Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Riksantikvarieämbetets definition: Naturföremål eller naturbildning till vilket ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.
Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1962:305)

Block med tradition, 1.7x1.5 m st (Ö-V) och 1 m h, med tresidigtrundad bas,rundad övre hälft och med nära plan ovansida. Runtom blocket och på halva h...

Bunka tall, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:4461)

Tandvärkstall, benämnd Bunka tall, 0.6 m diam vid brösthöjd. Endel islagna spikar kunde 1955 iakttagas på stammen. Numera synesblott några små hål.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1937:8999)

Bläcka 0,15x0,04 m st, i stående torrfura 0,25 m i diam och ca 12 m h. Belägen 1,3 m ovanför markytan. Orienterad mot NÖ. Övervallad 2 cm. I bläckan ä...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:5890)

Barktäkt 1,2 x 0,15 m och 0,2 m dj i gammal fura 0,8 m i diam.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1963:7318)

Kulle, 40-60 m diam och 10-15 m h (högre från N-Ö). Branta sidormen jämnt runda form, något utdragen i N-S. Kullen har sedan gammalt trotts vara en ät...

Store stenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1966:991)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:8503)

Barktäkt, 0,75x0,1 m st, på Ö sidan av tall. Närmare beskrivning saknas. Påträffades vid arkeologisk utredning år 2006. (RAÄ dnr 321-2569-2008).

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1984:9333)

Björkbestånd, fridlyst av Domänstyrelsen.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2009:2522)

Stenblock med namn. Nedanför en kraftig förkastningsbrant liggerfrån denna nedrasade stenar, intill 10 m st. Dessa ligger så atthåligheter och klyftor...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:2173)

Flyttblock med namn, uppgift om.Vid besök på platsen rådde högvattenoch ingenting av stenensyntes. Markeringen på kartan gjord efter A. Åhs anvisninga...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1945:1054)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skatestenar, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1996:4510)

Sten med namn, sprucken i tre delar, 2x2 m och 1.4 m h.Två källare 50-70 m N.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:1240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Homans sten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:9502)

Stenblock med namn, 1.5x1 m (N-S) och 1 m h. Skadad i Ö kanten.Jämför med nr 185. Enligt uppgiftslämnare B. Östberg i Falun ärdet blocket vid 185 som ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1982:9005)

Mindre berg, brant åt NÖ, benämt Pukaberget.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1951:9895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Snapphaneeken, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1991:1665)

Ek med tradition/namn. "Snapphaneeken", omkrets i brösthöjd: 6.75m. Total höjd ca 24 m. Barken täckt med initialer från rotentill ca 2 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1947:3742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:8896)

Barktäkt 1,2 m h, 0,2 m br och intill 0,1 m tjock invallning. Belägen intill 0,3 m ovan mark, på N sidan på en 1,4 m h högstubbe. I området är ett fl...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:5808)

Bläcka, 0,2x0,2 m st, på V sidan av tall, 1,2 m från marken. I bläckan är ett inristat X.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:6085)

Barktäkt, oval, 0,5x0,12 m st, 1 m ovanför markytan, på NV sidan av tall som är 0,45 m diam.

Näverstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1944:877)

Flyttblock, 2.5x2.5 m och 1.25 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2021:8131)

Barktäkt i högstubbe. Stubben är 1,0 m h och mäter 0,35 m i diam. Barktäkten är orienterad mot N och dess nedre kant är belägen 0,8 m ovan mark. Enda...

Åkvisslesten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1937:3925)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1973:4047)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1958:8029)

1) flyttblock, ca 2x3 m och 1,6 m h. Ligger enligt flera ortsborsutsago i gränsen mellan 5 (?) socknar.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1997:6404)

Flyttblock med tradition, borttaget.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1985:3738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:9936)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brudhällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2001:9697)

Sten med namn, ca 3 m l (NÖ-SV). Stenhällen är ganska flat.Knappt synlig vid högvatten. Känd i Nordanåker.Se skiss i inventeringshandlingarna.

Krysskällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2010:5515)

Offerkälla ca 1,5 m i diam med stensatt kant. Vattnet är klart men källan håller på att växa igen. Stenarna kring källan är övermossade, lock saknas. ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:1332)

Källa, ca 5 m diam och ca 0.3 m dj. Otydligt utlopp mot NÖ.

Dyestenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1965:2792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Kungshällen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2011:9603)

1) Stenblock, granit, 0,7 m h och 1,1x1,1 m. Blocket har flat ovansida, och är uppallat på 0,2-0,4 m st stenar. Omedelbart S om blocket ligger ett min...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2004:7329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1953:3647)

Drumlin, 80 m i diam och 0,8 m h. Jord är bortforslad från högensV-N del. Intaget är 5-10 m dj. I Ö är 8 grävda hålor, 2 m i diamoch 0,75-1 m dj.Troli...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1956:5053)

1) Naturbildning med namn och tradition,150x50 m (NNÖ-SSV) och 11m h, bestående av 0,5-3 m st stenar, vanligen 1-1,5 m st.Stenarna är av granit, runda...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1961:4252)

a) Sverkers backe eller hage. Hagen är å fotokartan begränsad medstreckad linje. Se excerpt! I hagen SV del ligger ett litet rötthus, 8 (N-S) x4 m, so...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:6329)

Barktäkt, oval, 0,7x 0,15 m, på NV sidan av närmast död tall. Belägen 0,7 m ovanför markytan. Skadan fortsätter ca 0,3 m uppåt.

Aplastenarna, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1960:576)

Flyttblock, 6 st, 2,5-7 m st och 1,5-3,5 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2014:8522)

Flyttblock med tradition (enl. 1952 års expert) 6x4 m och ca 4 mh.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1944:229)

1) Bebyggelselämningar, bestående av 1 källagrop.På backen Ö härom är bitvis kraftig gräsvegetation, som kan tydapå gammal bosättning eller verksamhet...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1973:9947)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:9358)

Bläcka, 0,7-0,1 m st, på SV sidan av tall. Belägen 0,5 m ovanför markytan. Urhuggen för tändved. Påträffades i samband med utredning steg 1 år 2012. (...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:482)

I gammal fura 0,6 m i diam är 3 barktäkter 0,2 - 0,4 m l och 0,05 - 0,15 m breda vilka är belägna på tallens N, Ö och SV sida ca 1,2 m över mark.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1997:3485)

Plats med tradition, berghäll 8 m l (NNV-SSÖ) och 5 m br. Påhällen synes 15-20 fördjupningar 5-17 cm st. Samtliga dessafördjupningar avformade snett i...

Ottostenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1946:8443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:4603)

Bläcka, 0,13 m h, 0,02-0,03 m br och 0,01 m dj, med diagonalt spår av yxa. Belägen på NÖ:a sidan av torrfura, 0,2 m i diam, 1,2 m ovan mark, från nedr...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:3923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Jättefoten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:8376)

Naturbildning, med namn, fördjupning, i V-sluttande kal berghäll, 0,65 m l, 0,15-0,20 m br och 0,05-0,15 m dj, (Ö 20cg N-V 20cg S). I den övre Ö 20cg ...

Hundkyrkan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2007:5031)

Naturföremål med bruk och tradition, bestående av ett Flyttblock,3x2 m (Ö-V) och 4 m h, spetsigt uppåt. Intill blocket har funnitsytterligare ett sten...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:1878)

Barktäkt, oval, 0,76x0,2-0,24 m st och 0,03-0,04 m dj, på SV sidan om torrfura, 1,18 m h och 0,38 m diam. Belägen 0,3 m ovan mark.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1988:9836)

Gränsmärke i form av ett mindre berg, ca 50x30 m (NÖ-SV) ochintill 10 m h.Markeringen på 1726 års karta för Ulahall är ca 75 m S om härmarkerat läge, ...

Fankens farstu, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1957:57)

1) Flyttblock med namn 8x7 m (SV-NÖ) och 7 m h. I Ö är engrottöppning, 3 m br och 0,5 m h med innanför ett ca 3x3 stområde synligt flyttblocket. Ca 60...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1946:5905)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:3847)

Flyttblock, något oregelbunden form, 8-9 m l (N-S), 5-6 m br och2.5-4.5 m h. Invid och Ö om ligger ett mindre flyttblock, ca 2.5m st och 1.75 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1946:3775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brudastenarna, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1954:401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Klockarkällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1946:6314)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:4042)

Källa, 2 m diam, bevuxen med gräs.

Budrika stenar, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1991:3674)

Flyttblock i två delar, ca 5x5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4-0,8 m h. Mellan blocken är en skreva, 1-1,5 m br och 5 m l (Ö-V).

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2010:2378)

Jättegryta, 0,6 m diam och 0,6 m dj. Jättegrytan är öppen åt NÖ men i övrigt väl rundad.

Bråfallsstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:4997)

Block, svagt cylinderformat och något avsmalnande, 3.5x2 m (NV-SÖ) och 1.9m h. I brottyta(?) mot SÖ syns magmaformade vågband med mellanligggande part...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1939:9185)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Trefaldighetskällan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2015:3110)

Källa, ca 1 m diam och 0,3 m dj. Stenlagd öppning med kvadratiskaca 10x10 cm st. Stenar enl. uppg. för att hindra barn att fallai. Vägen NV om källan ...

Gladers källa, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1963:4630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1951:7720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1999:2214)

Naturföremål med namn/tradition, en holme i Noren. Efter uppgiftav Karl Fider, Nornäs.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1959:7787)

1) Naturbildning, utgörande en ca 8 m l och 0,5 m br (NV-SÖ) gångtäckt av stora stenar. Öppningen är i NV och är 0,5x0,35 m.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1936:1931)

Barktäkt 0,3 m x 0,05 m och 0,05 m dj med början 1,4 m över mark på N sidan av torrfura.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1944:5068)

Flyttblock, 6x4 m (Ö-V) och 3 m h.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1984:3727)

Klapperstensfält, avlångt, platsen för, 51x10 m och ca 1 m h, av0.2-0.4 m st stenar. Enstaka stenar något större. Ett flertalgropar.Borttaget i samban...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1990:6714)

Fotsuleliknande naturbildning, 25 cm l, 5-8 cm br (Ö-V) och 1 cmdj. Belägen i S delen av en flat sten, 2x2 m st och 0,2 m h.

Tjuvgrottan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1940:4911)

Blockstengrotta, benämnd Tjuvgrottan. Inom ett 50 x 40 m st område är ansamlat en mängd mycket stora stenblock, det största mer än 15 m l och 5 m h. U...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1951:5365)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2004:4569)

Naturföremål med tradition.Flyttblock, 7.7x3 m (NNV-SSÖ) och ca 7 m h. Toppformigt. Stenenär ett s. k. jättekast.SV om stenen ligger en husgrund med s...

Trollstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:7383)

1) Offerkälla, stensatt, 0.8 m diam och 0.5 m dj. Stenarna är iallmänhet 0.1-0.2 m st varav de flesta är mer eller mindreomplockade. Källan är uttorka...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2022:6443)

Barktäkt, oval, 1x 0,2 m, på SV sidan av tall. Belägen 0,6 m ovanför markytan.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1998:6848)

Bleckor i död björk på dess NÖ och SV sidor, 0,6 m ovan mark. De två bleckorna är 0,5 m h, 5-8 cm br och 1 cm dj. Kan ha utgjort stigmarkering för in...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1981:567)

Jättegryta, ca 1 m diam och 1.1 m dj. Vid markytan är öppningenoval.Beväxt med mossa.Ca 1 m S om ovanstående är 2 fördjupningar, ca 0.5 m diam och 0.3...

Fågelshögen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1963:1353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brudstensmyran, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1945:3193)

Myr och sten/stenar med namn och tradition, Brudstensmyran och Brudstenen. Stenen/stenarna låg i eller vid den kartmarkerade Brudstensmyran, men ingen...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2003:6650)

Älvkvarnssten, möjligen borttagen. Kan ej återfinnas.Vid revidering 1989-08-28 kunde den ej heller återfinnas.

Jättastenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1974:6756)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1979:7735)

Källa, 2x1.2 m (N-S) och 0.3 m vattendjup, ställvis omgärdad av stenar.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2000:551)

Naturbildningar med namn. På platsen finns två oregelbundnakullar, 3 m diam och intill 0.5 m h. Sannolikt naturbildningar.Platsen anvisad av Anders Li...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1936:1970)

Barktäkt, på en mycket eroderad tallstubbe, 0,65 x 0,2. Stubben lutar mer än 45° och är mycket murken

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1993:9102)

Barktäkt, 0.26x0.06 m st, på VSV sidan av död tall, tallen avbruten ca 3 m över marken. Barktäktens underkant är 1.1 m över markytan.

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1951:6965)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Brudtallen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2012:9266)

Träd med tradition - tall, tvåstammig upp till 2 m höjd, där detvå, 0,4-0,6 m tj stammarna är sammanvuxna till en 0,5 m tj stam.Trädet är nu dött och ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2020:7954)

Naturföremål med tradition. Upprätt stående sten, rektangulär med plan topp, 0,35x0,2 m (Ö-V) och 1 m h. Kring stenens fot är ett fundament 1,2x1,1 m ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1992:6837)

Barktäkt? 0,84 m h, 0,05 m br och 0,06 m dj. Belägen på NÖ sidan av en tall med 0,32 m diam och 0,68 m ovanför markytan. Påträffad vid arkeologisk utr...

Pukens grotta, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1957:4171)

1) Grotta, 2x3 m (Ö-V) och i mitten 2,6 m h. Grottan har vackertvälvda väggar och tak samt ganska plant jordgolv. I NV äringången 0,9 m br och intill ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1945:9648)

1) Dammfäste. bestående av två huggna stenar i Ö strandensvattenbryn, 2.5 m l. En sten är synlig i V stranden. EnligtSven-Erik Anderssson, Mossboda m ...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L2019:3456)

Bläcka, 0,4 m h och 1-2 cm br, nästan helt övervallad. Röd färg i botten. Belägen i Nö sidan av tall, 1 m h, 0,4 diam i brösthöjd. Invid Ö om vandrin...

Länsmansstenen, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1955:8899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Hällflokyrkan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1947:6404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stora byn, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1982:9209)

Flyttblock, 15x7 m (NNV-SSÖ) och ca 6 m h. Ö sidan slät ochbrant, i övrigt oregelbunden form. På NV delen växer en ca 6 m htall. På samma sida är en s...

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1993:9749)

Barktäkt (?) oval, 0.8x0.05-0.2 m st och 0.3 m ovanför markytan. På S sidan av torrfura, där det även finns ett inhugget bohål för knipa (?) I bläckan...

Runkesten, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (L1972:5874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.