Pappersindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter anläggning som använts vid pappersframställning.
Pappersindustri (L1942:109)

Bruksområdet omfattande ca 200x200 m bestående av rester av tvådammvallar, två raserade kvarnrännor, ruin till verkstadshus, tvågrunder till boningshu...

Pappersindustri (L2019:413)

Uppgift om trästolpar eller plank nedslagna i botten som förmodligen utgjort någon typ av fördämning, samt stengrunder. Enligt kartmaterial rör det si...

Pappersindustri (L1956:5568)

1) Husgrund efter pappersbruk, 21x8 m (NV-SÖ) och intill 1,3 m h,av 0,3-1 m st grundstenar. Nr 1 är belägen i: 2) Bruksmiljösentida pappersbruk, bes...

Pappersindustri (L1955:2482)

Pappersbrukslämning. 75x40 m (ÖNÖ-VSV). Vid kulturhistorisk utredning år 2003 påträffades grundrester efter Skruvhults pappersbruk, en hålvägsliknande...

Pappersindustri (L1972:6628)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Pappersindustri (L1936:6482)

Fd pappersbruk: ungefär vid den med x på fotokartan markeradeStensättning, rund, 8 m i diam och 0,3-0,4 m h. Delvis övertorvadfyllning av 0,2-0,4 m st...

Pappersindustri (L1972:8883)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Pappersindustri (L1954:3233)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pappersindustri (L1973:7328)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Pappersindustri (L1973:7327)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Pappersindustri (L1957:2659)

1) Fredriksströms järn- och pappersbruk. Grundat omkr 1800 ochnedlagt omkr sekelskiftet. Tidigare var här en fullständigbruksmiljö . a) Pappersbruket,...

Pappersindustri (L1956:5567)

1) Husgrund efter pappersbruk, 21x8 m (NV-SÖ) och intill 1,3 m h,av 0,3-1 m st grundstenar. Nr 1 är belägen i: 2) Bruksmiljösentida pappersbruk, bes...

Pappersindustri (L1997:23)

Brukslämningar, bestående av spridda grundstenar, 1stenfundament, 1.5x1.5 och 1.0 m h, grävd kanal, ca 90 m l(NNÖ-SSV).Ett pappersbruk tillhörigt Strö...

Pappersindustri (L1974:5675)

Pappersbrukslämning. Den stenskodda åfåran utgöres delvis av denvällagda grunden till pappersbruket. LMV akt från 1753 hartexten "Pappers Bruket" Ö om...

Pappersindustri (L2021:2366)

Pappersbruk, uppgift om. Inom området låg Lindbacka pappersbruk år 1830. Pappersbruket anlades år 1776. På 1830-talet var det ett av landets största....

Pappersindustri (L1983:7740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pappersindustri (L1972:2831)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Pappersindustri (L1978:9890)

Pappersindustri, lämningar efter Mariefors handpappersbruk, ca 155x30-150 m (Ö-V), bestående av 2 rännor, 2 terrasseringar och flera svårtydda fördjup...

Pappersindustri (L1973:7854)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Pappersindustri (L1980:1671)

Sulfitfabrik, uppgift om. Enligt uppgift av ordf i Löabygdens Hembygdsförening, Ulf Johansson, skall på ungefärligt angiven plats tidigare ha funnits ...

Pappersindustri (L1953:4746)

Pappersbrukslämning, ca 50x30 m (N-S). V om en liten fors är enkvarnränna, ca 15 m l och 2-3 m br, avgränsad av enkel stenskoningi V,av 0,4-0,8 m st s...

Pappersindustri (L1957:1671)

Lämningar efter pappersbruk, snickerifabrik, kvarn, såg ochtorpställe, bestående av: 1) Grund efter pappersbruk, 10x7 m(NV-SÖ) , oklar begränsning, i ...

Pappersindustri (L1979:4719)

Område med lämningar efter pappersbruk, ca 100x75 m (N-S). Inom området finns 1 pappersbruksruin, 1 boningshusgrund samt minst 3 övriga husgrunder. Pa...

Bäcklunda pappersbruk, Pappersindustri (L1985:481)

Pappersbruk, ca 300x30 m (NÖ-SV), bestående av 1 husgrund, 1 stensatt in- och utloppskanal samt 1 raserad dammbyggnad. Husgrund efter pappersbruksbyg...

Pappersindustri (L1982:7369)

Pappersbruket Perioden, ca 105x20-85 m (N-S), utsträckning enligt karta från år 1861 över Nyköpings stads täppor och samfällda ägor. På en karta från ...

Pappersindustri (L1956:4077)

1) Pappersbruk, lämningarna utgörs av en väg, vilken tillikatjänst gjort som dammanläggning. Inga husgrundsrester finns påplatsen. Fröåsa bruk står nu...

Pappersindustri (L1950:1006)

Pappersindustri. Inom ett 100 x 50–90 m stort område (Ö–V), bestående av 5 husgrunder, varav ingen med spisröse. Grunderna är lämningar efter Östanå p...

Pappersindustri (L2000:877)

Fabriksområde. Massafabriken har varit placerad på exakt denplats, där Skifsforsens kraftverk nu ligger.18 m SÖ om kraftverket är grunderna av ett tor...

Pappersindustri (L1982:7272)

Hargs Pappersbruk, ca 30x10 m (Ö-V), anlagt 1744 av Peter Momma, nedlagd 1859. På platsen har en byggnad stått enligt en grundkarta från år 1778. Inti...

Pappersindustri (L1982:7349)

Pappersbruk, ca 55x10-15 m (Ö-V). I områdets V del har verkstadshuset och lumppackeriet legat (a), ca 25x16 m. Grunden är delvis synlig. Det befintlig...

Pappersindustri (L1959:5317)

1)Lämningar efter handpappersbruk bestående av: (1))Husgrund,oklar begränsning, ca 12x8 m (SSO/NNV), av bitvis 0,2-0,6 m ststenar i kallmur. I mitten...

Pappersindustri (L1972:9180)

Lämning av industri, bestående av 1 husgrund (av cement). Ihusgrunden är bassänger där sulfitmassa tillverkades. 30 m N omhusgrunden är ett hus, en fa...

Pappersindustri (L1956:7459)

1) Lämningar efter pappersbruk (lumpfabrik) och kvarnställebestående av ett 20 m l område innehållande 2 husgrunder,fördämingsmurar, stensatta vattenr...

Pappersindustri (L1988:5291)

1) Fördämningavall, ca 130 m l (NNÖ-SSV), 60 m br och ca 5 m h.Vallen har tjänat som fördämning till den stora damm (som ingåtti ett system av dammar ...

Pappersindustri (L1956:6225)

1) Lämningar efter pappersbruk m m bestående av 1) 1 dammvall(svängd) ca 100 m l (N-S, NÖ-SV) 3-4 m br och 0,8-1,5 m h,ställvis kallmurad. I vallen är...

Pappersindustri (L1961:2442)

Brukslämningar ca 120 x 40 m. (Ö-V), handpappersbruk, bestående av2 husgrunder, fördämningsvallar, stensatt kanal. Husgrunderna är8-9 m.l. (NV-SÖ), 5...

Pappersindustri (L1982:7071)

Pappersbruk, uppgift om. Enligt en geometrisk karta över Torshälla stad från år 1742 har här legat ett pappersbruk. Det var dock raserat vid tillfälle...

Pappersindustri (L1955:19)

1) Bebyggelselämning bestående av en husgrund och en kallmur.Längs med och 2 m SV om husgrunden fundament för brygga? Enligtuppgift skall här ha legat...

Pappersindustri (L1950:4181)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pappersindustri (L1982:7374)

Pappersbruk, uppgift om. Priviligerat 1729, "att driva och fortsätta som de bäst kunde och gitte", för tillverkning av olika sorters finare och grövre...

Pappersindustri (L1955:2410)

Område med pappersbrukslämningar, ca 190x30 m (NV-SÖ). Vid kulturhistorisk utredning år 2003 påträffades grund till äldre pappersbruksbyggnad - "Lusb...

Pappersindustri (L1956:5636)

1) Husgrund efter pappersbruk, 18x7 m (NNV-SSO) och 0,1-0,8 m h,av 0,3-1 m st grundstenar. Nr 1 är belägen i: 2) Bruksmiljö,sentida pappersbruk mm, ...

Pappersindustri (L1990:2251)

1/Pappersbrukslämning, ca 15x10 m (NV-SÖ). Idag en byggnad medtegel- och trästomme och gavelrösten av trä. Under byggnaden iSÖ är den uppbyggda v...

Pappersindustri (L1953:6668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pappersindustri (L1972:6052)

Sulfitfabrik bestående av ett flertal grunder, ugnsrester, gjutna fundament, stenmurar och stensatt vattenränna.Bevuxet med blandskog.

Pappersindustri (L1991:3525)

Bruks- och stamplämning, 50x15 m (NNÖ-SSV), bestående av en 50 ml (NNÖ-SSV), 6 m br och ca 1,5 m dj ränna byggd av mestadels 0,4-1m st stenar. VNV om ...

Pappersindustri (L2019:1466)

Pappersbruk, uppgift om. Enligt uppgift har det funnits ett pappersbruk i Åmmeberg vid 1800-talets början. Det lades ned cirka 1869.

Pappersindustri (L2011:6789)

Pappersbrukslämningar. Inom området finns gropar och vallar.

Pappersindustri (L1954:6683)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pappersindustri (L1959:5125)

Område med lämningar efter pappersbruk, bestående av 3 husgrunder, varav 2 med spismursrest, 1 vattenränna och 1 källargrund. Husgrunden efter pappers...

Bråneholm, Pappersindustri (L1956:5637)

1) Husgrund efter pappersbruk, 18x7 m (NNV-SSO) och 0,1-0,8 m h,av 0,3-1 m st grundstenar. Nr 1 är belägen i: 2) Bruksmiljö,sentida pappersbruk mm, ...

Pappersindustri (L2021:6712)

Pappersbruk, uppgift om. Ungefär här, längs vänster sida strömriktningen, ska det enligt en mätningskarta år 1809 ha legat ett pappersbruk. Enligt kar...

Pappersindustri (L1963:7363)

Industrilämningar, ca 30x20 m (N-S) sentida pappersbruk, beståendeav spridda grundstenar efter bruksbyggnad, spridda ste- nar efterfördämning samt bru...

Pappersindustri (L1959:4739)

Avriven tegelbyggnad, osäker utsträckning, för torkning av pappersmassa. Bevarad grundmur och stora mängder murtegel. (RAÄ-2018-2576)

Pappersindustri (L1973:3963)

Pappersbruk, uppgift om. Enligt uppgift skall den markerade större uthusbyggnaden, tidigare inrymt "Blomsholms pappersbruk". Osäkert om detta är den u...

Pappersindustri (L2003:2889)

Plats för pappersbruk. På den angivna platsen, nu industritomt(cementgjuteri), är troligen läget för ett av de äldrepappersbruken i Sverige. På karta ...