Område med flottningsanläggningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar och spår efter timmerflottning.
Område med flottningsanläggningar (L2005:8591)

Område med flottningslämningar, 120x15 m (N-S), bestående av 5 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6-40 m l (N-S) och 1 m br av 0,3-0,9 m st stenar. Stäl...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4857)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 30 m l (ÖNÖ-VSV), 2-4 m ...

Område med flottningsanläggningar (L1948:8711)

Område med flottarbostäder? ca 35x30 m (N-S) bestående av 1 husgrund och 1 jordkällare. Husgrunden är 8x7 m (NNÖ-SSV). I Ö delen är en vall, 1-2 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2022:6110)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x30 m st (N-S), besteånde av 2 ledarmar. I områdets NÖ del är ledarm i form av dubbelkista, 25 m l (N-S), 1,5...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2230)

Område med flottningslämningar, 170x20 m (ONO-VSV), bestående av 3 ledarmar I NV delen är en ledarm i form av en stenmur av renssten, ca 15 m l (NO-S...

Område med flottningsanläggningar (L2004:374)

Område med flottningsanläggningar, ca 80x20 m (NV-SÖ), bestående av 3 stenrens. Stenrens, ca 8-82 m l (NV-SÖ), ca 2 m br och 0,7-1 m h av 0,1-0,8 m st...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8885)

Område med flottningslämningar, ca 40x15 m (Ö-V), bestående av 3 enkelkistor. Enkelkistorna är 6-12 m l (Ö-V), 1 m br av 0,2-1 m st stenar. Synliga st...

Område med flottningsanläggningar (L1945:7838)

Område med flottningslämningar, ca 65x5-50 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 2 kistkonstruktioner samt resterna av 1 ränna. Dammvallen, i områdets N...

Område med flottningsanläggningar (L2021:2689)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x10 m (N-S), bestående av 3 enkelkistor, 1 dubbelkista och 5 stötbottnar. I områdets NÖ del är enkelkista, 14...

Område med flottningsanläggningar (L2004:256)

Område med flottningsanläggningar, ca 145x25 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenslänter och 2 stenrens. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är ...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2004:427)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x10 m (N-S), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. Stenslänten, i områdets S del, är 25 m l (N-S), 4 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:509)

Område med flottningsanläggningar, 135x15 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, 25-115 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,5 m h av 0,2-0,8 m st stenar...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8753)

Område med flottningsanläggningar, ca 250x30 m (Ö-V), bestående av 2 enkelkistor och 4 stenrens. Enkelkistorna är ca 30 m l (Ö-V), 1,5 m br och 0,6 m ...

Område med flottningsanläggningar (L1994:2330)

Fördämningsvallar och stenkistor av timmerkonstruktion, för sentida flottningsverksamhet, på ömse sidor om mindre vattendrag i SÖ. Vallarna är 20-30 m...

Område med flottningsanläggningar (L2022:10522)

Flottningsområdet är ca 330 x 23 m och ligger strax nedströms Danstorps laxfiske. I den n-ö delen av området finns en rensvall på 150 m l x 2-5 m br, ...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8595)

Område med flottningslämningar, 20x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6 m l (NV-SÖ) och 0,5 m br av 0,2-0,5 m st stenar. Synl...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6181)

Område med flottningsanläggningar, ca 55x10 m (Ö-V), bestående av 1 strandskoning/stenslänt och 1 stenrens. I områdets V del är strandskoning/stenslä...

Område med flottningsanläggningar (L2004:611)

Område med flottningsanläggningar, ca 110x15-30 m (N-S), bestående av 2 stenrens och 1 ledarm. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är sten...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8882)

Område med flottningsanläggningar, ca 70x30 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor och 1 stenrens. Enkelkistorna är ca 18 m l (Ö-V), 0,5 m br, 0,2-0,3 ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:416)

Område med flottningsanläggningar, ca 170x20 m (N-S), bestående av 6 ledarmar. Ledarmarna är 10-30 m l (N-S), 1-2 m br och 0,3-0,6 m h av 0,1-0,8 m s...

Område med flottningsanläggningar (L2021:8248)

Område med flottningsanläggningar, ca 150 × 15 m (NV–SÖ), bestående av 3 vattenledare i form av ledarm av sten och timmer. Ledarmarna är ca 34-60 m l ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3873)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x10 m st (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 16 m l (NÖ-SV), 2-4 m...

Område med flottningsanläggningar (L2004:659)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x25 m (Ö-V), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. I områdets N del är en stenslänt, 60 m l (Ö-V), 4 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L1995:6898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2005:9759)

Område med flottningslämningar, ca 110x25 m (NÖ-SV), bestående av 3 ledarmar i form av 2 enkelkistor och 1 ledarm av sten, samt 1 stenrens. I områd...

Område med flottningsanläggningar (L2004:198)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 ledarm i form av en enkelkista och 1 stenrens. I områdets N del är stenrens, 20...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6104)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x10 m (NÖ-SV), bestående av 2 strandskoningar/stenrens I områdets S del är strandskoning/stenrens, ca 50 m l...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6871)

Område med flottningslämningar, 190x10-15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 vattenledare och ca 90 enkelkistor. Vattenledare, 7 m l (VSV-ÖNÖ), 2 m br och 0,...

Område med flottningsanläggningar (L1945:7361)

Område med flottningsanläggningar, 100x10 m (NÖ-SV) och 35x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 fördämningsvall och 1 flottningsränna. Fördämningsvallen är o...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7636)

Område med flottningslämningar, ca 375x30-70 m (N-S), bestående av 3 dubbelkistor, 1 stenrens, 1 stenmur, 2 kilstensmurar, 1 husgrund och 1 stenslänt....

Område med flottningsanläggningar (L2005:7656)

Område med flottningsanläggningar, ca 45x28 m (NÖ-SV), 3 stenrens. Stenrensen är ca 4-17 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0,3-0,5 m h av 0,3-0,6 m st sten. Fr...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8589)

Område med flottningslämningar, 35x10 m (NV-SÖ), bestående av 3 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 5-12 m l (NV-SÖ) och 0,5 m br av 0,2-0,9 m st stenar....

Område med flottningsanläggningar (L2004:201)

Område med flottningsanläggningar, ca 230x25 m (N-S), bestående av 1 ledarm, 1 styrskärm, 4 stenkistor och 5 stenrens. I områdets N del, där vattendr...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10858)

Längs en sträcka om 75 m (NV-SÖ och N-S) påträffas 3 vattenledare med en sammanlagd längd om 45 meter. Terrängen utgörs av blockrik sankmark mellan be...

Område med flottningsanläggningar (L2004:598)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 ledarmar. Två av ledarmarna, i områdets Ö del, är ca 20-50 m l (N-S), 1-1,5...

Område med flottningsanläggningar (L2022:7940)

Område, 60 x 20 m (NÖ–SV) med 1 dammvall, 1 husgrund från historisk tid och en stenröjd yta. Dammvallen är 11 m lång (NV–SÖ), 0,7–1 m bred och 0,3–0,6...

Område med flottningsanläggningar (L2004:351)

Område med flottningsanläggningar, 350x25 m (NV-SÖ-N-S), bestående av 2 stenslänter och 5 stenrens. Stenslänterna, i områdets N del och längs vattend...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6191)

Område med flottningsanläggningar, ca 40x10 m st (NÖ-SV), bestående av 1 ledarm och 2 stötbottnar. I områdets SV del är ledarm, bestående av 3 parall...

Område med flottningsanläggningar (L2024:525)

Område med flottningsanläggningar 40 x 20 m st (NÖ-SV) bestående av 2 ledarmar på bägge sidor av ett vattendrag. Ledarmarna är 30-35 m l (NÖ-SV), 2-2...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4553)

Område med flottningsanläggningar, ca 80x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 80 m l (NÖ-SV), 1-3 m br o...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6182)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x10 m (N-S), bestående av 1 strandskoning och 1 stenrens. I områdets S del är strandskoning, 21 m (NÖ-SV), 3...

Område med flottningsanläggningar (L2004:320)

Område med flottningsanläggningar, ca 120x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall, 2 ledarmar och 1 stenrens. I områdets SV del är en ledarm i betong, ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:2303)

Strandskoning, längs sträcka om 45 m är 3 sträckor med strandskoningar. I S ände är strandskoning i NÖ bäcksida längs sträcka om 10 m, omedelbart däre...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1291)

Område med flottningsanläggningar, 25x15-20 m (NÖ-SV), bestående av 2 ledarmar. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är ledarmar i form av ...

Område med flottningsanläggningar (L1934:686)

Område med flottningsanläggningar, ca 125 x 20-40 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 stenkistor, 2 strandskoningar och en rest av dammvall. Stenkistorna är ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4525)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x10 m st (N-S), bestående av 2 stenrens. Delvis övermossade stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 20 m ...

Område med flottningsanläggningar (L1948:8529)

Område med flottningsanläggningar, 12x5 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenkistor. Stenkistorna är 5x5 m och 0,4 m h, uppbyggda av stockar, 0,2 m diam. Ste...

Område med flottningsanläggningar (L1949:8700)

Område med flottningslämningar, 110 m långt (NNV–SÖ) och 8–15 m brett, bestående av 4 strandskoningar och 1 träbro. Strandskoningarna går utmed åns bå...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10763)

Område med flottningsanläggningar, ca 75×5 m (NÖ–SV och Ö-V)), bestående av 1 strandskoning på båda sidor av älvkant, 1 övrig i form av stenvall vid ä...

Område med flottningsanläggningar (L1951:2291)

Rest efter grunder, 30x60 m (NNÖ-SSV). Inom ytan finns spridda grundstenar och metallskrot. Enligt ekonomiska kartan från 1958 fanns det här 3 byggnad...

Område med flottningsanläggningar (L2021:5022)

Område med flottningsanläggningar ca 140 x 8-20 m st (NNÖ-SSV) bestående av minst 6 vattenledare i form av ledarmar av varierande slag. Ledarmarna är ...

Område med flottningsanläggningar (L1948:874)

Område med flottningslämningar, ca 2100 m l (NNV-SSÖ till NV-SÖ) och 5-20 m br, utmed kanallopp/ålopp, bestående av 1 flottningskanal, 1 strandskoning...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8650)

Område med flottningsanläggningar, 450 x5-10 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall och 11 stenkistor. Dammvall, rektangulär, 12x4 m (NV-SÖ) och 0,7-2,5...

Område med flottningsanläggningar (L2004:732)

Område med flottningsanläggningar, 120x40 m (Ö-V), bestående av 2 ledarmar och 1 stenslänt. Ledarmarna, i områdets Ö del och på ömse sidor av vattend...

Område med flottningsanläggningar (L1948:7398)

Område med flottningslämningar, 50x50 m (Ö-V) bestående av rester efter 1 demonterat hus, rester efter 6 länsstockar och 1 kätting inväxt i en gran. T...

Område med flottningsanläggningar (L2022:5539)

Område med flottningsanläggningar, 70x5-10 m (NNV-SSÖ/Ö-V), bestående av 1 dammvall och 1 stenkista. Dammvallen är ca 25 ml (NNV-SSÖ), 5 m br och int...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10864)

Längs sträcka om 60 meter (NÖ-SV) förekommer i en blockrik fors, 2 st ledarmar med en sammanlagd längd om 40 m, 1 st uppbyggd stenvall mot stort flyt...

Område med flottningsanläggningar (L1979:651)

Flottningsanläggning?, inom ett ca 25x20 m (N-S) st område, bestående av 1 stenkista, 1 fördämning och 1 stensatt kant. Stenkistan, belägen i ån, är c...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8638)

Område med flottningslämningar, 50x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor och 1 stenrens. Enkelkistorna är ca 6 m l (N-S) och 0,5 m br av 0,2-0,6 m st...

Område med flottningsanläggningar (L2022:4948)

Område med flottningsanläggningar, ca 100 m l (Ö-V), bestående av 1 stötbotten och en ränna. Stötbotten är ca 15 m l (NV-SÖ), 2-3 m br, uppbyggd av st...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4561)

Område med flottningsanläggningar, ca 40x10 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 30 m l (NNV-SSÖ), 1-3 m...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8597)

Område med flottningslämningar, 40x15 m (N-S), bestående av 3 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6-18 m l (N-S), 1 m br av 0,2-0,6 m st stenar. Synliga ...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2217)

Område med flottningslämningar, 14x12 m (Ö-V), bestående av 2 stenrens. Stenrensen är 12-14 m l, 3-8 m br. och 0,3-0,5 m h

Område med flottningsanläggningar (L2004:378)

Område med flottningsanläggningar, ca 700x25 m (N-S-Ö-V), bestående av 7 stenrens och 2 stenslänter Inom hela området och på ömse sidor av vattendrag...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7608)

Område med flottningsanläggningar, ca 45x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 dubbelkista och 1 stenrens. Dubbelkistan/styrskärm är ca 25 m l (Ö-V), 2 m br oc...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7629)

Område med flottningsanläggningar, ca 80x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 stenrens och 1 dubbelkista. På Halgåns V sida är ett stenrens, ca 20 m l (NÖ-...

Område med flottningsanläggningar (L2022:1548)

Område med flottningslämningar, ca 150 x 25 m (NV-SÖ) bestående av minst 4 vattenledare i form av ledarmar, troligen enkelkistor samt riskistor, utmed...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8918)

Område med flottningslämningar, 35x10 m (NV-SÖ), bestående av 2 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 11-25 m l (NV-SÖ) och 0,5 m br av 0,2-0,5 m st stenar...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9850)

Område med flottningslämningar, ca 230x30 m (Ö-V, N-S), bestående av 4 ledarmar i form av 3 enkelkistor och 1 dubbelkista. I områdets V del är enke...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3888)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x10 m st (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, även strandskoningar?, ca...

Område med flottningsanläggningar (L2004:456)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x20 m st, bestående av 2 stenkistor. Stenkistorna är trekantiga, 5-7 m i sida, 0,5 m h av 0,1-0,7 m st stenar...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4537)

Område med flottningsanläggningar, ca 25x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 20 m l (N-S), 1-2 m br och 0...

Område med flottningsanläggningar (L2004:307)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 ledarmar. Inom området och längs den Ö sidan av vattendraget är ledarmar, 10 m ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3885)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x10 m st (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 30 m l (N-S), 1-1,5 m br...

Område med flottningsanläggningar (L2004:537)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x25 m (N-S), bestående av 3 stenrens. Stenrens, 10-15 m l (N-S), 1,5-3 m br och 0,3-0,5 m h av 0,1-1 m st st...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7632)

Område med flottningslämningar, ca 500x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 stenrens och 2 dubbelkistor. Längst i N är ett stenrens, ca 64 m l (N-S) 1,5-2 ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:345)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x25 m st (NÖ-SV), bestående va 2 ledarmar. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är ledarmar i form ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:5034)

Område med flottningsanläggningar 30 x 15 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 2 vattenledare i form av ledarmar på ömse sidor vattendraget. Ledarmarna är 20-30...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2020:10760)

Område med flottningsanläggningar, längs en sträcka om ca 70 m (Ö–V), bestående av 1 strandskoning och 1 vattenledare. I V är strandskoning längs str...

Område med flottningsanläggningar (L2020:9889)

Flottningsanläggning, 80x40 m (Ö-V), bestående av 2 vattenledare samt stenvallar efter rensning av åfåran. En vattenledare, belägen i områdets N del, ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:648)

Område med flottningsanläggningar, ca 70x40 m (N-S), bestående av 2 ledarmar och 1 stenslänt. I områdets N del och på ömse sidor av vattendraget är l...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4522)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x20 m (N-S), bestående av 2 stenrens, 1 strandskoning och 1 ledarm. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:113)

Område med flottningslämningar, ca 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 2 ledarmar. På ömse sidor av vattendraget är ledarm, 8 m l (NV-SÖ, N-S), 1,5 m br o...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8748)

Område med flottningslämningar, 40x15 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6-24 m l (N-S) och 1 m br av 0,3-0,9 m st stenar. Ställ...

Område med flottningsanläggningar (L2019:7164)

Ledarm på V sidan, 30 m l (N-S), 2 m br, 0,5 m h av sten 0,3-1,0 m st. Väster om ledarmen finns en dammliknande utgrävning. Ledarm på Ö sidan 30 m l (...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4520)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens och 2 ledarmar. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 60 m l (N...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6890)

Område med flottningslämningar, 110x10-75 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall och ett 50-tal enkelkistor.

Område med flottningsanläggningar (L1994:3241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2020:6805)

Område med flottningsanläggningar, 30x17 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 husgrunder. Den N husgrunden är rektangulär, 6x5 m (NNÖ-SSV), bestående av syll...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1285)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x20 m (NÖ-SV), bestående av 3 ledarmar. Inom hela området är ledarmar i form av enkelkistor, ca 20-30 m l (NÖ...

Område med flottningsanläggningar (L1939:2265)

Område med flottningslämningar, ca 400 x30-150 m (NÖ-SV). "Rämsö skilje", utbredning enligt 1954 års ekomoniska karta. Längst i Ö är pir, påbyggd från...

Område med flottningsanläggningar (L1995:6541)

Område med flottningslämningar, bestående av 2 husgrunder och 2 strandskoningar. Husgrunderna är rektangulära, 4-5x2,7-3,5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,3 ...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7666)

Område med flottningsanläggningar, ca 200x80-20 (N-S), bestående av 2 dubbelkistor, 1 moring och 2 stenrens. Dubbelkista, 65 m l (NV-SÖ), 2 m br och ...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2806)

Område med flottningsanläggningar, ca 250x40 m (N-S), bestående av 2 stenrens. På ömse sidor av vattendraget är stenrens, 2-8 m br och 0,1-0,4 m h, a...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2258)

Område med flottningsanläggningar, ca 260 m l (NO-SV), bestående av 3 ledarmar. I NO delen är 2 kilstensmurarna på ömse sidor fåra öst om bro. Kilste...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2227)

Område med flottningslämningar, 220x35 m (NNV-SSO), bestående av 1 strandskoning, 2 ledarmar och 1 stenrens I områdets NV del är en släntmur. I områ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3877)

Område med flottningsanläggningar, ca 35x10 m st (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 30 m l, 1-2 m br och 0,2...

Brynjetjärnsdammen, Område med flottningsanläggningar (L1945:7028)

Område med flottningsanläggningar, ca 45x30 m (NV-SÖ), bestående av fördämningsvall och flottningsränna. Fördämningsvall, 25 m l (ÖNÖ-VSV), 3 m br oc...