Offerplats

Riksantikvarieämbetets definition: Plats för offer.
Offerplats (L2013:3265)

Offerplats?, bestående av en samling av flyttblock och stenar, 6 m diameter och ca 3 m h. I SÖ delen är en skreva, 2x1 m (NV-SÖ), med en jord- och ste...

Offerplats (L1994:6194)

Lapsk offerplats och gravplats (se Jokkmokk 35:1). Lokalen utgörs av en naturlig sandkulle, ca 15 m diam och 1,4 m h vilken i centrum och V delen har ...

Offerplats (L1994:5689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:1078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:9308)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:1776)

Kultplats bestående av en sten, 5 m diam och 1.3 m h.Överdelen av stenen är urgröpt och ca 0.2-0.3 m dj, och idenna svacka ligger två mindre, 0.2 m st...

Offerplats (L1996:9680)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:4834)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1993:2130)

Stenring, eventuellt härd, närmast rund, 1.5 m diam, beståendeav ett 20-tal stenar lagda i ring, 0.2-0.5 m st. I mitten avcirkeln syns något krackeler...

Offerplats (L1994:7139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:6621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rödkillorna, Offerplats (L1989:3412)

1) Offerplats, delvis undersökt. Okänd utsträckning.Vid anläggandet av en brandbrunn 1951 påträffades en mängd fynd,bl.a. tunnackig bergartsyxa, bensp...

Offerplats (L1994:2664)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3866)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5080)

Uppgift om offerplats. Enligt tidigare uppgifter ska här hafunnits en offerplats, se Manker "Lapparnas heliga ställen" nr 165och inventeringsuppgifter...

Offerplats (L1996:8802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2016:6281)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5657)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:1351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Seitaniemi, Offerplats (L1994:6985)

Offerplats, uppgift om. Enligt uppgift skall tandläkare StureBjörnström i sin barndom sett offrade skelettdelar på platsen.Vid inventeringstillfället ...

Offerplats (L1995:120)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:9171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2022:7245)

Offerplats, ca 80x60 m stor. Utgörs av ett lågt mindre berg vars håligheter är fyllda med stenpackningar och fyndmaterial av keramikskärvor, slagen fl...

Offerplats (L1994:1937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:2612)

Offerplats, bestående av ett i två delar spräckt block. Några revben påträffades i anslutning till blocket (ej märgkluvna).

Offerplats (L1956:2426)

1) Offerplats, bestående av ett utgrävt, vattenfyllt bäcken,40x35m st (N-S), ca 1 m dj. Vattensamlingen som troligen har ettmindre källsprång, saknar ...

Offerplats (L1994:8590)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:2146)

1)Härd, oval, 1.2x0.8 (NÖ-SV) och mindre än 0.1 m h. Helt övertorvad, gräsbeväxt.37 m SSV om 1 är:2)Offerplats, 2.5x1 m (NÖ-SV) och 0.4 m h, bestående...

Offerplats (L1993:5576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1988:3769)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Offerplats (L1945:2720)

Offerplats, delundersökt, 1,2X0,3-0,8 m Belägen inom ett 9X7 m st område av intill 4 m h stenblock. I en skreva är en hornsamling av 122 renhorn. Två...

Offerplats (L1994:5095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:8529)

Plats för seite, vilken hittades i början av 1900-talet av Stor-Johan i Vilasund. Han flyttade den från sin ursprungliga plats och bar den i omgångar ...

Offerplats (L2021:2844)

Påträffades vid en förundersökning i juni 2020. Två lager, fyndförande och med anläggningar. Det svarta lagret var avlångt, 36 meter långt och upp til...

Offerplats (L1990:4686)

1) Boplats, ca 160x100 m (ÖNÖ-VSV). I området påträffadessparsamt med flintavslag.ca 40 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Boplats, ca 100x80 m (N-S). I området påtr...

Offerplats (L1989:1344)

Offerplats, ungefärlig utbredning, ca 220x90 m (NV-SÖ). I områdethar vid torvtäkt 1918-1920 påträffats 1 hacka av hjorthorn, 2benpilar med tvärpilar f...

Offerplats (L1938:1100)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2012:2670)

Offersten? 2x1,5 m, i det närmaste fyrkantig med flat ovansida,1,3 m h mot land och 1,7 m h mot sjön. Uppgifter från 1946 års inv säger att enligt gre...

Offerplats (L1994:4457)

Offerplats, under vattenytan av Seitevare dammen. Platsen kallades Passekårtje eller Aileskårtje. På platsen vid det dåvarande heliga fallet i utloppe...

Offerplats (L1937:2689)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1993:5752)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1995:9736)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Offerplats (L1939:7647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1995:6129)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1938:1101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1992:1507)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:4932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:7870)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5607)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:2614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1939:8158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1999:5806)

Tradition om offerplats. Vid några mindre stenhällar skall lapparna (se RAÄ-nr Ål 58:1) enligt tradition i bygden haft offerplats. Platsen anvisad men...

Offerplats (L1995:8534)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:3735)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:5419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1992:8476)

Konstruktion med kallmurar, offerplats?, ca 40x30 m st (Ö-V). Konstruktionen markeras av 12 partier med större eller mindre anlagda stenbegränsningar ...

Offerplats (L1994:8484)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:6401)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1946:6821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2000:3620)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1993:2103)

Offerplats?, 45x20 m (NV-SÖ), bestående av tre stenkretsar, trestenrader och en stensamling.Stenkretsarna, varav en är oval, en rektangulär och en run...

Offerplats (L1937:3139)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:867)

Offerplats, uppgift om. Enligt traditionen skall en offerplats ha funnits V-om Valträsksjön högst uppe på högsta berget vid stora block. Platsen är nu...

Offerplats (L1946:3285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:3434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1937:1196)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:8982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:3566)

Offerplats, bestående av en sten, 2.3x2,2 m st (NNV-SSÖ) och 0.5-0.8m h. Offerstenen sticker ut en bit i vattnet från stranden och ärdelvisbeväxt med ...

Offerplats (L1995:687)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1986:8821)

Offerplats, undersökt och borttagen. Vid grävning i gatan för nya avloppsledningar påträffades på ca två meters djup under marknivå skelettet av en kv...

Offerplats (L1987:2449)

Offerplats, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk utredning år 2003 påträffades ett antal flintföremål som tolkades som offerfynd. det främsta fynd...

Gloshed altare, Offerplats (L1967:1871)

Offersten, ett i tre delar söndersprängt block, 2,5x2 m st, 1,5 m h. Blocket har flat översida. Runt om offerstenen växer enbuskar.

Offerplats (L1994:2966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1991:4698)

Offerplats? Fyndplats för:1 tjocknackig flintyxa, 12.5 cm l, 5 cm br och 2.5 cm tj.Bredsidorna är slipade och smalsidorna är oslipade.1 tunnbladig fli...

Offerplats (L1938:5840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:1007)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1992:7697)

Offerplats?, stort jordfast stenblock med spricka. På stenens flata ovansida är ett 0,15 m tj humusskikt beväxt med kråkbärsris. I humusskiktets nedre...

Offerplats (L1938:3355)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1995:3277)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:3802)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1996:9656)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1994:2477)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2022:6343)

Offerplats? Flyttblock/ klippblock , 15x 10 m och ca 5 m h, med sprickor, håligheter och grottor. I den största håligheten finns björkstörar bla med k...

Offerplats (L1994:5693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2021:1596)

Offerplats, 160x75 m stort (NV-SO), belägen i svag västsluttning som tidigare har utgjorts av sankmark. I samband med detektering har åtta brons- och ...

Offerplats (L2019:3775)

Offerplats, 5x5 m belägen invid sjö, bestående av 4 stensamlingar, 1-3,5x1-2,5 m, av 0,1-0,5 m st stenar. På och mellan stensamlingarna finns horndepo...

Offerplats (L1994:2307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L2020:647)

Område med plats för offer, 20 x 10 m (NNÖ-SSV), med 5 lämningar . 1 stenkonstruktion med stenpackning, oregelbunden, 5,7 x 4,65 m, 0,2 m h, kring ...

Offerplats (L1937:7489)

Offerplats, uppgift om. Enligt Kristoffer Sjulsson skall på Giebnievaartoes sydsluttning ha funnits en offerplats av värro-typ där renar offrats åt ma...

Offerplats (L1947:7137)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1991:595)

Offerplats? okänd utsträckning, för flintspets (RAÄ25); frånsamma åker härrör en elslagningsflinta? (dolkskaft) och enspånskrapa, bägge av brun flinta...

Offerplats (L1986:2796)

Offerplats, ca 100 x 50-80 m (NNO-SSV) (uppskattad utsträckning), bestående av brunnar med rituella nedläggelser och ett område med bevarade lager och...

Offerplats (L1937:2606)

Offerplats, uppgift om, osäkert läge. Enligt Ernst Manker skall ett offerställe funnits uppefter Laxbäcken. Han har dock själv inteåterfunnit platsen ...

Offerplats (L1995:273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Offerplats (L1990:6119)

Offerplats (?), okänd utsträckning. Bestående av fyndplats för entjocknackig bergartsyxa (SHM 3852), en tjocknackig flintyxa, ettfragmetn av flintmejs...