Röse

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord.
Röse (L1980:1271)

1955: Röse, 7 m diam om och intill 1.0 m h. Fyllning i allmänhet0.1-0.3 m st stenar. Enstaka stenar är intill 0.4 m st.Kantkedja, 0.3-0.4 m h av 0.5-1...

Röse (L1961:5741)

1) Röse, 12 m diam och 1 m h. Stenarna äro 0,2-0,5 m st. Nedredelarna övermossade. I mitten grop, 1,5 m diam och 0,8 m dj. Kanten troligen något utras...

Röse (L1967:9540)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2015:3777)

Röse, 12 m diam och 1,5 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. Grop imitten, 5 m diam och 1 m dj. Delvis utrasat mot S. Beväxt medlövbuskar. Skräpbelamrat. T

Röse (L2016:6048)

Röse, 8 m i diam och 1 m h. Delvis övermossat med fyllning av0,3-0,8 m st stenar. Enstaka stenar intill 1 m st. Omplockad ochojämn yta. Belamrat med s...

Röse (L1939:9280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1967:4598)

1) Röse?, (odlingsröse)runt, 6-7 m diam och 1 m högt. Fyllning av i regel 0,3-0,6 mstora stenar. Röset ser omplockat ut.2) Stenmurar/ stensträng, 650 ...

Röse (L2017:3320)

Vid på flygfotobilden utsatta kryss markeringar har funnits 2rösen, se beskrivning. Vid besiktning kunde det konstateras attbåda dessa är undersökta. ...

Röse (L1968:3858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1979:5805)

Röse, 10 m diam, 0,7 m h. Stenarna är 0,3-0,6 m st. På rösets Ö del ligger en 2,2x0,8 m st, 0, 3 m tj häll. Röset är kraftigt skadat med två gropar, 2...

Röse (L1953:3554)

Röse, 12 m diam och 1.2 m h, bestående av 0.3-0.5 m st stenar. Imitten en grop, 3x2 m (VNV-ÖSÖ) och 0.2 m h. I gropen ett block,2x1.5 m (VNV-ÖSÖ) och ...

Röse (L1969:6380)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2013:8524)

Röse, rund, 8 m diam och 1 m h. Bestående av en flerskiktad stenpackning av 0,15–0,6 m stora, rundade stenar samt några upp till 1 m stora stenar och...

Röse (L1960:968)

Gravfält, 110x55 m (VNV-ÖSÖ) bestående av ca 30 fornlämningar.Dessa utgöres av ca 14 rösen och 16 stensättningar, varav fleraröseliknande. Rösena, 6-1...

Röse (L1974:6367)

Röse, rundt, 10 m diam och 1 m h av stenar, 0.2 - 0.45 m st, delvis övermossade. Enstaka stenar är 1.6 m st. I mitten är två gropar, 1.5 - 2 m diam oc...

Röse (L1984:809)

Röse, 7 m diam och 0.7 m h. Stenarna är 0.3-0.5 m st och kraftigtövermossade. Kantkedja, 0.1-0.4 m h, av 0.4-1 m l stenar. Någrastenar är utkastade ru...

Röse (L1954:4345)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2009:2080)

Röse 9 m diam och ca 0,7 m h, stenarna är 0,2-0,5 m st både runda och skarpkantade. I SSÖ delen en grop 4 m diam och ca 0,3 m dj.Beväxt med ett par en...

Röse (L1981:4684)

Röse, 9 m diam och 1.2 m h. Stenarna är 0.1-0.3 m st, enstaka0.5-0.6 m st. I mitten en grop, 1.5 m diam och 0.5 m dj. Intillgropen ligger 0.5-0.6 m st...

Röse (L1989:7854)

Röse?, uppgift om. Markerat på karta från 1816 med benämningenRöret. Ingen iakttaget vid fältbesiktning.

Röse (L1965:1606)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:5915)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1979:3463)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2014:3168)

Röse, 11 m diam och 1,9 m h. Lätt övermossat. Stenarna är vanligen0,3-0,6 m st. Direkt Ö om det övermossade centrum syns en 1,5 mst yta av mittblock. ...

Röse (L1972:3313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:2776)

Röse, runt, 8-9 m diam och 0,6 m h. De övermossade och övertorvade stenarna är vanligen 0,2-0,3 m st. Fornlämingen kantrar något åt V. 2 terrasskante...

Röse (L2016:6503)

1) Röse, 10 m i diam och 1,2 m h. Stenarna, som delvis ärövermossade, är 0,2-0,5 m st, enstaka 0,7 m st. Mittgrop 2 m idiam och 0,3 m dj. Beväxt med h...

Röse (L1954:9694)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1980:3626)

Röse, 13 m diam och 1m h. Delvis övermossat. Stenarna är 0.2-0.4m st. Antydan till kantkedja 0.2-0.3 m h av 0.4-0.7 m l stenar.Grop i mitten, 3 m diam...

Röse (L1965:7569)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2007:615)

1)Stensättning, rund, 9.5 m i diam och 0.3 m h. Fyllning av 0.2-0.6 m st stenar, övermossade. Kantkedja bäst uttalad i V, 0.3 m hoch 0.3-0.9 m l stena...

Röse (L1954:5099)

1) Röse, 11 m i diam och 0,8 m h. Övermossade 0,1-0,4 m st stenar. Mittgrop, 2x1,5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,4 m dj.45 m Ö om nr 1 är2) Stensättning, triang...

Röse (L2005:1578)

Röse, 9 m (NV-SO) diam och 0.4 m h. Fyllning av 0.2-0.5 m st stenar av blandat kantigt och rundat material. I SÖ saknas en hel del av fyllningsstenarn...

Röse (L1943:5387)

Röse, ca 6 m diam, 0,3 m h. Fylln, bestående 0,3-0,5 m st stenar. Kantkedja av 0,4-0,5 m st stenar, 0,2-0,3 m h. Beväxt med 1 gran samt hallonbuskar. ...

Röse (L1968:8800)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:7544)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1966:1881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1955:605)

1) Röse 10 m diam och intill 1,75 h. Stenarna är 0,2-0,4 m st.Några är 0,5-0,6 m st. I mitten grop 5 m diam och 1,3 m dj,invid röset växer några talla...

Röse (L1997:3681)

1) Stensättning, rund, 9.5 m diam och 0.2 m h. Fyllning av0.1-0.3 m st stenar. Mittröse, ej helt centrerat, 5.5 m diam och0.6 m h. Stensättningen är s...

Röse (L1998:9702)

Röse, runt, 9m diam och 0.9 m h. Stenarna är kraftigtövertorvade, 0.2-0.5 m st. avplanad topp.Beväxt med lövsly och grantelningar, i NV kanten en rotv...

Röse (L1956:7631)

Röse, 8 m diam och 0,9 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st, båderundade och skarpkantade. I mitten grop 1,5 m diam och 0,5 m dj.Något utrivet. Bevuxet med l...

Röse (L1964:6086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1962:1381)

Röse- uppgift om. Inom på fotokonceptkartan markerat område, 50 x15 m (NNÖ-SSV), skall enligt K.E. Sahlströms inventering är fastafornlämningar i Kinn...

Röse (L1953:2825)

Röse, runt, 17 m i diam och 2 m h, skenbart högre p.g.a. att dettäcker hela åskrönet. Består av 0,2-0,4 m st stenar. Omplockad ytai centrum.

Röse (L1973:7803)

1. Röse, rest av, 15 m i diam och intill 0.2 m h. Fyllning av i allmänhet 0.1 - 0.2 m st stenar. Röset har nästan helt förstörts isamband med stentäkt...

Röse (L1958:346)

1) Röse, 5 m diam och 0,4 m h. De vanligen rundade stenarna är0,1- 0,4 m st, i regel 0,3-0,4 m st ställvis kantkedja, 0,3 m hav 0,3 -0,5 m st stenar. ...

Röse (L1935:2541)

1) Röse: 15 m diam och 2,5 m h. Stenarna är 0,05-0,3 m st (i allm0,2-0,3 m). Kallmur synlig på ett par ställen. Kantkedja ställvissynlig 0,2-0,4 m h a...

Röse (L1938:5495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2017:1434)

Röse, närmast runt, möjligen ursprungligen kvadratiskt, ca 7 mdiam, ca 0,8 m h. Röset består av 0,2-0,5 m st stenar. Runt fotenligger större stenar, 0...

Röse (L1956:6866)

Röse? 8 m diam och 1 m h. Stenarna är ett brätteliknande område1-1,5 m br, 0,3-0,4 m h av 0,3-0,4 m st stenar. Delvisövermossat . Lövträd växer i kant...

Röse (L2016:1859)

1) Röse, ca 7 m diam och ca 0,7 m h. Röset, som delvis ärövermossat, består av i allmänhet 0,3-0,6 m st stenar.Stenmaterialet är påfallande stort. Ore...

Röse (L1967:4822)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1970:6892)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1952:8187)

Röse?, runt, 8-9 m i diam och 1,5 m h, bestående av 0,15-0,3 m st stenar. I Ö är ett block, 2 m st och 0,5 m h. Mittgrop, 1,5 m i diam och 0,3 m dj. P...

Röse (L1967:2334)

1) Röse, 11 m diam och 1.7 m h. Av 0.2-0.9 m st, till övervägandedelen kantiga stenar. En lodrät basmur, 9 m l och 0.2-0.6 m h, lagd i två till tre sk...

Röse (L1963:778)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1974:929)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2015:7648)

1) Röse, 9 m diam och 1,2 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m stoch lätt övermossade. I mitten grop, 3 m diam och 0,5 m dj.Delvis risbelagt och beväxt ...

Röse (L1971:332)

1) Röse, 15 m diam och 1.6 m h av stenar, 0.3 - 0.6 m st. Tydligkantkedja av stenar, 0.4 - 0.9 m st. I mitten är en grop. 1 mdiam och 0.5 m dj. I NÖ s...

Röse (L1955:7927)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Röse (L1943:8912)

Röse, 8 m diam och 0,8 m h. Fyllning, delvis övertorvad, av i allmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Grop i mitten, 1,3x1 m och 0,3 m dj.Bevuxet med ett 6-tal...

Röse (L2004:3979)

1) Stensättning, skenbart högliknande genom grävning, rund, 7 mdiam och 0.6 m h. Övertorvad. I mitten en grop, 3x2 m (NÖ-SV) och0.8 m dj. 5.5 m SÖ om...

Röse (L1963:2366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1974:2499)

Rösen.Enligt kapten Kygelbergs inv.rapport skall det Ö om vägen Mossvik- Kvistorp, mitt emot avtagsvägen till Ryssby, ha funnits två rösen? Den aktuel...

Röse (L1974:7074)

Område med borttagna fornlämningar, 190x100 m st (NV-SÖ). Inom området fanns vit besiktningstillfället fyra röseliknande eller stensättningsliknande l...

Röse (L1939:6024)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1957:5716)

1) Röse, ca 8 m i diam och ca 1,2 m h, av 0,1-0,3 m st stenar.Kantkedja av 0,5-0,7 m l och 0,2-0,4 m h stenar. Något omplockati mittpartiet. S sluttni...

Röse (L1936:7150)

1) Röse, ovalt, 5x4 m (NNÖ-SSV) och 0.5 m h. Vanligen ärstenarna, 0.3-0.4 m st. I mitten en grop, i vars S del är enrest av kista, utgörandes av 2 häl...

Röse (L1962:5574)

1) Röse?, 12 m diam och intill 2,5 m h. Stenarna är 0,1-0,7 m st(vanligen 0,2-0,3 m st). SSV delen är något omplockad och sten är borttagen intill 1 m...

Röse (L1997:8029)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1950:3310)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2009:2206)

1) Röse 10 m diam och 1 m h stenarna är 0,3-1,0 m st, lätt övermossade. Delvis rest av kantkedja 0,3-0,4 m h, av 0,5-1,0 m l stenar. I NÖ-S kan röset ...

Röse (L1966:1447)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1953:7920)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1973:1930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1990:5095)

1/Stensättning, rund, 7 m i diam och 0.5 m h, med ställvis synligfyllning av 0.3-0.4 m st stenar. 3 m S om nr 1 är:2/Stensättning, rund, 7.5 m i dia...

Röse (L1954:9649)

Röse, 15 m diam och 1.25 m h, av i allmänhet 0.3-0.4 m st stenar.Något upprivet i mitten.Bevuxet med ett trettiotal granar samt ett par björkar.

Röse (L1996:1787)

Röse, 8 m diam och 0.7 m h. Något övermossat med i ytan talrikastenar, 0.2-0.5 m st. Enstaka stenar är intill 1 m st. Ytan ärkraftigt omplockad. Den S...

Röse (L1984:6734)

Röse, oregelbunden, närmast rund, 9 m diam och intill 1 m h.Stenarna är i allmänhet 0.3-0.7 m st. Enstaka intill 1.5 m stblock finns. I mitten en grop...

Röse (L1951:7317)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:1359)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:1585)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1964:6133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1979:5089)

Röse, undersökt och borttaget i samband med vägdragning 1964.

Röse (L1986:9849)

Röse. På grund av läget på en höjd med en flack platå bedöms röset utgöra ett gravröse. Framkom vid arkeologisk utredning steg 1 utan KML-beslut. (RAÄ...

Röse (L1970:8642)

1) Röse, 10 m diam och 0.9 m h. Stenarna är 0.3-0.8 m st, rundadeoch kantiga. I mitten är en grop, 2 m diam och 0.3 m dj. Bevuxenmed ljung och i SV de...

Röse (L1968:9647)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1970:4228)

Röse, 12 m diam och 1.5-2 m h. Stenarna är vanligen 0.3-0.5 m st.Yttäckning synlig runt närmast hela röset av 0.3-0.4 m l stenar.Rest av kallmurad kan...

Röse (L1974:2685)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1968:7370)

1) Röse med brätte, 15 m diam och 2 m h. Stenarna 0.2-0.5 m st, rundade och kantiga. I mitten är en långsträckt grop, 6.5x1.5-2 m (Ö-V) och 1.35 m dj....

Röse (L1997:7164)

Röse, 16 m diam och 1.0 m h. Stenarna är intill 0.6 m st. I Ndelen är en grop, 2 m diam och 0.7 m h, 0.7 m bred och 0.2 m tj,samt en lutande sten 1.2 ...

Röse (L1964:3706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L2017:2442)

1) Röse, rest av, 12 m diam och 1,5 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m ststenar, samt talrika skärvstenar 0,05-0,1 m stora. I V delen är 2block 1-1,5 m stora....

Röse (L2002:728)

Röse, ca 23 m diam och 0.9 m h. Stenarna är 0.2-0.5 m st. Lättövermossat. Kantkedja, delvis synlig, 0.3-0.5 m h av 0.5-1.3 m lstenar. I mitten är en g...

Röse (L1976:6876)

Röse? bortodlat Enl. 1939 års inv. möjligen odlingsröse.

Röse (L1965:3881)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1943:2368)

Röse 10 m diam och 1,5 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st, delvis övermossade. Den har delvis kantkedja i V, 0,1 m h och 0,1-0,4 m l stenar. Grop i mitten,...

Röse (L1957:4981)

Röse, runt, 10 m i diam och 1,2 m högt, bestående av 0,25-0,5 m stora stenar. Mittblock, 1,5 m i diam och 0,25 m högt. Kantkedja synlig i Ö-S, 0,3-0,5...

Röse (L1966:8696)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Röse (L1969:6109)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.