Område med skogsbrukslämningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter skogsbruk.
Område med skogsbrukslämningar (L1940:3189)

Område med skogsbrukslämningar, 25x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 spisröse. Kolbottnen är oval, 25x22 m (NV-SÖ), avgränsa...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:6802)

Kolningsområde, 40x20 m st, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam. Svag vall...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:3318)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 20 x 15 m (NNÖ-SSV). Kolbotten är rund, 12 m diam och 0,2-0,5 m h. Kring kanten är ställvis stybbgropar. Kolar...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:5213)

Område med skogsbrukslämningar, 35 x 25 (Ö-V). På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbpottnen är rund, 25 m diameter, intill 1 m h. 3 gropar i ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:3099)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 2 grunder efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 17 m diam inkl. vall. Uppbyggd botten, 0,7-1,5 m h. 1 m N om k...

Område med skogsbrukslämningar (L1959:999)

Område med skogsbrukslämningar, 30x15 m (NÖ-SV), bestående av 3 kolningsgropar. Påträffad i samband med utredning steg 1 utan KML-beslut år 2011. Koln...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:7934)

Kolningsområde, 25x20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 12 m diam, plan yta. Omges av va...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1286)

Kolningsområde, 30x20 m st, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam. 2 m N om k...

Område med skogsbrukslämningar (L1980:8344)

Område med skogsbrukslämningar, 40x20 m st (N-S), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor och 1 grund efter kolarkoja. Den S kolbottnen är, rund, 15 ...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:1254)

Område med kolningsgropar, ca 15x10 m (Ö-V), bestående av tre kolningsgropar. Kolningsgroparna är runda, 1,2-1,5 m diam och 0,3-0,5 m dj, med vallar, ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:4066)

Område ca 30x10 m (NV-SÖ), med 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 13 m diam. Totalt plan yta. Grunden efter ko...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:4470)

Kolningsområde, 35x20 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 15 m diam och 0,2 m h. Ställvi...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:5640)

Kolningsområde, 40x20 m st, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam. Otydlig. ...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:8830)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är 29 m diam inkl. vall. Vall, 1-3,5 m br och 0,3-0,5 m h. Kolbottnen lig...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:5267)

Område med skogsbrukslämningar, ca 70x20-30 m (N-S), bestående av 3 kolbottnar, 1 kolarkojgrund. Kolbottnarna är runda, ca 9-12 m i diam, 0,2-0,6 m h,...

Område med skogsbrukslämningar (L1980:9419)

Område med skogsbrukslämningar, 20x15 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkojegrund. Kolbotten, rund, 8 m diam, med en 1,5-2 m br och 0,5...

Område med skogsbrukslämningar (L1955:4933)

Område med skogsbrukslämningar, 18 m i diam, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojruin. Kolbottnen är rund, 10 m i diam och 0,1-0,2 m h. Ot...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:6547)

Område med skogsbrukslämningar, 35x20 m (NNV-SSÖ), bestående av två kolbottnar efter resmila. I områdets NNV del: Kolbotten, rund, 10 m diam och i m...

Område med skogsbrukslämningar (L1960:5092)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x10 m (NÖ-SV) bestående av ett 10-tal gropar, troligen kolningsgropar. De flesta är omgivna av vall och flera lig...

Område med skogsbrukslämningar (L1980:9723)

Kolningsområde, ca 30x15 m st (ÖNÖ-VSV), bestående av en kolbotten efter resmila och en grund efter kolarkoja. Kolbottnen är 13 m diam och 0,3-0,4 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:5324)

Område med skogsbrukslämningar, 57x12 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 kolbottnar efter resmilor. Dessa är 8-22 m diam, generellt mått för kolbottnar i omr...

Område med skogsbrukslämningar (L1979:2071)

Område med skogsbrukslämningar, ca 35x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, ca 20 m di...

Område med skogsbrukslämningar (L1945:5199)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 55x45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 18 m diam och intill 0,7 m...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:2498)

Område med skogsbrukslämningar, 30x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 14 m i diam och 0,2 m h. S...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:9245)

Område med skogsbrukslämningar, 30x25 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 20 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:3083)

Område med skogsbrukslämningar, ca 38x12 m (NV-SÖ), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0,2-0,3 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:1266)

Område med skogsbrukslämningar, 24x15 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund med spisröse. Kolbotten efter resmial, rund, 15 m...

Område med skogsbrukslämningar (L1973:2813)

Järnframställningsplats, ca 75 x 20 m (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp och3 kolningsgropar.1. Slaggvarpet, beläget i Ö delen, är avlångt, 8 x 3.5 m (NN...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:5860)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 25 x 15 m (NÖ-SV). Kolbotten är rund, 15 m diam och intill 0,6 m h. I mitten är en försänkning, 10 m diam o...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:3997)

Område med skogsbrukslämningar, 35 x 10 m (V-Ö) bestående av 1 kolbotten efter liggmila samt 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter liggmila, rektan...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:4298)

Område med skogsbrukslämningar, ca 15x5-12 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:4382)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x5-15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 12 m di...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:3606)

Område med skogsbrukslämningar 30 x 15 (NNÖ-SSV) bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Kolbotten efter resmila, rund, 5 m diam och 0,5 m h med oj...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:7038)

Område med skogsbrukslämningar, 24x18 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkojgrund. Kolbottnen är rund, 16 m diam och intill 0,3 m h, stä...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:1173)

Område med skogsbrukslämningar, 25x13 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten är rund, 13 m diam, jäm...

Område med skogsbrukslämningar (L1944:1715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med skogsbrukslämningar (L2020:6469)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 20 x 15 m (NNÖ-SSV). Kolbotten är rund, 14 m diam och intill 0,6 m h. Kolarkojgrunden, 1,5 m SSV om kolbott...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:3894)

Område, 28 x 28 m med en kolbotten, en möjlig kolarkoja, en kolstybbhög och en terrass med kol. Kolbotten, resmila, rund, 15 m i diameter, med plan, s...

Område med skogsbrukslämningar (L1993:9653)

Område med skogsbrukslämningar, 40x40 m. Inom angivet område är 1 kolarkåta, 1 husgrund och 2 kolbottnar. Kolarkåtan, 3x3 m, är nedrasad. I mitten är ...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:1992)

Område med skogsbrukslämningar 30 x 20 m (NÖ-SV). På området är 1 kolbotten och 1 kojruin. Kolbottnen är rund, 20 m i diameter, omgärdas delvis av en ...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:5143)

Område, ca 15 x 10 m (Ö–V) med en kolbotten och en grund efter kolarkoja. Kolbotten, resmila av oklar storlek, minst 10 m i diameter med gropig yta. O...

Område med skogsbrukslämningar (L2022:9439)

Område med skogsbrukslämningar, 45×20 m (NÖ-SV) bestående av en grund efter kolarkoja, en resmila och ett kolbemängt område. I områdets N del är grund...

Område med skogsbrukslämningar (L1955:2187)

Område med skogsbrukslämningar, 65x15-40 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 kolbottnar och en kolarkojgrund. Kolbottnarna är 8-13 m diam och 0,3-0,5 m h. S...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:1611)

Kolningsområde, ca 30x20 m bestående av 1 kolbotten och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 16 m diam, vall 0,5 m h och 2 m br, utgrävd grop, 3x...

Område med skogsbrukslämningar (L2005:9181)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x 15 m (NNÖ-SSV) bestående av 1 kolbotten och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 8 m diam och 0,5 m h. Vid...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:505)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 25x10 m (N-S). Markerat med högstubbar. Kolbottnen har delvis svårbedömd utbr...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:5990)

Område med skogsbrukslämningar, 27x13 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Dessa är 8-22 m diam, generellt mått för kolbottnar i omr...

Område med skogsbrukslämningar (L1979:2923)

Område med kolbottnar, 40x20 m (N-S), bestående av 2 kolbottnar. Dessa är runda, 9-10 m diam och 0,3 m h. Utanför kanterna är 6-7 stybbgropar, 1-6x1-3...

Område med skogsbrukslämningar (L1979:8581)

Tjärränna, 16 m l (NÖ-SV), 2.5x2 m br, 0.3-0.5 m dj. Kallmurat bröste i SV 0.4 m h. 2 stenar, 0.8 resp. 1.2 m st ingår. Omedelbart SV härom är tjärgro...

Område med skogsbrukslämningar (L1993:8399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4624)

Område med skogsbrukslämningar, 75x10-45 m (NO-SV), bestående av 7 kolbottnar. 6 kolbottnar är runda eller oregelbundna, 6-10 m i diam, 0,2-0,4 m h. 1...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:3970)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 20 x 15 m (VNV-ÖSÖ). Kolbotten är rund, 13 m diam och 0,1-0,3 m h. Kolarkojgrunden, 2,5 m VNV om kolbotten, är...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:1967)

Område med skogsbrukslämningar, 20x20 m (N-S), bestående av 1 kolbotten och 1 spismursrest. Kolbotten, otydlig, rund, ca 13 m diam och 0,1-0,2 m h. O...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1919)

Kolningsområde, 30x25 m (Ö-V) bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam. 11 m V om ...

Område med skogsbrukslämningar (L2002:7522)

Område med skogsbrukslämningar, 35x10-15 m (Ö-V), bestående av 1 rest av kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen efter resmila...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:9889)

Område med skogsbrukslämningar bestående av: 1) Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam och 0,5 mdj. Stybbvall intill 0,5 m h och kalhuggen. 15 m N o...

Område med skogsbrukslämningar (L2022:974)

Område med skogsbrukslämningar, 40x30 m (NV-SÖ), bestående av en kolarkojtomt och en kolbotten. Kojtomten är otydlig, troligen oval, 5x4 m (N-S). Spis...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:2828)

Område med skogsbrukslämningar bestående av 1 grund efter kolarkoja och 1 kolbotten efter resmila. Grund efter kolarkoja, 4x3 m (NNV-SSÖ) och 0,4 m h....

Område med skogsbrukslämningar (L2021:3367)

Område med skogsbrukslämningar, 15x12 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 11 m i diam och 0,2 m h. Om...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:7833)

Område med skogsbrukslämningar, 35x27 m (NNV-SSÖ). Bestående av 2 kolbottnar efter resmilor, runda, ca 20 m diam och 0,3-0,4 m h. Begränsas ställvis ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:6474)

Kolningsområde, 30x20 m st, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam. Kojgrund ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:2231)

Område med skogsbrukslämningar, ca 60x20 m (N-S) bestående av 2 kolbottnar efter resmilor och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnarna är runda, 13 m dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:4648)

Kolningsområde, 20x15 m (N-S) bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Kolbotten efter resmila, oregelbundet rund och 8 m diam. Intill kanten i SV f...

Område med skogsbrukslämningar (L2005:9271)

Område med skogsbrukslämningar ca 25x10-18 m (NNO-SSV) bestående av en kolbotten och en kolarkojgrund. Kolbotten i områdets S del är rund ca 16 m i di...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:99)

Område med skogsbrukslämningar, ca 15x10 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 8 m diam ...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:9757)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av minst 2 kolningsgropar strax intill varandra. Groparna är 1,3-1,4x1,2 m st (O-V), 0,5 m dj. Delvis synlig...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:2959)

Område med skogsbrukslämningar, 20x15 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 12 m i diam och intill 0...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:10078)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 25 x 15 m (NÖ-SV). Kolbotten är rund, 15 m diam och intill 0,4 m h. Något gropig yta. Kring kanten är ställ...

Ömansbotten, Område med skogsbrukslämningar (L1940:3136)

Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (NÖ-SV). Inom området är 1 kolbotten och 1 kojgrund med spisröse. Kolbottnen är av obestämd typ, 18x16 m (NÖ-...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:898)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 20x15 m (Ö–V). Kolbottnen är rund, ca 12 m i diameter och 0,5 m hög. Mittpar...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:3258)

Område med skogsbrukslämningar, 35x25 m (NÖ-SV), bestående av 2 kolbottnar och 1 kojruin. Liggmilbotten, kvadratisk, 7x7 m (NÖ-SV) och 0,1 m h. Omges ...

Område med skogsbrukslämningar (L1973:6239)

Område med kolningsgropar ?, ca 100 x 40 m (NV-SÖ), bestående avminst 5 gropar. Flertalet av dessa är rektangulära, 1.5 - 3 x 0.5- 1.5 m st, ett par r...

Område med skogsbrukslämningar (L2018:866)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 30 x 20 m (Ö-V). Kolbotten är rund, 18 m diam och intill 0,8 m h. Centralt är ytterligare en mindre kolbott...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:4673)

Område med skogsbrukslämningar, 30 x 25 m (N-S). På området är 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är 20 m diameter, avgränsas genom ...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:9917)

Område med skogsbrukslämningar bestående av: 1) Kolbotten efter resmila, rund, 13 m diam, otydlig stybbvall, 0,2 m h och 1-2 m br. 15 m SV om nr 1 är:...

Område med skogsbrukslämningar (L1980:8732)

Område med skogsbrukslämningar, 20x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkojegrund. Kolbotten, run, 10 m diam med en 2,5 m br och 0,4 m h,...

Område med skogsbrukslämningar (L2023:7877)

Område med skogsbrukslämningar 30x25 m (N-S) bestående av 2 kolbottnar och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnar efter resmilor, runda, 11-12 m diam. Be...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:4627)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25 m diam, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 2 husgrunder efter kolarkojor. Kolbotten efter resmila, rund,...

Område med skogsbrukslämningar (L1935:9797)

Område med skogsbrukslämningar, ca 50x15 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 2 husgrunder, 1 källargrund och 1 stallgrund. Husgrunderna är ca 5x4 m (NV-SÖ) och 3...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:8576)

Område med skogsbrukslämningar , ca 25x20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 tjärränna , 1 beckkokningsanläggning och 1 kallmurad lerklinad grop. Tjärrännan...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:4062)

Område med 2 kolbottnar och 1 kolarkojgrund, ca 35 x 20 m (N-S). Kolbottnarna, belägna direkt intill varandra, är runda, 15-18 m diam och 0,2-1 m h. I...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:137)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 2 tjärgropar, 6 resp. 3,5 m diam, undersökta och borttagna vid arkeologisk undersökning år 2003. Ingen av...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:2658)

Område med skogsbrukslämningar, 40x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kolbotten och 1 spismursröse. Kolbotten efter resmila, rund, 19 m diam och 0,1-0,4 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:589)

Kolningsområde, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam, begränsas av en vall, 3 ...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:2479)

Område med skogsbrukslämningar, 30x25 m (N-S), bestående av en kolbotten efter resmila och en lämning efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 20 m diam. Jäm...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:39)

Område med skogsbrukslämningar 100 x 75 m (NV-SÖ) bestående av 2 kolbottnar efter liggmilor, 2 kolbottnar efter resmilor samt 1 grund efter kolarkoja....

Område med skogsbrukslämningar (L1950:6351)

Kolbottnar 2 st, enligt markering på ortofoto/reg.kartan.Beskrivning saknas.

Område med skogsbrukslämningar (L1971:3118)

Område med skogsbrukslämningar, 410x95 m (NNÖ-SSV), bestående av 13 kolbottnar efter resmilor och 4 grunder efter kolarkojor. Kolbottnarna är, runda, ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:8302)

Kolningsanläggning, bestående av 1 kolbotten och 1 kojruin. Kolbottnen är 15 m i diam och intill 0,2 m h. Omges av stybbränna, 0,6-1,2 m br och intill...

Område med skogsbrukslämningar (L1945:8110)

Område med skogsbrukslämningar, ca 45x20 m (NV-SÖ), bestående av 2 kolottnar. Kolbottnarna är 13 diam och 0,6-0,7 m h. Omgivna av diken 0,6-2 m br o...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:4132)

Område med skogsbrukslämningar, 19x13 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja med spisröse. Kolbottnen är rund...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:11584)

Område med kolningslämningar, 35 x 30 m (NNV-SSÖ). På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 18 m diameter och avgränsad genom en ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:6906)

Område med skogsbrukslämningar, 65x25 m (N-S), bestående av 2 kolbottnar efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnarna är runda, 11-12 m dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:5281)

Område med skogsbrukslämningar, 45 x 30 (N-S). På området är 1 kolbotten och 1 kolarkojgrund(?). Kolbottnen är svåravgränsad, närmast oval 40 x 23 (N-...

Område med skogsbrukslämningar (L1979:2691)

Område med kolbottnar, 40x15 m( NV-SÖ), bestående av 2 kolbottnar. Dessa är runda, 10 m diam och 0,4 m h. Utanför kanterna är 4-5 stybbgropar, 1,5-4x1...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:954)

Kolningsområde, 30x20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 20 m diam. Ojämn yta...

Område med skogsbrukslämningar (L1936:1714)

Område med 1 kolbotten efter resmila och lämningar efter 1 kolarkoja, 25x15 m (Ö-V). Kolbottnen är rund, 14 m diam och 0,3 m h. Skålformigt mittpart...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:9527)

Område med skogsbrukslämningar, 30 x 30 m (ÖNÖ-VSV). På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 24 m i diameter, 0,2-1,0 m h. Kojr...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:3345)

Område med skogsbrukslämningar, 45x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila, 1 liggmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 15 m i diam...

Område med skogsbrukslämningar (L2002:9377)

Område med skogsbrukslämningar, ca 15x10 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter liggmila och 1 kolarkojegrund. Kolbotten efter liggmila, 7x7 m med d...