Renvall

Riksantikvarieämbetets definition: Yta med tydlig påverkan av renskötsel.
Renvall (L1947:9248)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:1097)

Bebyggelselämningar och plats med tradition ("lappvall"), oklar begränsning, ca 100 m diam bestående av röjd öppen mark, tre husgrunder och några täkt...

Renvall (L1938:9712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:8669)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:1341)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2022:6856)

Renvall, oval, 70x 40 m (NV- SÖ) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L2020:8986)

Renvall, oval, 100x 40 m ( NV- SÖ) bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande skogsmark. Vallen har varit stö...

Renvall (L2022:6721)

Renvall, oval, 60x 15 m (huvudsakligen Ö- V) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande skogsmarken.

Renvall (L2020:8643)

Renvall, oval, 40x 25 m (NNV- SSÖ) bestående av en öppen yta med gräs och mossa som skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:2862)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2821)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:4257)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5540)

Renvall, 130x 40 m ( NV- SÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1937:5136)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:7765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6792)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:8829)

Renvall, oval, 130x 50 m (VNV- ÖSÖ) bestående av en öppen yta med kraftig gräsbeväxning och en del örter som markant skiljer sig från omgivande fjällh...

Renvall (L1994:4750)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1992:7388)

Renvall, något oklar begränsning, ca 50x40 m (NÖ-SV), bestående av en gräsbeväxt yta med inslag av små enbuskar.

Renvall (L1992:4628)

Lappvall?, 80x6 m (Ö-V). Det angivna området är igenväxandehagmark. Dess belägenhet långt ut i skogen antyder samband medskogssamisk renskötsel. Det ...

Renvall (L2021:6197)

Renvall, oval, 95x 30 m (N- S) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skiljer sig från den omgivande fjällheden.

Renvall (L1938:72)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2022:2503)

Renvall, närmast rund, 56 x 45 m st (NV-SÖ) bestående av en mer eller mindre öppen yta med gräs- och örtvegetation som tydligt skiljer sig från omgiva...

Renvall (L1938:9153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6573)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2785)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2584)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:8755)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3052)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6291)

Renvall, ca 50x 20 m (NNV–SSÖ) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skiljer sig från den omgivande fjällheden.

Renvall (L1937:4744)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2786)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:4727)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:5729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1092)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9402)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1505)

1)Område med 7 härdar, 2 källargropar och 1 stensamling, ca 80x60m (N-S).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.2x0.7-0.9 m (varierande väders...

Renvall (L2023:2805)

Renvall, närmast rund, 30 m diam bestående av en mer eller mindre öppen yta med gräs- och örtvegetation som tydligt skiljer sig från omgivande mark.

Renvall (L1994:6276)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:5094)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9312)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2824)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:780)

"Lappvall", uppgift om enligt ett antal informanter. Vid inventeringstillfället 1996 kunde inga lämningar efter sameviste eller gravar iakktagas på pl...

Renvall (L1946:3586)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:8517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9675)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9700)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2023:2802)

Renvall, oval, 26 x 15 m st (NÖ-SV), bestående av en mer eller mindre öppen yta med gräs- och örtvegetation som tydligt skiljer sig från omgivande mar...

Renvall (L2021:5617)

Renvall, oval, 20x 15 m (Ö- V) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällbjörkskogen.

Renvall (L1937:3646)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1470)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:5106)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2022:6813)

Renvall, oval, 200x 30- 150 m (Huvudriktning N- S) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande skogsma...

Renvall (L1995:4399)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2022:6696)

Renvall, oval, ca 130x 50- 100 m (Ö–V) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande skogsmarken.

Renvall (L1996:7897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:1772)

"Lappvall" uppgift om. Enligt Vilhelmina sameslöjdsförening och Alfred och Alf Svensson, Fjälltuna, skall här ha funnits en "lappvall". Vid inventerin...

Renvall (L1938:9150)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6840)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1992:6863)

Renvall, ca 100 x 40 m (NÖ-SV), bestående av gräsbeväxt yta. (RAÄ dnr 326-934-2008)

Renvall (L1994:4388)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1256)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1171)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2850)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:1376)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:1875)

Renvall uppe på hög backe. 70 m i diameter stor och när4mast rund. Avvikande vegetation med mycket gräs och örter. Uppväxande björksly och vide.

Renvall (L1947:5102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:267)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:4333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2883)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:5010)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3557)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:471)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:361)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5635)

Renvall, ca 75x 40 m ( Nö- SV), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L2022:7033)

Renvall, oval, 70x 20 m (NV- SÖ) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande skogsmarken.

Renvall (L1946:8812)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6225)

Renvall, oval, ca 110x 50 m (N- S) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L1946:829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:5375)

Renvall, rektangulär, 250x 13-40 m (NÖ- SV) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällbjörkskog...

Renvall (L1946:458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:5933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:8932)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:4722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.