Kokgrop

Riksantikvarieämbetets definition: Grop med tät stenpackning av företrädesvis skörbränd sten.
Kokgrop (L1993:6505)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:3198)

1)Boplats av stenålderskaraktär, oklar begränsning. Inomangivet område, 80x30 m (NÖ-SV) återfanns måttligt medskärvsten, ett tjugotal kvartsavslag, en...

Kokgrop (L1994:9092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:8697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:4822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:4727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:2423)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:6414)

Kokgrop, rund, 1 m diam och 0,25 m dj. Kring kanten är en vall, 0,8-1,3 m br och intill 0,1 m h. I gropen är 10 delvis synliga stenar, 0,15-0,25 m st....

Kokgrop (L1993:5125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1982:7150)

Kokgrop, undersökt och borttagen, ca 1,4x1,2 m st och 0,35 m dj, med ojämnt sluttande sidor och plan botten. Innehöll ca 80 rundade och subangulära sk...

Kokgrop (L1993:5814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:7587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:2776)

Kokgrop, rund, 1.2 m diam och 0.25 m dj. Omgiven av en vall, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. Vid sondning framkom ett kol och sotskikt, 0.15 m tj.

Kokgrop (L1995:793)

Kokgrop, oval, 1,2x0,7 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj. Omgiven av en vall, 1-1, 5 m br och 0,05 m h. Vid sondning känns en stenpackning samt framkommer ett 0,...

Kokgrop (L1996:8425)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:326)

Kokgrop, 1,8x1,2 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,5 m dj. Antydd vall runt om, 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m h. Anläggningens SSÖ sida har delvis eroderat bort. I ...

Kokgrop (L2023:5032)

Kokgrop, oval, 1x0,7 m (N-S) och 0,3 m dj. Omgiven av en vall, 0,5 m br och 0,1–0,2 m h. I gropens botten iakttogs under torven skärvsten och mörkfärg...

Kokgrop (L1994:8891)

1)Skärvstensförekomst. På en yta av 30x2 m (NNÖ-SSV) iakttogs iframeroderade sandig rygg 16 spridda skärvstenar.46 m VNV om 1 är:2)Kokgrop, oval, 1.3x...

Kokgrop (L1982:6752)

Kokgrop, rund, 0,85x0,75 m st och 0,3 m dj. Genom grävd i S delen till närmast hälften. Närmast konisk i genomskärning, flackare i Ö. Fyllning av gråb...

Kokgrop (L1995:495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:7698)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2023:5058)

Ca 2,5 x 1,2m och ca 0,4m dj. vall runt hela ca 1,5m bred. Stick med jordsond visar sotigt lager med kolbitar ca 0,1-0,2m ned under markytan. Ingen sk...

Kokgrop (L1994:764)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2019:228)

Kokgrop, rund, 1,5 m i diam och 0,4 m djup omgiven av vall 1 - 1,5 m bred och 0,1 - 0,2 m h. Vid provstick framkommer kolblandad blekjord och stenar k...

Kokgrop (L1993:3531)

1)Boplatsgrop, rektangulär, 2.5x2 m (NV-SÖ) och 0.2 m dj,omgiven av en vall, 2 m br och 0.2 m h. Oregelbundetbottenplan med sentida skador. Vid sondni...

Kokgrop (L1939:6444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:8005)

1)Kokgrop, oval, 1.3x1.1 m (N-S) och 0.2 m dj, omgiven aven otydlig vall, 1.5-2 m br och intill 0.1 m h.4 m 376 gon om 1 är:2)Kokgrop, oval, 1.8x1 m (...

Kokgrop (L1994:5767)

Kokgrop, rund, totalt 3.5 m diam, bestående av grop 1.5 m diamoch 0.1 m djup, omgiven av vall 1.0 m bred och 0.2 m hög. Vidprovstick med jordsond kund...

Kokgrop (L1994:5078)

1)Kokgrop, rektangulär, 4x1 m (NV-SÖ) och 0.3 m dj.Bottenplanet är 3x0.4 m. Kring kanten är en vall, 1.5-3 m broch 0.1 m h, med i ytan enstaka skörbrä...

Kokgrop (L1995:9958)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:6156)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:1232)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:3361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1939:7168)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:7157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:2954)

Kokgrop?, rund, 1.5 m diam och 0.2 m dj, omgiven av en diffus vall, 1.5 m br och 0.1 m h, med en förhöjning i N delen, ev rotvälta.Vid provstick med s...

Kokgrop (L1936:5833)

Kokgrop? Vid plöjning har under normalt plogdjup påträffats rikligt med skörbränd sten och kol, en del ben samt en strecktecknad tand. Tanden finns ho...

Kokgrop (L1938:2746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:9583)

1)Kokgrop, närmast rund, 2 m diam och 0.2 m dj. Omgiven aven vall, 2-2.5 m br och 0.1-0.3 m h, otydlig vall ianläggningens S del. Vid sondning framkom...

Kokgrop (L1938:1083)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:2968)

1)Boplats av stenålderskaraktär, oklar utsträckning på sandigNNÖSSV terrass ovanför älv. Inom angivet området, 50x25 m (NV-SÖ),påträffades i vägskärni...

Kokgrop (L1994:6893)

Kokgrop, rektangulär, 1.5x1 m (NNÖ-SSV) och 0.3 m dj.Bottenplanet är 1.3x0.4 m. Kring kanten en otydlig vall(saknas ställvis), 1-1.5 m br och lägre än...

Kokgrop (L1993:3018)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1962:1427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1947:8786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:3741)

1) Stensättning, oval, 8x5 m (NV-SÖ) och 0.3-0.4 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st stenar. I stensättningen syns tre mindre fördjupningar,0.3-0.5 m diam oc...

Kokgrop (L1938:1537)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:1850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1939:7992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:8861)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:7604)

Kokgrop, rektangulär, 2x1 m (N-S) och 0,6 m dj, med avrundat bottenplan. Vid sondning framkom sot och kol direkt under torven. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Kokgrop (L2009:9872)

Kokgrop?, oregelbunden, 1x0,7 m (Ö-V). Fyllning av mörk grå sand/svartsotig sand med mycket 0,05-0,2 m st skärviga stenar. (Dnr 321-175-2008).

Kokgrop (L2023:3758)

Kokgrop, oregelbunden, ca 0,74 x 0,46 meter stor med rikligt med skärvsten. Kraftigt skadad. Påträffad i schaktkant för otillåten byggnation av travtr...

Kokgrop (L1994:2536)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:1536)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:2469)

Kokgrop, oval, 0.7x0.6 m (Ö-V) och 0.1 m dj. Omgiven av en vall, 0.5-0.7 m br och 0.05 m h. Vid sondning framkom ett sot och kolskikt, 0.1 m tj.

Kokgrop (L1937:5276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:7577)

Kokgrop, rektangulär, 3x1.3 m (NNÖ-SSV) och 0.1 m dj. Delvis iytan är en kraftig skärvstenspackning. Vid provstick framkom kol.I Ndelen är en sentida ...

Kokgrop (L1993:2944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:4620)

Kokgrop, oval, 2,5x2 m och 0,3 m dj, omgiven av vall, 2 m br och 0,2 m h. Oval botten, 1x0,5 m (NNV-SSÖ). Under botten noterades en stenpackning.

Kokgrop (L1996:9645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:6186)

Kokgrop, oval, 1,6x1,1 m (NNV-SSÖ) och 0,15 m dj. Omgiven av en otydlig vall, tydligast i V, 1,5-2 m br och 0,1 m h. Vid provstick i kokgropen kändes ...

Kokgrop (L1993:3517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:1585)

Kokgrop, rektangulär, 2.7x1.3 m (VNV-ÖSÖ) och 0.3 m dj. Om-given av en otydlig obestämbar vall. Skärvstenspackning i botten.Beväxt med mossa, renlav s...

Kokgrop (L1946:9407)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1937:8629)

Kokgrop, oval, 1 x 0,9 m (N-S). Runt gropen är en otydlig vall, 1 - 1,5 m br och intill 0,1 m h. Vid provstick med jordsond kändes stenar och under st...

Kokgrop (L2023:3670)

Kokgrop, rund, 2 m diam och 0,35 m dj. Fyllning av sot/kol blandat grus samt ca 40 l skörbränd sten. I botten ett 0,1 m kompakt kollager.

Kokgrop (L2019:2710)

Kokgrop rekt 3 x 1 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m dj omgiven av vall 2 - 2,5 m bred och 0,1 m h. Vid provstick framkommer kolblandad sand samt rödbränd jord oc...

Kokgrop (L1946:7406)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:4361)

Kokgrop, rund, 1 m diam och 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 1-2 m br och 0.1 m h. Vid provstick i kokgropen kändes en stenpackning och under denna framk...

Kokgrop (L1994:7197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1996:9745)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1939:6283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L2019:5615)

Kokgrop, oval, 2,5x1,5 m (ÖSÖ-VNV) och 0,45 m djup. Skålformad. Ovalt bottenplan, 1,2x0,6 m (ÖSÖ-VNV). Omgiven av en vall, 1 m br och 0,1 m h. I bott...

Kokgrop (L1993:5374)

1)Kokgrop, närmast rund, 1.3 m diam och 0.3 m dj. Delvisomgiven av vall, 1 m br och 0.05-0.1 m h. Runt bottenplan,0.25 m diam. Vid sondning i gropen f...

Kokgrop (L1994:4827)

1)Kokgop, närmast rektangulär 2x0.5m (N-S) och 0.3m dj. Omgivenav en vall 0.5-1m br och 0.05-0.1m h. Vid provstick i gropen kännsentät stenpackning sa...

Kokgrop (L1993:6561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:1806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:8767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1993:8528)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:4927)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:8587)

Kokgrop, rund, 1,5 m diam och 0,4 m dj. Bottenplan, 0,3 m diam. Oregelbunden vall, 1 m br och 0,05-0,1 m h. Påträffad vid arkeologisk inventering år 1...

Kokgrop (L1994:8865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:3658)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1939:6780)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:4108)

1) Boplats utan synlig anläggning, osäker utsträckning på sandigsluttning. Inom angivet område, ca 50x30 m (NNV-SSÖ), påträffadesmåttligt med skärvste...

Kokgrop (L1993:8832)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:4119)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1938:3673)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:8799)

Kokgrop, oval, 1,2x0,8 m och 0,2 m dj. Vall i S-SÖ, 1 m br och intill 0,1 m h.

Kokgrop (L2005:6290)

Kokgrop, undersökt och borttagen, 1,44x1,04 m (NV-SÖ) och 0,7 m dj. I övre delen fanns rikligt med kol och sot samt skörbrända stenar. I den V delen v...

Kokgrop (L1995:2321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:7767)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:3583)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1992:7421)

Kokgrop, rund, 2,2 m diam och 0,2 m dj. (RAÄ dnr 413-1837-1998)

Kokgrop (L1995:2418)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1994:2709)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1995:538)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kokgrop (L1960:3696)

Kokgrop, rest av, 0,9x0,76 m diam och 0,12 m dj, påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. Kokgropen innehöll ett 15-tal skörbrända stenar. (RAÄ dn...