Stadsvall/stadsmur

Riksantikvarieämbetets definition: En sten- och/eller jordvall, stenmur eller ett dike/vallgrav som omger ett stadsområde, handelsplats eller annan miljö av stadskaraktär.
Stadsvall/stadsmur (L2020:5196)

Vallgrav tillhörande Nya Lödöse, Gbg 218. Vid FU påträffades ett lager som, i fält, tolkats vara bottenlagret av vallgraven som i sin helhet löper ru...

Stadsvall/stadsmur (L1979:5703)

Stadsmurar, som begränsar Kristianopels gamla stadsområde, 950x170 m (NNV-SSÖ). Murarna, som består av kallmurad gråsten, är 1-3 m h och 1-4 m br. Ö...

Stadsvall/stadsmur (L1976:5392)

Stadsmur, ca 3300 m l.

Stadsvall/stadsmur (L1988:3931)

Vallanläggning, rest av, bestående av en inre vall och en yttrevallgrav. Valen är 525 m l (NÖ-SV) och ursprungligen sannorlikt8 - 10 m br och 0.6 - 1....

Stadsvall/stadsmur (L2017:1958)

Stadsvall, ca 400 m l (NNV-SSÖ), 7-12 m br, 1,5-1,8 m h. Övertorvad. På 6 ställen genombruten av öppningar. Den avgränsar boplatsens (Adelsö 119:1) NÖ...

Stadsvall/stadsmur (L1958:8562)

1) Stadsmur, rest av, 50 m l (V-Ö), svagt vinklad, 1-1,7 m h och1, 4 m br. Uppmurad av 0,3-0,4 m st stenar, flera är dock0,6-0,8 m st. Tegelbitar före...

Stadsvall/stadsmur (L1984:8150)

Försvarsvall, rest av, ca 11 m l (VNV-ÖSÖ), 1-2 m br och intill 0,8 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2 m st stenar. Dnr 1882/87: Delundersökt av ...

Stadsvall/stadsmur (L1967:5038)

Vallgrav, cirka 140 m l (NNV-SSÖ), 6-15 m br och intill 2 m dj. I botten fördjupad med ett modernt dike. Mynnar i SSÖ ut i en vikliknande utvidgning a...

Stadsvall/stadsmur (L1988:5317)

Stadsvall, 580 m l (NNV-SSÖ), 12-20 m br och 0,8-2,5 m h. Mestadels brant sluttande sidor och avplanat krön. Vallen är på två ställen genombruten av v...

Stadsvall/stadsmur (L2020:10142)

Mur, rest av, 3m lång NV-SO, består i botten av klumpsten och på dessa har kalksetensblock legat. Blocken 0,3-0,4m långa och upp till 0,2m tjocka. Del...

Stadsvall/stadsmur (L2022:6673)

Stadsvall, del av, 50 m l (NÖ-SV), 4-6 m br och intill 1,5 m h (högst i NÖ).

Stadsvall/stadsmur (L1958:9306)

1) Stadsmur, rest av, 14 m l (NNÖ-SSV), 1,9 m br och 0,1 -0,5 mh. Uppmurad av 0,3-0,5 m st senar. Ovansidan är övermossad ochövertorvad. På och omedel...

Stadsvall/stadsmur (L1988:4764)

Landskronas stadsvall och vallgrav, delundersökt. Anlagd i mitten av 1400-talet och utgjordes delvis av tegel. Partier av nu överbyggda delar har åter...

Stadsvall/stadsmur (L1958:9148)

1) Stadsmur, rest av, 62 m l (NV-SÖ). Genombruten av gata(Söderportsgatan). Gatan med gångbanor har spolierat enmursträcka på 15 m:s längd. Muren som ...

Stadsvall/stadsmur (L1960:2400)

Kallmur, ca 12 m lång (SV-NO-sträckning), ca 1,8 m br och 0,8 m hög, bestående av 0,4-0,7 m st stenar lagda i 2-3 varv.

Stadsvall/stadsmur (L1990:4656)

Stadsmur, rest av, nu täckande en sträcka av ca 750 m. Muren är avbruten på flera ställen och murdelarnas sammanlagda längd uppgår till ca 475 m. Mure...