Skåre/jaktvärn

Riksantikvarieämbetets definition: Skydd som använts för att gömma sig i vid jakt på främst fågel eller säl.
Skåre/jaktvärn (L1993:1008)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1934:1743)

Skåre, oformlig, närmast rektangulär, 3x2 m (NÖ-SV), med väggar 0,4-1 m br och 0,2-0,4 m h, av dels kantställda och dels kallmurade stenar, 0,3-1 m st...

Skåre/jaktvärn (L1948:7034)

Skåre(?), bestående av en grop, närmast oval, 2,5x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m dj, omgiven av en vall, 0,6-1 m br och 0,2-0,5 m h, högst i VNV. (RAÄ dnr 3.4....

Skåre/jaktvärn (L1935:7234)

Jäktvärn (?), rektangulär, 3,5x2 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, av stenar, 0,3-1 m st, varav de 2 största är kantställd. I NV hörna är en öppning, 1 m br....

Skåre/jaktvärn (L2023:3372)

Cirka 4,5 m (NNV-SSO) och 0,2-0,3 m hög av 0,25 - 0,4 m stora stenar. Norra änden vinklad mot öster.

Skåre/jaktvärn (L2005:6977)

Skåre/jaktvärn, hästskoformad med riktning åt NV, 2 m l (N-S) och 0,4 m h. Tre varv med stenar, 0,2-0,4 m st . (RAÄ dnr 326-4387-2008)

Skåre/jaktvärn (L1934:2238)

Skjutskåre, U-formad med öppning åt SÖ, inre måttet är 1x1 m, 0,4 m h av 0,3-0,7 m st stenar, en del flata hällar är ställda på kant. (RAÄ dnr 3.4.2-2...

Skåre/jaktvärn (L1949:6614)

Skåre, oval, 3,1x2,4 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Oregelbunden botten, 0,9x0,8 m st (Ö-V), med stor sten i mitten. Runt skåren finns en vall, 0,4-0,6 m br oc...

Skåre/jaktvärn (L1938:6190)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1992:1598)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1948:7859)

Skjutskåre? Oregelbunden stenhög, 0,7 m l, 0,3 m br och 0,3 m h. Anlagd mellan 2 större stenblock. Vänd inåt från havet. Framkom vid arkeologisk utred...

Skåre/jaktvärn (L1992:4714)

1) Tomtning, 4x5 m (NV-SÖ), bestående av en stenröjd yta, 3x2 m (NV-SÖ), i N-Ö-S-V begränsad av en stenvall, 0.5 m br och 0.1-0.2 mh, av 0.1-0.4 m st ...

Skåre/jaktvärn (L1943:9104)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1958:9964)

Skjutskåre 2x2 m och intill 1,3 m h. Anlagd i den söndersprucknaS änden av en bergrygg. De SSÖ och VSV väggarna är kallmuradeintill 7 skikt. De övriga...

Skåre/jaktvärn (L1934:2722)

Skjutskåre, bågformad med en mindre mellanvägg, 3x1 m (Ö-V). Uppbyggd vall av 0,2-0,4 m st stenar, 0,2 m br och 0,3 m h. (Besiktning 2017, lst dnr 431...

Skåre/jaktvärn (L1949:5037)

Skåre, oval, 3,9x3,5 m st (N-S) och 0,6 m dj. Bottenplanet är runt, 0,9 m diam. I gropen finns några stora stenar. Runt skåren finns en vall, 0,4-0,5 ...

Skåre/jaktvärn (L1937:897)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1934:1796)

Skåre, bestående av en grop och en vall. Gropen är rund, 2 m diam och 0,4 m dj. Kring gropens Ö sida är en vall, 0,5-2 m br och 0,5 m h, bestående av ...

Skåre/jaktvärn (L1949:2576)

Skåre bestående av 1 krypgång. Krypgången är 25 m l (NNV-SSÖ), 0,5-0,6 m br och 0,2-0,6 m h med vallar på båda sidor. Vallarna är 0,3-0,5 m br och byg...

Skåre/jaktvärn (L2021:6642)

Skåre/jaktvärn (eller möjligen Stridsvärn), 2,6x2 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m h, bestående av en vinklad vall av kallmurad natursten, 0,1-0,6 m stora, samt ...

Skåre/jaktvärn (L2013:4683)

Skåre/jaktvärn, hästskoformad, ca 4 x 3 m (NÖ-SV) st, bestående av en ca 0,2 - 0,5 m h och 0,4 - 1 m br kallmurad vall av ca 0,2 - 0,6 m st stenar som...

Skåre/jaktvärn (L2019:3264)

Skåre/jaktvärn, ca 2 m diam, o,6 m dj, 0,3 m h bestående av 0,1-0,4 m stora stenar. Vallen är som högst mot söder. Beväxt med 5 tallar ovch enstaka sm...

Skåre/jaktvärn (L1987:8338)

Skåre 3,5x2,5 m (N-S), begränsad av en kallmurad stenmur, 0,5-1 m br och 0,7 m h av 0,2-0,9 m st stenar, öppning i Ö. Flera liknande anläggningar finn...

Skåre/jaktvärn (L1992:3285)

1) Skytteskåra, 3.5x1 m (NÖ-SV) och intill 0.4 m h, av 0.1-0.5 mstora stenar, bestående av en halvcirkelformad vall. Skåran belägen på fornstrandvall....

Skåre/jaktvärn (L1948:5265)

Skjutskåre? 3,5 m diam och 0,5 m h. I kanten en vall 0,6-1 m br. Urplockad invändigt, 0,3 m dj. Påbättrad i ÖNÖ kanten i modern tid.

Skåre/jaktvärn (L1960:8197)

Skåre/jaktvärn, 2,5x1,5 m (NV-SÖ) och 0,7 m h, bestående av en liten rektangel av kallmurad kantig natursten. Ej vällagd. Två brädkonstruktioner finns...

Skåre/jaktvärn (L2005:6063)

Skåre (?)/jaktvärn (?), 2.8 m diam och 0.3 m h. Bestående av en låg mur av 0.4-0.6 m st stenar. I V är en öppning, 0.5 m br.

Skåre/jaktvärn (L1951:4744)

2 st rännor, 28-30 m l och 0,8 m br (NV-SÖ) begränsade av stenrader, 0,2-0,4 m h av 0,2-0,3 m st stenar. Stenraderna är upplagda i samband med sälfång...

Skåre/jaktvärn (L2013:2760)

Skåre/jaktvärn, ca 4-5x3 m stor fördjupning i berget. I Ö är en upplagd stenmur, ca 2 m lång av sprängd sten. Påträffad vid en år 2006 utförd särskild...

Skåre/jaktvärn (L1992:2367)

1) Skytteskåra, 3.5x1 m (NÖ-SV) och intill 0.4 m h, av 0.1-0.5 mstora stenar, bestående av en halvcirkelformad vall. Skåran belägen på fornstrandvall....

Skåre/jaktvärn (L1934:1696)

Skåre, hästskoformad, 2x2 m (NNÖ-SSV) med väggar längs NNÖ, VNV och ÖSÖ sidorna, 0,5 m br och 0,2-0,4 m h, av upptill 2 varv med kallmurade stenar, 0,...

Skåre/jaktvärn (L1948:8384)

Skjutskåre, bestående av en 1,5 m br vinklad stenvall av 0,1-0,3 m st stenar. Siktar mot NÖ. Intill skåren åt SÖ är en 0,7 m st och 0,8 m dj urplockad...

Skåre/jaktvärn (L1937:3307)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1943:7355)

Skåre?, i den SÖ delen av mellanrummet mellan 2 stenblock, ca 2 m st, är en stenmur, 0,7 m l (NÖ-SV), 0,5 m br och 0,5 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. I ...

Skåre/jaktvärn (L1986:7129)

Jaktskåre (?), 1,5 x 1,2 m (NV - SÖ) och 0,5 m h. Öppning mot NV.

Skåre/jaktvärn (L2018:296)

Skåre?, halvmånformig, 2 m l (Ö–V), 0,5-0,8 m br och 0,3–0,7 m h, av vanligen 0,3–0,5 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1960:9961)

Skåre/jaktvärn? Grop i klappersten med låg vall av sten. Rund grop, ca 2,5 m diam, med 0,5 m br vall av 0,1-0,5 m st stenar. Belägen på ca 25 m.ö.h. (...

Skåre/jaktvärn (L1960:9408)

Skåre/jaktvärn, bestående av en halvoval stenkrets 4,7×5,8 m (N-S) som vätter mot S. Stenmaterialet består av 0,2-0,7 m st både rundade och kantiga st...

Skåre/jaktvärn (L1935:3524)

Skytteskåra/värn, närmast rund, 3.5 m diam. Bottenplan 1 mdiam. Vallen är 1.25 m br och 0.4 m h, av 0.2-0.4 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1934:1726)

Skåre, kvadratisk, 2,5x2,5 m (NNV-SSÖ) med väggar på ÖNÖ, SSÖ och VSV sidan (NNV sidan öppen) som är 0,3-0,4 m br och 0,2-0,3 m h, av dels kantställda...

Skåre/jaktvärn (L1987:4172)

Skåre, närmast rund, 2,5 m diam och 0,2-0,3 m dj, begränsad i SV av en stenrad, 0,2 m br och 0,2 m h, av 0,2-0,4 m st stenar, övertorvade. I NV är en...

Skåre/jaktvärn (L1998:3340)

Jaktvärn, bågformigt, 2,5 m l (N-S), 1,5 m br och 0,8 m h, av 0,2-0,6 m st stenar, anlagt på det plana krönet av ett block, 3,8 m l (N-S), 2,5 m br oc...

Skåre/jaktvärn (L2021:2734)

Skåre, 3x2 m (NO-SV). Bestående av en 3x0,5 m st stenpackning, 0,2 m h av 0,2-0,5 m st stenar. I SV kanten är en ensam sten, 0,5x0,3 m st, och 0,3 m h...

Skåre/jaktvärn (L2012:325)

Skåre/jaktvärn, ca 1,6 m l (Ö-V) och 0,4 m h, bestående av 3 ca 0,4-0,8 m l stenar ställda på högkant på N sidan av berg med uppsikt över svacka på be...

Skåre/jaktvärn (L2009:7590)

Skåre, rest av 3 m l , 3 m br , 0,4 m h , (NV-SÖ), bestående av två parallella srenrader anlagda vinkelrätt mot bergklack mot SÖ. Stenarna är 0,2- 0,8...

Skåre/jaktvärn (L1959:1260)

Jaktskåre, 2,5 m l (ÖNÖ-VSV), 0,3-0,35 m h och 0,25-0,35 m br, bestående av ett 15-tal stenar, 0,1-0,8 m st (vanligen 0,3-0,4 m st), lagda i kallmur. ...

Skåre/jaktvärn (L1937:9799)

Skåre, 2 x 1,5 m ((Ö-V) och 0,4 m h, hästskoformad bestående av ett 15-tal stenar, 0,3 - 0,5 m st, med öppning i S 0,7 m br. Påträffad i samband med s...

Skåre/jaktvärn (L1982:4108)

Jaktvärn?, 2x2 m (NÖ-SV) och 0,4-1,2 m h (högst i Ö hörnet), av 0,4-0,6 m st stenar. V-formig, slarvigt kallmurat.

Skåre/jaktvärn (L1948:287)

Skåre, 5x3,5 m (ÖSÖ-VNV) och 1 m dj, halvmåneformad. I NÖ är en vall, 1-2 m br och 0,5 m h. Uppbyggd mot större sten, 3x1,5 m (NÖ-SV). Belägen i klapp...

Skåre/jaktvärn (L2019:1651)

Skjutskåror, bestående av 2 gropar, 1 på NÖ och 1 på SÖ sidan av ett ca 4 x 3 m stort och 1,5 m högt stenblock. Groparna är oregelbundna, den NÖ 1 m i...

Skåre/jaktvärn (L1948:2317)

Skåre, hästskoformad, 3x3 m st, 1,5 m h och 0,5-1 m br av 0,3-0,6 m st stenar. Öppning mot VNV. Centralt är en urplockad grop.

Skåre/jaktvärn (L1948:8243)

Skåre, 2x0,8 m (NV-SÖ), omgiven av vall, 0,4-0,6 m br och 0,2-0,4 m h av 0,1-0,7 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1948:301)

Skåre, 6x4 m (Ö-V) och 1,2 m dj, halvmåneformad med vallar, 1,5-2 m br och 0,2-0,8 m h. Uppbyggd mot större jordfast sten, 3,5x3 m (Ö-V) och 1,4 m h.

Skåre/jaktvärn (L2004:495)

Skåre, 3x3 m. Bestående av 0,5 m br och 0,3-0,7 m h vall av 0,1-0,5 m st stenar. Vallen är som högst i O och V. I S är en ingång, 0,5 m br.

Skåre/jaktvärn (L1948:7948)

Skåre, 3 m l (VNV-ÖSÖ), 0,4-0,5 m br och 0,3 m h. Enskiktad och av 0,4-0,5 m st rundade stenar.

Skåre/jaktvärn (L1993:1515)

Skåra, bestående av en vall, 2x0.5 m (SÖ-NV) och 0.4 m h, av dels0.1-0.5 m st stenar, dels av en stock, 1.5x0.4 m.

Skåre/jaktvärn (L2002:8097)

Skåre, närmast kvadratisk, 2,5x2,5 m (N-S) och intill 1,5 m dj. I NV och SÖ kanten är stenväggar, av 0,3-0,5 m st stenar. Åt NÖ och SV är berghällar.

Skåre/jaktvärn (L1960:3038)

Jaktskydd, 4x0,3 m st och 0,7 m h, bestående av en stenrad vinkelrätt ut från bergskant i Ö. (RAÄ dnr 321-3369-2006)

Skåre/jaktvärn (L2005:7522)

Skåre, bågformig, 3 m l (NV-SÖ), 0,3 m br och 0,2 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Vänd mot V. Framkom vid utredning steg 1 utan kml-beslut 2011. (RAÄ dnr ...

Skåre/jaktvärn (L1948:6799)

Skåre, rund, 1,3 m diam, omges av en vall 0,5 m br och 0,3 m h. Öppning i SV.

Skåre/jaktvärn (L2022:1162)

Skåre, ca 2 m (N-S) lång och 0,25 m hög av 0,2-0,55 m stora stenar i upp till två skift. Södra delen förfallen. Anlagd på berghäll. I norra delen växe...

Skåre/jaktvärn (L1978:8251)

Skåre, 2x2 m, rund, på alla sidor begränsad av 0,4-0,7 m st stenar, delvis i kallmur. Skåren vetter mot en uppgrundad tidigare vik.

Skåre/jaktvärn (L2019:5319)

Jaktvärn, rektangulär 2,7x1,8 m och 0,7 m h. Exponerad mot lägre hällmark, öppning mot NÖ. Troligen uppbyggd av sten från det utplockade röset L1967:...

Skåre/jaktvärn (L1934:2148)

Skåre, 3x3 m (Ö-V). I Ö kanten en stenmur, 3 m l (N-S), 1 m br, kallmurad av 0,3-0,6 m st stenar. Den N kanten är en berghäll. I den NÖ hörnan en här...

Skåre/jaktvärn (L1948:5588)

Skåre, 2 st. Den ena är 5x5 m st. I S en vall 2,5-3 m br och 0,6 m h. Ca 10 m N om den är skåre, 6x2-3,5 m (ÖNÖ-VSV) vall i SÖ 2 m br och 0,5 m h. Fr...

Skåre/jaktvärn (L1939:1963)

Skåre 1?, bågformad, 2 m l (ÖNÖ-VSV),buktar åt SSÖ, 0,3 m br och 0,3 m h, av 0,2 m st stenar. Ca 20 m VSV om är. Skåre 2?, 2 m l (NÖ-SV), 0,3 m h och...

Skåre/jaktvärn (L1982:4297)

Jaktvärn?, 3x2 m (ÖNÖ-VSV), U-formad med 0,5-1 m br stenrad, 0,5-0,7 m h, av 0,2-0,5 m st stenar, Öppning åt VSV.

Skåre/jaktvärn (L1948:2068)

Skåre, bestående av en i klappersten belägen grop 4,5 x 3 m st (NV-SÖ) och 0,4 m dj. Utmed den SÖ delen är en bågformig stenvall 3 m l, 1-1,2 m br och...

Skåre/jaktvärn (L2021:5647)

Skåre, halvcirkel (N-S) 2,5x1,8 m och 0,3 m h, bestående av staplade stenar 0,2-0,5 m st. Stenröjd yta i mitten av lämningen.

Skåre/jaktvärn (L2005:7725)

Skåre, svagt u-format, 3 m l (N-S), 0,5 m br och 0,4 m h vall av 0,2-0,6 m st stenar. Riktad mot Ö och vattnet.

Skåre/jaktvärn (L2013:9549)

Skåre/jaktvärn, ca 2,2 m l (N-S), 0,6-0,7 m br och 0,2 m h av 0,3-0,4 m st stenar. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4977-2016...

Skåre/jaktvärn (L1939:4991)

Skåre rektangulär, 2,5 x 2 m (NÖ-SV), intill 0,5 m h totalt, uppbyggd av 0,2-0,5 m st stenar.,

Skåre/jaktvärn (L1948:7017)

Jaktvärn, 2,5 m l (NNÖ-SSV), 0,5 m br och 1 m h, av kallmurade naturstenar, 0,2-0,7 m st, vanligen 0,3-0,4 m st. Avgränsas i båda ändarna av större bl...

Skåre/jaktvärn (L1949:3639)

Skåre bestående av 1 gömsle, 1 krypgång och 1 sälsten. Krypgången är 30 m l (NÖ-SV), 0,5-0,7 m br och 0,5 m h med vallar på båda sidorna. Vallarna är ...

Skåre/jaktvärn (L1949:7053)

Skåre? Rund, 3,1 m diam och 0,6 m dj. Botten är rund och 0,7 m diam. Vall i Ö, S och V, 0,9-1,4 m br och 0,2 m h av 0,1-0,5 m st stenar. I N är skåren...

Skåre/jaktvärn (L2009:8851)

Skåre, ca 3x3 m och 0,4 m h, bestående av en kallmurad sida åt V av 0,2-0,4 m st stenar. Mot N har skåren en rad av 0,1-0,3 m st stenar upplagda på en...

Skåre/jaktvärn (L2019:503)

Skåre, ca 3 m lång (NO-SV), 0,5 m bred och 0,3 m hög. Bestående av en skärm av 0,2 - 0,75 m stora stenar. Belägen på NÖ kanten av berg med utblick öve...

Skåre/jaktvärn (L1939:3940)

Skåre, 3 x 2 m (Ö-V) i form av en oval stenmur, intill 0,8 m h av 0,2-0,6 m st stenar, delvis upplagd mot 3 stenblock 2 x 1 till 2,5 x 1,2 m st, 0,7 m...

Skåre/jaktvärn (L1948:288)

Skåre, 2,5 m diam, 1,5 m br och 0,5 m h, bestående av halvmåneformad vall av stenar, 0,1-0,9 m. I SSÖ är en öppning i vilken stenar har rasat ner.

Skåre/jaktvärn (L1935:9023)

Skåre, bestående av en vall, 5 m l (NNV-SSÖ), 1-1.8 m br och 0.6 mh, av vanligen 0.1-0.4 m st stenar samt ett block, 1.5 m st. INNV delen är mot insid...

Skåre/jaktvärn (L1992:3430)

1) Tomtning, oregelbunden 4 m i diam bestående av en rensad yta2,5-2 (S-N) omgiven av en vall 0,5-1 m br och 0,4 m h av 0,2-0,4m st stenar öppning i S...

Skåre/jaktvärn (L1934:379)

Skjutskåre, hästskoformad, 3,5x1,5 m (Ö-V). Kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar i två skift. Större sten i Ö, 0,8x0,4 m st. Övermossad. Inre yta 2,5x1 m ...

Skåre/jaktvärn (L2019:505)

Skåre, ca 6 m lång (NV-SO, NO-SV), 0,6 - 0,8 m bred och upp till 0,3 m hög. Bestående av en vall av 0,25 - 0,5 m stora stenar. Delvis övertorvad. Belä...

Skåre/jaktvärn (L1938:5166)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skåre/jaktvärn (L1948:5171)

Skjutskâre? 4 m diam 0,8 m h. Vall i kanten, 1-2 m br av 0,1-0,5 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L1959:255)

Skåre/jaktvärn, 3x2,5 m och 0,4 m h, bestående av ca 30 stenar, 0,2-1 m st, lagda i en halvcirkel. Påträffad i samband med utredning utan KML-beslut å...

Skåre/jaktvärn (L1959:3242)

Skåre, halvcirkelform, 4x0,4 m (NV-SÖ), 0,3 m h. Av rundade stenar i ett skift. 30 m S om strand. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2016. (Raä dn...

Skåre/jaktvärn (L2005:7741)

Skåre, närmast hästskoformat, 3 m l (NÖ-SV), 0,5 m br och intill 0,5 m h vall av 0,2-0,7 m st stenar. Riktad mot SÖ och vattnet.

Skåre/jaktvärn (L1934:39)

Jaktskåre, bestående av en halvcirkelformad vall, 4 m l (N-S), 0.6-1 m br och 0.2-0.3 m h, av 0.1-0.5 m st stenar (vanligen 0.2-0.3 m st).

Skåre/jaktvärn (L2004:8234)

Skåre, undersökt och borttagen, 3,3x3,6 m st och 1,3 m dj med flacka sidor. I NÖ, flera stora kantiga stenar och en omgivande vall, 1,1 och 2,3 m br o...

Skåre/jaktvärn (L1934:3412)

Jaktvärn, 3,3 m l (NV-SÖ), 1-1,5 m br och 0,4 m h. Bestående av otuktade och runda stenar, 0,1-0,3 m st. (RAÄ-2018-1208)

Skåre/jaktvärn (L1935:9113)

1) Skåre, bestående av en vall, 5 m l (NNV-SSÖ), 1-1.5 m br och0.4 m h, av vanligen 0.3-0.5 m st stenar. I NNV är ett block, 1.5m i sida och 0.4 m h. ...

Skåre/jaktvärn (L2020:839)

Skåre/jaktvärn, bestående av en rund grop, 1,1 m diam och 0,8 m dj. Något nedrasad i N. Runt kanten är en vall av 0,25–0,50 m stora stenar. Ytterligar...

Skåre/jaktvärn (L2013:9184)

Skåre/jaktvärn, 0,7 m (NÖ-SV) och 0,3 m hög av fyra stenar 0,25-0,4 m stora. Anlagd på kant av berghäll. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2014. ...

Skåre/jaktvärn (L2023:6491)

Skjutskåre. Oregelbunden svag vall, 3,5 x 3,5 m, ca 0,7 m djup. Fler gropar finns i området.

Skåre/jaktvärn (L2005:7526)

Skåre, bågformig, 3 m l (N-S), 0,4 m br och 0,4 m h av 0,4-1 m st stenar. Anlagd intill bergssida, vänd mot Ö. Framkom vid utredning steg 1 utan kml-b...

Skåre/jaktvärn (L2023:6489)

Skjutskåre. 5 x 5 m. Halvbågeformad sten- och jordvall runt 0,5 m djup försänkning.

Skåre/jaktvärn (L2005:7156)

Skåre, 4x2 m (Ö-V) och 0,6 m h. Bestående av 0,15-0,6 m st stenar. Skåret vetter mot S. (RAÄ dnr 326-2902-2011)

Skåre/jaktvärn (L1935:9834)

Jaktskåre, bestående av en vall, 4 m l (NNÖ-SSV), intill 1 m br och 0.4 m h, av vanligen 0.2-0.3 m st stenar.

Skåre/jaktvärn (L2013:9268)

Skåre/jaktvärn, ca 1,1 m l (NÖ-SV) och 0,5 m br, av tre 0,45-0,5x0,3-0,4 m st stenar. En fjärde sten, ca 0,4x0,25 m st, finns intill den NÖ stenens Ö ...