Område med flottningsanläggningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar och spår efter timmerflottning.
Område med flottningsanläggningar (L2021:4522)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x20 m (N-S), bestående av 2 stenrens, 1 strandskoning och 1 ledarm. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ...

Område med flottningsanläggningar (L2020:9986)

Område med 2 strandskoningar, ca 165-167 m l (NÖ-SV), på ömse sidor om älv.

Område med flottningsanläggningar (L2004:470)

Område med flottningsanläggningar, ca 45x20 m (Ö-V), bestående av 2 ledarmar. I områdets S del är en ledarm i form av en kilstensmur, 15 m l (Ö-V), 2...

Område med flottningsanläggningar (L2004:476)

Område med flottningsanläggningar, ca 55x35 (NNÖ-SSV), bestående av 3 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, 25-41 m l (N-S), 2-3 m br oc...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1285)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x20 m (NÖ-SV), bestående av 3 ledarmar. Inom hela området är ledarmar i form av enkelkistor, ca 20-30 m l (NÖ...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2201)

Område med flottningslämningar, ca 130x20 m (NNV-SSO), bestående av 1 ledarm, 2 stenrens och 1 brofundament? I NO är en ledarm i form av dubbelkista...

Område med flottningsanläggningar (L1938:2783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2022:4946)

Område med flottningsanläggningar, 175 m l (Ö-V-x), 15-35 m br, bestående av 2 dammvall, 1 stötbotten och 1 ränna. S om och över ån är en dammvall, ca...

Område med flottningsanläggningar (L2021:1605)

Område med skogsbrukslämning, 50x30 m (N-S), består av 1 kolbotten och 1 kolarkoja. Kolbotten, rund, 15-16 m diam , 0,2 m h, vall, ca 2 m br och 0, 3 ...

Område med flottningsanläggningar (L2019:7164)

Ledarm på V sidan, 30 m l (N-S), 2 m br, 0,5 m h av sten 0,3-1,0 m st. Väster om ledarmen finns en dammliknande utgrävning. Ledarm på Ö sidan 30 m l (...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9756)

Område med flottningslämningar ca, 90x20 m (NÖ-SV), bestående av 4 ledarmar i form av 3 enkelkistor och 1 kilstensmur, 1 stensatt botten och 1 stötbot...

Område med flottningsanläggningar (L2022:1523)

Område med flottningslämningar 100 x 25 m , bestående av 2 vattenledare i form av ledarmar, troligen dubbelkistor av trä och sten, på ömse sidor vatte...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8828)

Område med flottningslämningar, 55x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor och 1 stenrens. Enkelkistorna är ca 10-24 m l (N-S) och 1-1,5 m br av 0,2-0,...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6850)

Område med flottningslämningar, 40x20 m st(Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 vattenledare/ledarm och 1 ränna. Dammvall, 30 m l (N-S), 6-10 m br vid bas...

Område med flottningsanläggningar (L2019:3070)

Område med husgrunder, 45x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 husgrunder. Husgrunden i områdets S del är rektangulär, 9x6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1-0,5 m h, av...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4520)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens och 2 ledarmar. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 60 m l (N...

Område med flottningsanläggningar (L2022:1548)

Område med flottningslämningar, ca 150 x 25 m (NV-SÖ) bestående av minst 4 vattenledare i form av ledarmar, troligen enkelkistor samt riskistor, utmed...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8761)

Område med flottningslämningar, ca 320x10 m (N-S), bestående av 11 enkelkistor och 9 stenrens samt 3 stöttbottnar. Enkelkistorna är ca 6-12 m l (N-S),...

Område med flottningsanläggningar (L2004:311)

Område med flottningslämningar, ca 50x25 m (N-S), bestående av 1 ledarm och 1 stenslänt. I områdets N del är en ledarm i form av en dubbelkista, 22 m...

Område med flottningsanläggningar (L2004:283)

Område med flottningsanläggningar, ca 160x25 m (NÖ-SV), bestående av 2 styrskärmar och 3 stenrens. I områdets V del är styrskärmar i betong, 40 m l (...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1293)

Område med flottningsanläggningar, ca 250x15 m (NÖ-SV), bestående av 7 ledarmar och 1 stötbotten. Inom hela området och på ömse sidor av vattendraget...

Område med flottningsanläggningar (L2021:8668)

Område med flottningsanläggningar, ca 450 x 20-35 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 10 vattenledare i form av ledarmar, 1 ränna och 1 övrig. Ledarmarna består ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:497)

Område med flottningsanläggningar, ca 25x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 ledarmar i form av enkelkistor. På ömse sidor av vattendraget är synliga enkelk...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10858)

Längs en sträcka om 75 m (NV-SÖ och N-S) påträffas 3 vattenledare med en sammanlagd längd om 45 meter. Terrängen utgörs av blockrik sankmark mellan be...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7632)

Område med flottningslämningar, ca 500x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 stenrens och 2 dubbelkistor. Längst i N är ett stenrens, ca 64 m l (N-S) 1,5-2 ...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2228)

Område med flottningslämningar, 53x14 m (Ö-V), bestående av 3 ledarmar. I områdets V del är en ledarm i form av en Kilstensmur, ca 25 m l. ca 1,5-2 ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:345)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x25 m st (NÖ-SV), bestående va 2 ledarmar. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är ledarmar i form ...

Område med flottningsanläggningar (L1945:7838)

Område med flottningslämningar, ca 65x5-50 m (N-S), bestående av 1 dammvall, 2 kistkonstruktioner samt resterna av 1 ränna. Dammvallen, i områdets N...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10760)

Område med flottningsanläggningar, längs en sträcka om ca 70 m (Ö–V), bestående av 1 strandskoning och 1 vattenledare. I V är strandskoning längs str...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3874)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x10 m st (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 20 m l (N-S), 1 m br och ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:840)

Område med flottningslämningar, ca 100x30 m (N-S), bestående av 4 ledarmar i form av enkelkistor. I områdets N del är 2 enkelkistor placerade på öms...

Område med flottningsanläggningar (L2004:113)

Område med flottningslämningar, ca 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 2 ledarmar. På ömse sidor av vattendraget är ledarm, 8 m l (NV-SÖ, N-S), 1,5 m br o...

Område med flottningsanläggningar (L2019:7176)

1) Ledarm 10 m l, V sidan, gräsbevuxen. 20 m S om 1) finns 2, Stenkista 2x3 m (Ö-V) på Ö sida om ån, inget virke synligt, bevuxen med träd

Område med flottningsanläggningar (L2022:4255)

Område med flottningsanläggning, ca 150x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kanal, 1 dammvall och 1 ledarm. Kanalen är ca 150 m l (NV-SÖ), 5 m br och 1,2 m d...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8589)

Område med flottningslämningar, 35x10 m (NV-SÖ), bestående av 3 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 5-12 m l (NV-SÖ) och 0,5 m br av 0,2-0,9 m st stenar....

Område med flottningsanläggningar (L2004:378)

Område med flottningsanläggningar, ca 700x25 m (N-S-Ö-V), bestående av 7 stenrens och 2 stenslänter Inom hela området och på ömse sidor av vattendrag...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10762)

Område med flottningsanläggningar, längs sträcka om 20 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 1 dike/ränna. Grävd ränna (NV-SÖ) ca 20 m l (NV-SÖ), 1 m...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8581)

Område med flottningsanläggningar, ca 140x40 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrensen är ca 40-102 m l (N-S), 2-4 m br och 0,4-1,3 m h av 0,1-0,7 ...

Område med flottningsanläggningar (L1948:8711)

Område med flottarbostäder? ca 35x30 m (N-S) bestående av 1 husgrund och 1 jordkällare. Husgrunden är 8x7 m (NNÖ-SSV). I Ö delen är en vall, 1-2 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2022:6110)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x30 m st (N-S), besteånde av 2 ledarmar. I områdets NÖ del är ledarm i form av dubbelkista, 25 m l (N-S), 1,5...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2230)

Område med flottningslämningar, 170x20 m (ONO-VSV), bestående av 3 ledarmar I NV delen är en ledarm i form av en stenmur av renssten, ca 15 m l (NO-S...

Område med flottningsanläggningar (L2004:82)

Område med flottningslämningar, ca 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 ledarm och 1 stenrens. I områdets N del är ledarm, 14 m l (N-S), 3 m br och 1 m h ...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6119)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x15 m (N-S, NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. I områdets N del är stenrens, ca 25 m l (N-S), 1,5-2 m br och 0,...

Område med flottningsanläggningar (L2004:732)

Område med flottningsanläggningar, 120x40 m (Ö-V), bestående av 2 ledarmar och 1 stenslänt. Ledarmarna, i områdets Ö del och på ömse sidor av vattend...

Område med flottningsanläggningar (L2004:374)

Område med flottningsanläggningar, ca 80x20 m (NV-SÖ), bestående av 3 stenrens. Stenrens, ca 8-82 m l (NV-SÖ), ca 2 m br och 0,7-1 m h av 0,1-0,8 m st...

Område med flottningsanläggningar (L2004:245)

Område med flottningsanläggningar, ca 350x35 m (NÖ-SV), bestående av 4 stenrens, 1 ledarm, och anlagda spänger. I N delen av området är stenrens, vil...

Område med flottningsanläggningar (L1994:3241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2020:9983)

Område med två strandskoningar, ca 75-114 m l (Ö-V).

Område med flottningsanläggningar (L2005:8591)

Område med flottningslämningar, 120x15 m (N-S), bestående av 5 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6-40 m l (N-S) och 1 m br av 0,3-0,9 m st stenar. Stäl...

Område med flottningsanläggningar (L1934:1052)

Område med flottningsanläggningar, ca 60 x 30 m (N-S), bestående av 1 fördämningsvall, 3 stenkistor och 2 ramverkskonstruktioner. Fördämningsvallen är...

Område med flottningsanläggningar (L2021:2303)

Strandskoning, längs sträcka om 45 m är 3 sträckor med strandskoningar. I S ände är strandskoning i NÖ bäcksida längs sträcka om 10 m, omedelbart däre...

Område med flottningsanläggningar (L2004:381)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x30 m (NV-SÖ), bestående av 3 stenrens. Stenrens, på ömse sidor vattendraget, 30-46 m l (NV-SÖ), 2-4 m br och...

Område med flottningsanläggningar (L1934:3572)

Område med flottningsanläggningar, 90x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall och 1 koja. Fördämningsvall med namn, 66 m l (NÖ-SV), 1-6 m br och 0,1-1,5...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4534)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Inom området är stenrens, delvis urplockade, på ömse sidor av vattendra...

Område med flottningsanläggningar (L2004:250)

Område med flottningsanläggningar, ca 70x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenrens. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är stenrens, 30-60 m...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9852)

Område med flottningslämningar, ca 80x25 m (Ö-V), bestående av 1 ledarm i form av 1 enkelkista och 2 stenrens. I områdets N del är enkelkista, 8 m ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1342)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x15-20 m (N-S), bestående av 1 ledarm och 1 stenrens. Ledarmen, en kombination av enkel - och dubbelkista i o...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2225)

Område med flottningslämningar, 22x17 m (N-S), bestående av 2 ledarmar. I V delen av området är en ledarm i form av en dubbelkista, 22 m l (N-S), 3-4...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6871)

Område med flottningslämningar, 190x10-15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 vattenledare och ca 90 enkelkistor. Vattenledare, 7 m l (VSV-ÖNÖ), 2 m br och 0,...

Område med flottningsanläggningar (L2004:256)

Område med flottningsanläggningar, ca 145x25 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenslänter och 2 stenrens. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är ...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2021:3873)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x10 m st (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 16 m l (NÖ-SV), 2-4 m...

Område med flottningsanläggningar (L2004:456)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x20 m st, bestående av 2 stenkistor. Stenkistorna är trekantiga, 5-7 m i sida, 0,5 m h av 0,1-0,7 m st stenar...

Område med flottningsanläggningar (L1951:2291)

Rest efter grunder, 30x60 m (NNÖ-SSV). Inom ytan finns spridda grundstenar och metallskrot. Enligt ekonomiska kartan från 1958 fanns det här 3 byggnad...

Område med flottningsanläggningar (L1934:686)

Område med flottningsanläggningar, ca 125 x 20-40 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 stenkistor, 2 strandskoningar och en rest av dammvall. Stenkistorna är ...

Område med flottningsanläggningar (L1960:9704)

Område med flottningslämningar, ca 50 x 30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av stenrensningar på båda sidor älven och 4 länsfästen i form av järnringar. Stenren...

Område med flottningsanläggningar (L1934:3618)

Område med flottningsanläggningar, 75x10 m (Ö-V), bestående av 1 dammvall och 1 spismursröse. Fördämningsvall totalt 48 m l (Ö-V), 0,5-5 m br och 0,2-...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8593)

Område med flottningslämningar, 20x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6 m l (N-S) och 0,5 m br av 0,2-0,5 m st stenar. Synlig...

Område med flottningsanläggningar (L2004:339)

Område med flottningsanläggningar, ca 75x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 ledarm och 1 stenrens. Ledarmen i form av en enkelkista, i områdets V del, är...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6027)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x20 m st (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens. I områdets S del och S om vattendraget är ett stenrens, ca 20 m l ...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6867)

Område med flottningslämningar, ca 40x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 1 vattenledare. Dammvall, 20 m l (NNÖ-SSV), 2-3 m br, av sten och sand...

Område med flottningsanläggningar (L2022:5539)

Område med flottningsanläggningar, 70x5-10 m (NNV-SSÖ/Ö-V), bestående av 1 dammvall och 1 stenkista. Dammvallen är ca 25 ml (NNV-SSÖ), 5 m br och int...

Område med flottningsanläggningar (L2004:691)

Område med flottningsanläggningar, ca 110x20 m (NÖ-SV), bestående av 5 stensrens. Stenrens, ligger längs den Ö sidan av vattendraget, är 4-36 m l (N...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4858)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x15 m (N-S), bestående av 2 ledarmar. Ledarmar av sten på ömse sidor av vattendraget, ca 40-60 m l (N-S), 1,5...

Område med flottningsanläggningar (L2021:8005)

Område med flottningslämningar, ca 275 x 5-15 m st (N-S, V-Ö) bestående av minst 5 vattenledare i form av ledarmar av timmer och sten, 25-120 m l, 1,5...

Område med flottningsanläggningar (L2004:376)

Område med flottningsanläggningar, ca 200x25 m (N-S), bestående av 3 stenrens. Inom området och längs Ö sidan av vattendraget är stenrens, ca 75-100 ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:594)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 stenrens, 1 dubbelkista och 1 stenslänt. I områdets N del och längs V sidan ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:253)

Område med flottningsanläggningar, ca 450x20 m (N-S), bestående av 3 stenrens. Inom området och längs Ö sidan av vattendraget är stenrens, 30-250 m l...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8748)

Område med flottningslämningar, 40x15 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6-24 m l (N-S) och 1 m br av 0,3-0,9 m st stenar. Ställ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4857)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 30 m l (ÖNÖ-VSV), 2-4 m ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:636)

Område med flottningsanläggningar, ca 130x20 m (N-S), bestående av 2 stenrens och 1 stötbotten. Stenrensen, i områdets N del, är 45-60 m l (N-S), 1-2...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4537)

Område med flottningsanläggningar, ca 25x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 20 m l (N-S), 1-2 m br och 0...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4524)

Område med flottningsanläggningar, ca 180x20-30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 180 m l, 0,5-1,5 m ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:367)

Område med flottningsanläggningar, ca 230x25 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 2 stenrens, 1 ledarm och 1 flottningsränna. I områdets N del är en d...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1309)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Område med flottningsanläggningar (L2004:606)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x15 m (N-S), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. Stenslänten, i områdets N del, är 30 m l (NV-SÖ), 3 m b...

Område med flottningsanläggningar (L2004:1276)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x15-20 m (NV-SÖ), bestående av 2 enkelkistor och 1 stötbotten. I områdets SÖ del är stötbotten, 30 m l (NV-SÖ...

Område med flottningsanläggningar (L2020:1220)

Område med flottningslämningar, ca 70x30 m (N-S), bestående av 2 ledarmar på ömse sidor om stenrensat flottningsflöde (N-S) mitt i vattendrag. Leda...

Område med flottningsanläggningar (L2024:526)

Område med flottningsanläggningar, ca 65 x 10-25 m (N-S), bestående av 2 ledarmar på bägge sidor av ett vattendrag. Ledarmen på Ö sidan av vattendrag...

Område med flottningsanläggningar (L1948:8529)

Område med flottningsanläggningar, 12x5 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenkistor. Stenkistorna är 5x5 m och 0,4 m h, uppbyggda av stockar, 0,2 m diam. Ste...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6815)

Område med flottningsanläggningar, 260x10-15 m (Ö-V), bestående av 1 vattenledare/ledarm, 1 ränna/skibord och ca 100 enkelkistor.

Område med flottningsanläggningar (L2004:592)

Område med flottningsanläggningar, ca 35x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 ledarmar. Ledarmarna, 10 m l (NNÖ-SSV), 1-2 m br och 0,3 m h av 0,2-1 m st st...

Område med flottningsanläggningar (L2023:2258)

Område med flottningsanläggningar, ca 260 m l (NO-SV), bestående av 3 ledarmar. I NO delen är 2 kilstensmurarna på ömse sidor fåra öst om bro. Kilste...

Område med flottningsanläggningar (L1978:9835)

Område med flottningslämningar, ca 17 km, uppgift om. Från Mien till Froarps sand har en allmän flottled varit anlagd, sedan åtminstone 1675. Flottnin...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6181)

Område med flottningsanläggningar, ca 55x10 m (Ö-V), bestående av 1 strandskoning/stenslänt och 1 stenrens. I områdets V del är strandskoning/stenslä...

Område med flottningsanläggningar (L2021:8248)

Område med flottningsanläggningar, ca 150 × 15 m (NV–SÖ), bestående av 3 vattenledare i form av ledarm av sten och timmer. Ledarmarna är ca 34-60 m l ...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2023:2233)

Område med flottningslämningar, 87x35 m (Ö-V), bestående av 2 ledarmar Ledarmarna består av 2 stenmurar av renssten på ömse sidor vattendraget, 55-65...

Område med flottningsanläggningar (L2004:427)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x10 m (N-S), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. Stenslänten, i områdets S del, är 25 m l (N-S), 4 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4538)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 100 m l (N-S), 1-2 m br och...