Kokgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Grop med tät stenpackning av företrädesvis skörbränd sten.
Kokgrop (L1995:4649)

Kokgrop, oval, 1.3x0.8 m (NV-SÖ) och 0.1 m dj. Antydan till vall i SV, 1.5 m br och 0.05 m h. Vid provstick i gropen kändes en gles stenpackning och u...

Kokgrop (L1937:2943)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:7977)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:9228)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:950)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:3025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:5469)

1)Kokgrop, rund 1.1m i diam och 0.3m dj, omgiven av en vall 0.3-0.6m br och 0.1-0.3m h. Skålformat bottenplan. Vid provstick i gropenkänns en tät sten...

Kokgrop (L1992:8307)

Kokgrop, oval, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Kring kanten är en tydlig vall, 0,8-1,5 m br och intill 0,2 m h. Sondning visar på stenpackning samt en del...

Kokgrop (L1992:6441)

Kokgrop, närmast rund, 0,8 m diam och 0,25 m dj. Omgiven av en vall, tydligast i S och V, 1 m br och 0,1 m h. Vid provstick i kokgropen framkom träkol...

Kokgrop (L1969:3020)

Kokgrop, undersökt och borttagen, 1,5 m diam och 0,6 m dj. Kokgropen innehöll skörbränd sten, kol och sotig jord. Beskrivning efter arkeologisk utre...

Kokgrop (L1992:5505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1935:3572)

1) Hög, 7 m diam och 0.5-0.6 m h. I ytan enstaka stenar, 0.3-0.5 mst. I mitten en grop, 2x1.5 m (NV-SÖ) och 0.5 m dj. Intill ochSÖ om nr 1 är 2) Hög,...

Kokgrop (L1992:6825)

Kokgrop, rest av, nu bestående av en skärvstenspackning, ca 1 m diam. Ca 1 m Ö-ÖSÖ om skärvstenarna syns en rävgrytsöppning, (RAÄ dnr 321-1774-2003) ...

Kokgrop (L1993:7462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:4358)

1) Kokgrop, oval, 2x1.5 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj, omgiven av en vall, 1-2 m br och 0.1 m h. Skärvstenspackning i botten. Bevuxen meden stubbe och två ta...

Kokgrop (L1992:7725)

Kokgrop, delundersökt, rektangulär, 3,4x3,2 m (NÖ-SV). Runt om är en vall, ca 1 m br och 0,1-0,2 m h. Bottenplanet är rektangulärt, 1,4x1,2 m (NÖ-SV) ...

Kokgrop (L2000:8317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2019:7610)

Kokgrop, 1,5 m diam, 0,6 m dj. Ett antal stenar, 0,05-0,2 m stora samt kol/sot i fyllningen. Den senare var grårosa gentemot omgivande brun sand. Anl...

Kokgrop (L1994:6365)

Kokgrop, rund 1.5m i diam och 0.6m dj, omgiven av en vall 0.5-2mbr och 0.2-0.4m h. I gropen är en kraftig störning efter en sentidanedgrävning. Skörbr...

Kokgrop (L1995:2688)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:6759)

Kokgrop, närmast rektangulär, 1.4x0.8 m (NNÖ-SSV) och 0.2 m dj. Kring kanten är en vall, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. Bottenplanet är avlångt, 0.7x0.4 ...

Kokgrop (L1938:8003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:2730)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1960:6551)

Kokgrop, delundersökt, rund, 1,1 m diam och 0,28 m djup. Fylld med kraftigt skörbränd sten. Längst med kokgropens sidor fanns en påtaglig mängd träkol...

Kokgrop (L1993:2394)

1)Kokgrop, närmast rektangulär, 2.5x0.9 m, 0.2-0.3 m dj(Ö-V), omgiven av en otydlig vall 1-1.5 m br och 0.1 m h.Närmast skålformig botten. Beväxt med ...

Kokgrop (L1993:2796)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:6741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:1530)

Kokgrop, oval, 1,2x0,9 m (VNV-ÖSÖ) och 0,15 m dj, omgiven av en vall, intill 1,5 m br och intill 0,2 m h. I NV är en rasbrant ned mot älven. Vid provs...

Kokgrop (L1937:6438)

Kokgrop, oval, 1.5x1 m (N-S) och 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 1-1.5 m br. I gropen konstaterades kol och skörbränd sten.

Kokgrop (L1996:9737)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1991:236)

Kokgrop, rektangulär, 2,4x0,4 m (NNV-SSÖ) och 0,1 m dj. Omgiven av en vall, 2 m br och intill 0,01 m h. Sondning visar på kol, men tjäle förhindrar nä...

Kokgrop (L1992:3477)

1) Område med kokgropar, 45x30 m (Ö-V). I angivet område är 6kokgropar. 5 kokgropar är närmast runda, 1,5-2 m i diam och0,2-0,3 m dj, omgivna av 1-2 m...

Kokgrop (L1995:1424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1996:9958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:4322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:8297)

Kokgrop, närmast rektangulär, (NV-SÖ) och intill 0,3 m dj. Antydan till vall. Sondning visar på stenpackning och kol/sot. Av allt att döma har tidigar...

Kokgrop (L1993:2606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:7530)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:5689)

1)Kokgrop, rund, 1.2 m diam och 0.3 m dj. Vall kringkanten, 0.8-1 m br och 0.05-0.1 m h. Ovalt bottenplan, 0.4x0.3m (Ö-V). Vid sondning i gropen framk...

Kokgrop (L1938:7986)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:1289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:9153)

Kokgrop, oval, 1 x 0,4 m (O-V) och 0,1 m dj. Svag antydan till vall, 0,6 m br, svår att se på grund av växtlighet. Vid sondning känns stenar i botten ...

Kokgrop (L1936:120)

Kokgrop oval 1,3 x 0,6 m (N-S) och 0,3 m dj. Vid sondning känns stenar och framkommer kolblandad sand.

Kokgrop (L1995:1630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:8875)

Kokgrop, oval 1,3x1m (NNV-SSÖ) och intill 0,4 m dj. Kring kanten är en vall 0,6-1 m br och intill 0,2 m h. Vid sondning framkom kraftig stenpackning o...

Kokgrop (L1936:814)

Kokgrop, rekt 2,5 x 0,4 m (Ö-V) och 0,2 m djup delvis omgiven av svag vall 1,5 m bred och intill 0,1 m hög. Vid provstick framkommer skärvsten och kol...

Kokgrop (L1995:1021)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:1955)

1) Fångstgropssystem, 500 m l (VNV-ÖSÖ), bestående av 22fångstgropar belägna på 8-49 m avstånd. Elva av fångstgroparna ärovala, åtta är rektangulära o...

Kokgrop (L2009:9872)

Kokgrop?, oregelbunden, 1x0,7 m (Ö-V). Fyllning av mörk grå sand/svartsotig sand med mycket 0,05-0,2 m st skärviga stenar. (Dnr 321-175-2008).

Kokgrop (L1994:8718)

1) Kokgrop(?), rund, 3 m diam och 0.5 m dj, omgiven av en vall, 2-4 m br och 0.1-0.2 m h. Vallen är otydlig i ÖNÖ och VNV. Enstakastenar, intill 0.2 m...

Kokgrop (L1992:6884)

Kokgrop, förstörd, påträffad vid arkeologisk utredning år 1988.

Kokgrop (L1995:1942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:6299)

Kokgrop, rektangulär, 2,2x0,6-1 m (N-S) och 0,1 m dj. Omgiven av en vall, tydligast i Ö och V, 1,5-2,5 m br och intill 0,1 m h. Vid provstick i kokgro...

Kokgrop (L1939:6666)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:5037)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:5392)

1)Kokgrop, oval, 1.2x1 m (NÖ-SV) och 0.2 m dj, omgiven aven vall i N och V, ca 1.5 m br och intill 0.1 m h. I S ärvallen förstörd av en stig som överk...

Kokgrop (L1994:1449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:3872)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:3673)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1945:9338)

Kokgrop, oval, 1,1x0,75 m (N-S) och 0,2 m dj. Fylld med rikligt med skärvsten. Markeras som en tydlig svacka i marken. Påträffad vid arkeologisk under...

Kokgrop (L1934:2642)

Kokgrop, form okänd, troligen rund, uppskattningsvis 0,7-1 m diam, bestående av ett 0,1-0,2 m tj lager sot, kol och skärvsten som ligger/låg ca 0,3-0,...

Kokgrop (L1962:1427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:8308)

Kokgrop, oval, 1,6x1 m (NÖ-SV) och intill 0,15 m dj. Antydan till vall runt om kanten, 0,7-1 m br och intill 0,1 m h. Påträffades i samband med arkeol...

Kokgrop (L1993:2813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1936:1631)

Kokgrop, rund, 2 m diam och 0,4 m dj. Bottenplanet är 1,5x0,6 m (NV-SÖ). Ojämn vall kring kanten, 1-2 m br och intill 0,4 m h. Vid sondning känns kara...

Kokgrop (L1992:3070)

Kokgrop, närmast rund, 1 m diam och 0,2 m dj, omgiven av en diffus vall, 0,5 m br och intill 0,1 m h, Svagt skålformad botten med under mossan kännbar...

Kokgrop (L1992:4247)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:8677)

Kokgrop, rektangulär, 3x0,6 m (NÖ-SV) och 0,1 m dj. Bottenplan, 2,7x0,2 m st. Vall, 1,5 m br och 0,1 m h. Påträffad vid arkeologisk inventering år 199...

Kokgrop (L1994:8891)

1)Skärvstensförekomst. På en yta av 30x2 m (NNÖ-SSV) iakttogs iframeroderade sandig rygg 16 spridda skärvstenar.46 m VNV om 1 är:2)Kokgrop, oval, 1.3x...

Kokgrop (L1995:1718)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:8957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:6424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:6966)

Kokgrop, närmast rund, 1.2 m diam och 0.1 m dj. Vid provstickframkom skärvsten och kol.

Kokgrop (L1992:6436)

Kokgrop, rektangulär, 4x1 m (NNV-SSÖ) och 0,15 m dj. Omgiven av en otydlig vall, 0,5-1 m br och intill 0,05 m h. Vid provstick i kokgropen kändes en s...

Kokgrop (L1960:7019)

Kokgrop, ca 1,2 m och 0,35 m djup under matjordslagret. Anläggningen syntes i kanten av en mindre sandtäkt. I täktkanten anades resterna av ytterligar...

Kokgrop (L1999:3785)

1) Boplatslämning, minst 40x15-40 m st (NNV-SSÖ). Vid besiktningav torr åkermed växande gröda, tillvaratogs 9 kvartsavslag och 1 avslag av enrödgrå be...

Kokgrop (L1992:2651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:8406)

1)Kokgrop, oval 1.5x1 m (ÖNÖ-VSV) 0.5 m dj omgiven av en vall 1-2.5 m br, 0.3m h, vall saknas i anläggningens SSÖ del. Synliga stenari grop och vall. ...

Kokgrop (L1994:1191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:8867)

1) Fångstgrop, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj. Omgiven av envall, 2-3 m br och 0.1 m h.Beväxt med en gran, mossa och lingonris.19 m V om nr 1 är2) Fång...

Kokgrop (L1994:6590)

1)Kokgrop, rektangulär, 3x1 m (NÖ-SV) och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 0.5-2 m br och intill 0.2 m h (högst ochtydligast i SÖ, i övrigt diffus). Botte...

Kokgrop (L1995:6462)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:5587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:8710)

Kokgrop, närmast rund, 2,5 m diam och 0,3 m dj, omgiven av en vall, 1,5-2 m br och intill 0,1 m h, övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st....

Kokgrop (L1992:495)

Kokgrop, oval, 2x0.5 m (N-S) och 0.1 m dj. Omgiven av en vall, 1-2 m br, ställvis otydlig, 0.1 m h. Vid sondning framkommer ett 0.02-0.05 m tj kollage...

Kokgrop (L1993:3637)

Kokgrop, oval, 2x1.3 m (NV-SÖ) och 0.3 m dj, omgiven i NÖ ochSV av en flack vall, 1-2 m br och intill 0.1 m h. Skålformatbottenplan med under mossan s...

Kokgrop (L1992:7968)

Kokgrop, oval, 1,3x1,2 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m dj. Omgiven av en otydlig vall, 1 m br och 0,05 m h. Vid avtorvning påträffades skörbränd sten. Svårt att...

Kokgrop (L1936:121)

Kokgrop, oval, ca 2,5x2 m (NV-SÖ), och 0,5 m dj. Närmast ovalt bottenplan,1,2x0,8 m (NV-SÖ). Kring kanten är en vall, 1,5-2 m br och 0,1-0,4 m h. I bo...

Kokgrop (L1993:5776)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1936:690)

Kokgrop, oval, 1,5x0,9 m (NV-SÖ), och 0,4 m dj. Antydan till vall i NÖ, ca 1 m br och intill 0,1 m h. Vid provstick i botten av gropen framkom ett sot...

Kokgrop (L1996:9990)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:1453)

1)Kokgrop, rektangulär, 2.3x0.8 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m dj. Underyttorven är en skärvstenspackning med sotlager. En diffus vall,1 m br och intill 0.05 m...

Kokgrop (L1995:666)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:5377)

1)Kokgrop, närmast rund, 1 m diam och 0.1 m dj, omgiven aven vall, 1-1.5 m br och 0.05-0.1 m h. Vid provstick framkomkol och skärvsten.65 m 140 gon om...

Kokgrop (L1992:4663)

1) Boplats utan synlig anläggning, oklar begränsning, på sandigavsats, naturligt begränsad av moränrygg i N-Ö, bergstopp i SÖ ochsumpigare mark i SV. ...

Kokgrop (L1938:1439)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:6824)

Kokgrop, oval, 1x0.5 m (NV-SÖ) och 0.1 m dj. Omgiven av en vall, 0.5-1 m br och 0.1 m h. I gropens botten iakttogs rikligt med skärvsten och kol.

Kokgrop (L1994:6022)

Kokgrop, närmast rund 3 m diam och 0.3 m dj, omgiven av en svagtantydd vall 1-1.5 m br och 0.05-0.1 m h. Oregelbundet bottenplan medunder mossan ett k...

Kokgrop (L1937:4544)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:1833)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.