Röse

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord.
Röse (L1942:6602)

Röse, ca 8 m diam 0,75 m h. Röset består av i allmänhet 0,2-0,5m st stenar. Rösets krön aä avplanat. Dess yta är ojämn och gropig. Delvis övertorvat. ...

Röse (L1974:9790)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:6323)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1954:2176)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:8722)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1962:7576)

1) Röse, av typen jordblandat röse, 11 m diam och intill 1 m h.Stenarna äro 0,3-0,6 m st. Övermossat och delvis övertorvat. Kantkedja, bäst synlig i N...

Röse (L1977:4157)

Röse, 21 m i diam och 2 m h. Stenarna är 0,1-0,8 m st gråstenar (vanligast 0,2-0,4 m st). Ställvis synlig kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-0,5 m l gråst...

Röse (L1967:8545)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2006:9015)

Röse, 8x6 m och 0.9 m h. Stenarna är 0.3-0.6 m st. I mitten är engrop, 2x1.5 m och 0.5 m dj. I SV delen en rektangelformig delvisfylld fördjupning, 1....

Röse (L1968:9502)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1973:3644)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1987:1693)

1) Röse, ca 17 m i diam och 1,5 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. Kantskadat och urplockat i SV och NV-N. I N kanten är en liten öppning, 0,3x0,3 m - grä...

Röse (L1969:9469)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2017:9472)

1) Röse 7 m diam och 0,7 m h. Stenarna är i regel 0,3-0,4 m st. Imitten en grop 1 m diam och 0,2 m dj. Nedanför rösets V kantligger från röset utkasta...

Röse (L1991:647)

1) Röse?, 13 m diam och 1.5 m h. Stenarna är 0.1-0.3 m, någrastörre. Övertvärad av en stenmur (N-S). Beväxt med granar.

Röse (L1964:9660)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1976:9313)

1) Röse, 10 m diam och 0,7 m h. Stenarna är i allm 0,2-0,4 m st. I mitten grop, 4,5 diam och 0,5-0,6 m dj. I gropens mitt växer e n ek, i övrigt beväx...

Röse (L1966:7126)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1997:9372)

Röse, rest av, nu 3.5-4 m diam och 0.2 m h. Röset kan eventuelltursprungligen ägt en större bottendiam än nu angiven. I sådanafall ca 7 m diam. Humusb...

Valbakeröset, Röse (L1968:5605)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1954:8832)

Röse, rund, 15 m diam, 0.5 m h och bestående av 0.1-0.3 m ststenar. I N delen några större stenar, 0.5-0.7 m st. Ytskadad avmilitärer som använt den t...

Röse (L1955:9429)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1940:5616)

1) Röse, 7 m diam och 1,1 m h. stenarna är 0,3-0,6 m st. Beväxtmed en enbuske samt några lövbuskar. 14 m N om 1 är: 2) Stensättning, rund, 5 m diam oc...

Röse (L1964:7496)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1970:7510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1990:8696)

Röse, eller röjningsröse, uppgift om. På platsen är markeratHasslebacksrör på 1760 års karta (Akt 5).Inget synligt på platsen 1987.I området ett fler...

Röse (L1965:1059)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1941:5303)

Röse, ca 5 m diam och ca 0,8 m h. Röset består av i allmänhet 0,2-0,4 m st stenar. Ytan ojämn och delvis övertorvad.

Röse (L1952:9647)

Röse, kvadratiskt, 14x14 m (NNV-SSÖ) och ca 1 m h, av 0,1-0,5 m st stenar . Kullfallna hörnstenar, ca 1 m st och 0,3 m h. Kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,...

Röse (L2004:7679)

1) Röse, 10 m diam och 0.8 m h. Stenarna är i allmänhet 0.3-0.6 mst. Enstaka stenar är intill 1 m st. Delvis övertorvad medbegynnande torvväxt. I mitt...

Röse (L1953:4839)

Röse, 9 m i diam och 0,7 m h, av i allmänhet 0,2-0,4 m st stenar.Övermossat och kring kanten övertorvat.

Röse (L2002:272)

Röse, rundat, 14 x 12 m (NV-SO) och 0.8 m h. Stenarna är 0.4 - 0.6 m st. Ställvis väl lagd kantkedja, 0.5 m h av 0.5 - 1 m l stenar. Omplockad i mitte...

Röse (L1965:263)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1987:329)

Röse, 9 m diam och 0,6-1 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. Kantskadad.

Röse (L1955:8353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1970:7713)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1951:3321)

Röse, 4 m diam och 0,4 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Till stora delar övermossat.

Röse (L1962:192)

Röse (hägliknande), 12 m diam och intill 1 m h. Stenarna (de synliga) äro i regel 0,2-0,5 m stora. Övermossat, delvis övertorvatoch jordblandat (möjli...

Röse (L1942:7912)

Röse, 10 m diam och 1,0 m h. Kraftigt övermossad fyllning av i allm 0,3-0,8 m st stenar, några 1-1,3 m st. En del stenar utkastade. Beväxt med 2 grana...

Röse (L1956:1762)

1) Röse?, närmast rektangulär 8X7 m (SSO) och 1,0 m h. Stenarnaär i regel 0,2-0,4 m st. Hörnstenar, ca 1,2 m st. Kantkedjaställvis synlig, 0,1-0,2 m h...

Röse (L1953:7692)

Röse, 18 m diam, 1.6 m h. Röset består av 0.2-0.4 m st stenar. Irösets NÖ del är en grop, 3x3 m och 1 m dj.På och runt rösets fot växer buskar av ek, ...

Röse (L1973:7575)

Röse, 16 m i diam och 1.2 m h. Stenarna är 0.2 - 0.5 m st. Ytan är omplockad och gropig, intill 0.6 m dj.SÖ kanten har utsatts för en smärre stentäkt,...

Röse (L1991:7553)

Röse, 10 m i diam och 1 m h. Stenarna är 0.2-0.4 m st, enstakastörre. Block i mitten, 3x2.5 m (ÖNÖ-VSV) och 1.5 m h.Täktskadat, framför allt i Ö-S-S...

Röse (L1954:7379)

Röse, 20 m i diam och 2 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. Rösets SÖ del ärintill rösets mitt bortförd genom stentäkt.

Röse (L1969:9721)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2009:3110)

Röse (eller hög), 8 m diam och 1 m h. Humusblandade och delvis övertorvade stenar, 0,2-0,5 m st. Mittgrop, 1 m diam och 0,2 m dj.Mycket tätt beväxt me...

Röse (L1938:1438)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2013:1788)

1) Röse, 9 m diam och 0,4-0,5 m h, bestående av 0,3-0,4 m ststenar. Några äro intill 0,6 m st. i mitten är ett övertorvatparti 1,5 m diam och intill o...

Röse (L1957:7699)

1) Röse, ca 10 m i diam 1,3-1,7 m synlig h, av 0,2-0,4 m ststenar. I N ca 2 m in syns små partier av kallmurning. Grop imitten 2 m i diam och1 m dj. C...

Röse (L1966:2431)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1977:4977)

1.Röse, runt, 22 m i diam och 2 m h. Till stor del övertorvad fy llning av 0,2-0,4 m st grå stenar. Mittgrop 7 m i diam och 1,3 m dj. I V material uts...

Röse (L2007:117)

Röse, 11 m diam och 1.2 m h. Stenarna är i allmänhet 0.3-0.5 m st.I mitten är en grop, 4x3 m (NÖ-SV) och 1 m dj. Intill och SV omgropen är ytterligare...

Röse (L1957:9184)

1) Röse, 14 m diam och 0,5-0,8 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st,rundade. Rösets N del är delvis övertorvad. Ytan är omplockad.Mittgrop, 3 m diam och 0,5 ...

Röse (L1958:1810)

1) Röse, 9 m diam och 1 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st,vanligen rundade. Odlingssten påförd i kanten i V och Ö. C:a 12m SÖ om nr 1 är: 2) Röse...

Röse (L1969:7556)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1991:8228)

Röse, 10 m diam och 0.8 mh. Delvis övertorvat med talrika synligastenar, i allmänhet 0.3-0.5 m st. Odlingssten är påfört röset.

Röse (L1984:3353)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1939:6151)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1997:4335)

1) Röse, 15 m diam och 1.2 m h, bestående avkraftigt övermossade stenar, 0.2-0.3 m st. I mittenoch åt NÖ, en grop, 5x3 m st (NNÖ-SSV) och 1 m dj.8 m Ö...

Röse (L2006:579)

Rösebotten, möjligen ursprungligen ca 0.3 m h kvadratisk ca 6x6 mst(NNV-SSÖ). I rösebottnens NÖ och SÖ hörn är hörnstenar 0.6 m st. Numeranärmast rund...

Röse (L1973:8598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:8244)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1976:3266)

1) Röse, oregelbundet, ursprungligen dock ca 20 m diam och intil l 1,5 m h. Grå- och kalkstenarna är 0,3-0,6 m st. I Ö-S till stor del bortgrävt. Från...

Röse (L2014:5590)

1) Stensättning?, rund 6 m diam 0,1 m h. Övertorvad med i ytanenstaka 0,2-0,3 m st stenar. Antydan till kantkedja i N-V-S, 0,1m h, av 0,2-0,4 m l sten...

Röse (L1973:6184)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1970:4152)

1) Röse, närmast kvadratiskt, sannolikt ursprungligen runt, 13 mdiam och 1.2 m h. Stenarna är 0.1-0.8 m st, rundade. I rösets SÖdel, 0.5 m innanför rö...

Röse (L1951:6703)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:5158)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1967:1093)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:2911)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1951:5944)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:8829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1974:8197)

Röse, 17 m diam och 1.8 m h av stenar, i allmänhet 0.2 - 0.4 m st,flera är dock 0.5 - 0.8 m st. Här och var är en kantkedja synlig ,0.2- 0.3 m h, över...

Röse (L1959:9724)

1) Röse, 8 m diam och intill 1 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st menäven några större finns. I röset är 3 gropar 1-2 m diam och 0,5m dj utrivet i SV.

Röse (L1939:6867)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1951:5282)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1943:7332)

Röse, 6 m diam och 0,5 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st, i allmänhet rundade dock med enstaka kantiga. Mittgrop 2 m diam och 0,2 m dj. Beväxt med 2 talla...

Röse (L1951:9565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1962:3969)

1) Stensättning, rund, 6 m.diam. och 0,2 m.h. Fyllning av 0,2 -0,4 m.st. stenar, övertorvade. Kantkedja, 0,1 - 0,3 m.h., av 0,3- 0,8 m.l. stenar. I SO...

Röse (L1964:4687)

Röse - Intill 12 m diam coh 0,6-0,7 m h av 0,2-0,7 m st stenar.I mitten grop 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,4 m dj. Ytan ojämn. Till delar, främst i kan...

Röse (L1973:8212)

Röse, 11-12 m i diam och 1,25 m h. Röset består av i allmänhet 0,2-0,4 m st stenar. Mittgrop, 2,7x2 m st (N-S) och 0,8 m dj. I Ö kanten en grop, 1 m d...

Röse (L1938:4674)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2016:1273)

1) Röse, 7 m diam och 0,5 m h. Fyllning av i allmänhet 0,3-0,4 mst stenar. Grop i mitten, 2 m diam och 0,4 m dj. Beväxt med 1enbuske och några lövbusk...

Röse (L1938:5393)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1940:9114)

Röse, ovalt, 6x4 m st och 0,5-1 m h, med ett 1,5 m st och 0,7 m h mittblock runt vilket stenarna anlagts. Stenarna i röset är 0,15-0,45 m st. Framkom ...

Röse (L1996:70)

Röse, ca 13 m diam och 1 m h. Uppbyggd av småsten, intill 0.25 mst. I mitten en grop, 1.5 m diam och 0.5 m dj. I SV och Ö delensamt NV kanten vardera ...

Röse (L2017:4595)

Röse, 14-15 m diam och 1 m h av 0,4-0,6 m st stenar. I mittenförefaller stenarna vara omplockade och kastade ut mot sidorna såatt röset blivitavplanat...

Röse (L2015:2891)

Röse, rest av, ca 8 m diam och 0,6 m h. Det består av 0,4-0,6 m ststenar. I mitten en grop 4x3 m st (N-S) och ca 0,5 m dj (intillbottenskiktet). I gro...

Röse (L2020:10137)

Röse, runt, 11–12 m i diameter och 1.0–1.3 m högt. Stenmaterialet är i mellersta delen ganska homogent, 0.3–0.3 m stort. Möjligen finns en yttre kantk...

Röse (L1968:5926)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1954:7221)

Röse, ca 18 m i diam och 1,5 m h, övertorvad till största delen,av0,2-0,4 m st stenar. Odlingssten påförd. Eftersom röset ligger påensluttning ser det...

Röse (L1982:9316)

Röse, 10 m diam och 0.5 m h. Stenarna är skarpkantade och 0.2-0.5m st, enstaka stenar 0.6-0.7 m st. Röset är lagt över enbergknalle. Det är utrivet så...

Röse (L1936:8789)

Röse, skeppsformigt, ; 16x5 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m h, av 0,3-0,4m st stenar. I röset är 6 gropar, 1,0-3,0 m i diam och 0,4-0,5 mdj. Flata stenar eft...

Röse (L1953:1731)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1956:8754)

1) Röse (med brätte), 15 m diam och 1,25 m h. Stenarna är 0,3-0,5m st, rundade och delvis övermossade. Brättet är 2,5-3 m br och0,3 m h, starkt övermo...

Gullhönan, Röse (L1974:3447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:6532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1954:9712)

1) Röse, 25 m diam coh 2 m h, av i allmänhet 0.2-0.4 m st stenar.I mitten grop, ca 5 m diam och 1 m dj.Runt om och ett par meter in på röset växer en ...

Ramsekullen, Röse (L2006:7621)

Röse, 7 m diam och 0,7 m h. Stenarna äro 0,1-0,6 m st. Delvis övertorvad. - - Revideringsinventering 1994: Gravens diam 7 m med odlingssten i Ö kanten...

Röse (L1951:3805)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.