Kåta

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter traditionell samisk byggnad eller avgränsad golvyta för sådan byggnad.
Kåta (L1946:64)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:1813)

Kåtatomt, rund, 4 m diam, bestående av en invändig yta, 3 m diam, omgiven av en vall, 0,7-1,2 m br och 0,1-0,3 m h. Ingång i S. I mitten ligger en del...

Kåta (L1995:7389)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:5155)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:5094)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:6929)

1.Kåtatomt, rund, 7 m diam, med i kanten en ställvis otydlig vallav jord och i ytan kännbara stenar, 1 m br och 0.1 m h. I mitten är enrektangulär här...

Kåta (L1937:1395)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1996:8857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:6277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2000:788)

1) Kåta, övergiven, förfallen,av bågstångstyp (enligt Manker "sydlapsk typ av bågstångskåta, av tälttyp"), oval, med yttermått 5-7x5 m (Ö-V) och 1.8-1...

Kåta (L1945:8989)

Kåta, stående, 4 m diam och 2,5 m h. Öppning i N. 2 m NNÖ om kåtan är en sentida härd, 1,2 m diam.

Kåta (L1996:8764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:1034)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:9457)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:7867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:5849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4562)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:6906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:7585)

Kåta, rund, 4 m diam, bestående av stenar lagda i en rund ring. I centrum är en härd med härdarmar, oval, 1,3x1 m (ÖNÖ-VSV). Härden begränsas av 14 ru...

Kåta (L1994:3448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:6539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:9541)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2000:581)

Viste?, uppgift om. Uppgiften lämnat vid inv 1989 och är mycket osäker.

Kåta (L1945:933)

Kåtatomt, rund, bestående av en invändig yta som avgränsas av en vall, 0,5-1 m br och 0,1 m h, runt foten av de delvis inrasade väggarna av kluvna sto...

Kåta (L1946:907)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:352)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:8273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:3493)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:9737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:1404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:7524)

Kåta, rund, 4 m diam. I centrum är 1 härd, uteroderad, bestående av ett 10-tal utspridda stenar. Härdarmar av sten framkom mot sjöstrand i V. Kåtan på...

Kåta (L1938:7531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2020:2464)

Kåtatomt, 6 m diam, bestående av en invändig yta, 4 m diam, med i mitten härd, ca 1 m st. Kring kanten är en vall, 1 m br och 0,2 m h. Kraftigt övermo...

Kåta (L1995:2064)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:3419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9094)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:6996)

Kåtatomt?, rund 6 m i diam. Bestående av en uppbyggd vall av jord, torv och sten, 0,3-0,4 m h och 0,5 m br. I centrum är en sentida härd. Vallen är ut...

Kåta (L1994:7477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:2026)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2021:5681)

Kåtatomt, rund, ca 4 m diam, med i mitten en delvis kännbar härd. Kring kanten är en vall, 1,5 m br och 0,3 m h, med öppning i V. Övermossad

Kåta (L1937:1311)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:2784)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8556)

Kåtatomt, rund, 7 m diam, bestående av en invändig yta, 3,5 m diam. Från mitten mot Ö är en avrundat rektangulär stenram, 2x1 m (Ö-V), av delvis övert...

Kåta (L1994:3192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2001:8468)

1) Kåtalämning, rund, 5 m diam, bestående av en ringformig,0.8-1.3 m br och 0.1-0.4 mh. Mot SV är vallen högst, golvytan äri nivå med omkring liggande...

Kåta (L1946:6748)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:622)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:7582)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:7639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:2495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:1310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:5655)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:410)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:9090)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:284)

Kåtatomt, rund, 5 m diam, bestående av en invändig yta, 4 m diam. I centrum är en härd, 1,2 m diam och 0,1 m h, bestående av en ring av stenar 0,1-0,4...

Kåta (L1938:1998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:2812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:5092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4756)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:8853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:7784)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:8869)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4503)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:1166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:2466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:8622)

Kåta, rest av, rund, ca 4,5 m diam, bestående av stående störar, enstaka nedfallna. Härd i mitten, närmast kvadratisk, 0,8x0,8 m (Ö-V), nedgrävd till ...

Kåta (L1937:5623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8763)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9596)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:952)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:6858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4446)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:2517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:9789)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8759)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:9270)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:1878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:8144)

Kåtatomt?, närmast rektangulär?, 4x3 m (NNÖ-SSV), i NV-NÖ begränsad av 9 flata hällar, 0,1-0,6 m l, 0,1-0,4 m br och intill 0,05 m h, i övrigt utan sy...

Kåta (L1994:1305)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:3953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:7101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:1796)

Kåtatomt, rund, delvis otydlig, bestående av en invändig yta, 6-7 m diam, delvis omgiven av vall, 0,5 m br och intill 0,1 m h. I mitten härd, rektang...