Minnesmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Minnesmärke i trä, sten eller metall eller minnesinskrift efter historisk person eller särskild händelse.
Minnesmärke (L1961:3933)

Minnessten grovkorning rödsvart gnejs, 2,6 m h, 0,75-0,65 m br (30-230cg) och 0,38-0,70 m tj. Inskrift åt SÖ i försänkta snedställda fält: "HÄR född...

Minnesmärke (L1984:6694)

Minnessten, rödgranit, 4 m h, 1,2 m br ovh 0,9 m tj. Postamenten är en gammal grundmur, 6 m l och intill 1,4 m h. Inskription, framsida: Sten Sture r...

Minnesmärke (L2013:1020)

Minnessten, 3,1 m h, 0,95 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj, av granit. Påstenens plana framsida som vätter mot NÖ står imålat med gult ochsvart. TILL MINNE...

Minnesmärke (L1961:2081)

Ordenskors, metall 1,7 m h orienterat N 10cg V. Längst ned är ettjärnrör, 3 cm diam. På detta är ett likartat kors, 58 cm långaarmar, som är ytterst 1...

Minnesmärke (L1961:1164)

1) Stenmonument 2,25 m h, 0,88 m br och 0,87 m tj. Inskriptionenpå samtliga sidor. Nr 1 åt ÖNÖ nr 2 åt NNV. Uppställd på en altanbegränsad av stenfot ...

Minnesmärke (L2015:6514)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkors, Minnesmärke (L1976:68)

Stenkors av kalksten, 1,45 m h, 0,6 m br (N-S) och 0,15 m tj. Fragmentariskt, båda korsarmarna är avslagna. Korset har även varit avslaget på mitten, ...

Minnesmärke (L2003:7539)

Minnessten, av granit, ca 3 m h och 1 m br vid basen, avsmalnandeuppåt. PÅ stenens övre del är en rund, svartmålad metallplakett(brons ?), 0.5 m diam ...

Minnesmärke (L1961:5884)

Minnessten, 1x0,15 m och 1,8 m h, av skifferlig sandsten. Med texten på V sidan: "HÄR STOD / BJURUMS / MEDELTIDA / KYRKA / RUINEN RESTAURERAD / ÅR 196...

Minnesmärke (L1997:5459)

Profilerad rektangulär sten med inskription, 1.8 m h och 0.7 mbr. På stenen är ett gjutet fat. I stenen är ett ovalt,profilerat, hål mot gårdsplanen. ...

Minnesmärke (L1985:2770)

Minnessten, marmor 1.5 m h, 0.8 m br vid basen och 0.25-0.5 m tj.Avsmalnande uppåt och upptill utvidgande. Inskrift: \ PÅ\ÅKERÖÄGARES\BEKOSTNAD\ANLADE...

Minnesmärke (L1992:1301)

Minnessten, närmast oval, 2,8x1,4 m (15-215cg) och 1,2 m h,vilande på ett fundament, rektangulärt, 3,2x2 m (NNÖ-SSV) och0,3-1,0 m h, bestående av 0,1-...

Minnesmärke (L1964:1879)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1944:1790)

Minnessten, granit, ca 3.15 m h, vid basen 1.2 m br (NNÖ-SSV) och 0.9 m tj, överst ca 0.6 m br och ca 0.6 m tj. Fronten vänd mot VNV. Fronten har föl...

Minnesmärke (L2014:8034)

Gravfält, bestående av ca 30 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 29runda stensättningar och 1 rektangulär. De runda stensättningarnaäro 3-8 m i diam oc...

Minnesmärke (L1951:5778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1954:740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2019:2782)

Uppgift om minnessten, 1,12x0,83 m och 0,25-0,47 m dj., med texten "I 2 // 7 K // 1914" samt det kronkrönta lilla riksvapnet (som även var Göta livgar...

Minnesmärke (L1966:2817)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1969:6085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1966:3998)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1974:8362)

Minnessten, 0.52 m l, 0.52 m br och 0.22 m tj. Plan framsida,välvd baksida. Text åt NÖ.

Minnesmärke (L1943:4257)

Minnessten, kalksten på granitsockel, 3,25 m h, 0,71 m br 0,29 mtjock (Ö-V) upptill rundad. Rund metallplatta med huvud i relief. Därunder inskrift: ...

Minnesmärke (L1963:4147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1984:3683)

Minnessten, gråblå granit, 2.15 m h, 0.75 m br (ÖNÖ-VSV) och0.2-0.25 m tj. Avrundad upptill. På SSV sidan under en medaljongav koppar är inom nerhugge...

Minnesmärke (L1963:1518)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1950:4992)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1966:2612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Långe stenen, Minnesmärke (L1966:1427)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1972:2136)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1958:9320)

1) På husväggen mot gatan, 1,65 m h över trottoaren, är fastsatten Minnesplatta av brons, 0,2 m h, 0,4 m br och 0,01 m tj, medtext i högrelief: PROFES...

Minnesmärke (L1953:1220)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1983:2478)

Minnessten, granit, 1,2 m h, 0,8 m br och 0,5 m tj. Inskrift: KUNGL * SVEA / INGENJÖRKÅR / 1911

Minnesmärke (L1988:3340)

Minnessten, kalksten, ca 1.2 m h, 0.7 m br (Ö-V) och 0.15 m tj.På den mot S vända sidan är ett malteserkors inhugget.

Minnesmärke (L1988:7869)

Minnessten, granit, i form av klumpsten, 1.8x0.75 m st (NÖ-SV)och 1 m h. I den SSÖ sidan är inskriften: PRÄSTGÅRD o.1750-1866

Minnesmärke (L2016:1939)

Minnesten, granit, 0,6 m h 0,4-0,6 m br och 0,25 m tj. (NV-SÖ). PåNÖ sidan står med 0,05-0,12 m st inristade bokstäver:STÅLochAPOMinnesten, granit, 0,...

Minnesmärke (L1997:8275)

Minnessten, granit, intill 0.7 m h,0.84 m br (NÖ-SV) och 0.3 m tj. På densidan är en kopparplatta fastnitad istenen, 0.35x0.22 m och 0.03 m tj.På kopp...

Minnesmärke (L2016:3246)

Minnessten, granit, ca 2,35 m h, 0,75 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj.Inkription, på den mot SÖ sidan: HÄR FÖDDES 1780 21/9FRIH. B.CEDERSTRÖMSEGRARE...

Minnesmärke (L1941:3335)

Minnessten, ca 2,5 m h, 0,9 m br. (V 20cg S-Ö 20cg N) 0,45 m h av ljusgrå granit. På den NNV bredsidan finns inskriften:"ÅT MINNET AV UPPSALA SKVADRON...

Minnesmärke (L1997:9654)

Minnessten (?), 1.4 m h, 0.3 m br och 0.3 m tj. På den S sidan ärårtalet 1938 inristat. Stenen är fastcementerad i berget.

Bröllopsstenen, Minnesmärke (L1990:5521)

Minnesinskription på ett block, 3,6x1,2m (NNÖ-SSV) och 2,2 m h. På VNV sidan är inskriften: RAOUL HAMILTON LOUISE BECK-FRIIS 1877 4/10 1902 ANNA + ...

Minnesmärke (L1962:5218)

Minnessten granit, 1,6 m h. 1,4 m br. (155-355 gon) och 0,55 m tj.På den NÖ sidan står: ARMENS FALLSKÄRMS- JÄGARSKOLA 25 ÅR.Nedanför ordet "Fallskärms...

Minnesmärke (L1998:2117)

Minnessten, 0,35 x 0,25 m st upplagd på gammal stubbe, vilandes på två ljusgrå tegelstenar. Inristning på flat sida på Ö sida av stenen med initialern...

Minnesmärke (L2000:805)

Minnessten, granit, 1.72 m h, 1.48 m br (Ö-V) och 0.56 m tj. Påden mot S vända plana sidan är en relief avbildande enfrälsningssoldat och en knäståend...

Minnesmärke (L1976:8416)

1). Minnessten, kalksten, 0,7 m h, 0,5 m br (NV-SÖ) och ca 0,03 m tj. På den åt NÖ vända sidan finnas med små vita kalkstenar int ryckta i cement text...

Minnesmärke (L1947:4935)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1939:7693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2015:3633)

1) Minnessten, gråsten 1,4 m h, 0,2-0,7 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,2 mtj. På den plana SSV sidan är texten:MINNESSTENERIC ERSSON G.LOVENTexten är tydligt h...

Minnesmärke (L1950:4099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1996:1946)

Minneshäll, ca 5x5 m synlig st. I den mot N sluttande någotvälvda översidan under en porträttbild i relief, är inskriften:C.F. LUNDQVIST \ VEINGESONEN...

Minnesmärke (L2007:5421)

Minnesinskrift, i berghäll, ca 6x1.5 m (N-S). På den mot Ösluttande sidan finns, under en treflikig krona, följandeinskrift: INSMIDIORDFAL/1850 Inskr...

Minnesmärke (L2003:5006)

Träkors, 4 m h, av 0.2x0.15 m tj virke står fstgjutet på en 1.5 mh sten, 1x0.3 m st.Skiss i inventeringshandlingarna.Enligt Surahammars Hembygdsföreni...

Minnesmärke (L1960:406)

Minnessten, av gråsten, klumpformig, 1,2 m.h., 0,8 m.br. (N-S) och0,6 m.tj. På den tuktade mot Ö och vägen vettande sidan är texten: KOLPORTÖREN ...

Minnesmärke (L2008:9738)

Minnessten, 1,7x0,4-0,6 m st (NNV-SSÖ), inmurad i NV hörnet avstensockel till ladugård.Stenen har följande inskription:UP MURAD af/Olof Skoftman &/Bri...

Minnesmärke (L2011:2083)

Minnesskrift i lodrät mot SV vettande bergväg ca 1,5x1 m. På denSV sidan är texten: Se skrift i boken.

Minnesmärke (L2002:4647)

Minnessten, röd granit, 2.15 m h, 0.7 m br (NÖ-SV) och 0.35 m tj.Inskrift på den NV sidan: BADELUNDA SOCKENALLMÄNNING INKÖPTOCH SKÄNKT - ÅR 1911- ...

Minnesmärke (L1963:964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1988:4684)

Minnesmärke, granit och koppar, bestående av en granitpelare påen profilerad sockel, krönt av en kapparbyst. Sockeln är 0.7x0.7m (SSÖ-NNV) och 0.65 h....

Minnesmärke (L1988:813)

1) Sten med inskription, granit, 0.3 m h, 0.23 m br och 0.15 mtj. Avrundat bakstycke. På stenens N sida är följande text:SJÖSTORP \ N . 11 \ LUNDS ST ...

Minnesmärke (L1988:4768)

1) Medeltidskyrka, plats för.2) Minnessten, granit, 1.59 m h, 0.32 m br vid basen, 0.43 m brupptill (ÖSÖ-VNV) och 0.2 m tj, 0.2 m övanför marken finns...

Minnesmärke (L2000:2595)

Minnestavla, av järn, 0.9 m h, 0.55 m br vid basen, uppåt svagt avsmalnande och upptill spetsad, samt 0.02 m tj. Postament av cementfogade kullerstena...

Minnesmärke (L1947:1569)

Ej besökt vid revideringsinventeringen år 2013. För beskrivning se inskannat PDF-dokument.

Minnesmärke (L1964:8206)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1993:8493)

Minnessten, ljus granit, 1.5 m h, 0.7 m br (Ö-V) och 0.1-0.3 mtj. Svagt avsmalnande uppåt och svagt lutande mot N.På stenens mitt är följande inhugge...

Minnesmärke (L2015:6167)

1) Minnesinskrift, inom ett 2x1 m st område. Ca 25 m NNÖ om nr 1är 2) Minnesinskrift inom ett 1x1 m st område. Skisser: se boken.

Minnesmärke (L1973:355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1980:1941)

1) Minnessten, av kalksten, 2 m h, 1 m br vid toppen och 1.5 mvid basen (NV-SÖ), 17 cm br. Minnesstenen står på ettcementgjutet postament, 1.65x1.65 m...

Minnesmärke (L1989:7760)

Sten med inskription, troligen sandsten, 0.7x0.3 m st, inmurad iväggen på 2 m höjd. På stenen är följande inskription: Gustaf dela Gardies schola 1835...

Minnesmärke (L1976:3892)

Inskrift på betongplatta i marknivå, ca 2,3 m sida (N-S) med för höjda stolpstöd i hörnen, fyrsidiga, ca 0,6 m sida och 0,5 m h. L iknande stöd gjutna...

Minnesmärke (L1964:4605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1962:7822)

Minnessten av kalksten och förgylld metall, 4x2,5x1,0 m st ochutformad som en fontän. Inskriptionen åt Ö: "1) ÅR 1856 GRUNDADESDENNA VATTENLEDNING AF ...

Minnesmärke (L2010:2899)

Minnessten, granit, 1,5x1,2 m (N-S) och 0,3 m h (tj). Inom ett släthugget parti på stenens ovansida, 1,15x0,8 m, står i djuprelief:"L.D.A.E. 1899-1906...

Minnesmärke (L1989:8708)

Minnessten, granit, 0.4 m i sida och 0.92 m h. I stenens mot NÖlutande översida är inskriften: SOM SKYDD MOT DANSKA INVASIONER\ LÄT SVENSKA REGERINGEN...

Minnesmärke (L1972:2909)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2016:2071)

Fersenska monumentet. Gravkor, 7 m h, 4,5 m br ( S 15cg V-N 15cgÖ) och 3 m tj, av tegel och sandsten. Monumentet har sadeltak ochtrappgavlar med blind...

Minnesmärke (L2007:3514)

Minnestavla, brons, 0,46x0,24 m, 0,02 m tj, med texten:ESAIAS TEGNER/VAR HÄR FOGDESKRIVARE/ÅREN 1793-1796.

Minnesmärke (L2014:5229)

Minnesten. Text: Hammar grundades till boning för de lyckligastemakar år 1814 döden åtskiljde dem d 31 augusti 1985 fru FredricaJoh Uppmark född Girol...

Minnesmärke (L1964:8357)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Alexandrinenplats, Minnesmärke (L2004:7247)

Inom ett 20x60 m st område (N-S) är en minnessten, en plats mednamn och två brofästen.1) Minnessten, av gråaktig bergart, 1.38 m h och med fyrkantigtt...

Minnesmärke (L1959:5614)

1) Minnessten, granit, ca 2,5 m h 0,8 m br vid basen, 0,45 m brvid toppen (NNÖ-SSV) och med kvadratiskt. Stenen står på ettfundament av granit. Text p...

Minnesmärke (L1985:8397)

Minnestavla,av järn, ca 60x40 cm st och 2 cm tj. Mellan en byst itavlands övre del samt en fabriksavbildning i den nedre delen ärföljande text: \Carl ...

Minnesmärke (L2003:125)

Minnessten, granit, 2.65 m h, 0.53 br och 0.3 m tj. Inskrift påden mot vägen vända sidan.\HVY\förr\HALLAREN\SÄNKTES\ 1899-1905\LVY\förr\.Se skiss i in...

Minnesmärke (L1946:1385)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1964:5443)

Minnessten, med årtalet 1876 inhugget. Restes i samband med byggnationen av en stenvalvsbro.

Minnesmärke (L2003:2862)

Minnessten, i form av en staty av brons, ca 2 m h på sockel avsten i två avsatser. På Ö sidan med skrivstil inskriften:C W ScheeleStatyn föreställer S...

Minnesmärke (L2002:6271)

Minnessten, hugget stenblock, 0.7x0.5 m st och 0.5 m h. Inskrift i den V sidan: INVIGD D 6 JUNI, 1930. 33 m SÖ om denna är en grop/brunn?, ca 1 m dia...

Minnesmärke (L1988:2062)

Minnessten, röd granit?, 1.1 m h, 0.6 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.4-0.5m tj. På SSÖ sidan är följande inskrift: HOVMANNA- \ LE. Textenär 5 cm h, huggen och m...

Minnesmärke (L1964:9625)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1979:5386)

Minnessten, tuktad granit, 1,8 - 2 m h, 0,56 m br (NNÖ-SSV) och 0,36 m tj. Snett spetsig överdel. På den mot ÖSÖ vettande sidan är en flathuggen, ståe...

Minnesmärke (L1940:836)

Minnessten, 1,2 m h, 0,3-0,6 m br och 0,4-0,6 m tj. I S inristat "Karl Törnkvist 1865".

Minnesmärke (L1981:116)

Minnessten av granit i 3 sektioner, sammanlagd höjd 3 m.Översta sektionen är 2 m h och 0.4x0.4 m br vid basen(avsmalnande uppåt).Mellan sektionen är 0...

Minnesmärke (L2000:8383)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1954:8906)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1972:1111)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1973:782)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2001:9936)

Minnessten, granit, 1.35 m h, o.6 m br (NV-SÖ) och 0.11 m tj.Stenen är planslipad på båda sidor. Text på stenens SV sida motvägen:LEKSAND-FLODA \ VÄGS...

Minnesmärke (L1963:2755)

1. Minnessten, granit, 1.12 m h, 0.75 m br (N-S) och 0.39 m tj nedtill och av-smalnande uppåt.Inskription mot Ö lyder:(Gustav Adolfs namnteckning)21 A...

Minnesmärke (L2005:1627)

Minnessten, gnejs, närmast rund, ca 1 m diam. Lutar något inåt motmuren. Inskrift på den mot NV vända sidan:ÅR/1809/UPPBYGGDES/MANNBYGGNINGEN/AF/GUDMU...

Jungfrustenen, Minnesmärke (L1955:9433)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2002:3889)

Minnessten, granit, 2 m h, 0.75 m br vid basen (NÖ-SV) och 0.4 mtj. Inskrift på den mot Ö vända sidan och inom en planhuggen ytaunder Gustav V:s namnc...