Röse

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord.
Röse (L1968:1874)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Konungarör, Röse (L1972:720)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1976:1840)

Röse, 10 m diam och 1,3 m h. Stenarna är 0,1-0,4 m st. Avplanad överdel, tidigare grop igenfylld. Troligen påförd röjningssten. I mitten en kantställd...

Röse (L1985:3803)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1997:243)

1) Röse, 10 m diam och 1.5 m h. Fyllning av 0.3-0.5 m st stenar.Mittgrop, 2 m diam och 1 m dj, gjord av barn i sen tid. Talriktmed odlingssten är påfö...

Röse (L1940:9311)

Röse, 8 m diam och 0,7-1 m h, av 0,3-0,8 m rundade stenar. Omplockad. Ställvis synlig kantkedja i S, 0,3 m h, av 0,4-0,7 m l stenar. Grop i SV, 1,5 m ...

Röse (L1970:6529)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:1255)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:2742)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1954:9120)

Röse, 16 m diam, 2 m h. Fyllning av i allmänhet 0.3-0.5 m ststenar. I NV hörnet en kant av odlingssten. Röset är för övrigtstarkt skadat genom stentäk...

Röse (L2014:1704)

1) Röse, 12 m diam och 1,7 m h. Stenarna är vanligen 0,2-0,4 m stoch rundade. I mitten är en grop, 3x2 m (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m dj.Ytan är smågropig oc...

Röse (L1953:2565)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1941:8621)

Röse (eller stensättning) ca 4-5 m i diam, 0,3 m h, bestående av 0,2-0,4 m st stenar, några mindre och några obetydligt större. Flertalet stenar är kl...

Röse (L1964:3715)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1986:6075)

Röse, runt, 15 m diam och intill 1 m h, av 0,2-0,4 m st stenar . Antydan till försänkning i mittpartiet och med vallformat kantparti .

Röse (L1979:3215)

Röse, 14 m diam, 1,8 m h. Stenarna är 0,2 - 0,9 m st, i allmänhet flata. I mitten en oval grop, 4 x 2,5 m (N-S), 1 m dj. I SV delen två runda gropar, ...

Röse (L1985:1400)

1) Röse, 13-14 m i diam och 0.8 m h av 0.3-0.7 m st stenar,delvis övermossade. Något urplockat i S delen.S kanten skadad av väg utefter en ca 5 m l oc...

Röse (L1982:9245)

1) Rösebotten, (?), en 6 m diam och 0.05-0.1 m h. Fyllning avsmåsten samt 0.1-0.2 m st stenar. Runt omkring ligger utkastadsten, 0.15-0.5 m st, enstak...

Röse (L2017:5525)

1) Stensättning, rundad 3 m diam och 0,1 m h. Fyllningenövertorvad med i ytan talrika 0,15-0,3 m st stenar. Kantkedja0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m lstenar....

Röse (L1970:7508)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:3322)

Röse, 8 m diam och 0.9 m h. Stenarna är vanligen 0.2-0.5 m st,kantiga. I NV-S-SÖ är rest av kallmurad kant, 0.2-0.4 m h av0.3-0.4 m flata stenar i två...

Röse (L2007:9606)

Röse, oregelbundet runt, 9 m diam och 0,5 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. En del av stenmaterialet är skarpkantat. Röset är kraftigt omplockat vilket gör...

Röse (L1953:197)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2005:5346)

Röse, närmast runt, 8 m diam och 0.7 m h av 0.15-0.5 m st stenar,samt enstaka intill 1 m st stenar. Från mitten mot S-NV är några 1.2-1.7 m st stenblo...

Röse (L1968:9692)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1975:9337)

Grav, uppgift om.Här har enligt inv. 1954 legat:Röse, 16 m diam och 1.8 m h av stenar, i allmänhet 0.2 - 0.3 m st.Endel odlingssten är på förd rösets ...

Röse (L1953:8469)

Röse? ca 10-15m diam och intill 0,7m h. Jordblandad fyllning.

Jättakull, Röse (L1954:9754)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1958:8137)

1) Röse, 6 m diam och 0,8 m h. Stenarna är 0,2-0,6 m st. I mittenär en grop, oregelbunden, 1,5 m diam och 0,3 m dj. Övermossatoch beväxt med lövsly. 4...

Röse (L1970:5409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1935:8555)

1) Röse: 22 m diam och intill 1,3 m h. Stenarna är i allmänhet,0,3-0,4 m st. ; Enstaka större stenar, 0,6-0,8 m st. OmedelbartVSV om mitten är en st...

Röse (L1967:9193)

Röse, rest av, 12 m diam och 0,1-0,6 m h. Fyllning av vanligen 0,2-0,4 m st stenar, enstaka större, 0,5-1 m st.

Röse (L1972:1633)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:2770)

1) Röse, 12 m diam och ca 2 m h. Stenarna är i regel 0.3-0.6 mst, skarpkantiga och runda. I N-V-S är en kallmurad kant,0.2-0.6 m h av 0.3-0.7 m st ste...

Röse (L1952:8291)

Röse, runt, 7 m diam och 0,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar .

Röse (L1973:8825)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2017:6756)

1) Röse 9-10 m diam och 1 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st, tillstörre delen övermossade och lätt övertorvade. I mittengrop, 6 mdiam och 1 m dj. Välrunda...

Röse (L2015:7971)

1) Röse, 10 m diam och 1,3 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st, delvisövermossade. Mittgrop, 5x2 m (NÖ-SV) och 1 m dj. I gropen är ettblock 1 m st. Röset är...

Röse (L1997:8766)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:5206)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1953:8240)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1953:5753)

1) Röse, 8 m i diam och 0,7 m h, av 0,2-0,6 m st stenar. Övermossade. 2 m ÖSÖ om nr 1 och 36 m NNÖ om skogsväg är: 2) Röse, 7 m i diam och 0,7 m h, av...

Röse (L1981:4684)

Röse, 9 m diam och 1.2 m h. Stenarna är 0.1-0.3 m st, enstaka0.5-0.6 m st. I mitten en grop, 1.5 m diam och 0.5 m dj. Intillgropen ligger 0.5-0.6 m st...

Röse (L1970:7023)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1938:6481)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1961:8197)

Röse? , borttaget, nu synligt som en vag upphöjning, ca 15 m diamoch 0 ,2 m h, bestående av markerat gul sand, tlrika rullstenaroch kal kstenar. Verka...

Röse (L1997:8029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1979:3089)

Röse, 19 m diam, 1,4 m h. Stenarna är 0,2 - 0,5 m st. Röset är uppfört kring ett jordfast 2,5 x 1,5 m st block. Omedelbart SÖ om blocket är en 3 m st,...

Röse (L1968:4348)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1965:3095)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1972:9303)

Röse, 12 m diam och 1 m h av i allmänhet 0,2-0,4 m st stenar.Oregelbunden yta i NÖ och Ö två gropar resp 3 och 1 m diam och0,5-0,3 m dj. Delvis övermo...

Röse (L1956:2536)

1) Röse, 25 m diam, 2-3,5 m h. Stenarna är 0,25-0,6 m st,vanligen 0,25-0,4 m. Något kraterliknande mittgrop, 10 m diam,0,5 m dj i vilken är tre plundr...

Röse (L1968:5934)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1953:4625)

Röse, 15 m i diam och 1,7 m h, bestående av 0,2-0,6 m st stenar,varav en del av de större kan vara odlingssten. Röset är skadat och omplockat. På röse...

Röse (L1966:7313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2015:7762)

Röse, 7 m diam och 1,5 m h. Stenarna är 0,2-0,6 m st, vanligen0,3-0,4 m st. Mittgrop 1,7 m diam och 1 m dj. Övermossad. 7 m Ö40cg N om röset är en st...

Röse (L1955:1564)

Röse 12 m diam, ca 1 m h. Stenarna är 0,40-0,50 m st, I centrumfinns en antydan till en kista 2x1 m (NNÖ-SSV) vilken i den Ndelen täcks av en flisa 1,...

Röse (L1953:8386)

Röse, 7 m i diam och 0,7 m h, av 0,2-0,3 m st stenar - till störstadelen övermossade.

Röse (L1974:1308)

Röse, 18 m diam och 1,2-1,5 m h, av 0,2-0,6 m st stenar, övermossat. I mitten är en grop, 3 m diam och 0,8 m dj. I området förekommer rikligt med röjn...

Röse (L1966:4823)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1973:1698)

Röse, runt, 15 m diam och 0.9 m h av stenar, i allmänhet 0.1 - 0.3 m st, enstaka 0.4 - 0.5 m st. Ytan är ojämn och gropig. Från N-NÖ kanten tycks sten...

Röse (L1961:2120)

1) Röse, 10 m diam och 0,4 m h. Stenarna är 0,3-0,5 m st, enstakastörre. Smågropig yta. Kraftigt övermossat och beväxt med ett parlövtelningar. 45 m 2...

Röse (L1966:7914)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1996:2088)

Röse, 12 m diam och 0.6 m h. Ställvis sekundärt övertorvad med iytan talrika stenar. 0.2-0.4 m st. Enstaka stenar är intill 0.8m st. Ytan är kraftigt ...

Röse (L1984:3424)

Röse, 10 m diam och 0,8 m h. Delvis övermossat. Stenarna är 0,15-0,5 m st (mestadels 0,2-0,4 m). Omplockat i ytan. Mittgrop, 3x2 m st (N-S) och 0,7 m ...

Röse (L1970:9125)

Röse, 10 m diam och 1.4 m h. Stenarna är 0.2-0.8 m st, någotkantiga. Kallmurning, tydligast i rösets V del, av 0.3-0.8 m stkantiga, oftast platta sten...

Röse (L1984:1366)

Röse, 8 m diam och 0.8 m h. Stenarna är 0.4-0.8 m st. I V kantenett block intill 1.3 m st. omplockad och något utrasat. Bevuxenmed två björkar två gra...

Röse (L1966:1212)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1951:2741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:8623)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1958:913)

1) Röjningsröse, rösebotten? Ca 5 m diam och ca 0,5 m h av0,15-0,35 m st stenar. Rest efter röse där stenmaterialet harförts till närliggande stengärd...

Röse (L2007:1860)

1) Röse, 9 m (N-S) diam, 11 m (Ö-V) diam och intill 0.5 m h.Stenarna är i allmänhet 0.2-0.3 m st. Formen är oregelbunden då stenrivits bort och kastat...

Röse (L1955:7736)

1/Röse, 15 m i diam och 1.3 m h, av 0.2-0.4 m st stenar. Ö kantenupplockad i en murliknande avslutning.Övriga kanter långsluttande och övermossade. Be...

Röse (L1969:3897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2023:1032)

Röse?, runt, 10 m diam intill 0,8 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Grop i mitten, 3 m diam, 0,5 m dj. Flackt sluttande mot N, möjligen röjningsröse.

Röse (L1962:3956)

Rösen, plats för. På sandryggen N om gården, där nuvarandearrendators- byggnaden ligger har före år 1900 legat 2 rösen, somborttogs till stenmur och f...

Röse (L1936:9280)

1) Röse, ovalt, 7x5 m (VSV-ONO) och 0,5 m h. Stenarna är 0,1-0,3 mst. I mitten av röset är grop, 4,0x2,5 m (VSV-ONO) och 0,6 m dj.Rösts är något beväx...

Röse (L1976:6673)

Röse, 14 m diam och 2,3 m h. Stenarna är 0,2-0,35 m st, enstaka intill 0,5 m st. I rösets centrum finns 2 gropar, 3 m diam och 0,8 m dj resp 1,5 m d...

Röse (L2015:7792)

1) Röse, 11 m diam och 1 m h. Stenarna är 0,1-0,8 m st (vanligen0,2-0,3 m). Röset är starkt omplockat och har ojämn form. I SÖkanten är möjligen rest ...

Röse (L1939:7467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1955:9781)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Röse (L1942:7123)

1) Röse, 10-11 m diam och 0,4-0,8 m h, stenarna är 0,35-0,7 m st. Enstaka stenar 0,8-1,5 m st. Mittblock? Ca 3 m st och ca 1,6 mh. I SV delen antydan ...

Porsås kyrka, Röse (L1968:2440)

Rösebotten, 10 m i diam och intill 0,3 m h. Stenarna är 0,3-0,5 m st. Delvis övertorvat. NV delen avskärs av en stenhägnad. Denna är uppförd som en r...

Röse (L1979:3569)

Röse, 11 m diam, 1,2 m h, uppfört över bergklack med skenbar höjd av ca 2 m. Stenarna är vanligen 0,3 - 0,6 m st, enstaka intill 0,8 m h.

Röse (L1974:9881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2002:1308)

Röse, 13 m diam och 0.9 m h. Stenarna är vanlig4en 0.3-0.8 m st,enstaka är 0.9-1.1 m st. Delvis övermossat. Kantkedja, delvissynlig, 0.2-0.4 m h av 0....

Röse (L1965:5787)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2024:837)

Röse, runt, 11 m i diam och 0,8 m h, bestående av 0,15-0,3 m st stenar (enstaka intill 0,4 m st),

Röse (L1967:1085)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1977:7429)

1) Röse, ca 8 m diam och 1 m h. Grå- och kalkstenarna är 0,2-0,5 m st. Delvis kantkedja, 0,3 m h, av 0,4 m l gråstenar. Mittgrop, 2 m diam och 0,3 m d...

Röse (L1979:4408)

Röse, 10 m diam, 0,7 m h. Stenarna är i allmänhet 0,3 - 0,5 m st. I rösets mitt är en grop, 2 m diam, 0,3 m dj.

Röse (L1965:1405)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:8994)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1972:3853)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2015:7560)

1) Röse, 7 m diam och 0,8 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m stoch lätt övermossade. I mitten grop, 2 m diam och 0,7 m dj. ISSVoch VNV kkanten av grop...

Röse (L1973:9116)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1976:4452)

Röse, rest av 20-22 m och 0,5-1 m h bestående av 0,1-0,5 m st ka lk- och gråstenar. I NNÖ ligger lösa kalkhällar, 0,8-1,4 m st och 0,1-0,2 m tj. Omede...

Röse (L1943:3001)

1)Stensättning, rund, 6 m diam och 0.5 m h. Fyllning, ställvisövermossad, av vanligen 0.2-0.6 m stenar. I kanterna är ställvisstörre stenar, 0.5-0.8 m...

Röse (L2017:4208)

1) Röse, 7 m diam och 0,6 m h. Stenarna är 0,2-0,4 m st en delskarpkantade. Kantkedja 0,3-0,5 m h av 0,4-0,8 m l stenar. I Noch S tendens till kallmur...

Röse (L2007:5397)

Röse, 7 m diam och 0.5 m h av 0.2-0.6 m st stenar, en elskarpkantade, I mitten är en grop, 2 m diam och 0.5 m dj. Igropen är en kista, S delen synlig,...