Sjömärke

Riksantikvarieämbetets definition: Anläggning eller markering för vägledning av sjöfart, riktmärken för fiske etc.
Sjömärke (L1969:5707)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:9635)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. 20 m VNV om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas...

Sjömärke (L2012:7765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1970:4397)

Sjömärke, närmast ovalt, 4,0 x 4,5 m stort (N-S) och 1,2-1,3 m högt, uppbyggt av 0,2-0,6 m stora stenar. Sjömärket har numera en närmst konisk form, m...

Sjömärke (L1967:1477)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5762)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5010)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2022:4585)

Sjömärke från 1842, indikerat av platsnamnet Båkgrönnan och muntlig tradition, uppgift enligt Westerdahl, N om Sandgrönnorna.

Sjömärke (L1969:5351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1962:4408)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2009:9220)

Sjömärke, ca 1,2x0,5 m (N-S) och 0,4 m h, kallmurat av ett 10-tal 0,25-0,5 m st stenar.

Sjömärke (L1992:673)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2007:8956)

Sjömärke, oregelbundet rund, 2 m diam och 0.35 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st runda stenar. Sannolikt farledsmarkering, sjömärke.

Sjömärke (L1936:7438)

Sjömärke, kummel, runt, 2 m diam och 0.8 m h. Bestående avupplagda stenar, 0.2-0.5 m st. I toppen är en rest sten, 0.2-0.3 m st och 0.3 m h.

Sjömärke (L1967:858)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1935:2020)

Sjömärke, kummel, nu nedrasat på hällar och i sprickor täckande enyta av 3x1 m (NÖ-SV) intill 0,3 m h. Stenarna är 0,2-0,8 m st.Ingen tydlig ursprungl...

Sjömärke (L1957:7676)

1) Kummel, rest av?? 2,5x1,5 m (Ö-V) och 0,2 m h. Fyllning av0,2-0,5 m st stenar.

Sjömärke (L1957:8407)

1) Sjömärke, kummel rest av. På en ungefärligt rund yta med 1,5 mdiam är ca 10 0,2-0,7 m st stenar.

Sjömärke (L1938:4807)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:7432)

1) Sjömärke rest sten, 0,5 m h 0,3 m br och 0,3 m tj. (Inprickadfr ån båt).

Sjömärke (L1957:8199)

1) Sjömärke pallad sten 1,3x1 m (Ö-V) och 1 m h. Pallad med flera0,2-0,5 m st stenar. På den pallade stenen rest sten 0,5x05 moch 0,6 m h. Murad i den...

Sjömärke (L1967:8372)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:6870)

1) Sjömärke kummel rest av? bestående av 4 0,3-0,6 m st stenar. 4m SSÖ om 1 är: 2) Sjömärke kummel rest av? På en yta av 1,5x1,5m är ca 40 0,1-0,3 m ...

Sjömärke (L1957:301)

Sjömärke, kummel 1,2x1,0 m och 0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,5 m ststenar. Kantkedja av 0,3-0,5 m l stenar. I VNV-NNV saknas 1-2stenar i kantkedjan.

Sjömärke (L1957:618)

Sjömärke Kummel, 2,5 m diam och 1,6 m h. Kallmurat av 0,3-0,9 mst stenar, vilka är tucktade. På vissa partier i den övre delenkan cement iakttagas. Ku...

Sjömärke (L1957:8135)

1) Kummel rest av? bestående av stensamling 3x1,3 m (ÖNÖ-VSV) och0 ,3 m h av ca 25 0,2-0,4 m st stenar.

Sjömärke (L1957:8630)

1) Kummel? rest av, på en yta av 1 m2 är 6 0,3-0,4 m st stenar.

Sjömärke (L1938:5612)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1970:9769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1959:9614)

1) Kummel, trianggulär basform med 2 m vida och 1,6 m h. Uppbyggtav 0,2-0,4 m st stenar.

Sjömärke (L2012:8231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Marö kupa, Sjömärke (L2011:8732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1938:7033)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2010:466)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2005:8940)

Kummel, 1 m diam och 0,5 m h. Bestående av 0,2-0,4 m st stenar. Delvis utrasat material i V. Annars välbevarat. Påträffad vid inventering 2013. (RAÄ ...

Sjömärke (L1957:6932)

1) Sjömärke (Kummel?) bestående av 6 0,2-0,4 m st stenar,möjligen nerrasat.

Sjömärke (L1983:6921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2005:7113)

Kummel, rest av, raserat, 1x1m och 0,3 m h. Bestående av 0,3-0,7 m stenar. (RAÄ dnr 326-3624-2011)

Sjömärke (L1957:8424)

1) Sjömärke kummel? rest av, bestående av 6 0,3-0,5 nedrasadestenar.

Sjömärke (L1935:2598)

Sjömärke: fundament för stång (ev stänger). I en klippskreva ärupplagt en stenfyllning 3x1,5 m (N- S) intill 1 m h av 0,2-0,5 mst stenar. Mot klippan ...

Sjömärke (L1968:9638)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1978:7841)

Kummel, runt,3,5 m diam, 1,8 m h. Kummlet är kallmurat. Den sydöstra delen är vitmålad.

Sjömärke (L1970:9333)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1935:4953)

Sjömärke, rest av 2.5x1 m st NV-SÖ och 0.6m h av ett 13-tal0.3-0.8 m st stenar.

Sjömärke (L1957:3885)

Sjömärke, kummel rektangulärt 0,7X1,0 m och 0,8 m h bestående avi kallmur lagda 0,3-0,4 m st stenar, de flesta skarpkantade.Några stenar nedfallna åt ...

Sjömärke (L1957:7019)

1) Kummel, runt, 2 m diam och 0,5 m h, byggt av 0,1-0,4 m ststenar. 14 m ÖSÖ om 1 är: 2) Kummel?, runt, 1 m diam och 0,4 mh. Byggt av 0,1-0,4 m st st...

Sjömärke (L1967:46)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:7811)

1) Sjömärke, kummel 1,4 m h intill 1 m br och 0,5 m tj (NÖ-SV)uppbyggt av 9 0,3-0,6 m st murade stenar. Kalkat på NV sidan. 15m SV om 1 är: 2) Sjömär...

Sjömärke (L2010:465)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2005:7102)

Kummel, rest av, raserat, 1,5x1,5 m och 0,4 m h. Bestående av 0,2-0,8 m st stenar. Granskning av Skog och historia 2011. (RAÄ dnr 326-3625-2011)

Sjömärke (L1968:9017)

Sjömärke enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1978:2364)

Kummel, 1,8 m diam och 1 m h, uppfört av fogad fältsten. Vitmålat med ett 0,2 m br svart band.

Sjömärke (L1957:8333)

1) Kummel, bestående av rest sten 0,7 m h, 0,3 m br och intill0,1 m tj. Pallad av ett 10-tal 0,2-0,4 m st stenar. Utgör märkeför V inloppet till Strup...

Sjömärke (L2005:7174)

Sjömärke, bestående av kummel, rest av. Kumlet är 1,7x1,3 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Bestående av 0,2-0,9m st stenar. Kumlet är raserat. 1,5 m Ö om är en ...

Sjömärke (L1969:5104)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1958:9755)

ca 1 m diam och 0,2 m h. Fyllning av ett tiotal 0,2-0,4 m ststenar. Delvis övermossad.

Sjömärke (L1968:9316)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas

Sjömärke (L1968:9179)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1948:7830)

Ensmärke/ gränsmärke? Består av 5 stycken 0,3-0,4 m st stenar samlade på 5 m st och 3 m h stenblock. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KM...

Sjömärke (L1969:5481)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2015:3740)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2012:1818)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:8348)

1) Sjömärke kummel rest av. På ett område av 1,2x1,2 m är 30,3-0,6 m st stenar.

Sjömärke (L1957:9114)

1) Kummel rest av? runt 1,5 m diam och 0,2 m h. Uppbyggt av0,15-0,4 m st stenar.

Sjömärke (L1969:5708)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Spårö båk, Sjömärke (L1956:9571)

1) Märklig byggnad. Spårö Båk. Byggnadsminnesförklarad. På bergetc: a 5 m S om båken finns en del sentida inristningar bl a enkompassros.

Sjömärke (L1966:362)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1948:7831)

Stolpskoning, ev till ensmärke, rundad, 1,3 m diam och 0,5 m h, av 0,1-0,35 st stenar. Framkom vid arkeologisk utredning år 2013 utan KML-beslut. (RAÄ...

Sjömärke (L1997:5432)

1) Tomtning, rektangulär, 3x2.5 m st (N-S), begränsad av stenvalli en rad coh flera skift, 0.5 m br och 0.8 m h av 0.3-0.7 m ststenar, mestadels skarp...

Sjömärke (L1957:154)

Stensättning? oregelbunden 1,1x2,3 m och 0,3 m h. Gles fyllningav 0,2-0,45 m st skarpkantade stenar. Kantkedja av 0,3-0,6 m lstenar. Anlagd i bergskre...

Sjömärke (L1943:3588)

Sjömärke, raserat, bestående av ett tiotal stenar, 0,3-0,6 m st,inom en yta av ca 3 m diam.

Sjömärke (L1957:9092)

1) Sjömärke kummel, runt, 3 m diam och 2,5 m h. Uppbyggt av0,2-0,7 m st murade stenar. Spår av kalkning på Ö-sidan. Ö omkummlet är en järnten inslagen...

Sjömärke (L1948:7718)

Stolpskoning till möjligt ensmärke, bestående av en rundad, 0,7 m diam st stensamling av 0,1-0,2 m st stenar, belägen på ett 1,8 m h jordfast stenbloc...

Sjömärke (L1957:8632)

1) Sjömärke rest sten 0,3x0,3 m och 0,7 m h.

Sjömärke (L1968:9498)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:7654)

1) Sjömärke, kummel rest av? På ett område av 2x1 m (Ö-V) är ett10-tal 0,3-0,5 m st stenar spridda. 1,5 m NÖ om stensamligen ären 0,8x0,6 m (NV-SÖ) oc...

Sjömärke (L1948:5334)

Sjömärke i form av stolpstödsröse, ovalt, 3x2,5 m (Ö-V) 0,5 m h av 0,1-0,5 m st 11 m SÖ om denna är ytterligare ett röse 1,5 m diam 0,4 m h.

Sjömärke (L1957:4019)

Sjömärke i form av en båk, 1 m diam vid basen och 1,65 m h. Muratav 0,3-0.4 m st stenar. Tidigare vitmålat.

Sjömärke (L1957:7596)

1) Kummel, runt, 4,5 m i diam och 1,2 m h. Byggt av 0,1-0,4 m ststenar. 4,5 m NV om 1 är: 2) Stensamling, rund, 2 m i diam och0,2 m h. Fyllning av 0,...

Sjömärke (L1969:4963)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1948:5636)

Fundament till sjömärke? Stenröse, 2x1 m (NÖ-SV) och 0,3 m h av 0,1-0,2 m st stenar. Framkom vid arkeologisk utredning 2013. (RAÄ dnr 3.4.2-1280-2014)

Sjömärke (L1960:1090)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas

Sjömärke (L1968:7899)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:8858)

1) Långröse, 18x3.5 m (NÖ-SV), utrasad bredd 5 m, och 0,6 m h.Stenarna är 0.2-1 m st, vanligen bergfallna. Röset kan uppdelasi tre sektioner. NV delen...

Sjömärke (L1969:5146)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:4661)

1) Stensättning, oregelbunden, i huvudsak bestående avrösebotten, 6-7 m diam och 0.2-0.3 m h. I bottnen synligastenar, 0.1-0.6 m st, mestadels rundade...

Sjömärke (L1992:1673)

Sjömärke, rest av, bestående av en stensamling, närmastkvadratisk, 2,5x2,5 m (N-S) och 1,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar,som i N är kallmurade och i S är...

Sjömärke (L1970:4765)

Sjömärke, båk, bestående av kvadratisk husgrund, 6x6 m (N-S) och0.4 m h. Stenarna är 0.3-0.7 m st, kantiga. I mitten är ensynlig kallmur. Bevuxen med...

Sjömärke (L1969:4969)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5015)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2022:6570)

Sjömärke på Båkudden, NÖ delen av Hastaskär, uppgift enligt Westerdahl.

Sjömärke (L1957:6721)

1) Sjömärke, kummel rest av? På ett område av 2x2 m är 5 0,3-0,4m st stenar spridda. 8 m VNV om 1 och i bergskreva är: 2)Sjömärke, kummel rest av? 3x...

Sjömärke (L1957:9601)

Postament, ursprungligen närmast runt, 3 m diam och 2,2 m h. Denursprungliga muren är intill 0,5 m tj och består av skifferstenoch gråsten. I mitten ä...

Sjömärke (L1948:8472)

Ensmärke, bestående av en 1,5x1,5 m st och 0,6 m h stensamling, av 0,2-0,5 m st stenar, anlagda mot stenblock i NV. Framkom vid en arkeologisk utredni...

Sjömärke (L1951:7741)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:4966)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. Ca 35 m SÖ om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning sakn...

Arkö båk, Sjömärke (L2012:9942)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1939:9844)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2011:8697)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:9009)

1) Sjömärke, rest sten 0,4 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj, spår avkalkning på V sidan. Ca 55 m ÖNÖ om 1 är: 2) Sjömärke, reststen 0,6 m h, 0,4 m br och 0...