Område med militära anläggningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter militär verksamhet.
Område med militära anläggningar (L2018:1439)

Område, 150x50 m (NV-SÖ), med ett 10-tal stridsvärn och skyttegravar av olika form och storlek. Sex av stridsvärnen är 2x2 m och 0,5 m dj med vall, 1,...

Område med militära anläggningar (L2005:7014)

Område med värn, bestående av 19 värn, i huvudsak u-formade, 2-3 m l av 0,2-0,6 m st stenar. Värnen vända mot V, N, S och Ö. (RAÄ dnr 321-2131-2008)

Område med militära anläggningar (L2021:4139)

Militär anläggning med en bunker, 2 löpgravar och 2 skyttevärn. Bunker i NÖ, med 2 igenbommade ingångar, 1,2x1 m st och 1 m h, belägna 2,5 m ifrån var...

Område med militära anläggningar (L2005:9063)

Området med militärlämningar, 260x70 m (N-S), bestående av 5 bunkrar i betong och 8 grävda stridsvärn samt ett löpgravsystem. Bunkrar 2,5x2 m (N-S) oc...

Område med militära anläggningar (L2017:6279)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2014:913)

Område med skyttevärn, ca 300x5-20 m (VNV-ÖSÖ-SÖ), bestående av 4 skyttevärn, 2 täckta värn och 2 förbindelsegravar. Det längsta skyttevärnet i V är 1...

Område med militära anläggningar (L1950:3010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2021:4130)

Område med militära anläggningar, 54x23 m (NÖ-SV), bestående av 4 skyttevärn och 2 löpgravar. Skyttevärnen är oregelbundna, 1,5-2x1-2 m (varierande ri...

Område med militära anläggningar (L2021:3269)

Område med militära anläggningar, 70-240x25-190 m (huvudsaklig riktning N-S), bestående av 33 skyttevärn, 9 tältplatser, 8 artillerivärn, 7 löpgravar,...

Område med militära anläggningar (L1948:5642)

Område med skyttevärn, 40x30 m NNV-SSÖ) bestående av 5 stridsvärn. Värnen är 3x2-11 m diam och begränsas av vallar 1-3 m br och 0,3-1 m h. 4 av värnen...

Område med militära anläggningar (L2021:601)

Område med militära anläggningar ca 65x37 m stor (NNO-SSV), bestående av grunder till boningshus med källare och betongplatta för större förrådsbyggna...

Område med militära anläggningar (L2021:8949)

Område med 1 förbindelsevärn och 1 bunker av betong, ca 35x15 m (ONO-VSV). Förbindelsvärnet är 35 m långt (ONO-VSV), 0,5-1 m brett och intill 1,5 m ...

Område med militära anläggningar (L2014:1189)

Område med skyttevärn, 23x5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 bunker och 2 skyttevärn. Bunkern, belägen i mitten, är 7x5 m (NV-SÖ) och 1-1,5 m h. Murad av v...

Område med militära anläggningar (L2013:4277)

Område med stridsvärn, sentida. Området är ca 55x50 m (N-S), bestående av två ytor med rektangulära betongfundament och tre försänkta rektangulära jär...

Område med militära anläggningar (L1940:9984)

Område med skyttevärn, 55 x 15-20 m (NNÖ-SSV). På området är minst 6 skyttevärn, 1,5-2 m l (huvudsakligen NNÖ-SSV), 1-1,5 m br, 0,6-1,2 m dj.

Område med militära anläggningar (L2018:1053)

Tre delområden med militära anläggningar. A (geometri L2018:1053-1): Område med militära anläggningar, ca 80 x 50 m (N-S) bestående av stridsvagnshin...

Område med militära anläggningar (L1940:8341)

Område med militära lämningar inom 3-30x165 m (NNV-SSÖ/NS-SÖ) bestående av ca 25 stridsvärn. Värnen ligger i huvudsak på linje utmed en grusås och i d...

Område med militära anläggningar (L1945:7448)

Område med militära anläggningar, ca 80x20 m (NV-SÖ), bestående av 16 skyttevärn, varav 3 rektangulär, 10 kvadratiska och 3 runda. Skyttevärn, rektang...

Område med militära anläggningar (L2016:4481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1975:1478)

1) Stenstättningsliknande lämning, närmast rund, 4,25-4,75 m dia m och 0,2 m h. Fyllning av 0,05-0,2 m st klapperstenar. Grop i mi tten, 2m diam och 0...

Område med militära anläggningar (L1992:9958)

Militär anläggning, 350 x 220 m (N-S), bestående av ett 30-tal mindre betongbunkrar förbundna med löpgravar. Löper runt hela bergets krön. I N delen a...

Område med militära anläggningar (L2013:2179)

Område med skyttevärn, ca 65x10-20 m (N-S), bestående av 2 skyttevärn av betong med 3 bunkrar samt 1 löpgrav. Skyttevärnen i N och S är 28 resp. 35 m ...

Område med militära anläggningar (L1982:8064)

Område med militära anläggningar, 55x9 m (Ö-V) bestående av 6 stridsvärn placerade med 5-12 m mellanrum. Ett värn uppvisar en fyrsidig vall, de övriga...

Område med militära anläggningar (L2022:9161)

Ett sammanhållet stridsvärn (1), bestående av fem bunkrar/inklädda skyttevärn av betong, murar av kallmurad natursten och öppet skyttevärn av betong, ...

Område med militära anläggningar (L2005:8362)

Området med skyttevärn 30x8 m (NÖ-SV) bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärnen är halvcirkelformade, 4-6 m l 0,2 -0,4 m br och 0,3 m h. 2 av värnen har...

Område med militära anläggningar (L2013:5881)

Område med skyttevärn, 50x25 m (N-S), bestående av 5 skyttegravar. Dessa är 2-6 m st och intill 1,2 m dj, med omgivande vallar. Samtliga har en kort a...

Område med militära anläggningar (L2019:2264)

Område med skyttevärn, ca 20 x 10 m st (Ö-V). Inom området finns 2 st stridsvärn. 1) Skyttevärn, bestående av en ca 5 x 4 m st (NV-SÖ), ca 0,4 m h och...

Område med militära anläggningar (L1939:3288)

Område med ca 10 runda-rektangulära vallomgärdade gropar, sannolikt skyttevärn av yngre datering. De runda groparna är 1,8-3 m diameter, 0,4-0,6 m dj...

Område med militära anläggningar (L2020:6887)

Område med militära anläggningar, ca100 X 25 m (N-S) bestående av 1 luftvärnstornsställning, 7 skyttevärn samt 1 skyttegrav. Luftvärnskanonsställning,...

Område med militära anläggningar (L1945:6310)

Område med stridsvärn, ca 440x20-120 m (huvudriktning (Ö-V), bestående av minst 47 skyttevärn, varav 45 ståvärn och 2 liggvärn. Av dessa är 27 rektang...

Område med militära anläggningar (L1986:1932)

Område med militära anläggningar 320 x 75 m (Ö - V) bestående av 2 husgrunder, 1 brunn och 6 stridsvärn. Husgrunderna, som ligger i områdets V del, är...

Område med militära anläggningar (L1937:8395)

Område med militära lämningar, 25x10 m (NV-SÖ), bestående av 2 underjordiska bunkrar med husgrundsliknande överbyggnader. Den NV anläggningen är 6x5 m...

Område med militära anläggningar (L1982:4554)

Område med militära anläggningar, ca 20 x 8 m (Ö-V), bestående av ett flertal mindre skyttevärn i form av gropar, ca 1 x 1 m, omgivna av upplagda mind...

Område med militära anläggningar (L1960:8112)

Område med militära anläggningar, ca 60x20 m st (NÖ-SV). Inom området finns 2 stridsvärn, sammanbundna med ett system av löpgravar. Skyttevärnet belä...

Område med militära anläggningar (L2016:629)

Batteriplats, delvis igenlagd, ca 55x18 m (NÖ-SV), bestående av 3 pjäsvärn i linje, ca 3-4 bunkrar med granatskjul? och 1 vallgrav, tillika transportv...

Område med militära anläggningar (L1982:4104)

Område med militära anläggningar, ca 45 x 45 m, bestående av 1 bunker och flera skyttevärn. Bunkern, ca 8 m diam och 2 m h, är av betong, övertorvad o...

Område med militära anläggningar (L1980:6812)

Område med skyttegravar, ca 50x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skyttegravar. De är ovala och närmast rektangulära, ca 2-3 m diam och 0,7-1 m dj, med jo...

Område med militära anläggningar (L2020:7146)

Område 500 x 25 m stort med huvudriktning (NV-SÖ) i en omvänd J-form. I området är 24 skyttevärn och 5 husgrunder. Ett av skyttevärnen är runt 2,3 m d...

Område med militära anläggningar (L1937:8967)

Område med militära lämningar, ca 15x5 m (NV-SÖ), bestående av 2 värn. Det NV värnet, intill och V om stig, är 4x3 m, och består av en övermossad bågf...

Område med militära anläggningar (L2022:6180)

Område med skyttevärn, grupperade i en cirkelformation. Den centrala delen av ytan utgörs av en flack yta. Värnen utgörs av gropar, mestadels 4-5 m ...

Område med militära anläggningar (L1982:5094)

Område med militära anlägningar, 60x10-25 m (Ö-V), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 2 skyttevärn. Vallen till kamoflagehangaren har en sam...

Område med militära anläggningar (L1975:8728)

Område med militära anläggningar, 45x10 m (NÖ-SV), bestående av 3 posteringsvärn. Posteringsvärn, ca 6 m diam och 0,7 m h. I områdets SV del. Poster...

Område med militära anläggningar (L1982:2274)

Område med militära anläggningar, 15x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 pjäsvärn och 1 observationsvärn. Pjäsvärnet är ca 4 m diam och 0,8 m dj, invändigt m...

Område med militära anläggningar (L1982:2044)

Område med milittära anläggningar, 65 x 65 m, bestående av ett antal stridsvärn och skyttegravar i form av gropar och uppkastade jordvallar. De uppkas...

Område med militära anläggningar (L2021:4125)

Område med militära lämningar, 134x3-60 m (huvudsaklig riktning NÖ-SV), bestående av 4 bunkrar, 5 löpgravar och 2 skyttevärn. Två av bunkrarna är 4-10...

Område med militära anläggningar (L2015:9518)

Närförsvarsvärn , 0,2-0,5 m h av 1 allm 0,2-0,5 m st stenar, iallm 1,2-2 m långa. Område med 15 skyttevärn från sen tid.

Område med militära anläggningar (L2020:274)

Inom ett ca 80x70 m stort område (N-S) förekommer sex runda anläggningar med omgivande vall och nedgrävd central yta, ca 10 m i diam, varav vall ca 2 ...

Område med militära anläggningar (L2021:4132)

Område med militära lämningar, 185x13-78 m (huvudsaklig riktning NÖ-SV) bestående av 6 skyttevärn, 2 bunkrar och 2 löpgravar. Skyttevärnen är ovala, 4...

Område med militära anläggningar (L2014:1992)

Område med skyttevärn, ca 45x35 m (NÖ-SV), bestående av 1 sammanhängande skyttevärn och 1 system av löpgravar eller förbindelsevärn. Skyttevärnet, sky...

Område med militära anläggningar (L2014:789)

Område med militära anläggningar, 45×15 m (Ö-V), bestående av 7 skyttevärn. Skyttevärnen är 4-10x2,5-4 m och 0,3-0,5 m dj. De förbinds och skyddas på ...

Område med militära anläggningar (L2005:7752)

Område med militära anläggningar, ca 45x30 m st (N-S), bestående av 1 luftvärnsvärn och 1 ammunitionsförråd. Luftvärnsvärnet, i områdets S del, är 6...

Område med militära anläggningar (L1937:8462)

Område med militära lämningar, ca 20x10 m (N-S), bestående av 2 värn med ca 14 m:s mellanrum. De N värnet är 6x5 m, bestående av en bågformig vall, 1...

Område med militära anläggningar (L2014:9727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1982:4398)

Område med militära anläggningar, ca 100 x 40 m (NÖ-SV-N-S), bestående av en stor mängd mindre skyttevärn. Värnen utgörs av mindre gropar, 1 x 1 m, me...

Område med militära anläggningar (L2013:2160)

Område bestående av 4 skyttevärn och 2 bunkrar av betong och sten. Skyttevärnen är från N-S 30, 46, 65, 53 m l (N-S) och 5-7 m dj. I S är i två av vär...

Område med militära anläggningar (L1954:8077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1982:2265)

Område med militära anläggningar, ca 55x5-50 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 vall till kamoflagehangar och 3 skyttevärn. Vallen till kamoflaghangaren är c...

Område med militära anläggningar (L2019:1631)

Område med skyttevärn, ca 37×6 m (Ö–V), bestående av 3 skyttevärn i linje, med ett inbördes avstånd av 8-13 m.

Område med militära anläggningar (L1950:1565)

Område med skyttevärn ?, ca 300x100 m (NNV-SSÖ) bestående av 18 skyttevärn. Skyttevärnen är mellan ca 5-8 m diam och 1-2 m djupa. Omges av vall, helt...

Område med militära anläggningar (L2005:9217)

Område med militärlämningar, 325x50m (N-S), bestående 6 stridsvärn i betong, 2 skyddsbunkrar i betong och ett löpgravsystem. Stridsvärnen är 3,5-5,5 m...

Område med militära anläggningar (L2005:9250)

Område med militära anläggningar, ca 100x35 m (N-S), bestående av 7 stridsvärn, 2x1-7x2 m stora, varav 3 hästskoformade, samtliga vända mot V och med ...

Område med militära anläggningar (L1982:4246)

Område med militära anläggningar, bestående av 3 skyttevärn. Värnen utgörs av mindre gropar, ca 1 x 2 m st. Runt groparna finns upplagda vallar av ste...

Område med militära anläggningar (L2021:8936)

Område med 1 förbindelsevärn och minst 10 skyttevärn, ca 415 m långt (NV-SO, NO-SV och Ö-V) och 3-10 m brett. Förbindelsevärnet, ca 415 m långt, bes...

Område med militära anläggningar (L2005:7023)

Område med värn, bestående av 11 värn. 3 av dessa är u-formade och 2-4 m l av 0,2-0,4 m st stenar. 8 av dessa har vall 2 m l, 0,5 m br och 0,2 m h med...

Område med militära anläggningar (L1938:8480)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1982:2630)

Område med militära lämningar, ca 100x40 m (NV-SÖ) bestående av 1 kulsprutenäste, 1 plats för kulsprutenäste och 8 krypgångar som avslutas med ett sky...

Område med militära anläggningar (L2021:8959)

Område med militära anläggningar efter försvarsverksamhet, ca 1160x980 m st (N-S), bestående av minst 4327 m löpgravar, 1657 m stridsvagnshinder, 135 ...

Område med militära anläggningar (L1945:6866)

Område med militära anläggningar, ca 40x5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skyttevärn. Skyttevärn, runda, 2,5-3 m diam, består av en grop, 1,5-2 m diam och 0...

Område med militära anläggningar (L1937:8313)

Område med militära lämningar, ca 25x5-10 m (N-S), bestående av 2 värn. Det N värnet är 5x4 m och består av en bågformad vall, 1,5-2 m br och 0,2-0,4 ...

Område med militära anläggningar (L2013:9230)

Område med militära anläggningar, ca 50x15 m (NV-SÖ), bestående av 2 pjäsvärn och 1 skyttevärn. Pjäsvärnen är delvis ingrävda i en moränbunden S-slutt...

Område med militära anläggningar (L2020:6859)

Område med militära anläggningar efter övningsversamhet, ca 330x290 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av ett 100-tal skyttevärn, runda, ovala och avlånga , c...

Område med militära anläggningar (L2005:9917)

Område med militära anläggningar, 30x30 m, bestående av 4 betongvärn, 1 löpgrav och 1 skyttegrav. I områdets SV del är ett skyttevärn av stenar och ...

Område med militära anläggningar (L1982:4017)

Område med militära anläggningar, ca 80 x 100 m (NÖ-SV), bestående av ett flertal skyttevärn i form av gropar, stenvallar och diken. Värnen är 1-2 m d...

Område med militära anläggningar (L1984:3062)

Område med skyttevärn, ca 100 x 70 m st (NÖ-SV) bestående av 6 skyttevärn och 3 skyttegravar 1) Skyttevärn 3,5x2 m (NÖ-SV) och 1 m dj, 2)Skyttevärn, c...

Område med militära anläggningar (L2013:6406)

Område med skyttevärn, ca 60x30-40 m (NNÖ-SSV), bestående av fyra skyttevärn grupperade i två linjer ovanför varandra och längs med en mot vattnet i N...

Område med militära anläggningar (L1948:6182)

Område med skyttevärn, 37x8 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 värn, 1,5-2 m st (olika riktningar) och 0,3-0,4 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-2495-2015).

Område med militära anläggningar (L1939:2342)

Område med militärlämningar, 455x10-25 m (NÖ-SV), bestående av 15 skyttevärn. Desa utgörs av runda gropar 1,5-2,0 m diam och ovala gropar, 2x1 m st (i...

Område med militära anläggningar (L2013:7333)

Område med militära anläggningar, ca 50x15 m (NV-SÖ). Inom området är bunkrar och stridsvärn av betong, vilka delvis är täckta av jordmassor. Påträffa...

Område med militära anläggningar (L1982:4208)

Område med militära anläggningar, ca 60 x 150 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ett flertal skyttevärn i form av gropar, jordvallar och diken. Värnen är 1-3 m...

Område med militära anläggningar (L1982:2349)

Område med militära anläggningar, ca 120x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 vallar till kamoflagehangar och 7 skyttevärn. Vallarna till kamoflagehangarern...

Område med militära anläggningar (L2005:7921)

Område med militära anläggningar, 320x300 m (NÖ-SV) bestående av stridsvangshinder, skyttevärn, kulsprutevärn, pansarvärnsgarage och skyddsrum. Anlägg...

Område med militära anläggningar (L2022:5748)

Område med militära anlägningar, 360x100-170 m (NÖ-SV) bestående av stridsvärn samt 3 militäranläggning, övrig. Militäranläggning, övrig: Stridsvagn...

Område med militära anläggningar (L1936:750)

Område med militära anläggningar, bestående av 2 oregelbundet ovala värn, en rektangulär grop och påverkad mark, ca 20 m diam. Ett av värnen är 5x3 m ...

Område med militära anläggningar (L2014:1993)

Område med skyttevärn, ca 170x15-30 m (Ö-V), bestående av 3 skyttevärn grupperade i två linjer på ett inbördes avstånd av 10-15 m enligt skiss i inven...

Område med militära anläggningar (L1937:8355)

Område med militära lämningar, 50x10-20 m (NV-SÖ), bestående av 2 värn och 2 underjordiska bunkrar. Ett värn, i områdets NV del i kanten mot brant NV...

Område med militära anläggningar (L2022:4510)

Två skyttevärn ligger på toppen av moränrygg, helt överväxta, inrasade stenar. 5x4 0,8 m djup, 5x3 m, 1m djup

Område med militära anläggningar (L1945:6776)

Område med stridsvärn, 15x12 m (N-S), bestående av 3 ståvärn. Dessa är rektangulära, 1-1,2x0,7-0,9 m (N-S) och 1 m dj, med ett inbördes avstånd av 3-5...

Område med militära anläggningar (L2013:9527)

Område med skyttevärn, ca 35x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 värn grävda i vinkel, ca 2,5-3x2-2,5 m st och med vall mot N. Ett värn är 2,5x2,5 m st, vi...

Område med militära anläggningar (L1982:5091)

Område med militära anlägningar, 65x10-30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 vallar till kamoflagehangar och 5 skyttevärn. Vallarna till kamoflagehangarerna ...

Område med militära anläggningar (L2016:3937)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L1975:8745)

Område med militära anläggningar, 50x15 m (Ö-V), bestående av 3 posteringsvärn. Posteringsvärn, ca 5 m diam och 0,3 m h, övertorvad betongkonstruktio...

Område med militära anläggningar (L1937:2762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med militära anläggningar (L2022:1020)

Område med militära anläggningar, 50x17-31 m (NV-SÖ), bestående av 4 skyttevärn, 1 artillerivärn(?) och 2 löpgravar. 2 skyttevärn är runda, 1-3 m dia...

Område med militära anläggningar (L2005:7848)

Område med militärlämningar, 140x20-100 m (NÖ-SV) bestående av ca 50 stridsvagnshinder och 8 stridsvärn/bunkrar. Stridsvagnshinder i områdets Ö del 3 ...

Område med militära anläggningar (L2014:871)

Område med militära anläggningar, ca 75x15-40 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 eller 2, skyttevärn, 1 kulsprutebunker, 1 stridsvagnshinder och 1 löpgravssy...

Område med militära anläggningar (L1975:8720)

Område med militära anläggningar, ca 10x5 m (NV-SÖ), bestående av 2 posteringsvärn. Båda posteringsvärnen har samma mått, 1,5x1,5 m och 0,6 m h, och ...

Område med militära anläggningar (L1982:2341)

Område med militära anläggningar, ca 145x25-100 m (N-S), bestående av 3 vallar till kamoflagehanger, 10 runda skyttevärn, 2 bågformade skyttevärn och ...

Område med militära anläggningar (L1937:8392)

Område med militära lämningar, ca 140x20 m (NNV-SSÖ till N-S), bestående av 7 värn av olika utseenden och funktion. I områdets N del är ett oregelbund...

Område med militära anläggningar (L2016:7628)

Runt grustagets N kant finnas eldställningar. Dessa utgörs av delsen sammanhängande skyttegrav ca 120 m l, 2-3 m br, ca 2 m dj.Dels en ca 30 m l med i...

Område med militära anläggningar (L1945:8786)

Område med militära anläggningar, 90x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skyttevärn och 1 stående dassbyggnad. Det S skyttevärnet är 20 m l (huvudriktning...