Område med militära anläggningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter militär verksamhet.
Område med militära anläggningar (L2021:4134)

Område med militära anläggningar, 64x20-28 m (huvudsaklig riktning NNÖ-SSV) bestående av 3 bunkrar, 2 löpgravar och 1 skyttevärn. 3 bunkrarna är 12-17...

Område med militära anläggningar (L2022:5748)

Område med militära anlägningar, 360x100-170 m (NÖ-SV) bestående av stridsvärn samt 3 militäranläggning, övrig. Militäranläggning, övrig: Stridsvagn...

Område med militära anläggningar (L2004:1348)

Område med stridsvärn, ca 35x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 skyttevärn/pjäsvärn. Värnen som består av svagt v-formade vallar, vilka är riktade mot NV,...

Område med militära anläggningar (L1939:3290)

Område med ca 3 vallomgärdade gropar, sannolikt skyttevärn av yngre datering. Groparna är runda-rektangulära 1,5-2 x 2-3 m, vallen är 1-1,5 m br, 0,2-...

Område med militära anläggningar (L2019:5795)

Består av två delområden med militära anläggningar, avgränsade från varandra av en väg. Det västra utgörs av ett område med stridsvagnshinder i tre ra...

Område med militära anläggningar (L2013:5879)

Område med ett 15-tal skyttevärn och och 1 skyttegrav 110x15-40 m (Ö-V). Skyttevärnen är 1.4 m st och intill 1,2 m d Skyttegraven är 15 m l, 1,5 m br ...

Område med militära anläggningar (L2018:1121)

Område med stridsvärn, 45x5 m (NO-SV), bestående av 8 stridsvärn. Värnen är 2x0,5-3x2 m st och 0,3 m dj. Mot N är uppskottade vallar, 1-1,5 m br och 0...

Område med militära anläggningar (L2022:6180)

Område med skyttevärn, grupperade i en cirkelformation. Den centrala delen av ytan utgörs av en flack yta. Värnen utgörs av gropar, mestadels 4-5 m ...

Område med militära anläggningar (L1982:4398)

Område med militära anläggningar, ca 100 x 40 m (NÖ-SV-N-S), bestående av en stor mängd mindre skyttevärn. Värnen utgörs av mindre gropar, 1 x 1 m, me...

Område med militära anläggningar (L1975:8723)

Område med militära anläggningar, ca 10x5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 posteringsvärn. Posteringsvärnen är 6-8 m i diam och 0,7 m h. Övertorvade beton...

Område med militära anläggningar (L1960:8112)

Område med militära anläggningar, ca 60x20 m st (NÖ-SV). Inom området finns 2 stridsvärn, sammanbundna med ett system av löpgravar. Skyttevärnet belä...

Område med militära anläggningar (L2019:502)

Område med militära anläggningar, ca 180 x 20 - 110 m (NV-SO), bestående av minst tre pjäsvärn, ett flertal stridsvärn, terrasseringar, husgrund, vägb...

Område med militära anläggningar (L1936:750)

Område med militära anläggningar, bestående av 2 oregelbundet ovala värn, en rektangulär grop och påverkad mark, ca 20 m diam. Ett av värnen är 5x3 m ...

Område med militära anläggningar (L1945:4686)

Område med skyttevärn, ca 100x15m (NNÖ-SSV), bestående av minst 17 stridsvärn. Skyttevärn, mestadels runda, 1-2,5 m diam, bestående av gropar, 0,1-0,...

Område med militära anläggningar (L2014:1350)

Område med skyttevärn, ca 80x8-11 m (Ö-V), bestående av ca 10 i rad liggande och sammanbyggda skyttevärn enligt skiss i inventeringsbok. Skyttevärnen,...

Område med militära anläggningar (L2021:8930)

Område med 1 förbindelsevärn och ca 4 skyttevärn, ca 55x10 m (VNV-OSO). Föbindelsevärnet består av ett zickzackformat dike, 0,5-2 m brett och intill...

Område med militära anläggningar (L1945:6776)

Område med stridsvärn, 15x12 m (N-S), bestående av 3 ståvärn. Dessa är rektangulära, 1-1,2x0,7-0,9 m (N-S) och 1 m dj, med ett inbördes avstånd av 3-5...

Område med militära anläggningar (L1954:8077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2013:5169)

Område med militära anläggningar, ca 30x15 m (N-S), bestående av 5 stridsvärn, 2-4 m diameter och 0,4-0,7 m dj. 2 har vall I kanten, 1 m br och 0,3 m ...

Område med militära anläggningar (L1982:406)

Område med 5 skyttevärn, ca 30x15 m (ÖNÖ-VSV). Skyttevärnen är runda till ovala, 3-6x2-5 m st med vall åt S, 0.5-1 m br och 0.2-0.3 m h. I området fi...

Område med militära anläggningar (L2022:6531)

Område med 5 terrasseringar, 90x15-20 m (N-S). Terrassen i S är tydligast, 18x12 m (NV-SÖ), nedgrävd intill 0,8 m i den flacka sluttningen i NV, jordm...

Område med militära anläggningar (L2005:7023)

Område med värn, bestående av 11 värn. 3 av dessa är u-formade och 2-4 m l av 0,2-0,4 m st stenar. 8 av dessa har vall 2 m l, 0,5 m br och 0,2 m h med...

Område med militära anläggningar (L1937:8388)

Område med militära lämningar, ca 25x10 m (N-S), bestående av 3 värn. Ett värn, i N, är 7x4 m, bestående av en bågformig vall, 1.5-2 m br och intill...

Område med militära anläggningar (L1998:4468)

Område med militära anläggningar, 30 x 25 m (NV-SÖ) bestående av 6 stridsvärn, stensatta skyttevärnsgropar. Grop, kvadratisk, med sidan 2,5 m m l, 0,...

Område med militära anläggningar (L1939:3288)

Område med ca 10 runda-rektangulära vallomgärdade gropar, sannolikt skyttevärn av yngre datering. De runda groparna är 1,8-3 m diameter, 0,4-0,6 m dj...

Område med militära anläggningar (L1945:6866)

Område med militära anläggningar, ca 40x5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärn, runda, 2,5-3 m diam, består av en grop, 1,5-2 m diam och 0...

Område med militära anläggningar (L1982:6751)

Område med stridsvärn, ca 95x16 m (NV-SÖ), bestående av 8 stridsvärn. Stridsvärnen utgörs av gropar och/eller diken, 2-22 m l, ca 3 m br och 0,7-1 m d...

Område med militära anläggningar (L1986:3640)

Område med militära anläggningar, ca 110 x 65 m (NV - SÖ) bestående av 4 stridsvärn och ett 20-tal skyttevärnsgropar. I N delen är ett raserat stridsv...

Område med militära anläggningar (L2019:2767)

Område med skyttevärn, 85x6 m (Ö-V), bestående av två skyttevärn. Det i V består av en vall, 28 m l (Ö-V), 3 m br och 1 m h, med lodrät kallmurad insi...

Område med militära anläggningar (L1992:8413)

Område med militära anläggningar, stridsvärn, bestående av 3 skyttegravar. Skyttegravarna är ca 1,9x0,8 m st och 0,5 m dj. Närmare beskrivning saknas....

Område med militära anläggningar (L2013:8891)

Område med militära anläggningar, 40x5 m (NV-SÖ), bestående av 6 skyttevärn, ca 1,3-2,2x0,9-2 m st och 0,3-0,7 m dj. Övertorvade. (RAÄ dnr 3.4.2-250-2...

Område med militära anläggningar (L1937:8421)

Område med militära lämningar, ca 75x15-70 (NÖ-SV), bestående av minst 7 underjordiska bunkrar och 5 värn av varierat utseende. De underjordiska bunk...

Område med militära anläggningar (L2016:7109)

1) Husgrund, ca 8 m x 12 m (Ö 30cg N-V 30cg S), kallmurade väggarca 1,5 m h, bestående av ca 3 m br vallar, övertorvade, samtöverkragade, NÖ och SV, p...

Område med militära anläggningar (L1984:7066)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2013:9527)

Område med skyttevärn, ca 35x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 värn grävda i vinkel, ca 2,5-3x2-2,5 m st och med vall mot N. Ett värn är 2,5x2,5 m st, vi...

Område med militära anläggningar (L1978:8468)

Område med militära anläggningar, ca 55 x 35 m (NV-SÖ), bestående av 4 stridsvärn. Två av dessa är närmast runda, 6 m diam och 1,5 m h, uppbyggda av j...

Område med militära anläggningar (L1960:4523)

Område med stridsvärn och militärhistoriska lämningar av olika slag, 130 x 50 meter. I den N delen av området ligger grunden efter ett förmodat kruth...

Område med militära anläggningar (L1945:6869)

Område med militära anläggningar, ca 10x5 m st (NV-SÖ), bestående av 2 skyttevärn. Skyttevärn, runda, 2-3,5 m diam, bestående av en grop, 2x1 m st och...

Område med militära anläggningar (L2019:3454)

Militär anläggning, 50 x 30 m (NO-SV) På området är 1 skyddsrum, 1 kanonfundament och 1 moring. Skyddsrummet är insprängt i berget, ca 50 x 8 m (NV-...

Område med militära anläggningar (L1940:9984)

Område med skyttevärn, 55 x 15-20 m (NNÖ-SSV). På området är minst 6 skyttevärn, 1,5-2 m l (huvudsakligen NNÖ-SSV), 1-1,5 m br, 0,6-1,2 m dj.

Område med militära anläggningar (L2005:9063)

Området med militärlämningar, 260x70 m (N-S), bestående av 5 bunkrar i betong och 8 grävda stridsvärn samt ett löpgravsystem. Bunkrar 2,5x2 m (N-S) oc...

Område med militära anläggningar (L1937:8462)

Område med militära lämningar, ca 20x10 m (N-S), bestående av 2 värn med ca 14 m:s mellanrum. De N värnet är 6x5 m, bestående av en bågformig vall, 1...

Område med militära anläggningar (L2013:1201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1948:5642)

Område med skyttevärn, 40x30 m NNV-SSÖ) bestående av 5 stridsvärn. Värnen är 3x2-11 m diam och begränsas av vallar 1-3 m br och 0,3-1 m h. 4 av värnen...

Område med militära anläggningar (L1951:2843)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1984:7661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2013:6051)

Område med 8 stridsvagnshinder, ca 35 m l (ÖNÖ-VSV). Stridsvagnshindren, s.k. betongpianon, är 3x1.40 m st och ca 1,70 m h, av betong. Avfasade i yttr...

Område med militära anläggningar (L1982:4106)

Område med militära anläggningar, ca 50 x 80 m (NNV-SSÖ), bestående av enstaka mindre skyttevärn uppbyggda i anslutning till större stenblock som finn...

Område med militära anläggningar (L1986:3341)

Område med militära anläggningar, ca 180 x 100 m (Ö - V) bestående av 13 stridsvärn/ bunkrar samt flera gropar som kan ha fungerat som skyttevärn. Det...

Område med militära anläggningar (L1937:8823)

Område med militära lämningar, ca 10 m diam, bestående av 1 husgrund eller ett värn och 1 värn. Husgrunden eller värnet är kvadratiskt rundad, 5x5 m, ...

Område med militära anläggningar (L1982:5034)

Område med militära anläggningar, ca 40x30 m (N-S), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 3 skyttevärn. Vallen till kamoflaghangaren är ca 55 m...

Område med militära anläggningar (L2021:7799)

Område med militära lämningar, närmast triangulärt, 110x110x95 m (Ö-V, NV-SÖ, NNÖ-SSV), bestående av 1 husgrund, 1 skräphög, samt rikligt med fyndmate...

Område med militära anläggningar (L2022:4510)

Två skyttevärn ligger på toppen av moränrygg, helt överväxta, inrasade stenar. 5x4 0,8 m djup, 5x3 m, 1m djup

Område med militära anläggningar (L1982:4017)

Område med militära anläggningar, ca 80 x 100 m (NÖ-SV), bestående av ett flertal skyttevärn i form av gropar, stenvallar och diken. Värnen är 1-2 m d...

Område med militära anläggningar (L2013:6365)

Område med militära anläggningar i form av 6 skyttevärn, 2 närmast kvadratiska 1,3x1,1 m st resp. 1,8x1,8 m st, 3 nämast rektangulära, 0,7-1,4 x 1,0-1...

Område med militära anläggningar (L2016:7386)

Område med militära anläggningar, ca 150x100 m (Ö-V), främst bestående av handgrävda värn. Ändrad lämningstyp och justerad beskrivning i samband med a...

Område med militära anläggningar (L1955:2194)

Område med militära anläggningar, ca 115x70 m (NNÖ-SSV) st, bestående av stridsvärn och stenpackningar. Undersökt och borttagen. Stridsvärnen bestod a...

Område med militära anläggningar (L2014:1189)

Område med skyttevärn, 23x5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 bunker och 2 skyttevärn. Bunkern, belägen i mitten, är 7x5 m (NV-SÖ) och 1-1,5 m h. Murad av v...

Område med militära anläggningar (L2005:7014)

Område med värn, bestående av 19 värn, i huvudsak u-formade, 2-3 m l av 0,2-0,6 m st stenar. Värnen vända mot V, N, S och Ö. (RAÄ dnr 321-2131-2008)

Område med militära anläggningar (L1982:4258)

Område med militära anläggningar, ca 50 x 60 m, bestående av rikligt med mindre skyttevärn i form av gropar, 1 x 1 m st, omgivna av upplagda mindre va...

Område med militära anläggningar (L2013:2160)

Område bestående av 4 skyttevärn och 2 bunkrar av betong och sten. Skyttevärnen är från N-S 30, 46, 65, 53 m l (N-S) och 5-7 m dj. I S är i två av vär...

Område med militära anläggningar (L2013:2157)

Skyttevärn, ca 150 m l (NNV-SSÖ) och 5 m br. Vallen av betong och sten är ca 2 m br och 1,5-2,5 m h. Insidan i ÖNÖ har undre ståhylla och övre stödhyl...

Område med militära anläggningar (L2014:789)

Område med militära anläggningar, 45×15 m (Ö-V), bestående av 7 skyttevärn. Skyttevärnen är 4-10x2,5-4 m och 0,3-0,5 m dj. De förbinds och skyddas på ...

Område med militära anläggningar (L2005:8343)

Område med militäranläggningar, 330x60 m (N-S), bestående av 8 skyttevärn, 4 bunkrar och ett löpgravssystem i hela området. Skyttevärnen är 5x5 m (N-...

Område med militära anläggningar (L2013:6036)

Område med stridsvagnshinder, ca 14 m l (Ö-V), bestående av 3 stridsvagnshinder, s.k. betongpianon, 3x1,4 m st och 1, 7 m h, hindret längst i Ö är st...

Område med militära anläggningar (L2022:6532)

I S är en nedgrävning, ca 5 m diam och 1,5-2 m dj. Tämligen plan botten, 3x2 m (NNÖ-SSV) och utgång i V, 2,5 m l, 1,5 m br och 1,2 m dj. Omges av kraf...

Område med militära anläggningar (L2005:9223)

Området med militärlämningar30x15 m (N-S) bestående av 2 bunkrar och 1 löpgrav. Bunkrarna är 2,5-x2m (N-S) och 0,8 m h delvis nergrävda med ingångarna...

Område med militära anläggningar (L2021:4130)

Område med militära anläggningar, 54x23 m (NÖ-SV), bestående av 4 skyttevärn och 2 löpgravar. Skyttevärnen är oregelbundna, 1,5-2x1-2 m (varierande ri...

Område med militära anläggningar (L1982:2390)

Område med militära anläggningar, ca 40x10-35 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 sandvall efter kamoflagehangar och 2 skyttevärn. Sandvallen till kamoflageha...

Område med militära anläggningar (L1937:8395)

Område med militära lämningar, 25x10 m (NV-SÖ), bestående av 2 underjordiska bunkrar med husgrundsliknande överbyggnader. Den NV anläggningen är 6x5 m...

Område med militära anläggningar (L2018:1116)

Område med stridsvärn,165x15-65 m (O-V), bestående av 10-12 stridsvärn. I områdets V del är 7 st 1,5x1,5-2x2 m och 0,3-0,4 m dj st värn. Alla utom ett...

Område med militära anläggningar (L1982:3116)

Område med militära anlägningar, 45x5-40 m (N-S), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 3 skyttevärn. Vallen till kamoflagehangaren har en samm...

Område med militära anläggningar (L2019:2264)

Område med skyttevärn, ca 20 x 10 m st (Ö-V). Inom området finns 2 st stridsvärn. 1) Skyttevärn, bestående av en ca 5 x 4 m st (NV-SÖ), ca 0,4 m h och...

Område med militära anläggningar (L1975:8734)

Område med militära anläggningar, 75x35 m (RAÄ nr. NV-SÖ), bestående av 4 posteringsvärn och 1 värn. I den NV delen av området är: Posteringsvärn, c...

Område med militära anläggningar (L1982:2165)

Område med militära anläggningar. Pjäsvärn, 5 m diam och intill 1,5 m h. SÖ-S-V kanten kallmurad. Övertäckt. 5 m SV om är: Skyttevärn, 25 m l NÖ-SV), ...

Område med militära anläggningar (L2014:1717)

Befästningsanläggning (fort), ca 40x30 m (NV-SÖ), bestående av 1 bunker, 2 förbindelsevärn och 1 vallgrav samt 1 vall. I NV är en bunker av betong, b...

Område med militära anläggningar (L2014:1993)

Område med skyttevärn, ca 170x15-30 m (Ö-V), bestående av 3 skyttevärn grupperade i två linjer på ett inbördes avstånd av 10-15 m enligt skiss i inven...

Område med militära anläggningar (L1945:8786)

Område med militära anläggningar, 90x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skyttevärn och 1 stående dassbyggnad. Det S skyttevärnet är 20 m l (huvudriktning...

Område med militära anläggningar (L1984:3957)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2021:8936)

Område med 1 förbindelsevärn och minst 10 skyttevärn, ca 415 m långt (NV-SO, NO-SV och Ö-V) och 3-10 m brett. Förbindelsevärnet, ca 415 m långt, bes...

Område med militära anläggningar (L1992:7854)

Skyttevärn, 2 stycken. Beskrivning saknas i rapport. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Område med militära anläggningar (L2014:1583)

Område med bunkrar och skyttevärn, ca 150x8-50 m (N-S), bestående av 1 bunker, 1 täckt löpgrav och 3 skyttevärn, grupperade längs i stort en N-S linje...

Område med militära anläggningar (L2023:2765)

Område med militära anläggningar, 25x15 m (ÖSÖ-VNV), bestående av sju äldre, kraftigt igensandade värn och ett tämligen sentida. De igensandade värn...

Område med militära anläggningar (L2005:8217)

Område med militära anläggningar, 40x25m (N-S) bestående av 2 stridsvärn och 2 övriga militära anläggningar i form av 1 skyttegrav och 1 pjäsplats? Sk...

Område med militära anläggningar (L2013:2175)

Område med skyttevärn, 22x2-4 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 bunkrar ohc en löpgrav. Bunkrarna i N och S är 3-4 m i diam och 0,7 m h, med väggar av sten...

Område med militära anläggningar (L2021:2334)

Område med fyra skyttevärn, ca 40x30 m (NO-SV). Det nordligaste består av en stenmur, 20 m l (NV-SO), 0,9 m br och 0,9 m h. Byggd i två skikt och en r...

Område med militära anläggningar (L1950:1565)

Område med skyttevärn ?, ca 300x100 m (NNV-SSÖ) bestående av 18 skyttevärn. Skyttevärnen är mellan ca 5-8 m diam och 1-2 m djupa. Omges av vall, helt...

Område med militära anläggningar (L2013:2167)

Område med skyttevärnsrester, bågformigt 125 m, bestående av 1 igenfyllt skyttevärn, nu endast krön och ytterkant av betongvall synlig, intill 1 m br ...

Område med militära anläggningar (L1993:8578)

Lämningar efter vallar och värn. Inom ett område av 55x55 m ären u-formad vall med öppning mot V, och två skyttevärn.Vallen är 6-10 m br och 2 m h, b...

Område med militära anläggningar (L1982:2220)

Område med militära anlägningar, 5-45x5-40 m (N-S), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 3 skyttevärn. Vallen till kamoflagehangaren har en ca...

Område med militära anläggningar (L1940:7530)

Område med militära lämningar inom 50x100 - 15x60 m (ÖV) bestånde av 5 skytte/löpgravar med vallar samt ca 10 pjäsvärn. Löpgravarna har en sammanlagd ...

Område med militära anläggningar (L1984:3645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2016:629)

Batteriplats, delvis igenlagd, ca 55x18 m (NÖ-SV), bestående av 3 pjäsvärn i linje, ca 3-4 bunkrar med granatskjul? och 1 vallgrav, tillika transportv...

Område med militära anläggningar (L2014:8429)

Område med skyttevärn och löpgravar, ca 90x50 m (ÖNÖ-VSV)bestående av ett 10-tal skyttevärn, nedgrävda i marken, samt tilldessa hörande löpgravar. Omr...

Område med militära anläggningar (L2015:9585)

Vörn, ovalt, 11x8 m (N-S) och 1,75 m h, bestående av en förhöjningav stenar, 0,1-0,7 m st (vanligen 0,2-0,4 m) nu täckt av ettlager granbarr och mossa...

Område med militära anläggningar (L2013:6032)

Område med stridsvagnshinder, ca 40 m l (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 stridsvagnshinder, s.k. betongpianon, ca 3 x 1,4 m st och 1,7 m h. Avslutas mot ber...

Område med militära anläggningar (L2021:8935)

Område med 1 förbindelsevärn och minst 11 skyttevärn, ca 275 m långt (NV-SO) och 3-6 m brett. Förbindelsevärnet, ca 275 m långt (NV-SO), består av et...

Område med militära anläggningar (L2019:2263)

Område med skyttevärn, ca 30 x 15 m st (VNV-ÖSÖ). Inom området finns 2 st stridvärn. 1) Skyttevärn, bestående av en ca 5 x 4 m st, ca 0,4 h och ca 1 m...

Område med militära anläggningar (L2005:8262)

Område med militära anläggningar, ca 60x20m (NNV-SSÖ) bestående av 3 övriga militära anläggningar i form av 2 pjäsvärn samt 1 personskyddsgrop? I N-de...

Område med militära anläggningar (L2005:8362)

Området med skyttevärn 30x8 m (NÖ-SV) bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärnen är halvcirkelformade, 4-6 m l 0,2 -0,4 m br och 0,3 m h. 2 av värnen har...