Kemisk industri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts för framställning av kemiska produkter.
Kemisk industri (L1939:6394)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1958:9340)

1) Tjärdal. Platsen ej besökt.

Kemisk industri (L1993:1122)

1) Tjärdal, rund, 7 m diam, bestående av en grop, 3 m diamoch 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.2-0.5 m h, medi NNÖ en otydlig ränna, 3 m l...

Kemisk industri (L1938:4441)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:2959)

1)Tjärdal närmast oval 18x17 m (310-110 gon) bestående av engrop 9m diam och 1.6 m dj, omgiven av en vall 3-4 m br och 0.5-1.8m h, i V en avtappningsr...

Kemisk industri (L1971:2389)

Tjärdalsliknande lämning, bestående av en ca 5 m l ränna (NNÖ-SSV). I N en bottengrop, 3 m diam och 0,4 m dj. Belamrad med ris. Framkom i samband med ...

Kemisk industri (L1937:5634)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:5353)

Tjärdal, rund, 12 m diam, bestående av en grop, 4 m diam. Omgiven av en vall, 3-4 m diam och som mest 2 m h. I Ö delen är vallen i nivå med markytan. ...

Kemisk industri (L1965:130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1939:9566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1947:3689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1950:2272)

1) Tjärdal, enligt markering på registerkartan. Beskrivningsaknas.Ca 40 m SSV om 1 är:2) Tjärdal, enligt markering på registerkartan. Beskrivningsakna...

Kemisk industri (L1985:7767)

Tjärdal, rund, 4 m diam och 0.7 m dj, omgiven av en vall 2-3 m br och intill 0,3 m h. Ränna mot NNÖ, 4 m l, 0,3 m br och 0.7 m dj.

Kemisk industri (L1974:1237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1995:4656)

Tjärdal, rund, 19 m diam, bestående av en grop, rund, 10 m diam och 0.4 m dj. Omgiven av två koncentriska vallar, tillsammans 3-6 m br och 0.3-0.7 m h...

Kemisk industri (L1995:6749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1939:1641)

Tjärdal, ca 4,5 m i diam i yttre mått, 2 m i diam i inre mått och ca 1 m dj. Vall1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Avtappningsränna mot SV, 3 m l, 0,3-0,5 m...

Kemisk industri (L1987:5875)

Tjärränna, 8 m l (NV-SÖ), 3 m br och 1 m dj. I NV änden finns antydan till en mur och en uppsamlingsgrop.

Kemisk industri (L1993:6571)

Tjärdal, rund, 17 m diam, bestående av en grop, 10 m diamoch intill 0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-5 m br och 0.2-2 mh. Vallen är tydligast i VSV. I ...

Kemisk industri (L1938:5130)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1937:9363)

Tjärdal rund 5 m i diam bestående av grop 2,5 m i diam och 0,2 m dj omgiven av vall 1 - 2 m br och 0,1 m h med öppning i SV. Vid provstick framkommer ...

Kemisk industri (L2000:6884)

Tjärdal, 4-5 m. Flack mittgrop, 2.5 m diam och 0.5 m dj, iN-NÖ-SÖ omgiven av otydlig vall, i SV av kallmur kringavtappningshål, 0.4 br och 0.6 m h. I ...

Kemisk industri (L1998:7744)

Tjärframställningsplats, uppgift om, enligt tidigare inventering.

Kemisk industri (L1937:2537)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1972:109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1937:9191)

Tjärdal rund 14 m i diam bestående av en grop 10 m i diam och 0,7 m dj omgiven av vall 2 - 3 m br och 0,4 m h med öppning i S för ränna. I öppningen f...

Kemisk industri (L1948:5359)

Tjärdal, ca 10x8 m (NÖ-SV) i centrum en grop, oval, 4x3 m (NÖ-SV) och 1-1,5 m dj. Gropen omges av en vall, 3 m br och 0,2 m h. Gropen mynnar i en avta...

Kemisk industri (L2020:10122)

Salpetersjuderigrund, enligt uppgift, 20x10 m (Ö-V). Kallmurade väggar, 1,2-1,9 m h och 0,7-0,9 m br, bestående av 0,25-0,8 m st stenar. Ingångar i Ö ...

Kemisk industri (L1991:2964)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 koja och 1 tjärdal.Kojan, består av en ugnslämning, 1,5x1,5 m (NV-SÖ) och 1 m h. I ugnens övre del finns en öp...

Kemisk industri (L1937:758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1935:23)

Tjärdal, 13x10 m (NV-SÖ). Grop i mitten, 3 m diam och 0.8 m dj.I SSV är en avtappningsränna, 4 m l (NÖ-SV) och 0.2-0.5 m dj.Rännan avslutas med en g...

Kemisk industri (L2008:1459)

Tjärdal, 9 x 9 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en grop, 5 m diam och 0,6 m dj, omgiven av en vall, 2 m br och 0,2 m h. Öppning för avtappningsgrop i ÖSÖ, 2 ...

Kemisk industri (L1983:7849)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2020:3169)

Tjärdal, rund, 10 m diam, bestående av en invändig grop, 5 m i diam och 1,5 m dj, omgiven av en vall, 2–3 m br och 0,5 m h. Öppning mot V. Utanför den...

Kemisk industri (L1948:8142)

Tjärdal, oval, 3x2,5 m (NÖ-SV) och 1 m dj. Omges av en vall, 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. I NÖ tappningsränna, 2 m l, 0,5 m br och 0,3 m dj. Vid provstic...

Kemisk industri (L1991:3839)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärränna, som är 12x3 m(NV-SÖ) och intill 0,7 m dj, och har ställvis stenskodda kanter. Rännan omges av valla...

Kemisk industri (L1993:748)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:9933)

Tjärdal, rund, 13 m diam, bestående av en grop, 7 m diam och 0.8-0.9 m dj. Omgiven av en vall, 3-4 m br och 0.4-0.8 m h. Öppning i NÖ. Utanför denna ä...

Kemisk industri (L1993:3028)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1974:8559)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2008:6104)

Tjärdal, ca 10x8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en grop, 3 m diam och 0,4 m dj, antydan till vall, 2-3 m br och intill 0,1 m h. Direkt intill och ÖNÖ om va...

Kemisk industri (L1953:1955)

För beskrivning se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1940:5039)

Tjärgrop, 6 m diameter totalt, själva gropen är 3 m diameter, 1 m dj, med ett försänkt bottenplan, 1,5 x 1 m (NNÖ-SSV), 0,5 m dj. Vallen är 1,5 m br, ...

Kemisk industri (L1948:862)

Tjärdal?, totalt 6x5 m (NNÖ-SSV). Gropen är rundad, 2,5 m diam och 0,2 m dj. Bottenplanet är 2x1 m (NNÖ-SSV), antydan till vall kring kanten, intill 2...

Kemisk industri (L1976:4573)

Tjärdal, 8 m diam och intill 0,8 m dj. Nu bestående av ringforma d vall 2-3 m br och 0,2-1 m h, med talrika 0,1-0,5 m st kalkstens flisor till större ...

Kemisk industri (L2006:9880)

1) Tjärframställningsplats, bestående av tjärdal. Tjärdalenbestår av en grop, 3x3 m och 0.6 m dj. Kring kanten är en vall iNV, NÖ och SÖ, 1.2-1.4 m br...

Kemisk industri (L1992:5412)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1955:3271)

Tjärdal , rund, 6 m diam, bestående av en grop, 2 m diam och 0,4 m dj. Omgivande vall är 2 m br och 0,3 m h. Mot VSV leder en ränna, 2 m l, 0,5 m br o...

Kemisk industri (L1952:7970)

Tjärhäll, ca 1 m st (NNV-SSÖ) och 0,1 m tj, sprucken. Uppallad med ett ca 0,2 m h utrymme under hällen, med öppning åt VSV. På anläggningen ligger en...

Kemisk industri (L1979:8235)

Beckgryta, 1.3 m diam, 0.8 m dj. Kallmurad.

Kemisk industri (L1958:9425)

1) Tjärdal. Platsen ej besökt.

Kemisk industri (L2019:5950)

Tjärdal, rund, 8 m diam och intill 1 m h, delvis uppbyggd av runda naturstenar. Diffus grop. i NÖ en ränna, 2 m l (NÖ-SV), 0,4 m br och 0,3 m dj. 2 m ...

Kemisk industri (L1939:7323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2005:5233)

1) Husgrund, 17x8 m (Ö-V), med 1.5 m h spisröse i V delen. Beväxtmed två björkar och två rönnar. Husgrunden är föregångaren tillnuvarande Mattila. Hus...

Kemisk industri (L1939:8938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1953:6758)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:7664)

Tjärdal, rund, 6.5 m diam, bestående av en grop, rund, 1 m diamoch 0.2 m dj, omgiven av en vall, 2-2.5 m br och 0.1-0.3 m h.Öppning i VSV. Beväxt med ...

Kemisk industri (L1938:7867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1934:323)

Tjärdal, oval, 10x8,3 m (N-S), bestående av en grop, 3,7x3 m (Ö-V) och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 2,0-2,5 m br och 0,1-0,7 m h. Öppning i S. Utanfö...

Kemisk industri (L1984:6402)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1992:8790)

Tjärdal, rund, 8 m diam. Bestående av en invändig grop, 4x3 m (Ö-V) och 1,5 m dj, omgiven av en vall, 2 m br och 0,5 m h. Öppning mot V. Utanför denna...

Kemisk industri (L1958:9250)

1) Tjärdal. Platsen ej besökt.

Kemisk industri (L1938:1878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2006:8424)

Tjärframställningsplats, 1.6x0.9 m (N-S) och 0.55 m h. Beståendeav en 1.4x0.9 m st häll med hål i. I hålet är ett järnrör.Hällen ligger ovanpå en sten...

Kemisk industri (L1993:7122)

1)Tjärdal, rund, 12 m diam, med en grop, oval, 9x7 m (NNV-SSÖ)och 0.5 m dj. Vallen är 1.5-2.5 m br och 0.1 m h. Beväxt medfemton granar, fem björkar o...

Kemisk industri (L1995:6874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1979:7124)

Tjärdal, 9 m diam, i S begränsad av kallmur med ställvis större block, intill 1 m h. Öppning i S, 1.2 m br, från vilken en ränna löper in mot centrum.

Kemisk industri (L2005:6161)

Tjärränna, 0.6 m br och 0.1 m dj (NNV-SSÖ). I NNV är en grop, 1.2x0.9 m och 0.15 m dj (NNV-SSÖ).

Kemisk industri (L1993:4851)

Tjärdal, rund, 17 m diam, bestående av en grop, 5 m diam och0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-5 m br och 0.1-1.5 m h. I VSV delenär en avtappningsränna,...

Kemisk industri (L1939:8997)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1998:1397)

Tjärdal, totalt 12x9 m (NNV-SSÖ) st. Gropen är 8x3 m (NNV-SSÖ) st och 1,3 m dj. Utmed långsidorna är intill 4 m br och 1 m h vallar. I vallarna är en ...

Kemisk industri (L1979:3055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1955:2614)

Tjärdal, 8x6 m (NV-SÖ) och intill 1 m dj. bestående av en trattformad grop med öppning mot SÖ. Omgivande vall diffus, intill 2 m br och 0,3 m h.

Kemisk industri (L1994:3536)

1) Tjärdal, oval, 13x11 m (Ö-V), bestående av en grop, 5x6 m(Ö-V) och 0.2 m dj. Omsluten av en vall, 3.0 m br och 0.3 m h.Tjärdalen är skadad av en ti...

Kemisk industri (L1991:5889)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, varav rännan är12 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och 0,6 m dj, omgiven av vallar, 2,5-3 mbr och 0,1-0,3 m h.An...

Kemisk industri (L1993:582)

Tjärdal, oregelbunden, närmast rund, 5.5 m diam, beståendeav en grop, oval, 2.5-3.5 m dj (Ö-V). Omgiven av en vall i Ö-S-V, 2 m br och 0.4 m h, med en...

Kemisk industri (L1939:9116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1938:1675)

Tjärdal, 9 m diam.

Kemisk industri (L1954:3440)

För beskrivning se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1991:5942)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, totalt 18x6 m (NÖ- SV), varav rännan, 9x2 m och 0,6 m dj, omgiven av vallar, 1-2 mbr och 0,2-0,4 m h....

Kemisk industri (L1993:3866)

Tjärdal, oval, 8.5x7 m (NNV-SSÖ), bestående av en grop,3.5x3 m och 0.4 m dj, omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.1-0.3m h. Avtappningsränna mot ÖNÖ, 7 ...

Kemisk industri (L1992:38)

Tjärdal, rund, 8 m diam, bestående av en grop, 5 m diam och 0.9 m dj, omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.5-0.8 m h, med öppning i SÖ för ränna, 7 m l,...

Kemisk industri (L2020:6541)

Tjärdal rund 11 m i diam. Bestående av en grop 5 m i diam och 0,7 m djup omgiven av vall 2,5 - 3 m bred och 0,2 - 0,6 m hög med öppning i S för ränna ...

Kemisk industri (L1991:5837)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, totalt 9x7 m (NNV- SSÖ), varav rännan, 9x2 m och 0,2-0,5 m dj, omgiven av vallar,1-3 m br och 0,1-0,3...

Kemisk industri (L1939:8111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1977:5472)

1) Tjärdal, 5,5 m diam. Kallmurad kant av kalkhällar, intill 0,3 m h. Trattformad fördjupning, 4 m diam och 0,5 m dj. I N avtappn ingsränna, 3x1,5 m (...

Kemisk industri (L1959:9338)

1) Tjärdal, ca 15 x 10 m, (NNO-SSV). ca 5 m Ö om nr 1 är:2) Tjärdal, ca 10 x 10 m. Nummer 1 och 2 är inskrivna enligtuppgift på ortofoto från inve...

Kemisk industri (L1995:6825)

Tjärdal, oval, 18x15 m (NV-SÖ), bestående av en grop, 5 m i diam. Delvis omgiven av en vall, 2-10 m br, 0.1-1.3 mh. Öppning/ränna i SÖ, 10x1 m st, 0.1...

Kemisk industri (L1993:7321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1999:6215)

Tjärdal, oval, 10x6 m (NNÖ-SSV). Gropen är oval 3.5x2.5 m och 0.5 m dj, omgiven av en vall 0.8-2.5 m br och intill 0.2 m h. Öppning åt NNÖ. Rännan är ...

Kemisk industri (L1956:9375)

1) Tjärdal, ca 10 m diam. Kallmurning i S-SV. Ränna åt VSV.Belamrad med en del ris. Beväxt med ca 6 barrträd och en del smålövbuskar.

Kemisk industri (L1993:5273)

Tjärdal, 11x9 m (NV-SO), bestående av en grop, 2 m i diameter och 0,1 m djup, omgiven av en vall, 3-4 m bred och 0,2-0,5 m hög med i NV en öppning, 1 ...

Kemisk industri (L1956:8342)

1) Den plats, som 1943 markerades som tjärdal, är numerauppodlad. Angående slagg, se nr 69.

Kemisk industri (L1952:1523)

Tjärdal, rund, ca 10 m diam och intill 0,8 m h. I mitten en trattformad grop, ca 3 m diam och intill 1 m dj. Öppning i V, ca 2 m br.

Kemisk industri (L2016:3755)

1) Högliknande lämning, oregelbunden form, närmast rund, 4 m idiam och 0,5 m h. I NV kanten stor stubbe efter gran. Sannoliktgammal rotvälta eller ann...

Kemisk industri (L1953:4451)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1993:5599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1951:8935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1937:5676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:5078)

tjärdal, 15 m diam meed öppning åt Ö. beskriven avNordarkeologi. Ej inprickad och beskriven av RAÄ.