Skåre/jaktvärn

Riksantikvarieämbetets definition: Skydd som använts för att gömma sig i vid jakt på främst fågel eller säl.
Skåre/jaktvärn (L2005:8768)

Skåre, 2,5x1,4 m (NÖ-SV), riktad mot V, av 0,3-0,7 m st stenar, kallmurade i 2 lager. Påträffad vid frivillig utredning år 2009. (Raä dnr: 3.4.2-4332-...

Skåre/jaktvärn (L1936:8137)

1) Skjutskåre, närmast rund, 4-5 m diam och 0.7-0.8 m dj iklappersten. Den i mitten frilagda ytan är 2 m diam . Vallen är0.3-0.4 m h, bestående av ur ...

Skåre/jaktvärn (L1937:9799)

Skåre, 2 x 1,5 m ((Ö-V) och 0,4 m h, hästskoformad bestående av ett 15-tal stenar, 0,3 - 0,5 m st, med öppning i S 0,7 m br. Påträffad i samband med s...

Skåre/jaktvärn (L1948:7034)

Skåre(?), bestående av en grop, närmast oval, 2,5x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m dj, omgiven av en vall, 0,6-1 m br och 0,2-0,5 m h, högst i VNV. (RAÄ dnr 3.4....

Skåre/jaktvärn (L1935:7234)

Jäktvärn (?), rektangulär, 3,5x2 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, av stenar, 0,3-1 m st, varav de 2 största är kantställd. I NV hörna är en öppning, 1 m br....

Skåre/jaktvärn (L2023:3372)

Cirka 4,5 m (NNV-SSO) och 0,2-0,3 m hög av 0,25 - 0,4 m stora stenar. Norra änden vinklad mot öster.

Skåre/jaktvärn (L1934:2238)

Skjutskåre, U-formad med öppning åt SÖ, inre måttet är 1x1 m, 0,4 m h av 0,3-0,7 m st stenar, en del flata hällar är ställda på kant. (RAÄ dnr 3.4.2-2...

Skåre/jaktvärn (L1949:6614)

Skåre, oval, 3,1x2,4 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Oregelbunden botten, 0,9x0,8 m st (Ö-V), med stor sten i mitten. Runt skåren finns en vall, 0,4-0,6 m br oc...

Skåre/jaktvärn (L2022:2675)

Jaktvärn(?) i form av rund grop, 2,4x2 m (N-S) och 0,8 m dj med tämligen skarpa kanter. Vall, intill 1,5 m br och 1,2 m h på V sidan, översta delen ka...

Skåre/jaktvärn (L2005:6683)

Skåre, 2x2 m stor och 0,4 m hög, av 0,2-0,5 m st stenar. Öppning i SÖ, 0,5 m br riktad mot V. Hästskoformad. (RAÄ dnr 326-2938-2008)

Skåre/jaktvärn (L1939:9645)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1983:7051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2020:9333)

Stengrund 4x3,7-4,5 m st (NV-SÖ) och 0,4-0,7 m h av 0,2-0,7 m st stenar i 2-4 skift. Oklar funktion och ålder men registreras som skåre/jaktvärn.

Skåre/jaktvärn (L1992:4051)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1935:3524)

Skytteskåra/värn, närmast rund, 3.5 m diam. Bottenplan 1 mdiam. Vallen är 1.25 m br och 0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1937:154)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1934:2609)

Skåre, oval, 3x2 m (N-S). Runt kanten en vall, 0,5 m br och 0,3 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Öppning i Ö, 0,4 m br. Den inre ytan är 1,5x1 m (N-S). I...

Skåre/jaktvärn (L2021:3935)

Skåre?, rektangulär, 2,2x2 m (Ö-V), bestående av upplagda stenar, intill 0,5 m h, av 0,1-0,5 m st stenar. Invändig yta, 1,8x1,4 m (Ö-V). Ingång i Ö.

Skåre/jaktvärn (L1939:4111)

Skåre, 1,5 x 1 m (Ö-V), 0,2-1 m h, av mestadeles 0,2-0,8 m st stenar, i mitten är en bågformig försänkning.

Skåre/jaktvärn (L2023:6490)

Skjutskåre. 3 x 4 m. Grop med direkt intilliggande 0,4 m hög stenvall.

Skåre/jaktvärn (L1959:241)

Skåre/jaktvärn, 26 m l (NV-SÖ), 1,5 m br och 1 m h, bestående av en sammanhängande stenmur med inslag av större block. Påträffad i samband med utredni...

Skåre/jaktvärn (L1939:3985)

Skåre, hästskoformad, 2 x 1,5 m (NNV-SSÖ), 0,5 m h, kallmurad av 0,3-0,6 m st stenar. Anlagd mellan uppstickande berghällar.

Skåre/jaktvärn (L2019:5329)

Stenkonstruktion, rektangulär 3x3 m. 4-5 skift flata stenar, tresidig med öppning mot V. Jaktvärn eller möjligen en konstruktion kopplad till torvhant...

Skåre/jaktvärn (L1948:5933)

Skåre, 2x1 m st, bestående av en bågformad stenrad uppbyggd av sten i två skift, 0,2-0,4 m stora. Belägen i strategiskt läge (RAÄ dnr 321-3270-2012).

Skåre/jaktvärn (L1948:7799)

Skjutskåre. 2 4x1,5 m st klippblock liggande i snäv vinkel och där mellanrummet är som minst är några stenar lagda till skydd. Framkom vid arkeologis...

Skåre/jaktvärn (L1948:2068)

Skåre, bestående av en i klappersten belägen grop 4,5 x 3 m st (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Utmed den SÖ delen är en bågformig stenvall 3 m l, 1-1,2 m br och...

Skåre/jaktvärn (L1986:1008)

Jaktskåre (?), 4x3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en 0,8 m h och 0,6-0,8 m tj mur av 0,3-0,5 m st lagda stenar, enstaka större. Ansluter till ett 2,5x1 m s...

Skåre/jaktvärn (L1948:288)

Skåre, 2,5 m diam, 1,5 m br och 0,5 m h, bestående av halvmåneformad vall av stenar, 0,1-0,9 m. I SSÖ är en öppning i vilken stenar har rasat ner.

Skåre/jaktvärn (L1982:4108)

Jaktvärn?, 2x2 m (NÖ-SV) och 0,4-1,2 m h (högst i Ö hörnet), av 0,4-0,6 m st stenar. V-formig, slarvigt kallmurat.

Skåre/jaktvärn (L1960:3038)

Jaktskydd, 4x0,3 m st och 0,7 m h, bestående av en stenrad vinkelrätt ut från bergskant i Ö. (RAÄ dnr 321-3369-2006)

Skåre/jaktvärn (L1978:8251)

Skåre, 2x2 m, rund, på alla sidor begränsad av 0,4-0,7 m st stenar, delvis i kallmur. Skåren vetter mot en uppgrundad tidigare vik.

Skåre/jaktvärn (L1934:2148)

Skåre, 3x3 m (Ö-V). I Ö kanten en stenmur, 3 m l (N-S), 1 m br, kallmurad av 0,3-0,6 m st stenar. Den N kanten är en berghäll. I den NÖ hörnan en här...

Skåre/jaktvärn (L1948:5588)

Skåre, 2 st. Den ena är 5x5 m st. I S en vall 2,5-3 m br och 0,6 m h. Ca 10 m N om den är skåre, 6x2-3,5 m (ÖNÖ-VSV) vall i SÖ 2 m br och 0,5 m h. Fr...

Skåre/jaktvärn (L1939:1963)

Skåre 1?, bågformad, 2 m l (ÖNÖ-VSV),buktar åt SSÖ, 0,3 m br och 0,3 m h, av 0,2 m st stenar. Ca 20 m VSV om är. Skåre 2?, 2 m l (NÖ-SV), 0,3 m h och...

Skåre/jaktvärn (L1982:4297)

Jaktvärn?, 3x2 m (ÖNÖ-VSV), U-formad med 0,5-1 m br stenrad, 0,5-0,7 m h, av 0,2-0,5 m st stenar, Öppning åt VSV.

Skåre/jaktvärn (L1986:1696)

Jaktskåre, 3x2 m (NV-SÖ), 0,5-1 m h och 0,5 m br.

Skåre/jaktvärn (L1987:2311)

Skjutskåra i form av en ca 7 m lång halvcirkelformad stensträng/stenmur av 0,2-0,5 m stora stenar. Orienterad ut mot Själahundsskären ett par hundra m...

Skåre/jaktvärn (L1994:9038)

a) Skåra, bestående av en vall, 1.5-2 m l (N-S) och 0.3-0.4 m h,av 0.1-0.5 m st stenar samt brädor.20 m SÖ om a är:b) Skåra, kvadratisk, 2x2 m (N-S), ...

Skåre/jaktvärn (L1949:6765)

Skåre, oval, totalt 3,2-3,8 m st (Ö-V). Gropens form är rektangulär, 1,4x0,8 m st och 0,6 m dj. Bottens form kvadratisk, 0,6x0,6 m st. Vallen är 0,6-1...

Skåre/jaktvärn (L1940:6959)

Skåre, närmast rund, 3,5 m diam, 0,3-0,7 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. Uppbyggd mot 4 block, 0,8-1,3 m st, 0,7-1 m h

Skåre/jaktvärn (L1948:8298)

Skjutskåre? eller tomtning, 3x2,5 m st med vallar i S och NÖ, 0,6 m br och 0,3 m h, av 0,15-0,25 m st stenar. Anlagd mot ett stenblock i Ö, övermossad...

Skåre/jaktvärn (L1934:2151)

Skåre, 3x2 m (N-S). I den V kanten en stenmur, 3 m l (Ö-V), bågformad, 0,8 m br och 0,0,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I den Ö kanten en stenmur, 2 m...

Skåre/jaktvärn (L2013:2580)

Vid arkeologisk utredning år 2003 påträffades 1 skjutskåra, ca 1,5x1,5 m. (RAÄ dnr 321-574-2004)

Skåre/jaktvärn (L2013:9207)

Skåre/jaktvärn, 3 m (N-S) och 0,4 m h, av 0,2-0,5 m stora stenar i upp till tre skift bildande en svag svängd mur. Anlagd på bergsklack. Påträffad vid...

Skåre/jaktvärn (L1945:8920)

Skåre, ca 1,7x1,5 m (Ö-V) och 0,8 m dj, besående av en upplagd stenvall av 0,2-0,6 m st stenar. 6 m åt NV är en liknande anläggning, dock något mer ...

Skåre/jaktvärn (L1948:8252)

Skåre, halvcirkelformad, 2,8 m l (NÖ-SV), 0,2-0,3 m h och 0,3-0,5 m br av mestadels 0,2-0,5 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L2012:324)

Skåre/jaktvärn, ca 1,6 m l (NV-SÖ), upp till 0,4 m br och 0,25 m h av 0,2-0,35 m st stenar. Delvis övermossad. Framkom vid arkeologisk utredning år 20...

Skåre/jaktvärn (L1939:3337)

Skåre(?), rund, 3 m diameter, 0,7-1 m h, i form av en ca 0,7 m tj rund mur, kallmurad av 0,1-1 m st stenar, 1,2 m inre diameter med en 0,6 m br öppnin...

Skåre/jaktvärn (L2005:7725)

Skåre, svagt u-format, 3 m l (N-S), 0,5 m br och 0,4 m h vall av 0,2-0,6 m st stenar. Riktad mot Ö och vattnet.

Skåre/jaktvärn (L1948:7017)

Jaktvärn, 2,5 m l (NNÖ-SSV), 0,5 m br och 1 m h, av kallmurade naturstenar, 0,2-0,7 m st, vanligen 0,3-0,4 m st. Avgränsas i båda ändarna av större bl...

Skåre/jaktvärn (L1934:39)

Jaktskåre, bestående av en halvcirkelformad vall, 4 m l (N-S), 0.6-1 m br och 0.2-0.3 m h, av 0.1-0.5 m st stenar (vanligen 0.2-0.3 m st).

Skåre/jaktvärn (L1948:300)

Skåre, 2,5 m diam (NÖ-SV), 1,5 m br och 0,5 m h, bestående av halvmåneformad vall av stenar, 0,1-0,9 m.

Skåre/jaktvärn (L2002:5922)

Jaktvärn, 1.5x0.7 m (NV-SÖ) och 0.8 m synligt dj. Beläget mellan två stora stenblock vilka utgör väggar i NÖ och SV, medan väggarna i NV och SÖ utgöre...

Skåre/jaktvärn (L1949:5020)

Skåre, halvcirkelformad, 3,5 m diam, bestående av en vall, 1-1,2 m br och 0,3-0,4 m h. Innermått 1,3 m diam, rund, och 0,5 m dj. Byggd mot en jordfast...

Skåre/jaktvärn (L2005:7906)

Skåre, rest av, 2 m l (N-S), 0,2-0,5 m br och 0,3 m h vall av 0,2-0,8 m st stenar. Koncentration av stenar i S, mer löst liggande stenar i N.

Skåre/jaktvärn (L1993:1515)

Skåra, bestående av en vall, 2x0.5 m (SÖ-NV) och 0.4 m h, av dels0.1-0.5 m st stenar, dels av en stock, 1.5x0.4 m.

Skåre/jaktvärn (L1935:4045)

Skytteskåra/värn, rund, 5.5 m diam. Bottenplan 3 m diam. Vallen är lätt övermossad och övertorvad, något humusblandad, 1 m br och intill 0.5 m h från ...

Skåre/jaktvärn (L1934:1660)

Skåre, hästskoformad, 2x2 m (NV-SÖ), med väggar längs SÖ, NÖ och NV sidorna, 0,3 m br och 0,4 m h, av upptill 2 varv med kallmurade stenar, 0,2-0,6 m ...

Skåre/jaktvärn (L1939:9847)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2023:1829)

Skåre, halvcirkelformad, 2x2 m (NÖ-SV) och 0,3 m h. Bestående av 0,3-0,6 m stora, delvis övermossade stenar i 1-3 skikt. Några är ställda på högkant. ...

Skåre/jaktvärn (L1959:3242)

Skåre, halvcirkelform, 4x0,4 m (NV-SÖ), 0,3 m h. Av rundade stenar i ett skift. 30 m S om strand. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2016. (Raä dn...

Skåre/jaktvärn (L1992:1532)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1939:1275)

Skåre/jaktvärn, 2×0,5×0,4 m stort bestående av ett tiotal 0,1-1 m stora stenar, ställvis i två skift. Svagt böjd form. Ligger längs kant av mindre ber...

Skåre/jaktvärn (L2012:325)

Skåre/jaktvärn, ca 1,6 m l (Ö-V) och 0,4 m h, bestående av 3 ca 0,4-0,8 m l stenar ställda på högkant på N sidan av berg med uppsikt över svacka på be...

Skåre/jaktvärn (L1949:4331)

Skåre, bestående av en vall 2 m l (N-S), 0,8 m br och 0,5 m h av 0,2-0,4 st stenar. Vallens N del ansluter mot jordfast stenblock, 2,3 m br och 1,2 m ...

Skåre/jaktvärn (L1951:8285)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2021:3793)

Jaktvärn(?), försänkning, rund, 2,2 m diam och 0,4 m dj. Vall i NÖ, 1,5 m br och 0,6 m h med 1,2 m st block i N.

Skåre/jaktvärn (L2013:9104)

Skåre/jaktvärn, 3x2 m (NÖ-SV), av 0,3-0,8 m stora stenar (vanligen 0,3-0,4 m) I upp till två skift. H-formad med öppning mot SV. Anlagd på berghäll. P...

Skåre/jaktvärn (L1987:8449)

Jaktvärn? njurformad, 6x2-4 m (NV-SÖ), avgränsad av en stenmur, 0,3-1 m br och 0,3-1 m h av 0,2-0,8 m st kallmurade stenar. I den NV delen avdelas vär...

Skåre/jaktvärn (L1959:3207)

Skåre, närmast rund 3,5 m diam, uppbyggd av en vall 0,4-1 m h, ca 0,8 m br och bestående av 0,1-0,7 m st svallade stenar, (vanligen 0,2-0,4 m st). Skå...

Skåre/jaktvärn (L2004:8234)

Skåre, undersökt och borttagen, 3,3x3,6 m st och 1,3 m dj med flacka sidor. I NÖ, flera stora kantiga stenar och en omgivande vall, 1,1 och 2,3 m br o...

Skåre/jaktvärn (L1935:9113)

1) Skåre, bestående av en vall, 5 m l (NNV-SSÖ), 1-1.5 m br och0.4 m h, av vanligen 0.3-0.5 m st stenar. I NNV är ett block, 1.5m i sida och 0.4 m h. ...

Skåre/jaktvärn (L2019:3264)

Skåre/jaktvärn, ca 2 m diam, o,6 m dj, 0,3 m h bestående av 0,1-0,4 m stora stenar. Vallen är som högst mot söder. Beväxt med 5 tallar ovch enstaka sm...

Skåre/jaktvärn (L1948:5265)

Skjutskåre? 3,5 m diam och 0,5 m h. I kanten en vall 0,6-1 m br. Urplockad invändigt, 0,3 m dj. Påbättrad i ÖNÖ kanten i modern tid.

Skåre/jaktvärn (L1951:4744)

2 st rännor, 28-30 m l och 0,8 m br (NV-SÖ) begränsade av stenrader, 0,2-0,4 m h av 0,2-0,3 m st stenar. Stenraderna är upplagda i samband med sälfång...

Skåre/jaktvärn (L1936:7402)

Skåre, för sjöfågeljakt. Bestående av en av sten upplagd vall,4.5 m l (ÖNÖ-VSV) och 0.3 m br samt intill 0.3 m h. Stenarna är0.2-0.5 m st. I mitten ...

Skåre/jaktvärn (L1992:2367)

1) Skytteskåra, 3.5x1 m (NÖ-SV) och intill 0.4 m h, av 0.1-0.5 mstora stenar, bestående av en halvcirkelformad vall. Skåran belägen på fornstrandvall....

Skåre/jaktvärn (L1934:1696)

Skåre, hästskoformad, 2x2 m (NNÖ-SSV) med väggar längs NNÖ, VNV och ÖSÖ sidorna, 0,5 m br och 0,2-0,4 m h, av upptill 2 varv med kallmurade stenar, 0,...

Skåre/jaktvärn (L1949:5344)

Skåre, rund, totalt 3,3 m diam. Gropen är 1,6 m diam och 0,4 m h. I SÖ är en uppbyggd vall, 0,2-0,3 m. Skåren ligger i en rygg av klappersten med fler...

Skåre/jaktvärn (L1934:1672)

Skåre, rest av, utriven, oregelbunden, syns närmast som oval, 4x2,5 m (N-S) och 0,3 m h, stenpackning av glest placerade stenar, 0,3-0,6 m st, några k...

Skåre/jaktvärn (L1986:1685)

Jaktskåre, 2x2 m (N-S) och 0,5 m h, bestående av kallmurad vägg av 0,2-0,5 m st stenar i 2-3 skift. Väggen ansluter till ett stort stenblock i NV.

Skåre/jaktvärn (L1934:37)

Jaktskåre, 2.8 m diam, bestående av en 0.5-1.1 m br och 0.3-0.6 m h vall av 0.1-0.5 m st stenar. Ingång i V. Tomtningsliknande.

Skåre/jaktvärn (L2009:7590)

Skåre, rest av 3 m l , 3 m br , 0,4 m h , (NV-SÖ), bestående av två parallella srenrader anlagda vinkelrätt mot bergklack mot SÖ. Stenarna är 0,2- 0,8...

Skåre/jaktvärn (L2019:503)

Skåre, ca 3 m lång (NO-SV), 0,5 m bred och 0,3 m hög. Bestående av en skärm av 0,2 - 0,75 m stora stenar. Belägen på NÖ kanten av berg med utblick öve...

Skåre/jaktvärn (L2023:8430)

Skåre, närmast rund, 3 m diam, 0,3 m h, bestående av 0,3-0,5 m st stenar, varav de nedersta är jordfasta. I mitten är en kallmurad grop, ca 1 m diam o...

Skåre/jaktvärn (L2020:6618)

Skåre?, 4x3 m (NV-SÖ), bestående av en stenvall, 0,5-0,7 m br och 0,2-0,6 m h. I SV är 2 större stenblock.

Skåre/jaktvärn (L2021:6203)

Skåre, halvcirkelformad, 4 m l (NV-SÖ), 0,7 m br och 0,8 m h, bestående av 0,3-1 m st flata stenar.

Skåre/jaktvärn (L1959:255)

Skåre/jaktvärn, 3x2,5 m och 0,4 m h, bestående av ca 30 stenar, 0,2-1 m st, lagda i en halvcirkel. Påträffad i samband med utredning utan KML-beslut å...

Skåre/jaktvärn (L1949:2517)

Skåre, oregelbundet rundad, 5 m diam, 0,5 m dj. Omges av en vall, 1-1,5 m br, 0,5 m h, av sten intill 0,5 m st. I N är en öppning i vallen, 0,5 m br o...

Skåre/jaktvärn (L2004:1068)

Skåre?, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,5 m h. Bestående av 0,4-0,9 m st stenar i 2-3 varv. I N är en öppning, 0,3 m br.

Skåre/jaktvärn (L2021:5644)

Skåre, halvcirkel (NV-SÖ) 10x0,5-1,5 m st och 0,5-1 m h, bestående av staplade stenar, 0,1-1,5 m st.

Skåre/jaktvärn (L1934:2223)

Skjutskåre, bågformad, 1 m l (Ö-V) och 0,35 m h, av 4 stycken 0,3-0,55 m st stenar. (RAÄ dnr 3.4.2-281-2015).

Skåre/jaktvärn (L1986:1960)

Skåre, u-formad, 3x2,5 m (NNÖ-SSV) och 0,2-0,4 m h. Uppbyggd av jord och torv med ytterst enstaka stenar i ytan. Öppning i S, 1 m br.

Skåre/jaktvärn (L1937:2668)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1939:4679)

Skåre, hästskoformad, 3 x 2 m (NO-SV), intill 0,4 m h totalt, av 0,2-0,7 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1978:7064)

Skåre, oval, 4x3 m (N-S) med 0,6 m h vallar av skrotsten och i NV sidan en 0,7 m br öppning. Över skåren ligger glesa bräder och torr vass, rester eft...

Skåre/jaktvärn (L1993:1008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L2005:7574)

Skåre, bågformad vall, 3,5x1,5 m (N-S) st och 0,2 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Riktad mot Ö. Konstruktionen utnyttjar spricka i berg, 1,5x1 m (N-S) och...

Skåre/jaktvärn (L1993:1168)

a) Skåra, bestående av en vall, 1.5-2 m l (N-S) och 0.3-0.4 m h,av 0.1-0.5 m st stenar samt brädor.20 m SÖ om a är:b) Skåra, kvadratisk, 2x2 m (N-S), ...

Skåre/jaktvärn (L1936:8698)

Område, 400x100 m (NV-SÖ) med 8 skjutskårar, 10 boplatsgrops-liknande lämningar, 3 gränsrösen, 2 värn samt 2 stenrader.Skjutskårarna är 1.5-2.5 m l, 0...