Smideslämning

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter småskalig smidesverksamhet. Jfr Hammare/smedja.
Smideslämning (L1943:2616)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1940:5179)

Husgrund 7x6m (NNV-SSÖ), efter smedja (?). Kallmurad med lodrät och sluttande insida. Spisfundament i SÖ hörnet. Lämningen kan höra samman med bebygge...

Smideslämning (L1980:9230)

Trolig smedja, kvadratisk, 4x4 m st och intill 0,2 m h, av i ytan enstaka synliga 0,2-0,4 m st stenar. Tydligast i S och V. I SÖ delen av lämnigen är ...

Smideslämning (L2005:8809)

Husgrund (smedja) ca 3,5x3 m (Ö-V) och 0,4 m h. I grunden finns en kallmurad upphöjning, ca 2,5 m diam och 0,3 m h med synliga slagg- och tegelstenar....

Smideslämning (L1958:8953)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1940:938)

Smedja, 11x6 m (N-S) och intill 0,5 m h. Spisröset är i V, rektangulärt, 2,5x2 m (N-S) och 0,7 m h, av 0,2-0,8 m st stenar med plan ovansida.

Smideslämning (L2004:644)

Husgrund (smedja), svåravgränsad, ca 5x4 m st (NÖ-SV) av 0,2 m st ställvisa syllstenar. I NNÖ är en ässja, 1,5x1,5 m st och 0,4 m h av 0,2-0,6 m st st...

Smideslämning (L1982:1232)

Smedjegrund, 5.5x3.4 m (NNÖ-SSV). Delvis synlig syllstensrad 0.2-0.3 m h av 0.4-0.8 m st stenar. Enstaka mindre slaggbitar påträffades i och vid grund...

Smideslämning (L2005:8721)

Husgrund (smedja), 5x4,5 m (NV-SÖ) och intill 0,2 m h. I V delen finns en kallmurad upphöjning (ässja), 2x1,5 m (NÖ-SV) och 0,5 m h, av 0,3-0,6 m st ...

Smideslämning (L2006:8032)

Smedjelämning, inom ett 50x20 m stort området (NV-SÖ) synsresterna efter 1 husgrund samt 1 slaggvarp. Husgrunden, belägen iområdets mitt, 7x5 m st (NÖ...

Smideslämning (L1978:2088)

Lämning efter smedja? Husgrund, 9x8 m (N-S), 0,6 m h kallmur. Källare under S delen av huset, 1,3 m dj. Spismursröse i NV, 0,3 m h. Har enligt uppgi...

Smideslämning (L1950:4706)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1980:9201)

Ässja, kvadratisk, 1x1 m och 0,3 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. De flesta flata. Inga synliga rester efter grunden.

Smideslämning (L2005:8321)

Husgrund (smedja) ca 5,5x5 m (VSV-ÖNÖ) och 0,2 m h. I NÖ-hörnet finns en kallmurad upphöjning (ässja), 1,5x1,5 och 1 m h bestående av slaggstensblock.

Smideslämning (L2021:2353)

Husgrund (smedja), 4×3 m (N–S) och 0,1–0,2 m h. I N finns en kallmurad upphöjning, 2×1,5 m (Ö–V) och 0,6 m h, av 0,3–0,5 m st huggna stenar och tegel....

Smideslämning (L1936:7982)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1948:6422)

Grund efter smedja, 6x5 m (NV-SÖ) och 0,3-0,4 m h, begränsad av syllsten. Ässja i 3x2,5 m (NV-SÖ) uppbyggd av natursten och tegel. Smidesslagg i ässja...

Smideslämning (L2020:3987)

Husgrund (smedja) 5x3m (NÖ-SV) och 0,2m h. Ässja i S delen, 1 m i dia. 0,5 m h. med synliga tegelstenar.

Smideslämning (L1980:9879)

Ruin efter gårdssmedja, 6,5x6 m (NV-SÖ). Väggar i kallmur, 1,5-1,7 m h, av 0,3-1,4 m st stenar. Ingång i SÖ, 1,5 m br. Två fönsteröppningar, i SV resp...

Smideslämning (L2001:4651)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1940:5738)

Smedjegrund, bestående av 1 spislämning, 4 m diameter och 0,3 m h. Sotig i ytan och slaggbitar framkom vid provstick. (Rapport Raä dnr: 3.4.2-1945-201...

Smideslämning (L1939:4148)

Smedjeruin, 4 x 4 m, 2,7 m h med inrasat tak. Ässja(?) i SÖ, 2 x 1,5 m, 0,4 m h. Knuttimrad.

Smideslämning (L2003:6652)

Smidjegrund.

Smideslämning (L2015:2083)

Husgrund, (uppgift om smedja enligt Gustav Johansson, Norrtil) ca2x1,5 m (Ö-V) bestående av kantställda stenar, öppning mot V. Ilämningen finns tegel ...

Smideslämning (L1980:8937)

Smedja, rektangulär, 5x3,5 m (Ö-V) och 1 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. I mitten av lämningen är ässja, rektangulär, 2x1 m (N-S) och 0,3 m h, av 0,1-0,3...

Smideslämning (L1958:8958)

1) Smedja. Platsen ej besökt.

Smideslämning (L1934:2031)

Smidesområde, 20x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 grund med ässja och 1 husgrund med spismursrest. Husgrund (smedja), otydlig, rektangulär, uppskattnings...

Smideslämning (L1979:743)

Grund efter smedja, 9x7 m (NNV-SSÖ). Delvis synlig stenfot, intill 0,2 m h, av 0,25-0,4 m st stenar. I V spisröse, 3-4 m i diameter och 1,0 m h, överm...

Smideslämning (L1974:211)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1940:3897)

Smedjegrund, 6x5m (Ö-V) med övertorvade syllstenar. Smidesröset är närmast runt 2,5 m, 0,7 m h, Vid provstick framkom tegel, smidesslagg och bottenskå...

Smideslämning (L1940:4296)

Smideslämning, undersökt och borttagen, bestående av 1 husgrund efter smedja och 2 stensamlingar. Husgrunden var oregelbundet rektangulär, 6,5x4 m (NV...

Smideslämning (L1939:6345)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1980:2201)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2002:5955)

Smideslämning i form av en husgrund, 6x4 m (ÖNÖ-VSV) och 0.3 m h. I NÖ hörnet är spismursröse, 2x2 m och 0.8 m h, av natursten och tegel. På lämningen...

Smideslämning (L1987:6390)

Smedja, rest av, bestående av en grund, 8x5 m (N-S) och intill 0,6 m h. Eventuell ässja i tegel i NV, kallmurad, 7x4,5 m st.

Smideslämning (L1951:1360)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1996:7440)

Smideslämning, ca 140x35-100 m (NNV-SSÖ). I ett schakt SV om boningshuset, fanns tydliga spår av att en smedja stått på platsen, med stora mängder smi...

Smideslämning (L2008:4201)

Smedjegrund, rektangulär, 6 x 5 m (NNÖ-SSV) och 0,2-0,3 m h, bestående av en grund av mestadels huggen sten. I NV hörnet är en ässja, 3 m diam och 0,5...

Smideslämning (L2005:9997)

Husgrund (smedja) ca 7,5x5 m (NNV-SSÖ) och intill 0,6 m h. I Ö sida finns en murad upphöjning, 2x2 m (NNV-SSÖ) och 0,9 m h med synliga slagg- och tege...

Smideslämning (L1939:3757)

Husgrund med spisröse, rektangulär, 8 x 6 m (Ö-V), 1 m h totalt. Centralt placerat mot N långsidan är en ässja, nu närmast rund, 3 m i diameter, 0,8 m...

Smideslämning (L1939:218)

Grund efter smedja, spisröse, 3x2 m (NV-SÖ) och 0,7 m h, av sten. Möjligen har smedjan varit 5x5 m (NV-SÖ) med spisen i SV hörnet. (Revideringsinvente...

Smideslämning (L1938:1966)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1952:9301)

Smedjegrund, 8x5 m (Ö-V). Kallmurade väggar, 0,7-0,9 m h och 0,5-0,6 m tj, av 0,2-1,0 m st stenar. Mitt på S långväggen är ett spisröse, 1,7x1,2 m (Ö-...

Smideslämning (L2005:8618)

Husgrund (smedja?), rektangulär, ca 4x3 (N-S) och 0,1 h. I V-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 2x2 m (N-S) och 0,7 h, av sten och tegel Vägen gick...

Smideslämning (L1984:3669)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1996:6355)

Slagg/slaggvarp, ca 50 x 25 m (NÖ-SV) påträffad vid forskningsgrävning. Framträder tydligt i skärningen i täktkanten. Består av ett 0,50-0,80 m mäktig...

Smideslämning (L1982:8180)

Grund efter smedja, undersökt och borttagen, 4x4 m av 0,5-0,9 m st block. I Ö ett antal större block vilka utgjort en del av ässjan. Fynd av en smides...

Smideslämning (L2008:1517)

Smedjegrund, 6 x 4 m (NV-SÖ) och 0,5 m h, bestående av en enkel stenfot av natursten. I N är en upphöjning, 2 x 2 m och 0,6 m h, bestående av kallmura...

Smideslämning (L1937:7910)

Smedjegrund, rektangulär, 4x3 m (NV-SÖ) och 0,2-0,5 m h, högst i V hörnet där man skymtar en hörnsten. I NV är en något utrasad eldstad, 1,5x1,5 m och...

Smideslämning (L1980:9020)

Smedjegrund, kvadratisk, 4x4 m st och 0,3 m h av 0,3-0,5 m st stenar. I mitten av lämnigen är ässja, kvadratisk, 1,5x1,5 m st och 0,3 m h, av 0,2-0,3m...

Smideslämning (L1986:6025)

Smidesgrund (?), ca 5 x 5m (Ö - V) och ca 0,7 m h.. Delvis igenfylld med sten.

Smideslämning (L1940:5960)

Ässja/ugn, 4x4 m (N-S) bestående av 2 parallella stenmurar/väggar 2,5 m mellan, 0,7 m br och intill 0,8 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. I den Ö väggen fi...

Smideslämning (L2002:6455)

Smidesgrop/(ässja), undersökt och borttagen, rund, ca 0,75 m diam och 0,18 m dj. Vid arkeologisk slutundersökning 1994 av boplatsen Björskog 46:1 påtr...

Smideslämning (L1998:3752)

Smedja, grund av, ca 4x4 m (NV-SÖ) stor. Bestående av 2 stockvarv knuttimmer på en stensyll med hörnstenar, dörröppning i SÖ. I N hörnet rester efter ...

Smideslämning (L1941:5841)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1982:6177)

Grund efter smedja, 7x4 (N-S) med syllsten i kanten, 0,4-0,6 m st. I N rester av ässjan, 2x2 m och 1,7 m h, av tegel.

Smideslämning (L1950:6114)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1959:817)

Smideslämning, undersökt och borttagen, ca 15x10 m (NÖ-SV). Vid arkeologisk utredning år 2014 påträffades slaggskållor och träkol i ett sökschakt. Fyn...

Smideslämning (L2020:2005)

Husgrund (smedja) ca 5,5x5 m (N-S) och intill 0,3 m h. I SÖ-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 2x2 m (N-S) och 0,5 m h med synliga tegelstenar.

Smideslämning (L1972:6693)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L1939:4422)

Husgrund efter smedja(?), 4 x 3,5 m (Ö-V), 0,5 m h totalt. Spisröset är i S, närmast runt, 2 m diam, 0,3 m h. Vid provstick framkom tegel.

Smideslämning (L1960:6542)

Husgrund (smedja), närmast kvadratisk, 3,5 x 3 m (ÖSÖ-VNV) och intill 0,6 m h invändigt av 0,15-0,4 m l stenar. I mitten är ca 0,7 m st och 0,4 m h fu...

Smideslämning (L2005:8837)

Husgrund (smedja) ca 5x5 m (Ö-V) och 0,2-1m h. I SV-hörnet finns en upphöjning, 1,5x1,5 m (Ö-V) och 0,3-0,4 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. På upphöjning...

Smideslämning (L1945:2544)

Smedjegrund, 4x4 m (N-S) och intill 0,3 m h, med ställvis stenfot och delvis något otydlig begränsning. I NV hörnet är en utrasad ässja, ca 2x2 m, och...

Smideslämning (L1972:2153)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2004:131)

Smedja, bestående av lämningar efter ässja, 3x3 m och 0,3 m h. På denna är tegel, sintrad lera och kol.

Smideslämning (L1980:9224)

Smedja, rektangulär, 5x4,5 m (N-S) och intill 1,0 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. I det NV hörnet av lämningen är äsja, kvadratiskt, 1x1 m och 0,5 m h, a...

Smideslämning (L2005:7746)

Husgrund (smedja) ca 5x4 m (Ö-V) och 1 m h, bestående av 4 skift slaggstenar. I SV -hörnet finns en murad upphöjning, 2x1,5 m (Ö-V) och 0,5 m h med s...

Smideslämning (L1982:634)

Husgrund till smedja, fundament till städ, rektangulärt, 1.5x1 m (N-S) och 0.4 m h i tre stenlagerskikt, varav det övre skiktet är en 1x0.8 m st och 0...

Smideslämning (L1971:8858)

Husgrund, smedja, 14x10 m (Ö-V), 1,6 m h, bestående av tuktade, kallmurade stenblock intill 1,4 m st. med borrspår.

Smideslämning (L1982:6142)

Grund efter smedja, 4x4 m (NÖ-SV). I NÖ delen är rester efter ässjan, 2x1,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m h, av tegel och sten.

Smideslämning (L1999:3675)

1) Slaggvarp, närmast ovalt, 3x2 m (NV-SÖ) st och 0.15 m.Övermossad. Slaggen är 0.05-0.2 m st, lätt fluten, glasaktig ochlät.I ytan finns enstaka skör...

Smideslämning (L1940:7138)

Smedja, uppgift om. Enligt kartuppgift fanns på platsen en smedja på en ö i ån 1710. Vid inventeringen påträffades inga spår av denna. (S&H 2010)

Smideslämning (L2022:6058)

Smedjegrund, 5,5 x 5 m (Ö-V), ässjan är mitt på N långsidan, 1,8 x 1,6 m, 0,4 m h, uppbyggd av naturligt kantiga stenar, utrasad.

Smideslämning (L1980:8912)

Ässja, kvadratisk, 1,5x1,5m, 0,6m h, av 0,1-0,3m st stenar och tegel. Inga synligq lämningar av syllstenar.

Smideslämning (L1979:449)

Husruin (smedja) 6,5x3,5 m (N-S) och intill 5 m h. Indelad i 2 lika stora rum, varav smedjan finns i N. I SÖ finns en murad ässja 1,3x1,3 m (N-S) och ...

Smideslämning (L1945:7883)

Ässja? eller husgrund?, 5x3 m (NV-SÖ) och intill 0,5 m h, av övertorvade stenar, 0,3-0,7 m st. Vid provstick framkom rikligt med kol och sot samt mind...

Smideslämning (L1987:7800)

Smedjegrund, 4,5 x 3,5 m (Ö - V) och intill 0,3 m h. Kallmurad ässja i V delen, 2,5 x 1,6 m st (N - S) och 0,5 - 1,7 m h. Grunden är otydlig i S.

Smideslämning (L1999:5558)

Härdgrund till smedja, 2.5x2.5 m st (NV-SÖ) och 0.6 m h. I ugnensbegränsning åt SV, NV och NÖ är några gråstenar, 0.3-0.4 m st.Under torven påträffas ...

Smideslämning (L1939:2737)

Spisröse, möjligen efter smedja, närmast kvadratiskt, ca 2 x 2 m, 0,3 m h med tydliga hörn i V och N.

Smideslämning (L2020:3764)

Husgrund (smedja?) ca 7x4 m (N-S) och intill 0,2 m h. I NV-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 2x1,5 (N-S) och 0,4 m h med synliga tegelstenar. Sky...

Smideslämning (L1959:4688)

Husgrund (smedja), 7 x 5 m (N-S) och intill 0,5 m h, av kallmurade stenar, 0,2 - 0,4 m st. I S delen är lämningar efter en ässja, 1,4 x 1,4 m st och 0...

Smideslämning (L2008:5750)

Område med lämningar efter spiksmedja, ca 10-40 x 35 m (N-S), bestående av dammanläggning, stenmur med sidofundament samt smedjegrund. Dammanläggning...

Smideslämning (L1934:2489)

Smideslämning, undersökt och borttagen år 2016, bestående av en ca 4,5x3,5 m (N-S) st yta innehållande tegel, slagg, kol, sot och skörbränd sten, samt...

Smideslämning (L1980:8548)

Smedjegrund, rektangulär, 6x4 m (NNV-SSÖ) och intill 1,2 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Trolig ässjegrund i VSV, rektangulär, 2,5x1,5 m (NNV-SSÖ) och 1 ...

Smideslämning (L2019:4176)

Husgrund (smedja) ca 4x4 m (NNV-SSÖ) och intill 0,2 m h. I N-hörnet finns en kallmurad upphöjning, 2 m diam och 0,8 m h med synliga tegelstenar. På h...

Smideslämning (L2016:2612)

Smedjegrund, 5x4 m (N_S) med rest av härd i NÖ hörnet.

Smideslämning (L1999:4936)

Slaggförekomst, mycket sparsamt 4x3 (N-S) i slänt i tomtmark.Slaggbitarna 0.01-0.05 m st är något flutna, mörkgrå och delvisrostangripna och ligger bl...

Smideslämning (L1980:9039)

Smedjegrund, kvadratisk, 4x4 m och 0,3-0,4 m h, av 0,3-0,5 m st stenar. I mitten av lämningen är ässja, kvadratisk, 1x1 m st och 0,4 m h, av 0,2-0,4 m...

Smideslämning (L1940:5754)

Smedja, ca 8 x 6 m (N-S). Centralt är en ässja av slaggsten, 4 x 2,5 m (N-S), 1 m h.

Smideslämning (L1947:1959)

Slaggförekomst, bestående av i ytan tämligen rikt förekommande slaggstycken, 0,01-0,1 m st, svart till rödbruna, blåsiga och tämligen lätta, delvis sm...

Smideslämning (L2004:825)

Smedja 3,5x3,2 m (Ö-V) och 0,1-0,2 m h. Ässja 2x1,2 m (N-S) och 0,4 m h.

Smideslämning (L2005:8954)

Husruin (smedja) ca 5x4 m (Ö-V) och ca 4 m h, då en gavel ännu står upp. I V-delen finns en uppmurad upphöjning, 1,6x1,6 m (Ö-V) och 0,8 m h, av tege...

Smideslämning (L1952:9288)

Smedjegrund, otydlig utsträckning , uppskattningsvis ca 10x5 m (N-S) och 0,1-0,2 m h. I N delen är rester av en eldstad, närmast kvadratisk , 2x2 m (N...

Smideslämning (L1992:443)

Husgrund efter smedja, rektangulär, 5x4 m (Ö-V) och 0.1 m h, bestående av enstaka syllstenar, 0.3-0.5 m st, kring kanten. I NV hörnet är en spismursre...

Smideslämning (L2007:5395)

1) Stenbro, 25 m l (ÖNÖ-VSV), 5.5 m br och 3.5 m urpsr. h (bron ärförhöjd med cement drygt 1 m), bestående av 0.2-0.8 m h tuktadestenar. Bron har ett ...

Smideslämning (L1942:9355)

Kolbotten ca 17 m i diam, övertorvad. I S rester av kolkoja. I NV en husgrund, som vid förfrågan sades vara rester efter en tidigare använd smedja. Ko...

Smideslämning (L1950:5554)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Smideslämning (L2006:4280)

Kvarn och smedja, uppgift om. Inom den på Ek-kartan markeradesamfälligheten har det enligt uppgift från Brita Larsson Där Väst(född ca 1960) funnits e...

Smideslämning (L2019:4957)

Tre anläggningar som innehöll slagg. 1, i väst, mörk och sotig anläggning, ca 1,5 m (N-S) lång, som noterades i schaktkanten i ett utredningsschakt. A...