Sjömärke

Riksantikvarieämbetets definition: Anläggning eller markering för vägledning av sjöfart, riktmärken för fiske etc.
Sjömärke (L1958:9895)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1970:9783)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:5349)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:8856)

1) Kummel, rest av? På en yta av 6x6 m är ca 30 0,2-0,4 m ststenar spridda.

Sjömärke (L1969:5361)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. Ca 40 m VNV om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning sak...

Sjömärke (L1993:6539)

Fundament för sjömärke, bestående av en rund stensamling, 4 m diam och 1.0 m h, av 0.1-0.6 m st stenar samt i N block, 1.5x1.0 m. Istensamlingen är et...

Sjömärke (L1948:5446)

Fundament till sjömärke, 2x1,5 m (N-S) och 0,2 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Direkt N om denna är en cementplint med ett järnrör. Framkom vid arkeologi...

Sjömärke (L1957:358)

1) Sjömärke, kummel, 1,5 m diam och 0,6 m h. Stenarna 0,1-0,25 mst.10 m SÖ om 1 är 2) Sjömärke, kummel 1 m diam och 0,4 m h.Stenarna 0,2-0,3 m st.12 m...

Sjömärke (L1968:9017)

Sjömärke enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:4962)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1948:5334)

Sjömärke i form av stolpstödsröse, ovalt, 3x2,5 m (Ö-V) 0,5 m h av 0,1-0,5 m st 11 m SÖ om denna är ytterligare ett röse 1,5 m diam 0,4 m h.

Sjömärke (L1968:9636)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:6728)

1) Kummel ursprungligen kvadratiskt med 3 m sida, nu 1,2 m h.Byggt av 0,2-0,6 m st kallmurade stenar. 10 m S om 1 är: 2)Kummel rest av, 2 m diam och ...

Sjömärke (L1957:7833)

1) Område med stensamlingar 15x4 m (NÖ-SV) ca 3 stensamlingarrunda 1-1,5 m diam. Fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Ytterligarestenar är spridda inom om...

Sjömärke (L1970:6687)

Sjömärken för fiske, uppgift om. PÅ Rörviks flate är en stormängd mindre ansamlingar av sten, vilka har utgjort små valarvilka tjänstgjort som siktmä...

Sjömärke (L1967:32)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1992:2177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:8937)

1) Sjömärke, rest sten 0,4 m h, 0,3 m br och 0,3 m tj, spår avkalkning på V sidan. Ca 55 m ÖNÖ om 1 är: 2) Sjömärke, reststen 0,6 m h, 0,4 m br och 0...

Sjömärke (L1983:6029)

Sjömärke, bestående av sentida kummel, uppgift om enligt tidigareinventering.

Sjömärke (L1969:8445)

Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1950:3512)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:5818)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2007:8778)

Kummel, vid Bergssjön. Ej återfunnen. Kummeln skulle vara enriktningspunkt för kyrkbåten i Bergssjön

Sjömärke (L1968:9635)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. 20 m VNV om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning saknas...

Sjömärke (L1970:9769)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:5350)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2005:7756)

Kummel, 1,2x1,2 m st och 0,6 m h av 0,3-0,5 m st stenar. Enstaka utrasade stenar på hällen.

Sjömärke (L1983:5860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:8411)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1992:1278)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2006:6069)

Sjömärke, övergivet, bestående av ett stenröse, 4 m diam och 1.5mh av 0.1-0.5 m st stenar.

Sjömärke (L1969:5238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:3860)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2022:7467)

Sjömärke, i Korsnäs på Karlsborgs S udde, uppgift från historiska kartor enligt Westerdahl. Korsnäs belagt på karta från 1720/21 och Korsnäset 1793.

Sjömärke (L1968:8901)

Sjömärke enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5103)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1996:2817)

Sjö- eller gränsmärke, ca 3 m diam och 0.8 m h av 0.4-0.9 m ststenar, något övertorvad runt kanterna.Bevuxet med en en.

Sjömärke (L1957:4303)

Sjömärke, kummel? 1,0 m diam och 0,5 m h. Uppfört av 7 st 0,4 mst stenar, varav några skärviga.

Sjömärke (L1957:210)

Sjö- eller gränsmärke 1 m diam och 0,25 m h. Fyllning av 0,2-0,5m h stenar. Anlagd i skreva.

Sjömärke (L2014:1590)

1) Sjömärke? (Råmärke), rund, 1,3 m diam och 1,35 m h. Uppbyggd av0,1-0,8 m st stenar. Ca 60 m N 100cg Ö om nr 1 är 2) Sjömärke?(Råmärke, rund, 1,2 m ...

Sjömärke (L1957:7712)

1) Sjömärke, kummel rest av? Närmast tresidigt med 1,5 m sida(ÖNÖ-VSV), NNV-SSÖ, ÖSÖ-VNV) och NÖ 0,3 m h . Fyllning av0,2-0,5 m st stenar. Utrasat, bo...

Sjömärke (L1997:8487)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2013:2605)

Sjömärke, kummel, 0,4 m h bestående av 5 0,2-0,4 m st stenar.

Sjömärke (L1968:9413)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1966:321)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1959:9706)

1) Kummel, rest av, på en yta av 1,2x0,6 m (ÖNÖ-VSV) är 5 0,3-0,5m st stenar.

Sjömärke (L1957:4305)

Sjömärke?, kummel, ovalt, 0,65x0,6 och 0,35 m h . Består av 4 st0,3-0,4 m st gråstenar. Borttagna vid 1978 års inv.

Sjömärke (L1957:8048)

1) Sjömärke, kummel rest av, 0,6 m diam och 0,5 m h. Byggt av0,3-0,5 m st stenar. Runt om kummlet är stenar som troligen ärnerrasade från detta.

Sjömärke (L1968:8570)

1. Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas.20 m Ö om 1 är:2. Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas.

Sjömärke (L1958:9755)

ca 1 m diam och 0,2 m h. Fyllning av ett tiotal 0,2-0,4 m ststenar. Delvis övermossad.

Sjömärke (L1970:4362)

1) Röse, rest av, ursprunligen sannolikt 7 m diam, huvudsakligenbestående av rösebotten, 8x5 m (NÖ-SV) och 0.3 m h. Stenarna ärvanligen 0.3-0.6 m st, ...

Sjömärke (L1957:8177)

1) Kummel runt 1 m diam vid basen, avsmalnande uppåt och 0,5 mdiam högst upp. 1 m h, uppbyggt av 0,2-0,6 m st stenar som ärkallmurade.

Sjömärke (L1969:5813)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1969:5231)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1948:5149)

Sjömärke i form av stolpstödsröse, ärmast runt, 2,5 m diam och 0,4-0,6 m h av 0,2-0,4 st stenar. Centralt är ett block 0,9 m st. OBS ortnamnet "Stångu...

Sjömärke (L1957:3372)

Sjömärke kummel, närmast fyrsidigt 1,0x0,9 m och 0,8 m h.Bestående av 0,3-0,6 m st stenar.

Sjömärke (L1938:4732)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1992:1673)

Sjömärke, rest av, bestående av en stensamling, närmastkvadratisk, 2,5x2,5 m (N-S) och 1,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar,som i N är kallmurade och i S är...

Sjömärke (L1970:5008)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2012:8231)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1951:8716)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1969:5815)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:4997)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:4206)

1) Röse, rest av. Av röset återstår endast två segment av denursprungliga rösebottnen. Det ena är 2x2 m och 0.1-0.2 m h.Bevuxen med en låg enbuske. I ...

Sjömärke (L1951:3280)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:9557)

Sjömärke, enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:6785)

1) Kummel 0,7 m diam vid basen, avsmalnande uppåt 1,3 m h.Uppbyggt så att stenarna lagts ovanpå varandra. Stenarna är0,3-0,7 m st.

Sjömärke (L1957:290)

Kummel, 1,5 m diam och 1,2 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m stskarpkantade stenar. Enstaka stenar 0,6-1 m st. En del stenar ärutrasade. Sjömärke.

Sjömärke (L2005:7513)

Sjömärke, bestående av kummel, rest av, nu ca 4m diam och 0,3 m h. Bestående av 0,2-0,4 m stenar. (RAÄ dnr 326-2902-2011)

Sjömärke (L1979:6636)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:3814)

Sjömärke, kummel 1,5 m diam och 0,3 m h. Uppbyggd av 0,3-0,4 m ststenar. Något utrasad åt S.21 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Sjömärke, kummel, 3 m diam och 1,3 ...

Sjömärke (L2004:1069)

Kummel, konformat, 1 m diam och 0,8 m h. Bestående av 0,2-0,4 m stenar.

Sjömärke (L1970:8731)

1) Röse, 10 m diam och intill 1 m h. Stenarna är 0.2-0.8 m st(vanligen 0.4 m) och något kantiga. Runt hela röset, 1 m in frånkanten, kan rester av ka...

Sjömärke (L1992:2199)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L2005:8945)

Kummel, raserat, 1x1 m och 0,4 m h. Bestående av 0,3-0,6 m st stenar. Utrasat material i NV. Möjligen är ännu ett raserat kummel 1m NÖ om lämningen. ...

Sjömärke (L1970:9265)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:3371)

Sjömärke, kummel, 1,2 m diam och 0,5 m h bestående av 0,2-0,6 mst skarpkantade stenar. Sten är nedrasad runt om.

Sjömärke (L1968:9376)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L2014:4976)

1) Stenspelare, koniskt med rund bas, 1,9 m h och ca 1 m diam vidbasen. Upplagt av oregelbundna, skarpkantade, 0,1-0,4 m ststenar. Toppstenen är en på...

Sjömärke (L1992:4358)

1) Kompassros, pilformig, 1,7 m l (190-390cg) och 1,7 m brbestående av 9 stenar, 0,1-0,3 m st, med spetsens riktning mot N.15 m SÖ om 1 är 2) Sjömärke...

Sjömärke (L2005:7174)

Sjömärke, bestående av kummel, rest av. Kumlet är 1,7x1,3 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Bestående av 0,2-0,9m st stenar. Kumlet är raserat. 1,5 m Ö om är en ...

Sjömärke (L1957:3587)

1) Sjömärke? Röse ca 6 m diam och 1,5 m h. Bestående av 0,1-0,35m st stenar. Något toppigt. (Gammalt sjömärke, båk)60 m SSÖ om nr 1 är: 2) Sjömärke, b...

Sjömärke (L1969:5228)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1957:3586)

1) Sjömärke? Röse ca 6 m diam och 1,5 m h. Bestående av 0,1-0,35m st stenar. Något toppigt. (Gammalt sjömärke, båk)60 m SSÖ om nr 1 är: 2) Sjömärke, b...

Sjömärke (L2011:420)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:6711)

1) Kummel, 0,7 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,6 m ststenar.

Sjömärke (L2006:3654)

Kummel, 2 m diam och 0.3 m h, bestående av 0.1-0.5 m st stenar. Imitten grop ca 0.5 m diam med form passande flat toppsten. En sådanligger intill och ...

Sjömärke (L1951:5254)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:6957)

1) Kummel? rest av NV 2 m diam och 0,4 m h. Utgörs av enkallmurad och ofylld stenkrets bestående av 0,2-0,4 m st stenar.1 m ÖNÖ om nr 1 är: 2) Stensä...

Sjömärke (L2011:99)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1957:7502)

1) Sjömärke (Kummel?). På ett område av 1,3x1 m (VNV-ÖSÖ) är 70,4- 0,6 m st stenar.

Sjömärke (L1969:5104)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:4906)

Sjömärke enligt markering på ortofotokarta. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1961:8301)

Rest sten, nu ikullfallen, 2 m l (NNÖ-SSV) samt närmast kvadratiskt tvärsnitt,0.5x0.5 m. Något bredare tvärsnitt i S-änden. Denna ändyta är betydligt ...

Sjömärke (L1967:8371)

1) Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivningsaknas. Ca 30 m SÖ om 1 är: 2) Sjömärke enligt markering påortofotokartan. Beskrivning sakn...

Sjömärke (L1967:33)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.

Sjömärke (L1970:4031)

Vale, rest av, 3 m diam och 0.5 m h, bestående av 0.1-0.5 m stkantiga stenar. Valen verkar sentida trots att stenarna delvisär torvbundna.

Sjömärke (L1960:8376)

Sjömärke, 1x1 m (Ö-V) och 0,2 m h, av 0,1-0,5 m st stenar.

Sjömärke (L1992:3074)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Sjömärke (L1968:9637)

Sjömärke enligt markering på ortofotokartan. Beskrivning saknas.