Kyrkstad

Riksantikvarieämbetets definition: Lämningar efter bebyggelse som använts vid regelbundet återkommande gudstjänstbesök och för handel i samband med detta.
Gammplatsen, Kyrkstad (L1939:7943)

Kyrkstad, ca 120x40 m (Ö-V), bestående av ett område med husgrunder. Enligt fornminnesinventeringen från 1976 påträffades inom området ca 20 husgrunde...

Kyrkstad (L1992:8828)

Kyrkstad, ca 290x80-155 m (VNV-ÖSÖ). Läget för Jukkasjärvi kyrk- och marknadsplats. Den första kyrkan ska ha uppförts 1607 och äldre tiders bebyggelse...

Kyrkstad (L1994:2887)

Kyrkstad, delundersökt, 350x30-190 m (NNV-SSÖ), utgörande platsen för Jokkmokks gamla kyrkstad, gamla kyrk- och marknadsplats samt gamla kyrkogård. G...

Gammplatsen, Kyrkstad (L1939:8560)

Kyrkstad, ca 320x15-100 m (NV-SÖ), bestående av ett område med husgrunder. Enligt fornminnesinventeringen från 1976 påträffades inom området 97 husgru...

Bondstaden, Kyrkstad (L1938:3078)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Kyrkstad (L2022:7911)

Kulturlager, ca 50x40 m (ÖNÖ-VSV), dj 0,15-,3 m. Plats för Backens gamla kyrkstad, enligt 17/1800-tals kartor, se referenser.

Jillesnåle kapell, Kyrkstad (L1938:2945)

Kapellplats av kyrkstadskaraktär, delundersökt, ca 145x80 m st (N-S). Kapellet, 10x7 m st (N-S), knuttimmrat, uppfördes enligt samtida källor 1796-98 ...

Kyrkstad (L1992:3839)

Kyrkstad, ca 85-250x50-165 m (NNV-SSÖ). Område med kulturlager efter Råneå kyrkstad. Vid inventeringen 1988 gjordes inga iakttagelser efter lämningar ...

Kyrkstad (L1995:3996)

Kyrkstad, del av, undersökt och borttagen.

Kyrkstad (L1939:8484)

Kyrkstad, ca 22x5 m (NV-SÖ), bestående av 3 husgrunder. De 2 husgrunder i NV är 5x4 m respektive 5 m sida och 0,2 m h. De har stenskoning i 1-2 sidor,...

Kyrkstad (L2020:2217)

Kyrkstad, 74x16-24 m (NV-SÖ), bestående av 6 husgrunder, troligen efter timrade kåtor. Fem av husgrunderna är kvadratiska och en rektangulär. De kvadr...

Gamla kyrkplatsen, Kyrkstad (L1995:3997)

Gamla kyrkstaden, ca 160x155 m (N-S). Inom området är flera grunder efter hus och kåtor. Se skannat dokument inventeringsboksuppslag under huvuduppgi...

Kyrkstad (L1938:3722)

Kyrkstad, beskrivning saknas.