Kompassros/väderstreckspil

Riksantikvarieämbetets definition: Ristad figur eller lagda stenrader, som anger väderstreck.
Kompassros/väderstreckspil (L2016:4108)

Ristningar, 1) 1 kompassros, 1,4 m diam med fransk lilja somN-pil, kompassarmarna som fyruddig stjärna i en cirkel med 0,93m diam. Kompassrosen ristad...

Kompassros/väderstreckspil (L2015:3285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:3618)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1997:3395)

1) Kompassros, 23x18 cm st (Ö-V) , inritad på det planahällhörnet. Linjerna är 1-1.5 cm br och 0.5 cm dj.Huvudriktningen mot V.0.1 m ÖNÖ om 1 är:2) Äl...

Kompassros/väderstreckspil (L2021:284)

Kompassros, 0,2 m l (N-S) och 0,15 m br, ristad som ett enkelt kors med något förlängd arm mot N, utformad som en pil. Belägen på krönet av en spetsig...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:3871)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1951:9702)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1935:6295)

1) Stensättning?, närmast rund 2-2,5 m diam och 0,3 m h. Fyllningav 0,2-0,3 m st sten. Sjömärke?. 27 385 gon om nr 1 är: 2)Stensättning?, närmast rund...

Kompassros/väderstreckspil (L1935:2910)

Kompassros? av lagda stenar, 3 m diam. Stenarna är 0,1-0,3 m st. Icentrum är en sten 0,2 m h och 0,2-0,3 m st. Svårbesiktigad ochnågot osäker. Beväxt ...

Kompassros/väderstreckspil (L1994:8704)

Kompassros, triangulär, med 6.4 m l bas (Ö-V). Från basens mitt är nordpilen 3.5 m l i riktning N. Kompassrosen är uppbyggd av 0.2m st stenar på 0.1-0...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1975:1795)

Kompassros, rund, 8,5 m i diam. Inristade linjer i kalkberget. Ö vermossad i SSV-S-ÖSÖ. Otydlig i N.

Kompassros/väderstreckspil (L1999:9035)

På en 1 x 0,6 m st framtagen stenhäll är en kompassros inristad. Kompassrosen är 33 x 25 cm st och består av ett kors med de fyra väderstrecken samt...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:4252)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1993:4687)

Norrpil, 2.6 m l (S-N), 0.3-0.7 m br och 0.1-0.2 m h, bestående av ett tiotal på berghäll upplagda stenar, 0.3-0.7 m st. Stenarna är lagda så att de i...

Kompassros/väderstreckspil (L2015:958)

Ristning, i form av kompassros, 0,35x0,35. Enkel stjärnform med de 16 huvudvädersträcken markerade, och N-strecket markerat med pil. 0,4 m SV om kompa...

Kompassros/väderstreckspil (L1967:1865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1992:1276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1968:9308)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:7341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1935:3251)

Kompassros, formad som en kompassnål, 2,5x2 m (NNÖ-SSV), bestående av ett enkelt lager lagda stenar, vanligen 0,25-0,3 m st, vid ändarna 0,5-0,6 m st....

Kompassros/väderstreckspil (L1941:8596)

Röse, med kompasssträngar, 1 m diam och 0,4 m h av 0,3-0,4 m ststenar. Från röset utgår mot N 5cg Ö en stensträng 1 m lång och 0,3 m h. Lika långa och...

Kompassros/väderstreckspil (L1993:3755)

1) Labyrint, sentida, rund, 4 m diam, av 0.1-0.15 m st stenar. Lagd i fem varv med 0.3 m mellan varven. Spiralformig grundplan. Påsandmark; möjligen b...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1588)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1937:426)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2017:1932)

Ristning i berg.kopassaras 1,25x1,05 m (ÖNÖ-VSV). Figurerna ilågrelief, bestående av en vindras i mitten. Runt omkring är enkrona, en bila två vapensk...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:6431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2015:2016)

Ristning, totalt 2,4x1,4 m (NÖ-SV) bestående dels av en kompassoroch dels av namn och årtal, anbragt i en plan hällyta i svagtmarkerat avsatskrön. Kom...

Kompassros/väderstreckspil (L1936:8095)

Kompassros av lagda stenar i form av ett kors, 5 m l (Ö-V) och3.5 m br (N-S). Stenarna är 0.1-0.5 m st. Interkardinalsträckenär utmärkta och 0.5-1 m...

Kompassros/väderstreckspil (L1943:7639)

Kompassros, stenlagd, 3 m diam, bestående av 10 stenrader som sammanstrålar i centrum. Stenraderna ligger i N, NNÖ, NÖ, ÖSÖ, Ö, SÖ, S, SSÖ, SSV och VS...

Kompassros/väderstreckspil (L1968:9102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1969:6463)

Område med maritima ristningar från historisk tid, 30x10 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 kompassrosor och 6 ristningar, indelade i 6 ytor. Kville 200, yt...

Kompassros/väderstreckspil (L1993:2852)

1) Tomtning?, 6x3.5 m (Ö-V), bestående av en på grövre stenar rensad yta, 3x1.5-2 m st (Ö-V). Ytan omges i Ö, V och delvis i S av vall, 0.5-1 m br och...

Kompassros/väderstreckspil (L2011:543)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:4251)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1951:8717)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:2073)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1813)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1939:5935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1950:57)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:8301)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2022:4746)

Ristad kompassros samt initialer. Kompassrosen är närmast rund, 0,32-0,34 m i diameter. Kompassrosen har en inre och en yttre ring och är indelad i 16...

Kompassros/väderstreckspil (L1939:6480)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1935:3241)

Kompassros, 4 m diam bestående av åtta lagda stenrader somsammanstrålar i centrum. Stenraderna ligger i de fyrahuvudväderstrecken och mellanliggande i...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:7085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:2288)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1992:4945)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:2289)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:3541)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:6416)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1936:9440)

Kompassros(?), bestående av en stensamling, 1 m diam, med stenarutlagda 0.5-0.7 m i N-S och Ö-V. I centrum är stenarnaoregelbundet placerade. Stenarna...

Kompassros/väderstreckspil (L1992:1593)

1) Kompassros, pilformig, 1,7 m l (190-390cg) och 1,7 m brbestående av 9 stenar, 0,1-0,3 m st, med spetsens riktning mot N.15 m SÖ om 1 är 2) Sjömärke...

Kompassros/väderstreckspil (L1936:7973)

Kors av lagda stenar, 4.5 m l (Ö-V) samt 3.2 m br (N-S). Stenarnaär 0.1-0.5 m st. I V delen är korset påbyggt med 2 extra stenar.Medvetet eller till...

Kompassros/väderstreckspil (L2016:7355)

Kompass i form av cirkel, 19 cm diam samt med armar 38 cm l,utvisande huvudväderstrecken. Radiellt placerade är 9 cm fråncirkeln siffrorna I-XII, på v...

Kompassros/väderstreckspil (L2020:5342)

Kompassros, 0,23 m i diameter. Relativt grunt ristad med rundat tvärsnitt, 0,2-0,4 cm djup. Den är indelad med 16 streck. Kring rosens mitt, där strec...

Kompassros/väderstreckspil (L1959:2354)

Kompassros, ristad, bestående av en cirkel, 1,14 m diam, samt åtta streck som delar in cirkeln i fält. Ett av strecken har förlängts mot N med ca 0,15...

Kompassros/väderstreckspil (L1992:3731)

1) Väderstreckspil (NV) 4,5 m l, bestående av en enkel stenrad av0,2-0,4 m st stenar. I NV är pilarna i V-form, 1 m l av 0,2-0,4 mst stenar. 27 m SSÖ ...

Kompassros/väderstreckspil (L1935:3498)

Kompassros, 4 m diam. Visare i N-S, Ö-V, NÖ-SV och NV-SÖ av delviskraftigt övermossade, kantställda stenar, 0.2-0.5 m l.

Kompassros/väderstreckspil (L1939:6558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1997:9567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2020:6616)

Kompassros 0,6x0,6 m stor. Förefaller gjord i modern tid att döma av de ljusa huggytorna.

Kompassros/väderstreckspil (L1970:6650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1449)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1993:4051)

Kompassros, utgörande en norrpil, 5x3 m (N-S) med spetsen mot N.I mitten är en utriven stenvall, lagd från basen pekande mot N, 2.5 m l och 0.5 m br s...

Kompassros/väderstreckspil (L1993:2060)

Område med 1 fiskelägestomt, 3 gistgårdar, 1 kompassros ochstensamlingar, 190x100 m (VNV-ÖSÖ).Fiskelägestomten, markerad med nr 3 på fornlämningsövers...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:2531)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1939:5919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:3093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1943:4882)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:8424)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1945:9041)

Kompassros, stenlagd, 2,5 m diam, bestående av 0,05-0,5 m st stenar. Stenarna är lagda i en cirkel. Inuti cirkeln är stenarna lagda som ett kors. Ett...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:3617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:8587)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2015:3663)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2017:1578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1943:5650)

Stenkompass, närmast oval, 5x5,5 m (Ö-V). I centrum rest sten, 0,5 m h och 0,2x0,2 m st, omgiven av8 stycken stenar, 0,2-0,3 m st (liknar råmärke). Fö...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:1304)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1936:9126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:8513)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1992:978)

1) Väderstreckspil (NV) 4,5 m l, bestående av en enkel stenrad av0,2-0,4 m st stenar. I NV är pilarna i V-form, 1 m l av 0,2-0,4 mst stenar. 27 m SSÖ ...

Kompassros/väderstreckspil (L2011:9857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1979:6608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2017:1351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:5636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1968:1315)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1939:6633)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1936:8486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:5121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1992:5346)

Kompassros, korsformig, 8x6 m (N-S) och intill 0.6 m h, beståendeav korslagda vallar, 0.3-0.5 m br, av 0.2-0.5 m st stenar. Den N-S vallen avslutas av...

Kompassros/väderstreckspil (L1992:4595)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1938:3094)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1951:3669)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L1939:1914)

Kompassros, 2x2 m stor, bestående av fyra stenrader som samanstrålar i centrum (i det närmaste N-S, Ö-V). Lagd direkt på stenhäll. Några stenar i ansl...

Kompassros/väderstreckspil (L1935:3687)

Kompassros, lagd, 4 m diam, bestående av åtta stenradersammanstrålande i mitten, som utgör de fyra huvudväderstreckensamt mellanliggande integraler. S...

Kompassros/väderstreckspil (L1938:4322)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2012:1728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kompassros/väderstreckspil (L2017:1466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.