Kåta

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter traditionell samisk byggnad eller avgränsad golvyta för sådan byggnad.
Kåta (L1937:4817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:7974)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:1812)

Kåtatomt, rund, 5 m i diam bestående av en invändig yta, 4 m diam, omgiven av en vall, 0,6-1 m br och 0,1-0,2 m h. I mitten kännbara stenar. Vid provs...

Kåta (L2019:3636)

Kåtatomt, rund, 5 m diam, avgränsad av en vall av sten och jord, 0,6 m br och 0,2 m h av intill 0,5 m st stenar. I mitten härd, ca 1 m st, helt överto...

Kåta (L1946:4685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:7663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:6423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:5000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:9591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:6249)

Kåtatomt, närmast kvadratisk, 4x4 m st. Synlig som en kulle, 0,2-1 m h, delvis ingrävd i slänten. Ett kaminrör av plåt sticker upp genom taket, som ha...

Kåta (L1947:4558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:765)

Ej återfunnen vid revideringsinveteringen 2017. För äldre beskrivning se inskannat pdf-dokument.

Kåta (L1994:1998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2022:7006)

Kåtatomt, rest av kåta, ca 4-5 m diam, ihoprasad, torv och tjärpapp, dörr av tjärpapp.

Kåta (L1946:3991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2020:2466)

Kåtatomt, 5 m diam, avgränsad med ett 25-tal delvis övermossad flata stenar. Härd i mitten 1,1x0,9 m (NV-SÖ) och 0,05 m h, bestående av flata hällar o...

Kåta (L1937:1383)

1)Kåtatomt, rund, 4.5 m diam, bestående av en något ojämn yta, 3m diam, omgiven av en vall 0.7-0.8 m br och 0.2-0.3 m h. I vallensN del är en svacka, ...

Kåta (L1946:288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:1326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2000:135)

Viste, uppgift om, bestående av flera kåtatomter, enligt uppgiftslämnaren, född på gården (senare fäbod) V Fjätvallen i närheten (4 km mot SÖ). Läget ...

Kåta (L2023:3528)

Kåtatomt, rund, 4 m diam. Synlig som en avvikelse i markvegetationen. Centralt invändigt är en härd, oval, ca 1,1 x 0,7 m st (NNÖ-SSV) bestående av 3 ...

Kåta (L1946:677)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:2041)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:1760)

1)Kåtatomt, rund, 5-5.5 m diam, bestående av en något ojämn yta,4 m diam. Omgiven av en vall, 0.5 m br och intill 0.1 m h. I mitten är en härd, närmas...

Kåta (L1947:7895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:9686)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4575)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:3993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4803)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:3963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:2955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:9484)

Kåta, rund, 5.5 m diam, bestående av 8 stående klykstänger, 0.1-0.2 m tj och ställvis stående handkluvna bräder. I centrum är en nästan helt övermossa...

Kåta (L1937:2166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1993:1614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:7935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4006)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4714)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1945:492)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:5479)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:6074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:973)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9372)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:296)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2022:5957)

Kåtatomt, rund, 3-3,5 m i diam, bestående av en invändig yta, ca 2 m i diam, omgiven av en vall 0,5-0,8 m br och upptill 0,15 m h, bestående av torv, ...

Kåta (L1937:3658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:5384)

Kåtatomt, rund, 5 m diam, bestående av en invändig yta, 4 m diam, samt delvis bevarade väggar av kluvna stockar. Dessa är placerade mot en rektangulär...

Kåta (L1945:7778)

Kåtatomt, närmast kvadratisk, 4x4 m och 0,6 m h, bestående av inrasat byggmaterial på fyra hörnstenar, 0,6-1 m st. Ingång i S med dörrstenar, 1x0,5 m.

Kåta (L1946:8811)

Kåtatomt, 7 m diam. Kanten markeras av en vall, ca 1 m br och 0,1-0,2 m h, övermossad och svagt övertorvad. Kåtatomtens inre är i nivå med omgivande m...

Kåta (L1994:6425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:2075)

Kåtatomt, rund, 4.5 m i diam, begränsad av stenar 0.1-0.3 m st,från 0.1-0.3 m avstånd. I mitten en härd, oval, 1.1x0.9 m (NV-SÖ),begränsad av 0.05-0.3...

Kåta (L1994:1663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1995:8216)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:293)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1938:9298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:4574)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:7149)

Kåtatomt, bestående av en härd med härdarmar. Härden är oval, 1,1x0,75 m (VNV-ÖSÖ) och 0,05 m h. 9 synliga kantstenar, 0,05-0,25 m l, 0,05-0,15 m br o...

Kåta (L1995:8664)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kåta (L1946:4463)

Kåtatomten ej återfunnen vid revideringsinventeringen 2017. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Kåta (L2020:1181)

Kåtatomt, rund, 5 m diam, bestående av en invändig yta, ca 2,5 m diam, med i mitten och mot S kanten rest av en härd i form av ett par övermossade ste...

Kåta (L1938:9642)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2021:6223)

Kåtatomt, närmast rund, 5 m diam. Kraftigt eroderad av vind samt stig/led.

Kåta (L1995:9847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:29)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:622)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8798)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:6304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1947:3083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1939:8344)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2021:4577)

Kåta, bestående av en härd med härdarm, härden är oval, 0,8x0,6 m (NÖ-SV), 0,05 m h. 7 kantstenar, 0,1-0,25 m st. Härdarm mot NÖ, 1 m l, med 4 stenar,...

Kåta (L1994:3448)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:1183)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:7867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:5325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L2021:5355)

Kåtatomt, oregelbunden till rund 5 m diam, bestående av en invändig plan och stenfri yta med en i mitten en oval härd, 1,2x 0,9 m (N- S) och intill 0,...

Kåta (L1946:7733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:8553)

Kåtatomt, rund, 4 m i diam, med i kanten ett 15-tal synliga stenar. I mitten är en härd, rektangulär, 0,9 x 0,7 m (NNV-SSÖ) med 3 synliga stenar, 0,1 ...

Kåta (L1947:7825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:1306)

Viste, enligt uppgift från tidigare inventering. Vid 1987 års inventering kunde inga iakttagelser göras som kunde bekräfta uppgiften. Vid tidigare inv...

Kåta (L1995:7200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1992:5595)

Torvkåta, förfallen, oval, 6x5 m (NÖ-SV) och 2 m h. Torvtäckt. Tvåluftsfönster i ÖNÖ. bräddörr i SSÖ. I SÖ stensatt grund med 8 synliga stenar, 0,3-0,...

Kåta (L1937:3777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:4325)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:1640)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:4661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1994:4000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8953)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:8927)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1946:4015)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:1080)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kåta (L1937:2131)

Kåtatomt, oval, 6x5.5 m (N-S) bestående av en jämn yta, 4x3.5 m (N-S) och 0.1 m dj, omgiven av en vall, 1 m br och intill 0.3 m h.I mitten är en härd,...