Stenkrets/stenrad

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets eller en rad av med jämna mellanrum resta/lagda häll- eller klumpformade stenar.
Stenkrets/stenrad (L1989:7865)

1) Domarring?, 7 m diam, bestående 4 (ursprungligen 9?)klumpblock. Dessa är 0.7-0.8 m st, belägna på ett inbördesavstånd av 2-3 m. I ÖSÖ och SSÖ är gr...

Stenkrets/stenrad (L1974:7765)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:6383)

1) Domarring, 12 m diam, av 9 klumpstenar, 1-1,5 m st och 0,7-0,9m h. Beväxt med granar, enar och lövsly. 3 m S om nr 1 är 2)Domarring, rest av, ca 12...

Stenkrets/stenrad (L1977:3279)

Skeppssättning, 8x3 m (Ö-V) och 0,2 m h. Övertoravd med i ytan e nstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Kantkedja av ca 25 ursprungligen res ta stenar, samtliga...

Stenkrets/stenrad (L1961:913)

Stenkrets, närmast skeppsformig, 24 x 8,5 m. (N-S), bestående av 8stenar. 2 stenar är resta, 1,1 - 1,2 m.h. och 1,2 - 1,4 m.tj. Ensten i SV är 2,3 x 1...

Stenkrets/stenrad (L1956:5646)

1) Domarring, rest av, 8 m diam, bestående av 4 resta gråstenar,1,4-0,9 m h, 0,8-0,6 m br och 0,7-0,5 m tj. Stenarna står i ensvagt böjd linje. De tv...

Stenkrets/stenrad (L1961:6268)

Domarring borttagen, nr. 5 enl. K E Sahlström, Kåkinds häradsfornminne. Läget ungefärligt. Vid be- siktning våren 1984 i denplöjda åkern gjordes inga ...

Stenkrets/stenrad (L1957:4965)

1)Skeppssättning?, osäker, möjligen rest av, 6x2,5 m (NNV-SSO)och intill 0,2 m h. Fyllning av delvis övertorvad 0,1-0,3 m ststenar. Antydan till kantk...

Stenkrets/stenrad (L1963:2488)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1996:2349)

1) Domarring, 9 m diam, bestående av 9 resta stenar, varav åttanu är kullfallna. Den resta stenen är 1.1 m h, 1 m br och 0.7 mtj, den har en flat sida...

Stenkrets/stenrad (L1997:4727)

Domarriong, borttagen, uppgift om. Tidigare skulle häör ha legaten domarring om 9 stenar. Domarringen anslöt i NÖ till ettbefintligt flyttblock 2.5x2....

Olov Kyrres grav, Stenkrets/stenrad (L1967:3542)

Domarring, oval, 6,5x5,5 m st (NV-SÖ), bestående av 6 hällformiga stenar varav 3 är resta. De övriga är kullfallna. De resta stenarna är 0,4-1 m h, 0,...

Stenkrets/stenrad (L1997:4981)

1) Domarring, bestående av 3klumpstenar och 2 liggande hällar, 4 mdiam. Klumpstenarna är 0.4 resp. 0.7 och0.8 m h, 0.7-1 m st. De liggande hällarnaär...

Stenkrets/stenrad (L1963:5846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1996:3278)

1) Hög, ca 16 m diam och 16 m h. Enstaka stenar i ytan, 0.1-0.3 mst. Kantkedja? i V-N, 0.3 m h, av 0.3-0.9 m st stenar. I S är ca4 m av högen borttage...

Stenkrets/stenrad (L1961:8877)

1) Domarring 6 m diam. bestående av 4 resta stenar samt 2kullfallna stenar. Ursprungligen troligen bestående av 7 stenar.De upprätt- stående stenarna ...

Stenkrets/stenrad (L1974:6404)

1) Röse, kvadratiskt, 12x12 m (NNÖ-SSV) och 1.2 m h av stenar, 0.2 - 0.4 m st, starkt övermossade. Kantkedja, 0.3 m h av 0.5 - 1.4m l stenar. Hörnsten...

Stenkrets/stenrad (L1968:8078)

Domarring, 3,5 m diam och bestående av 5 klumpstenar, nästan helt nedsjunkna i marken. Återfanns ej vid inventring 199.

Stenkrets/stenrad (L1962:6736)

Plats för borttagen domarring. Enl uppgift Jan Gustavsson iPlogsbo skulle här ha stått en domarring. Stenarna togs tilljärnvägen kring sekelskiftet 19...

Stenkrets/stenrad (L1998:8582)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och 0.4 m h.Övermossad och lätt övertorvad fyllning av 0.2-0.4m st stenar. Ytan omrörd.28 m S om nr 1 och omedelbart ...

Stenkrets/stenrad (L1962:9317)

1) Domarring, borttagen, 7 m diam, bestående av 7 gropar efter de platser där stenar har stått. Dessa stenar togs bort för 40 årsedan och har lagts i ...

Stenkrets/stenrad (L1973:6961)

Domarring, 10 m diam, bestående av 9 stenar. Dessa utgörs av sjuklumpformiga liggande stenar, 0.6 x 1 - 0.8 x 1.2 m st och 0.55 -0.6 m h samt två rest...

Stenkrets/stenrad (L1963:7230)

Nr 1) Domarring, 10-11 m diam, bestående av 8 klumpstenar 0,4-1m h, 0,6-1,3 m br och 0,5-1,2 m tj. Två el tre klumpstenar kan sägas vara resta. Övriga...

Stenkrets/stenrad (L1998:9189)

1) Röse, runt, 13 m diam och 1.2 m h. Stenarna är i allmänhet0.2-0.4 m st, enstaka är 0.1 m st. I mitten är en svacka, 4x2 m(NÖ-SV) med en grop, 1 m d...

Stenkrets/stenrad (L1962:8207)

1) Domarring, 6 m diam och ursprungligen bestående av 7 stenar,varav 6 finnas kvar, av dessa är 1 rest och 5 klumpstenar (möjligen någon kullfallen). ...

Stenkrets/stenrad (L1973:2892)

1. Domarring, 7 m diam, bestående av 9 resta stenar. Stenarna ärnusamtliga omkullfallna, 0.5 - 1.5 m l, 0.3 - 0.9 m br och 0.1 - 0.6m h.Sju av stenarn...

Stenkrets/stenrad (L1973:2878)

1. Rest sten, granit (vit med svarta prickar), 0.6 m h, 0.7 m br(N-S) och0.5 m tj.8 m Ö om nr 1 är:2. Kvadratisk stenkrets ? 3 x 3 m (SÖ-NNÖ). Beståen...

Stenkrets/stenrad (L2021:1504)

Grav, ca 7 meter lång (NV-SO) och 3,5 meter bred, bestående av två glesa rader av 0,4-0,6 meter stora stenar som bildar en närmast skeppsformad konstr...

Högstenar, Stenkrets/stenrad (L1987:1661)

1) Domarring, 8 m diam, bestående av 2 resta klumpstenar och 4liggande klumpstenar. De resta stenarna är 0.9 m h, 1 m br och0.8-0.9 m tj. De liggande ...

Stenkrets/stenrad (L1977:619)

Skeppsättning, ca 25x7 m (N-S). I S stäven är 6 resta stenar. Stävstenen är 1,3 m, 1,3 m br och 0,8 m tj. De övriga är 0,7-1,3 m h, 0,7-0,9 m br och...

Stenkrets/stenrad (L1973:900)

1) Domarring, 7 m diam. Bestående av 7 klumpformiga stenar, varaven är rest och de övriga liggande. Den resta stenen som lutar åtSÖ är 1 m h, 1.1 m br...

Stenkrets/stenrad (L1961:3220)

Domarring, 13 m diam, ursprungligen bestående av stenar varav enborttagen i NV och en utflyttad i SÖ ca 1-2 m. Alla stenarkullfallna. Stenarna är 1-1,...

Stenkrets/stenrad (L1963:6923)

1) Domarring ? rund, tendens till oval form 6 m.diam. beståendeav 5 stenar. De är klumpformiga 0,8 x 0,8 - 1 x 1 m.st. och 0,3- 0,6 m.h. 1 sten i NV o...

Stenkrets/stenrad (L1957:2026)

Rund stenkrets, (Domarring) rektangulär stensättning och 1 klumpsten på underliggare. Enligt uppgift har förre ägaren av dennafastighet sprängt bort m...

Stenkrets/stenrad (L1991:4892)

1) Skeppsättning 18.5x7.5 m , med 16 resta stenar. Stenarna är0.5-1 m l, 0.5-0.9 m br och 0.2-0.5 m tj.2) Skeppsättning 10.5x6 m st, med 15 resta sten...

Stenkrets/stenrad (L1980:5797)

1) Domarring, 4.5 m diam, bestående av 8 resta stenar, varav 4 äromkullfallna och 1 saknas. De resta stenarna är 0.5-0.6 m h,0.4-0.5 m br och 0.35-0.4...

Stenkrets/stenrad (L1977:8456)

1) Skeppssättning, 10x5 m (NÖ-SV), bestående av 16 gråstenar 0,6 -1,3 m stora. Stävstenarna är 1,1-1,3 m h. Delvis övertorvade med i ytan innanför de ...

Stenkrets/stenrad (L1963:7026)

Domarring, 9 m diam, bestående av sex klumpstenar, 0.7-1.0 m st,0.2-0.4 mh. Domarringen torde från begynnelsen haft nio stenar. Enligt markägaren har ...

Stenkrets/stenrad (L1975:540)

1) Skeppsättning, ca 13x4,5 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,2 m h. D elvis övertorvad dfyllning av sten och grus. Kantkedja, 0,3-0,4 m h, av ca 30 urspr...

Stenkrets/stenrad (L1967:3478)

1) Domarring, ca 6 m diam.Av 7 resta, flata hällformiga stenar, placerade på 1.5-2.5 m avstånd. Av stenarna är fem 0.25-1.0 m h, 0.3-0.5 m br och 0.2-...

Stenkrets/stenrad (L1954:1321)

1) Domarring, förstörd, vid inv. år 1929, 6 m i diam, bestående av fyra stenar, varav en flyttad samt en mittsten. Två stenar var resta hällar, 0,6 m ...

Stenkrets/stenrad (L1966:222)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1979:4356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1973:1870)

Domarringar, uppgift om, enligt markägare till Tingsholmen 51, som berättar att innan den nuvarande grustäkten gjordes fanns på platsen två domarringa...

Stenkrets/stenrad (L1997:2484)

Domarring, 6 m diam, bestående av 6stenar, ursprungligen 7. 2 av stenarna ärklumpformiga, ca 1 m st och 0.3-0.4 m h, 4är nu kullfallna (?) och ger int...

Stenkrets/stenrad (L1972:9826)

Domarring, rest av, 8,5x3 m (140-340cg), bestående av 3 stenar, 2av dessa är resta 1,1-1,2 m h, 1,3-1,4 m br och 1,1-1,2 m tj. Enär en liggande klumps...

Stenkrets/stenrad (L1972:2115)

Domarring? 5 m diam, bestående av 5 klumpformiga stenar, 0,4-0,8 m h, 0,6-0,8 m br och 0,5-0,8 m tj. Tre av dem verkar kantställda. Något oregelbunden...

Stenkrets/stenrad (L1990:123)

1/Domarring, 11 m i diam, bestående av 12 klumpstenar, 0.9x0.8-1.4x1.0 m och 0.2-0.6 m h. Mittsten, 1.1x0.9 m (N-S) och 0.2 m h.Den sydligaste stene...

Stenkrets/stenrad (L1973:6300)

Domarring, 5 m diam, bestående av 7 klumpstenar varav 1 står. Stenarna är 0,2-0,3 m h och 0,3-0,5 m br och 0,25-0,35 m tj, belägna på ett inbördes avs...

Stenkrets/stenrad (L1963:7619)

Domarring, 11 m diam, bestående av 11 stenar, 1-2 m st. De flestaär kullfallna. I domarringens mitt finns en hög som begränsas avstenkretsen. Denna hö...

Stenkrets/stenrad (L1996:5633)

Domarring och stensättning, ej återfunna.Enl1965 års inv ska på angiven plats finnas en domarring, 6 mdiam, och bestående av 7 klumpformiga stenar, va...

Stenkrets/stenrad (L1977:6166)

Skeppssättning, 8x2,5 m (N 5cg Ö-S 5cg V), bestående av enstaka kantställda stenar och stävstenar. Den N stävstenen är 0,8 m h, 0,8 m br (Ö-V) och 0,6...

Stenkrets/stenrad (L1964:4415)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1972:7436)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:3903)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:297)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:2312)

Domarring, 6 m diam, bestående av 8 ursprungligen 9 resta stenar, varav 2 fallna. Stenarna som är belägna på inbördes avstånd av 1-1,5 m, är 0,5-1 m h...

Stenkrets/stenrad (L1974:2246)

Domarring, ca 5 m diam, bestående av 7 närmast klumpformiga stenar, 0.3 - 0.5 m st och 0.3 - 0.5 m h. Avståndet mellan stenarna äroregelbundet.Bevuxna...

Stenkrets/stenrad (L1954:5960)

Domarring (?), undersökt och borttagen, 6.5 m diam, bestående av8 stenar, 0.6-0.8 m l, 0.3-0.6 m br och 0.3-0.45 m h. Avståndetmellan stenarna variera...

Stenkrets/stenrad (L1957:1554)

Domarring, 16 m diam bestående av 9 rundade stenar av bergart 1,5x1,1x0,8-1,3x1,1x0,7 m st. Stenarna ligger på ett inbördesavstå nd av 2-6 m från vara...

Stenkrets/stenrad (L1990:3678)

Domarring?, förstörd och borttagen.Vid förstagångsinventeringen registrerades på platsen eneventuell rest av domarring bestående av 7 klumpstenar,0.9x...

Stenkrets/stenrad (L2011:9659)

Domarring, 13 m i diam ursprungligen sannolikt bestående av 9 resta stenar, nu 6 varav en kullfallen. Stenarna är 0,7-1,2 m h, 0,9-1,4 m br och 0,7-1 ...

Stenkrets/stenrad (L1962:3747)

1) Domarring, rund, 6 m.diam., bestående av 7 stenar, varav 3 ärresta och 4 nu liggande. De resta stenarna är 0,5 - 0,9 m.h., 0,4- 0,7 m.br. och 0,2 -...

Stenkrets/stenrad (L1968:3086)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:6622)

Skeppssättning, 9x3 m (N-S) och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan e nstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Kantkedja av ursprungligen resta grå stenar, av vilka st...

Stenkrets/stenrad (L1973:345)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:842)

Hög, 12 m diam och 0,8 m h. I mitten en grop, 5 m diam och 0,5 mdj. S kanten utrasad och otydlig. Bevuxen med 4 tallar, mindreoxe- och rönnbuskar samt...

Stenkrets/stenrad (L1961:6449)

1) Domarring, 12 m diam, av 9 klumpstenar, 1-1,5 m st och 0,7-0,9m h. Beväxt med granar, enar och lövsly. 3 m S om nr 1 är 2)Domarring, rest av, ca 12...

Stenkrets/stenrad (L1962:6010)

Domarring, 24 m diam, bestående av 13 klumpstenar (12 stenar ikrets + 1 i mitten) 0,1-0,9 m h, 1-1,7 m br och 0,2-1,6 m tj avvilka en är placerad i ri...

Stenkrets/stenrad (L1962:5814)

Domarring 6 m diam. troligen ursprungligen bestående av 5 stenar(eller möj- ligen 9) av vilka 4 kantställda kvarstå. Dessa är0,5-0,6 m h. 0,6-1,1 m br...

Stenkrets/stenrad (L1962:4960)

1) Stenkrets?, rest av. Inom ett ca 70x7 m st område (N-S) är 10-12 stenar, flertalet sandsten men ett par granit. Flertalet är liggande på oregelbund...

Stenkrets/stenrad (L1974:6349)

Domarring?, rest av, ca 6 - 7 m diam och bestående av fem klumpformiga stenar, 0.4 - 0.7 m st. I N - V saknas stenar. Smågropig inre yta. Domrarringen...

Stenkrets/stenrad (L2010:2152)

Gravar? Inom det på fotokonceptkartan streckmarkerade området torde den 1) Fornminnesliknande lämningen, med nr 23 vid Raä:s inv1945 ha legat, liksom ...

Stenkrets/stenrad (L1991:1628)

1) Rest sten, 0,7 m h, 0,8 m br (NNV-SSÖ) och intill 0,25 m tj.0,6 m NNÖ om nr 1 är2) Skeppssättning, rest av?, 9,2 m l (NNÖ-SSV) och ca 2 m br, bestå...

Stenkrets/stenrad (L1977:5186)

Skeppssättning?, 22x möjl 4 m (längdriktn NÖ-SV). I SÖ långsidan 3 kantställda block 0,6-1,3 m st. Tvärställda stävstenar, 0,8-re sp 1,1 m h. Hela anl...

Stenkrets/stenrad (L1963:6409)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1976:7367)

Skeppsättning, nuvarande längd 8 m, (N 40cg V-S 40cg Ö), 3 m br och ca 0,5 m h jordpackning. Stenarna är resta, 0,3-0,7 m h. I SV är en tvärställd stä...

Stenkrets/stenrad (L1963:6458)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:467)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1973:9204)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1963:5367)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1972:4470)

1) Domarring, 5 m diam (inre mått) bestående av 6, ursprungligen 7klumpstenar, 0,25-0,5 m h, 0,4-1,2 m l och 0,4-0,9 m br. Stenarnaär placerade med et...

Stenkrets/stenrad (L1974:2979)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:7823)

1) Skeppsättning, sannolikt 8-9 m l (NNÖ-SSV) och ca 3,7 m br b estående av ca 15 ställda stenar. Stävstenen i NNÖ är 0,9 m h, 0, 7 m br (VNV-ÖSÖ) och...

Stenkrets/stenrad (L1972:4179)

1) Domarring, 9 m diam bestående av 9 stenar. 8 av dessa är resta,0,5-0,8 m h 1-1,3 m br och 0,8-1 m tj. 1 är liggande klumpsten.1,2 m st och 0,3 m h....

Stenkrets/stenrad (L1989:1619)

Skeppsättning, (?), uppgift om (högst ungefärligt läge).Enligt ATA dnr 3657/1925 skall läget vara i Dagstorp nr 17, på enlantbrukare Helgessons ägor, ...

Stenkrets/stenrad (L1969:9459)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1962:3010)

1) Domar ring 15 m diam. bestående av 10 stenar, ursprungligen 11.Stenarna är 0,8-1,2 m st. och mellan stenarna är 2,5-3,5 m(vanligen 3 m.) I SV-delen...

Stenkrets/stenrad (L1965:2969)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:1006)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1954:3391)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1989:1164)

Domarring, 12m diam bestående av 7 stenar, urrprungligen 8,0.2-0.3 m h saknas i NNÖ. Beväxt med en björk och ekbuskar. Iområdet finns ett antal klumps...

Stenkrets/stenrad (L1962:8042)

Domarring, rest av, 7-8 m diam, bestående av ca 7 (?) stenar,varav två resta, i SSÖ och Ö. De resta stenarna är 0,6 m h, 0,7 mbr och 0,6 m tj, resp 0,...

Stenkrets/stenrad (L1957:9160)

1) Stensättning, oval, 9x8 m (Ö-V) och 0,6 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0,15-0,2 m st. Skadad i NV-NÖ resp. SV-SÖav odling. Beväxt med ca...

Stenkrets/stenrad (L1963:5762)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:6782)

1) Älvkvarnsförekomst i fast berghäll, 0,0x0,1 m st (VNV-ÖSÖ),bestående av 2 älvkvarnar (?), 7 resp 5 cm diam och 2 resp 1 cmdj. Belägna å en låg NÖ-s...

Stenkrets/stenrad (L1989:5149)

Domarring (?), 11 m i diam, bestående av 6 klumpstenar,ursprungligen 10 st. Stenarna är 0.3-0.8 m st.Klumpstenarna är kraftigt nedsjunkna i markytan, ...

Stenkrets/stenrad (L1954:1921)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:7542)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1996:532)

Domarring/stenkrets (?), oval, 25x20 m st (NNÖ-SSV) bestående av 29 stenar. Av dessa är 28 rundade klumpstenar, 1x0,7-1,7x1,4 m st och 0,3-0,8 m h. Nä...