Kemisk industri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts för framställning av kemiska produkter.
Kemisk industri (L1957:4541)

1)Tjärdal 3x3 m och 1 m dj. Vallen kring kanten 1 m br och0,3-0,5 m h. Ränna mot NNÖ och där en mindre grop 1,5 m diam och0,7 m d j. Beväxt med några ...

Kemisk industri (L1977:5671)

Tjärdal, rund, 5 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan talri ka kalk- och gråstenar, 0,3-1 m st. Mot sojden ligger markfärgad jord och idess mitt ...

Kemisk industri (L1977:6670)

Tjärdal, rund 7 m i diam 0,4 m h. Kallmurade kanter av kalkstens hällar. I centrum trattformig fördjupning. 6 m i diam och 0,6 m t j. Beklädd med ka...

Kemisk industri (L1974:5970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:3880)

Tjärdal, oval, 15x10 m (NÖ-SV) med en grop, oval, 2x1 m (V-Ö)och 0.4 m dj, omgiven av vall, 4-7 m br och 0.3-1 m h med i NÖ enöppning 1 m br. 1 m NÖ o...

Kemisk industri (L2010:2367)

Tjärdal, rund, 3,2 m diam och 0,4 m h. På en grund av gråsten ligger en krans av tuktade stenar, ca 0,3 m l, 0,15 m br och 0,08 mtj. Stenarna är konis...

Kemisk industri (L1953:4905)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1951:6768)

Tjärdal, 4 m diam, 1 m dj. Avtappningsränna åt ÖSÖ, 5 m l och 0.7 m br, stensatt.

Kemisk industri (L1995:5328)

Tjärdal, rund, ca 6 m diam, bestående av 1 grop, oval, 4x2 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj. Omgiven av en otydlig vall, 1-2 m br och 0-0.3 m h. I SÖ är en ränn...

Kemisk industri (L1992:8628)

Tjärdal med ränna mot V. Grop, 8 m diam och 1,5 m dj. Omgiven av vall, 4 m br och 0,6 m h. Ränna, 6 m l och 3 m br. Rännans vall, 1-3 m br och 0,5 m h...

Kemisk industri (L2021:1110)

Tjärdal, bestående av en kvadratisk grop, 3×3 m (NÖ–SV) och 1,5 m dj, förstärkt med stenväggar med 0,3–0,7 m st stenar. Öppning mot SSV. I anslutning ...

Kemisk industri (L1955:4514)

Tjärdal, rund, 15 m i diam och 0,4-1,0 m h. Koniskt inre, 8 m i diam och 1,3 m dj .Öppning mot SSÖ, 1,7 m br och 0,5 m dj. 5 m utanför rännöppningen ä...

Kemisk industri (L1956:8340)

1) Tjärdal. På den 1943 angivna platsen eller i dess närhet kundeej någon tjärdal identifieras 1979. Mellan den markerade platsenoch åkerlyckan finns ...

Kemisk industri (L1993:1177)

Tjärdal, oval, 8x6 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en svagtmarkerad grop, 4x3 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m dj. Omsluten av envall, 2.0 m br och 0.2-0.3 m h, med i ...

Kemisk industri (L1937:5477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1977:3127)

Tjärdal, rund, 15 m i diam och 1 m h. Gropen i mitten är 5-6 m i diam och 1 m dj. Övertorvad. I SV kanten en grop, 3x3 m och 0,7 m dj. Enstaka synliga...

Kemisk industri (L1978:62)

Tjärränna, 11 m l (NÖ-SV) och 3 m br. I NNÖ är ett bröste, 1,2 m h, kallmurat. 2 m N om bröstet är tjärgrop, 2 m diam och 0,6 m dj.

Kemisk industri (L1952:1947)

Tjärränna, 8 m l (N-S), 2 m br och 0,5 m dj. S om rännan finns otydligt bröst, 0,2 m h. S om bröstet finns en urtappningsgrop, 1,5 m diam och intill 0...

Kemisk industri (L1940:6715)

Tjärdal, närmast oval, 10 x 8 m (Ö-V) totalt, i mitten är en grop, 8 x 5 m (Ö-V), 1,4 m dj, öppen mot Ö. Vallar I N och S, 3-4 m br, intill 0,8 m h. I...

Kemisk industri (L2008:7169)

Tjärdal, 10x9 m (Ö-V), bestående av en grop, 4,5x4 m (N-S) och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 2-2,5 m br och 0,2-0,3 m h. Öppning för ränna åt Ö, 3 m l...

Kemisk industri (L2007:7051)

Tjärframställningsplats, 1.8x1.5 m och 0.6 m h. Bestående av en1.8x1.5 m st och 0.4 m tj häll. På hällens ovansida ärinristningar samt cement. Längs h...

Kemisk industri (L1945:9531)

Tjärframställningsplats, bestående av en tjärdal med cirkelformigvall, 11 m diam, 3 m br och 0.3-1.2 m h. I mitten en grop, 5 mdiam och 1.1 m dj. Mot ...

Kemisk industri (L1977:3063)

Tjärdal, 6 m diam. Övertorvad. Ställvis synliga kallmurad kant, 0,3 m h, av hällar. Trattformig fördjupning 0,5 m dj. I ÖSÖ avrin ningsränna 1,5 m br,...

Kemisk industri (L1998:3716)

Tjärränna 5 m l (NÖ-SV), 1 m br och 0,5 m dj flankerad av 1 m br och 0,2 m h vallar med en del synliga stenar, 0,2-0,4 m st, rundade och kantiga. Ned...

Kemisk industri (L1959:7500)

1) Tjärdal enligt uppgift på ortofoto från 1976 års inventering.

Kemisk industri (L1977:7238)

Tjärdal, 4 m diam och 0,5 m h. Tratten ca 0,3 m dj. Tappningsrän na i ÖSÖ. Övertorvad med i ytan enstaka platta kalkstenar 0,4-0,2 m l. Anläggningen o...

Kemisk industri (L1937:9665)

Tjärdal, ca 6 m diam och 1 m dj, bestående av en trattformig nedgrävning i övre kanten av brant sluttning. I SÖ är en vall, 4x2 m (N-S) och intill 0,...

Kemisk industri (L1998:5578)

Tjärdal, rund, 6,5 m diam, bestående av en grop, närmast rund, 3,5 m diam och 0,5 m dj, omgiven av vall, 1-2,5 m br och 0,1-0,5 m h. Avtappningsränna ...

Kemisk industri (L1992:893)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1958:8026)

1) Tjärdal enligt uppgift på ortofotot från 1980 års inventering.

Kemisk industri (L1978:3219)

Tjärränna, 13 m l (NÖ-SV), 2, m br och intill 0,5 m dj, flankerad av vallar, 2 m br och intill 0,3 m h. I NÖ är halvcirkelformat bröste, 0,6 m br och ...

Kemisk industri (L1944:2011)

Tjärdal, U- eller hästskoformad, 10x8 m (N-S). Mittgrop, 4-5 mdiam och 0.75 m dj. I N ränna 4 m l (N-S), 1.5 m br och 0.6 mdj. Vall kring kanten, 2 m ...

Kemisk industri (L1955:1774)

Tjärdal, rund, 10 m diam, trattformig grop, 8x1.5-4 m (N-S) och 0.2 m dj. Omgivande vall är 3-4 m br och intill 0.5 m h. Öppning mot N. Tjärdalen är r...

Kemisk industri (L1992:9005)

Tjärdal, utmärkt och koordinatsatt av Silvermuseet år 2007.

Kemisk industri (L2008:2857)

Tjärdal, 11 x 8 m (N-S), bestående av en grop, 4 m diam och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,3 m h. Öppning för avtappningsgrop i N,...

Kemisk industri (L1992:3641)

Tjärdal, oval, 20x12 m (NÖ-SV), bestående av en grop, rund, 8 mdiam och 0.6 m dj, omgiven av en vall, 2.5 m br och 0.8 m h, meden 1.5 m br öppning i S...

Kemisk industri (L1939:9988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1979:4551)

Tärdal, nu 7x2 m (VNV-ÖSÖ) och 0.2 m dj. Begränsas åt sidorna genom mycket otydliga vallar som sammansmälter med vägens dike och slänt. I Ö avslutas r...

Kemisk industri (L1955:4644)

Tjärdal, rund, 13 m i diam och 1,0-1,5 m h. Koniskt inre, 5-6 m i diam och 1,6 m dj. Öppning mot SV. Utanför är en ränna, 5 m l och 1,5 m br.

Kemisk industri (L1940:5996)

Tjärgrop, 7 m diameter totalt, själva gropen är närmast oval, 2 x 1,8 m (NÖ-SV), 0,7 m dj. Antydan till försänkt bottenplan, 1 x 0,7 m (NÖ-SV). Vallen...

Kemisk industri (L1982:427)

Tjärdal, 8 m diam, bestående av en grop 4x4 m 0ch 1.2 m dj. Vallar, 3 m br och 0.2-0.3 m h. Öppning åt Ö och ränna, 2.5 m br och 0.7 m dj.

Kemisk industri (L2000:5197)

1) Tjärdal(?), av okänd utsträckning. Flack grop med ett stenblock, 1 m h och 1m tj i V. Rikt med kolstybb. En lönn växer mitt i dalen.Enligt Hans och...

Kemisk industri (L2007:1556)

Tjärframställningsplats, 2x2 m och 0.5 m dj. Omgivande vall motalla håll utom i Ö är 1.5-2 m br och intill 0.2 m h. Gropen ärbelamrad med ris. I öppni...

Kemisk industri (L1945:5036)

Tjärränna, 9 m l (Ö-V), 1,5-2 m br och 0,1-0,6 m dj. Vall i N och S, 2-3 m br och 0,3-0,5 m h. I rännan är bitar av tjärslagg.

Kemisk industri (L1973:6444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1959:6296)

1) Tjärdal enligt uppgift på ortofotot från 1980 års inventering.

Kemisk industri (L1994:6715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1935:5835)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1937:5531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1995:6995)

Tjärdal, 8 m diam, helt nedrasad och allt virke förmultnat. Dalränna mot V som ändar i ordentligt grop för tjärtunna. Övervuxen med mossa och bärris.

Kemisk industri (L1958:5161)

1)Tjärdal, enligt uppgift på ortofotot från 1979 års inventering.

Kemisk industri (L1938:967)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2009:9349)

Tjärdal, rund med trattformad grop, 10 m diam och 0,4 m dj. Dike mot V till avtappningsgrop, rund, 3 m diam och 0,6 m dj.

Kemisk industri (L1947:6744)

Tjärdal, oval, 5x4.5 m (Ö-V), bestående av en grop, oval, 2.5x2 m(Ö-V) och 0.5 m dj, omgiven av en vall, 1-1.7 m br och 0.1 m h.Avtappningsränna mot Ö...

Kemisk industri (L1953:4289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1994:4936)

Tjärdal, oval, 14x8 m (Ö-V), bestående av en grop, 3 m diam och0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-3.5 m br och 0.3 m h. I Ö är enavtappningsränna, 5 m l,...

Kemisk industri (L2020:8060)

Tjärdal, 17 x 14 m (NÖ-SV), bestående av en grop, 7 m diam och 0,8 m dj, ställvis omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0,6 m h. Öppning för avtappn...

Kemisk industri (L1975:1971)

Tjärdal, rund, 6 m diam, anlagd i en sandkulle. Tjärdalen är 0,5 m dj, med nu delvis övertorvade kalkstensflisor i den kraterform ade fördjupningen. A...

Kemisk industri (L1936:1594)

Tjärdal, ca 12 m diam och 0,1-1 m h. I mitten är en grop, 5x1,5-4m (VNV-ÖSÖ), och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 2-4 m br och 0,2-1m h. I VNV är en rän...

Kemisk industri (L1955:1677)

Tjärdal, 6 m diam, bestående av en grop, 4 m diam och 1 m dj, omgiven av en vall, 2 m br och 0.3 m h. Bred öppning åt NÖ genom vallen där det syns res...

Kemisk industri (L1956:4758)

1) Tjärdal. SO om 1 är: 2) Tjärdal, enligt uppgift påortofoto från 1979 års inventering.

Kemisk industri (L1978:4544)

Tjärränna, 12x3 m (Ö-V), kallmurat bröste, intill 0,4 m h. 2 m Ö om bröstet är uppsamlingsgrop, ca 1 m diam och 0,2 m dj.

Kemisk industri (L1954:9814)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1992:3122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1936:1017)

Tjärdal, ca 10 m diam och 0,2-1 m h. Bestående av en grop, ca 6 m diam och 0,6 m dj, omgiven av en vall, ca 4 m br och 0,2-1 m h. Öppning i SV. Rännan...

Tjärdal, Kemisk industri (L1944:2146)

Tjärdal, rund, 12 m diam, bestående av vall, 1-1.5 m h, 3-4 m br,i mitten grop, 3 m diam samt i V en ränna, 4 m l och 1 m br,både grop och ränna intil...

Kemisk industri (L1979:2608)

Tjärdal, oval, 9x6 m (N-S) och 0,3-1,5 m dj. Tappränna i N, 2 m l och 0,7-1,5 m dj.

Kemisk industri (L1972:5205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1939:6775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1959:8065)

1) Tjärdal, trattformigt, 13 m i diam och intill 1,5 m h.Övertorvad. I mitten en grop 8 m diam och intill 1 m dj. Mot SÖär avrinningsdike 5 m l, 0,8 m...

Kemisk industri (L1994:80)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1990:3292)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, 13x2 m st (NÖ-SV) och 0,6 m dj. SV-sluttande. Kallmur i SV delen, 2x0,5 m st (NV-SÖ) och 0,7 m h.

Kemisk industri (L1995:4809)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1938:3991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1992:5145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1972:1373)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2001:1436)

Tjärdal, 6-7 m diam och intill 1 m h. Övermossad och övertorvad.I mitten en tämligenbrant grop, 3 m diam, och intill 1 m dj. Kring denna är en hästsko...

Kemisk industri (L1975:2032)

Tjärdal, 3 m diam och 0,3 m h. Den koniska fördjupningen har en inre diam på 2,5 m och är 0,5 m dj. Sidorna är lagda av kalkstens flisor, nu till stör...

Kemisk industri (L2022:4268)

Tjärdal, rund, 10 x 10 m, bestående av en grop 3 x 3 m, 0,7 m djup. Omgiven av en vall 3,5 m bred, 0,0 - 0,7 m hög. Öppning mot SV för ränna 2 m lång,...

Kemisk industri (L1991:5758)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, totalt 18x6 m (NÖ- SV), varav rännan, 11x2 m och 0,5 m dj, omgiven av vallar, 1-2,5 m br och 0,1-0,2 ...

Kemisk industri (L1995:3968)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1994:5845)

Tjärdal, rund, 12 m diam, bestående av en grop, rund, 6 m diam och 0,6 m dj, omgiven av en vall, 3 m br och 0.2 m h. Avtappningsränna i SÖ, 7 m l (NV-...

Kemisk industri (L1936:850)

Tjärdal, del av, nu 10 m diam, ursprungligen ca 15x10 m (NÖ-SV). Den består av ett trattformigt utrymme, 4x2 m (NNÖ-SSV) och 0,1 m dj, med omgivande v...

Kemisk industri (L2003:6311)

1) Tegelugnsruin, u-formad, 8x7 m (NNV-SSÖ) och 0.3-0.6 m h.Övermossad med i ytan vanliga stenar och ställvis (provstick)tegelstensbitar och tegelsmul...

Kemisk industri (L1954:8076)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1973:8179)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1995:6169)

Tjärdal, rund, 12 m diam, bestående av en flack grop, 5 m diam. I mitten är en oregelbunden förhöjning, 4x1.2 m st och 0.4 m h. Omgiven av en vall, 3 ...

Kemisk industri (L1995:3378)

Tjärdal, rund, 15 m i diam, bestående av en grop, rund, 3.5 m i diam och 0.4 m dj. Omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0.7 m h. Avtappningsränna i...

Kemisk industri (L2008:6445)

Tjärdal, ca 13x10 m (NNÖ-SSV), bestående av en grop, 5 m diam och 0,4 m dj, omgiven av en vall, 2,5-3 m br och 0,2-0,3 m h. Öppning för ränna åt SSV, ...

Kemisk industri (L1992:2612)

Tjärdal, oval, 11x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en grop, 7x5 m(VNV-ÖSÖ) och 0.4 m dj, omgiven av en vall, 2-3 m br och intill0.5 m h. Avtappningsränna ...

Kemisk industri (L1977:2200)

Stensättning, rest av(?), utsprungligen rund, 8 m diam, nu bestå ende av ett 8x5 m st (Ö-V) och intill 0,5 m h parti, till större delen övertorvat med...

Kemisk industri (L1995:3666)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1966:9273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1991:1354)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, 13 m l (NNV-SSÖ)och 5 m br. Tjärdalen består av en ränna, 10 m l, 2 m br och 0,5m dj, som avslutas i ...

Kemisk industri (L1995:3867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1942:4118)

Tjärdal, 5 m diam, 0.7 m dj och öppen mot söder.

Kemisk industri (L2006:2734)

Tjärframställningsplats, bestående av en tjärdal. Tjärdalenbestår av en grop, 3x2 m (Ö-V)och 0.6 m dj. Kring kanten är envall, 1 m br och 0.1 m h. I V...

Kemisk industri (L2023:1882)

Industrilämning. Inom ett område, 80x30-60 m (NÖ-SV) är en husgrund, 25x15 m (NV-SÖ) begränsad genom stenmurar i kallmurteknik, 0,5-3 m h och 1-1,5 m ...

Kemisk industri (L1952:5351)

Tjärdal, närmast rund, 8 m diam och intill 1 m h. I mittpartiet är en trattformad grop, 3,5 m diam och ca 0,5 m dj. Öppning åt S, ca 1,5 m br.

Kemisk industri (L1937:9239)

Tjärdal 17 m i diameter, bestående av en grop 12 m i diameter och 0,6 m dj som omges av en vall 2 - 2,5 m br och 0,3 m h med öppning i N för ränna 10...