Område med skogsbrukslämningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter skogsbruk.
Område med skogsbrukslämningar (L2008:3638)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 30 x 20 m (VNV-ÖSÖ). Kolbotten är rund, 16 m diam och 0,5 m h. Anlagd i V-sluttning och ingrävd, 0,8 m dj, i Ö...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:8173)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 30 x 20 m (NNV-SSÖ). Kolbotten är rund, 17 m diam och intill 0,6 m h. Närmast centralt är ytterligare en mi...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:2513)

Område med skogsbrukslämningar, 32x27 m (Ö-V), bestående av en kolbotten efter resmila och en lämning efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 22 m diam och ...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:7446)

Område med skogsbrukslämningar, 35 x 30 m (NV-SÖ. På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 22 m diameter, avgränsas genom en styb...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:9234)

Område med skogsbrukslämningar 65x15-20 m (NO-SV) bestående av 3 kolbottnar. Beskrivning från N: Kolbotten, rund 16 m i diam och 0, 3-0,4 m h. Omges a...

Område med skogsbrukslämningar (L2022:1340)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 35x25 m (NO-SV). Kolbottnen är rund, 20 m i diameter och 1,2 m hög. Skålad y...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:9804)

Område med skogsbrukslämningar, 35x20 m (NÖ-SV), bestående av en kolbotten efter resmila och en lämning efter kolarkoja. Kolbottnen, belägen i området...

Område med skogsbrukslämningar (L1994:3431)

1) Tjärdal, oval, 18x14 m (NÖ-SV), bestående av en grop, rund, 8m diam och 0.4 m dj, antydan till vall, 4-5 m br, 0.1-0.3 m h.Avtappningsränna i NV, 9...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:1768)

Kolningsområde, 20x15 m, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 9 m diam och 0,2 m h. 3-4 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:2738)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen, belägen i SV, är r...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1621)

Område med kolningslämningar, ca 17 x 12 m (VNV-OSO) bestående av kolbotten efter resmila och grund efter kolarkoja? Kolbottnen är rund, ca 12 m i dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:2441)

Område med skogsbrukslämningar, 30 x 25 m (NNV-SSÖ). På området är 1 kolbotten och 1 kojruin. Kolbottnen är rund, 22 m i diameter, omgärdas av en kols...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:5606)

Område med skogsbrukslämningar, ca 40x25 m (N-S), bestående av 2 kolbottnar, runda, ca 13 m i diam, 0,1-0,4 m h, 2 stybbgropar, 2-2,5 m l, 1,8 m br, 0...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:2750)

Kolbotten, ca 20 m i diam. Ca 0,25 m hög. Bevuxen med hallonbuskar och gräs. Stubbar kvarlämnade. Koordinater i N kanten: X=6712560 Y=1538294 Ca 10 m...

Område med skogsbrukslämningar (L1941:9836)

Område med skogsbrukslämningar. Undersökt och borttagen. Bestod av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen var 18 m diam och...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:4349)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 30 x 15 m (NV-SÖ). Kolbotten är rund, 14 m diam och 0,1-0,4 m h. I mitten är en försänkning, 7 m diam och 0,2-...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4159)

Område med skogsbrukslämningar, ca 45x45 m (NV-SO) bestående av 3 kolbottnar och 2 kolarkojgrunder. Kolbottnarna är runda 11, 15 respektive 16 m i dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:6149)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 12 m diam ...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1687)

Kolningsområde, 25x20 m (NV-SÖ) bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam. 5 m SÖ o...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:4117)

Område med skogsbrukslämningar, 30x20 m (NÖ-SV), bestående av kolbotten efter resmila och grund efter kolarkoja. Kolbottnen är ca 20 m diam och 0,3 m ...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:3672)

Område med skogsbrukslämningar, 45x30 m (Ö-V), bestående av 1 kojgrund och 1 kolbotten efter resmila. Kojgrunden är rektangulär, 5x4 m (NV-SÖ) och 0,3...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1265)

Kolningsområde, 25x15 m st, bestående av en kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam. 5 m NV om k...

Område med skogsbrukslämningar (L1979:1940)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Kolbottnen (1) är rund, 18 m diam och utan höjd. Ställ...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4096)

Område med skogsbrukslämningar, 110x20-40 m (NV-SÖ), bestående av 4 kolbottnar och 2 kolarkojor. Kolbottnarna är runda, 6-13 m i diam, 0,15-0,4 m h, o...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:11617)

Område, 23 x 14 m stort (NÖ–SV) med en kolbotten och en husgrund efter kolarkoja. Kolbotten, resmila, rund, ca 14 m i diameter, plan yta, och något up...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:2187)

Område med skogsbrukslämningar, ca 90-105×20-90 (N-S) m st. Inom området finns det lämningar efter produktion av träkol såväl i kolningsgropar som i k...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:3378)

Område med skogsbrukslämningar, ca 50x30 m (N-S), bestående av 3 kolbottnar efter resmilor. Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam. Ställvis omgive...

Område med skogsbrukslämningar (L1959:137)

Område med skogsbrukslämningar, 40x20 m (Ö-V), bestående av 3 tydliga kolningsgropar, 1-2,5 m br. Inom samma område finns flera otydliga gropar som ka...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:4991)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkoja, rest av. Kolbottnen är, rund, ca 12 m diam och 0,1 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:892)

Område med 1 kolbotten efter resmila, 1 yta med kolstybb och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 55x15 m (NV–SO). Kolbottnen är rund, 12 m i diameter och...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:5429)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x10 m (NO-SV), bestående av 2 kolbottnar. 1 kolbotten är oregelbunden, ca 8x4 m (NNV-SSO), ca 0,2 m h. 1 kolbotte...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:3417)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, ru...

Område med skogsbrukslämningar (L1955:2951)

Område med skogsbrukslämningar, 40 x 25 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 kolarkojgrund och 2 kolbottnar. Kolarkojgrunden är närmast rund, 5 m diam och 0,3 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:6679)

Område med skogsbrukslämningar, ca 45x15 m (N-S), bestående av 2 kolbottnar. Dessa är runda, 13 respektive 12 m diam, med 15 m mellanrum i N-S riktni...

Område med skogsbrukslämningar (L1970:139)

Område med kolningslämningar, 25 x 17 m (NO-SV), bestående av 2 kolbottnar. Dessa är något oregelbundna, 6x7 m i sida resp. 6 m i diam, 0,3-0,4 m h. ...

Område med skogsbrukslämningar (L2005:9637)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20 m diam bestående av 1 kolbotten och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 8 m diam och intill 0,7 m h. Vid p...

Område med skogsbrukslämningar (L2002:8650)

Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 förmodad kojgrund. Kolbotten är 14 m diam och 0,3 m h. Omg...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:826)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 45x15 m (Ö–V). Kolbottnen är rund, 12 m i diameter och 0,3 m hög. Husgrun...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:2645)

Område ca 15x10 m (ÖNÖ-VSV) med 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är 15 m diam. Jämn yta. Stybbränna i S delen, intill...

Område med skogsbrukslämningar (L1979:1021)

Skogsbrukslämningar, 10x3 m (NV-SÖ) bestående av 2 kolningsgropar, runda, 1,5 m diam. (RAÄ dnr 3.4.2-3749-2012)

Område med skogsbrukslämningar (L2002:9941)

Område med skogsbrukslämningar bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkojegrund. Kolbotten rund 10 m diam. Koja 10 m åt SÖ. Påträffad i sam...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:9510)

Kolningsområde, 42x20 m st, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam, begränsas av...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:3403)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 25x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, ca 14 m diam. 9 m NÖ om kolbottn...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:3848)

Område med skogsbrukslämningar 40x20 m (NV-SÖ) bestående av två kolbottnar efter resmilor. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och i markplanet. ...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:2830)

Område med skogsbrukslämningar. Kolbotten efter resmila, 11 m diam. Begränsas ställvis av en vall, 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h. Markberedningsspår (N-S...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:1151)

Kolningsområde ca 30x20 m st bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 18 m diam, vallen är ojämn, bitvis 3...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:9138)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam. Vall,...

Område med skogsbrukslämningar (L1955:4467)

Område med skogsbrukslämningar, ca 35x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. I VNV är en kolbotten, rund, 8 m i diam och 0,2-0,5 m ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:298)

Område med skogsbrukslämningar, ca 35x20 m (Ö-V), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och 0,3 m h. Stä...

Område med skogsbrukslämningar (L1995:4738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med skogsbrukslämningar (L1952:9067)

Område med kolbotten och kojgrund, ca 20x17 m (NNÖ-SSV). Kolbotten, resmila, 15 m diam och 0,4 m h. Ränna kring kanten. Kojgrunden är 4x4 m, bestående...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:3918)

Område ca 50x15 m (NV-SÖ) med 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är 15 m diam. Plan yta, inga stybbgropar och ingen val...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:7708)

Område med skogsbrukslämningar 50x15-25 m (NV-SÖ) bestående av två kolbottnar. Kolbottnarna är 12-13 m diam och 0,4-0,5 m h. Omges av rännor 1-2 m br ...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:7691)

Område med skogsbrukslämningar, 30 x 25 m. På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 20 m diameter, avgränsad genom en vall, 3 m b...

Område med skogsbrukslämningar (L2002:8657)

Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbotten är 15 m diam och 0,2 m h. Omgiven av...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:5265)

Område med skogsbrukslämningar, ca 75x15-25 m (Ö-V), bestående av 3 kolbottnar, runda, 8-10 m i diam, 0,25-0,5 m h, ställvis omgivna av mindre stybbgr...

Område med skogsbrukslämningar (L2022:6539)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten resmila, rund, 11 m diam. Vid provstick framkom ett ...

Område med skogsbrukslämningar (L1970:3003)

Område med skogsbrukslämningar, ca 100x40-50 m (NV-SÖ), bestående av 5 kolbottnar och 1 kolarkojgrund. 4 kolbottnar är runda, 10-13 m diam och 0,2 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L1999:8574)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojruin. 1) Kojruin, rektangulär, 4x3 m (N-S) och 2 m h. Knuttimrad av ru...

Område med skogsbrukslämningar (L1958:5843)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 25×18 m (NV–SÖ), bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund Kolbottnen är runda, 16 m diam och 0,1–0,3 m h. Vi...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:1588)

Kolningsområde, 25x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 12 m diam, plan yta. Omges av ...

Område med skogsbrukslämningar (L2022:816)

Område med skogsbrukslämningar, ca 40x30 m st (NNV-SSÖ), bestående av en resmilebotten, ca 18 m diam och 0,2-0,7 m h, i V. Längs kanten är flera stena...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:2672)

Kolningsområde 40 x 25 m st (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diam oc...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:7553)

Område med skogsbrukslämningar ca 70x25-40 m (N-S) bestående av 2 kolbottnar efter liggmilor och 1 kolbotten oregelbunden. Kolbottnarna efter liggmilo...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:3683)

Område med skogsbrukslämningar, 35x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 kolbottnar och 1 kojruin. Resmilbotten, rund, 12 m diam och 0,1 m h. Ställvis kantva...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:4806)

Område med skogsbrukslämningar, 35 x 30 m (NNV-SSÖ). På området är 1 kolbotten (Femstenarörsbotten) och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 24 m i diam...

Område med skogsbrukslämningar (L2002:9984)

En kolbotten 12-15 m diam och stenugnsrest av kolarkoja.

Område med skogsbrukslämningar (L1956:4252)

1) Två tjärdalar, enligt uppgift på ortofoto från 1979 årsinventering.

Område med skogsbrukslämningar (L2008:3857)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 25 x 15 m (NNV-SSÖ). Kolbotten är rund, 14 m diam och 0,4-0,6 m h. Kolarkojgrunden, 1 m NNV om kolbotten, är 5...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:2531)

Område med skogsbrukslämningar, 30x25 m (NV-SÖ), bestående av en kolbotten efter resmila och en kojgrund. Kolbotten, rund, 19 m diam och 0,3 m h. Ränn...

Område med skogsbrukslämningar (L1944:2034)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är ca 23 m diam och 0,1-0,2 m h, med 1,5-3 m br och 0,5-1 m h vall...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:3447)

Flackt område, stenbunden morän, skogsbevuxen Område med skogsbrukslämningar, 30 x 25 m (N-S) På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är ...

Område med skogsbrukslämningar (L1980:9064)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x15 m (N-S), bestående av 3 kolbottnar efter resmilor, runda, ca 10-11 m diam och 0,5-0,7 m h. Rännor/gropar, upp...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:9238)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 20 m diam och 1 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L1959:743)

Område med skogsbrukslämningar, 50x50m, bestående av 7 kolningsgropar, ovala, ca 2x1 m med vall. Ytterligare beskrivning saknas. Området är endast öve...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:7413)

Område med skogsbrukslämningar, 70x30 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila samt 3 kolningsgropar. I områdets SV del är: Kolbotten efter r...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:6696)

Område med skogsbrukslämningar, 40x25 m (NNÖ-SSV), bestående av en kojgrund och en kolbotten efter resmila. Kojgrund, oval, 6x4 m (Ö-V) och 0,3 m h. I...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:910)

Område med skogsbrukslämningar, ca 35x20 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbotten, rund, 16 m diam. Runt kanten en v...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:8574)

Område med skogsbrukslämningar, 35x25 m (NNV-SSÖ) bestående av en kolbotten efter resmila och en kojgrund. Kolbotten efter resmila, rund, 17 m diam o...

Område med skogsbrukslämningar (L1970:2939)

Område med kolbottnar och kolarkojgrund, ca 40×15-25 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 3 kolbottnar och 1 kojgrund. Kolbottnarna är runda, 13-19 m diam och 0,...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:5713)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, ca 8 m dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:3436)

Kolningsområde, 55x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnar, runda, 9-15 m diam och 0,2-0,3 m ...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:985)

Område med skogsbrukslämningar, ca 42x24 m stor (NÖ-SV) bestående av en kolbotten och en lämning efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 22 m i diameter oc...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:7047)

Område med skogsbrukslämningar, 50x23 m (NV-SÖ), bestående av en kolbotten och en husgrund. Kolbotten är rund, 16 m diam och består av en yttre och en...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:860)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 25x15 m (N–S). Markerat med en högstubbe. Kolbottnen har varit rund, endast h...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:3590)

Område med skogsbrukslämningar, 30 x 25 (NÖ-SV).På området är 1 kolbotten och 2 kojgrunder. Kolbottnen är rund, 18 m diameter, avgränsad genom en val...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:9773)

Område med skogsbrukslämningar, 40x35 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, belägen i...

Område med skogsbrukslämningar (L1978:503)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 tjärränna samt 1 beckgryta. 1) Tjärränna, 14 m l (NNV-SSÖ), 2 m br och 0,7 m dj. Begränsas av övertorva...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:3734)

Kolningsområde, 30x25 (N-S), bestående av 1 kolbotten obestämd och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten obestämd, svåravgränsad, dock minst 25 m diam. I...

Gammelängbotten, Område med skogsbrukslämningar (L1939:1315)

Kolningsområde, 25 x 20 m (Ö-V). På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 18 m diam, avgränsad genom en vall, 2,5-3 m br, 1-1,5 m...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:2618)

Område med skogsbrukslämningar, 17x15 m (NV-SÖ). Inom området är 1 kolbotten och 1 spisröse. Kolbottnen är av obestämd typ, 15x15 m (NV-SÖ), ställvis...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:4718)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkojrest, båda lämningarna kraftigt skadade av skogsbruk. Kol...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:5840)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 25 x 15 m (VNV-ÖSÖ). Kolbotten är rund, 15 m diam och intill 1 m h. Anlagd i V-sluttning. Kolarkojgrunden, ...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:8726)

Område med rest av kolbotten och kolarkojgrund, ca 25 x 15 m (N-S). Kolbotten, rest av, utgörs av ett ca 15 m l och intill 0,6 m h bevarat parti av st...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:7059)

Kolningsområde, 30x20 m, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 17 m diam. Stybbdike, 0,4-0,5 m dj. 5 m...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:6046)

Område med skogsbrukslämningar, ca 26x18 m (NNV-SSO), bestående av 2 kolbottnar. De 2 kolbottnarna är båda 12 m diam och 0,5 m h och ligger nästinti...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:9099)

Område med kolbottnar, ca 30x17m (SV-NO), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor 17-18 m i diam och 0,4-0,6 m h. Kolbottnarna har omväxlande rännor ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:4307)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, run...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:7834)

Område med skogsbrukslämningar, 45x25 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Båda kolbottnarna körskadade och således inte möjliga att...

Område med skogsbrukslämningar (L1995:5110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.