Kemisk industri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts för framställning av kemiska produkter.
Kemisk industri (L1958:8417)

1) Tjärdal. Platsen ej besökt.

Kemisk industri (L1997:4416)

Tjärdal, ca 13 m l (NNÖ-SSV), 0.8 m broch 0.2 m dj. I NNÖ viker den av åt NNV 3m. Antydan till vallar, intill 1 m br och0.1 m h.

Kemisk industri (L2008:691)

Tjärdal, 6 m diam, bestående av en grop, 3-4 m diam och 0,7 m dj. Kring kanten är ställvis vall, 1,5 m br och intill 0,15 m h. Öppning åt SÖ för avtap...

Kemisk industri (L1992:2701)

1) Tjärdal, närmast oval, 11x7 m (Ö-V) med en grop, 2x2.4 m (Ö-V)och 0.6 m dj. Tjärdalen är utgrävd i sluttningen och saknar vall.I V finns murkna trä...

Kemisk industri (L1937:5801)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1965:5528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1991:6609)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, oval, 20x9 m st(NNÖ-SSV), omgiven av vall, 2-3 m br och 0,2-0,6 m h. Rännan är 17m l (NNÖ-SSV), 2-3 m...

Kemisk industri (L2020:2988)

Tjärdal, rund, 7 m diam, bestående av en invändig grop, 3 m i diam och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0,5 m h. Öppning mot N. N och V sida...

Kemisk industri (L2005:7474)

Tjärdal, 3x3 m och 0,3 m dj, Kring kanten är en vall 2 m br och 0,1 m h. i Ö är en ränna 3 m l (Ö-V), och 0,9-1,4 m br och 0,5 m dj. (RAÄ dnr 326-3832...

Kemisk industri (L1994:1504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2019:4281)

Tjärhäll (?), 2x1,5 m och 0,8 m h, bestående av en stenhäll 1,8x0,6 m (NÖ-SV) och 0,1 m tj. Hällen är upplagd på ett par mindre block. I NV är en öppn...

Kemisk industri (L1938:2188)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:3668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1992:2988)

Tjärdal, närmast oval, 16x11 m (NÖ-SV), bestående av grop, rund,1 m diam och 0.1 m dj, i SSÖ och NNV omgiven av en vall, 3-3.5 m br och 2 m h, av 0.3-...

Kemisk industri (L2008:5088)

Tjärdal, 9 m diam, bestående av en grop, 4 m diam och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 2-2,5 m br och 0,1-0,6 m h. Avtappning i N, utgörandes av ett sten...

Kemisk industri (L1937:6850)

Tjärdal, 7 m diam, bestående av en grop, 3x2 m (Ö-V) och 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 2 m br och 0.1-0.3 m h. Öppning i N. Från vall och utåt är en r...

Kemisk industri (L1939:7197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:7648)

Tjärdal, närmast oval, 15x11 m (NNV-SSÖ), bestående av engrop, 4x3 m (NNV-SSÖ) och 0.6 m dj, omgiven av en vall, 4-5 mbr och 0.1-0.7 m h. Avtappningsr...

Kemisk industri (L2001:3803)

Tjärdal, uppgift om. Ungefär vid den med x markerade platsen skall det ha funnitsen tjärdal.Några meter SV därom skall det ha stått en bastu.Lokal upp...

Kemisk industri (L1993:5450)

Tjärdal, närmast rund, ca 13 m diam, bestående av en grop, 7 m diam och ca 1.2 m dj omgiven av en vall, 3-5 m br, 0.2-1.2 m h, 10 ml avtappningsränna ...

Kemisk industri (L1978:3256)

Tjärränna, ca 12 m l (VNV-ÖSÖ), 3 m br och intill 0,(mått saknas) m dj. I VNV är halvcirkelformat, kallmurat bröste, 0,6 m h. 1,5 m VNV härom är uppsa...

Kemisk industri (L1991:5881)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal och 1 beckgryta.Tjärdalen är totalt 16x7 m (Ö-V), varav rännan, 11x2 m och 0,5 m dj, omgiven i N och S...

Kemisk industri (L1995:6177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1952:7669)

Tjärdal, oval, 11x8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en grop, rund, 4 m diam och 1,5 m dj, omgiven av en vall, 2,5-6 m br och 0,2-1,2 m h. Avtappningsränna i...

Kemisk industri (L1945:5570)

Tjärdal, 9x6 m (NÖ-SV), bestående av en invändig grop, 3x2 m (NÖ-SV) och 0,3 m dj. Utanför gropen, i SV, är en grop för uppsamlingskärlet, 2x2 m (NÖ-S...

Kemisk industri (L1945:9612)

Tjärframställningsplats, bestående av en tjärdal med cirkelformigvall, 8 m diam, 2 m br och 0.2-1.2 m h. Gropen är 4-5 m diam och1.2 m dj. Mot Ö finns...

Kemisk industri (L1992:3805)

Tjärdal, oval, 17x15 m, bestående av en grop, 7x6 m och 0.8m dj (NV-SÖ). Omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0.2 m h.Ränna i SV, 13 m l, 0.6-0.8 m...

Kemisk industri (L1939:5248)

Tjärdal, 13x13 m (Ö-V), bestående av en invändig grop, 5 m diam och 1,7 m dj, ställvis omgiven av en vall, intill 3 m br och intill1 m h. Öppning i V,...

Kemisk industri (L1948:2303)

Tjärdal, oval, totalt 9x8 m. I centrum en trattformad grop, 5 m diam och 1,4 m dj. Gropen omges av en vall, 1m br och upp till 1,5 m h, kallmurade kan...

Kemisk industri (L1981:2587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1990:7449)

Tjärframställningsplats, ca 17x2,25 m (N-S), bestående av 1 tjärränna, ca 15x2-2,5 m och 0,5 m dj. I N begränsas tjärrännan av en rak tvärgående kallm...

Kemisk industri (L1953:4103)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2008:1491)

Tjärdal, 9 x 7 m (NNV-SSÖ), bestående av en grop, 4,5 m diam och 0,6 m dj, ställvis omgiven av en vall, främst i Ö och V, 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h. ...

Kemisk industri (L1955:6740)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1954:7969)

Tjärframställningplats, 30x6 m st (NNÖ-SSV), bestående av 1 tjärränna, 27 m l (NNÖ-SSV), 3 m br och intill 0,4 m dj, flankerad av flacka vallar, 27 m ...

Kemisk industri (L1937:6730)

Tjärdal, rund, 7 m i diam, bestående av en grop, 3.5x3 m (NNV-SSÖ) och 0.3-0.4 m dj. Omgiven av vall, 1.5 m br och 0.05-0.1 m h. Öppning i NNV för rän...

Kemisk industri (L1939:7171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:4236)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:6617)

Tjärdal, rund, 17 m diam, bestående av en grop, 7 m diamoch 1 m dj, omgiven av en vall, 4-5 m br och 0.5-1 m h. I N enavtappningsränna, 11 m l från da...

Kemisk industri (L1939:7458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1956:7637)

1) Tjärdal (?) 4 m diam och 0,5 m dj.

Kemisk industri (L1976:4495)

Tjärdal, 5 m diam. Kallmurad kant intill 0,2 m h. Flack trattfo rmad fördjupning, 0,4 m dj, täckt med kalkhällar, vilka till stör sta delen är övertor...

Kemisk industri (L1994:9646)

Tjärdal, rund, 9 m diam, bestående av en grop, 3 m diam och0.3 m dj. Omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.2-0.8 m h, med i Ven ränna, 3.5 m l (Ö-V), 0.5...

Kemisk industri (L1939:8915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1979:9055)

Tjärränna, 13 m l (NNV-SSÖ), 2.5 m br, 0.7 m dj. Kallmurat bröste i SSÖ, 0.6 m h. 1 m SSÖ härom är tjärfrop, ca 1 m diam, 0.2 m dj.

Kemisk industri (L1993:9806)

Tjärdal, rund, 12 m diam och 1.8 m dj. Kring kanten en vall, 2-4 m br och 1-2 m h. I SV sidan en ränna, 10 m l (NÖ-SV), 0.5-1.3 m br och 0.3-0.6 m dj.

Kemisk industri (L1937:5554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1936:10)

Tjärdal oval 23 x 18 m (NV-SÖ) bestående av en grop 12 x 10 m (NV-SÖ) 0,8 m djup omgiven av vall 3 - 4 m bred och 0,2 - 0,4 m hög med öppning i NÖ för...

Kemisk industri (L1995:288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1938:2356)

Tjärdal, 8 m i diameter.

Kemisk industri (L1977:6117)

Tjärdal, 6 m i diam kallmurad kant av gråstenar 0,4 m h. Trattfo rmad fördjupning 3 m i diam och 0,2 m dj, övertorvad med i ytan t alrika 0,2-0,6 m st...

Kemisk industri (L1956:7513)

1) Tjärdal, 6,5 m i diam och 0,3 m dj. Vallen är 2 m br och 0,2 mh. Avtappningsgrop finns i SÖ 1 m br och 0,4 m dj.

Kemisk industri (L1949:7658)

Tjärdal, rund, 4 m diam och 0,3-0,5 m dj. Omgiven av vall, 1 m br och 0,2 m h. I NÖ är avtappningsränna, 5 m l, 1 m br och 1 m dj.

Kemisk industri (L1979:3421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1956:4473)

1) Kolbotten. SSV om 1 är: 2) Tjärdal, mycket välbevarad, enligtuppgift på ortofoto från 1979 års inventering.

Kemisk industri (L1937:6336)

Tjärdal, oval, 13x12 m (NÖ-SV) och 0.9 m dj. I mitten är en grop, 3 m i diam och 0.9 m dj, omges av en vall 2-3 m br och 0.2-0.5 m h. Från gropen går ...

Kemisk industri (L1992:3398)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1992:2711)

Tjärdal, oval, 10x12 m (NNV-SSÖ), bestående av en grop, oval, 2x1m (NNV-SSÖ), omgiven av en vall, 4-5 m br och 1 m h. Från gropensSSÖ del går en avtap...

Kemisk industri (L1979:1334)

Tjärdal, bestående av en närmast rund grop 3 m diam och 0,5 m dj. Utanför denna är en ränna, 3 m l (SV-NÖ), 1,5 m br och 0,7 m dj som slutar i en grop...

Kemisk industri (L2009:9454)

Tjärdal, rund med trattformad grop, 7 m diam och 0,3 m dj, med bröst mot ÖNÖ till avtappningsgrop, rund, 3 m diam och 0,3 m dj. Vid provstick framkom...

Kemisk industri (L1939:6500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1939:6768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1994:6754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1979:1503)

Tjärgrop, hästskoformig, 4 m diam och 2,5 m dj omgiven av en 3,5-5 m br vall. I anslutning till gropens Ö sida är en ränna, 12 m l, 3,5 m br och 0,5-1...

Kemisk industri (L1954:3478)

För beskrivning se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1953:4753)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1956:5609)

1) Slaggförekomst. I åssluttning är talrikt med kol och enstaka0,0 5-0,1 m st slaggstycken, gråa och lätta. Kol och slagg,härrör från nu överodlad tjä...

Alunbruket, Kemisk industri (L1991:542)

Industrilämning, ca 900x200-300 m (NV-SÖ). Alnarums alunbruk grundat 1672 och nedlagt i början av 1900-talet. Inom området finns ruiner efter 1 pannhu...

Kemisk industri (L2005:5989)

Tjärframställningsplats, bestående av en naturlig grop i berget. Gropen är 0.5x0.4 m (Ö-V) och 0.1 m dj. Kring gropen är stenar lagda i en halvcirkel...

Kemisk industri (L1971:9812)

Tjärränna ca 22 m l (NNV-SSO) 1,5-2 m br och 0,2-0,4 m dj. Ö om rännan är vall 1,5-2 m br och intill 0,3 m h. Vid provstick framkom kraftigt sot- och ...

Kemisk industri (L1993:8492)

Tjärdal, närmast rund, 10 m diam, bestående av en grop, 6 m diamoch 0.7 m dj, omgiven av en vall, 4 m br och 0.5 m h.Avtappningsränna i NNÖ, 5 m l, 1 ...

Kemisk industri (L1945:1273)

Tjärdal?, 4 m diam, bestående av en grop, 2.6 m diam och intill 0.5 m dj. I den Ö delen är en ränna, 2 m l, 0.5 m br och 0.2 m dj. Gropen är nästan he...

Kemisk industri (L1937:200)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1956:5047)

1) Stensättning, rund röseliknande 10 m diam och 0,5-0,5 m h.Fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. Något ojämn smågropig yta. Ikanten är enstaka stenar, 0,...

Kemisk industri (L1994:2946)

Tjärdal, rund, 15 m diam, bestående av en grop, 6 m diamoch 0.3-0.5 m dj, omgiven av en vall, 3-5 m br och 0.2-1 m h.Avtappningsränna i V, 3 m l och 1...

Kemisk industri (L1936:2547)

1) Tjärdal, 7x6 m, bestående av en grop, 1 m diam och 0.7 m dj.Runt kanten vall, 2 m br och 0.3-0.9 m h. I N delen är enöppning, 2 m l och 1 m br. 1 ...

Kemisk industri (L1995:4629)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1953:7152)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2006:6873)

Tjärframställningsplats, uppgift om. Enligt Skog och historiasinventerin, 7117, skall här finnas en tjärdal.

Kemisk industri (L1954:7967)

Tjärframställningsplats, 24x6-7 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 tjärränna, 16 m l, 2-3 m br och 0,2-0,4 m dj, flankerad av flacka vallar, 16 m l, 1-2 m...

Kemisk industri (L1963:5161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1939:7135)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1976:2269)

Tjärdal, kraftigt raserad. Återstående lämningar består av en ru syns i ytan enstaka kalkhällar. Där är också en svag insänkning, 3-4 m diam och 0,2...

Kemisk industri (L1949:6615)

Tjärdal, 4,6x3 m, bestående av en grop, oval, 4x3 m st och 1,2 m dj. Omgiven av en vall, intill 0,3 m br. I N är en öppning i form av en avtappningsrä...

Kemisk industri (L1976:701)

Tjärdal, 3-4 m diam och 0,2-0,4 m h. I den starkt övertorvade yt an syns kalkstenshällar 0,1-0,7 m l och 0,05-0,2 m tj. I mitten e n grop, 1 m diam oc...

Kemisk industri (L1957:1405)

1) Tjärdal, rund, 10 m diam och 2 m dj. Trattformad inre profil.Vall kring kanten intill 3 m br och intill 0,5 m h. I S går fråntjärdalens djupaste de...

Kemisk industri (L1981:6612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L2008:1815)

Tjärdal, 8 x 7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av en grop, 4 m diam och 0,5 m dj, omgiven av en vall, 1,5 m br och 0,3 m h. Öppning i ÖSÖ för ränna till avtapp...

Kemisk industri (L1992:6219)

Tjärdal, rund, 14 m diam, bestående av en invändig grop, rund, ca 6 m diam och 0,2-0,3 m dj. Omgiven av en vall, 4 m br och 0,3-1,6 m h. Öppning mot S...

Kemisk industri (L1992:1377)

Tjärdal, rund, 11 m diam, bestående av en grop, oval, 3x2 m(N-S) och 0.6 m dj. Omgiven av en vall, 2-3 m br och 0.05-0.5 mh, med en ränna i S, 6 m l, ...

Kemisk industri (L2008:6425)

Tjärdal, 12 x 8 m (NV-SÖ), bestående av en grop, 4,5 m diam och 0,4 m dj, ställvis omgiven av en vall, 1,5-2 m br och intill 0,2 m h. Öppning för avta...

Kemisk industri (L1993:8667)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1979:8898)

Tjärränna, 12 m l (NNV-SSÖ), 1.5 m br, 0.3 m dj. Kallmurat bröste i SSÖ, delvis raserat, 0.3 m h. Tjärrännans sidor skodda med en rad, 0.3-0.5 m st st...

Kemisk industri (L1993:2902)

Tjärdal, plats för, enligt uppgiftslämnaren Gun-BrittLindström. Vid inventeringstillfället 1989 var på angivenplats villatomt samt beteshage. I grävd ...

Kemisk industri (L1935:8319)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kemisk industri (L1993:505)

Tjärdal, närmast rund, 6-7 m diam, bestående av en grop, 4x3m (NÖ-SV) och 0.3 m dj. Omsluten av en vall, 2.5-3.0 m br och0.1-0.2 m h, med i SV en ränn...

Kemisk industri (L1939:4611)

Tjärdal, 5 x 3 m (NÖ-SV). Gropen är närmast rund, 3,5 m diameter, 0,5 m dj. Vall iNV och SÖ, intill 1,2 m br, intill 0,4 m h. Ränan är stenkantad geno...

Kemisk industri (L1953:2650)

För beskrivning, se inskannat bokuppslag.

Kemisk industri (L1978:5329)

Tjärränna , rest av, ca 8 m l (Ö-V), 2,5 m br och 0,4 m dj. Flankeras av vallar 2-2,5 m br och intill 0,3 m h. Rännans Ö del borttagen vid grustäkt.

Kemisk industri (L1971:9906)

Tjärränna, 25 m l (NV-SÖ), 0,6 m br, 0,4-0,5 m dj, flankerad av jordvallar, 2 m br och 0,25-0,4 m h. Nedanför rännan i SÖ är en uppsamlingsgrop, 2x1,4...