Område med fossil åkermark

Riksantikvarieämbetets definition: Område med olika typer av åkerbrukets lämningar.
Område med fossil åkermark (L1982:452)

Område med fossil åkermark, bestående av 3 oregelbundna åkerytor, svagt skålade mellan 10-30 m l och 5-20 m br. Intill den ena ytan är ett odlingsröse...

Område med fossil åkermark (L1987:600)

Fossil åkermark, bestående av ett röjningsröseområde, ca 300x150m (Ö-V). I området är ca 50 röjningsrösen. Dessa är runda eller närmastrunda,3-6 m dia...

Område med fossil åkermark (L1998:3933)

Område med fossil åkermark (135 x 20-40 m (NNV-SSÖ) bestående av 4 fossila åkrar samt 17 röjningsrösen. De fossila åkrarna består av 2 fossila åkrar ...

Område med fossil åkermark (L1964:6438)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1964:451)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1998:611)

Område med fossil åkermark, 105x29-40 m (NV-SÖ), bestående av 3 odlingsytor, 5 stenmurar och 10 röjningsrösen. 2 av odlingsytorna är närmast blockform...

Område med fossil åkermark (L1954:9672)

Fossil åkermark, ca 500x250 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 300röjningsrösen och minst 2 hägnadsvallar.Röjningsrösena är 4-7 m diam och 0.2-0.5 m h, best...

Område med fossil åkermark (L1961:3003)

1) Hög, 12 m diam och 1,3 m h I ytan taleiak 0,2-0,3 m st stenar.Mittblock, 1,3x0,9 m st (NÖ-SV) och 0,25 m h. Försänkning imitten, 2 m diam och 0,3 m...

Område med fossil åkermark (L1966:4195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1973:1044)

Fossil åkermark, 240x90 - 130 m st område (SSÖ-NNV), bestående avca 6 åkerytor, 60 - 110 m l och 6 - 60 m br. Terrasserna är 0.2 -0.5 m h.I området är...

Område med fossil åkermark (L1958:8265)

Område med fossil åker, ca 535x175 m (VNV-ÖSÖ), bestående av stensträngssytem 500x200 m (VNV-ÖNÖ), bestående av okänt antal stensträngar, intill 0,4 m...

Område med fossil åkermark (L2023:613)

Område med fossil åkermark, 75 ×60 m (NV–SÖ), bestående av ca 10 röjningsrösen. Röjningsrösena är 2–3 m diam och 0,2–1 m h, bestående av 0,2–0,3 m st ...

Område med fossil åkermark (L1982:8956)

Röjningsröseområde, totalt ca 470×80-135 m st (N-S), bestående av ca 65 röjningsrösen med omgivande fossila åkerytor (ett ca 280×95 m stort parti i S ...

Område med fossil åkermark (L1954:1365)

Fossil åkermark, ca 600x200 m (Ö-V), bestående av minst 250röjningsrösen, 4-8 m i diam, 0.2-0.4 m h, av 0.2-0.3 m ststenar, delvis övertorvade. I områ...

Område med fossil åkermark (L1991:7558)

Fossil åkermark, ca 800x800 m (N-S), bestående av stenröjda ytoroch ca 500 röjningsrösen. Dessa är vanligen 3-6 m i diam och0.2-1 m h, i regel kraft...

Område med fossil åkermark (L1973:233)

Fossil åkermark, 120x120 (NÖ-SV). Inom angivet område (streckmarkerat å fotokartan) utgörs marken i huvudsak av fossil åkermark fördelad på 9 parcellå...

Område med fossil åkermark (L1954:1939)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2015:5747)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1998:7529)

1) Stensättning, rund, 19 m diam och0.5 m h. Övermossad med begynnande torvväxtoch i ytan talrika stenar, i allmänhet 0.2-0.4 m st. Några stenar är in...

Område med fossil åkermark (L2020:11524)

Område med fossil åkermark, 100×50 m (N-S), bestående av ett 10-tal övertorvade röjningsrösen. Flertalet av rösen var 2,5-3,5 m i diameter och 0,2 m h...

Område med fossil åkermark (L1999:9973)

Område med fossil åkermark 65 x 20-32 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 odlingsytor och 11 röjningsrösen. Odlingsytorna är sammanhängande och inbördes avgr...

Område med fossil åkermark (L1946:3380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1976:3134)

Fossil åkermark, 140x110 m (NV-SÖ) bestående av ett par åkrar me d omgivande vallar. Åkrarna är ca 40x30 m och vallarna intill 8 m br och 0,5 m h. Den...

Område med fossil åkermark (L1954:9137)

Fossil åkermark, ca 120x60 m (NV-SÖ), bestående av ca 25röjningsrösen. Dessa är 4-7 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,3 mststenar.

Område med fossil åkermark (L1953:1460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1990:4106)

Fossil åkermark, ca 150-1000x50-600 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ett500-tal röjningsrösen, runda eller närmast runda, vanligen 2-5 mi diam och 0.2-0.5 ...

Område med fossil åkermark (L1990:2055)

Fossil åkermark, ca 250x75-150 m (NÖ-SV), bestående av åkerytorsamt ca 50 röjningsrösen. Dessa är 3-6 m i diam och 0.2-0.7 m h,kraftigt övermossade el...

Område med fossil åkermark (L1962:2965)

Stensättning? rund 6 m diam., fylld och 0,2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0,2- 0,3 m st. Bevuxen med tallar ochenbuskar. (se nr 34 Kinne-Ve...

Område med fossil åkermark (L1974:6681)

Fossil åkermark, 260x180 m (NÖ-SV) bestående av ca 17 fossila åkerytor (mestadels långsmala parceller) 20 - 70 m l och 10 - 30 m br.Terrasskanter med ...

Område med fossil åkermark (L1966:5143)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:7569)

1/Fossil åkermark, ca 1000x100-300 m (NÖ-SV), bestående av ca 350röjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0.1-0.7 m h, i huvudsakövertorvade. Indikati...

Område med fossil åkermark (L1961:2132)

1) Fossil åkermark. Inom ett område av 50x15 m (NNÖ-SSV) är 4ryggade åkrar, 3-4 m br och 0,2 m h. 17 m ÖSÖ om nr 1 är 2)Fossil åkermark inom ett områd...

Område med fossil åkermark (L2018:626)

Område med fossil åkermark, ca 150x145 m (ONO-VSV), bestående av ca 50 röjningsrösen. Röjningsrösena är runda till oregelbundna ca 1,5-8 m i diam och ...

Område med fossil åkermark (L1954:443)

Fossil åkermark, 400x200 m (N-S), bestående av 1 terrassering, 70-80 röjningsrösen samtstensträngsfragment.Terrasseringen, i N, är ca 60 m l (Ö-V) och...

Område med fossil åkermark (L1954:1647)

Område med fossil åkermark, ca 2500x1200 m (N-S), bestående av 1 röjningsröseområde och 3 stensträngar. Röjningsröseområdet består av ca 2500 röjnings...

Område med fossil åkermark (L1978:5164)

Fossil åker, 170x170 m (Ö-V), bestående av ett 40 tal röjningsrösen och 4 stenmurar. Röjningsrösena är mestadels oregelbundna, 1-2 m diam, 0,6-1 m h,...

Område med fossil åkermark (L1981:4099)

Område med fossil åkermark, delundersökt, oregelbunden, ca 380x130-330 m (NV-SÖ), bestående av ca 120 röjningsrösen, 4 stensträngar och odlingsytor. R...

Område med fossil åkermark (L1990:9151)

Fossil åkermark, 275x65-160 m (N-S), med ca 50 röjningsrösen och3 odlingsterrasser.Odlingsrösena är ca 2-7 m diam och 0.2-0.6 m h, av 0.2-0.6 m ststen...

Område med fossil åkermark (L1987:8628)

Område med fossil åkermark, ca 50x40 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 blockformig åkeryta och 3 röjningsrösen. Åkerytan är ca 50x40 m (N-S), begränsad i Ö ...

Område med fossil åkermark (L1961:1704)

Fossil åkermark. Inom ett område av 50x20-30 m (NÖ-SV) är 12ryggade åkrar, 10-30x2-3 m (160-360cg) och 0,1-0,2 m h. Åkrarnaär svagt ryggade.

Område med fossil åkermark (L1971:7719)

Område med fossil åkermark, ca 95x15-30 m (NNV-SSÖ), bestående av 7-8 röjningsrösen och 1 stenmur. Röjningsrösena är vanligen runda eller oregelbundna...

Område med fossil åkermark (L1998:1908)

Område med fossil åkermark, 85 x 85 m (NNV-SSÖ) bestående av 4 fossila åkrar, 2 stenmurar samt minst 5 röjningsrösen. Området är kraftigt skadad av ...

Område med fossil åkermark (L1954:4072)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1954:2589)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1961:7517)

Fossil åkermark, inom ett ca 100x40-70 m st område, bestående av6 åkerterrasser. Dessa är ca 10-20x25-70 m st. 3 i Ö är långsmala, de 3 i V är oregelb...

Område med fossil åkermark (L1976:3374)

Fornåkrar, inom markerat område av 240x160 m (Ö-V) är ett 10-tal fornåkrar. Dessa är 50x20 till 75x50 m stora. Vallarna är 2-6 m breda och 0,2-0,4 m h...

Område med fossil åkermark (L1987:8038)

Område med fossil åkermark, 220 x 150 m (NV - SÖ) bestående av röjningsrösen och stenmurar. Inom området finns minst ett 20-tal röjningsrösen, oregelb...

Område med fossil åkermark (L1958:7436)

Fossil åkermark, 300 x 200 m st (Ö-V) bestående av ca 8stensträngar med en sammanlagd längd av 550 m. Stensträngarna är1-3 m br och 0,1- 0,5 m h av me...

Område med fossil åkermark (L1998:77)

Område med fossil åkermark 50 x15-40 m (N-S), bestående av 1 fossil åker och 5 röjningsrösen. Fossil åker oregelbunden och svagt välvd, 40 m l (NNV-...

Område med fossil åkermark (L1998:1781)

Område med fossil åkermark, ca 105 x 55 m (NNV-SSÖ) bestående av 19 lämningar. Inom området är 1 fossil åker, 1 stenmur och 17 röjningsrösen. Den fos...

Område med fossil åkermark (L1954:907)

Fossil åkermark, ca 130x100 m (N-S), bestående av ca 20 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,2-0,4 m h, av lätt till kraftigtövermossade 0,2-0,4...

Område med fossil åkermark (L1965:5387)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1990:2081)

1/Fossil åkermark, ca 300x50-100 m (NÖ-SV), bestående av åkerytoroch ca 25 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0.2-0.5 m h,kraftigt övermossade e...

Område med fossil åkermark (L1960:5060)

Område med fossil åkermark, ca 235x100 m (NÖ-SV), bestående av röjda ytor, röjningsrösen, terrasskanter och en del hak. Några ytor är mycket små och o...

Område med fossil åkermark (L1962:8909)

Fossil åkermark inom ett ca 150x110-125 m st område (VSV-ÖNÖ) bestående av minst 36 ryggade åkrar. Dessa är 4-5 m br och 0,1-0,3m h. Längden är 100-12...

Område med fossil åkermark (L1954:9460)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1997:2614)

Röjningsröseområden, uppgift om enligt tidigare inventering.

Område med fossil åkermark (L1998:1010)

Område med fossil åkermark 35 x 30 m (N-S) bestående av 1 fossil åker, 1 stenmur och 1 röjningsröse. Fossil åker, oregelbunden, 32 x 15-26 m (N-S) me...

Område med fossil åkermark (L1965:1452)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1953:359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2004:3448)

Område med röjningsrösen, 250x50 m (NV-SÖ), bestående av ca 20 mst vanligen glest liggande, övermossade 4-6 m diam, 0.2-0.5 m hröjningsrösen, av oliks...

Område med fossil åkermark (L1991:4145)

Fossil åkermark, ca 190x100 m (Ö-V), bestående av ca 30 röjningsrösen. Dessa är runda, 2-5 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Område med fossil åkermark (L1965:5046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1999:6663)

Område med övergiven åkermark, 70x35 m (Ö-V), bestående av 1 åker, 2 röjningsrösen och 1 stenmur av röjningssten. Åkern är ca 70x30 m (Ö-V). Mur utme...

Område med fossil åkermark (L2009:1925)

Röjda ytor och röjningsrösen inom ett 340x170 (NV-SÖ) st område.PÅ områdets plana krön ligger sten hopföst i en stensträngsliknande rad. Denna är 30 m...

Område med fossil åkermark (L1986:309)

Område med fossil åkermark, ca 70x30 m (Ö-V), bestående av 5 bandformiga åkerytor. Dessa är 40 m l (Ö-V) och 3-6 m br, avgränsade av terrasskanter, 0,...

Område med fossil åkermark (L1979:4845)

Område med fossil åker, 270x150 m (NV-SÖ), bestående av ett 40-tal röjningsrösen och stenmurar. Röjningsrösena är runda eller vallformade, intill 6 m ...

Område med fossil åkermark (L1952:3542)

Område med fossil åkermark, ca 700x350-400 m (N-S), bestående av 1 röjningsröseområde, 1 stensträng och 1 oregelbunden åkeryta. Röjningsröseområdet ...

Område med fossil åkermark (L1996:7354)

Område med fossil åker, ca 60x5-30 m st (NÖ-SV), bestående av 5 bandparceller och 1 röjningsröse. Bandparceller (NÖ-SV), 3,5-4 m br och 0,3-0,4 m h, v...

Område med fossil åkermark (L1974:4016)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1978:4993)

Fossil åker, 480x70-170 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett 100-tal röjningsrösen och en stensträng. Röjningsrösena är 2-8 m diam, I allmänhet 2-4 m diam, 0...

Område med fossil åkermark (L2020:1)

Fossil åkermark, ca 400 x 25–75 m stor yta. Formerna domineras av röjningsrösen i olika storlekar, stensträngar, terrasskanter och hak. Röjningsrösena...

Område med fossil åkermark (L1957:5116)

Område med fossil åkermark, 450x30-260 (NNV-SSÖ) bestående av flera åkerytor och minst ett 60-tal röjningsrösen. Röjningsrösena är 2-15 m st och 0,5-1...

Område med fossil åkermark (L1991:5025)

1) Fossil åkermark, 700x100-300 m (NÖ-SV), bestående av ca 200 röjningsrösen. Dessa är runda, 2-5 m i diam och 0,2-0,7 m h. Kraftigt övermossade eller...

Område med fossil åkermark (L2013:9617)

Område med fossil åkermark, ca 125-255x135-180 m (N-S), bestående av 12 åkerytor, 3 stensträngar och 2 röjningsrösen. Åkerytorna består av plana stenf...

Område med fossil åkermark (L1964:9930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1955:3425)

Fossil åkermark, ca 80x40 m (NV-SÖ), bestående av 1 stensträng och ca 15 röjningsrösen. Stensträngen, längst i NV, är 45 m l (NNÖ-SSV), valliknande, 1...

Område med fossil åkermark (L1996:1496)

Fossil åkermark, inom ett område av ca 150x35-140 m (NÖ-SV),bestående av ca 11 oregelbundna parceller, 7-65 m l och 4--ca 15m br. Dessa begränsas av t...

Område med fossil åkermark (L1964:2971)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1944:9890)

Område med odlingsrösen, 300x100 m (NNV-SSÖ), beståendeav 30-tal odlingsrösen, 3-7 m diam och 0.2-0.3 m h. I SVdelen av området är en raserad jordkäll...

Område med fossil åkermark (L1974:2850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L2019:4852)

Område med fossil åkermark, bandformig, ca 70x30 m (NNV-SSÖ) bestående av en åkeryta och 2 röjningsrösen. Röjningsrösena är oregelbundna, 2-3x1,5-2 m ...

Område med fossil åkermark (L1999:8425)

Område med fossil åker, ca 200x130 m (ÖSÖ-VNV), bestående av plana, mer eller mindre rektangulära stenfria ytor, ofta kantade av raka, tvära, djupa oc...

Område med fossil åkermark (L2003:9516)

1) Hög, 11 m diam och 1 m h. I ytan några stenar, 0.3-0.6 m st,samt två block, 0.9-1 m l. I SV kanten är ett 1.8 m l block.Avplanat krön, 4 m diam och...

Område med fossil åkermark (L1937:1303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1971:2146)

Område med fossil åker, ca 140x30-90 m (N-S), bestående av ett flertal åkerytor och röjningsrösen. Avgränsas i S av en terrasskant, ca 20 m l och 0,3-...

Område med fossil åkermark (L1987:3102)

Område med fossil åkermark, ca 100x90 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 2 oregelbundna åkerytor och enstaka röjningsrösen. Åkerytorna avgränsas av terra...

Område med fossil åkermark (L1975:7450)

Fossil åker, 100x30-65 m (NV-SÖ), bestående av 5 plana åkerytor samt 1 röjningsröseområde med ett 20-tal röjningsrösen. Åkerytorna är 30-45 m (NÖ-SV)...

Område med fossil åkermark (L1975:3848)

Fossil åkermark, 110x80 m (SV-NÖ), bestående av 2 parallella, bandformiga plana åkrar, 100x35 m (SV-NÖ) som avgränsas av terrasskanter, ca 0,4 m h. I ...

Område med fossil åkermark (L1991:6613)

Fossil åkermark, ca 220x140-180 m st (NNÖ-SSV), bestående av ca 30 röjningsrösen. Dessa är 2-4 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,4m st stenar.

Område med fossil åkermark (L1947:8621)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1990:6960)

Fossil åkermark, 70x70 m (N-S), bestående av ca 10 röjningsrösen.Dessa är 2-3.5 m i diam och 0.2-0.4 m h. Genom området löper enstenmur (NNÖ-SSV).

Område med fossil åkermark (L1962:8002)

Fossil åkermark. Inom området 75x25 m (Ö-V) är 20 ryggade åkrar.Dessa är 15-25 m l (NÖ-SV), 2,5-3 m br och 0,1-0,3 m h. Påryggarna är odlingsten uppsl...

Område med fossil åkermark (L1998:1820)

Område med fossil åkermark, 60 x 55 m (NÖ-SV) bestående av 3 fossila åkrar, 1 stenmur och 7 röjningsrösen. De fossila åkrarna är sammanhängande och a...

Område med fossil åkermark (L2018:611)

Område med fossil åkermark, 40-460x20-160 m (NV-SO), bestående av flera svåravgränsade men sammanhängande, oregelbundna åkerytor och 69 röjningsrösen....

Område med fossil åkermark (L1954:4817)

Fossil åkermark, ca 500x110-250 m (NNV-SSÖ), bestående av ett 130-tal röjningsrösen. Dessa är 3-6 m i diam och 0,2-1 m h (vanligen0,2-0,4 m h), av 0,2...

Område med fossil åkermark (L1966:5198)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med fossil åkermark (L1991:4817)

Fossil åkermark, ca 250x150 m (Ö-V), bestående av ca 25 röjningsrösen. Dessa är vanligen runda, 4-5 m i diam och 0,3-0,7 m h. Delvis övertorvade. Röse...

Område med fossil åkermark (L1990:7226)

Fossil åker, ca 200x90 m (NNÖ-SSV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 40 röjningsrösen. Dessa är 3-5 m i diam och 0,2-0,4m h, bestående av 0,...

Område med fossil åkermark (L1954:2051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.