Renvall

Riksantikvarieämbetets definition: Yta med tydlig påverkan av renskötsel.
Renvall (L1937:1662)

1)Härd, 1.1x0.8 m (NV-SÖ) och intill 0.1 m h. Övertorvad med i ytan en kantsten, 0.1 m st. Övriga kantstenar kändes vid provstick med sond. En stor gr...

Renvall (L1938:3440)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3329)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:4788)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:3733)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:5607)

Renvall, oval, ca 90×75 m (N–S,) bestående av en delvis öppen, stenröjd och gräsbeväxt yta i fjällbjörkskog. Inom denna är 1 terrasskant och minst 15...

Renvall (L1994:6278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5539)

Renvall, 70x 30 m ( NV- SÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L2020:8731)

Renvall, oval, 60x 35 m (NV- SÖ) bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Kirkkomellanrova, Renvall (L1992:6640)

Renvall, oval, ca 19X15m (Ö-V). Bestående av öppen yta, beväxt med lav och sparsamt med bärris. Omgiven av stora gamla yxhuggna stubbar. På vallens S-...

Renvall (L2019:5876)

Renvall, 80x 45 m (NNV- SSÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L2022:2375)

Renvall, närmast rund, 130 x 90 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av en mer eller mindre öppen yta med gräs- och örtvegetation som tydligt skiljer sig från omg...

Renvall (L2022:6813)

Renvall, oval, 200x 30- 150 m (Huvudriktning N- S) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande skogsma...

Renvall (L1937:2584)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5635)

Renvall, ca 75x 40 m ( Nö- SV), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1939:8145)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:859)

Lappvall, uppgift om. Enligt Sigmund Karlsson, Snesudden,f 1924, ska ett viste samt en rengärda funnits på platsen. Vidinventeringstillfället 1991 kun...

Renvall (L1938:2804)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:3781)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4418)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1996:8537)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:1158)

Lappvall, uppgift om. Enligt Alfred Svensson, Fjälltuna,skall en "lappvall" funnits på platsen. Vid inventeringstillfälletkunde inga spår av lappvalle...

Renvall (L1937:3639)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:1032)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2960)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1992:4628)

Lappvall?, 80x6 m (Ö-V). Det angivna området är igenväxandehagmark. Dess belägenhet långt ut i skogen antyder samband medskogssamisk renskötsel. Det ...

Renvall (L1946:8812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5566)

Renvall, 90x 30 m (Ö-V), bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig markant från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:9743)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Renvall (L1937:3851)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4757)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:8603)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6828)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1996:9384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1996:8499)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:7598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2125)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2022:2506)

Renvall, rund, 50 m i diam, svagt sluttande mot N bestående av en mer eller mindre öppen yta med gräs- och örtvegetation som tydligt skiljer sig från ...

Renvall (L1937:4720)

1)Härd, rund, 0.8 m diam och 0.1 m h av 0.2-0.4 m st stenar. Inget kol eller rödbränd jord påträffades.Nr 1 är belägen inom2)Lappvall. Det angivna omr...

Renvall (L1938:3558)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:4586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:8775)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4101)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9761)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:3511)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:8170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:5609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2023:2801)

Renvall, närmast rektangulär (NV-SÖ) 26 x 11 m st, bestående av en mer eller mindre öppen yta med gräs- och örtvegetation som tydligt skiljer sig från...

Renvall (L1938:1810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:5441)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:4053)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:5010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:5933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6225)

Renvall, oval, ca 110x 50 m (N- S) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L1994:4420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:3032)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:5577)

Renudde, ca 100x80 m (N-S), bestående av en vegetationsförändrad yta.

Finnvallen, Renvall (L2001:8986)

Renvall, ca 40x30 m (N-S). Den tämliglen plana och stenfriamarken är beväxtä med gräs och enstaka björkar. Några granarfinns också i kanten. Namnet "F...

Renvall (L1992:7388)

Renvall, något oklar begränsning, ca 50x40 m (NÖ-SV), bestående av en gräsbeväxt yta med inslag av små enbuskar.

Renvall (L1937:8139)

Renvall, 30x30m, bestående av avvikande vegetatin i form av gräs.

Renvall (L1938:3181)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:8749)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1203)

1)Härd, 0.8x0.6 m (N-S), helt övertorvad, enstaka stenar kändes med sond. Vid provstick med sond hittades härdfyllning och kolrester. En stor grästuva...

Renvall (L1994:3510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:7916)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:615)

Lappvall, uppgift om. Enligt Nils Danielsson, Dorotea, f 1923, skall en "lappvall" funnits på platsen. Vid inventeringstillfället kunde inga spår av l...

Renvall (L1995:6794)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:4728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5410)

Renvall, 195x 75 m (VNV- ÖSÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig markant från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:3408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1992:3224)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9617)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6288)

Renvall, oval, 75x 40 m (NV- SÖ) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skiljer sig från den omgivande fjällheden. Igenväxning i NV.

Renvall (L1947:8151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4650)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2560)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:8961)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:7696)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:5375)

Renvall, rektangulär, 250x 13-40 m (NÖ- SV) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällbjörkskog...

Renvall (L1938:3498)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:8592)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:8766)

Renvall, oval, 60x 40 m ( VNV- ÖSÖ) bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:2512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1339)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:8643)

Renvall, oval, 40x 25 m (NNV- SSÖ) bestående av en öppen yta med gräs och mossa som skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:2821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4034)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:9525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.