Labyrint

Riksantikvarieämbetets definition: Enskiktade stenrader lagda i system utgående från en oftast korsformig grundplan.
Labyrint (L1993:1486)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1966:938)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2003:320)

1) Plats för labyrint, borttagen år 1891 i samband med utvidgningav kyrkogård. Inprickningen 1989 är en överföring avinprickningen från 1963.2) Uppgif...

Labyrint (L1981:7885)

1) Område med röjningsrösen, med oklar begränsning. Inom påfotokartan angivet område med streckad begräsningslinje, ca500x120 m (N-S), är ett 30-tal r...

Labyrint (L1934:40)

Labyrint, omplockad och delvis förstörd med något oklar form, 1x7 m st (NNV-SSÖ). Grundplan oklar. 7 varv synliga av 0.1-0.7 m st stenar. Ingång i SSÖ...

Labyrint (L1936:7103)

Labyrint, spiralformig, 3-3.5 m diam, bestående av 4 varv.Stenarna är 0.2-0.3 m st. Ingång mot NÖ. Troligen recentanlagd.

Labyrint (L1948:5448)

Labyrint, ca 6 m diam, spiralformad , lagd av 0,1-0,15 m st stenar. Spiralen slingrar ca 6 varv med ett avstånd av 0,15-0,3 m mellan varven. Delvis ö...

Labyrint (L1951:8323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1967:3961)

Labyrint, 5-6 m diam, av mycket små stenar lagda i 7 ringar med ingång åt S. Helt övermossad.

Labyrint (L1979:4275)

Labyrint, 6,5x6 m (N-S), med korsformig grundplan, lagd i åtta varv av 0,1-0,2 m st stenar, Ingång i V. Beskrivning efter avtorvning och upprättande a...

Labyrint (L1937:7622)

Labyrint, osäkert grundplan, 6 m i diam, uppbyggd av 0,1 - 0,2 m stora stenar. Över labyrinten går en stig längs strandvallen (N-S) som stört labyrint...

Labyrint (L1992:5305)

F d fiskeläge, 100x75 m (NÖ-SV), bestående av tre husgrunder, engistgård samt en labyrint.Den tydligaste husgrunden, belägen i områdets N del, är 4x4 ...

Labyrint (L1939:6376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2015:4060)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1951:7558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:1642)

1) Gränsmärke, närmast rund, 1 m diam och 0,2 m h av 0,1-0,5 m ststenar. I mitten är upprest sten, rektangulär, 1 m h och 0,2-0,3m i sida. 25 m 370cg ...

Labyrint (L1992:2190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7354)

Labyrint, med felaktigt konstruerad korsformig grundplan, 20 mdaim. Bestående av 22 varv av lagda stenar vanligen, 0.1 m st.Ingång mot NNÖ. Intill i...

Labyrint (L1938:3003)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:6377)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7622)

1) Labyrint, 3.5 m diam, korsformig grunplan lagd i 5 rader.Stenarna är vanligen 0.05-0.1 m st, 1 är 0.2 m st och rest påhögkant. Ingång i V. Delvis...

Labyrint (L1968:9543)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1976:3960)

Labyrint, 7 m diam, bestående av 6 varv av 0,1-0,2 m st stenar. Spiralformig grundplan med ingång i SV delen. Ett av stenarna är skadat, där vägen g...

Labyrint (L1992:4938)

1) Labyrint, 7x6 m (Ö-V) spiralformad (påbörjat korsformigtmittplan), bestående av 8 vallar 0,1-0,3 m mellan vallarna, av0,1-0,2 m st stenar. Ingång i...

Trinteborg, Labyrint (L1992:729)

1) Labyrint, rund, 7 m diam, av enkel vinkeltyp med 8 vallar, av0.1-0.3 m st stenar, delvis övermossade. Ingången är i S.44 m SSV om nr 1 är:2) Stensa...

Labyrint (L1957:155)

1) Labyrint, 8 m diam och 0,1 m h. Uppbyggd av 0,1-0,15 m ststenar . Delvis raserad. I den SSV delen finns fyra bevaradestenrader på ca 0,95 m avstånd...

Labyrint (L1950:1811)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2191)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1966:4930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:4514)

Labyrint?, rest av? ca 7 m diam av 0,1-0,3 m st glest liggandestenar. Mycket otydlig. Ser idag ut som ojämn naturbildning utannågra distillkta mönster...

Labyrint (L1935:2536)

Labyrint 7-8 m diam i 220 gon lagd i 7-8 varv i oregelbundendubbelspiral (sannolikt något "felkonstruerad"). Gångarna är0,2-0,5 m br och kantade av 0,...

Labyrint (L1992:1584)

1) Labyrint? rund, 7 m diam, bestående av en stenvall 0,3-0,4 m broch intill 0,1 m h av 0,1-0,2 m st stenar. I mitten är,stenanhopning, rund, 2,2 m di...

Labyrint (L1992:1317)

Babyrint, 14 m i diam, korsformigt mittplan med 12 vallar, avståndmellan vallarna 0,3-0,5 m av 0,1-0,2 m st stenar. Öppning i ÖNÖ.Omedelbart V om laby...

Labyrint (L1943:2379)

1) Borttagen labyrint rund. Borttagen i samband med kyrkogårdsutvidgning i slutet av 1800-talet. Excerpt nr 8. Rev inv:n 1980: Inga spår av labyrinten...

Labyrint (L1936:7435)

1) Labyrint, korsformigt grundplan. 5 m diam, lagd i 7 vallar,vanligen av stenar, 0.1-0.2 m st. Ingång i V. Delvisövertorvad. 2 m N om nr 1 är ...

Labyrint (L1993:5635)

Labyrint, närmast oval, 6x5 m (N-S), med spiralformig grundplan,bestående av fem varv med 0.3 m mellan varven, av 0.1-0.2 m st stenar. Ingång i S. Bev...

Labyrint (L1992:4639)

1) Labyrint, närmast rund, 6 m diam, bestgående av 7 cirklar av0,1-0,3 m st stenar. Ingång i Ö. I mitten är en 0,5 m st och 0,3m h sten. Gångarna är 0...

Labyrint (L2020:2448)

Labyrint, 8 m diam, lagd i spiralform i 8 varv av 0,1-0,4 m st stenar.

Labyrint (L1938:1695)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1994:3684)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1993:2819)

F d fiskeläge, 300x30-100 m st (NNÖ-SSV), bestående av fiskelägestomt, båtlänningar, gistgård, hålvägar, labyrinter, hägnad annan,röjda ytor och stens...

Labyrint (L1992:5234)

1) Labyrint, kvadratisk, 9 m i sida (40-240cg) bestående av 11koncentriska vallar, av intill 0,1 m st stenar. I mitten är entillbakavänd spiral, som a...

Labyrint (L1992:2984)

1) Labyrint, närmast rund, 5-6 m diam och 0.1 m h, bestående av 0.1-0.4 m st stenar, glest och oregelbundet utspridda på berghällen. Troligen kraftigt...

Labyrint (L1992:3459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1951:7690)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1943:5354)

Labyrint, närmast oval, 8x6,6 m (Ö-V), med korsformig grundplan och öppning mot mot NNÖ.Stenarna är 0,1-0,3 m st. SV om centrum finns en grop. Labyrin...

Labyrint (L1936:4600)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1939:5829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1994:3429)

Labyrint, rund, 9 m diam, byggd i 12 koncentriska cirklar av 0.1-0.3 m st stenar. Korsformigt mittparti, ingång i VSV. Bevuxen medtvåtallar.

Labyrint (L1938:4568)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1937:7623)

Labyrint, spiralformad, 8x6 m, (NNV-SSÖ) bestående av 0,1-0,3 m stora stenar lagda i ca 8 varv. Något otydlig. I västra delen är det yttersta varvet ...

Labyrint (L2006:7901)

Labyrint, dubblerad korsformig grundplan, 11x8 m (135-335 gon), byggd av 0.1-0.2 m st rundade stenar. Ingång i NNÖ.

Labyrint (L1976:6569)

Labyrint, närmast rund, 17-20 m i diam och 0,1-0,2 m h. Anläggningen är av dubbel vinkeltyp med 12 vallar och högerport. Vallarna är 0,1-0,2 m br, bes...

Labyrint (L1993:2064)

Område med 1 fiskelägestomt, 1 stenugn, 1 labyrint, 1 båtlänningsamt 2 stensamlingar, 135x30 m (NÖ-SV) (fd fiskeläge).Fiskelägestomten är 15x15 m (Ö-V...

Labyrint (L1992:5176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1967:1178)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:4240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1994:5679)

1)Labyrint, närmast rund, 8-8.5 m diam. Korsformigtgrundplan med tolv närmast koncentriska cirklar av 0.1-0.3 mst stenar med ingång i SV av erosionsha...

Labyrint (L1938:6225)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1938:2070)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1962:6360)

1) Fyndplats för sotfläckar, enligt uppgift. Iakttagna i sambandmed återställande av grustäkt. Uppgiftslämnare: Birgit Lidholm,Mellby Bäckgården. Vid ...

Labyrint (L1957:7442)

1) Labyrint, rest av 7 m i diam uppbyggd av 0,2 m st stenar.Spiralformig grundplan. Labyrinten är delvis raserad och en delsten ligger utkastad åt.

Labyrint (L1936:7819)

Inom ett område, 90x40 m st (NNÖ-SSV) är 2 labyrinter, 2tomtningar, 3 boplatsgropar, 1 sjömärke (kummel) och 3-4 rundagropar (skjutskåror). Labyrint...

Labyrint (L1938:3676)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2017:872)

Labyrint, 13 m diam, uppförd av 0,1-0,7 m st stenar i 10 varv, medingången i V. Vid ingången är ett 1,3x0,8 m stort block.Gångarnan är 0,1-0,4 m br, v...

Labyrint (L1938:3606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1977:6323)

1) Kvinnograv från vikingatid påträffad vid gravgrävning och eft ersökt av E Nylén 1961. Enl rapp har en annan kvinnograv påträffa ts på samma plats...

Labyrint (L1992:3454)

Labyrint, rund, 9 m diam, bestående av 7 cirklar av 0,1-0,2 m st stenar. I mitten är en 0,4 m st sten. Ingång i S. Trots att labyrinten ligger mitt i ...

Labyrint (L1992:1599)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:5464)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2183)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2015:4806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:1916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7399)

1) Labyrint, rest av, 3 m diam. Bestående av delvis övermossadestenar, 0.05.0.2 m st, några stenar är 0.3 m st. Något tydligtmönster går inte att se...

Labyrint (L1993:3896)

1)Labyrint, rund, 10 m i diam, byggd i 12 koncentriskacirklar, av 0.1-0.2 m st stenar. Korsformigt mittplan,ingång i S vid ingången 2 större stenar, 0...

Labyrint (L1994:3430)

Labyrint, rund, 9 m diam, byggd i 12 koncentriska cirklar av 0.1-0.3 m st stenar. Korsformigt mittparti. Ingång i NNV. Enligt 1947årsfornminnesinvente...

Labyrint (L1977:5573)

Labyrint, rund, 16 m diam av lagda 0,1-0,2 m h och 0,2-0,4 m st gråstenar, där de flesta dock är 0,2-0,3 m st. Ingångsstenen är en 0,5 m h och 0,4x0,5...

Labyrint (L1938:2224)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1936:7353)

Labyrint, med felaktigt konstruerad korsformig grundplan, 10 mdiam. Bestående av 12 varv av väl lagda stenar, 0.1-0.2 m st. Imitten en större sten, ...

Labyrint (L2014:1258)

Labyrint, ca 12 m diam, lagd av ca 0,2 m st stenar. Labyrinten ärövertorvad och skadad bl a av en cementtrappa och en gångväg. Ilabyrintens korscentru...

Labyrint (L2016:4268)

La-byrint, med 8 vallar och med högerport. Restaurerad år1984.>K:Dnr. 5140/86 Fornlämningsregistrerad 1987-01-08 av RuneHagberg.

Labyrint (L1967:3647)

Labyrint, 5 m diam, med oklar planlösning. Stenarna är vanligen 0.1 m st. Uppgift i DN-artikel 2001-08-21 om att labyrinten är bygd efter 1974. 2.5 ...

Labyrint (L1950:3354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1997:7903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2808)

Nr 1) Labyrint, närmast rund, 13x12 m (N-S), av enkel vinkeltyp (IKrafts terminologi) med 8 st stenvallar av 0,1-0,45 m st stenar.Vallarna ligger med ...

Labyrint (L1979:6060)

Labyrint, närmast rund, 6x5,5 m, men ursprunglig form svår att fastställa. Delvis övervuxen.

Labyrint (L1992:2825)

Labyrint, närmast rund, 9-8 m diam (NNÖ-SSV) byggd i 6 st närmastkoncentriska cirklar av 0,1-0,3 m st stenar. 5 m (VNV) omlabyrinten finns ett mindre ...

Labyrint (L1938:7157)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L2014:5329)

1) Labyrint, närmast oval, 10x7 m (N-S) bestående av 6-10koncentriska stenrader lagda utan klar grundplan och ställvisavbrutna av radiella linjer. V D...

Labyrint (L1978:7932)

Labyrint, 10 m diam, spiralformig grundplan, lagd i åtta varv, av 0,1-0,25 m st stenar. Ingång i Ö.

Labyrint (L1993:2279)

Område med 24 tomtningar, 5 labyrinter, 1 stensättning, 5 stensamlingar och 6 gropar,630x30-180 m (Ö-V).5 av tomtningarna är dubbelrummiga, rektangulä...

Labyrint (L1938:1708)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1992:2515)

Område med 1 fiskelägstomt, 2 gistgårdar, 2 labyrinter, 4stenvallar och stenröjda ytor 100x20-60 m (NÖ-SV) (f dfiskeläge). Fiskelägestomten, i V, är 7...

Labyrint (L1992:5236)

Område med 1 fiskelägestomt, 9 båtlänningar, 1 gistgård och 2labyrinter, 180x20-100 m st (NNÖ-SSV) 135x10-30 m st.Fiskelägestomten består av 12 husgru...

Labyrint (L1965:782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Labyrint (L1967:3825)

Labyrint, oregelbundet oval, 8x6 m (NV-SÖ). Består av ett tiotal varv stenar, som bildar ett asymmetriskt mönster av gångar. Stenarna är 0.01-0.15 m s...

Labyrint (L1977:8868)

Labyrint, rest av. I dag syns endast ett fåtal 0,2-0,4 m st stenar i markytan. Platsen för ingångsstenen, en 0,3 m st gråsten har markerats på fotobil...

Labyrint (L2015:1674)

Labyrint, rest av, sannolikt 8 m diam och av nu obestämdgrundplan. I Ö-delen återstår rester av koncentriska cirklar av0,1-0,2 m st stenar. För övrigt...

Labyrint (L1976:8802)

Labyrint, kraftigt övervuxen och nästan omöjlig att upptäcka. Mö jligen anlagd någon gång 1850-1900.

Labyrint (L1976:3832)

Labyrint, del av (möjligen 1/4 del), 9 m diam, ev. korsformig grundplan, 4 varv är synliga, av vanligen 0,1–0,3 m st stenar. Ingång i S.