Område med flottningsanläggningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med lämningar och spår efter timmerflottning.
Område med flottningsanläggningar (L2004:253)

Område med flottningsanläggningar, ca 450x20 m (N-S), bestående av 3 stenrens. Inom området och längs Ö sidan av vattendraget är stenrens, 30-250 m l...

Område med flottningsanläggningar (L2004:412)

Område med flottningsanläggningar, ca 55x40 m (Ö-V), bestående av 2 stenrens och 1 dammvall. I områdets N del är stenrens, 20-22 m l (Ö-V), 2 m br oc...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8593)

Område med flottningslämningar, 20x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6 m l (N-S) och 0,5 m br av 0,2-0,5 m st stenar. Synlig...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3872)

Område med flottninsanläggningar, ca 40x10 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 40 m l (NÖ-SV), 2-3 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6850)

Område med flottningslämningar, 40x20 m st(Ö-V), bestående av 1 dammvall, 1 vattenledare/ledarm och 1 ränna. Dammvall, 30 m l (N-S), 6-10 m br vid bas...

Område med flottningsanläggningar (L2019:224)

Område med flottningsanläggningar, ca 150 m l (N-S) och 15-20 m br, bestående av 2 stenrens. I områdets N del är stenrens, 130 m l (N-S), 2-3 m br oc...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10762)

Område med flottningsanläggningar, längs sträcka om 20 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall och 1 dike/ränna. Grävd ränna (NV-SÖ) ca 20 m l (NV-SÖ), 1 m...

Område med flottningsanläggningar (L2004:367)

Område med flottningsanläggningar, ca 230x25 m (NV-SÖ), bestående av 1 dammvall, 2 stenrens, 1 ledarm och 1 flottningsränna. I områdets N del är en d...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7632)

Område med flottningslämningar, ca 500x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 stenrens och 2 dubbelkistor. Längst i N är ett stenrens, ca 64 m l (N-S) 1,5-2 ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:219)

Område med flottningsanläggningar, ca 140x25 m (Ö-V), bestående av 1 stenslänt och 2 stenrens. Stenslänten, i områdets V del, är 50 m l (Ö-V), 4 m br...

Område med flottningsanläggningar (L1945:7876)

Område med flottningslämningar, ca 40x2-20 m (N-S och ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dammvall och 1 flottningsränna. Dammvallen är ca 40 m l ( N-S), 1,2 m...

Område med flottningsanläggningar (L2004:113)

Område med flottningslämningar, ca 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 2 ledarmar. På ömse sidor av vattendraget är ledarm, 8 m l (NV-SÖ, N-S), 1,5 m br o...

Område med flottningsanläggningar (L2004:276)

Område med flottningsanläggningar, ca 110x30 m (Ö-V), bestående av 1 stenrens, 2 ledarmar, 1 stötbotten och 1 damm. I områdets N del och på V sidan a...

Område med flottningsanläggningar (L1948:8529)

Område med flottningsanläggningar, 12x5 m (NÖ-SV), bestående av 2 stenkistor. Stenkistorna är 5x5 m och 0,4 m h, uppbyggda av stockar, 0,2 m diam. Ste...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8885)

Område med flottningslämningar, ca 40x15 m (Ö-V), bestående av 3 enkelkistor. Enkelkistorna är 6-12 m l (Ö-V), 1 m br av 0,2-1 m st stenar. Synliga st...

Område med flottningsanläggningar (L2020:1220)

Område med flottningslämningar, ca 70x30 m (N-S), bestående av 2 ledarmar på ömse sidor om stenrensat flottningsflöde (N-S) mitt i vattendrag. Leda...

Område med flottningsanläggningar (L2022:5539)

Område med flottningsanläggningar, 70x5-10 m (NNV-SSÖ/Ö-V), bestående av 1 dammvall och 1 stenkista. Dammvallen är ca 25 ml (NNV-SSÖ), 5 m br och int...

Område med flottningsanläggningar (L2004:351)

Område med flottningsanläggningar, 350x25 m (NV-SÖ-N-S), bestående av 2 stenslänter och 5 stenrens. Stenslänterna, i områdets N del och längs vattend...

Område med flottningsanläggningar (L2004:713)

Område med flottningsanläggningar, 70x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 ledarm och 1 stenslänt. I områdets NÖ del samt på Ö sidan av vattendraget är en ...

Område med flottningsanläggningar (L2018:724)

Området med flottningsanläggningar är ca 630 m l x 25-50 m br. Parallellt med Kylingarydkvarn där ån kröker sig, finns en ledarm i sten, ca 30 m l (O-...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4527)

Område med flottningsanläggningar, ca 80x10 m st (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, rest av, på ömse sidor av vattendraget. Endast otydliga ...

Område med flottningsanläggningar (L2022:1523)

Område med flottningslämningar 100 x 25 m , bestående av 2 vattenledare i form av ledarmar, troligen dubbelkistor av trä och sten, på ömse sidor vatte...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2004:381)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x30 m (NV-SÖ), bestående av 3 stenrens. Stenrens, på ömse sidor vattendraget, 30-46 m l (NV-SÖ), 2-4 m br och...

Område med flottningsanläggningar (L2019:3074)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x7-20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 släntmur och 1 ledarm. Släntmuren, belägen på åns N sida, är 20 m l (ÖNÖ-V...

Område med flottningsanläggningar (L1934:686)

Område med flottningsanläggningar, ca 125 x 20-40 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 stenkistor, 2 strandskoningar och en rest av dammvall. Stenkistorna är ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:214)

Område med flottningsanläggningar, ca 180x20 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens, 1 styrskärm och 1 ledarm. I områdets NV del är stenrens, på ömse sid...

Område med flottningsanläggningar (L1949:9022)

Strandskoning, 40 m lång (N–S) och intill 1,3 m hög, sluttande, av kallmurad sten, både natursten och en del huggen sten, av 0,2–1,5 m stora stenar. S...

Område med flottningsanläggningar (L2004:609)

Område med flottningsanläggningar, ca 800x30-50 m (NÖ-SV), bestående av 5 stenrens. Inom hela området och på ömse sidor av vattendraget är stenrens, ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:259)

Område med flottningsanläggningar, ca 210x20-40 m (NÖ-SV), bestående av 4 stenrens, 1 ledarm och 2 stenslänter. Inom hela området och på ömse sidor a...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7656)

Område med flottningsanläggningar, ca 45x28 m (NÖ-SV), 3 stenrens. Stenrensen är ca 4-17 m l (NÖ-SV), 3 m br och 0,3-0,5 m h av 0,3-0,6 m st sten. Fr...

Område med flottningsanläggningar (L2021:2689)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x10 m (N-S), bestående av 3 enkelkistor, 1 dubbelkista och 5 stötbottnar. I områdets NÖ del är enkelkista, 14...

Område med flottningsanläggningar (L2022:7940)

Område, 60 x 20 m (NÖ–SV) med 1 dammvall, 1 husgrund från historisk tid och en stenröjd yta. Dammvallen är 11 m lång (NV–SÖ), 0,7–1 m bred och 0,3–0,6...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9817)

Område med flottningslämningar, ca 100x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 ledarm och 1 stenrens. Inom området är stenrens på ömse sidor av vattendraget, 13...

Område med flottningsanläggningar (L1948:7398)

Område med flottningslämningar, 50x50 m (Ö-V) bestående av rester efter 1 demonterat hus, rester efter 6 länsstockar och 1 kätting inväxt i en gran. T...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10761)

Område med flottningsanläggningar längs sträcka om 20 (NV–SÖ), bestående av 1 dammvall och 1 dike/ränna. Grävd sträcka om ca 20 meter (NV-SÖ), ca 2 m...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4863)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x20 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens/ledarmar. Stenrens/ledarmar på ömse sidor av vattendraget, ca 70-150 ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4524)

Område med flottningsanläggningar, ca 180x20-30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 180 m l, 0,5-1,5 m ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:6043)

Område med flottningsanläggningar, ca 300x10 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. I huvudsak övertorvade stenrens, på ömse sidor av vattendraget, 1-1,...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7616)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x20 m (Ö-V), bestående av 3 dubbelkistor. Dubbelkista, ca 20-80 m l (Ö-V), 2 m br och 0,9 m h av 0,3-1 m st s...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3564)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2004:566)

Område med flottningsanläggningar, ca 110x40 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. Inom området och på ömse sidor av vattendraget är stenrens, 30-105 m...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4528)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x10 m st (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, rest av, på ömse sidor av vattendraget. Endast otydliga...

Område med flottningsanläggningar (L2004:606)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x15 m (N-S), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. Stenslänten, i områdets N del, är 30 m l (NV-SÖ), 3 m b...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8591)

Område med flottningslämningar, 120x15 m (N-S), bestående av 5 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 6-40 m l (N-S) och 1 m br av 0,3-0,9 m st stenar. Stäl...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9680)

Område med flottningslämningar, ca 200x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 dammvall och 1 flottningsränna. I områdets N del är fundament till flottningsränn...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9727)

Område med flottningslämningar ca, 125x20 m (NV-SÖ) bestående av 3 ledarmar i form av enkelkistor. I områdets NV del är enkelkista, 16 m l (NV-SÖ), 1...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7599)

Område med flottningsanläggningar, ca 180x40 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 stenarm, 1 stenslänt, 1 dubbelkista och 2 brofästen. Stenarmen är ca 10 m l ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:5022)

Område med flottningsanläggningar ca 140 x 8-20 m st (NNÖ-SSV) bestående av minst 6 vattenledare i form av ledarmar av varierande slag. Ledarmarna är ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:747)

Område med flottningsanläggningar, ca 70x20 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. Inom hela området och på ömse sidor av vattendraget är stenrens, 60-7...

Område med flottningsanläggningar (L2022:4255)

Område med flottningsanläggning, ca 150x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kanal, 1 dammvall och 1 ledarm. Kanalen är ca 150 m l (NV-SÖ), 5 m br och 1,2 m d...

Område med flottningsanläggningar (L2005:9756)

Område med flottningslämningar ca, 90x20 m (NÖ-SV), bestående av 4 ledarmar i form av 3 enkelkistor och 1 kilstensmur, 1 stensatt botten och 1 stötbot...

Område med flottningsanläggningar (L2004:511)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. Stenslänten, i områdets N del, är 60 m l (NV-SÖ), 3 ...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8824)

Område med flottningslämningar, 280x50 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrensen, ca 100-150 m l (NÖ-SV), 6 m br och 1-1,5 m h av 0,1-1 m st stena...

Område med flottningsanläggningar (L1948:436)

Område med flottningslämningar, 20 m långt (N–S) och 12–14 m brett område utmed ålopp, bestående av 2 strandskoningar. Strandskoningarna är på åns båd...

Område med flottningsanläggningar (L2004:385)

Område med flottningsanläggningar, ca 80x20 m (Ö-V), bestående av 1 ledarm och 1 stenrens. Ledarmen, i Ö delen av området, är 25 m l (NV-SÖ), 2 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8761)

Område med flottningslämningar, ca 320x10 m (N-S), bestående av 11 enkelkistor och 9 stenrens samt 3 stöttbottnar. Enkelkistorna är ca 6-12 m l (N-S),...

Område med flottningsanläggningar (L2021:3879)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x10 m st (NNV-SSÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 10-15 m l (NNV-SSÖ),...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8638)

Område med flottningslämningar, 50x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor och 1 stenrens. Enkelkistorna är ca 6 m l (N-S) och 0,5 m br av 0,2-0,6 m st...

Område med flottningsanläggningar (L1994:3241)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L1939:2265)

Område med flottningslämningar, ca 400 x30-150 m (NÖ-SV). "Rämsö skilje", utbredning enligt 1954 års ekomoniska karta. Längst i Ö är pir, påbyggd från...

Område med flottningsanläggningar (L1995:6898)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2004:509)

Område med flottningsanläggningar, 135x15 m (NV-SÖ), bestående av 2 stenrens. Stenrens, 25-115 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,5 m h av 0,2-0,8 m st stenar...

Område med flottningsanläggningar (L2019:3070)

Område med husgrunder, 45x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 husgrunder. Husgrunden i områdets S del är rektangulär, 9x6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,1-0,5 m h, av...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7626)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x10-40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 brofästen, 1 stenarm och 1 kanal. Brofäste, 2x2 m och 0,5 m h av 0,2-0,5 m...

Område med flottningsanläggningar (L1949:9594)

Flottningslämningar, 210 m långt (NNÖ–SSV) och 8–65 m brett, bestående av 1 kanal, 2 strandskoningar, 2 dammvallar, 2 stenarmar, 1 moring samt 1 fästa...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10864)

Längs sträcka om 60 meter (NÖ-SV) förekommer i en blockrik fors, 2 st ledarmar med en sammanlagd längd om 40 m, 1 st uppbyggd stenvall mot stort flyt...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4534)

Område med flottningsanläggningar, ca 30x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Inom området är stenrens, delvis urplockade, på ömse sidor av vattendra...

Område med flottningsanläggningar (L2012:8774)

Flottningsdammar, bestående av 3 vallar av sten och jord, 3-4 mbr, 0,5-1,5 m h och 10-20 m l. Dammarna bildar, tillsammans med ytterligare 3 dammar N ...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4522)

Område med flottningsanläggningar, ca 90x20 m (N-S), bestående av 2 stenrens, 1 strandskoning och 1 ledarm. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:659)

Område med flottningsanläggningar, ca 60x25 m (Ö-V), bestående av 1 stenslänt och 1 stenrens. I områdets N del är en stenslänt, 60 m l (Ö-V), 4 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:228)

Område med flottningsanläggningar, ca 480x25 m (NÖ-SV), bestående av 4 stenslänter och 4 ledarmar. I områdets NÖ och SV del och på ömse sidor av vatt...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4526)

Område med flottningsanläggningar, ca 10x10 m st, bestående av 2 stenrens. Stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 10 m l, 1-3 m br och 0,3 m h a...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4525)

Område med flottningsanläggningar, ca 20x10 m st (N-S), bestående av 2 stenrens. Delvis övermossade stenrens, på ömse sidor av vattendraget, ca 20 m ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:82)

Område med flottningslämningar, ca 50x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 ledarm och 1 stenrens. I områdets N del är ledarm, 14 m l (N-S), 3 m br och 1 m h ...

Område med flottningsanläggningar (L2022:4948)

Område med flottningsanläggningar, ca 100 m l (Ö-V), bestående av 1 stötbotten och en ränna. Stötbotten är ca 15 m l (NV-SÖ), 2-3 m br, uppbyggd av st...

Område med flottningsanläggningar (L2004:656)

Område med flottningsanläggningar, ca 210 m l (N-S, NÖ-SV), bestående av 2 stenslänter och 2 stenrens. I områdets N och centrala delar samt på ömse s...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8920)

Område med flottningslämningar, 60x10 m (N-S), bestående av 3 enkelkistor. Enkelkistorna är ca 12-36 m l (N-S) och 1 m br av 0,3-0,5 m st stenar. Stäl...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4535)

Område med flottningsanläggningar, ca 25x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens och 1 dammvall. I områdets S del är dammvall, ca 27 m l (Ö-V), 2 m br oc...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8631)

Område med flottningsanläggningar, ca 92x20 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrensen är ca 20-30 m l (N-S), 3-4 m br och 1 m h av 0,2-0,6 m st ste...

Område med flottningsanläggningar (L1995:4453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2022:6110)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x30 m st (N-S), besteånde av 2 ledarmar. I områdets NÖ del är ledarm i form av dubbelkista, 25 m l (N-S), 1,5...

Område med flottningsanläggningar (L1995:4122)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2004:1287)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x10-20 m (N-S), bestående av 3 ledarmar. I områdets N del är en ledarm i form av en enkelkista, 20 m l (N-S...

Område med flottningsanläggningar (L2022:6100)

Område med flottningsanläggningar, ca 50x20 m st (NNÖ-SSV), bestående av 2 ledarmar och 1 dammanläggning. I områdets norra del och på ömse sidor av ...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7608)

Område med flottningsanläggningar, ca 45x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 dubbelkista och 1 stenrens. Dubbelkistan/styrskärm är ca 25 m l (Ö-V), 2 m br oc...

Område med flottningsanläggningar (L1995:3488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med flottningsanläggningar (L2004:544)

Område med flottningslämningar, ca 10x10 m st, bestående av 2 stenkistor. Stenkistorna, som är trekantiga, är 3 m i sida och 0,5 m h av 0,1-1 m st st...

Område med flottningsanläggningar (L2005:8828)

Område med flottningslämningar, 55x10 m (N-S), bestående av 2 enkelkistor och 1 stenrens. Enkelkistorna är ca 10-24 m l (N-S) och 1-1,5 m br av 0,2-0,...

Område med flottningsanläggningar (L2021:4537)

Område med flottningsanläggningar, ca 25x10 m (N-S), bestående av 2 stenrens. Stenrens på ömse sidor av vattendraget, ca 20 m l (N-S), 1-2 m br och 0...

Område med flottningsanläggningar (L2004:117)

Område med flottningslämningar, ca 150x25 m (N-S), bestående av 5 ledarmar i form av 3 enkelkistor, 1 dubbelkista och 1 ledarm. I områdets N del är ...

Område med flottningsanläggningar (L2020:10858)

Längs en sträcka om 75 m (NV-SÖ och N-S) påträffas 3 vattenledare med en sammanlagd längd om 45 meter. Terrängen utgörs av blockrik sankmark mellan be...

Område med flottningsanläggningar (L2020:6191)

Område med flottningsanläggningar, ca 40x10 m st (NÖ-SV), bestående av 1 ledarm och 2 stötbottnar. I områdets SV del är ledarm, bestående av 3 parall...

Område med flottningsanläggningar (L1948:6871)

Område med flottningslämningar, 190x10-15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 vattenledare och ca 90 enkelkistor. Vattenledare, 7 m l (VSV-ÖNÖ), 2 m br och 0,...

Område med flottningsanläggningar (L2004:598)

Område med flottningsanläggningar, ca 100x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 ledarmar. Två av ledarmarna, i områdets Ö del, är ca 20-50 m l (N-S), 1-1,5...

Område med flottningsanläggningar (L1948:8711)

Område med flottarbostäder? ca 35x30 m (N-S) bestående av 1 husgrund och 1 jordkällare. Husgrunden är 8x7 m (NNÖ-SSV). I Ö delen är en vall, 1-2 m br ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:163)

Område med flottningslämningar ca, 110x25 m (NV-SÖ), bestående av 2 ledarmar i form av enkelkistor, 1 ledarm i form av dubbelkista och 1 stötbotten. ...

Område med flottningsanläggningar (L2020:9889)

Flottningsanläggning, 80x40 m (Ö-V), bestående av 2 vattenledare samt stenvallar efter rensning av åfåran. En vattenledare, belägen i områdets N del, ...

Område med flottningsanläggningar (L2004:311)

Område med flottningslämningar, ca 50x25 m (N-S), bestående av 1 ledarm och 1 stenslänt. I områdets N del är en ledarm i form av en dubbelkista, 22 m...

Område med flottningsanläggningar (L2005:7666)

Område med flottningsanläggningar, ca 200x80-20 (N-S), bestående av 2 dubbelkistor, 1 moring och 2 stenrens. Dubbelkista, 65 m l (NV-SÖ), 2 m br och ...