Renvall

Riksantikvarieämbetets definition: Yta med tydlig påverkan av renskötsel.
Renvall (L1994:4106)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1505)

1)Område med 7 härdar, 2 källargropar och 1 stensamling, ca 80x60m (N-S).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.2x0.7-0.9 m (varierande väders...

Renvall (L2020:8734)

Renvall, närmast rund, 30x 20 m (N- S) bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1937:4364)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3571)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6383)

Renvall, oval, ca 95x 50 m (Ö- V) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L1937:6078)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:9632)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3504)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5566)

Renvall, 90x 30 m (Ö-V), bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig markant från omgivande fjällhed.

Renvall (L2021:5804)

Renvall, oval, 35x 15 m (Ö- V) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällheden.

Renvall (L2022:6730)

Renvall, oval, 30x 20 m (Närmast N- S) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande skogsmarken.

Renvall (L1995:5608)

Renvall (?), rund, ca 30 m i diam, bestående av en öppen yta med frisk vegetation. Delvis avskuren av väg. Enligt NA 1282 kunde förmultnade rester av ...

Renvall (L1937:2955)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4172)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6551)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:3964)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5908)

Renvall, 135x 100 m (NNÖ- SSV), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:3328)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:4585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3107)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5583)

Renvall, 200x 15-125 m (Huvudsaklig riktning Ö- V), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:2956)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:9648)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:4981)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3202)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3340)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:5377)

Renvall, oval till oregelbunden, 50× 15-25 m (NÖ- SV) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjäl...

Renvall (L1992:6305)

Renvall, ca 85-5-25 m (NNV-SSÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter. I N delen är enstaka videsnår och marken är där något gropig.

Renvall (L1946:8810)

Rengärda, 70x70 .

Renvall (L2020:5578)

Renvall, ca 60x50 m (NV-SÖ), bestående av en kraftigt vegetationsförändrad yta med ställvis slitna ytor där ett större antal stenar framkommit genom i...

Renvall (L1937:1228)

1)Härd, helt övertorvad, 1.1x0.8 m (NÖ-SV) och lägre än 0.1 m h.Stenar kännbara i kanten vid sondning, som också visar härdfyllning med kol innanför d...

Renvall (L1938:3570)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:5106)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2808)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:2229)

Lappvall, uppgift om. Enligt Nils Danielsson, Dorotea, f 1923, skall en "lappvall" funnits på platsen. Vid inventeringstillfället kunde inga spår av l...

Renvall (L2021:6377)

Renvall, oval, 210x 50 m (NNÖ–SSV) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L1947:7765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6359)

Renvall, ca 80x40 m (Ö-V) bestående av en till största delen öppen yta beväxt med gräs och björkar. Vegetationen skiljer sig avsevärt mot omkringligga...

Renvall (L1938:2791)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2097)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:5517)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4729)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1996:9887)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:2076)

1)Härd, närmast rektangulär, 0.9x0.7 m (N-S) och 0.1 m h. Helt övertorvad, kantstenar kändes vid provsondning.4 m Ö om 1 är:2)Härd, oklar form, 0.9x0....

Renvall (L1937:1531)

1)Källargrop, rektangulär, 2x1 m (Ö-V) och 0.5 m dj. Bottenplan 0.4 m diam. I V delen av gropen syns en kantställd stenhäll 1 m l.Övriga hällar i och ...

Renvall (L1937:1143)

1)Område med 5 härdar och 1 källargrop, 120x40 m (VNV-ÖSÖ).Härdarna, ovala eller med oklar form, är 0.9-1.1x0.7-0.9 m (varierande riktningar) och inti...

Renvall (L1937:1295)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1995:5182)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:9525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3442)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5483)

Renvall, 130x 30 m (NV- SÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1994:6549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:6239)

Renvall, oval, ca 140x 40 m (NÖ- SV) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L2020:8829)

Renvall, oval, 130x 50 m (VNV- ÖSÖ) bestående av en öppen yta med kraftig gräsbeväxning och en del örter som markant skiljer sig från omgivande fjällh...

Renvall (L1938:5079)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:6013)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:8767)

Renvall, oval, ca 65x 20 m (Ö- V) bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1937:1231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1939:8459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:6580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:5502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:5102)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1712)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:4009)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1939:7641)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:1696)

Renvall/rengärde. 80 m i diameter stor. Placerad på backe som sluttar mot väster. Beväxt med björksly. Inventerad och beskriven av Ewa Lungdahl vid M...

Renvall (L2021:6297)

Renvall, oregelbunden, 50x 50 m bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällhed.

Renvall (L1937:3169)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1246)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:5933)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:1428)

1)Härd?, oregelbunden, 1.1x0.7 m (N-S) och 0.1 m h. Inga synligakantstenar, två stycken noterades med jordsond. Vid provstick i härden framkom kol och...

Renvall (L2019:5471)

Renvall, 65x 15 m (Ö-V), bestående av en öppen yta med gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällhed.

Renvall (L1938:2739)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4627)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:1158)

Lappvall, uppgift om. Enligt Alfred Svensson, Fjälltuna,skall en "lappvall" funnits på platsen. Vid inventeringstillfälletkunde inga spår av lappvalle...

Renvall (L1937:5988)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1946:5609)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:5924)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2021:5375)

Renvall, rektangulär, 250x 13-40 m (NÖ- SV) bestående av en öppen yta med gräs och höga örter som skarpt skiljer sig från den omgivande fjällbjörkskog...

Renvall (L1994:4411)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lillvallen, Renvall (L1937:1696)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:3500)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2019:5410)

Renvall, 195x 75 m (VNV- ÖSÖ), bestående av en öppen yta med gräs och örter som skiljer sig markant från omgivande fjällhed.

Renvall (L1937:1552)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1937:5408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:8666)

Renvall, oval, 80x 30 m (Ö- V) bestående av gräs och örter som markant skiljer sig från omgivande fjällbjörkskog.

Renvall (L1995:1672)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1947:5025)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1992:5632)

Område med renvallar, 265x80 m (Ö-V). Inom angivet område är 5 renvallar, runda eller närmast runda, 30-80 m diam, bestående av plana ytor. (RAÄ dnr 3...

Renvall (L1947:5166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1938:1772)

"Lappvall" uppgift om. Enligt Vilhelmina sameslöjdsförening och Alfred och Alf Svensson, Fjälltuna, skall här ha funnits en "lappvall". Vid inventerin...

Renvall (L1947:4728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L2020:8989)

Renvall, oval, 210x 50 m (VNV- ÖSÖ) bestående av en öppen yta med gräs, örter och vide som markant skiljer sig från omgivande skogsmark.

Renvall (L1947:4050)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Renvall (L1994:4728)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.