Stenindustri

Riksantikvarieämbetets definition: Lämning efter industriell framställning av stenprodukter.
Stenindustri (L1978:8174)

Stenbrott, granit, ca 50x10 m, (NV-SO). I den sydöstra delen är brottet intill 4 m dj. Från N leder två 1-2m br, intill 1m m dj diken upp till brottet...

Stenindustri (L1978:3999)

Stenbrott, granit, 200x80 m (Ö-V), bestående av ett större brott, intill 4 m dj, i V av upplag av skravelsten. Omedelbart S om stenbrottet är ett kall...

Stenindustri (L1978:5181)

Stenbrott, ca 70 x 30 m (Ö-V), bestående av 2 täktgropar, 5 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 7 - 10 m st och 0,5 - 0...

Stenindustri (L1986:3757)

Makadamslagningssten, 1 x 0,8 m (NÖ - SV) och 0,3 m h med flat ovansida. På denna är 2 gropar, 13 - 16 cm diam och intill 0,8 cm dj . Ligger i anslut...

Stenindustri (L1978:8840)

Område med stenbrott, granit, ca 100x45 m (N-S). Inom området är ett vattenfyllt 25x25 m st brott omgivet av smärre brottytor och upplag av skrotsten,

Stenindustri (L1960:2788)

ATA Dnr 321-2153-2006, särskild utredning inför exploatering av vindkraftverk. Stenindustri bestående av ett brott, vilken är kraftigt övertorvat och ...

Stenindustri (L1986:8318)

Kvarnsten, fragmentarisk, ca 1 x 0,5 m st. I området finns spår efter ytliga mindre stenbrott.

Stenindustri (L1974:8644)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1978:3133)

Stenbrott, granit, 30x20 m (N-S). I V är brottkanterna är intill 1,5 m h. Högar med skravelsten i och kring brottet.

Stenindustri (L1978:4892)

Makadamslagningssten, 0,7x0,4 m (N-S) och 0,3 m h, med två gropar, 20-25 cm diam och 5-15 cm dj, intill varandra. Från den mindre är två rännor, 20 o...

Stenindustri (L1978:8443)

Stenbrott, granit, ca 120 x 50 m (N-S), bestående av fler än 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 2 - 6 m st och...

Stenindustri (L1978:3986)

Stenbrott, diabas, 20x10 m (Ö-V), intill 1,5 m h brottkanter. Runt brottet är högar av skrotsten.

Stenindustri (L2022:8334)

Kvarnstensbrott, 450x40-120 m (Ö-V). Inom området finns minst ett 30-tal kvarnstenar eller ämnen till kvarnstenar. De är 0,4-1,8 m i diam (vanligen 0,...

Stenindustri (L1978:8808)

Område med stenbrott, granit, ca 300x220 m (Ö-V). Inom området är ett halvdussin 30-50 m st, intill 3 m dj,delvis vattenfyllda stenbrott samt ett ett ...

Stenindustri (L1978:8545)

Stenbrott, granit, ca 110 x 30-60 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 15 skrotstenshögar, minst 5 täktgropar och flera brottytor i lodräta bergväggar. Skrots...

Stenindustri (L1978:8453)

Stenbrott, ca 70 x 35 m (Ö-V), bestående av fler än 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 3 - 10 m st och 0,7 - 1...

Stenindustri (L1978:8441)

Stenbrott, granit, ca 170 x 20-70 m (NÖ-SV), bestående av 3 täktgropar, ca 12 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 7 - 1...

Stenindustri (L2021:6781)

Stenindustri, granit, bestående av tre delområden sammanknutna av vägar/vägbankar. 1) Område i NV, ca 90x45 m st (NV-SO). Består av ett antal uttag i ...

Stenindustri (L1978:4992)

Stenbrott, ca 240 x 50-90 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 30 täktgropar, ca 30 skrotstenshögar och flera brottytor i jordfasta stenblock. Täktgroparna...

Stenindustri (L1986:3947)

Makadamslagningsplats, bestående av 2 makadamslagningsstenar upplagda på en stenmur. Stenarna, som ligger med 1 m mellanrum, är 0,7 - 1 m st. På dessa...

Stenindustri (L1978:5838)

Stenbrott, granit, 35x20 m (NV-SÖ), intill 4 m h brottkanter. I SV är stora skrotstenshögar.

Stenindustri (L1978:6861)

Stenhuggeri, ca 590 x 65-220 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 150 skrotstenshögar, minst 50 täktgropar, flera brottytor i stenblock och lodräta bergväg...

Stenindustri (L1978:6518)

Stenbrott, granit, 25x20 m (Ö-V), intill 5 m h brottkanter. Längs den östra delen är upplag av skrotsten.

Stenindustri (L1978:8399)

Stenbrott, granit, ca 25x20 m (Ö-V), intill 1m h brottkanter. I och kring brottet är högar av skrotsten.

Stenindustri (L1978:5740)

Stenbrott, 20x10 m (NÖ-SV), intill 3 m h brottkanter i NV. Skrotstensupplag längs den NÖ sidan.

Stenindustri (L1959:1711)

Stenindustri, ca 280x160 m (Ö-V), bestående av 4 brottytor, 1 husgrund och 9 industrilämningar. Brottytorna, upp till 30 m h, består av 2 större och 2...

Stenindustri (L1959:514)

Stenbrott, 170x35-70 m (Ö-V), uttag i minst två nivåer och ca 2 m dj. Upp till 4 m st skrotstensblock. En körväg går i den Ö delen utmed åkermarken. P...

Stenindustri (L1978:7308)

Område med stenhuggerilämningar, ca 190x130 m (N-S), bestående av ett flertal stenbrott och rikliga mängder skrotsten.

Stenindustri (L1940:8055)

Stenindustri med stenbrott, 11x10m (N-S), 1,5m dj. Runt en grop ligger granitavslag samt större huggna och bonade stenbitar. Enligt uppgift har grinds...

Stenindustri (L1978:8366)

Stenbrott, granit, ca 180 x 50-85 m (N-S), bestående av minst 8 täktgropar, ca 25 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 2...

Stenindustri (L1978:8458)

Stenbrott, granit, ca 75 x 10-40 m (Ö-V), bestående av 1 täktgrop och minst 7 skrotstenshögar. Täktgropen är oregelbunden, ca 20 x 10 m (Ö-V) och 0,5 ...

Stenindustri (L2021:7293)

Område med stenindustrilämningar, granit, ca 440x250 m st (NV-SO). Ett stort antal brottytor, från mycket små och enkla till minst 10 m höga. Mycket s...

Stenindustri (L1986:1884)

Makadamslagningsplats, bestående av 2 makadamslagningsstenar. Den ena stenen är 1,2 x 0,7 m (NV - SÖ) och 0,4 m h med 4 gropar på den flata ovansidan,...

Stenindustri (L1978:8416)

Stenbrott, granit, ca 70 x 35 m (Ö-V), bestående av 2 täktgropar, 5 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 7 - 10 m st och...

Stenindustri (L1978:7971)

Område med stenbrott, granit, ca 70x40 m. Inom området är fem brottytor, 5-10 m diam, intill 1 m dj. I anslutning till brottenär högar av skrotsten.

Stenindustri (L1978:8506)

Stenbrott, ca 430 x 130-190 m (N-S), bestående av ca 200 skrotstenshögar, minst 100 täktgropar, flera brottytor i jordfasta stenblock och berghällar s...

Stenindustri (L1978:8523)

Stenbrott, granit, ca 530 x 30-230 m (NV-SÖ), bestående av ca 50 skrotstenshögar, ca 15 täktgropar, 1 kojgrund? och flera brottytor. Skrotstenshögarna...

Stenindustri (L1934:3017)

Stenbrott i block, ca 4 m i diam och 2 m h. I lodrät brottyta är ett borrhål, 1 m l och 2 cm i diam, som delat blocket.

Stenindustri (L1986:2917)

Makadamslagningssten, 0,8 x 0,7 m st (Ö - V) och 0,6 m h. På ovansidan är en grop, 15 -20 cm diam och 5 cm dj.

Stenindustri (L1958:832)

Lämningar av Lovers alunbruk, där de olika delområdena enligt understående källa och iakttagelse i terrängen utgör följande (se kartan!) 1) "Gårdsplan...

Stenindustri (L1986:1472)

Makadamslagningssten, ca 1,1 x 0,8 m st (NNÖ - SSV) och 0,2 m h. På ovansidan är en närmast rund fördjupning 8 cm diam och 3 cm dj. Nästan hela stenen...

Stenindustri (L1978:4213)

Stenbrott, 20x15 m (NNV-SSÖ). Längs den västra sidan av bergrygg är brottytor, intill 2 m h. Högar av skravelsten finns S och V härom.

Stenindustri (L1978:8400)

Stenbrott, granit, ca 700 x 70-400 m (N-S), bestående av minst 300 skrotstenshögar, ca 100 täktgropar, minst 4 delvis vattenfyllda dagbrott och flera ...

Stenindustri (L1986:6141)

Makadamslagningssten, 1x0,7 m st och 0,5 m h. På den plana ovansidan är en oregelbunden grop, ca 0,2 m st och 2 cm dj. 1 m SÖ härom ligger en anhopnig...

Stenindustri (L1960:5971)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Stenindustri (L1960:2818)

Stenhuggeri. Brottyta i två nivåer, 9 x 7 m. Rundkilar. Mindre block och avslagssten kvarligger i brottytan. Granit. Delvis övervuxen. Påträffad vid e...

Stenindustri (L2020:3533)

Stenbrott, ca 28x10 m (NÖ-SV) och intill 2 m dj. Större delen av området är övertorvat

Stenindustri (L1986:1758)

Makadamslagningssten, 0,9 x 0,7 m st (VNV - ÖSÖ) och 0,6 m h. På dess ovansida är 3 - 4 gropar, 10 - 12 cm diam och 4 - 7 cm dj.

Stenindustri (L1979:4068)

Område med stenbrottslämningar, ca 600x100-300 m (NNÖ-SSV), ungefärlig utbredning. Nästan hela ön har brutits på sten mindre brott kan noteras, främst...

Stenindustri (L1986:1172)

Makadamslagningssten 0,7 x 0,4 m (NV - SÖ) och 0,1 m h. På dess ovansida är en grop 25 cm diam och 6 cm dj samt ett par mindre fördjupningar. Stenen ä...

Stenindustri (L2021:3075)

Stensliperi, ca 30 x 10 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 husgrund och 1 jordkällargrund. Husgrunden utgörs av en i ÖNÖ-sluttning anlagd och ingrävd grund, ...

Stenindustri (L1978:7297)

Stenhuggeri, ca 180 x 40-80 m (NÖ-SV) betående av 1 täktgrop, flera brottytor i bergväggar och klippblock, 1 kojgrund, 1 uppallat block för klyvning s...

Stenindustri (L1978:7976)

Område med stenbrott, granit, ca 480x130 m (NO-SV). Längs en skogsbevuxen bergrygg är ett halvdussin 20-50 m st, delvis vattenfyllda stenbrott samt öv...

Stenindustri (L1978:8673)

Stenbrott, granit, ca 55 x 15 m (N-S), bestående av flera brottytor och minst 5 skrotstenshögar. Brottytorna är 0,5 - 0,7 m h. Skrotstenshögarna är or...

Stenindustri (L1978:3890)

Stenbrott, granit, 290x125 m (NÖ-SV). Inom området är ett flertal smärre brott, intill 3 m dj, omgivna av och delvis fyllda med skravelsten. Stenbrytn...

Stenindustri (L1978:6998)

Stenbrott, granit, ca 240 x 100-210, bestående av minst 70 skrotstenshögar, ca 30 täktgropar, flera brottytor i lodräta bergväggar och på fasta stenbl...

Stenindustri (L1996:6911)

Mindre stenbrott, ca 4x4 m. (Dnr 326-2840-2009 & 326-5104-2009).

Stenindustri (L1978:4991)

Stenbrott, ca 75 x 55 m (Ö-V), bestående av minst 5 täktgropar, ca 10 skrotstenshögar och flera brottytor i jordfasta stenblock. Täktgroparna är orege...

Stenindustri (L1978:8629)

Stenbrott, granit, ca 50 x 30 m (NNÖ-SSV), bestående av flera brottytor, 1 täktgrop och minst 5 skrotstenshögar. Täktgropen är något oregelbunden, 20 ...

Stenindustri (L1978:7974)

Område med stenbrott, granit, ca 400x130 m (N-S). Inom området är några 20-30 m st brott samt ett stort antal smärre brottytor. I Ö har stenbrytning s...

Stenindustri (L2020:3532)

Stenbrott, ca 12x22 m (NÖ-SV) och intill 2 m dj. Större delen av området är övertorvat

Stenindustri (L1978:6675)

Stenhuggeri, ca 300 x 90-200 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 50 skrotstenshögar, ca 20 täktgropar, flera brottytor i klippblock och i bergväggar samt spr...

Stenindustri (L1960:2854)

Stenhuggeri. Brottyta 5 x 2 m. En nivå, block och avslagssten. Två rundade block/skrotstenar. Granit. Delvis övervuxen. Påträffad vid en år 2006 utför...

Stenindustri (L1978:7779)

Områdse med stenbrott, 115x25-55 m (N-S). I norra delen är ett 55x20 m st, intill 2 m dj brott, återfyllt med skrotstensblock. S därom är ett halvduss...

Stenindustri (L1986:3351)

Makadamslagningssten, 0,7 x 0,7 m st. Två gropar på stenens ovansida, 15 cm diam och 3 - 4 cm dj.

Stenindustri (L1978:7228)

Stenhuggeri, ca 330 x 100-260 m (N-S), bestående av ca 70 skrotstenshögar och ca 30 täktgropar, flera brottytor i stenblock och spridd skrotsten. Skro...

Stenindustri (L1978:8784)

Stenbrott, granit, ca 330 x 30-120 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 dagbrott, flera brottytor och ca 30 skrotstenshögar. Dagbrottet, beläget i Ö delen, är ...

Stenindustri (L1978:7310)

Område med stenhuggerilämningar, 120x60-110 m (N-S), bestående av spridda stenbrott, huggna block och intilliggande skrotsten.

Stenindustri (L1978:8473)

Stenbrott, granit, ca 90 x 80 m (N-S), bestående av 1 täktgrop, fler än 10 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgropen är oregelbunden, ca 40 m st...

Stenindustri (L1978:6858)

Stenhuggeri, ca 40-390 x 20-190 m (Ö-V), bestående av minst 70 skrotstenshögar, ca 40 täktgropar, flera brottytor i stenblock och i bergväggar samt sp...

Stenindustri (L2022:8347)

Kvarnstensämne, 1,2 m i diam och 0,15 m tj.

Stenindustri (L2020:3529)

Stenbrott, ca 20x20 m stort och intill 1,5 m dj. Större delen av området är övertorvat

Stenindustri (L1978:7657)

Stenbrott, granit, ca 90 x 30 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst 5 täktgropar, minst 10 skrotstenshögar och flera brottytor i berghällar. Täktgroparna är...

Stenindustri (L1986:3310)

Makadamslagningsstenar. På den markerade platsen är 3 stenar sekundärt placerade i ett sentida röjningsröse. I Ö delen är en sten, 0,9 x 0,7 m st (N -...

Stenindustri (L1978:8766)

Stenbrott, granit, 40x20 m (N-S). .har skett längs bergets östra sida med intill 5 m h brottkanter. Brottet är till stor del återfyllt med skrotsten

Stenindustri (L1978:8442)

Stenbrott, granit, ca 45 x 20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skrotstenshögar och 1 brottyta. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 4 - 6 m st och 0,5 - 0,7 ...

Stenindustri (L1978:6556)

Stenbrott, granit, 110x30 m (ONO-VSV), bestående av två brottytor, 95x20 resp. 10 m diam, 1-1,5 m h brottkanter. I anslutnng till brotten är upplag av...

Stenindustri (L1986:3302)

Makadamslagningssten, 0,7 m st och 0,25 m h. På ovansidan är en närmast rektangulär skålad fördjupning, 25 x 15 cm st och 10 cm dj. Sannolikt sekundär...

Stenindustri (L1960:2766)

ATA Dnr 321-2245-2006. Särskild utredning: Stenindustri, bestående av äldre brott 2,5 x 1,5 m. Bredkil och borrhål. Brutet i två nivåer endast enstaka...

Stenindustri (L1978:5745)

Stenbrott, granit, 40x35 m (NNV-SSÖ), 7-8 m h brottkanter. Längs områdets NV sida är stora mängder skrotsten.

Stenindustri (L1978:8505)

Stenbrott, ca 80 x 50 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 15 skrotstenshögar, minst 4 täktgropar och flera brottytor i jordfasta stenblock. Skrotstenshögarna...

Stenindustri (L1980:7288)

Stenindustri, ca 40x10-20 m (NNV-SSÖ). Inom området finns det minst 6 rösen eller ansamlingar med delvis bearbetad sten. De är oregelbundna, ca 1-12 m...

Stenindustri (L1978:8470)

Stenbrott, granit, ca 190 x 50-100 m (Ö-V), bestående av fler än 15 skrotstenshögar och flera brottytor. Skrotstenshögarna är oregelbundna, 3 - 15 m s...

Stenindustri (L1979:5371)

Stenhuggeri, granit, ca 65 x 50 m (N-S), bestående av några skrotstenshögar, brottytor i stenblock samt spridd skrotsten.

Stenindustri (L1978:6670)

Stenhuggeri, ca 170-300 x 100-275 m (NV-SÖ), bestående av ca 100 skrotstenshögar, ca 50 täktgropar, flera brottytor i flyttblock och i bergväggar samt...

Stenindustri (L1978:4566)

Stenbrott, granit, 40x20 m (Ö-V) med intill 2,5 m h brottkanter. I S är vallar av skravelsten.

Stenindustri (L1978:8803)

Stenbrott, granit/gnejs, ca 20 m diam, intill 1.5 m dj. Devis återfyllt med skrotsten. Stenhuggeriet på Almö inleddes kring mitten av 1870-talet. då ...

Stenindustri (L1978:8675)

Stenbrott, granit, ca 30 x 30 m (NÖ-SV), bestående av 1 täktgrop med flera brottytor och 1 skrotstenshög. Täktgropen, i områdets SV del, är ca 20 x 15...

Stenindustri (L1978:8676)

Stenbrott, ca 20 x 10 m (N-S), bestående av 1 brottyta, 2 skrotstenshögar och 1 kallmurad grund?. Brottytan är 1 m dj huggen ur berghällen. Skrotstens...

Stenindustri (L2022:8346)

Kvarnstensämne, 1,1 m i diam och 0,25 m tj.

Stenindustri (L1978:8367)

Stenbrott, granit, ca 50 x 30 m (NÖ-SV), bestående av 2 täktgropar, 5 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgroparna är oregelbundna, 6 - 8 m st oc...

Stenindustri (L1978:8311)

Område med stenbrott, granit, ca 100x55 m (N-S). Inom området är flera 5-20 m st ytliga stenbrott, delvis återfyllda med skrotsten. I områdets SV del ...

Stenindustri (L1978:8094)

Område med stenbrott, granit, ca 385x170 m (Ö-V). I området norra och östra del är några, intill 40 m stora, vattenfyllda stenbrott. I övriga området...

Stenindustri (L1978:8729)

Stenbrott, ca 400 x 80-220 m (N-S), bestående av minst 200 skrotstenshögar, ca 50 täktgropar, flera brottytor i lodräta berghällar och jordfasta stenb...

Stenindustri (L1978:8683)

Stenbrott, ca 75 x 50 m (NÖ-SV), bestående av 1 täktgrop, 6 skrotstenshögar och flera brottytor. Täktgropen är oregelbunden, 12 m st och 0,5 - 1,2 m d...

Stenindustri (L1978:8384)

Stenbrott, granit, ca 310 x 30 - 150 m (NÖ-SV), bestående av minst 70 skrotstenshögar, ca 30 täktgropar och flera brottytor i jordfasta stenblock och ...

Stenindustri (L2021:7141)

Stenbrott, granit, 85x55 m st (NV-SO), med ett antal uttag i flera nivåer. Större skrotstenshögar i V delen tyder på användning av kran. Arbetsplatser...

Stenindustri (L1978:6922)

Område med stenbrott, ca 290x90 m (Ö-V). Längs bergkanten i områdets södra del är ett större stenbrott med intill 3 m h brottkanterr, utanför vilka är...

Stenindustri (L2022:10513)

Stenbrottsområde med ett 10-tal stenbrytningar, skrotstenshögar och skravelhögar. Området är ca 120 x 40 m.

Stenindustri (L1996:7065)

Kvarnstensbrott, 300 x 200 meter (NO-SV). Inom området finns lämningar efter ett 50-tal kvarnstensämnen och brottytor där ämnena sprängts eller brutit...