Stenkrets/stenrad

Riksantikvarieämbetets definition: Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets eller en rad av med jämna mellanrum resta/lagda häll- eller klumpformade stenar.
Stenkrets/stenrad (L1961:9742)

1) Domarring, 9 m diam bestående av 9 stenar varav 1 är rest 0,5m h, 0,8 m br och 0,5 m tj. 8 liggande stenen varav 2 klumpstenar 0,8-0,9 m st. 0,3 m ...

Stenkrets/stenrad (L1977:8003)

Skeppssättning, (rest av) 4x2 m (NV-SÖ) och 0,1 m hög. Övertorvad med i ytan enstaka 01-0,3 m stora gråstenar. Stävstenen (?) i NV är 0,5 m st gråste...

Stenkrets/stenrad (L1974:8638)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1941:7178)

En förmodad domarring är bortodlad och stenarna lagda i åkerkanten, enligt uppgift.

Stenkrets/stenrad (L1962:7642)

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 5 resta stenar. Dessa äro 0,8-1,2 m h och 0,4-1,1 m i genomskärning. Ett litet hönshus i ringen. Omedelbart S om ...

Stenkrets/stenrad (L1967:3421)

Domarring, uppgift om. Inom ett markerat område, 250x40 m (NNV-SSÖ) har funits en domarring, antecknad vid inventering 1891.Denna var försvunnen 1903 ...

Stenkrets/stenrad (L1966:9591)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:1228)

1) Domarring 8 m d, bestående av 7 stenar, i NNV en rest sten 0,85m h 1,1 m br 0,6 m tj, övriga kullfallna 0,9-1,4 m l, 0,6-1,1 mbr Intill och SÖ om n...

Stenkrets/stenrad (L1973:1823)

1. Stenkrets, kvadratisk, 3 x 3 m (N-S). 3 stenar är omkullfallna, 0.6 - 0.8m l, 0.3 - 0.4 m br och 0.4 m h.I NV hörnet saknas en sten.1 m SSV om nr 1...

Stenkrets/stenrad (L1961:6505)

Domarring, 7 m diam bestående av 3 resta stenar samt troligen 3liggande. De resta stenarna är 0,5-0,6 m tj. De liggande? är ca0,1 m h, 0,7 m-0,9 m l s...

Stenkrets/stenrad (L1974:2240)

1. Domarring, 4 - 5 m diam bestående av 7 resta klumpstenar, 0.2- 0.45m h, 0.4 - 0.6 m br och 0.35 - 0.5 m tj. En sten i VNV kanten är sprucken i tvåd...

Stenkrets/stenrad (L1971:8385)

Domarring, 7 m i diam, bestående av 8, ursprungligen 9, stenar. 0,8-1,2 m st stenar samtliga stenar ligger ner.

Stenkrets/stenrad (L1974:4384)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1968:3313)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:7228)

Domarring, rest av, 8 m diam, bestående av 5 klumpstenar, 0,3-0,6 m h och 0,7-1,3 m st, varav 3 är helt övermossade. Klumpstenarna bildar en halvcirke...

Stenkrets/stenrad (L1979:5913)

Skeppssättning, 25 x 10 m (NNÖ-SSV), bestående av 20 glest liggande, 0,7 - 1,6 m st, 0,4 - 1,5 m h - flertalet 0,75 - 0,9 m h - klumpstenar. Klumpsten...

Stenkrets/stenrad (L1997:3973)

Domarring(?), rest av, nu ca 10 m diamoch bestående av 4 stenar. Tre av dessa ärklumpformiga, 0.3-0.6 m h och 0.8x0.8 till1x1 m st, den fjärde, i V, ä...

Stenkrets/stenrad (L1969:293)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1974:3133)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1973:7578)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1967:7371)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:7683)

1) Domarring, ca 7 m diam, bestående av 6 resta stenar, varav 3 är kullfallna. De resta stenarna är 0,5-0,7 m h, 0,3-0,5 m br och 0,25-0,35 m tj. Avst...

Stenkrets/stenrad (L1990:4514)

1) Plats för "domarring".Stora resta stenar togs och användes till byggandet avJärnvägshotellet i slutet av 1800-talet eller början av1900-talet, enli...

Stenkrets/stenrad (L1964:3437)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1953:7356)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:8113)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1966:7099)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1976:9205)

Skeppssättning, 10x3 m (NNV-SSÖ), bestående av två fornlämningar lutandestävstenar, samt 7 gråstenar, delvis synliga i långsidorn a. Stävstenarna är t...

Stenkrets/stenrad (L1961:8299)

1. Domarring, 5 m diam bestående av sju klumpformiga stenar. Dessa är, 0.1-0.7 m h och 0.4-1 m st. I Ö är en sten kraftigt övertorvad, i övrigt är ste...

Stenkrets/stenrad (L1990:6129)

1/Domarring, 4.5 m i diam, bestående av 5 klumpstenar, 0.7x0.4 -0.9x0.5 m st och 0.15-0.3 m h. Intill och V om nr 1 är2/Stenkrets, kvadratisk, 2.5x2...

Stenkrets/stenrad (L1973:1200)

Domarring, rest av, 8 m diam, bestående av 7 stenar, ursprungligen ca 11. Fyra stenar är resta, av dessa är en fortfarande stående,0.95 m h, 0.6 m br ...

Stenkrets/stenrad (L1962:2642)

1) Stensättning, triangulär, 8 m i sida (30cg, 170cg, 310cg) och0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantkedja 0,1-0,2 m h av 0...

Stenkrets/stenrad (L1962:2680)

1) Älvkvarnsförkomst, 0,7x0,3 m (SÖ-NV), bestående av ca 10 älvkvarnar i spritt läge. Älvkvarnarna är 5-9 cm i diam och 0,5-0,2 cm dj. Ett par ligger ...

Stenkrets/stenrad (L1969:7917)

Domarring, 8,5 m i diam, bestående av 7 resta klumpstenar - 0,45-0,85 m br. 0,3-0,6 m h och 0,4-0,5 m tj. 2 av stenarna är välta.

Stenkrets/stenrad (L1972:6121)

1) Stensättning, kvadratisk, 10x10 m (N-S) och 0.5 m h. Fyllningav 0.2 - 0.3 m st stenar, övermossade. Kantkedja, 0.3 m h av stenar, 0.3 - 0.8 m st. H...

Stenkrets/stenrad (L1943:4821)

Domarring, 5 m diam, bestående av 8 klumpstenar 0,8x0,6-1,5x1,25m och 0,4-0,6 m h. I SSV en glugg på 3 m, varifrån den nionde stenen kan ha rullats bo...

Stenkrets/stenrad (L2010:1988)

Domarring, 21-22 m diam, ursprungligen bestående av 9 rest stenar, varav 7 återstår av vilka 6 är resta. De resta stenarna är 1,2-1,9 m h, 1,4-2 m br ...

Stenkrets/stenrad (L1964:1434)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:1480)

1) Skeppssättning, 8x2,5 m (N 35cg V-S 35cg Ö), bestående av 5 r esta gråstenar. Stävstenarna är 0,9-1 m h. övriga stenar, en på d en NÖ långsidan. Tv...

Stenkrets/stenrad (L1989:7222)

1) Domarring?, 7 m diam, bestående av 7 block (urspr. 9?), allafallna eller sjunkna. Blocken, belägna på ett inbördes avståndav 1.5-3.5 m, är 0.5-1.5 ...

Stenkrets/stenrad (L1980:5650)

Stensättning, 11 m diam och0.4 m h. Rest av fyllning av delvisövermossade stenar, 0.1-1.2 m st. Kantkedja, 0.2-0.5 m h av0.7-1.2 m l stenar. Några av ...

Stenkrets/stenrad (L1991:914)

Domarring, rest av, 11 m diam, bestående av 4 resta stenar, 1-1.4m h, 0.6-1.1. m br och 0.4-0.5 m tj. 3 stenar är borttagna. Därden NNÖ stenen stått ä...

Stenkrets/stenrad (L1962:4697)

1) Rest sten, hällformig kalksten 1,1 m h, 1,3 m br (NNV-SSÖ) och 0,3 m tj. På stenens Ö sida är: 2) Älvkvarnsförekomst 1x1 m bestående av 60 älvkvarn...

Stenkrets/stenrad (L1954:693)

Skeppssättning, 15x3,5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 14 resta stenar, 0,5-0,7 m st. Stävstenen i V är 0,7 m br, 0,6 m h och 0,2 m tj och tydligt rest.

Stenkrets/stenrad (L1966:3366)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L2019:1744)

Domarring (?), 2x2,5 meter stor, bestående av 5 resta stenar, där endast överdelen syns över torven. Stenarna är ca 0,2-0,3 meter höga och upp till 0,...

Stenkrets/stenrad (L1958:3811)

1) Stensättning, domarringstyp, rektangulär, 11 m l 5 m b(NNV-SSÖ) bestående av nu 7 resta stenar, 0,8-0,9 m h, 0,2-0,8 mgmsk. Av dessa är 5 kullfalln...

Stenkrets/stenrad (L1961:2536)

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad utansynliga stenar i ytan. 6 m 345cg om nr 1 är 2) Domarring, restav? nu bestående av 3 klumps...

Stenkrets/stenrad (L1972:4829)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1962:7600)

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 5 resta stenar. Dessa äro 0,8-1,2 m h och 0,4-1,1 m i genomskärning. Ett litet hönshus i ringen. Omedelbart S om ...

Stenkrets/stenrad (L1962:7571)

1) Domarring, 6 m diam, troligen ursprungligen bestående av 7 stenar, varav 5 kvarstå, varav 1 rest och 4 liggande. Den resta (iV kanten) är 0,7 m h, ...

Stenkrets/stenrad (L1977:3144)

1) Skeppssättning, 10,5x4,5 m (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,3 m h. Ö vertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Kantkedja av u rsprungligen sannol...

Stenkrets/stenrad (L1968:6923)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1968:8194)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1956:2559)

1) Husgrund, rektangulär, 23 m l, 9 m br (Ö-V). Vallarna är 2 mbr, 0,35 m h. Övertorvade och delvis uppbrutna, med i ytanstenar, 0,1-0,2 m st. Bevuxen...

Stenkrets/stenrad (L1991:4517)

Domarring, uppgift om. Mangårdsbyggnaden lär vila på stenar frånen domarring som förr fanns ute på fältet, enligt Oskar Sjöberg, 92 år, Sk Fagerhult.

Stenkrets/stenrad (L1969:7298)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:3473)

Domarring, 16 m diam, bestående v 13 stenar (urspr 15).Klumpstenarna är 1-1,5 m st, och är belägna på 2,5-3 m avstånd.På platsen för de saknade stenar...

Stenkrets/stenrad (L1974:7570)

1) Röse, 19 m diam och 1.8 m h av stenar, 0.3 - 0.5 m st. Någotomplockat och har flera mindre gropar, 1 m diam och 0.4 m dj.Bevuxet med björkar, aspar...

Stenkrets/stenrad (L1966:1273)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1960:1171)

1) Hög 11 m diam och 1,0 m h. Ställvis möjigen rest av kantkedja0,2-0,3 m h av 0,5-0,7 m h av 0,5-0,7 m l stenar. I mitten engrop 2 m diam och 0,6 m d...

Stenkrets/stenrad (L1973:6815)

1. Rest sten, 3.05 m h, 1.3 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.6 m tj. Kilad med stenar, 0.15 - 0.75 m st.16 m N om nr 1 är:2. Domarring, 6 m diam, bestående av 7 r...

Stenkrets/stenrad (L1975:9899)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L2016:2732)

1) Röse, 21 m diam och 3 m h. Byggt över en bergklack av 0,3-0,6 mst stenar. I S syns kantkedja i röset, ca 2 m h. Avplanad toppmed en grop, 3 m diam ...

Stenkrets/stenrad (L1966:9079)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1982:9230)

1) Röse, närmast runt, 20 m diam och 1.5 m h. Stenarna är 0.1-1 mst, vanligen 0.2-0.4 m st. Omplockat med 6 gropar, 1.5-3 m diamoch 0.2-0.7 m dj.Beväx...

Stenkrets/stenrad (L1974:4402)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1939:3037)

Domarring? Halvcirkelformad, 2,7×2,1 m st och 0,3 m h. Bestående av glest liggande 0,3-0,5 m st stenar runt ett centralt mittblock om ca 0,4×0,8 m. En...

Stenkrets/stenrad (L1964:4930)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1963:5846)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1972:4179)

1) Domarring, 9 m diam bestående av 9 stenar. 8 av dessa är resta,0,5-0,8 m h 1-1,3 m br och 0,8-1 m tj. 1 är liggande klumpsten.1,2 m st och 0,3 m h....

Stenkrets/stenrad (L1963:8485)

1) Stensättning, närmast rund, 8-9 m diam, 0,4-0,5 m h. Övertorvadmed i ytan synliga stenar, 0,2-0,3 m st. På stensättningens V deloch dess kanter lig...

Stenkrets/stenrad (L1956:9594)

1) Domarring, 7-8 m diam ursprungligen bestående av 5 resta,varav 4 återstår. Stenarna är kullfallna, 1,25-1,35 m l, 0,3-0,7m b r och 0,3-0,5 m h. Ste...

Stenkrets/stenrad (L1973:6445)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1969:2187)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:7927)

Domarring, ca 5 m diam, bestående av 10 lagda klumpstenar 0,4-0, 5 m st samt mittblock 1,7x0,8 m (Ö-V) och 0,9 m h av mycket stark t vittrad, gropig o...

Stenkrets/stenrad (L1962:5850)

1) Domarring 5 m diam. Ursprungligen bestående av 7 stenar, varav5 kvarstår. Dessa är resta eller närmast kantställda 0,3-0,5 m h,0,5-0,6 m br och 0,5...

Stenkrets/stenrad (L1969:8354)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1976:9823)

1) Domarring, 8 m i diam. Den består numera av 3 resta och 1 kul lfallen gråstenar, 0,4-0,5 m h och 0,3 m i diam, stående på ett a vstånd av 4-5 m frå...

Stenkrets/stenrad (L1968:5428)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:4978)

1) Domarring, rund, 8 m.diam. och bestående av 7 ursprungligenresta stenar. Av dessa är nu 6 resta och 1 omkullfallen. De restastenarna är 0,8 - 1,2 m...

Stenkrets/stenrad (L1966:3810)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1961:2609)

Domarring, 8 m diam, bestående av 8 nu kullfallna klumpstenar,0,8-1 m l, 0,4-0,7 m br och 0,4-0,6 m tj. Urspr 9 stenar i krets.I SV är en sten trolige...

Stenkrets/stenrad (L1968:5238)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1989:4339)

Skeppssättning, uppgift om, vid ÖNÖ sidan av Ales stenar: N. G. Bruzelius beskriver (1853 och 1873) att vid ena sidan låg ytterligare ett skepp 32 aln...

Stenkrets/stenrad (L1988:9925)

Domarring, uppgift om. På platsen skall ha legat en domarring,borttagen för länge sedan enl uppgift av nuvarande markägare.Bra fornlämningsläge. S del...

Stenkrets/stenrad (L1969:7149)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:177)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1963:9378)

Domarring oval 9,5x7,5 (80-280cg) bestående av 9 resta ellernärmast kantställda stenar 0,4-0,6 m h, 0,6-0,8 m br och 0,4-0,6m tj. Troligen restaurerad...

Stenkrets/stenrad (L2014:8038)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1965:2047)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1972:5166)

Domarring, 10 m diam, bestående av 8 resta stenar. De restastenarna är 0,3-0,6 m h, 0,4-1 m br och 0,3-1 m tj. Bevuxen av 1tall och ett 10-tal grantel...

Stenkrets/stenrad (L1974:4900)

1)Domarring, ca 7 m diam och bestående av åtta stenar, 1.2 - 2 mst. Största stenen är i V. 8m SÖ om nr 1 är: 2) Stensättning,kvadratisk, 6x6 m (N-S) o...

Stenkrets/stenrad (L1996:248)

1) Domarring, 8 m diam, bestående av 7 klumpstenar,0.8x0.6-1.2-0.7 m st och 0.2-0.6 m h. Kring domarringen ärnågra stenar upplagda.6 m SSV om nr 1 är:...

Stenkrets/stenrad (L2017:9411)

Sommaren 1971 gjordes här en utgrävning. Några ben hittades inte.Det enda man hittade var en sotig skärva. (Glas eller likn).Marken är nu utplanad. En...

Stenkrets/stenrad (L1965:7859)

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Stenkrets/stenrad (L1977:5346)

Skeppssättning, 11x4 m (V 35cg N-Ö 35cg S) Fyllningen är av 0,2-0,3 m stora stenar och 0,2 m höga. Alla kantstenar utom i den NÖ delen är kullfallna. ...

Stenkrets/stenrad (L1972:9281)

1. Stensättning, oval, 9 x 7 m (NNÖ-SSV) och 0.5 m h. Fyllning, kraftigt övermossad, av stenar. I ytan är synliga stenar, 0.2 - 0.4st. I mitten en gro...

Stenkrets/stenrad (L1991:7202)

1/Domarring, 10 m i diam, sannolikt ursprungligen bestående av 11stenar, en av dessa fattas. De kvarvarande stenarna är samtligaklumpstenar, 0.6-1 m s...

Stenkrets/stenrad (L1990:9762)

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 6 klumpblock, ursprungligen7. Dessa är 0,9-1,2 m st och 0,3-0,7 m h. Några är rubbade, ettpar flyttade. I NV dele...