Område med militära anläggningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter militär verksamhet.
Område med militära anläggningar (L2013:5908)

Område med ett 30-tal skyttevärn och 1 skyttegrav, 330x36 m (NNV-SSÖ). Skyttegravarna är 1-3 m st och intill 1 m dj med omgivande vallar. Skyttegraven...

Område med militära anläggningar (L1982:1006)

Område med 6 skyttevärn, ca 80x50 m (Ö-V). Skyttevärnen är halvcirkelformae, ca 3x2 m st, 1-1.5 m br och 0.5-1.2 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Tre av v...

Område med militära anläggningar (L2013:2167)

Område med skyttevärnsrester, bågformigt 125 m, bestående av 1 igenfyllt skyttevärn, nu endast krön och ytterkant av betongvall synlig, intill 1 m br ...

Område med militära anläggningar (L2023:4219)

Område med militära anläggningar, inom ett 200x40-60 m st (NÖ-SV) område, bestående av 12 skyttevärn och 3 luftartilleriplatser. Luftartilleriplatser...

Område med militära anläggningar (L2023:4196)

Område med militära anläggningar, 90x53-60 m (Ö-V), bestående av 5 system med löpgravar och skyttevärn samt 1 tältplats. Löpgravssystemen består av 1-...

Område med militära anläggningar (L2014:473)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2005:7510)

Område med militära anläggningar, ca 190x15-20 m (NV-SÖ), bestående av 20 skyttevärn och 1 skyttegrav. 11 av skyttevärnen består av vallar, 2-3 m l (N...

Område med militära anläggningar (L2013:6032)

Område med stridsvagnshinder, ca 40 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 stridsvagnshinder, s.k. betongpianon, ca 3 x 1,4 m st och 1,7 m h. Avslutas mot ber...

Område med militära anläggningar (L2021:4139)

Militär anläggning med en bunker, 2 löpgravar och 2 skyttevärn. Bunker i NÖ, med 2 igenbommade ingångar, 1,2x1 m st och 1 m h, belägna 2,5 m ifrån var...

Område med militära anläggningar (L1986:1932)

Område med militära anläggningar 320 x 75 m (Ö - V) bestående av 2 husgrunder, 1 brunn och 6 stridsvärn. Husgrunderna, som ligger i områdets V del, är...

Område med militära anläggningar (L1992:8445)

Område med militära anläggningar, bestående av 7 stridsvärn i form av skyttegravar. Skyttegravarna är 1,7-2,1 m l och 1-1,6 m br. Närmare beskrivning ...

Område med militära anläggningar (L2018:1121)

Område med stridsvärn, 45x5 m (NO-SV), bestående av 8 stridsvärn. Värnen är 2x0,5-3x2 m st och 0,3 m dj. Mot N är uppskottade vallar, 1-1,5 m br och 0...

Område med militära anläggningar (L2016:629)

Batteriplats, delvis igenlagd, ca 55x18 m (NÖ-SV), bestående av 3 pjäsvärn i linje, ca 3-4 bunkrar med granatskjul? och 1 vallgrav, tillika transportv...

Område med militära anläggningar (L1940:7530)

Område med militära lämningar inom 50x100 - 15x60 m (ÖV) bestånde av 5 skytte/löpgravar med vallar samt ca 10 pjäsvärn. Löpgravarna har en sammanlagd ...

Område med militära anläggningar (L1949:277)

Område med militära anläggningar, bestående av 8 kanonvärn i armerad betong, ett antal skyttevärn i cement samt några enklare värn av gråsten. Omede...

Område med militära anläggningar (L1982:2294)

Område med militäraanläggningar, ca 5-60x5-40 m (NV-SÖ), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 3 skyttevärn. Vallen till kamoflaghangaren är ca...

Område med militära anläggningar (L1951:5160)

Område med skyttevärn 45x5-15 m (NÖ-SV), bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärnen är 1,8 m l och 08,-1 m br , ett av skyttevärnen är 2,5x2 m. Skyttevär...

Område med militära anläggningar (L1949:1166)

Område med militäranläggningar, 100x50 m (NÖ-SV), bestående av minst 5 bunkrar och ett antal stridsvagnshinder. Bunkrarnas ingångar är igenfyllda. S...

Område med militära anläggningar (L2021:8931)

Område med 1 förbindelsevärn, minst ett 10-tal svårbedömda stridsvärn (skyttevärn) i förbindelsevärnet och ett 10-tal friliggande stridsvärn (skyttevä...

Område med militära anläggningar (L2013:6051)

Område med 8 stridsvagnshinder, ca 35 m l (ÖNÖ-VSV). Stridsvagnshindren, s.k. betongpianon, är 3x1.40 m st och ca 1,70 m h, av betong. Avfasade i yttr...

Område med militära anläggningar (L1940:9984)

Område med skyttevärn, 55 x 15-20 m (NNÖ-SSV). På området är minst 6 skyttevärn, 1,5-2 m l (huvudsakligen NNÖ-SSV), 1-1,5 m br, 0,6-1,2 m dj.

Område med militära anläggningar (L2013:3095)

Område med militära anläggningar, ca 295x75 m (NNV-SSV), bestående av 3 fundament till luftförsvarskanoner, 2 husgrunder och 5 bunkrar eller kulsprute...

Område med militära anläggningar (L2004:1345)

Område med stridsvärn, ca 50x15 m (Ö-V), bestående av 3 skyttevärn/pjäsvärn. Värnen som består av svagt v-formade vallar, vilka är riktade mot N, är...

Område med militära anläggningar (L1937:8844)

Militär lämning, ca 35x5-15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 underjordisk bunker, 1 skyttevärn och mellanliggande dike/skyttegrav(?). Den underjordiska bu...

Område med militära anläggningar (L2013:2179)

Område med skyttevärn, ca 65x10-20 m (N-S), bestående av 2 skyttevärn av betong med 3 bunkrar samt 1 löpgrav. Skyttevärnen i N och S är 28 resp. 35 m ...

Område med militära anläggningar (L2019:1631)

Område med skyttevärn, ca 37×6 m (Ö–V), bestående av 3 skyttevärn i linje, med ett inbördes avstånd av 8-13 m.

Område med militära anläggningar (L2014:1613)

Område med militära anläggningar, 47x7-33 m (NV-SÖ), bestående av 2 bunkrar, 1 skyttevärn och 1 löpgrav. I Ö är en bunker av betong, 5,5x4,5 m (NNV-SS...

Område med militära anläggningar (L2022:4510)

Två skyttevärn ligger på toppen av moränrygg, helt överväxta, inrasade stenar. 5x4 0,8 m djup, 5x3 m, 1m djup

Område med militära anläggningar (L2021:8935)

Område med 1 förbindelsevärn och minst 11 skyttevärn, ca 275 m långt (NV-SO) och 3-6 m brett. Förbindelsevärnet, ca 275 m långt (NV-SO), består av et...

Område med militära anläggningar (L1937:8421)

Område med militära lämningar, ca 75x15-70 (NÖ-SV), bestående av minst 7 underjordiska bunkrar och 5 värn av varierat utseende. De underjordiska bunk...

Område med militära anläggningar (L2016:3937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2013:2153)

Område med skyttevärn, ca 40x3-4 m (VSV-ÖSÖ), bestående av 1 bunker, 1 skyttevärn av betong och 1 skyttevärn av sten och jord. Bunkern, belägen i mitt...

Område med militära anläggningar (L2024:799)

Område med skyttevärn, 95x10 m (Ö-V), bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärnen är 3x2 till 4x2 m st och 0,6-1,2 m dj, omges av vallar, 2-3 m br och 0,1...

Område med militära anläggningar (L1984:7066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1982:4541)

Område med militära anläggningar, ca 30 x 160 m (Ö-V), bestående av ett flertal mindre skyttevärn. Värnen utgörs av gropar, ca 1 x 1 m st, omgivna av ...

Område med militära anläggningar (L2023:4205)

Område med värn, 35x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 värn, runda, 8-10 m diam, bestående av invändiga ytor, 4-5 m diam, omgivna av jordvallar, 1-2,5 m br ...

Område med militära anläggningar (L2022:6180)

Område med skyttevärn, grupperade i en cirkelformation. Den centrala delen av ytan utgörs av en flack yta. Värnen utgörs av gropar, mestadels 4-5 m ...

Område med militära anläggningar (L1982:2757)

Område med stridsvärn, ca 40x20 m (Ö-V), bestående av 6 skyttevärn. Skyttevärnen är bågformade, 3-6 m l (VNV-ÖSÖ), 0,5-1 , br och intill 0,7 m h. Rikt...

Område med militära anläggningar (L1968:6488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1937:8857)

Område med militära lämningar, ca 20x10 m (NÖ-SV), bestående av 2 värn. Ett värn är runt, 9 m diam, och består av en vall, 1,5 m br och 0,5 m h, krin...

Område med militära anläggningar (L1975:8734)

Område med militära anläggningar, 75x35 m (RAÄ nr. NV-SÖ), bestående av 4 posteringsvärn och 1 värn. I den NV delen av området är: Posteringsvärn, c...

Område med militära anläggningar (L1975:8723)

Område med militära anläggningar, ca 10x5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 posteringsvärn. Posteringsvärnen är 6-8 m i diam och 0,7 m h. Övertorvade beton...

Område med militära anläggningar (L1982:6751)

Område med stridsvärn, ca 95x16 m (NV-SÖ), bestående av 8 stridsvärn. Stridsvärnen utgörs av gropar och/eller diken, 2-22 m l, ca 3 m br och 0,7-1 m d...

Område med militära anläggningar (L2020:274)

Inom ett ca 80x70 m stort område (N-S) förekommer sex runda anläggningar med omgivande vall och nedgrävd central yta, ca 10 m i diam, varav vall ca 2 ...

Område med militära anläggningar (L2021:601)

Område med militära anläggningar ca 65x37 m stor (NNO-SSV), bestående av grunder till boningshus med källare och betongplatta för större förrådsbyggna...

Område med militära anläggningar (L1982:2430)

Område med militära anläggningar, ca 5-35x5-30 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skyttevärn. De är 3-4 m diam och 0,6-0,8 m h. I mitten en grop med ett ceme...

Område med militära anläggningar (L2004:568)

Militäranläggning, 25x10 m (NV-SO), bestående av 1 bunker, 1 värn och löpgrav. I SO är en betongbunker, ca 17x8 m (NNV-SSO) med stensatt ingång i NN...

Område med militära anläggningar (L2023:4220)

Område med militära anläggningar, 150x35-46 m (NÖ-SV), bestående av 7 värn och 2 tältplatser. 6 av värnen är rektangulära, 5-11x2,5-9 m (varierande ri...

Område med militära anläggningar (L1937:8374)

Område med militära lämningar, ca 15x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 skyttevärn och 1 underjordisk bunker. Värnet, beläget i NV, är, 8x4 m, och består a...

Område med militära anläggningar (L2013:6036)

Område med stridsvagnshinder, ca 14 m l (Ö-V), bestående av 3 stridsvagnshinder, s.k. betongpianon, 3x1,4 m st och 1, 7 m h, hindret längst i Ö är st...

Område med militära anläggningar (L1982:4208)

Område med militära anläggningar, ca 60 x 150 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett flertal skyttevärn i form av gropar, jordvallar och diken. Värnen är 1-3 m...

Område med militära anläggningar (L2021:8959)

Område med militära anläggningar efter försvarsverksamhet, ca 1160x980 m st (N-S), bestående av minst 4327 m löpgravar, 1657 m stridsvagnshinder, 135 ...

Område med militära anläggningar (L1951:2843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1951:3845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1984:3062)

Område med skyttevärn, ca 100 x 70 m st (NÖ-SV) bestående av 6 skyttevärn och 3 skyttegravar 1) Skyttevärn 3,5x2 m (NÖ-SV) och 1 m dj, 2)Skyttevärn, c...

Område med militära anläggningar (L2005:9627)

Område med militära anläggningar, 95x15 m (N-S), bestående av 6 stridsvärn. Stridsvärnen är 4x2 - 6x3 m, vanligen försedda med vall, 1-1,5 m br och ...

Område med militära anläggningar (L1945:8786)

Område med militära anläggningar, 90x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skyttevärn och 1 stående dassbyggnad. Det S skyttevärnet är 20 m l (huvudriktning...

Område med militära anläggningar (L1982:2274)

Område med militära anläggningar, 15x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 pjäsvärn och 1 observationsvärn. Pjäsvärnet är ca 4 m diam och 0,8 m dj, invändigt m...

Område med militära anläggningar (L2014:1992)

Område med skyttevärn, ca 45x35 m (NÖ-SV), bestående av 1 sammanhängande skyttevärn och 1 system av löpgravar eller förbindelsevärn. Skyttevärnet, sky...

Örnnästet, Område med militära anläggningar (L2013:2183)

Område med skyttevärn (NV-SÖ) bestående av en i vinkel tubformat betongvärn ("infanterikorv") med i vinkeln 1 bunker av betong. Det tubformade betongv...

Område med militära anläggningar (L2014:913)

Område med skyttevärn, ca 300x5-20 m (VNV-ÖSÖ-SÖ), bestående av 4 skyttevärn, 2 täckta värn och 2 förbindelsegravar. Det längsta skyttevärnet i V är 1...

Område med militära anläggningar (L2005:7508)

Område med militära anläggningar, ca 45x25 m (NÖ-SV), bestående av 6 skyttevärn. 4 skyttevärn består av en bågformad vall, 2x2-3x3-4x2 m (NÖ-SV), 1 m...

Område med militära anläggningar (L1945:6866)

Område med militära anläggningar, ca 40x5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärn, runda, 2,5-3 m diam, består av en grop, 1,5-2 m diam och 0...

Område med militära anläggningar (L2013:3039)

Område med militära anläggningar, ca 60x60 m (Ö-V), bestående av 2 kvadratiska betonggrunder, 4-5 m st och 0,4-1,4 m h, 1 terrasserad grund, 5x4 m st ...

Område med militära anläggningar (L2021:50)

Område med skyttevärn, 70x45 (Ö-V). Inom området är ett tiotal grävda värn, 2x1-4x2 m st och 0,4-1,2 m dj. Vallar i N, mot den öppna åkern, 0,4-1 m br...

Område med militära anläggningar (L2016:7386)

Område med militära anläggningar, ca 150x100 m (Ö-V), främst bestående av handgrävda värn. Ändrad lämningstyp och justerad beskrivning i samband med a...

Område med militära anläggningar (L2022:790)

Område med militära anläggningar, ca 70x20 m st (N-S), bestående av 1 värn och 1 löpgrav. Löpgraven, i vinkel, som förbinds med ett värn i V, är ca 1...

Område med militära anläggningar (L2005:7532)

Område med militära anläggningar, ca 45x15 m (NV-SÖ), bestående av 5 skyttevärn. 3 skyttevärn består av övertorvade vallar, 3-6 m l (NV-SÖ), 1 m br o...

Område med militära anläggningar (L2005:7025)

Område med värn, bestående av 27 värn, i huvudsak u-formade, 2-4 m l av 0,2-0,6 m st kallmurade stenar. Värnen vända mot V, S och Ö. (RAÄ dnr 321-2131...

Område med militära anläggningar (L2013:6086)

Område med stridsvagnshinder, 12 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 stridsvagnshinder, varav 4 s.k. draktänder och 1 s.k. betongpiano, samtliga av samma st...

Område med militära anläggningar (L2023:2766)

Område med militära anläggningar, 10x5 m (N-S), bestående av två värn. Värnen är 1-2x0,8-1,2 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m dj med på NÖ sida en omgivande va...

Område med militära anläggningar (L2019:2767)

Område med skyttevärn, 85x6 m (Ö-V), bestående av två skyttevärn. Det i V består av en vall, 28 m l (Ö-V), 3 m br och 1 m h, med lodrät kallmurad insi...

Område med militära anläggningar (L1982:406)

Område med 5 skyttevärn, ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV). Skyttevärnen är runda till ovala, 3-6x2-5 m st med vall åt S, 0.5-1 m br och 0.2-0.3 m h. I området fi...

Område med militära anläggningar (L2021:4132)

Område med militära lämningar, 185x13-78 m (huvudsaklig riktning NÖ-SV) bestående av 6 skyttevärn, 2 bunkrar och 2 löpgravar. Skyttevärnen är ovala, 4...

Område med militära anläggningar (L2022:789)

Område med militära anläggningar, ca 70x20 m st (N-S), bestående av 3 värn och 1 löpgrav. Löpgraven som följer en s - formad linje förbinder de tre v...

Område med militära anläggningar (L2018:1116)

Område med stridsvärn,165x15-65 m (O-V), bestående av 10-12 stridsvärn. I områdets V del är 7 st 1,5x1,5-2x2 m och 0,3-0,4 m dj st värn. Alla utom ett...

Område med militära anläggningar (L1937:2762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2014:1993)

Område med skyttevärn, ca 170x15-30 m (Ö-V), bestående av 3 skyttevärn grupperade i två linjer på ett inbördes avstånd av 10-15 m enligt skiss i inven...

Område med militära anläggningar (L1937:8388)

Område med militära lämningar, ca 25x10 m (N-S), bestående av 3 värn. Ett värn, i N, är 7x4 m, bestående av en bågformig vall, 1.5-2 m br och intill...

Område med militära anläggningar (L1938:8480)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1937:8355)

Område med militära lämningar, 50x10-20 m (NV-SÖ), bestående av 2 värn och 2 underjordiska bunkrar. Ett värn, i områdets NV del i kanten mot brant NV...

Område med militära anläggningar (L1975:8737)

Område med militära anläggningar, ca 45x25 m (Ö-V), bestående av 3 poseringsvärn. Det V är ett posteringsvärn, ca 9 m diam och 0,6 m h. Delvis överto...

Område med militära anläggningar (L1982:2265)

Område med militära anläggningar, ca 55x5-50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 3 skyttevärn. Vallen till kamoflaghangaren är c...

Område med militära anläggningar (L1937:9586)

Område med militära lämningar, ca 80x65 m (NÖ-SV), bestående av ett 15-tal sammanhängande skyttegravar och 1 trolig rest av byggnad. I mitten av anlä...

Område med militära anläggningar (L1982:4398)

Område med militära anläggningar, ca 100 x 40 m (NÖ-SV-N-S), bestående av en stor mängd mindre skyttevärn. Värnen utgörs av mindre gropar, 1 x 1 m, me...

Område med militära anläggningar (L2022:4179)

Två rektangulära skyttevärn på ca 2 m avstånd mellan sig placerat på områdets högsta punkt. Det i söder är 5x4 m stort och 0,8 m djupt. Det norra värn...

Område med militära anläggningar (L1937:8462)

Område med militära lämningar, ca 20x10 m (N-S), bestående av 2 värn med ca 14 m:s mellanrum. De N värnet är 6x5 m, bestående av en bågformig vall, 1...

Område med militära anläggningar (L2022:6407)

Område med militära anläggningar, 30×20 (NÖ-SV) bestående av två skyttevärn och ett för för luftvärnsartilleri. Det ÖNÖ skyttevärnet är rektangulärt, ...

Område med militära anläggningar (L2019:2263)

Område med skyttevärn, ca 30 x 15 m st (VNV-ÖSÖ). Inom området finns 2 st stridvärn. 1) Skyttevärn, bestående av en ca 5 x 4 m st, ca 0,4 h och ca 1 m...

Område med militära anläggningar (L1987:9492)

Område med militära anläggningar, bestående av ca 20 stridsvärn. Stridsvärnen varierar i storlek från 2x2 m till ca 4x4 m. Värnen är oftast uppbyggda ...

Område med militära anläggningar (L1982:4258)

Område med militära anläggningar, ca 50 x 60 m, bestående av rikligt med mindre skyttevärn i form av gropar, 1 x 1 m st, omgivna av upplagda mindre va...

Område med militära anläggningar (L1959:3259)

Område med militära anläggningar, ca 130x70 m (N-S), bestående av 5 stridsvärn, 3 ytor med stridsvagnshinder och 1 bunker. Anläggningarna finns på båd...

Område med militära anläggningar (L2014:8429)

Område med skyttevärn och löpgravar, ca 90x50 m (ÖNÖ-VSV)bestående av ett 10-tal skyttevärn, nedgrävda i marken, samt tilldessa hörande löpgravar. Omr...

Område med militära anläggningar (L1980:6812)

Område med skyttegravar, ca 50x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skyttegravar. De är ovala och närmast rektangulära, ca 2-3 m diam och 0,7-1 m dj, med jo...

Område med militära anläggningar (L1982:2165)

Område med militära anläggningar. Pjäsvärn, 5 m diam och intill 1,5 m h. SÖ-S-V kanten kallmurad. Övertäckt. 5 m SV om är: Skyttevärn, 25 m l NÖ-SV), ...

Område med militära anläggningar (L1982:4106)

Område med militära anläggningar, ca 50 x 80 m (NNV-SSÖ), bestående av enstaka mindre skyttevärn uppbyggda i anslutning till större stenblock som finn...

Område med militära anläggningar (L2005:8284)

Område med skyttevärn, 40x20 m (NÖ-SV), bestående av 7 skyttevärn, halvcirkel formade 4-7 m l, 0,3-0,5 m br och 0,3-0,4 m h, kallmurade, skottriktning...

Område med militära anläggningar (L2005:9217)

Område med militärlämningar, 325x50m (N-S), bestående 6 stridsvärn i betong, 2 skyddsbunkrar i betong och ett löpgravsystem. Stridsvärnen är 3,5-5,5 m...

Område med militära anläggningar (L1975:8742)

Område med militära anläggningar, 20x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 posteringsvärn. Posteringsvärn, 4 m diam och 0,5 m h. Övertorvad, troligen bortgr...

Område med militära anläggningar (L2020:2938)

Område med militära anläggningar, inom ett 350 m l (NÖ-SV) 1000-230 m br område, bestående av minst 3 stridsvärn innehållande ett 20-tal övriga militä...