Rengärda

Riksantikvarieämbetets definition: Rund, eller närmast rund, inhägnad (hage), avsedd för skiljning, mjölkning, kalvmärkning och slakt inom renskötsel.
Rengärda (L1993:8211)

Rengärda, uppgift om. Enligt Emil Lanneby, Suaningi, ska påplatsen funnits ett rengärde. Vid inventeringstillfället 1990påträffades ett ca 30 m diam s...

Rengärda (L1946:3865)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:2549)

Rengärda, rest av, oregelbunden, 80x50 m (NÖ-SV),bestående av en stenig och blockig delvis avnött yta,avgränsad av stolprösen, ca 0.5-1 m diam och 0.4...

Rengärda (L1993:8228)

Rengärda, ca 40x20 m (NNV-SSÖ) bestående av en svagt Ö-sluttandeyta beväxt med frodigt gräs, enstaka yngre träd samtkulturindikerande örter och växter...

Rengärda (L1995:8161)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:1663)

1)Rengärda, närmast oval, 60x50 m (Ö-V), bestående av en igenväxtoch igenslyad yta begränsad av ett ihoprasat och delvis förmultnat stängsel av björk....

Rengärda (L1937:3810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:8862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:1185)

1) Rengärda, oklar utsträckning, rund, 50 m diam. Inomangivet område iakttogs en kulturpåverkad yta bevuxen med tätlövsly, rester av trästängsel i mos...

Rengärda (L1994:4496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:558)

Rengärda, rund, 20 m diam och 0.1-1.8 m h, bestående av stockar, 2-4 m l och 5-8 cm diam.

Rengärda (L1994:9971)

Rengärda, 60x50 m (N-S), bestående av en tämligen plan,kulturpåverkad yta. Bevuxen med björk, gran, gräs och örter.Särskilt märks smörblomma och mjölk...

Aktseberghagen, Rengärda (L1993:9581)

Rengärda, oregelbunden, 145 m diam. Syns som spridda rester av förmultnat stängselvirke spikade med trådspik. Rester efter en ledarm syns ca 100 m mot...

Rengärda (L2020:1946)

Rengärda, rest av, bestående av en hög ihopsamlade rester av grånat, äldre stängselvirke, ca 1,8x1,6 m st och 0,6 m h. Rengärdans ursprungliga utsträc...

Rengärda (L1947:4661)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4768)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:7345)

Rengärda, uppgift om. Enligt uppgiftslämnare har en timrad rengärda funnits på platsen som är utpekad av uppgiftslämnaren. Vid inventeringstillfället ...

Rengärda (L1993:8063)

Rengärda, enligt tidigare anteckningar, ca 30x20 m (NV-SÖ)bestående av en tämligen plan, tydligt avgränsad yta, beväxt medgräs, björksly samt enstaka ...

Rengärda (L2022:8228)

Rest av stängsel, timrad knut med bockkonstuktion , 0,4 m h, bestående av två mot varandra snedställda stockar med tvärgående stock mellan. Handsmidd ...

Rengärda (L1946:5418)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:3518)

Rengärda, inom ett område av 70x40 m (Ö-V), bestående av enigenväxande vegetationsyta, rester av stolpar samt stängsel och entimrad kåta. Bevuxen med ...

Rengärda (L1992:6994)

Rengärda, 30 m diam, bestående av en gräsbevuxen yta, som avviker från den omgivnade tallskogen. Enligt en informant har platsen tidigare använts som...

Rengärda (L2020:1950)

Rengärda, rest av, bestående av en hög ihopsamlade rester av grånat, äldre stängselvirke, ca 2,0x1,2 m st och 0,6 m h. Rengärdans ursprungliga utsträc...

Rengärda (L1946:581)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2326)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:8239)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1996:8539)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:3463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:5644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:5056)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:4202)

Lämningar efter rengärda, enligt förstagångsinventeringen.Vid inventeringstillfället 1994 kan enstaka förmultnandeträrester iakttagas på marken, möjli...

Rengärda (L1937:9122)

Rengärda, synlig som en 70 x 55 m (Ö-V) st yta med avvikande markvegetation med gräs och örter samt björkar med likartad storlek 10 - 15 cm i diam sam...

Rengärda (L1994:4630)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:7841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:7845)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:5011)

1) Rengärda, delvis oklar begränsning, närmast rund, ca 100 m diam. Vid 1985 års inventeringstillfälle är rengärdan synlig som en delvis upprättståend...

Rengärda (L1937:5230)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:8793)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:4212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:8746)

Rengärde, närmast runt, 40 m diam, med ingång i SV och NV. Stängslet uppbyggt av trä och ståltråd. Ledarmar sticker ut åt VNV samtNNÖ. Trärester av ti...

Rengärda (L1945:8629)

Rengärda, ca 40 m diam, bestående av en gräsbevuxen yta som skiljer sig markant från angränsande område. Inritad efter laserdata. Enligt tipslämnare...

Rengärda (L1993:32)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4576)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:3046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:7541)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:9231)

Rengärda? Inom ett 50 x 20 m (NÖ-SV) st område är spår efter barktäkter (bleckor). (RAÄ dnr 3.4.2-2626-2013)

Rengärda (L1946:5077)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:8780)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:1582)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:2405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:6950)

Rengärda, oval, 60x50 m (N-S) och 0,1-0,8 m h, omgiven av 1-3 varv av stockar, 0,1-0,3 m diam, med utvändiga sidostöttor. Delar av gärdet är helt över...

Rengärda (L1937:4088)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4444)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:7641)

1)Husgrund, rektangulär, 9x7 m (NÖ-SV) bestående av delvistillhuggna större block, 0.4-1 m l, intill 0.5 m br och 0.5 mh. I mitten är en grop, kvadrat...

Rengärda (L1992:5362)

Rengärda, ca 45 m diam, bestående av en tämligen plan yta bevuxenmed gräs, örter och unga trädplantor. Rengärdan avgränsas av trästolpar.N om rengärda...

Rengärda (L1994:147)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:8121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:8010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:5629)

Rengärda, rund, 20 m diam, bestående av en plan, gräsbeväxt yta avgränsad av moränryggar (NV-SÖ). (RAÄ dnr 321-2814-2003)

Rengärda (L1994:5421)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:9121)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:9303)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:4013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:4739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:5055)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:2193)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1947:8608)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6940)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:9168)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Rengärda (L1993:225)

Rest av rengärde, bestående av enstaka upprättstående, halvruttnaträstolpar. I myrtorven kring stolparna kan iakttagas ruttna brädor. En ledarm i form...

Rengärda (L1994:6126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:9499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:1561)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:4630)

Rengärda, ovalt, 140x100 m (NV-SÖ), bestående av en nedtrampad yta med avvikande vegetation. Vid förstagångsinventeringen år 1974 ska stolp- och hägn...

Rengärda (L1994:8627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:7092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:4192)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:5446)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:7935)

Rengärda, ca 60x30 m (NNV-SSÖ) bestående av en svagt ÖNÖ-sluttande yta beväxt med gräs, yngre träd samt kulturindikerande örter och växter såsom smörb...

Rengärda (L1995:8115)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:1058)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:1857)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:7374)

1)Husgrund, kvadratisk, 4x4 m. I NÖ hörnet är en ugnsröserest.Husgrunden är övermossad och beväxt med björk och ungtallar.Nr 1 är belägen inom:2)Områd...

Rengärda (L1993:538)

Rengärda, rest av, 100x80 m (NÖ-SV). Bestående av stängsel-rester av bräder och mindre timmer, avkapade stubbar samt spikari träd.

Rengärda (L1995:966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1937:1195)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:7227)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1946:9527)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1994:6941)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1992:2915)

1)Rengärda, rund, 61 m diam, omgiven av ett staket av trävirkebestående av sex-åtta stockskikt, 1.8-2 m h. Tre huvudingångar iS, N och Ö samt två ingå...

Rengärda (L1993:33)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:4685)

Rengärda, ca 45x40 m (N-S), bestående av en plan yta i sank mark,bevuxen med starr. Rengärdan begränsas av rester av en hägnad utförd som staket med t...

Rengärda (L1993:7928)

Rengärda, rund, 40 m diam, bestående av stenskodda stolphål. I NVär en tillbyggnad, oval, 12x7 m (NÖ-SV), bestående av stenskoddastolphål. I NV är fån...

Rengärda (L1945:1667)

Rengärda, ca 100 m diam, avgränsas av stående trästolpar och stolprester. På tre ställen är stolpar resta mot träd.

Rengärda (L1993:2523)

rengärda, rest av, oregelbunden, 60x45 m (VNV-ÖSÖ),bestående av en blockig, delvis nött igenväxande yta, enstakastolprösen 0.4-0.5 m diam och 0.1-0.2 ...

Rengärda (L1994:4133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1993:3936)

Rengärda, 65 m diam, bestående av en plan yta bevuxen medbärris samt glest stående tallar, begränsad av ett kombinerat trä-och ståltrådsstängsel. I an...

Rengärda (L1994:582)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1938:3474)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rengärda (L1995:8143)

Rengärda, ca 220x130 m (NNÖ-SSV), bestående av 6 fållor, 25-60x25-60 m (NV-SÖ). Fållorna begränsas av ett stängsel av stående runda stolpar med två ru...