Område med skogsbrukslämningar

Riksantikvarieämbetets definition: Område med minst två lämningar efter skogsbruk.
Område med skogsbrukslämningar (L2008:6944)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 25 x 15 m (Ö-V). Kolbotten är rund, 12 m diam och 0,3-0,4 m h. Kolarkojgrunden, 5 m Ö om kolbotten, är 4,5 x 4...

Område med skogsbrukslämningar (L1955:4991)

Område med skogsbrukslämningar, 20 m i diam, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, ca 10 m i diam och 0,1-0,3 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:10038)

Område med skogsbrukslämningar, 25x20 m (Ö-V), bestående av en kolbotten och en grund efter kolarkoja. Kolbotten, oregelbunden på grund av körskador, ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:7961)

Område med skogsbrukslämningar ca 25 x 18 m (NO-SV) bestående av en kolbotten efter resmila och en grund efter kolarkoja. Kolbottnen ligger i södra de...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:4525)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x5-15 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 14 m dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:2061)

Kolningsområde, ca 30x20 m st bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. 1) Kolbotten, rund, 15 m diam, dubbla vallar, den yt...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:867)

Område med skogsbrukslämningar, 27x18m (Ö-V), bestående av en kolbotten och en kojgrund. Kolbotten, oregelbunden, 27x15m. SÖ om denna är en grund eft...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:5786)

Kolningsområde, 25x15 m, bestående av en kolbotten efter resmila och två grunder efter kolarkojor. Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam. Omgiven a...

Område med skogsbrukslämningar (L1995:6555)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med skogsbrukslämningar (L1982:6675)

Område med skogsbrukslämningar bestående av 1 kolbotten och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, ca 16 m diam. Kolarkojgrunden är 3x2 m st och...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:3741)

Område med skogsbrukslämningar, 18 x 15 m (NV-SO). På området är 1 kolbotten och 1 spisröse och 1 täktgrop. Kolbottnen är rund, 14 m diameter, 0,7 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:6568)

Område med skogsbrukslämningar, 30x15 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, ca ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:7327)

Kolningsområde, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rest av. 10 m ÖNÖ om kolbottnen är grunde...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:5712)

Område med skogs­brukslämningar, 30x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolarkoja, rest av, och 1 kolbotten efter liggmila. Kojgrunden utgörs huvudsakligen...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:5617)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x10 m (N-S), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkojgrund. Kolbottnen är rund, 7 m diam och 0,1-0,2 m h, ställvis...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:2089)

Område med skogsbrukslämningar, ca 50x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Kolbottnar efter resmilor, runda, 10-14 m diam och 0,...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:8773)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 30 x 20 m (NNÖ-SSV). Kolbotten är rund, 17 m diam och intill 0,7 m h. Något gropig yta. Anlagd i NÖ-sluttni...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1928)

Kolningsområde, 25x20 m (NV-SÖ) bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 18 m diam. 2 m SÖ o...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:6639)

Kolningsområde, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 12 m diam. Saknar vallar. 50 m S...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:9168)

Område med skogsbrukslämning, svåravgränsat, dock minst 26 x 18 m (NV-SO). På området är 1 kolbotten och 1 kojruin. Kolbotten är svåravgränsad, vall s...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:2542)

Kolningsområde 25 x 20 m st (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 17 m i diam, omg...

Område med skogsbrukslämningar (L1951:7345)

Kolningsplats, bestående av 1 kolbotten, 20 m diam, 0.2-0.5 m h,och 1 grund efterkolarkoja. Kolbottnen är till stora delar urgrävd. Beväxt med fyratal...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:3104)

Område med skogsbrukslämningar, 25x15 m (VSV-ÖNÖ), bestående av en kojlämning och en kolbotten efter liggmila. Kojlämningen är otydlig, troligen oval,...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:8558)

Område med skogsbrukslämningar, ca 21x18 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkojegrund. Kolbotten efter resmila, 15 m diam ...

Område med skogsbrukslämningar (L2001:4320)

Område med kolningsgropar, ca 2x1,5 km st (NNÖ-SSV). Inom områdetsom sträcker sigfrån sockengränsen till Brovallen finns 123 markerade kolningsgropar....

Område med skogsbrukslämningar (L2008:8186)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 20 x 15 m (NÖ-SV). Kolbotten är rund, 11 m diam och 0,3-0,6 m h. Ställvis omgiven av stybbgropar. Kolarkojg...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:70)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 30x20 m (NNV-SSO), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbotten efter resmila, rund, 13,6 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:1610)

Område med skogsbrukslämningar, 30 x 25 m (NV-SÖ). På området är 1 kolbotten och 1 spisröse. Kolbottnen är 25 m diameter, avgränsad genom en svagt syn...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:8602)

Område med skogsbrukslämningar, 35x25 m (NÖ-SV), bestående av en kolbotten efter resmila och en grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmilan är 19 ...

Område med skogsbrukslämningar (L1955:4898)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25 m i diam, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojruin. Kolbottnen är rund, 15 m i diam och 0,4-0,7 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:7471)

Kolningsområde, bestående av 2 kolbottnar efter resmilor och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, ca 20 m diam och 0,2 m h. 8 m N om är: Grund ef...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:2805)

Område med skogsbrukslämningar. Kolbotten efter resmila, rund, 14 m diam och 0,1 m dj. Runt om en vall 2 m br och intill 1 m h. 1 m S om är: Kolarkoja...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:6946)

Kolningsområde, 30x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 17 m diam och in...

Område med skogsbrukslämningar (L1995:5090)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20X10 m (Ö-V). Bestående av husgrund med eldpall och stallgrund. Stallgrunden är mycket fragmentarisk.

Område med skogsbrukslämningar (L1952:2584)

Område med skogsbrukslämningar, 35x20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 12 m diam och 0...

Slinkmellanbotten, Område med skogsbrukslämningar (L1940:1881)

Område med skogsbrukslämningar, 30x30 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten och 1 spisröse. Kolbotten, obetämd typ, 30x17 m (N-S). Ställvis avgränsad geno...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:2532)

Område med skogsbrukslämningar, 30x25 (NV-SÖ), bestående av en kolbotten efter resmila och en kojgrund. Kolbotten, rund, 20 m diam och 0,1-0,2 m h. Tv...

Område med skogsbrukslämningar (L1970:2848)

Område med skogsbrukslämningar, 40x30 m (N-S), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor och 1 kolarkojgrund. Kolbottnarna är runda, 8-14 m diam och 0,...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4041)

Område med skogsbrukslämningar, 30x10-30 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 kolbottnar och 1 kolarkoja. Kolbotten i NNV är rund, ca 7 m i diam, 0,2-0,3 m h m...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:2841)

Område med skogsbrukslämningar, 25x18 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 15 m i diam och intill 0,3 m...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:11574)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkojgrund, 23x19 (Ö-V). Kolbotten, rund ca 18 m i diam, ca 0,7 m h. Plan yta. Ca 2 m NÖ om kolbotten ä...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:5713)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, ca 8 m dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:2707)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 14 m diam, begränsas i S av vall, 1,3 m br och 0,2 m h. 5 m ÖSÖ ...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:1593)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 28x10–16 m (NV-SO), bestående av: Kolbotten efter liggmila, rektangulär, 7x6 m (N-S) och intill 0,7 m h. Utanf...

Område med skogsbrukslämningar (L1974:250)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med skogsbrukslämningar (L2008:765)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbotten, rund, 12 m diam och 0,7 m h. Direkt ÖSÖ om...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:1217)

Kolningsområde, 35x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, ca 10 m diam. Intill SÖ sidan ...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:3588)

Område med skogsbrukslämningar ca 55x25-35 m (ONO-VSV) bestående av 3 kolningsgropar, 1 kolbotten och 1 kolarkojgrund.

Område med skogsbrukslämningar (L2008:4524)

Område med 3 kolbottnar och 1 kolarkojgrund, 65 x 15-30 m (N-S). Kolbottnarna, belägna på rad i N-S riktning, är runda, 12-13 m diam och 0,2-0,7 m h. ...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:3875)

Område med skogsbrukslämningar, 40 x 30 m. Inom området är 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen, belägen i områdets N del, är rund, 22...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:4039)

Område med skogsbrukslämningar ca 20 x 20 m. På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen har inte kunnat avgränsas. Kojgrunden är synlig geno...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:4502)

Område med skogsbrukslämningar, 20x15 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är 9 m diam och intill 0,3 m h. Ställvis omgiven a...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:7034)

Kolningsområde, 40x15 m, bestående av en kolbotten efter resmila och en grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, 14 m diam. 20 m N om kolbottn...

Område med skogsbrukslämningar (L1980:9809)

Kolningsområde, ca 35x10-20 m NV-SÖ), bestående av kolbotten efter en resmila och grund efter kolarkoja. Kolbotten, i den NV delen av orådet, är ca 12...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:1339)

Område med skogsbrukslämningar, 45x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 husgrund, 1 jordkällare och 1 tjärdal. Området har geometri L2019:1339-4. L2019:13...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:7703)

Område med skogsbrukslämningar, 14x10 m (N-S) bestående av 2 kolningsgropar. Dessa ligger parallellt med delad vall. Den S gropen är 5x2 m (Ö-V) 0,5 m...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:188)

Område med skogsbrukslämningar, ca 50x20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 kolbottnar och grunden till 1 kolarkoja. Kolbottnarna är runda, 7 resp. 16 m diam...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4813)

Område med skogsbrukslämningar, 40x15-20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkoja. Kolbotten är rund, ca 10 m i diam, 0,1-0,2 m h, omgiven av...

Område med skogsbrukslämningar (L2022:2028)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x30 m (N-S), bestående av en kolbotten och två grunder efter kolarkojor. Kolbottnen är ca 15 m diam och 0,5 m h. ...

Område med skogsbrukslämningar (L1970:584)

Område med skogsbrukslämningar 30x15 m (NV-SO) bestående av 2 kolbottnar, runda 11 respektive 13 m i diam och 0,4-0,5 m h. Omges av stybbgropar1-2x1 m...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:1267)

Område med skogsbrukslämningar, 35x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten och 1 spismursröse. Kolbotten, rund, 15 m diam och 0,3-0,5 m h. I mitten en...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:5241)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 30 x 20 m (ÖNÖ-VSV). Kolbotten är rund, 16 m diam och intill 0,4 m h. Gropig yta. Kolarkojgrunden, 5 m VSV om ...

Område med skogsbrukslämningar (L1959:7341)

1) Kolbottnar med kolarkoja, enligt uppgift på ortofoto från 1975års inv.

Område med skogsbrukslämningar (L1998:3307)

Område med skogsbrukslämningar 35 x 30 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 kolbottnar efter liggmilor och 1 kolbotten efter resmila. Kolbotten efter liggmilor...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:6763)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 25 x 15 m (NNV-SSÖ). Kolbotten är rund, 13 m diam och intill 0,7 m h. Anlagd i VNV-sluttning. Kolarkojgrunden,...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4975)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 40x30 m (NO-SV), bestående av 1 kolbotten och 1 kolarkojgrund. Kolbotten är rund, ca 12 m diam, 0,3-0,5 m h...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:8923)

Område med kolbotten och kojgrund, 30x22 m (NNÖ-SSV). Kolbotten, resmila, 22 m diam, bestående av en cirkelformad vall, intill 0,4 m h. I N är kojgrun...

Område med skogsbrukslämningar (L2019:5021)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x20 m, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är 12 m diam och 0,5 m h. R...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:3652)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 32x15 m (N-S), bestående av 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 14 m diam, begränsad av en vall, 2...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:1994)

Område med skogsbrukslämningar, ca 30x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen efter resmilan är...

Område med skogsbrukslämningar (L1952:147)

Område med skogsbrukslämningar, ca 15x5-10 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 8 m diam ...

Område med skogsbrukslämningar (L1944:1915)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 2 kolbottnar och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnarna är 22 resp 25 m diam och 0,1-0,2 m h, med 1,5-2 m ...

Område med skogsbrukslämningar (L2020:2037)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25 m diam bestående av 1 kolbotten och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten, rund, 8 m diam och 0,1 m h. Vid provstic...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:1355)

Område med skogsbrukslämning, ca 35 x 30 m (OSO-VNV) På området är 1 kolbotten och 1 kojruin. Kolbottnen är 23 m diam, avgränsad av vall, 3-5 mbr, in...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:6398)

Område med skogsbrukslämningar i form av två kolningsgropar: Kolningsgropen längst i N är rundat rektangulär, 4,5x3 m och 1,2 m djup med en 1,5 m bred...

Område med skogsbrukslämningar (L1938:9546)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Område med skogsbrukslämningar (L1940:5192)

Område med skogsbrukslämningar 20x17 m (NÖ-SV). På området är 1 kolbotten och en kolarkojgrund. Kolbottnen är närmast rund, svåravgränsad, c:a 17 m ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:3674)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 12 m diam. Vall, 1-2 m br och 0,4 m h, genombruten i ÖNÖ. 13 m N...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:731)

Område med 1 kolbotten efter resmila och 1 husgrund efter kolarkoja, ca 20x10 m (NO-SV). Kolbotten är rund, ca 10 m diameter och 0,3 m hög. Skålform...

Område med skogsbrukslämningar (L1971:4639)

Område med skogsbrukslämningar ca 30x15 m (N-S) bestående av 2 kolbottnar, vilka är runda ca 10 m i diam och 0,2-0,5 m h. Omges av rännor.

Område med skogsbrukslämningar (L2019:2464)

Område med skogsbrukslämningar, 30x25 m (N-S), bestående av en kolbotten efter resmila och en kojgrund. Kolbotten efter resmila, rund, 17 m diam och 0...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:2986)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolbotten efter liggmila. Påträffad vid utredning utan KML-beslut år 2011...

Område med skogsbrukslämningar (L1948:2415)

Kolningsområde 30x m25 st (NO-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 16 m i diam, omg...

Område med skogsbrukslämningar (L1939:703)

Område med skogsbrukslämningar, 20 x 20 m. På området är 1 kolbotten och 1 kojgrund. Kolbottnen är oregelbunden, närmast rund, med något gropig yta, t...

Område med skogsbrukslämningar (L2021:765)

Område med 1 kolbotten efter resmila, 1 kolhög, 1 plan yta och 1 kolarkoja, ca 25x20 m (N–S). Markerat med högstubbar. Kolbottnen är rund, 12 m i dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:2761)

Område med skogsbrukslämningar, 20 m i diam, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund. Kolbottnen är rund, 15 m i diam och 0,3 m h. Omges...

Område med skogsbrukslämningar (L1935:9797)

Område med skogsbrukslämningar, ca 50x15 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 2 husgrunder, 1 källargrund och 1 stallgrund. Husgrunderna är ca 5x4 m (NV-SÖ) och 3...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:4722)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x5-15 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m di...

Område med skogsbrukslämningar (L1970:2195)

Område med 1 kolbotten och 1 kolarkojgrund, ca 30×5-15 m (N-S). Kolbottnen är rund, 11 m diam och 0,2-0,3 m h. Runt kanten är 8 stybbgropar. Dessa är ...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:3303)

Område med skogsbrukslämningar, ca 20x5-15 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 koljarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam,...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:3288)

Område med skogsbrukslämningar,ca 25x15 m (NÖ-SV), bestående av 2 kolbottnar efter resmilor. Den i NÖ är, rund, 14 m diam och intill 0,1 m h. Ojämn yt...

Område med skogsbrukslämningar (L2008:7135)

Område med kolbotten och kolarkojgrund, 25 x 20 m (ÖNÖ-VSV). Kolbotten är rund, 16 m diam och 0,2-0,6 m h. Kolarkojgrunden, 1,5 m VSV om kolbotten, är...

Område med skogsbrukslämningar (L1999:7009)

Område med skogsbrukslämningar, ca 50x30 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter liggmila och 1 kolbotten efter resmila. Kolbotten efter liggmila, kva...

Område med skogsbrukslämningar (L1982:4706)

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x5-15 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 14 m dia...

Område med skogsbrukslämningar (L1940:2107)

Område med skogsbrukslämningar, 30x15 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 spisröse (?). Kolbotten efter resmila, rund, 15 m diam och...

Område med skogsbrukslämningar (L1950:8859)

Område med skogsbrukslämningar bestående av en kolbotten och en grund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam, gropig yta. Urgrävd. ...

Område med skogsbrukslämningar (L1934:2621)

Område med skogsbrukslämningar, 40x20 m (NÖ-SV), bestående av 2 kolbottnar. Kolbotten, rund, 13 m diam och 0,3-0,4 m h, med något ojämn yta. Ställvis ...

Område med skogsbrukslämningar (L1999:8521)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 2 grunder efter kolarkojor. 1) Kolbotten efter resmila, oregelbunden, 14 m ...

Område med skogsbrukslämningar (L1998:4206)

Område med skogsbrukslämningar, bestående av kolbotten och kojgrund, ca 28x15 m (Ö-V). I Ö är: kolbotten efter resmila, 9 m diam och 0,2-0,4 m h, med ...

Område med skogsbrukslämningar (L1949:6649)

Kolningsområde, 35x20 m st, bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Kolbotten efter resmila, rund, 16 m diam. 10 m S om...