Plats med tradition

Riksantikvarieämbetets definition: Plats till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt minne är knutet.
Galgbacken, Plats med tradition (L1972:6397)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2000:554)

Plats med namn. Här brukade "bufförsfolket" (folket som vandradetill fäbodarna), övernatta, när de färdats med båt över Djursjönpå väg till den mycket...

Plats med tradition (L1963:9809)

Ungefärlig plats för ruin efter slott, enl. tidigare inventeringenl. uppgift fr. ortsbefolkning. Inga synliga rester. Vid rev. 85kunde inget belägg fr...

Plats med tradition (L1997:702)

Plats med tradition, offerkista, består av två parallellakantställda hällar (ÖNÖ-VSV) 0.6 m l, 0.5 m h och 0.1-0.25 m tj.Mellanrummet är 0.2-0.3 m br ...

Kyrkgärdet, Plats med tradition (L1963:5243)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1987:5906)

Plats med tradition, benämnt "Draakärret", bestående av ett kärr i dalgång, 1,2 km l (N-S).

Plats med tradition (L2017:7113)

Plats med tradition: Enligt uppgift från inv 1952 ungefärlig platsför en tall, i vilken folk spikade för sina sjukdomar. Den exaktaplatsen är ej känd....

Plats med tradition (L1936:9655)

1) Fyndplats för skifferbryne. 2) Plats med namn. Enligtinventeringen 1962 kallas kullen för Knösen, och enligt de gamlapåstås den vara en stenålders...

Byringskullen, Plats med tradition (L1965:9548)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Krämarestenen, Plats med tradition (L1966:2606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Helvetets portar, Plats med tradition (L1973:9658)

Plats med tradition och namn, Helvetets portar, ca 200x80 m (N-S).Naturreservat Holaveden urskog omfattar 1 ha.

Plats med tradition (L1953:5337)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1969:4408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1963:9922)

Plats med namn och tradition. På angiven pllats (utmärkt med 3kryss på fotokartan) är ursprungligen tre naturliga kullar på denför övrigt helt släta m...

Plats med tradition (L1964:5780)

Plats med tradition, källare under boninghus, nu använd som potatiskällare, bestående av 2 rum med tunnvalv, liggande i N-S i förhållande till varandr...

Getgrottan, Plats med tradition (L1946:4163)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2000:2614)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björnkilsträsket, Plats med tradition (L2003:6619)

Träsk, f d, ca 120 x 80 m (ÖNÖ-VSV) med namn, "Björnkilsträsket", och anvisad av bybor.

Plats med tradition (L1984:3678)

Flyttblock med namn.

Plats med tradition (L1972:8557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2012:8602)

Traditionsuppgift. Kammarbergen var ett tillhåll för rövare. Enav dessa rövade en piga från en av Svartebogårdarna och höll henne fången i en slags ka...

Plats med tradition (L2005:5363)

Plats med tradition och namn, ej närmare lokaliserad. Områdetskall ha svedjats av Hindrik Thomasson Häkkinen vilken upptogRattsjöberg i Vitsands sn på...

Plats med tradition (L1951:5853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1984:3578)

Varglya, bestående av grottliknande gång, som bildats av ettstort block, som vilar med överdelen mot bergväggen. Lyan är 10m l (NV-SÖ) och intill 0.4 ...

Plats med tradition (L1961:142)

Moränkulle, med namn och tradition ca 100x50 m (NNV-SSÖ) och 3,5 mh. På kullen är spridda stenar, 0,8-1,5 m st. samt gropar, 2-4 mdiam. och 0,1-0.2 m ...

Plats med tradition (L1984:6317)

Skogs & Historia 2008 Plats med tradition. Revideringsinventering 2000 Bebyggelse inom 80x20-50 m (NV-SO). Inom angivet område finns idag 2 boningshu...

Plats med tradition (L1947:3693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2001:4419)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Vallen, Plats med tradition (L2004:6869)

Plats med namn. Denna plats kallas Vallen, och här skall denförsta bebyggelsens i Naddebo ha funnits. Den första inbyggarenkallades "Valler-Jan", och ...

Plats med tradition (L1951:2639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1947:6522)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1989:4380)

Bystenar, i form av en domarring, 6 m diam. 6 resta stenar 0.5-1m h, 0.5-0.75 m br och 0.12-0.65 m tj. Stenarna är naturligtformade som stolar med ryg...

Plats med tradition (L1954:4475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Granlovallen, Plats med tradition (L1935:6731)

Plats med namn, Granlovallen, noterat på ekonomiska kartan vid revideringsinventering, då bedömd som fäbod. I ändringsanmälan 2017 bedöms området som ...

Slättö sand, Plats med tradition (L1973:9870)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Prästbron, Plats med tradition (L2014:875)

Plats med tradition, där bäck når väg. Enl Carl Wilhelm Olsson,Gruvan skall en präst ha kommit ridandes på vägen och där bäckennår vägen ha blivit drä...

Plats med tradition (L1954:2699)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1992:2306)

1)Plats med namn och tradition. Enligt uppgift från RAÄ:sinventering 1965 har kyrkoherden Johan Wegelius hållit sig doldför ryska soldater i en hydda ...

Plats med tradition (L1973:1902)

Plats med tradition.

Plats med tradition (L1973:4567)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1974:8806)

SÖ om körväg är: 1) Plats med namn, Skogsdunge av okändutsträckning och med namnet Skatedungen.

Skansbacken, Plats med tradition (L1936:6849)

Plats med namn. ; Platsen kallas Skansbacken, minne från sammatid som inv.nr 18.

Plats med tradition (L2003:2878)

Plats med tradition.

Plats med tradition (L2002:5068)

1) Moränhöjd 250x150 m (NV-SÖ) och 6 m h. På bracken finns mellande blockrikare partierna även spridda stenfria, gräsbeväxta ochbetade ytor.2) Rävfäll...

Finnkälken, Plats med tradition (L1935:453)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1957:3159)

1) Plats med namn och tradition. Krysset markerar Prästgöl, somskulle ha fått sitt namn av att en präst drunknat i gölen. I enbergsskreva ca 200 m SÖ ...

Plats med tradition (L1942:8625)

Plats med namn: Tilda bodde i stugan intill, hennes hage kallasfortfarande Tildas hage. Hon dog i slutet av 1920-talet.

Plats med tradition (L1984:5608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1998:3743)

Plats med tradition. Enligt uppgiftslämnaren ska det vara danskgravar. Lämningen är ungefärligt inprickad. Ej besökt i fält (RAÄ dnr 326-4469-2011)

Plats med tradition (L2001:4118)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1957:2331)

Plats med tradition.

Dansarhallen, Plats med tradition (L2005:5367)

1) Plats med tradition, bergshällar där folk dansade och tändeeldar på Valborsmässoafton förr i tiden. På platsen fannstidigare ett utsiktstorn av vil...

Plats med tradition (L1992:1497)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1973:3111)

Plats med namn och tradition.

Rinkebykvarn, Plats med tradition (L2015:7432)

1) Kvarn, ursprungligen i kvarteret Sirius vid Observatoriegatan iStockholm, flyttad till nuvarande plats 1882. Vindflöjeln bärårtalet 1671. 2) Kvarn....

Plats med tradition (L2003:384)

Plats med tradition. Enligt Knut Åberg och Gunnar Sundberg fannsförr på platsen ett bönekapell eller en mindre kyrka.Platsen för den eventuella kyrkan...

Plats med tradition (L1989:2114)

Plats med tradition/ namn.

Plats med tradition (L1937:6363)

Tvättplats i bäcken. I bäcken är en sten (NV-SÖ), 2x1 m st och 0.3 m h som enligt traditionen och uppgiftslämnare använts som tvättplats för östra del...

Kungshögen, Plats med tradition (L2001:3585)

1) Röse-högliknande bildning, 25x9 m (N-S) och 1.5 m h. Delvis övertorvad med iytan talrika stenar 0.2-0.5 m st. I ytan är tre gropar, 1-2 m diamoch 0...

Plats med tradition (L1969:8475)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1994:9576)

Plats med tradition (Ryssgrav) från 1809 års krig. Vidinventerings tillfället 1986 kunde inget iakttas. Platsen utpekadoch sägnen berättad av Elsa Ker...

Plats med tradition (L1990:2429)

Plats med namn och tradition. Från denna kulle har en hällkistaplockats ner och forslats bort. Uppgiften lämnad av Nils ochKarin Persson samt Manne ...

Rödesten, Plats med tradition (L1973:2170)

Plats med namn, bestående av rest sten, röd granit, 0.75 m h, 0.25 m tj och 0.2 m br.Stenen kallas sedan gammalt för "Röd sten".

Plats med tradition (L1951:6816)

Plats med tradition.

Ryttarbacken, Plats med tradition (L1947:7234)

Plats med namn occh tradition. På angiven plats sägs en ryttare hastupat. Det var en kurir på väg med budskap till poststationen iPålgård, som förolyc...

Plats med tradition (L1958:4439)

Plats med namn och tradition. Ej helt klart vilken göl som avses. Går det att utreda via namnkalker el dyl bör namnet sättas ut.

Plats med tradition (L1951:3540)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1965:6520)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1941:7577)

Källare, ca 9x6 m (NNV-SSÖ) och 2,1 m h. Murat valv. Ingång i NNV. Belägen under det äldre av de båda bostadshusen som enligt uppgift är från 1700-tal...

Plats med tradition (L1981:3303)

Område med gropar, ca 100x70 (V-Ö), bestående av ca 8oregelbundna, närmast ovala, 1-2 m st och 0.3-0.7 m dj gropar.Sannolikt täktgropar.

Plats med tradition (L1973:8838)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Saltkällan, Plats med tradition (L1962:8865)

Källa, ca 7 m st och 0,4-0,5 m dj till vattennivån. Källans vattenvar mycket salt, så salt att det var vit "fragda" i ytan. Såskulle den rensas och då...

Plats med tradition (L1956:9492)

1) Plats med namn och tradition. Rektangulär plats, 8x7,5 m(ÖNÖ-VSV) omgiven av slarvigt lagd stenmur, 0,5 m h.

Plats med tradition (L1961:3190)

Plats med namn och tradition, bestående av en naturlig moränkulle,50x30 m (NV-SÖ) och ca 5 m h. Avplanat, närmast tresidig yta.Egentligen är naturbild...

Julls kulle, Plats med tradition (L1974:8334)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Tingskullen, Plats med tradition (L1961:8227)

Moränhöjden kallas sedan gammalt Tingskullen. Inga fornminnenfinnes på platsen. Namnet uppgivet av markägaren. (Sven LöfstrandRågstad Undenäs).

Plats med tradition (L1954:2349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2006:1081)

Plats med tradition och namn. Kulle, 20 m diam och intill 2.5 mh. I N delen en mindre grop, 1.5 m diam och 0.2 m dj.

Hättesten, Plats med tradition (L1996:5758)

Flyttblock med namn och tradition, 0.9 m h, 1.6 m br (NÖ-SV) och 0.8 m tj. Belägen i sockengränsen. Uppgiftslämnare:Artur Karlsson, Ålarp.

Plats med tradition (L1972:6363)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1983:6016)

Plats med namn, bestående av:Mur, vinkelböjd, 30 m l (ÖNÖ-VSV och ÖSÖ-VNV), 0.8-1.9 m br och0.5-1.4 m h. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.3 m st. Några s...

Plats med tradition (L2019:350)

Bergsparti med tradition, "Bons klack", även"Bens klack"

Petters kyrka, Plats med tradition (L1997:2629)

Klippvägg med namn och tradition, medutskjutande avsats, 10 m l (NV-SÖ) och 3 mbr. Avsatsen utgör en del av en ca 100 m loch 10 m h klippvägg.

Kamtallen, Plats med tradition (L1935:3387)

Tall, 0.7 m diam, kring tallen en inhägnad bestående av 7 stträpålar, 0.8 m h. Överst förbundna med en grov kätting. Tallenskall enligt traditionen ...

Plats med tradition (L1958:8973)

1) Plats med namn och tradition. Här ska ha varit enepidemikyrkogård enligt traditionen.

Plats med tradition (L1960:908)

Gudlkullen, kallas en gruskulle vid Årebro (över Slafsan). Här skulle en skatt vara nedgrävd. Tre män sökte en natt gräva fram den och påstås också ha...

Roparudden, Plats med tradition (L1960:8382)

Plats med namn och tradition, Roparudden. Platsen består av mot vattnet svagt N-NV-sluttande klippor. Hällarna begränsas i SV av en naturligt utbilda...

Plats med tradition (L2000:1306)

Tjärn med tradition.

Rövarstenen, Plats med tradition (L2007:9231)

Plats med namn och tradition. Ett flyttblock ca 15x10 m (V-Ö) ochca 4 m h kallas Rövarstenen. Flyttblocket är söndersprucket i ettflertal delar. Under...

Plats med tradition (L1974:5370)

1. Gammal väg, bågformig, ca 225 m l (V-Ö-ÖSÖ) och 2 - 3 m br.N om nr 1 är:2. Höjd med namn.

Plats med tradition (L2011:7524)

Klipputsprång med tradition, ca 30 m l (NV-SÖ) och med ca 30-40cg utåtlutande klippvägg av skör, rödaktig bergart. Namnet levandei bygden.

Plats med tradition (L1970:5668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L1973:3768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Björnkammaren, Plats med tradition (L2007:6169)

Ny beskrivning ADB/mars -94. Naturföremål med tradition. Inom ettområde, 70x70 m, finns block av olika storlek som bildarhåligheter, "kammare".

Plats med tradition (L1998:8562)

Plats med tradition. Sten 1.5x1.5 m st.

Plats med tradition (L1964:9602)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Pengaröret, Plats med tradition (L1990:1740)

Plats med tradition, bestående av en sten- och blockbundenmoränkulle.

Plats med tradition (L1963:2233)

Plats med tradition, "Vargagärdet", 450x140-240 m (N-S). Namnet har upp-kommit då en varggrop lär ha funnits i kärrområdet. Gropen har ejåterfunnits.

Plats med tradition (L1947:781)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Plats med tradition (L2006:5909)

Gropformiga naturbildningar, i berg, de flesta avlånga, ca 5-10 cml, 4 cm br och 5 cm dj.Enligt en gammal tradition i trakten skall en jätte, som bodd...