Skärvstenshög

Riksantikvarieämbetets definition: Anhopning av skärvig och skörbränd sten, sotig jord och avfall av olika slag (keramikfragment, ben, kol etc.).
Skärvstenshög (L2014:1246)

Skärvstenshög, rund, 9 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med enstakakännbar stenar, 0,1-0,3 m st. Vid stickprov under torven framkomsotblandad jord och s...

Skärvstenshög (L2003:4625)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0.3 m h. Övertorvad. Under torvenframkommer rikligt med skörbränd sten, 0.05-0.1 m st. S om mittenär en grop, 3x1.5 m st (...

Skärvstenshög (L2004:3052)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0.5 m h. Övertorvad. 1.5 m N om nr1 är 2) Skärvstenshög, 9 m diam och 1 m h. Övertorvad. 8 m VNV omnr 2 är 3) Skärvsten...

Skärvstenshög (L1944:6500)

1) Skärvstenshög, ca 5 m diam, 0,1-0,5 m h. Begränsningen i densvagt markerade N-delen svår att avgöra. Övertorvad, med i ytan enstaka skärviga stenar...

Skärvstenshög (L2015:9980)

1) Skärvstenhög, 12 m i diam och 1,35 m h. Övertorvad med i ytantalrika skörbrända stenar, 0,05-0,3 m st. I SV kanten 2 större0,5-0,7 m st stenar. Hög...

Skärvstenshög (L1942:2448)

1) Skärvstenshög, 8 m diam, och 0,6 m h. Övermossad 4 m SSÖ om nr 1: 2) Skärvstenshög 10 m diam, 1,1 m h. Övermossad. I SV kantenen större sten, 2,1x1...

Skärvstenshög (L1940:179)

Skärvstenshög 12x4 m (Ö-V), 0,5 m h. I högen är ett flertal stenar 0,2-0,6 m st samt 1 block 2x2 m, 1,3 m h. Vid provstick framkom måttligt med skärvs...

Skärvstenshög (L1944:5577)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0,35 m h. Övertorvad. Vid provstick framkom 0,03-0,7 m st skörbrända stenar. Beväxt med en gran och en enbuske. 34 m SV...

Skärvstenshög (L1942:4289)

1) Stensättning, röseliknande, rund, ca 10 m diam och 0,6 m h. Fyllning av 0,5-0,7 m st stenar. Enstaka stenar, 0,8-1,1 m st. Runt stensättningen är u...

Skärvstenshög (L1943:3035)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L2002:1162)

1) Skärvstenshög? 6 m diam och 0.6 m h. Övertorvad. I mitten är engrop, 1 m diam och 0.2 m dj. Osäker fornlämning. 36 m 80 gon omnr 1 är: 2) Älvkvarns...

Skärvstenshög (L1944:9294)

1979 års rev: 1) Skärvstenshög, närmast rund, 7-8 m diam och 0,8m h. övertorvad med i ytan enstak skärvstenar intill 0,1 m st. Ikanterna några block e...

Skärvstenshög (L1944:5911)

1) Skärvstenshög, 5 m diam, 0,6 m h. I ytan enstaka stenar 0,1-0,3 m st. I N-V gles fotkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,3-0,6 m l stenar.Beväxt med 3 granar o...

Skärvstenshög (L2004:3539)

1) Skärvstenshög; ca 16 m i diam och intill 1.5 m br. Övertorvadmed i ytan enstaka stenar, 0.2-0.5 m st. I den NV delen en ca8x5 m st (NV-SÖ) och 1 m ...

Skärvstenshög (L2010:1963)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0,1-0,2 m st. Skärvsten framkommer måttligt vid provstick under torv...

Skärvstenshög (L1943:1618)

Skärvstenshög? närmast rund, 4-5 m diam, 0,2 m h. Övertorvad. Imitten ett stenblock 1,5x1,4 m st och intill 0,8 m h. I NV ett 1,3x1,3 m st och 0,4 m h...

Skärvstenshög (L2002:219)

1) Skärvstenshög, rund, 5 m diam och 0.6 m h. Vid provtagningframkom i ytan mörk jord och 0.1-0.3 m st skarpkantade ochskörbrända stenar. 15 m SSÖ om ...

Skärvstenshög (L1984:4358)

Skärvstenshög, närmast rund, 10 m diam och 1 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0.2-0.5 m st stenar. Grop i mitten, 1 m diam och0.3 m dj, vilken till s...

Skärvstenshög (L1984:6076)

Skärvstenshög, ursprungligen ca 8 m diam ocoh 0.5 m h. Lättövertorvad fyllning av 0.1-0.3 m st stenar. Runt kanten är0.5-0.8 m st stenar. Ö halvan bor...

Skärvstenshög (L1942:31)

1) Skärvstenshög, 5 m i diam 0,1-0,3 m h. Vid provstick framkommer skörbränd sten 0,05-0,2 m stora. Jordfast block 1,2x0,4 m stort i mitten. Fläckvis ...

Skärvstenshög (L1944:3385)

1) Högliknande bildning närmast rund, 9 m diam och 1,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,4 m st stenar. Påförd röjningssten. 8 m NNÖ om 1 är: 2...

Skärvstenshög (L1941:3616)

Skärvstenshög 5-6 m diam, 0,6-0,7 m h. I SV en 0,8 m st sten synlig i ytan, i Ö kanten några 0,6-0,8 m st stenar, troligen flertalet upplagda vid odli...

Skärvstenshög (L1943:4606)

1) Skärvstenshög, 11 m diam, 1,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,05-0,4 m st. Strax V om mitten en jordfast sten, 1,75 m l (N-S), 0,5 m br och 0,4 m h. ...

Skärvstenshög (L1958:436)

Skärvstenshög oval 8x6 m (VNV-ÖSÖ) och 0,6 m h, övertorvad yta med talrika 0,05-0,15 m st skörbrända skärvstenar jämte enstaka intill 0,3 m st till sy...

Skärvstenshög (L2011:6255)

Skärstenshög, rund, 5 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,1-0,2 m st, varav ca 25% är skörbrända.

Skärvstenshög (L1941:7352)

"År 1924 hade min sagesman och hans fader bortgrävt ett 10-tal kullar belägna i en backe ca 300 m S om Hagkärret. Högarna voro ca8 m diam och ca 0,75 ...

Skärvstenshög (L2009:1273)

Skärvstenshög, 9 m diam och nu 0,9 m h. Avplanat, något ojämnt mittparti 5x4 m (N-S) på vars botten och ytterparti syns ett 10-tal 0,4-0,6 m st stenar...

Skärvstenshög (L1942:5441)

1) Skärvstenshög, rund, 9 m diam och 0,7 m h. I ytan talrika skärviga och skörbrända stenar, 5-15 cm st. Mittgrop, 4 m diam och 0,8 m dj. I V är flrta...

Skärvstenshög (L1942:5647)

Skärvstenshög, 8 m diam, 1 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,2 mst. I mitten av högen en sten, 0,8x0,7 m, 0,3 m h. Bevuxen med en tall, en gran och fl...

Skärvstenshög (L1942:379)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Kantskoning av 0,2-0,4 m h0,3-0,4 m l stenar. I ...

Skärvstenshög (L1944:2951)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,7 m h. Tuvig yta. I N-Ö kanten några kännbara stenar, 0,3-0,5 m st. Under torven framkommer mörk jord och skärvig yta. O...

Skärvstenshög (L2013:6398)

Skärvstenshög, oregelbunden 6 x 5 m, 0,25 m h. Fyllning av rundande 0,2-0,6 m st stenar och mellan dessa är rikligt av skörbrända stenar 0,1-0,2 m st....

Skärvstenshög (L1943:713)

Revideringen 1980: 1) Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 0,5 m h.Övertorvad. Vid provstick framkommer skärvsten 0,05-0,1 m st. Beväxt med en gran, tre ...

Skärvstenshög (L2021:7143)

Skärvstenshög, rund, 6 m diam och 1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga 0,05–0,2 m st skörbrända stenar.

Skärvstenshög (L1943:4966)

Skärvstenshög, 5 m diam, 0,5 m h. I ytan talrika stenar, intill0,1 m st. I Ö kanten en jordfast sten, 2,5x1 m och 0,6 m h.

Skärvstenshög (L1944:8999)

1) Skärvstenshög, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,05-0,15 m st skörbrända stenar. Beväxt med två granar samt några aspar och enb...

Skärvstenshög (L2010:8928)

1) Skärvstenshög, närmast rund ca 7 m diam och 0,2 m h. Delvis övertorvad med i ytan 0,05-0,6 m st mestadels skärviga stenar. Utriven i mitten. Beväxt...

Skärvstenshög (L1944:9925)

1) Skärvstenshög, rund, 9 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,4 m st. N delen bortschaktad ca 2 m in ihögen. Vid provstick ...

Skärvstenshög (L2009:4987)

1) Skärvstenshög, närmast rund, 10 m diam och 0,9 m h. I S delenär en grop, 2 m diam, nu fylld av odlingssten. Beväxt med 1 lönn, 3 unggranar och 4 st...

Skärvstenshög (L1955:799)

1) Skärvstenshög, 5 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med i ytansynliga enstaka 0,05-0,2 m st skärvstenar och 0,1-0,2 m ststenar. Sannolikt röjningssten....

Skärvstenshög (L1942:4517)

1) Skärvstenshög, rund, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. Vid provstick framkom 0,05-0,1 m st skörbrända stenar. 19 m SÖ om nr 1är: 2) Skärvstensförek...

Skärvstenshög (L2015:9319)

Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m h. Påträffade i samband med en specialinventering 1995.

Skärvstenshög (L1942:6517)

1) Skärvstenshög, 6 m diam och 0,4 m h. I ytan talrika skärvigastenar, 0,05-0,2 m st. I mitten en grop, 2 m diam och 0,3 m dj. utanför kanten i SV lig...

Skärvstenshög (L1985:4285)

Skärvstenshög, 12 x 11 m diam och 0,8 m h. Övertorvad. Innehåller en jordblandad packning med skärvsten. Uppslängd i en samling stenar och block, 0,5-...

Skärvstenshög (L1943:8717)

1) Stensättning, rund, 6 m diam, 0,3 m h övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,5 m st kantkedja delvis övertorvad, 0,2-0,5m h av 0,4-1 m l stena...

Skärvstenshög (L1984:7580)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1943:4691)

Skärvstenshög, rund, 7 m i diam och intill 0,5 m h. Övertorvad med i ytan 0,1 m st stenar. I mitten ett mittblock 1x1,7 m, V om det en 1 m st sten. Sv...

Skärvstenshög (L1944:9790)

Revideringen 1980: 1) Skärvstenshög, 5-6 m diam, 0,4-0,6 m h. Övertorvad. Skärviga stenar intill 0,15 m st kunde konstateras vidstickprov. Enstaka and...

Skärvstenshög (L1943:1479)

1) Runsten, granit, 1,5 m h, 0,55 m br (NNÖ-SSV), 0,4 m tj. Oregelbunden genomskärning. Runhöjd 7-8 cm. B 358, U 876. Stenen harunder maj 1874 rengjor...

Skärvstenshög (L2004:2996)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0.5 m h. Övertorvad. 1.5 m N om nr1 är 2) Skärvstenshög, 9 m diam och 1 m h. Övertorvad. 8 m VNV omnr 2 är 3) Skärvsten...

Skärvstenshög (L2016:9883)

Skärvstenshög, 3 m i diam och 0,5 m hög. Upplagd emot och mellan ett tvådelat stenblock.

Skärvstenshög (L2023:6539)

Skärvstenshög, rund, ca 4 m i diameter och ca 0,3 m hög. Övertorvad fyllning av skärvsten och skörbränd sten som framkommer i en mindre rotvälta. Runt...

Skärvstenshög (L1944:8607)

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0,6 m h. Övertorvad med i ytan enstaka skärvstenar 0,05-0,2 m st. Beväxt med två enbuskar, två rönnar samt nyponb...

Skärvstenshög (L1944:9634)

1979 års rev. Skärvstenshög(?), rund, 16 m diam och 1,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar (röjningssten) 0,3-0,5 m st samt enstaka skärvstenar...

Skärvstenshög (L1941:8093)

1) Skärvstenshög, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,4 m st stenar. Beväxt med en stor tall, en björk, gran-,en- och aspbuskar. 9 m...

Skärvstenshög (L1941:3779)

1) Skärvstenshög 8 m diam 0,6 m h. I SSV delen an grop, 3 m diam0,25 m dj. Troligen kokstenshög. Ca 1 m Ö 40cg S om nr 1 är: 2)Skärvstenshög oregelbun...

Skärvstenshög (L1943:8054)

1) Skärvstenhög, rund, 6 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,1 m st. Vid provgrävning framkom skörbränd sten 0,1 m st. Beväxt m...

Skärvstenshög (L1977:8636)

Röse, 31 m diam och ca 2,3 m h. Grå- och kalkstenarna är 0,1-0,4 m st. En del kalksten ärvittrad till grus. Kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,4-0,6 m l sten...

Skärvstenshög (L1944:8895)

1) Skärvstenshög, rund, 9 m diam och 0,7 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,3-0,4 m st, I kanterna några stenar, 0,6-1,5 m st. Antydan till k...

Skärvstenshög (L1977:7292)

Skärvstenshög, oval, 14x12 m (NNV-SSÖ) och 2 m h. Övertorvad. Mi ttgrop, 2x2 m stor och 1 m dj. I gropen syns svartfärgad sandjord och talrika skärvst...

Skärvstenshög (L1943:2510)

1) Stensättning, rund, 7 m diam fylld, 0,6 m h. Fyllningen övertorad med i ytan enstaka stenar 0,4-0,7 m st. I mitten rund grop2 m diam, 0,5 m dj. På...

Skärvstenshög (L2009:323)

1) Skärvstenshög, närmast rund 12-13 m diam och 1-1,5 m h. Övertorvad. I SÖ-S-SV är något oregelbunden kantskoning - kantkedja, 12 m l och 0,1-0,3 m h...

Skärvstenshög (L1944:9825)

Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I N kanten är ett block i ytan, ca 1 m st. Ställvis syn...

Skärvstenshög (L1941:6844)

Skärvstenshög, närmast oregelbundet kvadratisk? 5,5x5,5 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,4 m h. Kraftigt övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar, samt t...

Skärvstenshög (L1943:779)

Skärvstenshög, rund, ca 7 m diam och 0,1-0,4 m h. Övertorvad med(ställvis) skärvsten i ytan, 0,05-0,15 m st. Ställvis kantskoning av block, 0,3-0,7 m ...

Skärvstenshög (L1942:2277)

1) Skärvstenshög, 6 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Vid provstick under torven framkommer 0,05-0,1 m st skörbrända stenar. IntillNÖ kanten ett block, ...

Skärvstenshög (L1943:219)

1) Skärvstenshög, rund, 8 m diam coh 0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka skörbrända stenar, 0,05-0,1 m st. S om mitten ett block 2x1 m st och 0,4 m...

Skärvstenshög (L2011:79)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L2010:7148)

1) Stensättning, närmast rund 7 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika, 0,3-0,6 m st stenar. Bevuxen med ett par tallar, en björk samt lövs...

Skärvstenshög (L1944:5611)

1) Skärvstenshög, rund, 6 m diam, 0,6 m h. övertorvad. I NNV delen är en 1x0,5 m st och 0,2 m h sten. I SSV en berghäll, 6x1,5 mst och intill 0,5 m h....

Skärvstenshög (L1944:9894)

Skärvstenshög, rund, 5 m diam och 0,25 m h, övertorvad. I Ö delen ett block 3 m st och 1,5 m h.

Skärvstenshög (L2011:5816)

Stensättning, rund, ca 7 m diam och 0,2-0,3 m h. Lätt övermossadfyllning av 0,4-0,8 m st stenar. Tendens till kantkedja 0,2 m hav 0,5-1,0 m l stenar. ...

Skärvstenshög (L1942:2082)

1) Gravfält, 420x70-120 m (NV-SÖ) bestående av 220 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar, 146 runda stensättningar, 12 kvadratiska stensättningar, 7...

Skärvstenshög (L1941:2839)

1) Skärvstenshög, 8,5 m diam och 1,3 m h. I ytan talrika stenar(varav en del skärviga). Delvis synlig kantkedja i SÖ, intill 1 mh, av 0,2-0,5 m l sten...

Skärvstenshög (L1941:4598)

1) Skärvstenshög, 10 m diam och 0,4 m . Övertorvad med i ytan enstaka 0,05-0,15 m st skärvstenar samt enstaka 0,2-0,5 m st gråstenar. I kanterna flera...

Skärvstenshög (L1942:4991)

Rev 1980: 1) Skärvstenshög 6 m diam och 0,4 m h. Mittblock, 1x0,4 m och 0,3 m h. Vid provtagning framkom skörbränd sten. 3 m NÖ om nr 1 är: 2) Skärvst...

Skärvstenshög (L1941:5755)

1) Skärvstenshög, 8 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med i ytanensta ka 0,1 m st skörbrända stenar. Påförd smärre odlingssten.Kantskadad vid plöjning. ...

Skärvstenshög (L2010:494)

Skärvstenshög, 4x3 m (N-S) och 0,2-0,3 m h (högst i S). Övermossad skärvsten, intill 0,15 m st.

Skärvstenshög (L2011:8936)

Skärvstenshög, 7 m diam och 0,6 m h. Övertorvad gropig yta. Mellan Rystad 13:4 och Rystad 13:5 ligger troligen skärvsten i markytan.

Skärvstenshög (L2010:8359)

Skärvstenshög, 5 m i diam och 0,3 m h övertorvad. Skärvstenar, 0,05-0,2 m st, framtogs med kniv vid besiktningen.

Skärvstenshög (L1942:4043)

Hög, ca 8 m diam, ca 0,9 m h. Skadad av odling i NÖ-ÖSÖ. I V ären ca 3 m l och 2 m br grop. Flera ca 0,5 m st odlingsstenar är påförda högen. Bevuxen ...

Skärvstenshög (L1942:5496)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,4 m h. Mittblock, 2,5x0,5 m (NV-SÖ) och 0,4 m h. I SÖ kanten är framplöjd, skärvig sten. Beväxt med1 en.

Skärvstenshög (L1941:6577)

1) Skärvstenshög, ca 7 m diam och 0,6 m h. I ytan och under mossan talrika skörbrända stenar, 0,1-0,2 m st. Beväxt med granar, några enar och 1 lönnte...

Skärvstenshög (L1942:2244)

Skärvstenshög, 6-7 m diam och intill 0,4 m h. Övertorvad. I mitten 2 block ca 1x1 m och 0,2-0,4 m h. Under torven finns skörbrändsten 0,01-0,05 m st. ...

Skärvstenshög (L1943:178)

Skärvstenshög, rund, 5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. Utanför NÖ kanten är en del röjningssten upplagd. Vid provstick framkommerskörbränd sten, 0,05-...

Skärvstenshög (L1985:4358)

1) Skärvstenshög, 8 m i diam och 0.8 m h, övertorvad med i ytantalrika stenar, 0.1-0.3 m st. Begränsningen oklar i Ö. Beväxtmed 2 granar.23 m N om nr ...

Skärvstenshög (L2011:4444)

1) Skärvstenshög, 11x16 m och 0,8 m h. Fyllningen utgjordes av skärvig sten och sotblandad mylla med inslag av kol. Ca 25 m Ö om1 är: 2) Skärvstenskon...

Skärvstenshög (L1941:4497)

Skärvstenshög, ca 8 m diam 0,5-1 m h. Gränsar i N och NÖ till stenblock, 1,2x1,5 m, 0,3 m h, resp 1,5x0,7 m, 0,5 m h. SÖ delen bortschaktad. Vid provs...

Skärvstenshög (L1983:1520)

Skärvstenshög, rund, 13 m diam och 1,1 m h. Övertorvad. Vid provstick framkommer måttligt med 0,05 -0,15 m st skärviga stenar samt mörk jord. I N-kant...

Skärvstenshög (L2012:6724)

Skärvstenshög, oval, 10x8 m (NV-SÖ) och 0,6 m h. Övertorvad medi ytan talrika stenar, vanligen 0,1-0,3 m st, mot kanten intill 0,5 m st. I mitten är e...

Skärvstenshög (L1944:2749)

1) Skärvstenshög, oregelbundet rundad, ca 8x5 m (N-S) och 0,3 mh, anlagd ytterst på krön av låg bergrygg. Ojämn yta. Under tonentalrikt med skärvig st...

Skärvstenshög (L1942:3848)

1) Stensättning,? närmast rund, 4-5 m diam oh 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenar. I mitten en insänkning.1,5 m diam och 0,1 m ...

Skärvstenshög (L1943:5313)

1) Skärvstenshög, rundad, delvis övertorvad. 10 m diam och 1,2 mh. En grop i mitten 3x1 m (NV-SÖ) och 0,3 m dj. I ytan rikligt med skärvsten 0,1-0,3 m...

Skärvstenshög (L2014:6566)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L2016:1555)

Skärvstenshög?, rest av. Av högen står nu ett ca 7 m lång (N 40cgV-S 40cg Ö), intill 3 m br och ca 1 m h partiav dess V del.Högen, som troligen är en ...

Skärvstenshög (L2010:1774)

1) Skärvstenshög, 5,5 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka synliga stenar 0,2-0,4 m st. I V en stor sten 0,8 m l samt i Ö tre 0,4-0,5 m l ...

Skärvstenshög (L1984:9105)

Skärvstenshög, oval 3x1.5 m (NÖ-SV) och 0.1-0.2 m h. Övertorvad.Vid provstick framkom intill 0.1 m st skörbrända stenar. Anlagdmellan större block.

Skärvstenshög (L1974:1519)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Skärvstenshög (L1973:1325)

Skärvstenshög, närmast rund, 6 m diam och 0.5 m h, bestående av skärviga stenar, 0.02 - 0.15 m st, som ligger fast packade tillsammans med svag sotbla...

Skärvstenshög (L1944:2782)

1) Skärvstenshög, oval, 24x10 m (Ö-V) och 1,7 m h. I ytan talrikt med skärvig sten. Omedelbart N om mitten är en grop, 3x4 m och0,5 m dj. Ö om denna n...