Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Riksantikvarieämbetets definition: Naturföremål eller naturbildning till vilket ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.
Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:8854)

Tall, ca 6 m h och 0,17 m i brösthöjd, i vilken 5 genomgående pinnar har borrats in. Pinnarna är 0,25-0,5 m l och 0,04 m diam på ett av stånd av 0,26-...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1942:6328)

Träd med tradition, ek, ca 5 m h och 4 m i omkrets. Trädet dog för ca 10 år sedan. Enligt Sivert Eriksson, markägare, som hört avflera ortsbor, har tr...

Annikaskällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:829)

Källa, närmast oval, 1.3x0.8 m (VSV-ÖNÖ) och 0.3 m dj.Övermossade kanter, som mot S-V är så branta att källans vattenej kan nås därifrån. Svagt flöde....

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1991:6041)

Träd, tall, ca 25 m h och 0,7 m i diam i brösthöjd. På V sidan ären 1,2 m h, 0,3 m br och 0,15 m dj blecka efter tjärvedstagning till lysestickor. Sky...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:7822)

Bläckning. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Rövarkulan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:8360)

Naturbildning med egennamn. Förkastningsbrant, där stora nedrasade block bildat en smal passage med grottliknande utseende. Platsen kallas i beygden R...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2021:6543)

Barktäkt, oval, 0,8x0,15 m och 0,1 m tj invallning. Belägen 0,6 m ovan mark på ÖSÖ sidan av starkt lutande, avbruten torrfura, 0,35 m diam och 1,5 m h...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1956:5389)

1) Bergsskreva, tunnelliknande 1-1,5 m br och ca 3 m l genombergsk revan rinner en mindre bäck.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1954:628)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2016:4190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lyfthallen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1958:4201)

1) Plats med namn och tradition; Flyttblock: 2x2 m och 1,6 m h.Stenen har rundade kanter och en i det närmaste flat ovansida.Ovanpå stenen ligger 3 mi...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1998:7221)

Uppallad sten, så kallad liggande höna, närmast rektangulär, 2,9x1,2 m (Ö-V) och 1,4 m h, med sluttande ovansida åt V. Granit. Ligger på 3 stenar, int...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:6267)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1957:437)

1) Grop med tradition 3x2,5 m och 0,2 m dj.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1939:7292)

Stenblock med namn och tradition, 0,5 m h, 0,4 m br och 0,4 m tj. Stenen ligger intill den s.k. Kyrkstigen och föreföll vid granskningstillfället att ...

Risbergsstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:8038)

Flyttblock, 5.5 m h, 8 m l (Ö-V) och 6 m br. På stenen finnsföljande inskriptioner:M L S \ 1790 LPS SPS EPS PPSEnl. Hugo Larsson, Stavåsnäs, är inskri...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:9379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1988:9762)

Block med namn och tradition. Ett flyttblock ca 3x3 m st och 2 mh.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1952:6500)

Tjärtall, 0,6 m diam i brösthöjd. På SÖ sidan är en uthuggning, 1,5 m h, 0,2 m br och 0,2 m dj. Tydliga yxhugg.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2006:5793)

Naturföremål med namn. Den angivna platsen är det ungefärligaläget för en vilsten, belägen utmed sätervägen mellan Elindeboloch Kårebolssätern. Vilste...

Malmgraven, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1956:7085)

1) Naturbildningar, bestående av 3 hålor, 30-75 m l (N-S) och30-40 m br. De två sydligaste är vattenfyllda, medan dennordligaste var torr vid inventer...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1951:837)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:7332)

Borttagen offerkälla? Platsen mycket ungefärligtr inlagd inommarkerat område efter anvisning av systrarna Gunnel och ValborgKarlsson, 59 resp 56 år, G...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1966:7643)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Messmörstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:3497)

Block med fäbodristning, närmast rektangulärt, 2.2x1.4 m (Ö-V)och 0.7 m h. På den flata ovansidan är inristade initialer ochårtal mellan 1827 och 1868...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1961:120)

Flyttblock, 6x4 m st. (Ö-V) och ca 3,5 m h. "En jätte skall hakastat blocket från Billingen mot Locketorps kyrka, men kastetgick för långt" (enl. RAÄ ...

Tjuvhällsgrottan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1942:1326)

Grotta, 3 x 1-2 m (NV-SÖ) och intill 2 m h. Bildad av ett ca 5 m st flyttblock, som med en närmast plan sida lutar i ca 45 grader mot en närmast lodrä...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:8044)

Bläckning. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Vilarstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2006:743)

Vilsten, 1.1x0.9 m (ÖNÖ-VSV) och 0.5 m h. I NÖ hörnet är ett uttag0.3x0.3 m och 0.2 m h. Stenen som suttit i uttaget ligger ovanpåvilstenen som ett fö...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1965:6854)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2006:1249)

Flyttblock, med tradition, 8x6 m (NV-SÖ) och flera m hög, sprucketi flera delar. I V sidan är en trekantig öppning, 1,2 m h och 0,6m brnertill och inn...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2023:532)

Bläckning, 0,11 m h, upptill 0,01 m br och 0,02 m dj. Övervallad. I bläckningens nedre kant är stämpelmärke, 1,5 cm h och upptill 1 cm br, övervallad ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2010:5938)

Nr 1) Jättegryta, 60 cm dj och 43 cm diam. Jättegrytan ligger längst ut i SV på ön St Kagen. 23 m 60cg om nr 1och ca 10 m SÖ om Vätterns strand är: Nr...

Kättils grotta, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2016:7703)

Grotta med sentida runslinga. Grottan utgörs av en mellan och under några stenblock ordnad sittplats med huvudsakligen näverklädda väggar och tak. På ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1951:7925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Fläskesten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2006:7467)

Naturbildning med tradition, bestående av spruckna block, somfallit ut från bergskant. Området är ca 25x15 m (NNÖ-SSV) och ca 5mh.

Dalsvedstallen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2011:7423)

Tall, nedtill delad i två stammar, varav den ena löper i en svagbåge. Stammarnas diam vardera ca 30 cm. Försedd med skylt om naturminnesskydd.

Jättestenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1984:3649)

Flyttblock, 6x5 m (NNV-SSÖ) och 1.8 m h. Flat översida. Blocketvilar på tre stenar, 0.8-1.2 m st.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1972:6682)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Korpestenarna, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1965:9683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Starbo källa, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:5816)

1) Källa med namn. Rektangulär, 2.5x2m (Ö-V), 1 m dj. Inbyggd i rödmålatbrädskjul. Avrinning åt Ö, med klart, gott vatten.2) Gränsmärke med namn, oval...

Barneberga kyrka, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1959:3687)

Grotta, kallad "Barneberga kyrka". Ingång från öster, 1,9 m h och 0,8 m br. Utrymmet i grottan är ca 4x3 m, delvis igenmurad öppning mot S, 2x1,5 m, a...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:1467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Mjölstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2007:8271)

Plats med tradition. Ett ca 1x1 m (NÖ-SV) och 1 m h gråstensblockmed tillplattad topp kallas Mjölstenen. Enligt Hugo Jansson,Sätered, benämns stenen M...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2019:6897)

Bläcka, 0,23x0,15 m st, i stående torrfura, 0,42 m diam. Belägen 1,5 m ovan mark, orienterad mot NV. I bläckan är ett inhugget kryss. Snett nedanför b...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2003:3597)

Uppgift om naturföremål med tradition. På platsen fanns fram till1977 en stor enbuske.Enen som står omtalad i Svenska Gods och Gårdar mätte 10 m i höj...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2017:9687)

Jättegryta 1,5 m diam och intill 2 m dj. Öppen mot SV. Se skiss!

Hyrrämaan Leppäyskivi, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1993:8607)

Plats med tradition, bestående av en vilsten, där folk satte sigför att vila när de gick en stig mellan Kuivakangas och andrabyar. Stenen är 1 m h, tr...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:5970)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:8662)

Barktäkt/bleckning, på levande träd. Trädet är 0,25 m diam. Skadan börjar 0,8 m ovan markytan och är 0,63 m h, närmast helt sluten, invallning ca 0,04...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:4084)

Barktäkt, oval, 0,28x0,02–0,05 m med 0,03 m dj invallning. Belägen 1,1 m ovan mark på V sidan av avbruten torrfura, 0,3 m diam.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1998:6831)

Barktäkt i björk, bestående av 2 nävertäkter på samma träd, ca 0,3 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:6205)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2006:8677)

Naturföremål med tradition: Ek, uppskattningsvis 15 m h. Eken ärvid marken 8.1 m diam och på det ställe där den är som tjockast 8.6 mdiam. På ekens N ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1994:2277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1937:5806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lostenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:92)

Flyttblock, 9x6 m (N-S) och 1.5-1.8 m h. Platt ovansida. I Skanten är bitar borttagna av Vägverket på 1940-talet.

Snapphanestenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1979:3022)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2014:6181)

Fornborg 110x50-80 m (Ö-V) begränsas av stup och branter runt ommed upplagda stenmurar i N (murens rikning Ö 10cg N-V 10cg) samtlängs större delen av ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:4608)

Bläcka, 0,06 m h , 0,025 m br och 0,005 m dj. Belägen på ÖNÖ:a sidan av en torrfura, 0,22 m i diam, 1,1 m ovan mark, från nedre kanten. Beväxt med lav...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1968:336)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:7801)

Bläckning, 0,15 m h, 0,02-0,025 m br och 0,04 m dj. Belägen på ÖSÖ:a sidan av en stående tall, 0,3 m i diam, 1,15 m ovan mark från nedre kanten. Spår ...

Jävastenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1988:2372)

Block med namn, granit, 1.75 m h, intill 2.5 m br och 1.4 m tj.Blocket kallas allmänt Jävastenen.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1993:9232)

Barktäkter, 1.1x0.35 m och 0.7x0.17 m st, belägna på en död, fälld tall, kapad ovanför och nedanför barktäkterna, varför höjden över marken ej går att...

Godugnen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1976:827)

1)Grotta med tradition i kalkberg, 2 m br, 3 m dj och 1,5 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1941:5129)

Flyttblock, oregelbundet, 3x1,5 m och 3 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1995:8754)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:7884)

1) Stensättning, rund, 20 m i diam och 0,7 m h. Övertorvad med iytanenstaka 0,2-0,3 m st stenar. I S synlig kantkedja, 0,2-0,4 m h, av0,4-1m l stenar....

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2014:3888)

Grotta. Ej lokaliserad av inventeringsassistenten, Jfr traditionvid nr 187! Se 1952.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:9109)

Plats för borttagen sten med namn. Stenen skall ha förstörts vidvägarbete.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1936:6396)

Vilsten?, bestående av ett flyttblock 2,2 m l, 0,1-1,2 m tj och0,5 m h. Relativt flack ovansida. Övermossad. Enligt SigvardSkoog, Långliden f. 1915 är...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:9845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2023:6324)

Barktäkt, oklar ursprunglig höjd, nu 0,45 m hög, 10 cm bred och 3 cm djup på den mot V vända sidan, 0,8 m från marken på en stubbe efter torrfura, 1,2...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1937:7904)

Tall med inhuggning, troligen del i gärda eller stängsling. Inhuggningen är 0,7 m över marken. Inhuggningen är 0,2 m h, 0,3 m br. (RAÄ dnr 326-3946-20...

Grunds källa, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1942:9936)

Källa, vattenområdet ca 2x1,5 m (N-S) och ca 0,5 m dj. Stenskodd av 2 m l, 1 m br och 1 m h runda och kantiga stenar. Avflöde till V. Vattnet står nu ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:2201)

Källa, brunn, stensatt delvis igenfylld, 1.2 m i diam, av 0.1-0.4m st stenar. Brunnen har tjänstgjorts som bybrunn. Brunnenfylldes pga att kor gick ne...

Trollstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:2389)

Block med älvkvarnskult, 7 m l (VNV-ÖSÖ), 4 m br och intill 4 m h. I S sidan, somstupar nästan lodrätt mot marken, finns ungefär mitt på blocket, och ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1993:9605)

Barktäkt, oval, 0.03-0.1 m st och 0.4 m över markytan. NÖ sidan av tall, 0.1 m tj övervallning.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:5054)

Barktäkt, 1,2 m h och 0,03-0,12 m br, på N sidan av död tall, 0,5 m diam. Belägen 0,5 m ovanför markytan. Kraftigt övervallad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:7065)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2017:616)

Grottbildning, bestående av 1 grottsal, 10x3 m och 1 grottgång, 10m l, mot ingången i N. I grottsalens S ände är i taket ett hål, 1m st. I såväl grott...

Kyrkan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1941:7502)

Flyttblock: "Kyrkan", ca 7x7 m och 4 m h. En dräng i Ekeby på väg till Vårfru kyrka lär ha fått befallning av Gud att förrätta sin andakt vid flyttblo...

Bastustenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:2343)

Flyttblock med namn och tradition, 6.5x5.2 m (Ö-V) och ca 5 m h.Blocket vilar på några större stenar, 1-3 m st och intill 1.0 mh. I VSV delen är en ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:1792)

Block, 1.6x1.4 m och 0.5 m h. Oregelbundet med plan ovansida.Uppgiftslämnare: Harald Matts, Djura och Tore Park, Hedby.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:365)

Barktäkt, 0.37x0.08 m st, på NV sidan av en död, stående tall. Underkanten är 0.4 m över markytan. Tydlig ristning i överkanten.

Tullportakillan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:7383)

Källa, ca 1,2x0,3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,8 m dj. Enligt uppgift av Allan Hallström var den för ett 50-tal år sedan ca 1,5 m i diam. Ingen stenskoning.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1958:2698)

1) Källa 1x0,5 m och 0,6 m dj med blått vatten. Belägen intillett block 3x2 m och 1,5 m h. 1 m SV om nr 1 är: Källa 2,5x2 m (NV-SÖ) och 0,6 m dj. Klar...

Torekulla kyrka, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:9172)

Grotta, ca 15-20 m l (NV-SÖ) 5-10 m br och bitvis intill 2 m h och ännu högre i taksprickor. Berget genom vilket grottan går är ca 30x30 m st och inti...

Diabasrännan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:809)

Sveafallens fem fallrännor är inritade på kartan efter Lennartvon Posts karta.1. Banfallet2. Domedagsfallet3. Diabasrännan4. Grytfallet5. Bergtjärnsrä...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2016:9697)

Jättegrytor, 7 runda och ovala, 0,15-1,5 m diam och 0,1-1,5 m djflera delvis öppna mot Ö. De är alla inom ett 6 m st område islätklippa. Alla är delvi...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1952:6494)

Tjärtall, 0,5 m diam i brösthöjd. På SV sidan är en uthuggning, 0,4 m h, 0,25 m br och 0,05 m dj. Tydliga huggspår. Tallen är död.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:3983)

Mineralkälla, uppgift om. Enligt uppgift har man druckit brunn här. Ingen källapåträffad, åkerkant dock mycket sank.Enl. uppgift i SGU: Beskrivning ti...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2007:6471)

1) Röse, rest av, endast bottenplanet återstår. Röset är närmastrunt, 8 m diam och 0.1-0.2 m h. Enligt uppgift har röset varit 1 mhinnan de tog sten h...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1986:1734)

Sten med namn och tradition, ca 5x3 m (Ö-V) och 1-1,3 m h. Något oregelbundet block med relativt plan ovanyta, där det finns naturliga håligheter. Mär...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1983:5856)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:38)

Lyftsten, naturligt äggformad, 0.5 m i diam och 0.4 m h.Markägaren Gösta Johansson omtalar att i hans barndom låg steneni slänten några meter långre...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1966:4700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:283)

Bläcka, 0.4 m h och 0.08 m br, måttligt invallat, på NV sidan av en tall, 0.3 m diam.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1964:8303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.