Rösning

Riksantikvarieämbetets definition: En eller flera uppresta eller upplagda stenar som kan ha fungerat som riktmärke eller liknande.
Rösning (L2022:8277)

Rösning, bestående av en rest stenflisa, 0,7x0,05x0,5 m (ÖNÖ-VSV). Flisan är upplutad mot lös sten i sluttningen och fastlåst med en liggande flisa.

Rösning (L1959:1646)

Toppröse, närmast ovalt, 1,1x0,8 m (VSV-ÖNÖ) och 1 m h, av 0,1-0,45 m st stenar. Lavtillväxten avviker ej påtagligt från omgivningen. (RAÄ dnr 3.4.2-2...

Rösning (L2022:129)

Uppallat stenblock, 1,5 x 0,9 m (N-S) och intill 0,8 m h. Blocket är i kanten uppallat av en stödsten, 0,15 m st.

Rösning (L1945:8888)

Rösning, 3 m diam och 0,5 m h, bestående av 0,2-0,7 m st stenar. N delen är lägre och övertorvad. Stenarna i S verkar vara påförda senare än övriga st...

Rösning (L1945:2022)

Rösning, rund, 0,8 m diam och 1 m h, bestående av ett 10-tal, 0,2-0,5 m st stenar.

Rösning (L2019:3724)

Rösning, oval, 0,8x0,5 m (N-S) och 0,4 m h, bestående av ett 10-tal 0,4-0,5 m st stenar.

Rösning (L2013:6579)

Rösning, toppröse, 1,5 m diameter och 0,7 m h, av 0,1-0,5 m l stenar, lagda i kallmur. Åt Ö ligger 4 utkastade stenar, 0,4-0,5 m st.

Rösning (L1938:7582)

Rösning, oregelbunden, 1,2 m i diam och 0,4 m h av 0,4-0,8 m st stenar och hällar. 0,5 m N-Ö-S-SV om rösningen bildar ett 10-tal helt eller delvis öve...

Rösning (L2023:314)

Rest sten, Rektangulär, men något konisk. 1,5 m h, 0, 65 m br och 0,4 m tj. Beväxt med kartlavar.

Rösning (L2020:9286)

Rösning, 0,5x0,4 m (NV-SÖ) bestående av 4 flata stenar staplade på varandra, de tre undre är jämnstora, 0,5 m l, 0,4 m br och 0,05-0,15 m tj Toppsten...

Rösning (L1992:8465)

Rösning, bestående av 3 upplagda stenar, 0,2-0,45 m st, på block. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-2009).

Rösning (L1996:8767)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Rösning (L2020:9117)

Tre upplagda stenar, 0,2-0,4 m stora på krönparti av block, 2 m stort och 1,8 m högt.

Rösning (L1937:9460)

Rösning, 1,3 m diam och 0,8 m h av ett 30-tal stenar 0,2 - 0,7 m st. Något utrasad i SO. I mitten är en hålighet där det ligger ett vedträ. På rösning...

Rösning (L1937:9328)

Rösning 1,5 m i diam och 0,4 m h av ett 30-tal 0,3 - 0,5 m st stenar varav 2 fortfarande är uppallade, övriga är utrasade. (RAÄ dnr 3.4.2-2619-2013)

Rösning (L2020:9262)

Rösning, bestående av ett block, 1,5 m i diameter, 1,2 m h, uppallad i NÖ delen av ett mindre block, 0,4x0,3x0,2 m st, så att ovansidan av det större ...

Rösning (L1992:6845)

Rösning bestående av upplagda stenar på ett block. Blocket är 3,5 x 1,5 m st (NNÖ-SSV) och 1 m h, med tämligen flat ovansida. På S delen ligger 2 sten...

Rösning (L1998:6271)

Rösad stubbe?, 0,5 m h och 0,4 m diam. På toppen är 3 mindre avlånga stenar, ca 10 cm l och 2-3 cm br.

Rösning (L1992:7975)

Rösning, bestående av ett 10-tal 0,2-0,4 m st stenar. Verkar nedrasat.

Rösning (L1937:9233)

Rösning, rund, 3 m i diam och 0,4 m h av 0,2 - 0,5 m st stenar varav några stenar i rösningens centrum förefaller recenta medan övriga stenar är överm...

Rösning (L1938:8197)

Rösning, 0,9x0,7 m (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Rösning (L1938:7904)

Rösning, 1x0,7 m (NV/VNV-SÖ/ÖSÖ) och 0,9 m h av 0,2-0,6 m st hällar staplade på varandra. Runt omkring ligger ett flertal utspridda/nedrasade stenar p...

Rösning (L2020:572)

Ledmarkering i form av rösning. På krön av stenblock, 3,5x2 m, är rösning av 5 stenar, 0,2 till 0.4 m st, ihoprasade.

Rösning (L2020:9257)

Rösning, bestående av ett block 0,9x0,7 m st (ÖSÖ-VNV), intill 0,4 m h, lagt på ett större block, 2,5x1,2x1,2 m (NÖ-SV). Uppallat i NV delen, så att d...

Rösning (L1998:7366)

Rösning, 0,3 x 0,3 och 0,7 m h av 4 stenar, 0,3 m st. Rösningen är belägen på en större sten.

Rösning (L1998:6808)

Rösning, 0,45 x 0,4 m (V-Ö) och 0,75 m h av 5 flata stenar, 0,35-0,45 m st. Belägen på sten 1 x 0,5 m och 0,3 m h.

Rösning (L1945:8952)

Rösning, närmast kvadratisk, 1,5x1,5 m och 1,5 m h, bestående av staplade flata stenar med en flat sten på högkant i toppen.

Rösning (L1998:6875)

Rösning, 1 x 0,8 m st bestående av upprest sten, 0,5 x 0,15 m (NV-SÖ) och 0,8 m h. Omgiven av stöttande stenar. Ger ett ålderdomligt intryck.

Rösning (L2021:6386)

Rösning, oval, 1,9×0,9 m (VNV- ÖSÖ) och 0,2 m- 0,3 h, av ett 20-tal lagda stenar med lutning åt N- NV.

Rösning (L1937:4418)

Rösning, oregelbunden, ca 1 m i diam och 0,4 m h, bestående av ett 15-tal stenar, 0.1-0,4 m st. Begränsningen är något oklar eftersom rösningen är anl...

Rösning (L1998:7364)

Rösning, 0,4 x 0,4 och 0,6 m h av tre stenar, 0,4 m st.

Rösning (L2020:9301)

Visarsten? (Ö-V), 0,45 m l, 0,25 m h, intill 0,15 m tj, delvis lagd på, och överskjutande åt Ö, en mindre sten 0,4 m st och intill 0,1 m tj. Visarsten...

Rösning (L1937:7529)

Rösning, närmast rektangulär, 0,7 x 0,6 m (N-S), bestående av en visarsten, 0,3 m h, 0,5 m b (N-S) och 0,03 m tj, i ett fundament av 0,4 - 0,6 m st st...

Rösning (L1938:7885)

Rösning, oval, 1,4x1 m (N-S) och 0,27 m h, av 0,25-0,35 m st stenar. I mitten är en häll 0,8x0,4 m (N-S) och 0,06 m tj, vilken förmodligen tidigare va...

Rösning (L2023:2629)

Rösning, 3 x 2 m st (Ö-V) och 0,3 m h. Övertorvad med delvis kännbara stenar.

Rösning (L1938:8141)

Rösning, 0,6 m i diam och 0,4 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Rösning (L1934:845)

Rösning, 0,7 m diam och 0,5 m h, bestående av fem 0,3-0,7 m st stenar.

Rösning (L2020:1244)

Ledmarkering i form av 1 uppallad stenflisa, 0,5 m, 0,05-0,3 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,01-0,04 m tj, avsmalnande uppåt, uppallad av minst nio (synliga) ste...

Rösning (L1938:7742)

Rösning, 0,9 m i diam och 0,2 m h, av 0,1-0,4 m st stenar.

Rösning (L1998:6773)

Rösning, 0,4 x 0,3 m och 0,45 m h av 4 stenar 0,3-0,4 m st. Belägen på sten, 2 x 1,5 m st och 0,5 m h.

Rösning (L2022:130)

Uppallat stenblock, 2,0 x 1,4 m (NNV-SSV) och intill 1,2 m h. Uppallat av 2 underliggare/stödstenar, 0, 15 respektive 0,2 m st och belägna under stenb...

Rösning (L2023:313)

Rest sten, rektangulär, 1,1 m h, 0,6 m br och 0,2 m tj. Beväxt med kartlavar.

Rösning (L2021:1132)

Rösning som består av en större rest sten 1,0 m h x 0,15 x 0,15 m.

Rösning (L2020:9297)

Visarsten (N-S), 1,2 m h, 0,45 m br, 0,2-0-0,25 m tj, med spetsig vinklad topp, Stenen lutar mot häll i V, i Ö är en mindre sten ställd, 0,4 m h, 0,25...

Rösning (L1992:8388)

Rösning, bestående av 5 stenar i rösning, 0,15-0,6 m st, troligen flera nedrasade. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-20...

Rösning (L1945:8653)

Rösning, 4,5 m diam och 1,2 m h. På platsen låg tidigare den gamla toppstugan.

Rösning (L1998:6792)

Rösning, 0,8 x 0,4 m (N-S) och 1 m h bestående av 5 stenar.

Rösning (L1998:6900)

Rösning, bestående av upprest sten, 0,5 x 0,15 (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Belägen på större sten 1 x 1,5 m st och 0,2 m h

Rösning (L1998:6627)

Rösning?, bestående av en upprest sten, 0,4 m l (N-S) , 0,1 m br och 0,45 m h. Intill är en mindre grop/försänkning mellan den uppresta stenen och ann...

Rösning (L1937:1272)

Rösning. 0,5x0,4m (N-S) och 0,1m h bestående av lavade hällar 0,2-0,5m st. På toppen är en rundad sten 0,2m st.

Rösning (L1938:9715)

Rösning, oregelbunden, 1,5x0,9m (Ö-V) och 0,3m h av 0,2-0,5m st hällat samt överst en häll, 0,7x0,3m st och 0,2m tj. Stenarna har gul lav.

Rösning (L1938:8509)

Rösning, triangulär, 1,9x1,65 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h av 0,2-1 m st stenar. I mitten är en häll 0,8x0,3 m och 0,1 m tj (N-S), vilken tidigare förmodli...

Rösning (L1937:7262)

Rösning, rund, 1.3 m i diam och 0.7 m h av ett 30-tal, 0.1-0.6 m st flata stenar. Visarsten, 0.8 m st, i mitten, (NNV-SSÖ).

Rösning (L1998:6726)

Rösning, 0,4 x 0,3 m (V-Ö) och 0,3 m h av 3 stenar, 0,3-0,4 m st. Belägen på större sten 0,9 x 0,7 m och 0,3 m h i ytterkant av stenfält.

Rösning (L2020:9281)

Visarstenar, 2 st, 0,35 resp. 0,45 m h, 0,25 resp. 0,4 m br, 0,05 resp. 0,1 m tj. Resta mot V sidan av mindre jordfast sten (NÖ-SV) 0,4-0,6 m i sida.

Rösning (L2019:5293)

Rösning, bestående av tre stenar lagda på häll. Hällen sluttande åt SV. De två undre är 0,3 resp 0,5 m l, 0,4 m br och 0,05 resp 0,1 m tj, och är uppa...

Rösning (L1945:3403)

Rösning, rund, 2 m diam och 0,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Stenarna är upplagda kring ett större jordfast block.

Rösning (L2020:9300)

Visarstenar (NÖ-SV), 2 stycken, resta och lutande mot varandra. Stenarna är närmast tresidiga, 0,35 resp. 0,45 m h, 0,25 resp. 0,35 m br vid basen sam...

Rösning (L1938:7435)

Rösning, 1,3x0,7 m (NNÖ-SSV) och 0,5 m h, av ett 20-tal 0,2-0,5 m st hällar. I SÖ utrasade stenar. 1 m S om rösningen en samling med 8 stenar.

Rösning (L2020:9065)

Rösning, ca 0,5 m i diameter och 0,2 m högt av fem staplande stenar på block, 3 m stort och 1,7 m högt.

Rösning (L2022:6991)

Rösning, 1,4x 1,2 m (N- S) och 0,3 m h. Bestående av flata stenar där några ligger utanför i NV.

Rösning (L2020:9290)

Rösning 0,6 x 0,6 m st (NNV-SSÖ), ca 0,5 m hög, på N del av större block, bestående av 9 flata stenar, 0,15-0,5 m st och intill 0,10 tj, staplade på v...

Rösning (L1938:8602)

Rösning, 0,6 m i diam och 0,3 m h av 0,2-0,5 m st hällar samt en 0,3 m st sten. En häll ligger omedelbart NÖ om rösningen.

Rösning (L1998:7390)

Rösning, närmast rund, 0,5 m diam och 0,5 m h av 3,3-0,4 m st, flata stenar, rikt lavbeväxta. Delvis raserad. I mitten av rösningen är närmast helt fö...

Rösning (L1992:8188)

Rösning, bestående av en rest flat sten, 0,9 m h, 0,6 m br och 0,05 m tj. Stenen står i en närmast kvadratisk rösning med ca 2 m sida och intill 0,4 m...

Rösning (L2020:9279)

Rösning, bestående av en 0,7 m l, 0,3–0,6 m br och 0,4 m h sten på häll.

Rösning (L1992:7842)

Rösning, oval, 1,2x0,9 m (NV-SÖ till NNÖ-SSV) och 0,7 m h, av 0,3-0,5 m st stenar, oregelbundet staplade på varandra. I mitten en hålighet, 0,1 m i di...

Rösning (L1945:3817)

Ledmarkering (?), bestående av en rest sten, 0,4 m h, 0,5 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,1-0,2 m tj, omgiven av en närmast oval stenpackning, 1,5x1 m (NÖ-SV) oc...

Rösning (L1998:6771)

Rösning, 0,75 x 0,45 (NÖ-SV) och 0,85 m h av 5 stenar, 0,3-0,75 m st. Belägen på större sten, ca 2 m st och 1 m h.

Rösning (L1998:6251)

Rösning, rund, 1,3 m diam och 0,6 m h av ca 0,2-0,5 m st stenar. S om denna finns en rösning, 1,3 x 1 m och 0,5 m h. Denna är tolkad som sentida al...

Rösning (L1938:8200)

Rösning, 1 m i diam och 0,3 m h av 0,2-0,9 m h stenar, varav 2 av vit kvartsit (övriga gråstenar). Den längsta stenen har möjligen varit rest,

Rösning (L2020:577)

Rösning, bestående av ca 15 stenar, 0,2 till 0,4 m st. Lagda på häll, 0,7 m h. Ledmarkering.

Rösning (L1998:6962)

Rösning bestående av en upprest flat sten 0,6 x 0,25 m st (ÖNÖ-VSV) och 1,1 m h Den uppresta stenen är stadgad med ett 10-tal flata stenar på sidan. ...

Rösning (L1937:6789)

Rågångsröse, runt, 0.8 m diam och 0.4 m h, av 7 synliga stenar och ett antal övermossade. De synliga stenarna är 0.2-0.3 m st. Eventuellt röse för pin...

Rösning (L1938:9332)

Rösning, rest av oregelbunden, 1m diam. och 0,1m h. av 6 hällar, 0,3m st., och en större sten i mitten, 0,4m st., som förmodligen varit upprest. Kartl...

Rösning (L1945:8999)

Rösning, bestående av en upprest häll, 0,55 m h, 0,5 m br (NNV-SSÖ) och 0,1 m tj. Märker möjligen ut intilliggande stig.

Rösning (L1938:9055)

Rösning, raserat, 1m diam och 0,4m h bestående av, på varandra lagda hällar 0,1-0,4m st, på block 3m st. I NV är nedrasade hällar 0,2-0,4m st.

Rösning (L1937:7535)

Rösning, oregelbunden, 1,3 m diam och 0,1 - 1 m h, bestående av en visarsten, 0,8 m br vid basen och avsmalnande mot toppen (NÖ-SV), 1 mh och 0,1 m tj...

Rösning (L1938:9568)

Rösning, 1,2m i diam och 0,8m h av 0,1-0,6m st stenar. Ålderdomliga.Två stenar överst nyligen omplockade.

Rösning (L2019:5602)

Rösning, 1 m i diameter och 1 m hög av 0,1-0,4 m stora stenar med kartlav intill 3 cm. Några mindre rösningar finns runt omkring.

Rösning (L1998:6964)

Rösning, oregelbunden, 1 x 0,7 m st och 1 m h av flata stenar. Stenarna är beväxta av kartlav.

Rösning (L1938:7536)

Rösning, 1,3 m i diam och 0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar och hällar.

Rösning (L1998:6648)

Rösning, 0,4 x 0,5 m (NV-SÖ) och 0,6 m h bestående av 7 flata stenar, 0,4-0,5 m st, på större sten. Ger ett sentida intryck.

Rösning (L1938:8279)

Rösning, oregelbunden, 1 m i diam och 0,3 m h, av 0,1-0,6 m st hällar, en 0,4 m st sten i vit kvartsit samt, underst, en 1 m st häll. Nära mitten är e...

Rösning (L1937:7875)

Rösning, närmast rund, 1 m i diam och 0,2 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, varav enstaka övermossade. Kartlav mindre än 1 cm i diam. I mitten del av träst...

Rösning (L2020:9299)

Visarsten (NV-SÖ), 0,75 m h, 0,45 m br, 0,12 m tj, avsmalnande mot toppen. Stenen lutar mot markfast block i SV,4 m h, 0,25 m br och 0,05–0,15 m tj.

Rösning (L2022:6886)

Rösning, oregelbunden, 1x 0,8 m (NV- SÖ) och 0,3 m h, av ett antal 0,2–0,5 m st stenar, huvudsakligen flata.

Rösning (L2020:9282)

Visarsten, trekantig, 0,5 m i sida, 0,6 m tj, med plan ovansida. Rest på V kanten av häll.

Rösning (L1937:4843)

Rösning, 1,5 m i diam och 0,4 m h, av 0,2-0,8 m st stenar, varav den största kantställd .

Rösning (L1945:7777)

Rösning, rund, 0,6 m diam och 0,2 m h, bestående av 0,2-0,3 m st stenar.

Rösning (L2019:5608)

Rösning, 1 m i diameter och 0,4 m hög av 0,2-0,6 m stora hällar med kartlav intill 2 cm.

Rösning (L1938:8841)

Rösning, 1m i diam och 0,4m h av 0,3-0,7m st hällar staplade på varandra. kartlav upp till 3cm i diam.

Rösning (L1945:8889)

Stenröse, 1,5 m diam och 0,4 m h, bestående av 0,1-0,3 m st stenar. Förmodligen vägvisarröse, ingen led passerar dock här idag.

Rösning (L1992:5631)

Ledmarkering, 0,3 m l (NV-SÖ), 0,1 m br och 0,4 m h, av röd bergart. Uppallad med hjälp av 3 stenar, varav 2 är synliga, 0,2-0,3 m st. (RAÄ dnr 321-28...

Rösning (L1998:7163)

Rösning, 0,7 x 0,3 m st och 0,7 m h av flata lavbeväxta stenar.

Rösning (L2020:581)

Ledmarkering i form av rest sten, 1,2 m h, 0,1 m tj och 0,6 m br (NNV-SSÖ). Kilad med mindre stenar i botten.

Rösning (L1998:6898)

Rösning 0,45 x 0,35 m (NÖ-SV) och 0,5 m h, bestående av upprest sten 0,45 x 0,15 m och 0,5 m h. Stöttas av 3 stenar.

Rösning (L1937:1462)

Rösning, kvadratisk, 1x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h, bestående av 0,3-0,9 m st hällar. V, S och Ö om rösningen ligger 3 utfallna stenar. För ytterligare...

Rösning (L1998:6997)

Rösning, oregelbunden, 0,4 x 0,2 m (NV-SÖ) och 0,55 m h bestående av två stenar. En mindre sten, 0,3 x 0,2 m st är lagd på toppen av en större ståend...

Rösning (L1945:9065)

Rösning, rund, 1 m diam och 0,5 m h, av 0,3-0,5 m st stenar.