Stenkammargrav

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning (megalitgrav) bestående av en gravkammare med väggar och tak av hällar eller block.
Pittingsbacken, Stenkammargrav (L1990:4132)

Dös i hög, 12 m i diam och 2 m h (mot V). I ytan finns talrika synliga stenar, 0,2-0,4 m st. Upptill på högen finns 4 kantställda hällar, 1-2 m l, 0,5...

Stenkammargrav (L1968:5878)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1996:2192)

1) Hällkista i hög. Högen är 17 m diam och1.2 m h. I ytan talrika stenar, 0.2-0.4 m st.Större delen av högens inre är bortgrävt och därbildas en rund ...

Stenkammargrav (L1954:5759)

1) Hällkista i stensättning. Stensättningen är närmast oval, 9x8m (NÖ-SV) och 0.3-0.4 m h. Fyllningen övertorvad med i ytantalrika stenar, 0.2-0.4 m s...

Stenkammargrav (L1986:3706)

Dös, ca 20 x 6 m (N-S). År 2012 utfördes en forskningsundersökning på platsen där man tidigare utfört en geofysisk prospektering där georadar och magn...

Stenkammargrav (L1958:5831)

Hällkista, under flat mark, med skelettbegravning. Kistan skadades vid Televerkets kabelgrävning 1964. Den påträffades vid antikvarisk kontroll av le...

Stenhög, Stenkammargrav (L1989:8546)

Gånggrift i hög. Högen är 12 - 13 m diam och intill 1.8 m h. Den närmaste rektangulära kammaren, med rundade hörn, är belägen i högens mitt och 5 x 3 ...

Stenkammargrav (L1988:2797)

Dös, plats för? Enligt 1806 års karta har här ett område en150x200 m (NÖ-SV) marknamnet Dösen. Bra läge för en dös på ensandig avsats vid foten av NÖ ...

Stenkammargrav (L1954:4444)

Hällkista i hög. Högen är 9 m i diam och 1,3 m h, med i ytan enstaka 0,2-0,3 m st stenar. I mitten är en grop, 2,5 m i diam och 0,5m dj. Även i SV är ...

Stenkammargrav (L1955:2866)

Hällkista, minst 1,5 m l och 1,25 m br. Vid arkeologisk förundersökning år 1993, vid grävning inför anläggandet av enskilt avlopp, påträffades 0,3-0,...

Stenkammargrav (L1967:7046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:1943)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:3237)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1964:4489)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:4004)

Hällkista, 2,75x1,4 m (N-S) och 0,5 m h. I Ö långsidan är tre hällar och i V långsidan är två hällar. Dessa är 0,85-1,05 m l, 0,65-0,75 m h och 0,2 m ...

Stenkammargrav (L1964:4191)

Hällkista, bestående av en kantställd häll, i markytan,0,7 m l (380-180 gon), 0,1-0,2 m h och 0,05 m tj.

Stenkammargrav (L1989:9537)

Dös i hög. Högen är 9-10 m diam och 0,5 m h. I ytan finns enstaka stenar, 0,2-0,3 m st och lösa stenar. Kringplöjd i V delen så att en kant, 0,1-0,3 m...

Stenkammargrav (L1954:1738)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:5510)

Gånggrift i hög. Högen är 17 m diam och 1,4 m h. Av kammaren i högens mitt återstår en rektangulär grop, 4x1,5 m st (30-230cg). IV sidan är 1 häll, 0,...

Stenkammargrav (L1955:8434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:7409)

Hällkista i stensättning. Stensättningen är ca 12 m i diam och 0,25-0,5 m h. Övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten är rest avhällkista ...

Stenkammargrav (L1954:4110)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stora och Lilla Kungsdösen, Stenkammargrav (L1988:3953)

Gånggrift i hög. Högen är 8 m i diam och 0,6 m h. I ytan finns enstaka stenar, 0,3-0,4 m st. Kammaren är belägen i högens V del, rektangulär form, 5x2...

Stenkammargrav (L1965:4386)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1988:4917)

Dös (?), ungefärlig plats för, uppgift om.Ett område med ca 200 m radie kring x-markering på fotokartanbenämnes "Stendösen" på en karta från 1697.

Stenkammargrav (L1954:8777)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Rumplösa kyrka, Stenkammargrav (L1996:4169)

Gånggrift i hög, högen är 10 m diam och 0.7 m h. I ytan enstakastenar 0.2-0.3 m st.Kammaren är närmast rektangulär, 2.85x1.80 m (innermått, NÖ-SV)och ...

Stenkammargrav (L2006:3033)

Hällkista, omgiven av en övertorvad, närmast rund stensättning, ca 6 m diam och 0.2-0.3 m h, med i ytan enstaka, 0.3-0.4 m st, stenar. En sten är 0.7 ...

Stenkammargrav (L1979:5415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:5549)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2005:2233)

Hällkista, i stensättning. Stensättningen är närmast oval, 7x6 m(N-S) och intill 0.4 m h. Delvis övermossad med i ytan talrika 0.2-0.4m st stenar. Häl...

Stenkammargrav (L1956:3994)

1) Plats för hällkista? Vid stenröjning på 1950-talet borrade manen sten för sprängning. Stenen visade sig emellertid vara enhäll, och när man lyfte d...

Stenkammargrav (L1977:2904)

Hällkista, undersökt och borttagen 1928.

Stenkammargrav (L1954:1672)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Hasslerör, Stenkammargrav (L1954:1830)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:1993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1973:8283)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1965:5753)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:3722)

1) Hällkista, i stensättning, 8 m diam och 0.3 m h. Fyllning av0.2-0.4 m st stenar. I mitten en hällkista, 2x1 m (NNV-SSÖ). Tvåtakhällar, 1x1 m, resp....

Stenkammargrav (L1990:9963)

Hällkista, rest av, 3x1 m (NV-SÖ). Kistan, som, ligger på planmark, bildas av kantställda hällar, 0.2-1 m l, 0.2-0.3 m h och0.05-0.2 m tj. Båda långsi...

Stenkammargrav (L1953:8132)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:993)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:7650)

Gravhäll, i kistform, sandsten, ca 1,85 m l (Ö-V), 0,7 m br, 0,25 m h, långsidornas kant profilerad. På stenens mitt, ca 5 cm från Ö kortsidan löper t...

Kungsgraven, Stenkammargrav (L1965:8170)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1938:8443)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:2014)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1990:3663)

Dös i hög. Högen är oval, 18x12 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m h. På högen finns en krets av 18 klumpstenar, 12x6 m st (VNV-ÖSÖ). 10 av klumpstenarna är resta, 0...

Stenkammargrav (L1953:8038)

Hällkista i röse. Röset är runt, 10 m i diam och 0,6 m h. I mitten är en närmast rektangulär grop, 5x3 m (N-S) och 0,5-0,7 m dj. I gropen är rest av ...

Stenkammargrav (L2010:225)

Hällkista i stensättning, ca 3 m l (10-210cg) och 1,5 m br, bestående av 0,3-0,6 m l, 0,1-0,15 m br och 0,05-0,2 m h kantställdahällar. Några hällar u...

Stenkammargrav (L1990:662)

Hällkista, plats för? Enligt uppgft från Per-Erik Eriksson,Knutstorp, fanns i en numera borttagen stengärdesgård, flatahällar som sannolikt härrörde f...

Stenkammargrav (L1963:4351)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1974:8379)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1996:4401)

Hällkista, rest av? bestående av 3 hällar. En häll är rest 0.8 ml (NV-SÖ) 0.75-1 m l och 0.2-0.3 m tj. 2 hällar är liggande1-1.5 m l, 0.7-1 m br och 0...

Stenkammargrav (L1955:6845)

Hällkista i stensättning, rest av. Stensättningen är oval, 9x6 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Övermossad med i ytan måttligt med stenar, 0,2-0,5 m st. Hällk...

Stenkammargrav (L1989:7231)

1) Hällkista(?), uppgift om.Vid plöjning i åkern påträffade Alb. Pahlman, Torsgården, 1949,en stor flat sten. Då han misstänkte att det kunde vara ent...

Stora rör, Stenkammargrav (L1972:1186)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:5094)

1) Hällkista i röse. Röset är närmast runt, ca 12 m i diam och 0,5 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. I rösets mitt är en oregelbunden försänkning, ca 4x1 m...

Stenkammargrav (L1966:8422)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:7000)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:8197)

Hällkista i röse, 18 m diam och 0.4 m h. Röset består av 0.2-0.5m st stenar, den yttersta delen övertorvad. I rösets mitt enhällkista, varav endast ga...

Stenkammargrav (L1961:1507)

1) Ödekyrkogård, ca 50x35-40 m st (310-110cg). Kyrkogården omgärdas av en stenmur 1-2 m br och 0,7-1,3 m h av kalk- och gråsten.I SV begränsas kyrkogå...

Stenkammargrav (L1953:3734)

Hällkista, 10 m diam och 0.6 m h, bestående av 0.2-0.5 m ststenar. Röset omplockat och till största delen bortplockat. Irösets mitt hällkista.Se skiss...

Stenkammargrav (L1954:7697)

Hällkista i röse. Röset är 7 m i diam och 0,5 m h, av 0,2-0,3m ststenar. I mitten är rest av hällkista, 3 m l (N-S). Endast en mindre hälli Ö sidan fi...

Stenkammargrav (L1962:8378)

Hällkista i omgivande hög. Högen är (numera) något oregelbunden,15x12 m (Ö-V) och intill 1 m h. Någon enstaka sten i ytan. Kistan i högens mitt är tro...

Stenkammargrav (L1954:3806)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:9143)

Lösfynd av stenyxa 14,5 cm l, 5,9 cm br, 3,3 cm tj avsandstensliknande sten med svarta korn. Funnen på gården, menplatsen okänd. Se bild: Väghållnings...

Stenkammargrav (L1963:3495)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1988:4285)

Dös, rest av, ca 15 m i diam och 0,2 m h. Markerad och benämd hög på 1778 års karta. Belägen på Dösåkrar enlig 1709 och 1778 års kartor. Det "neddragn...

Stenkammargrav (L1989:387)

Gånggrift i hög. Högen är 25 m diam och ca 1,5 m h. Gånggriftens kammare är ca 6x2,5 m (N-S). Vid V långsidan fyra sidohällar 0,5-1 m h, 0,8-1 m br oc...

Stenkammargrav (L1957:235)

1) Hällkista, rest av (NNV-SSÖ) bestående av 4 kantställdahällar. I V är 2 kantställda hällar 0,8-1,8 m l, 0,2-0,5 m l och0,2-0,4 m tj. I Ö är 2 kants...

Kung Rings grav, Stenkammargrav (L1969:404)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1976:5893)

Stensättning med hällkista. Stensättningen är rund, 15 m diam oc h 0,4-0,8 m h. Fyllning av grusblandad jord och 0,1-0,5 m st, kal k- och gråstenar (h...

Stenkammargrav (L1976:706)

1) Runinskrift i vägg, målad med svart färg, 0,04-0,16 m h och 0 ,01 m br. Mitt framför altaret med fotändan intill det nedersta s teget till altaret ...

Oxelirör, Stenkammargrav (L1961:4436)

Gånggrift i hög. Högen är nu 30 m i diam och ca 1,7-1,8 m h.Kammaren i högens mitt har längdsträckning NNÖ-SSV. l och br äroviss men avsynliga takbloc...

Stenkammargrav (L1963:7805)

1) Stensättning, kvadratisk, 5-6 m i sida (130-230cg) och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med talrika 0,2-0,4 m st stenar i ytan. Kantkedja 0,2-0,3 m h av 0,3...

Jättebacken, Stenkammargrav (L1953:1510)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Lockehall, Stenkammargrav (L1962:5054)

1. Gånggrift i stensättning. Stensättningen är nu 23x20 m diam (NV-SÖ) och0.5-1 m h. Övertorvad, med i ytan enstaka till talrika stenar, 0.2-0.6 m st....

Stenkammargrav (L1965:8823)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1964:6990)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:3802)

Hällkista?, förstörd, i stensättning, rund, 15 m i diam och 0,2 m h. Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Ställvis synlig kantkedja, 0,2-0,3 m ...

Stenkammargrav (L1953:3520)

1) Hällkista, i röse, 9 m diam och 0.4 m h, bestående av 0.3-0.4m st stenar. I mitten en hällkista, 4x1 m (N-S), med två synligahällar i Ö sidan, ca 1...

Stenkammargrav (L1966:1046)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2010:4075)

Hällkista i röse. Röset är 11 m i diam och 0,6 m h. Stenarna är0,2-0,3 m st rundade, jämnstora. Kraftigt övermossade och övertorvade. I mitten är en g...

Stenkammargrav (L2006:6563)

Hhällkista (?), 5 m diam och 0.3 m h. Fyllning av 0.3-1.2 m ststenar. I stenanhopningen är två kantställda hällar i vinkel motvarandra men inte ställd...

Stenkammargrav (L1958:5278)

1) Hällkista, rester av, vars nu synliga delar täcker ett 3x1 mst (NNV-SSÖ) område, och består av två, närmast ovalaklumpstenar, vilka sticker upp öve...

Stenkammargrav (L1954:3310)

Hällkista i stensättning. Stensättningen är rund, 9-10 m i diam och 0,3-0,4 m h, bestående av 0,25-0,4 m st stenar, övermossade. Kantkedja synlig i V,...

Stenkammargrav (L1967:9294)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1954:1814)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L2005:3708)

1) Hällkista i omgivande stensättning. Stensättning, 6.5 m l (N-S), 5.5 m br och 0.4 m h. Fyllning delvis övermossad av iallmänhet, 0.2-0.3 m st stena...

Stenkammargrav (L1960:7641)

Megalitgrav av okänd art, undersökt och borttagen. Enligt privat inventering år 1930 omtalas en stenåldersgrav, vilken borttagits ca 1875. Uppgifterna...

Stenkammargrav (L1979:6784)

Hällkista i stensättning. Stensättningen är närmast rund, ca 10 m diam och intill 0,2 m h. Övertorvad fyllning med i ytan enstaka 0,2-0,4 m st stenar....

Stenkammargrav (L1966:2160)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:7281)

Gånggrift i hög. Högen är nu ca 15x12 m diam (V-Ö) och 1,3 m h.Kammaren är nu 8,0x2,3-1,8 m st (10-210cg). I V långsidan syns 6hällar varav ett par hä...

Stenkammargrav (L1964:2034)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1962:2160)

Gånggrift i omgivande hög. Högen är ca 18x13 m (N-S) och intill0,9 m h. Den rektangulära kammaren är ca 9 m l och intill 1,8 m br. Kammaren ungefär i ...

Stenkammargrav (L1954:9079)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1970:6525)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1961:4332)

Gånggrift, rest av. Plats för i äldre tid undersökt gånggrift. Påplatsen har funnits en gånggrift. Anledning finns att anta attytterligare fynd kan gö...

Stenkammargrav (L1964:3409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkammargrav (L1953:142)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.