Rösning

Riksantikvarieämbetets definition: En eller flera uppresta eller upplagda stenar som kan ha fungerat som riktmärke eller liknande.
Rösning (L1998:6698)

Rösning, 1,1 x 0,8 m (NV-SÖ) och 0,5 m h bestående av flata stenar.

Rösning (L2020:1244)

Ledmarkering i form av 1 uppallad stenflisa, 0,5 m, 0,05-0,3 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,01-0,04 m tj, avsmalnande uppåt, uppallad av minst nio (synliga) ste...

Rösning (L1945:2096)

Rösning, bestående av en upprest sten, 1 m h, 0,4 m br och 0,1 m tj. Kring den resta stenen är ett 10-tal stenar, 0,2-0,4 m st. Stenarna är placerade ...

Rösning (L2020:1241)

Ledmarkering i form av 1 uppallad sten, 0,8 m synlig höjd, 0,3-0,4 m br (NV-SÖ) och 0,03 m tj (NV-SÖ), uppallad och inkilad i skivat stenblock, 2x1,5-...

Rösning (L1998:6627)

Rösning?, bestående av en upprest sten, 0,4 m l (N-S) , 0,1 m br och 0,45 m h. Intill är en mindre grop/försänkning mellan den uppresta stenen och ann...

Rösning (L2021:195)

Rösning 1,4x1,5 m (Ö-V), 1,3 m h, närmast rund bestående av 0,2 - 0,35-0,40 m st stenar. Övermossad.

Rösning (L1998:7168)

Rösning, närmast rund, 0,5 m diam och 0,8 m h av ett 10-tal lavbeväxa stenar 0,2-0,5 m st.

Rösning (L1945:2022)

Rösning, rund, 0,8 m diam och 1 m h, bestående av ett 10-tal, 0,2-0,5 m st stenar.

Rösning (L1998:6810)

Rösning, 0,4 x 0,35 m (N-S) och 0,5 m h av 6 flata stenar. Belägen på större sten 1 mst och 0,2 m h i våtmark.

Rösning (L1937:954)

Rösning, runt, 2m i diam och 0,5m h av 0,05-0,2m st flata stenar. I SSV är fallen (rest) sten 0,75m l och 0,25m br, 0,1m tj.

Rösning (L2022:6488)

Rösning, oregelbunden, 1,5×0,5 m (N- S) och 0,4 m h, av två lager staplad sten, 0,2- 0,3 m st.

Rösning (L1998:6808)

Rösning, 0,45 x 0,4 m (V-Ö) och 0,75 m h av 5 flata stenar, 0,35-0,45 m st. Belägen på sten 1 x 0,5 m och 0,3 m h.

Rösning (L1938:9716)

Rösning, rund, 2m i diam och 0,4m h av 0,1-0,4m stora stenar. I mitten ligger en 0,3x0,5m stor häll (NNV-SSÖ) som sannolikt varit upprest. N delen av ...

Rösning (L1998:7169)

Rösning, 0,6 x 0,3 m och 0,9 m h bestående av 9 lavbeväxta flata stenar 0,3-0,6 m st.

Rösning (L1998:6901)

Rösning, 0,5 x 0,5 m st och 0,7 m h av 8 flata stenar, 0,3-0,5 m st. Belägen på större sten.

Rösning (L2022:6802)

Rösning, rektangulär, 1,5×1,1 m och 0,5 m h, av ett antal 0,2–0,5 m st stenar.

Rösning (L1992:7262)

Rösning, bestående av en upplagd sten, 0,2x0,15 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,1 m h. Stenen är lagd på ett jordfast block, 2x2 m st och intill 0,1 m h i N ...

Rösning (L1992:8441)

Rösning, bestående av upplagd sten, 0,4 m h, stående på block. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-2009).

Rösning (L1992:8463)

Rösning, bestående av 1 upplagd sten, 0,4 m st, ovanpå block. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-2009).

Rösning (L1945:9044)

Rösning, rund, 4,5 m diam och 0,5 m h, av 0,05-0,5 m st stenar, delvis övertorvade.

Rösning (L1938:9633)

Rösning, oregelbunden, 1,8x0,7 (NO-SV) och 0,5m h. av 0,3-0,7m st. hällar. Överst är en större sten 0,6x0,5x0,4m st. 1m runt röset är utrasade stenar ...

Rösning (L1938:9782)

Rösning, oregelbunden, 0,8 m i diam och intill 0,3 m h, av ett 15-tal stenar, 0,2-0,4 m st. Verkar något utrasad. Anlagd ovanpå ett större jordfast bl...

Rösning (L1945:8726)

Rösning, närmast rund, ca 1 m diam och 0,6 m h, av 0,1-0,5 m st stenar. Rösningen är placerad ovanpå ett flyttblock, 6x5 m (N-S) och 2 m h.

Rösning (L2021:5398)

Rösning, rund, ca 1,5 m diam och 0,6 m h, av ett stort antal 0,2–0,4 m st stenar, några utrasade.

Rösning (L2020:9286)

Rösning, 0,5x0,4 m (NV-SÖ) bestående av 4 flata stenar staplade på varandra, de tre undre är jämnstora, 0,5 m l, 0,4 m br och 0,05-0,15 m tj Toppsten...

Rösning (L1938:8135)

Rösning, närmast rund, 1,5 m i diam och 0,4 m h av 0,2-0,5 m st stenar och hällar.

Rösning (L1938:8136)

Rösning, närmast rektangulär, 0,6x0,5 m (Ö-V) och 0,8 m h, av 0,3-0,4 m st stenar travade på varandra.

Rösning (L2022:7608)

Rösning, 0,6x0,4 m (NV-SO) och 0,4 m hög, bestående av sex lager på varandra lagda flata stenar, 0,05-0,2 m tjocka.

Rösning (L1938:8056)

Rösning, 1,2x0,9 m (NNV-SSÖ) och 1,1 m h, bestående av en stensamling, 1,2x0,9 m och 0,3 m h av 0,2-0,9 m l stenar (lagda i NÖ-SV) och i mitten en upp...

Rösning (L2022:7668)

Rösning, bestående av en visarsten (NNV-SSÖ), 0,6 m hög, 0,6 m bred vid basen och något avsmalnad mot vågrät topp. Rest mellan två jordfasta stenar, i...

Rösning (L1945:1874)

Rösning, närmast rund, 0,6 m diam, bestående av en visarsten, 0,6 m h, 0,5 m br (NV-SÖ) och 0,05 m tj, i ett fundament av 2 synliga stenar, 0,5 - 0,6...

Rösning (L2021:1132)

Rösning som består av en större rest sten 1,0 m h x 0,15 x 0,15 m.

Rösning (L2020:9109)

Rösning, 0,5 m i diameter och 0,2 m hög av 3 upplagda stenar, 0,2-0,5 m stora, på en liten berghäll. Stenarna är på väg att hasa ner från hällen.

Rösning (L1937:4418)

Rösning, oregelbunden, ca 1 m i diam och 0,4 m h, bestående av ett 15-tal stenar, 0.1-0,4 m st. Begränsningen är något oklar eftersom rösningen är anl...

Rösning (L2020:9261)

Rösning, bestående av en upplagd sten, rombisk form, 0,3 m i sida, 0,35 m tj, av kvartsit, Upplagd på ett större block, 1,5 m i diameter, 1 m h, avsma...

Rösning (L2020:9070)

Rösning, 2 m i diameter och 0,3 m hög av 0,2-0,8 m stora stenar och hällar med i mitten en upprest sten, 0,8 m hög, 0,3 m bred vid basen (N-S) och 0,1...

Rösning (L1998:7162)

Rösning, 0,7 x 0,5 m (N-S) och 0,8 m h av 6 flata stenar 0,4-0,7 m st.

Rösning (L1945:1851)

Rösning, rund, 1,5 diam och 0,3 m h bestående av 0,2-0,5 m st stenar,

Rösning (L1998:6270)

Rösad stubbe, 0,4 m h och 0,45 m diam. På toppen är en sten 0,1 m st.

Rösning (L1998:6807)

Rösning, 0,4 x 0,15 (NNÖ-SSV) och 0,5 m h, bestående av 1 rest sten, belägen på sten 0,9 x 0,7 m st och 0,3 m h.

Rösning (L1934:848)

Rösning, rund, 1 m diam och 0,4 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. Mitt i rösningen är en flat rest sten, 0,2 m br och 0,6 m h.

Rösning (L1992:7865)

Rösning, bestående av en uppallad sten, 0,9x0,7 m (N-S) och intill 0,4 m h. Upplagd på 2 underliggare, 0,1-0,15 m st. Lagd på jordfast block, 2,5x2 m ...

Rösning (L1937:7529)

Rösning, närmast rektangulär, 0,7 x 0,6 m (N-S), bestående av en visarsten, 0,3 m h, 0,5 m b (N-S) och 0,03 m tj, i ett fundament av 0,4 - 0,6 m st st...

Rösning (L1998:6699)

Rösning, 0,45 x 0,45 och 0,6 h av flata stenar.

Rösning (L1998:6872)

Rösning, närmast rund, 1 m diam och 1,5 m h av till större delen flata stenar, 0,1-0,5 m st. Spår efter mindre stig går förbi rösningen samt de intil...

Rösning (L1938:7582)

Rösning, oregelbunden, 1,2 m i diam och 0,4 m h av 0,4-0,8 m st stenar och hällar. 0,5 m N-Ö-S-SV om rösningen bildar ett 10-tal helt eller delvis öve...

Rösning (L1992:8440)

Rösning, bestående av 1 upplagd sten, 0,2 m st, på block. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-2009).

Rösning (L2021:1137)

Rösning (NÖ/SV) består av 3 st, 0,1-0,6 m x 0,5 - 0,65 m och 0,15 m tj. Största stenen mäter 0,6 x 0,65 m, 0,1 m tj och är upprest på kortsidan och hå...

Rösning (L2020:9073)

Rösning? 1 m i diameter och 0,2 m hög av 0,2-0,4 m stora hällar och en liggande häll, 1 m lång (N-S), 0,25 m bred och 0,1 m tjock. Kartlav 6 cm. På be...

Rösning (L2020:580)

Ledmarkering i form av rest sten, 1 m h, 0,25 m br och 0,15 m tj, i botten kilad med småsten.

Rösning (L1945:1663)

Vard, 0,3 m br och 0,8 m h, bestående av en flat sten nerkilad i en spricka i berget. 5 m S om stenen är ett röse, runt, 0,8 m diam och 0,3- 0,4 m h.

Rösning (L2022:8186)

Rösning, oregelbunden form, 1,3x1,3 m och 0,4 m h, bestående av 0,2-0,4 m stora stenar. I mitten rest sten, 0,8 m h, 0,4-0,8 m br (Ö-V) och 0,15 m tj....

Rösning (L2019:5622)

Rösning, 1 m i diameter och 0,6 m hög av 0,1-0,7 m stora hällar med kartlav intill 2 cm.

Rösning (L1938:7581)

Rösning, oregelbunden, 1 m i diam och 0,4 m h, av 0,4-0,8 m st hällar på en 1 m st häll.

Rösning (L2020:9304)

Visarsten (NNÖ-SSV), 0,7 m h, 0,45 m br, 0,4 m tj, något avsmalnade mot toppen. Uppallad i N av 2 stenar, 0,3–0,5 m l, 0,15–0,3 m br, 0,1–0,25 m tj, i...

Rösning (L1938:8141)

Rösning, 0,6 m i diam och 0,4 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

Rösning (L2020:9298)

Visarsten (NÖ-SV), 0,7 m h, 0,35 m br, intill 0,2 m tj vid basen avsmalnande mot toppen. Rest på större häll.

Rösning (L2020:9307)

Rösning, 0,6 m i diameter 0,5 m h, bestående av 7 varv av lagda stenar, 0,2-0,6 m l, 0,2-0,4 m br, 0,03-0,15 m tj. Rösningen upplag på en flat jordfas...

Rösning (L2020:586)

Ledmarkering i form av stenröse, 1 m diam och 0,4 m h av 0,2 0,4 m st stenar. Kullfallen flat sten i mitten.

Rösning (L2019:5185)

Rösning, kvadratisk, 1x1 m (Ö-V/VNV-OSO) och 0,4 m hög av 0,2-0,6 m stora staplade hällar samt i S en 1,5 m lång, 0,4 m bred och 5 cm tjock häll och i...

Rösning (L1998:6702)

Rösning, 1 x 0,7 m (N-S) och 0,4 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Delvis raserad. Kartlavstillväxt även på raserade delen tyder på äldre datering.

Rösning (L1945:2015)

Rösning, rund, 1 m diam och 1,6 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Rösningen är belägen på en närmast rund flat häll, 1,3 m diam och 0,2-0,3 m h.

Rösning (L2019:3724)

Rösning, oval, 0,8x0,5 m (N-S) och 0,4 m h, bestående av ett 10-tal 0,4-0,5 m st stenar.

Rösning (L1992:8464)

Rösning, bestående av ett 20-tal, 0,1-0,6 m st stenar, på häll. En avlång sten verkar ha varit stående. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008...

Rösning (L2019:5606)

Rösning, 1 m i diameter och 0,6 m hög av 0,1-0,7 m stora stenar med kartlav intill 2 cm.

Rösning (L2020:9270)

Visarsten, 0,6 m i sida, intill 0,4 m h (NV-SÖ). Uppallad i NÖ av mindre stenar 0,1–0,2 m st och intill 0,05 m tj. Mindre kvartsnodul i SÖ delen av bl...

Rösning (L1998:6726)

Rösning, 0,4 x 0,3 m (V-Ö) och 0,3 m h av 3 stenar, 0,3-0,4 m st. Belägen på större sten 0,9 x 0,7 m och 0,3 m h i ytterkant av stenfält.

Rösning (L2020:9297)

Visarsten (N-S), 1,2 m h, 0,45 m br, 0,2-0-0,25 m tj, med spetsig vinklad topp, Stenen lutar mot häll i V, i Ö är en mindre sten ställd, 0,4 m h, 0,25...

Rösning (L2020:9301)

Visarsten? (Ö-V), 0,45 m l, 0,25 m h, intill 0,15 m tj, delvis lagd på, och överskjutande åt Ö, en mindre sten 0,4 m st och intill 0,1 m tj. Visarsten...

Rösning (L1938:9054)

Rösning, oregelbunden, 2m diam och 0,5m h bestående av, på varandra lagda hällar 0,4-0,6m st, runt dessa är utrasade hällar.

Rösning (L1998:6962)

Rösning bestående av en upprest flat sten 0,6 x 0,25 m st (ÖNÖ-VSV) och 1,1 m h Den uppresta stenen är stadgad med ett 10-tal flata stenar på sidan. ...

Rösning (L1945:7777)

Rösning, rund, 0,6 m diam och 0,2 m h, bestående av 0,2-0,3 m st stenar.

Rösning (L1992:7828)

Rösning, bestående av en rest stenflisa, 0,4 m br vid basen och 0,85 m h. Den resta stenen lutar åt Ö. Stenen stöttas av 8 andra stenar, 0,3-0,6 m st.

Rösning (L1998:6770)

Rösning, 0,5 x 0,45 ((NÖ-SV) och 0,75 m h av 5 stenar, 0,3-0,5 m st.

Rösning (L1992:8520)

Rösning, bestående av 1 upplagd stenar, 0,15 m st, på block. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-2009).

Rösning (L1937:7492)

Rösning, 0,8 x 0,6 m (NNÖ-SSV), bestående av en visarsten, närmast rektangulär, 0,6 m h, 0,45 m br (N-S) och 0,12 m tj, i ett fundament av ett tiotal ...

Rösning (L1945:8712)

Rösning, 1 m diam och 0,6 m h, bestående av 0,1-0,5 m st stenar. Troligtvis gammalt vägvisarröse, ingen stig passerar platsen idag.

Rösning (L1938:9404)

Rösning, oregelbunden, 1m i diam och 0,1m h av 0,2-0,8m l stenar, mestadels hällar. Omedelbart Ö-ÖNÖ om rösningen är en kantställd upprest häll 0,7m l...

Rösning (L1937:1596)

Rösning, oregelbunden, 0,5 m i diam och 0,2 m h, bestående av 4 synliga stenar, 0,4-0,6 m st, kantiga hällar. Rösningen, som är belägen på hällmark, ä...

Rösning (L1998:7365)

Rösning, rektangulär, 0,9 x 0,4-0,5 m st och 0,4 m h. Bestående av 0,1-0,5 m stora stenar med 2-5 cm stora kartlavar. Belägen på sten, 1,2 x 1 m st ...

Rösning (L2020:7100)

Röse uppbyggt av fem stenar, 0,15-0,5 m stora. Beläget på berghäll.

Rösning (L1995:8832)

Rösning?, oregelbunden, 1,2x0,9 m (NNÖ-SSV) och 0,2 m h. Av femton stenar, varav sex resta, 0,2-0,7 m h, 0,2-0,3 m br och 0,05-0,1 m tj. Kraftigt bela...

Rösning (L1938:8452)

Rösning, oregelbunden, 1,5x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m h, bestående av 0,3-0.7 m st stenar, varav 1 upprest. Den uppresta stenen är 0,5 m h, 0,3 m br (N-S...

Rösning (L1992:8443)

Rösning, bestående av 1 upplagd sten på block, 0,6 m st. Påträffades vid arkeologisk besiktning år 2008. (RAÄ dnr 321-212-2009).

Rösning (L1938:7832)

Rösning, utrasad, inom ett 2,5x1 m (NÖ-SV) område är 11 stenar, 0,2-0,7 m st.

Rösning (L2022:8277)

Rösning, bestående av en rest stenflisa, 0,7x0,05x0,5 m (ÖNÖ-VSV). Flisan är upplutad mot lös sten i sluttningen och fastlåst med en liggande flisa.

Rösning (L1992:7760)

Rösning, bestående av en uppallad sten, 0,7x0,6 m (NÖ-SV) och intill 0,35 m h. Upplagd på 3 små stenar på ett jordfast block med plan ovansida. Påträf...

Rösning (L1998:6648)

Rösning, 0,4 x 0,5 m (NV-SÖ) och 0,6 m h bestående av 7 flata stenar, 0,4-0,5 m st, på större sten. Ger ett sentida intryck.

Rösning (L1945:3402)

Rösning, oval, 3,5x3 m (NÖ-SV) och 0,7 m h, av 0,1-0,3 m st stenar.

Rösning (L2020:578)

Ledmarkering i form av rest sten, 0,7 m h och 0,2-0,3 m br (Ö-V), uppåt avsmalnande. I botten stödd av 4 stenar.

Rösning (L1937:1462)

Rösning, kvadratisk, 1x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h, bestående av 0,3-0,9 m st hällar. V, S och Ö om rösningen ligger 3 utfallna stenar. För ytterligare...

Rösning (L1992:7833)

Rösning, bestående av en upplagd sten, toppig, 0,25x0,2 m st och intill 0,2 m h. Stenen är lagd på ett jordfast block, 1,5x1,5 m st och intill 0,4 m h...

Rösning (L1945:1927)

Rösning, bestående av två på varandra lagda stenar, 0,3-0,4 m st. Stenarna är placerade på en jordfast sten, 1 m diam och 0,1-0,5 m h.

Rösning (L2020:577)

Rösning, bestående av ca 15 stenar, 0,2 till 0,4 m st. Lagda på häll, 0,7 m h. Ledmarkering.

Rösning (L1938:7902)

Rösning, 0,7 m i diam och 0,1 m h, bestående av enstaka liggande hällar, 0,2-0,5 m st. Intill 1 m ÖNÖ om och SÖ är enstaka utrasade stenar, 0,3-0,6 m ...

Rösning (L1938:8959)

Rösning, rund 1,1 m. diam. och 0,8 m. h. av 0,1-0,5 m. st. flata stenar. I mitten är en upprest sten 0,6 m. h., 0,4-0,05 m. br. och 0,1 m. tj.

Rösning (L1937:9233)

Rösning, rund, 3 m i diam och 0,4 m h av 0,2 - 0,5 m st stenar varav några stenar i rösningens centrum förefaller recenta medan övriga stenar är överm...

Rösning (L1934:863)

Rösning, bestående av tre 0,4-0,8 m st stenar. Stenarna är lagda mot varandra på en flat, sluttande, berghäll.

Rösning (L1938:9464)

Rösning, 0,8m diam och 0,3m h av 0,3-0,7m st stenar, den största en häll. Ligger 3m ÖSÖ om 914:1.

Rösning (L2022:6886)

Rösning, oregelbunden, 1x 0,8 m (NV- SÖ) och 0,3 m h, av ett antal 0,2–0,5 m st stenar, huvudsakligen flata.