1996:7911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2019:4645)

Kåta, rund, ca 7-8 m diam, förfallen. Vallen utgörs i botten av stenar/ stenblock ca 0,6 m upp. Därefter rundvirke samt kapat virke. Intill modern fl...

Kåta (L1994:2075)

Kåtatomt, rund, 4.5 m i diam, begränsad av stenar 0.1-0.3 m st,från 0.1-0.3 m avstånd. I mitten en härd, oval, 1.1x0.9 m (NV-SÖ),begränsad av 0.05-0.3...

Kåta (L1995:8488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:8741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:8831)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:7203)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:6015)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:1490)

1) Kåtatomt, rund, 4 m diam, i Ö-N-NV begränsad av en stenvall, 0.2-0.3 m br och 0.1 m h, av 0.1-0.3 m st stenar, i NV-V-S begränsad av enstaka stenar...

Kåta (L1996:9019)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8688)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2000:788)

1) Kåta, övergiven, förfallen,av bågstångstyp (enligt Manker "sydlapsk typ av bågstångskåta, av tälttyp"), oval, med yttermått 5-7x5 m (Ö-V) och 1.8-1...

Kåta (L1994:622)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kåta (L1993:4615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:5086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3669)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:8917)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2001:8468)

1) Kåtalämning, rund, 5 m diam, bestående av en ringformig,0.8-1.3 m br och 0.1-0.4 mh. Mot SV är vallen högst, golvytan äri nivå med omkring liggande...

Kåta (L1937:4754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:2064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1936:5188)

Bågstångskåta, 5 m diam och 3 m h. Byggd av rest klenvirke över en bågstångsstomme samt flätad med mossa utvändigt. Ingång i SÖ.

Kåta (L1994:9745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:639)

Kåta, närmast rektangulär, 4x3 m (NV-SÖ) och 1.9 m h, bestående av ram och sågade bräder. I mitten en härd, närmast rund, 0.6 m diam, omkring kanten ä...

Kåta (L1995:9755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2001:8466)

Viste?, (uppg om). Rev inv 1989: Holmen består av en intill 1 m h grusrygg i sjön. Här kan omöjligt ha funnits någon kåta. Numera hämtar tillsynsmann...

Kåta (L1937:8255)

Kåtatomt, rund, 5 m i diam, bestående av en tydlig torvvall från NÖ till SV. Innanför vallen ligger rester av björkslanor från kåtan. I NV har torven ...

Kåta (L1994:9431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:5621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:1235)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:4326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:3573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:3348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:6067)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:1085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:3715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:7880)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:6118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:9484)

Kåta, rund, 5.5 m diam, bestående av 8 stående klykstänger, 0.1-0.2 m tj och ställvis stående handkluvna bräder. I centrum är en nästan helt övermossa...

Kåta (L1938:8844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:5861)

Kåtatomt?, (koja), kvadratisk, 4x4 m (NNÖ-SSV), med rester ochgrund, bestående av en jordvall med stenblock samt delar avträkonstruktionen. I mitten a...

Kåta (L1993:735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:8809)

Kåta, närmast rund, 3,5 m diam, bestående av en invändig yta, 3,2 m diam, med i mitten en oval härd, 0,8x0,5 m (SSÖ-NNV). Härden består av 8 synliga k...

Kåta (L1938:457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4523)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:6063)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:7692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:1812)

Kåtatomt, rund, 5 m i diam bestående av en invändig yta, 4 m diam, omgiven av en vall, 0,6-1 m br och 0,1-0,2 m h. I mitten kännbara stenar. Vid provs...

Kåta (L1994:1894)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4206)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1996:8520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:7776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:6291)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3968)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:3926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4541)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9472)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:3828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:9232)

Kåtatomt, rund, 5 m i diam, bestående av en vall 0,5 m br och 0,1 m h med utrasad härd i mitten oregelbunden ca 1,3 x 1m. (RAÄ dnr 3.4.2-2626-2013)

Kåta (L1937:4353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:1289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2021:5681)

Kåtatomt, rund, ca 4 m diam, med i mitten en delvis kännbar härd. Kring kanten är en vall, 1,5 m br och 0,3 m h, med öppning i V. Övermossad

Kåta (L1946:8478)

Se även Inventeringsbok.

Kåta (L1992:8118)

Kåtatomt?, oklar form, ca 5 m diam. Kåtatomten är tydligast markerad i Ö-S-V, av 10 flata stenar, i kanten, 0,2-0,5 m l, 0,1-0,3 m br och intill 0,05 ...

Kåta (L1995:1329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:1340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:7585)

Kåta, rund, 4 m diam, bestående av stenar lagda i en rund ring. I centrum är en härd med härdarmar, oval, 1,3x1 m (ÖNÖ-VSV). Härden begränsas av 14 ru...

Kåta (L1937:4763)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2020:1753)

Kåtatom, 5,5 m i diamterer stor. Omgiven av låg men skönjbar torvvall (Ö-V), I mitten en härd, stenarna är övertorvade men skönjbara vid sondning. I s...

Kåta (L1994:597)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kåta (L1996:8633)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:5010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:7221)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:1846)

Kåtatomt, rund, 5-6 m diam, bestående av en invändig yta, 4 m i diam, omgiven av en delvis synlig vall, 0,5-1 m br och intill 0,25 m h. I mitten härd,...

Kåta (L1994:8851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:9717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:7927)

Kåtatomt, oval, 6x5 m (NNÖ-SSV). Kring kanten är en vall, 0,6-1,2 m br och intill 0,25 m h. I vallen är en del 0,3-0,6 m st stenar. I mitten är en här...

Kåta (L1946:8952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:6971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:8999)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:7832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:8678)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kåta (L1995:9004)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kåta (L1945:8627)

Kåta, rund 6 diam, bestående av en invändig yta, 4 m diam. I mitten är en härd, 0,7 m diam och 0,2 m h med enstaka synliga härdstenar. Kring kanten är...

Kåta (L1937:2160)

Kåtatomt, uppgift om. Enligt tidigare anteckningar skall på angiven plats en fiskekåta tillhörig Kristoffer Sjulsson legat. Inga lämningar synliga på ...

Kåta (L1946:9756)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:3358)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4611)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.