Minnesmärke

Riksantikvarieämbetets definition: Minnesmärke i trä, sten eller metall eller minnesinskrift efter historisk person eller särskild händelse.
Minnesmärke (L1980:4641)

Minnessten, granit, 1.4 m h, 0.4 m br och 0.35 m tj. På stenensöstra sida finns bilder inhuggna av två korslagda spett, korpoch spade och därunder årt...

Minnesmärke (L1941:2893)

Minnesvård, av brons, ca 5 m h och ca 1x1 m (NÖ-SV) bestående avtvå led: a) gotiserande pelare med åt NÖ följande text: "ÅTMINNET AF CARL XIV JOHA...

Minnesmärke (L1954:1028)

1) Minnessten, 0,8 m h, 0,9 m br nedtill (Ö-V), avsmalnande uppåtoch intill 0,45 m tj. Toppen avslagen. Utgörs troligen av ett ursprungligen naturligt...

Minnesmärke (L1985:6863)

Minnesten, av grovt tillhuggen gråsten, 1 x2 m st och 1 m h.Inskriften som går runt större deleln av stenen med sin början iS lyder: \ TILL JÄRNETS MÄ...

Minnesmärke (L1985:6357)

1) Minnessten, av röd granit, prickhuggen, 0.7x0.7 m i sida ochca 3 m h. Inskrifter på alla sidor samt porträtt ( i profil) ireliefer ingjutna i rundl...

Minnesmärke (L1967:1806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1987:114)

Minnessten, grå granit, 3 m h, 1,4 m br (Ö-V) och 0,47 m tj.Porträttrelief av koppar åt S, övre delen och texten: NILS FORSBERG / F1842 D 1934. Huggen...

Minnesmärke (L1986:4842)

Minnessten, huggen svart granit, 1,9 m h och 0,7x0,3-0,5 m (VNV-ÖSÖ). På den VSV sidan står i djuprelief, vitmålat: GRÄNS / SMÅLAND / SKÅNE /DIABAS På...

Minnesmärke (L2009:9531)

Minnessten, ca 1 m h, 0,6 m br och 0,5 m dj av granit. På N sidan står: "1915 Byggd av 4 komp 4 årsklass 1910.176 C Mannerstråle A Merwiin SOrre" Sten...

Minnesmärke (L1996:2120)

Kalksten, 1.5 m h, 0.62 m br (NNÖ-SSV) och 0.11 m tj. Profileradöverdel. På S sidan i relief kerubansikte och texten:ERICUS ANSENTOLUS SPES AMPLA PARE...

Minnesmärke (L1968:1624)

Vattenståndsmärke, på uppstickande, berghäll, granit, 2x1,3 m (Ö-V) och 0,35 m h, är inskriptionen: C XIV J \ 1819. Texten är ca 0,8 cm h. År 1819 upp...

Minnesmärke (L1967:5016)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1946:1031)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2006:8909)

Minnessten, 1x0.6x0.1 m. Stenen står i gjutet fundament,1x0.75x0.8 m. På stenen är följande text inhuggen: HÄR WANNS/FRÅNOLÄNDIG MOSSE/BÖRDIGT FÄLT/ÅT...

Minnesmärke (L1965:158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2011:9000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1936:9520)

Ristningsområde, 1x1 m, med 3 vattenståndsristningar, 0.3-0.5 mmdj, förutom linjer bestående av initialer och årtal, LA:B 1821 /JSAG:1835 / OB.1921...

Minnesmärke (L2002:4729)

Rest sten, gråsten, 1.25 m h, 0.55 m br, (NV-SÖ) och 0.2 m tj. Påde mot NÖ och SV vända sidorna finns följ. inristning:HALVARDSBOG:s \ Fornminne\ <---...

Minnesmärke (L2016:5134)

Ms-markering på 1947 års Ek.karta. Enligt uppgift skallmarkeringen ha avsett en byst av PP Waldenström som grundadeMissionsskolan på vars tomt bysten ...

Minnesmärke (L1966:3098)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1963:1558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1967:9603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1973:4005)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2016:7940)

Fattigbössa, på stolpe med tak. Stolpen är 1,7 m h och har 0,17 mbr sidor. Taket är klätt med plåt, toppformat, 0,65 m h och1,2x1,2 m stor.På stolpen ...

Minnesmärke (L2000:7043)

Minnestavla, järn, med formen av en femuddig stjärna, 0.5 m h,0.3 m br och 0.04 m tj. På minnestavlans nederdel är på den motS vända sidan följande te...

Minnesmärke (L1989:274)

1) Väganläggning, intill 5 m h och 12 m br, byggd i kallmur. Denutgör del av uppfarten till Maltesholms slott, samt del avlandsvägen Västra Vram-Östra...

Minnesmärke (L1999:746)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1962:9592)

Minnessten, granit 1,75 m h. 0,85 m br. och 0,4 m tj. vid basen,0,25 m tj. upptill. Något avsmalnande uppåt och upptill avrundad.Inskrift: ÅREN 1904-1...

Minnesmärke (L1999:5142)

Minnessten, röd sandsten, 1.7 m h, 0.7 m br och 0.2 m tj. (NNÖ-SSV). Text påstenens VNV sida mot gårdsplan:Gustaf Adolf.

Minnesmärke (L1965:6374)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1947:1189)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1947:687)

Ej återfunnen vid fornminnesinventeringen år 1969. Eftersökt men ej återfunnen vid revideringsinventeringen år 2017. För beskrivning se inskannat PD...

Minnesmärke (L1977:985)

Gårdskors av trä, ca 15 m h, uppsatt 1946 som ersättning för ett tidigare gårdskors, uppsatt 1848. Enl Säwe förnyat 1849.

Minnesmärke (L1984:8388)

Minnessten, 2x2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,6 m h. På stenen vilar ett 1,5 m l järnankare. I stenens N hörn är ett järnplatta 0,15x0,15 m och 0,15 m h. Inskrift...

Minnesmärke (L2014:563)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1944:168)

Minnessten, 0.7 m h, 0.5 m br (NNÖ-SSV) och 0.07 m tj. På den motÖSÖ vända sidan är inhuggetSTENEN REST\ AV\ SAMVETSÖMMA\ÅR 1935\Efterforskning av när...

Minnesmärke (L2001:8263)

1) Gruvmuseum, inom ett område av 240x170 m (Ö-V) bestående av 1gruvarbetarebostad, 1 gruvkontor,1 smedja med kolhus, 1 bastu, 1 gruvbod, 1 redskogssk...

Minnesmärke (L2007:6943)

Minnessten, mörk gråsten, 0.8 m h, 1.2 m br och 0.6 m tj (NV-SÖ).Inskriften upptar en yta, 0.5x0.3 m st. På SV sidan är texten,flankerad av två kors:D...

Minnesmärke (L2004:5558)

Ristning i häll. Ristningsytan är 0.7x0.2 m (N-S). Inskrift:Ao 1619 \ C II MI AH2.Se skiss i inventeringshandlingarna.

Minnesmärke (L2006:3467)

Minnessten, gnejs, 2.43 m h, 1.03 m h vid basen och 0.4 m tjintill en h av 0.4 m, därefter 0.3 m tj. Inskrift i svart: F.A.DAHLGREN/VISDIKTAREN/FREDRE...

Minnesmärke (L2001:1557)

Minnessten, liggande, av huggen gråsten, 1 m h, 0.7 m br och 0.3m tj.På ovansidan är inom en krönt sköld:Två korslagda Dalpilar och texten: 1913 - 192...

Minnesmärke (L1954:1380)

Minnesinskrift i block, uppgift om, ej eftersöktår 1995. Beskrivning vid inv. år 1950: "Ute i maden på den plats där krysset är utsatt på fotokartan, ...

Minnesmärke (L2011:4438)

1) Bronsstaty, 3,4 m h föreställande moder Svea och lejonet. Står löst uppställd, flyttad från en plats ca 50 m NÖ härom där ensockel enl tidigare upp...

Minnesmärke (L2006:9081)

Minnessten, granit, 2.5 m h, 0.4-0.8 m br och 0.2 m tj. Följandeinskription: PÅL MONTGOMERY PÅHLSON/FÖDD 6.10.1914/STUPAD14.5.1940/VID NEVERFJELD/FRI...

Minnesmärke (L1955:9102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1994:8391)

Minnessten, gråsten, 0,3x0,3 och 0,6 m h med ett ristat kors ochårtalet 1947. 1 m NÖ om stenen hänger i en björk en flaska med entextlapp: "Här dog Fr...

Minnesmärke (L1961:5070)

1) Minnessten, granit, 1,9 m h, 0,75 m br 340cg-140cg och 0,25 mtj basen 0,13 m tj vid toppen. Upptill avrundad. Inskrift undervapensköld: "ÅSE HÄRADS...

Minnesmärke (L2015:5281)

Minnessten, 2,70 m hög, 0,75 m bred och 0,17 m tjock. På stenens SÖ sida är följande inskrift: Överst tre kronor inskrivna i en cirkel, 17 cm diam, dä...

Minnesmärke (L1999:2635)

Kolerakyrkogård med minnessten.1) Minnessten av gråsten, 1.4 m h, 0.6 m br (N-S) och 0.2 m tj. Något avsmalnande uppåtmed svagt rundad överdel. Inskri...

Minnesmärke (L1983:8377)

Minnessten, granit, 2.6 m h, 0.7 m br (N-S) och 0.32 m tj.Obetydligt avsmalnande uppåt. På V sidan under Gustav V:snamnchiffer inskriften:VÄSTER-REKAR...

Minnesmärke (L1984:3045)

Minnessten, 0.95 m h, 0.58 m br (NNV-SSÖ) och 0.09 m tj. Avrundadupptill. På VSV sidan av den vitmålade stenen är svartmåladetexten i relief:STÖVARNA ...

Minnesmärke (L1989:8265)

1) Minnessten, granit, 1.3 m h, 1.4 m br och 0.5 m tj (NV-SÖ). Påden SV sidan i en uthuggen oval är inskriften: Från detta ställesyntes \ KRONOBERG \ ...

Minnesmärke (L2001:7983)

Minnensten, granit, 2.65 m h, 0.85 m br vid basen och 0.4 m tj.Inskrift påoxiderad kopparplatta på den mot NÖ vända sidan: \ PÅDENNA GAMLA GÅRD\SOM HA...

Minnesmärke (L1991:4176)

Minnessten, jordfast block, 6x4 m (VNV-ÖSÖ) och 1,7 m h. I blockets SSV sida är inskriften:ÅR 1774 BRUNSLÄTSBROÄR DÅ AF STEN BYGGD VORDEN. P.B.Å:B:K.N...

Minnesmärke (L1963:6595)

1) Område med hembygdsgård, bestående av 3 byggnader.På området är:2) Domarring, nygjord, 5 m diam, bestående av 7 stenar, 0.7-1 mst. I mitten en sten...

Minnesmärke (L1985:9145)

1) Runristning på flyttblock, sentida. Blocket är 3x2 m (NÖ-SV)och 1 m h. På den SÖ, sluttande, sidan är runslinga med sentidaruntext. Enligt Schnell ...

Minnesmärke (L1993:1342)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1961:933)

1) Ödekyrkogård, ca 40x30 m (SÖ-NV), avgränsad av en bogårdsmurav sten, 1,5-2 m br och 0,5-1,2 m h. Kyrkogården är ställvis terrasserad upp mot muren....

Minnesmärke (L1935:6951)

Minnesinskrift, ; 0,5-0,6 m stentavla i 6x3 m st bergsblock.Inskrift:DANIEL BERTILSSONS VÄGANLAGD AV MEDELPADS TURISTFÖRE...

Minnesmärke (L1959:5531)

Minnessten, granit, 1,65 m h, 0,95 m br vid basen (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m tj vid basen, stenen något avsmalnande uppåt. På stenens SSV sida är texten: AMI...

Minnesmärke (L1954:582)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1974:4282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1950:4844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1956:6417)

1) Minnessten, gråsten 0,8 m h 0,7 m br. (NV-SÖ) ca 0,7 m tj.Stenen sitter i en stenmur och utgör del av denna. Inskriptionpå stenen: SHT 1843 AB DAHL...

Minnesmärke (L1990:3612)

1. Kvarnruin, åttkantig, 15 m diam med 6 m l sidor, och ca 2 m h.Stenmurade väggar, intill 2.5 m tj. Ingångar från N, Ö, och S.i N ingångens Ö vägg är...

Minnesmärke (L2003:7694)

1) Runsten, granit, 1,3 m hög, 0,7 m bred och 0,05-0,25 m tjock. Runhöjd 5-9 cm. Funnen mellan kyrkan och Nortuna. Enligt O. Grau, 1754 så lyder inskr...

Minnesmärke (L1997:5452)

Minnessten, 1.6 m h, 0.5 m br (NV-SÖ) och 0.25 m tj. På den motNÖ och SV vettande sidorna är skrivet i djuprelief, ifylld medvit färg, följande text:N...

Minnesmärke (L1958:2545)

1) Minnessten, gråsten, 25 cm h, 57 cm br (VNV-ÖSÖ) och 42 cm tj.Stenen har ett starkt triangulärt tvärsnitt och på dess S sidaär inhugget texten: DEN...

Minnesmärke (L1991:7054)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Minnesmärke (L2006:8322)

Minnessten av slipad gnejs, 1.2 m h, 0.52 m br (ÖSÖ-VNV) och 0.44m tj. På SSV sidan är texten:F.A. DAHLGREN/1816-1895/I VÄRMELAND ÄR LUSTIGT/ATT LEVA...

Minnesmärke (L1988:6713)

Minnesstenar över hästar.1) Minnessten, sandsten, 0.52 m h, 0.37 m br (Ö-V) och 0.18-0.1 mtj. Den N sidan är sågad och har i en nedsänkt medalj (0.37x...

Minnesmärke (L1973:2816)

1. Minnesinskrift. Ovanför en stiliserad tavla i vitt av byggnadstår följande i guldskrift:1283 - 1612 - 191250 m Ö om nr 1 samt ovanför entrén mot N...

Minnesmärke (L2016:6152)

Minnestavlor, gjutjärn, 0,95 m br 0,58 m h och 2 cm tj. (kanten),placerade parvis mittemot varandra på bronsräcken i 4x2 m stutbyggnader av betongkörb...

Minnesmärke (L1946:6172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1976:5267)

1) Koleragrav, 11x3 m (NNV-SSÖ) bestående av sänkor, 3x1 m (NÖ-S V) och 0,1 m dj, utgörande insjunkningar efter gravarna. Mittemel lan dessa står nr...

Minnesmärke (L2007:6322)

Minnessten, granit, 1.28 m h, 0.55 m br (NV-SÖ) vid basen och 0.33m tj. På den SV-sidan är, under Gustav V:s krönta namnchiffer,texten: ÅR/1922-1923/O...

Minnesmärke (L2007:6136)

1) Minnesten, bestående av bronsbyst på granitpelare.Bronsbysten är 0.8 m h och 0.5x0.5 m br. Granitpelaren är 1.7 m h,0.5x0.5 m (NV-SÖ). På ÖNÖ sidan...

Minnesmärke (L2001:1095)

Minnessten av gråsten, 0.4x0.15 m (NV-SÖ), och 0.64 m h, med inskription1860 4/6.Enligt uppgift i 1963 års inventering markerar stenen högvattennivånf...

Minnesmärke (L1963:6594)

Minnessten granit 2,4 m h. 0,75 m br. (Ö-V) och 0,3 m tj. vidbasen. Något avsmalnande uppåt. in- skrift mot N och under ettporträtt: CARL JOHANSSON GR...

Minnesmärke (L1981:427)

Minnessten, granit, 17 m h, 1.25x0.95 m st vid basen avsmalnandeuppåt. En mot NNV vänd sida försedd med runslinga och i dennainskriven text:OSCAR DEN ...

Minnesmärke (L1974:7057)

Minnessten, granit, 3.8 m h, 1.6 m br (Ö-V) och 0.4 m tj. Stenenär något avsmalnande mot toppen. På S sidan, ca 1.2 m från marken,en medaljong med föj...

Minnesmärke (L2001:917)

Minnessten, granit, 2.3 m h, 1.0 m br (NV-SÖ), 0.3 m tj. Släthuggen till- ochfrånsida, spetsig överdel.Se inskription i inventeringshandlingarna.

Minnesmärke (L1996:2521)

Minnessten, flyttblock, 2x1.7 m st (Ö-V) och 1 m h. I den mot Vvända, närmast lodräta sidan är en nedsänkt planhuggen oval,0.6x0.4 m st, i vilken är i...

Minnesmärke (L1941:2012)

Minnessten, 3,1 m h, 1,2 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,35 m tj.I varje hörn 2 m därifrån är uppställda kanonskott 0,8 m h, 0,2m diam på stenpost 0,33...

Minnesmärke (L1998:9013)

1) Minnessten, närmast klotformig, 1.3 m l (ÖNÖ-VSV), 0.9 m broch 0.9 m tj. Huggen inskription mot SSV:KONUNG \ Carl Gustaf \ DROTTNING \ Silvia \ 19 ...

Minnesmärke (L1996:1345)

1) Minnessten, granit, 1.55 m h, 0.7 m br (N-S) och 0.65 m tj.På V sidan är inskriften:DESSA BASSÄNGER \ BYGGDES UNDER \ ÅREN 1926-1954 \ OCH HARTILLK...

Minnesmärke (L1990:3615)

Minnesinskrift, kalksten, 74x62 cm (V-Ö). Inskrift i den mot Svettande sidan: Uppbygd År 1857 af Åboen Måns Andersson och desshustru Eljena Nilsdotter...

Minnesmärke (L1965:4731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1997:7447)

Grav och gravplats markerad med enminnessten, granit, 0.4 m h, 0.4 m br (NÖ-SV) och0.35 m tj vid basen, avsmalnande uppåt. På stenenfinns en gjuten pl...

Minnesmärke (L1968:9117)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L2006:7172)

Minnessten, röd/grå gnejs, klumpsten, 2.05 m h, 1.1 m br (N-S) och1.1 m tj. Inskrift i den mot V vettande sidan:TILL MINNE \ AV \ EDVARD RÖNNFORS \ HE...

Minnesmärke (L2001:920)

Minnessten av släthuggen ljus granit, 2.5 m h. 0.9 m br (ÖNÖ-VSV)och 0.25 m tj.Avsmalnande uppåt. På den mot N vända sidan är inhugget under värja och...

Minnesmärke (L1947:8570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1991:3796)

Minnessten, rest, 1 m h, 0,6 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. I NÖ sidan är inskriften:A.P.1951GJStenen står direkt i marken.

Minnesmärke (L1956:9711)

1) Minnessten, 50 cm l och ca 50 cm br av gråsten. Stenen ärupprest efter en tragisk jaktolycka av den omkomnes broder.

Minnesmärke (L1950:2074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Minnesmärke (L1991:3216)

Minnessten, jordfast block i stengärdesgård med inskrift. Stenenär 1,4 m l (Ö-V), 0,9 m br och 0,85 m h. I SSV sidan är inskrifteni djuprelief: ...

Minnesmärke (L1979:5386)

Minnessten, tuktad granit, 1,8 - 2 m h, 0,56 m br (NNÖ-SSV) och 0,36 m tj. Snett spetsig överdel. På den mot ÖSÖ vettande sidan är en flathuggen, ståe...

Minnesmärke (L2000:2077)

Minnesinristning, i litet naturligt block, 1.25x0.7 m (Ö-V) och0.7 m h. På dess S-sluttande sida är inhugget:O. E. S. \ DÖD \ 1862Anvisad av Gunnar Sk...

Minnesmärke (L1957:1661)

1) Minnessten, granit, klumpsten ca 1,0x0,7 m st och 0,4 m h.Inskrift på den tämligen flata översidan: SLJS 18 2/5 81. Iområdet finns flera kvarnstena...