Område med fossil åkermark

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika typer av åkerbrukets lämningar.
Område med fossil åkermark (L1987:4900)

Område med fosisl åkermark, ca 180x70 m (NNV-SSÖ), bestående av ett röjningsröseområde samt stenmurar. Röjningsröseområdet består av ca 40 röjningsrö...

Område med fossil åkermark (L1967:8768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2018:628)

Område med fossil åkermark, ca 140x35 m (NNV-SSO), bestående av ca 23 röjningsrösen. Röjningsrösena är runda till oregelbundna ca 1-7 m i diam och 0,5...

Område med fossil åkermark (L1990:1989)

Fossil åkermark, ca 300x70-150 m (Ö-V), bestående av åkerytorsamt ca 100 röjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0.2-0.7 m h,kraftigt övermossade. Sa...

Område med fossil åkermark (L2020:6484)

Område med fossil åkermark, 63×62 m (Ö–V), bestående av ca 10 röjningsrösen, 3 hägnadsvallar och en murrest. Röjningsrösena är 2–4 m diam och 0,2–1,5 ...

Område med fossil åkermark (L1965:7334)

Område med fossil åkermark, ca 230x180 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 70 röjningsrösen och 15 åkerytor. Röjningsrösena är ovala och oregelbundna, 2,5...

Område med fossil åkermark (L1953:3720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2019:1842)

F.d. åkermark till torpet Enarsbråten, 150x25-55 m (NNV-SSÖ), bestående av röjda f.d. åkerytor, röjningsrösen, stengärdesgårdar och åkerterrasser. Röj...

Område med fossil åkermark (L1969:9426)

Fossilt åkerområde, 60x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3, möjligen fler, svagt ryggade parallellt löpande åkrar, 3 m br. Revideringsinventering 1990-07-...

Område med fossil åkermark (L1947:6317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1971:833)

Område med fossil åkermark. Inom angivet område, ca 300-400 x 70-200 m (NNO-SSV) påträffades vid arkeologisk utredning 2001, etapp 1, inför planerad u...

Område med fossil åkermark (L1991:9143)

Fossil åkermark. Inom ett ca 250x40-100 m (NNÖ-SSV) st områdetfinns ca 100 delvis övermossade/övertorvade röjningsrösen, 3-5 mi diam och 0.2-0.6 m h a...

Område med fossil åkermark (L1981:7834)

Inom angivet område har marken ställvis avbanats. Ett 10-talförhöjningar är 4-12 m diam och 0.1-0.4 m h, övertorvade med iytan 0.1-0.4 m st stenar. Ut...

Område med fossil åkermark (L1943:3442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1953:794)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 380x100-270 m (N-S), med ca 150 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 3-6 m i di...

Område med fossil åkermark (L1998:5137)

Område med fossil åkermark 40 x 30 m (V-Ö), bestående av 1 fossil åker och 2 röjningsrösen. Fossil åker, oregelbunden, 30 x 15-25 m (V-Ö). Avgränsas...

Område med fossil åkermark (L1971:8583)

Område med fossil åker ca 660x50-300 m (NNV-SSO) bestående av minst 15 fossila åkerytor och 350 röjningsrösen. De fossila åkerytorna är oregelbundna/t...

Område med fossil åkermark (L1957:8268)

Område med fossil åker, 110×60 m (NÖ–SV), bestående av 2 oregelbundna åkerytor med delvis synliga små ansamlingar med röjningssten. Åkerytorna är 60–7...

Område med fossil åkermark (L1965:5384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1989:6798)

Röjningsröserområde, uppgift om, enligt tidigare inventering.

Område med fossil åkermark (L1964:1058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1987:6441)

Område med fossil åker, 110x40 m (NV-SÖ), bestående av ca 20 röjningsrösen, 1-3 m diam och 0,1-0,2 m h, av stenar, 0,1-0,7 m.

Område med fossil åkermark (L1954:9163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1981:2107)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1963:5685)

Område med fossil åkermark, ca 320x230 m (Ö-V) bestående av 15 bandformiga åkerytor, 3 oregelbundna åkerytor och ca 100 röjningsrösen. De bandformiga ...

Område med fossil åkermark (L1998:240)

Område med fossil åker, 160x50-150 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 fossila åkrar med minst 7 odlingsytor och 16 röjningsrösen. I SÖ är åker (1), otydliga ...

Område med fossil åkermark (L1991:4266)

Fossil åkermark, ca 180x80 m (NV-SÖ), bestående av ca 20 röjningsrösen. Dessa är runda, 2-5 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,4 mst stenar.

Område med fossil åkermark (L1998:660)

Område med fossil åkermark, 86x60 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 odlingsytor, 1 stenmur och 4 röjningsrösen. Odlingsytorna är oregelbundna, 38-67 m l (NN...

Område med fossil åkermark (L1967:1851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1960:4981)

Område med fossil åker, i form av 5 terrasserade ytor, undersökta och borttagna, påträffad vid arkeologisk undersökning år 1990. Odlingsytorna var ter...

Område med fossil åkermark (L1953:8581)

Område med fossil åkermark, ca 175x150 m (N-S). Inom området finns 1 röjningsröseområde och 2 stensträngar. Röjningsröseområdet består av ett 40-tal r...

Område med fossil åkermark (L1989:118)

Röjningsröseområde, ca 150x125 m (NV-SÖ), med ca 10 röjningsrösenoch terrasskanter.Röjningsrösena är 2-5 m diam och 0,1-0,3 m h, med en fyllning av0,1...

Område med fossil åkermark (L1961:9092)

1) Fossil åkermark. På ett område 35x65 m (NÖ-SV) är 10 lättryggade åkerparceller, 60-65 m l, 3-3,5 m br och 0,1-0,2 m h.Mellanliggande sänkor är 0,2-...

Område med fossil åkermark (L2018:424)

Område med fossil åkermark, ca 45x46 m (NO-SV), bestående av ca 11 röjningsrösen runda ca 2-10 m i diam och 1 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Flertalet a...

Område med fossil åkermark (L1965:6631)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1954:9919)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1952:9139)

Område med fossil åker, 410x30-225 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 4 oregelbundna åkerytor, 5 stenvallar och ca 100 röjningsrösen. De åkerytor som uppvisar ...

Område med fossil åkermark (L1975:4779)

Område med fossil åker, ca 300x100-250 m (NV-SÖ), bestående av åkerparceller, röjningsrösen och hägnadsrester. I NÖ är: Åkerparceller, avgränsade av d...

Område med fossil åkermark (L1947:2653)

Område med fossil åkermark, 230x25-60 m (huvudriktning N-S), bestående av 1 fossil åkeryta och minst 20 röjningsrösen. Den fossila åkerytan avgränsas...

Område med fossil åkermark (L1969:9705)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:7588)

1/Fossil åkermark, ca 520x150-250 m (N-S), bestående av ca 100röjningsrösen. Dessa är vanligen 2-4 m i diam och 0.2-0.6 m h, av0.2-0.4 m st stenar. I ...

Område med fossil åkermark (L1963:6097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1966:5646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1987:7664)

Område med fossil åkermark, ca 190 x 50 - 200 m (N-S), bestående av minst 8 bandformiga åkerytor och ca 40 röjningsrösen. De bandformiga åkerytorna är...

Område med fossil åkermark (L1958:4140)

1) Fossil åkermark, del av, ca 1250x200x1100 m (Ö-V), beståendeav ca 12 stensträngs (-valls)system, ca 14 enskilda stensträngar(vallar) och flera hund...

Område med fossil åkermark (L1991:5009)

1) Fossil åkermark, 300x100-200 m (NV-SÖ), bestående av ca 100 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, 3-6 m i diam och0,5-1 m h, övermossa...

Område med fossil åkermark (L2010:3712)

Område med röjningsrösen, stensättningsliknande 160x90 m (165-365cg) med ett 30-tal röjningsrösen. Rösena är 5-10 m diam oregelbundna till rund form 0...

Område med fossil åkermark (L1999:9909)

Område med fossil åkermark 110 x 62 m (NÖ-SV) bestående av 8 parceller, 3 röjningsrösen och 1 stenmur. Parcellerna är sammanhängande och inbördes avgr...

Område med fossil åkermark (L1980:6040)

Fossil åker(?), 120x70 m (NV-SÖ) bestående av 1 terrassering, 3 stensträngar, 1 husgrundsterrass (se eget L-nr) samt röjningsrösen. Terrasseringen är ...

Område med fossil åkermark (L1997:2009)

Fossil åkermark, ca 185x60-70 m (Ö-V), bestående av 5röjningsrösen, 1 stensträng och terrasskanter.Röjningsrösena är 3.5-5 m diam och 0.2 m h, av 0.1-...

Område med fossil åkermark (L1963:3182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1966:3682)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1987:6667)

Område med fossil åkermark, ca 460 x 90 - 150 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 bandformiga åkerytor, 4 oregelbundna åkerytor och ca 20 röjningsrösen. De ba...

Område med fossil åkermark (L1997:3010)

Fossil åkermark bestående av minst ett tiotal röjningsrösen i olika storlekar och en avslutande, 85 m lång och uppemot 1 m hög terrasskant i norra del...

Område med fossil åkermark (L1987:9908)

Område med fossil åkermark, ca 75 x 45 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 bandformiga åkerytor och 10 röjningsrösen. De bandformiga åkerytorna är ca 40 m l (...

Område med fossil åkermark (L1953:786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1961:2512)

Fossil åkermark, inom ett ? X ? ( ) stort område.Bestående av 16 ryggade eller parcellerade åkrar 3-5 m br ? m loch 0,1-0,3 m h. Det S områ...

Område med fossil åkermark (L1971:9172)

Område med fossil åker 60x40 (Ö-V) bestående av minst 4 fossila åkerytor och 20 röjningsrösen 3-5 m i diam och 0,3-0,9 m h av 0,2-0,4 m st stenar. På ...

Område med fossil åkermark (L2022:2539)

Område med fossil åkermark, 75×20 m (NÖ–SV), bestående av 2 röjningsrösen och 1 stenmur. Röjningsrösena är 4–6 m diam och 1–1,5 m h, bestående av 0,1–...

Område med fossil åkermark (L1961:5673)

1) Fossil åkermark 18x25 m (NÖ-SV) bestående av 3-4 åkerparceller10 m l (NNV-SSÖ) samt N om den 2 ryggade åkern 8-13 m l, (NV-SÖ)2-2,5 m br och 0,2-0,...

Område med fossil åkermark (L1990:1755)

Fossil åkermark, 250x130 m (Ö-V), bestående av minst 5 oregelbundna åkerytor och ett 30-tal röjningsrösen.Åkerytorna är 56x7 m st (N-S) resp. 49x14 m ...

Område med fossil åkermark (L1954:3589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1963:567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1963:6287)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1958:71)

Område med fossil åkermark, 80×25-60 m (NV–SÖ), bestående av ca 5 röjningsrösen och 3 hägnadsvallar. Röjningsrösena är 1–4 m diam och 0,2–0,5 m h, bes...

Område med fossil åkermark (L2003:2722)

Fossil åkermark, 260x30x75 m (N-S) bestående av 16 bandparceller.Dessa utgörs av välvda åkerytor 35-70 m l, 7-16 m br (N-S, Ö-Voch ÖSÖ-VNV) och 0.2-0....

Område med fossil åkermark (L1971:9984)

Område med fossil åker, ca 130x40 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 röjningsrösen och 1 stensträng. Röjningsrösen, oregelbundna, är 0,1-0,4 m h, av 0,1...

Område med fossil åkermark (L1971:5192)

Område med fossil åkermark, ca 120x50-70 m st (NV-SO), bestående av ca 25-30 röjningsrösen och 1 stenmur. Röjningsrösena är 1,5-6 m diam, 0,2-1,5 m h,...

Område med fossil åkermark (L1962:5959)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1990:6807)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 300x150m (NNV-SSÖ). I området är ca 50 röjningsrösen, de flesta närmast runda, i allmänhet 3-...

Andbyn, Område med fossil åkermark (L1946:4336)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1955:9607)

Område med fossil åkermark, ca 500x200 m (NÖ-SV), bestående av 1 röjningsröseområde och ca 5 bandformade åkerytor. Röjningsröseområdet består av ca 20...

Område med fossil åkermark (L1954:5276)

Fossil åkermark, ca 450x130-260 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 100-tal röjningsrösen. Dessa är 2-7 m i diam och 0,1-0,5 m h, av 0,1-0,5 m st stenar.

Område med fossil åkermark (L1966:2738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1968:2612)

Område med fossil åkermark, 85×60 m (N-S), bestående av ett 15-tal röjningsrösen varav flertalet är 3-5 m i diam och 0,2-0,4 m höga

Område med fossil åkermark (L1987:1948)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 500x75-150 m (NÖ-SV). I området är ca 100 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmast runda, ...

Område med fossil åkermark (L1964:477)

Område med fossil åker, delundersökt, ca 450x450 m (N-S), bestående av röjningsrösen och en stensträng. Påträffad i samband med arkeologisk utredning ...

Område med fossil åkermark (L1999:6845)

Fossil åkermark, 82x40-50 m (Ö-V), bestående av 5 åkrar och 2 röjningsrösen. Åkrarna begränsas mot omgivande terräng av terrasser och hak. Inom område...

Område med fossil åkermark (L1998:5033)

Område med övergiven åkermark, 149 X 79 m. Bestående av 3 odlingsytor och 10 röjningsrösen. Två av odlingsytorna är sammanhängande, bandformiga, paral...

Område med fossil åkermark (L1997:9946)

Fossil åkermark, bestående av 2 odlingsterrasser och ett i Vangränsande område med odlingsrösen.Odlingsterrasserna är ca 70-180 m l (N-S), 12-15 m br...

Område med fossil åkermark (L1965:4101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2012:5243)

1) Gravfält, 90x80 m (N-S) bestående av 28 fornlämningar. Dessautgöres av 19 runda eller närmast runda stensättningar, 3 domarringar, 6 resta stenar. ...

Område med fossil åkermark (L2021:4602)

Område med fossil åkermark, ca 280x80 m (NNO-SSV) stort, bestående av ca 30 röjningsrösen och antydningar till stenvallar/åkerkanter. Röjningsrösena ä...

Område med fossil åkermark (L1963:7345)

Fossil åkermark, ca 25-75 x 50-75 m (N-S), bestående av 13 åkerparaceller. Dessa är ca 25-60 m l (N-S), 4-9 m br (vanligen 5-6 m br) och 0,1 m h, någ...

Område med fossil åkermark (L1999:7262)

Område med övergivna åkrar, 55x40 m (NNV-SSÖ), oregelbundet, bestående av 3 åkerytor, 5 röjningsrösen och 1 husgrund. Området är begränsat av murlikna...

Område med fossil åkermark (L2020:8278)

Område med fossil åkermark, 25-100×10-50 m (NV–SÖ), bestående av ca 10 röjningsrösen, 1 stenmur och 4 hägnadsvallar. Röjningsrösena är 2–5 m diam och ...

Område med fossil åkermark (L1985:6884)

1) Gravfält, 75x45 m (Ö-V) bestående av 9 fornlämningar. Dessautgörs av 8 runda stensättningar och 1 rektagulär stensättning.De runda stensättningarna...

Område med fossil åkermark (L1965:1361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1954:3549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1974:9162)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:3508)

Fossil åkermark, ca 400x350 m (N-S) bestående av ca 310 röjningsrösen, 2-6 m diam och 0,2-0,8 m h. Rösena består vanligen av 0,3-0,9 m st stenar och ä...

Område med fossil åkermark (L1998:4990)

Område med övergiven åkermark, 65 X 65 m (Ö-V). Bestående av 1 odlingsyta, 1 stenmur och 4 röjningsrösen. Odlingsytan är oregelbunden och avgränsas i ...

Område med fossil åkermark (L1985:8675)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1965:7741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:6719)

Fossil åkermark, ca 100x70 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 20 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,1-0,4 m h, av 0,2-0,4 m ststenar. Några är la...

Område med fossil åkermark (L1947:9553)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1972:7615)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1990:2358)

Fossil åkermark, ca 550x300 m (SV-NÖ), bestående av ett parhundra röjningsrösen, 1 stenvall samt 1 röjd yta.Röjningsrösena är 1.5-4 m i diam och 0.2-0...

Område med fossil åkermark (L1986:3884)

Område med fossil åkermark, ca 125x75 m (NÖ-SV), bestående av 1 röjningsröseområde och 1 oregelbunden åkeryta. Röjningsröseområdet består av ca 10 röj...

Område med fossil åkermark (L1969:2059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.